XXXIX. évfolyam 43. szám

2007. október 27.

A forradalom ünnepén

Díszpolgárok feleségeikel

Méltóképpen ünnepelte a város az 1956-os forradalom és szabadságharc, valamint a köztársaság kikiáltása évfordulóját. A Kossuth téri zászlófelvonulást követően a megemlékezők, önkormányzat, pártok, civil szervezetek képviselői elhelyezték koszorúikat a Református Nagytemplom melletti kopjafánál.

2007. október 27.

Új vezető

Szentes Város Bölcsődéjének volt vezetője, Benkő Istvánné előrehozott öregségi nyugdíjba ment, szeptembertől felmentési idejének munkavégzés alól mentesített időszakát tölti. Ezért a képviselő-testület ideiglenesen Makai Lajosnét bízta meg az intézmény vezetésével a pályázatok elbírálásáig. Hárman nyújtottak be pályázatot: Csendes-Merza Ágnes, Makai Lajosné és Szabó Péter. A szeptember végi testületi ülésen a képviselők a döntés meghozatalát elnapolták. Így a mostani, október 26-ai testületi ülésen döntöttek a vezető személyéről. Az intézmény vezetésével Csendes-Merza Ágnest bízták meg.

2007. október 27.

Tanácsosi cím

Október 23-a alkalmából tanácsosi címet adományozott a Magyar Köztársaság igazságügyi és rendészeti minisztere dr. Takács Albert, a Szentesi Rendőrkapitányság Bűnügyi osztályvezetőjének, Tyityán László rendőr őrnagynak. A rendőrkapitányság munkatársa több mint öt éve vezeti a bűnügyi osztályt, hosszú ideje, kiemelkedő munkával teljesíti feladatát és szolgálatát, ezért részesült elismerésben.

2007. október 27.

Szirbik Gyurcsány tisztasági csomagjáról

A kormányfő által benyújtott tisztasági csomag része, hogy országgyűlési képviselő nem lehet polgármester és polgármester nem lehet országgyűlési képviselő is. Kettős funkciót nem láthat el. Szirbik Imre polgármester, országgyűlési képviselő tagja annak a csoportnak, amely ezzel kapcsolatban tárgyalásokat folytat Gyurcsány Ferenc miniszterelnökkel. A város első emberét - érintettként - a véleményéről kérdeztük.

2007. október 27.

Koszorúk, gyertyák

Szentes Város Önkormányzata, a 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Zászlóalj és a Volt Hadifoglyok bajtársi Szövetsége október 31-én, szerdán 13 órától Halottak napi megemlékezést tart. A rendezvény keretében először koszorúzás lesz az Erzsébet téri I. Világháborús, és a Széchenyi liget bejáratánál lévő II. Világháborús emlékműnél, majd a Hadzsy János utcai Szovjet katonai síremléknél. Végül pedig a temetőkben, a Hősi síroknál gyertygyújtással emlékeznek.

2007. október 27.

Tíztánc vb

Október 20-án rendezték Tokióban a tíztánc világbajnokságot, melyen indult a László Csaba-Mikes Anna magyar bajnok páros is. A Szilver TSE táncosai ezúttal az eddigi legjobb világbajnoki helyezést elérve 8. lettek 28 ország táncospárja között. Azonban a három hete nyert világkupa-bronzérem után ez az eredmény kicsit csalódást jelentett számukra, az őket elkísérő Szatmári-Nagy Szilvia beszámolója szerint reális pontozás esetén előrébb kellett volna végezniük, a döntőben lett volna a helyük. Mindenesetre ez a 8. helyezés feljogosíthatja a táncosokat, hogy a novemberi Európa-bajnokságon már a döntőben táncoljanak.

2007. október 27.

Új telepek a Hungerit Zrt.-nél

A Hungerit Zrt.-nél a féléves eredmények jónak mutatkoznak, a tervek szerint alakultak. A gazdasági társaság ebben az évben több szempontból is új helyzet előtt állt, új kihívásokra kellett válaszolni, tudtuk meg Korda János (képünkön) gazdasági igazgatótól. A két döntő tényező, mint említette, az integrációs kapcsolatokban történő változás, amelynek következtében a pályázati források kihasználásával - elsősorban a csirkevonalon függetlenítve magukat - új telepeket építenek. A másik: a takarmányár jelentős változása.

2007. október 27.

"Csak az a kérdés"

A múlt hét végén kétszer is prédikáltam a Názáreti Jézus e probléma-felvetéséről: "Csak az a kérdés, hogy amikor az Emberfia eljön, talál-e hitet a földön?" (Lukács 18,8) Abban biztos volt, hogy visszajő. Abban is, hogy igazságszolgáltatásra jő vissza. De mintha elbizonytalanodott volna attól a lehetőségtől, hogy mire visszajő, csak vallási szokásokat talál, talán azokból is csak maradéknyit, de hitet nem.

Hát ez a jézusi "Csak az a kérdés" nagyon szíven ütött. Annál is inkább, mert mint sok mindenen átment lelkipásztor, én is kérdezhetem, van-e a hitnek még jövője? És 65 éven át mit szolgáltam: kegyes beidegződéseket-e avagy az igazságra hangolt ember hitét, avagy igazságkeresését?

2007. október 27.

Tanyai népiskolákat és egyetemeket alapított

Hetvenöt éve hunyt el gróf Klebelsberg Kuno

A két világháború közötti időszak politikusai közül napjainkban kevesen örvendnek akkora elismertségnek és népszerűségnek, mint gróf Klebelsberg Kuno volt vallás- és közoktatásügyi miniszter, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, a Magyar Történelmi Társulat elnöke, Szentes város díszpolgára. Ez utóbbi cím kötelez bennünket, hogy halálának évfordulóján megemlékezzünk a közkedvelt miniszterről.

2007. október 27.

Elballagott.

Üzenet az égi galériába.

Szépen, csendben, és lassan elment közülünk Pali bácsi! Sosem volt rá jellemző a lassúság. Mindig futott, szaladt, rohant! Gyalog, vagy autóval. Állandóan késésben érezte magát. A holnapot is a tegnap lendületével szervezte.

2007. október 27.

Díszes cinktáblák

Évfordulók - 2007.

110 éve, 1897. okt. 20-án megalakult a Szentesi Függetlenségi és 48-as Kossuth Kör, amely Kossuth Ferenc híveit fogta össze, szemben a 48-as anyapárttal. (Tagjainak száma kb. 200 fő; elnöke Csúcs Lajos gazdálkodó, alelnöke dr. Tasnády Antal ügyvéd, volt polgármester.)

130 éve, 1877. okt. 21-23. között katonai lóosztályozást tartottak Szentesen. (A városban található lovak száma ekkor 6459.)

80 éve, 1927. okt. 23-án József főherceg rövid látogatást tett Szentesen, ahol felkereste a nemrég kinevezett dr. Miskolczy Jenő pápai kamarást és dr. Farkas Béla főispánt.

65 éve, 1942. okt. 23-án a városi közgyűlés határozatot hozott némely utcák nevének megváltoztatásáról. Ekkor lett a Báró Harruckern utcából Horthy István utca (ma Ady E. u.), a Kisgörgős utcából Bálint László, a Heltai Ferenc utcából Dr. Vadnay Andor (ma Burián Lajos u.), a Dr. Purjesz Zsigmond utcából Egan Ede (ma Esze Tamás u.), a Lord Rothermere utcából Vitéz Gömbös Gyula, a Bálint László utcából pedig Mátyás király utca.

100 éve, 1907 októberében felszerelték Szentesen az új, cinkből készült, díszes utcanév-táblákat és a házszámokat. (Ezekből ma már csak mutatóban maradt néhány.)

90 éve, 1917 október közepén IV. Károly magyar király dr. Nagy Sándor alispánt, dr. Mátéffy Ferenc polgármestert és Burián Lajos ügyvédet a II. osztályú polgári hadiérdemkereszttel tüntette ki.

Összeállította:
Labádi Lajos

2007. október 27.

Próbatételek

Szentesi katedráról, az amerikai űrakadémia padjába II.

Az előző napi szimulációs gyakorlat után a Chandra-yaan-1 indiai holdszonda és kutatási programja részletes bemutatását hallgathatták meg az űrprogramban résztvevők, mely várhatóan 2008 áprilisában startol, s feladata a Hold részletes ásványtani felmérése lesz. Ezt egy újabb előadás követte, ezúttal a Hold történetéről. Majd a különböző játékok súlytalanságban való viselkedésének megismerésével folytatódott a program. Először kipróbálták a különböző rugós és egyéb játékokat (mint pl. lépcsőjáró, búgócsiga), aztán megpróbáltuk megtippelni, miként viselkedik az adott szerkezet a világűrben. Vagy bejött a tipp, vagy nem. Komoly játékszenvedély ragadta el őket, lelkesen teszteltek - mesélte el lapunknak Aranyi László.

2007. október 27.

Mindenkinek jusson

A Szentes Városért Civil Fórumhoz csatlakozott társult szervezetek ez évben is megrendezik a már hagyományos "Szeretetakció a szegények karácsonyáért" gyűjtőakciót azért, hogy a segítségre szorulók asztalára is kerüljön ajándék karácsony szentestéjén.

A gyűjtőakció október 15-én kezdődött és december 20-ig tart. A szervezőbizottság szeretetakciós tombola-jegyeket bocsát ki, melyet majd kisorsolnak. A szeretetakciós gálaműsor tombolahúzással együtt lesz december 14-én, 15 órakor a Móricz Zsigmond Művelődési Házban.

Tartós élelmiszerek, ruházati cikkek, gyermekjátékok átvétele december 13. és 16. között délutánonként 14-17 óráig a Szabadidős Sportklub helyiségében (Tóth J. u. 28/a). Kisebb pénzadományok átvétele szerdán 15-17 óra között szintén a klubhelyiségben. Az ajándékcsomagok átadására december 19 és 21. között kerül sor. A nyereménytárgyakat a Szabadidős Sportklub helyiségében lehet átvenni január 31-ig.

A sportklub kéri a tisztelt adományozókat, hogy felajánlásaikat lehetőleg december 10-ig adját át. Nagyobb összegek befizetése a Szabadidős Sportklub Kereskedelmi és Hitelbank Rt. szentesi fiókja 10402836-28351687-0000000 számlaszámára. Az átutalásra írják rá: "Szeretetakció".

2007. október 27.

Tisztesség és szeretet

Szentes város díszpolgára: Bucsány György

Szentesen született, 1933. február 15-én, jövőre a 75. életévét tölti. Édesapja férfi szabómester volt, "Úri szabó" ahogyan az a mester tábláján volt olvasható. Megrendelőinek köre a város vezető rétegéből került ki. Tisztviselők, pedagógusok, és így tovább. Édesanyja a háztartást vezette. Így az első elemitől kezdve az érettségiig biztosítva volt, hogy amikor délben az iskolából hazament, az ebédnél együtt ült a család, és megbeszélhették, elmondhatták az aznap történteket.

2007. október 27.

Szétszakadva is egyek vagyunk

Ünnepelve emlékezzünk a reformációra

Néhány nap múlva ismét október 31-ét írunk. Azt a dátumot, mely egyesek szerint egyházszakadást jelentett egykoron, még 1517-ben. Mások azonban ezt az időpontot tekintik saját egyházuk születési időpontjának, illetve ehhez kapcsolódóan a reformációt, az egyházi év utolsó nagy ünnepnapjaként ünneplik meg ilyenkor.

2007. október 27.

Zengett az ének

Ötven éves jubileum a Petőfiben

Az 1957-58-as tanévben indult az ének-zene tagozat beindítása a Petőfi Sándor Általános Iskolában. A fél évszázados jubileumról találkozóval és bállal emlékeztek meg.

A valamikori polgári leányiskola elindított egy olyan folyamatot, mely a gyerekekben és szüleikben magasabb szintű kulturális igényt alakított ki, erre a későbbiekben lehetett építeni. 1957. május 21-én az iskola megkapta a miniszteri engedélyt az ének-zene tagozat működtetésére, melyen belül az országban az elsők között megvalósíthatták Ádám Jenő és Kodály Zoltán elképzeléseit. Akkortól évente legalább egy, de számos alkalommal két ének-zene tagozatos osztály is indult az iskolában.

2007. október 27.

Tokácsli kör

A Szentesi Tokácsli Lajos Képzőművész Kör tagjai közül Andrikó Istvánné, Nagyné Szabó Ili, Vecseri Lászlóné és Török Imréné részt vettek a Bokroson megrendezett X. Tisza vidéki amatőr alkotók tárlatán egy-egy festménynyel.

A képzőművész kör háza tájáról még egy hír: a Csongrád Megyei Közművelődési, Pedagógiai és Sportintézmény által meghirdetett Művészet határok nélkül 2007. pályázatán négy tag - Andrikó Istvánné, Nagyné Szabó Ili, Rónyai Ágnes és Török Imréné - alkotásait tartották érdemesnek a bemutatásra. A kiállítás október 30-ig látható a megyeháza aulájában.

2007. október 27.

Szociális

A Rádió Szentes (106,1 MHz) műsora a Rádiós fogadóóra október 31-én, szerdán 10 órakor lesz hallható. A műsor vendége: Lencséné Szalontai Mária, a szociálpolitikai osztály vezetője. A műsor témája: A felsőoktatási ösztöndíj és a lakásfenntartási támogatás. Az adásban, mint már megszokott dolog, a frissen megfogalmazott problémákra, kérdésekre is szívesen válaszol a vendég.

2007. október 27.

Véradás

A Dr. Bugyi István Kórház és a Vöröskereszt helyi vezetősége minden héten kedden és szerdán fél 8 és 12 óra között véradást szervez a vérellátó állomáson.

2007. október 27.

Megragadták a pillanatot

Hagyományosan október 23-án nyílt az Alföldi Fotószalon kiállítása az ifjúsági házban. Immár 13 éve rendezik a rangos seregszemlét, mely a Dél-Alföldi Fotószalonból országos méretűvé nőtte ki magát.

A Szentesi Művelődési Központ és fotókörének pályázatára idén 394 kép érkezett be, a neves szakemberekből (Balla András, Molnár István Géza fotóművészek és Kincses Károly fotómuzeológus) álló zsűri 45 szerző 60 alkotását fogadta el a kiállításra. Szirbik Imre polgármester, országgyűlési képviselő a pillanat művészeiről beszélt.

2007. október 27.

Adó-infó

Törőcsik Norbert rovata

Start-kártyák

A Start Extra kártya igénylésekor a következő okmányok és nyilatkozatok kellenek:

Foglalkoztatási jogviszonyban áll-e? Rendelkezik-e alapfokúnál magasabb iskolai végzettséggel?

2007. október 27.

Ellopták a benzinkutat

Megrongálták a derekegyházi elágazásnál lévő benzinkutat ismeretlen tettesek. A tolvajok leszerelték a kútfejeket, elvitték a számláló berendezéseket és egyéb ott lévő tárgyakat. A rendőrség dolgát nehezíti, hogy a benzinkút május óta gyakorlatilag őrizetlen, az elkövetők ez alatt bármikor elkövethették tettüket. Az okozott kár eléri a több millió forintot.

Újabb hiszékeny mobiltelefon-tulajdonost csaptak be a csalók néhány nappal ezelőtt. A későbbi sértettet az egyik mobilszolgáltató munkatársaként hívta fel, aki azt közölte az "ügyféllel", hogy ha néhány percen belül bediktálja a több tízezer forint értékű feltöltő-kártya sorszámát, akkor milliós nyeremény ütheti a markát. A naiv ügyfél bedőlt az ígéretnek és elkezdte bediktálni a számokat. Csak később döbbent rá, hogy csalás áldozata, de ekkor már késő volt.

Még szeptemberben történt, hogy elloptak egy almával teli IFA-tehergépkocsit pótkocsival együtt az egyik telephelyről. A nyomozók a lopás másnapján egy Orosházához közeli területen találták meg a járművet, amelynek az első fele kiégett, ezt feltehetőleg a tolvajok gyújtották fel. Természetesen addigra már az alma is eltűnt a teherautóról.

Fokozott rendőri jelenlétre lehet számítani a temetők környékén az elkövetkezendő napoktól kezdődően. Az ellenőrzésre a sírkerteken belüli területekre is kiterjed majd.

H. V.

2007. október 27.

Cselgáncs

Budapesten az UTE ed-zőcsarnokában rendezték meg az elmúlt hétvégén a serdülő "A" (1993-94-95) országos egyéni bajnokságot, ahol a Pollák DSE cselgáncsosai is tatamira léptek. Eredmények: -48 kg 7. Nagy Kitti, -57 kg 5. Kürti Varínia, -63 kg 1. Kalydy Patrícia, +63 kg 7. Gila Nóra, -60 kg 3. Őri József.

2007. október 27.

Pótfűtés

A rabbi és a plébános karamboloznak. Amíg a helyszínelőkre várnak, a rabbi elővesz egy üveg pálinkát, s megkínálja a plébánost:
- Igyunk kolléga, jót fog tenni a nagy ijedtségre!
A plébános jól meghúzza az üveget, majd visszaadja a rabbinak, aki gondosan bedugaszolja és elteszi.
- Te nem iszol? - kérdi a rabbit a plébános.
- Dehogynem, csak megvárom vele a szondázást.

2007. október 27.

Tóni bácsi konyhája

  • Marhapörkölt sörrel
  • Fonott kalács
2007. október 27.

Bravó lányok!

Bravúros, de megérdemelt győzelmet aratott az első osztályú női vízilabda bajnokság elmúlt hétvégi fordulójában a Hungerit-Metal-Com-Szentes együttese a Dunaújváros ellen. Több mint hét esztendő óta nem tudtuk legyőzni a főiskolásokat, akik hosszú évekig a hazai pontvadászat egyeduralkodójának számítottak. Ezen a szombat délutánon azonban megtört a varázs, a Szentes 8-6-ra győzte le egyik nagy riválisát, tegyük hozzá rögtön: teljesen megérdemelten.

2007. október 27.

Ejtőernyősként a szárazföldön

A világháború olyan kiszélesedett háború, mely több kontinensre is kiterjed. Az emberiség történelmében eddig kettő volt. A 20. században, mindkettőt a németek kezdeményezték, hazánk mind a kétszer Németország oldalán harcolt, s vesztesként került ki ebből a borzalmas eseményből. A háború nagyon rossz dolog, egyrészt azért, mert sok vér és emberáldozattal jár. Másodsorban olyan emberek, akik soha nem látták egymást, és nem is ismerik egymást, parancsszóra ellenségként állnak szemben, hogy kioltsák egymás életét. Harmadsorban akár a győztes, vagy a vesztes oldalt nézve nagyon sok csonka család marad a háború végeztével. Szerencsés embernek mondhatja magát az, aki egy háborút túlélve hazatérhet szeretteihez. Ilyen embernek vallhatja magát a Szentesen élő 85 éves Sipos János, aki a II. világháborúban a pápai ejtőernyős zászlóalj tagjaként végigjárta a "hadak útját", s könnyebb sérülést szenvedve térhetett haza.

2007. október 27.

Egy ponttal előrébb

Székkutasról hozott el pontot az elmúlt szombaton a Szentesi Kinizsi megyei másodosztályú labdarúgó csapata. Bozóki Zoltán vezetőedző beszámolója szerint az első játékrészben elsősorban szentesi lábakon vándorolt a labda, irányítottuk a játékot, ennek eredményeként a 34. percben egy szögletet követően Lajos Máté bólintott a székkutasi kapuba. A második félidőben nem változott a felállás, ezért jött kissé váratlanul a hazaiak egyenlítő gólja. 1-1 után adódott lehetőség mindkét oldalon, ám az eredmény már nem változott, bár a Kinizsi talán valamivel közelebb állt a győzelemhez. A hazaiak kemény, már-már durva játéka nem múlt el nyomtalanul, hiszen előbb Polyákot, később Bordást is idő előtt kellett lecserélnie Bozóki edzőnek, sérülés miatt. Szombaton kora délután a Deszk gárdája látogat Szentesre, a mérkőzés 13 óra 30 perckor kezdődik. A pénteki edzésen súlyos térdsérülést szenvedő Bor-bás az őszi idényben már nem állhat a csapat rendelkezésére, Tóth György viszont újra elfoglalhatja helyét a kezdők között.

H. V.

2007. október 27.

Egy százalék

A Szentesi Deák Ferenc Általános Iskoláért Alapítvány köszönetét fejezi ki mindazon magánszemélyeknek, akik 2005. évi személyi jövedelemadójuk 1 %-ával alapítványukat támogatták. Az APEH által átutalt összeg 191.860 Ft volt, melyet teljes egészében a tanulók tanulmányi kirándulásának támogatására használtak fel. Kérjük, hogy továbbra is támogassák alapítványunkat. Tanulóink nevében is köszönjük.

2007. október 27.

Vesztes teniszezők

Álló sor balról: Czibulya Anita, Fehér O. Andrea,
Csizi Evelin. Guggolnak, balról: Csizi Henriett,
Fehér O. Tímea, Csiziné Magyar Ildikó

Házi döntő volt Szentesen a női II. osztályú tenisz csapatok versenyében. Az OB II. C és D csoportjának győztesei, a Szentesi Kinizsi (képünkön), illetve a Szentesi Tenisz Klub női csapatai szeptember végén mérték össze erejüket az I. osztályba kerülésért. A végeredmény: a Szentesi Tenisz Klub lányai nagy küzdelemben 7-2 (4-2) arányban győztek.

2007. október 27.

Napernyős hölgy a téren

Talán legkedveltebb köztéri szobrunk a könyvtár szomszédságában található Olvasó nő, melyet 2000-ben a Magyar Kultúra Napján avattak. Alkotója, Józsa Lajos egyéb szobraival is megismerkedhetünk ezekben a hetekben, a szobrászművész legszebb műveit hozta a főtéri galériába.

Már említett szobra által sok szentesi ismeri. A kiállítás megnyitóján Szirbik Imre polgármester megemlítette, hogy nem most találkoznak először. Évekkel ezelőtt egy prospektus került a kezébe a művész munkáiról, amit nem tudott letenni. Az alkotások megszólították, érezte, találkoznia kell az alkotóval.

2007. október 27.

Cselgáncs

Budapesten az UTE edzőcsarnokában rendezték meg az elmúlt hétvégén a serdülő "A" (1993-94-95) országos egyéni bajnokságot, ahol a Pollák DSE cselgáncsosai is tatamira léptek. Eredmények: -48 kg 7. Nagy Kitti, -57 kg 5. Kürti Varínia, -63 kg 1. Kalydy Patrícia, +63 kg 7. Gila Nóra, -60 kg 3. Őri József.

2007. október 27.

Barthás diákok sikere

A dobogós szentesi csapat

A Corvinus E-gyetem budai cam-pusán október 12- 13-án rendezték meg XII. alkalommal az őszi országos ifjúsági vi-rágkötészeti versenyt.

Iskolánk tanulói rendszeresen részt vesznek e-zen. Hagyományosan kegyeleti díszeket, asztaldíszítést és térkompozíciót kell készíteni a versenykiírásnak megfelelő feltételekkel.

Az ország középiskolai tanulóin kívül főiskolás és egyetemi hallgatók is sokan részt vettek a versengésben (Budapest, Keszthely, Gyöngyös, Kecskemét).

Csapatunk tagjai az idén: Bánfi Anikó, Nagy Péter és Polecsák Ágota 14. viágkötő- berendező osztályos tanulók voltak, akik a harmadik helyet szerezték meg.

Térkompozíció kategóriában Nagy Péter lett az első - Úton című alkotásával.

Egyéni összesített versenyben Polecsák Ágota 5. helyen végzett, aki kegyeleti díszeivel (koszorú és koporsódísz) 4. helyezést ért el.

Gratulálok a tanulóknak, és további sikereket kívánok a tanulásban és versenyzésben!

Ádám Zsuzsa
a virágkötészet tanára

2007. október 27.

Győzelem idegenben

NB I-es női futsal

Az NB I-es női futsal negyedik fordulójában, a Szentesi Futsal Club a Berettyóújfalu vendégeként lépett pályára. A Magyar-Milovano- vics, Bacsa, Béres, Durkó, csere: Kiss Á., Szabó, Bali, edző: Tóth Antal összeállítású szentesiek nagyszerű játékkal, igazi csapatmunkával 7-3-ra győztek a vidéki kiránduláson. Szentesi gólszerzők: Durkó 3, Szabó 2, Bali, Milovanovics 1-1. A csapat az eddig szerzett hét pontjával a tabella 4-5. helyén áll. A soron következő összecsapás Tolnán lesz.

2007. október 27.

Családi események

Született: Ürmös Attilának és Horváth Évának Attila Rómeó, Rapos Sándornak és Tari Ildikónak Tímea, Sándor János Zoltánnak és Nagy Katalinnak Márk, Fekete Józsefnek és Varga Anitának Viktória nevű gyermeke.

Házasságot kötött: Kis István és Gólya Tünde, Buczkó Attila és Tóth Nikoletta Ilona.

Elhunyt: Patai Imréné Ötvös Anna.