XXXIX. évfolyam 11. szám

2007. március 14.

Tavaszköszöntő a hídon

Tavaszköszöntő sétát szervez az önkormányzat a Kurca ligeti szakaszán lévő Eszperantó fahídnál március 21-én, szerdán 9 órakor. A köszöntő ma már hagyományosnak számít, hiszen nyolcadik alkalommal próbálják ezzel is előcsalogatni a jó időt az óvodás és iskolás gyerekek.

Vidovics Ferenc felvétele az egy évvel ezelőtti tavaszköszöntőn készült, ahol Szirbik Imre polgármester és a Szent Anna utcai óvodások egy-egy szál virágot dobtak a Kurca vizébe, jelképesen köszöntve ezzel a meteorológiai tavaszt.

2007. március 14.

Bérlakások - lakbérek

A képviselő-testület januári ülésén már tárgyalta a lakbéremelésre vonatkozó előterjesztést. Az abban szereplő három javaslat közül azonban egyik változatot sem támogatta. A februári ülésre már új elemzés készült a szociális bérlakásokkal kapcsolatban.

2007. március 14.

Segítség a téli krízisben

Jelenleg 99 százalékos kihasználtsággal működik a Hajléktalan Segítő Központ, melynek vezetőjével, Kocsyné Takács Ildikóval áttekintettük az elmúlt hónapok legfontosabb történéseit.

2007. március 14.

Egy-egy szál rózsa a nőknek

A Tóth József Színházteremben március 8-án este Városi Nőnapi ünnepséget rendeztek, melyen tiszteletét tette több száz szentesi hölgy, akiket az est nagy sikerű sztárvendége, az Adagio együttes szórakoztatott közel két órás műsorával. A rendezvény elején Szirbik Imre polgármester, országgyűlési képviselő köszöntötte a megjelenteket, azt kívánva, hogy ezentúl egy évben ne csak egy nap legyen az öröm és a vidámság napja, s a többi a veszekedésé, hanem fordítva: 364 olyan nap legyen egy esztendőben, amikor odafigyelünk egymásra, örülünk egymásnak, s csak egy nap legyen, amikor veszekedünk. Szirbik Imre kiemelte, hogy a Nőnapnak arról kell szólnia, ami szép és jó. Ezen a napon is oda kell figyelnünk a nőkre, még akkor is, ha Karinthy Frigyes szavaival élve férfi és nő sohasem értheti meg egymást, hisz mind a kettő mást akar. Majd mindenkinek sok örömöt kívánt férfitársai nevében, s minden hölgynek átnyújtott egy jelképes szál virágot. Ezt követően az Adagio együttes három tenoristájának, valamint az őket kísérő zenekarnak az interpretálásában hallgathattunk meg közismert klasszikus- és modern slágereket. Elhangzott többek között a Time to say goodbye, a Pretender, az Oh, sole mio, illetve az Operaház fantomjának nagy szólója. A rendezvény végén pedig a kijáratnál Szirbik Imre polgármester, országgyűlési képviselő, valamint Szűcs Lajos alpolgármester egy-egy szál rózsát nyújtott át a hölgyeknek.

Cseh-Lakos

2007. március 14.

Nemzetőrök és honvédek a szabadságharcban

1848/49 emlékezete városunkban

Szentesi öreg honvédek 1898-ban

Boros Sámuel főbíró az 1848. március 21-én tartott népgyűlésen ismertette a fővárosban történt forradalmi eseményeket, valamint a nemzet kívánságait tar-talmazó 12 pontot. Az egybegyűlt szentesi nép lelkes éljenzések közepette kinyilvánította, hogy a felsorolt pontokat: "Óhajtjuk, kívánjuk, magunkévá teszszük és elfogadjuk"

2007. március 14.

Megbűnhődte.?

Március 15-én, csütörtökön ugyan hány millió magyar fogja énekelni: "Megbűnhődte már e nép a múltat s jövendőt." Ki hangosabban, ki halkabban. Én nagyon halkan fogom énekelni és nagyon alázatosan. Meg nem is kis izgalommal is! Mert azt mondom magamnak: hátha nem bűnhődte meg e nép a múltat s jövendőt! S hátha március 15-én este a magyar Himnusz utolsó versszakát kell majd énekelnünk: "Szánd meg, Isten a magyart!" Szánd meg, mert nagyon szánalomra méltóvá tette magát.

2007. március 14.

A megyeszékhely ügyében

Évfordulók - 2007.

140 éve, 1867. március 10-én Szentes Város Váltsági és Gazdasági Bizottmánya folyamodványt készített az 1865-ben elveszített rendezett tanácsú városi jogállás visszaszerzése érdekében, s azt felterjesztette a belügyminisztériumhoz.

130 éve, 1877. március 10-én a megyegyűlés ismét tárgyalta a megyeszékhely ügyét. Szeged szabad királyi város újólag megfogalmazott igényével szemben kategorikusan leszögezte, hogy Csongrád vármegye közönsége Szentest óhajtja székhelyül kijelöltetni. Az erről szóló határozatot népes delegáció nyújtotta át Tisza Kálmán miniszterelnök - belügyminiszternek, kérve Szeged igényeinek elutasítását.

105 éve, 1902. március 10-én a városi képviselő-testület határozatot hozott a munkáslakások építéséhez szükséges házhelyek kijelöléséről. (130 házhelyet jelöltek ki, amelynek vételárát 10 év alatt kellett letörleszteni.)

75 éve, 1932. március 12-én a szentesi gimnázium tornászcsapata megnyerte a középiskolák Budapesten megtartott országos tornászbajnokságát, s védője lett a Krompaszky vándordíjnak. 1920 óta most első ízben lett vidéki csapat a győztes. A felkészítő tanárt, Kálmán Gézát ezüst emlékplakettel tüntette ki a rendezőbi-zottság.

100 éve, 1907. március 15-én a város megvendégelte a 48-as öreg honvédeket, akik közül 21-en éltek még Szentesen.

25 éve, 1982. március 15-én nagysikerű koncertet tartott a 100 Folk Celsius együttes.

35 éve, 1972 márciusi felmérés alapján az 1968-ban indított Szentesi Életből havonta átlagosan 5300 példány kelt el.

Összeállította: Labádi Lajos

2007. március 14.

Multimédiás Biblia-verseny

Először a Kiss Bálint iskolában

Első alkalommal, de hagyományteremtő céllal rendezte meg a Kiss Bálint Református Általános Iskola a Multimédiás Bibliaismereti versenyt. Az országosan meghirdetett vetélkedőre református hittant tanuló diák, illetve tanító iskola jelentkezhetett, nem volt kitétel, hogy felekezeti fenntartású legyen az intézmény.

2007. március 14.

Mi történik a szentesi éjszakában?

Úgy gondolom, hogy Szentesen a közbiztonság jónak mondható. Teszem ezt az alapján, amit mi hétköznapi emberek tapasztalhatunk. Azért azonban, hogy ez így legyen, sokat tett az önkormányzat többek között a közterületek megfelelő kivilágításával, a rendőrség és a polgárőrség szakszerű munkájával, s sokat tettünk és tehetünk ezek után is mi, állampolgárok.

2007. március 14.

Alázat, szorgalom és őszinteség

Beszélgetés Oszvald Marikával

A Pesti Magyar Operett Színpad országos turnéjának egyik állomásaként a Tóth József Színházteremben 2. alkalommal megrendezett Farsangi Operettgála neves vendégművésze Oszvald Marika volt. A nagy hírű szubrett most is intenzív, dinamikus és vidám előadással örvendeztette meg a közönséget és természetesen, kedves hangnemben mesélt nekünk magáról.

2007. március 14.

Nyíri Antalra emlékeztek

A tiszai életforma a nyelvész szemszögéből

Dr. Nyíri Antalra, a kiváló nyelvészprofesszorra emlékeztek családtagjai és egykori tanítványai március 9-én a megyeháza konferencia központjában. Városunk szülötte ugyanis ezen a napon lett volna 100 éves. Az ünnepi esemény azonban kettős volt: a 2000-ben elhunyt Nyíri Antal emléke előtt egy multimédiás CD-vel is tisztelegtek annak szerkesztői.

2007. március 14.

Határok nélkül

Ismét nemzetközi kiállításnak adott helyet a főtéri Galéria, ezúttal Lous Stuijf-zand holland képzőművésznőnek az elmúlt 10 évben készült legszebb munkáiból láthatunk eklektikus válogatást.

A megnyitón Gonda-Szántó Ágota, a kecskeméti Ágo-Art Galéria vezetője mutatta be régi ismerősét, a holland alkotót. Azoknak a művészeknek a munkáit szereti, akik kisméretű, emberien őszinte, bensőséges hangulatú és főként, jól megmunkált képeket alkotnak. Ilyen munkák születnek Lous Stuijf-zand keze nyomán is. Lous egyre otthonosabban mozog hazánkban, és sikeresen mutatkozik be kiállításokon, seregszemléken, így például legutóbb, a tavalyi Debreceni Nyári Tárlaton is díjjal jutalmazták.

A képzőművész gondolkodása természetes és természet közeli, jellemezte Gonda-Szántó Ágota. - Igazán nem is tudom, mi ő? - mondta. - Jó néhány évvel ezelőtt grafikusként ismertem meg. Ma már műfaji határok nélkül, egybefonódva jeleníti meg a 20. századi művészet mély árkokkal elkülönült irányait is, mint grafikus, festő és szobrász: figuratív és nonfiguratív, egy kissé spirituális és mágikus világát, történelmileg archaikus emlékeit. Anyaghasználata igen változatos, témaválasztása már sokkal inkább mondható egységesnek.

A Hágai Szabad Akadémián középiskolai rajztanárként végzett Lous mostani kiállításán teljes képet kapunk munkásságáról. A kísérletező kedvű alkotó a változatosság határait feszegeti. Most először látható portré-sorozata a kisteremben kapott helyet, mely szokatlan hatásával az absztrakt művek élvezetére tanít bennünket. Bronzplasztikáit viaszveszejtéses eljárással készíti, mely lehetővé teszi a szobor felületének érzékletesebb, izgalmasabb megjelenítését. - Lous eltökélte, teremt egy élhetőbb, tisztább, szelídebb világot, - e szavakkal ajánlotta figyelmünkbe a menedzser a több mint félszáz alkotást, melyek március 24-ig tekinthetők meg a galériában.

(darók)

2007. március 14.

Egy feltárás képei

A Koszta József Múzeum legújabb időszaki kiállítása a Tisza legelső, török hódoltság kori cölöphídjának feltárásáról számol be képek és tárgyak segítségével. Az ".A budai pasa .belekezd vala hidat rakni." című tárlatot a megnyitón dr. Horváth Ferenc megyei múzeumigazgató különleges kiállításként mutatta be. Az egykori híd maradványait több tudományág közreműködésével Szolnoknál 2003 óta kutatják egykori tanítványa, dr. Kertész Róbert (képünkön) vezetésével. S hogyan kötődik ez a tárlat Szenteshez? Városunkból származik a kiállítás rendezője, aki a búvárrégészet eredményeit is felhasználta munkája során. Dr. Kertész Róbert szakmai tárlatvezetésén részletesen beavatta a jelenlévőket a híd históriájába, annak 1562-es építésétől 1685-ös elpusztításáig, majd az eseménydús feltárás pillanatait is felidézte. A híd makettjét és egyes darabjait is bemutató kiállítás május 5-ig látható a múzeum megyeházi épületében.

D. J.

2007. március 14.

A sport őrzi az egészségét

Kovácsné Margitka néni az év sportolója

86 évesen ritkán választanak valakit az év sportolójának, Kovács Imréné Margitka nénivel (képünkön) mégis ez történt meg. A Szentesi Delfin Egészségmegőrző Sport Club szenior úszója a tavalyi esztendőben 55 egyéni aranyérmet szerzett a különböző országos és nemzetközi versenyeken. Ha valamilyen rendkívüli esemény nem akadályozza meg, minden nap lemegy az uszodába és elvégzi a napi edzésadagját. Emellett tornázik és kerékpározik, mert tudja, hogy ez létszükséglet ahhoz, hogy egészséges maradjon.

2007. március 14.

Olimpiai tölgyfa

Lőrincz Márton, az 1936-os berlini olimpia bajnoka 70 éve, 1937. március 29-én Szentesen, az akkori Polgári Leányiskola (ma Petőfi Sándor Általános Iskola) előtt ültette el az olimpiai tölgycsemetét, ami azóta terebélyes fává nőtt. Hirdeti a városban a sport és az olimpia eszméjét.

Hatvan évvel később 1997-ben dr. Hegedűs Csaba, a Magyar Birkózó Szövetség elnöke és Polyák Imre Európa-, világ- és olimpiai bajnok birkózó újabb tölgyet ültetett el, szimbolizálva ezzel az élet és az olimpiai eszme folytonosságát.

A jubileumi megemlékezés március 31-én, szombaton 10 órakor lesz az olimpiai tölgyfánál, a Petőfi Sándor Általános Iskolánál. Az ünnepi műsort az iskola tanulói adják. Elhangzik a Himnusz, majd szavalatot hallhatnak a jelenlévők, ezt követően a nagykórus műsora következik. Az ünnepség a Szózattal ér véget. A megemlékezést Szűcs Lajos alpolgármester tartja. Az iskola tanulói felidézik a korabeli eseményeket, melyet koszorúzás követ.

Lőrincz Márton neve a városban nincs megörökítve. A tisztelet, az emlékezet okán és azért, hogy a jelen és az utókor számára méltóképpen megőrizzük emlékét, az általános iskola tanári kara, a Városszépítő Egyesület és a város lakosainak egy része kérte az önkormányzatot, hogy az olimpiai tölgyfák által határolt teret Lőrincz Mártonról nevezze el. Az ünnepség szervezői várják a város lakosságát, a sportolókat az emlékezésre.

A rendezők nevében:

Dr. Kis-Tóth Tihamér
Kis-Rácz Antalné

2007. március 14.

Sportturizmus!?

Örömteli volt hallani, hogy közel egy évtizednyi önámítás után váltásra vállalkozik Szentes a turizmus terén. Sok idő kellett a beismeréshez, hogy nem versenyezhetünk a környező fürdővárosok milliárdos fejlesztéseivel, és még több a felismeréshez, hogy a Kurca partján kizárólag a sportban rejlenek kiaknázatlan idegenforgalmi lehetőségek. Sebaj, mondhatnánk, majd csak behozzuk ezt a lemaradást, azonban kétségek támadnak az emberben, ha a néven nevezett célon túl fontolóra veszi, milyen közegben kellene otthonra lelnie a sportnak Szentesen.

2007. március 14.

Dixie-koncert

A Jazz- és Világzenei Napok harmadik, befejező előadására március 23-án, pénteken 19 órai kezdettel kerül sor. A helyszín változatlan: a Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola hangversenyterme. Változatlan a fellépő zenekar is a tavalyi sorozat zárásához képest, hiszen a szegedi Molnár Dixieland Band a nagy sikerre való tekintettel érkezik ismét hozzánk.

A kitűnő zongoristával, a már elhunyt dr. Kertész Péterrel való együttmuzsikálás kapcsán évtizedek óta gyakori vendégei a városunknak.

Egy biztos: nem érheti őket az a vád, hogy képtelenek megújulni! Ez év februárjában például a kecskeméti Bohém Ragtime Jazz-banddel közös koncertet adtak a budapesti Zeneakadémián. Számos újságcikk és tévériport foglalkozott ezzel a jazz korai időszakában történt kalandozásnak is beillő eseménnyel, amelyekből kiderült, hogy mindkét együttes külön is nagyon készült rá, ám a két csapat tagjai együtt is a színpadra léptek. Az érdeklődésre jellemző, hogy a hangverseny-különlegesség napja előtt kb. másfél hónappal az összes jegy elfogyott.

A Molnár Dixieland Band felállása (a zenekar nem igazán friss honlapja szerint): Molnár Gyula - klarinét, szaxofon, ének, Garay Márta - zongora, ének, Kalocsai Géza - dob, Kiszin Miklós - bőgő, Sallai László - trombita, Mucsi Árpád - harsona, Kréter Károly - bendzsó, ének.

Olasz Sándor

2007. március 14.

Küzdősport Európa-bajnokság

Április 3-8. között rendezik meg a Dr. Papp László sportcsarnokban az ISKA - amerikai alapítású nemzetközi küzdősport világszervezet - közreműködésével a küzdősport Európa Bajnokságot. A több napos rendezvényen közel 450 gyermek, ifjúsági, felnőtt és szenior versenyzőre számítanak a szervezők. A rendezvény meglepetése az utolsó napi gála, melynek programjáról később adnak tájékoztatást.

Kiss Emil, az ISKA európai szervezetének az elnöke elmondta: Azért kerülhetett Szentesre ez a rendezvény, mert Bertók Róbert (a Szentesi Kinizsi SZITE elnökhelyettese, az ökölvívó és kick-box szakosztály vezetője) korábbi ökölvívó és küzdősport-fesztiválok szervezését figyelemmel kísérték, és így megtalálták a garanciát a verseny rangjához méltó megrendezésre. Kiss Emil elmondta azt is, hogy ebben a sportági küzdelmekben a legkiválóbbak az amerikai versenyzők, de az elmúlt időszak során igen kiemelkedő eredményeket értek el Nyugat-Európa, és elsősorban Törökország versenyzői. A magyarok az erős európai középmezőnyben helyezkednek el. A szentesi versenyzők igen komoly eredményeket értek el idáig is a korábbi Európa-bajnokságokon. Most is remény van arra, hogy többen is döntőbe kerüljenek, és akár érmeket is szerezzenek. Szentes a Nemzet Sportvárosa, és ennek megfelelően színvonalas rendezvényt szeretnének a szervezők, amelyhez az önkormányzat képviselő-testülete nyújt hathatós támogatást.

Kiemelt támogatók: Hungerit Zrt., MetalCom-R Kft., Goldex Security, Szuperinfó, Árpád Agrár Zrt., Szentesi Hitelszövetkezet, SZEVIÉP Zrt.

2007. március 14.

Petőfis cselgáncs

Március 11-én Solton rendezték meg a cselgáncsosok regionális diákolimpiáját diák és serdülő korcsoportokban, ahol a Petőfi DSE versenyzői az alábbi eredményeket érték el: 1. Horváth Alexandra (Petőfi iskola), 2. Fekete Nagy Zita (Koszta), Misic Lajos (Petőfi), 3. Lindák Patrik (Szt. Erzsébet), Mayer Gyula (Petőfi), Csala Kornél (Klauzál), 5. Oláh Tamás, Varga Valter, Gilicze József, Vasvári Zoltán (Petőfi), Sebők Máté (Szt. Erzsébet), edző: Tóth Béla.

2007. március 14.

Győzelem helyett.

Rangadót játszott hétfőn este Berettyóújfaluban a Legrand-MetalCom-Szentes futsal csapata. A mieink a második helyen álló Mezei-Vill gárdájához látogattak a pontszerzés reményében. Koncz Zsolt, a Legrand játékos-edzője a találkozó előtt fegyelmezett védekezést kért csapattársaitól, amit a labdarúgók maximálisan betartottak - az utolsó percek kivételével. A Szentes - Koncz három góljával - egészen a mérkőzés hajrájáig magabiztosan játszott és vezetett 3-0-ra, ám mégsem sikerült elhozni Berettyóújfaluból mindhárom pontot. Zsolt szerint a gondok akkor kezdődtek, amikor a hazaiak lehozták a kapusukat, és 5 a 4 elleni játékra kényszerítették a mieinket. Az eladott labdák, a pontatlan átadások megbosszulták magukat, a Mezei-Vill a sírból hozta vissza az egy pontot úgy, hogy az utolsó percben két gólt is szereztek. A szentesi labdarúgók azért is bosszankodhattak, mert immáron nyolc olyan pontot veszítettek az utolsó másodpercekben, amelyek a végelszámolásnál hiányozhatnak igazán.

Hétfőn újabb utazás vár a Szentesre, ezúttal a Rubeola FC Csömör várja a Leg-randot. Hasonlóan nehéz mérkőzésre számít Koncz Zsolt, mint amilyen a beretytyói volt. Ha sikerülne azt a fegyelmezett játékot nyújtani, amit 35 percen keresztül produkáltak legutóbb, a győzelem sem elképzelhetetlen. A Legrand jelenleg az ötödik helyen áll a tabellán 33 ponttal, egy ponttal előzve meg következő riválisát, a Csömört.

H.V.

2007. március 14.

Elfogták a szatírt

Tolvaj járt február 25. és március 4. között a Dózsa-házban. A tettes egy gitárt vitt magával, amelynek az ára kb. hetvenezer forint.

Március 8-án történt, hogy a Széchenyi-ligetben a délutáni órákban egy 20-as éveiben járó fiatalember a nemi szervét simogatta az arra elhaladó fiatal lányok előtt. A férfit a rendőrök még aznap előállították a szentesi rendőrkapitányságon, ahol a kihallgatása során elismerte, hogy 2004 decembere óta több mint kétszáz esetben végzett önkielégítést a vasútállomáson, a ligetben nők szeme láttára. A férfi ellen folytatólagosan elkövetett szeméremsértés miatt indult eljárás. A nyomozóhatóság munkatársai pszichológus és elmeszakértő bevonásával vizsgálódnak az ügyben. Érdekesség, hogy szintén ő volt az, aki ellen hasonló bűncselekmény miatt 2004 novemberében jogerős bírói ítélet született.

Március 8-án vette észre egy Szegvár környéki tanya tulajdonosa, hogy betörtek az ingatlanába, ahonnan gázpalackot és élelmiszereket vittek el.

Március 6-8-a között történt, hogy betörtek egy nagymágocsi házba. A tettesek 320 ezer forint készpénzt vittek el. Nagy kérdés egyelőre, hogyan jutottak be az épületbe, mert erőszakos behatolásnak nincs nyoma.

H.V.