XXXVII. évfolyam 15. szám
Vissza a legfrissebb számokhoz

Tizenöt év a Hungeritben
 

2006. április 14.


Születésnapi parti Hungerit-módra.


Tizenöt éve áll fenn a Hungerit. Magyar József vezérigazgató régóta készül a jubileumi rendezvényre. Mint mondta, a születésnapot méltóképpen szeretné megünnepelni. Meg is tett mindent az ügy érdekében. Utólag úgy véljük, a rendezvény nagyon jól sikerült.


Bővebben


 

Sajátos nevelési igényűek
 

2006. április 14.


A szakmai napon mutatták be a pályázati programot. (Fotó: Vidovics)


Április 5-én délután a polgármesteri hivatal dísztermében Adj esélyt! - Kéttanítós modell bevezetése a sajátos nevelési igényű gyermekek együttnevelése intézményi együttműködés keretében című pályázati program projektindító szakmai napját tartotta a fő pályázó, a Deák Ferenc Általános Iskola és Damjanich János Tagiskolája a konzorciumi partnerekkel.


Bővebben


 

Megbízott főigazgató a kórház élén
 

2006. április 14.


A megbízott igazgató, Bodonovits István lemondása miatt új vezetőt kellett választani a Dr. Bugyi István Kórház élére. A fenntartó Csongrád Megyei Önkormányzat szerdán rendkívüli közgyűlésen döntött arról, hogy Fenyves Ernő gazdasági mérnök-szakközgazdász töltse be a posztot megbízott igazgatóként. Fenyves tíz éve foglalkozik költségvetési intézmények válságának megoldásával, most is ez lesz az elsődleges feladata. A megyei önkormányzat által kinevezett biztosként 2003 márciusától már kilenc hónapon át dolgozott a szentesi egészségügyi intézményben. Március közepi adatok szerint a kórház adóssága elérte a 436 millió forintot. A korábbi, megválasztott főigazgatót, Borzi Mártát azért váltotta le március 9-én a megyei közgyűlés, mert a belső ellenőrök és a fegyelmi bizottság szerint manipulálta a pénzügyi helyzetre vonatkozó adatokat, több kórházi munkát a közbeszerzési eljárás mellőzésével szervezett ki budapesti vállalkozásoknak. Borzi Márta a döntés miatt munkaügyi bírósághoz furdult. Addig, amíg ebben a perben nincs jogerős ítélet, a megyei közgyűlés nem írhat ki pályázatot a főigazgatói poszt végleges betöltésére.

(Forrás: Rádió Szentes)

 


 

Nyertek az iskolák
 A Boros és a Kiss Bálint is

2006. április 14.


A Rádió Szentes hírei között tallózó "Hírforrás" című rovatunkban oktatási intézmény nyertes pályázatáról írtunk. Arról, hogy a Klauzál Gábor Általános Iskola 18 millió forintot nyert a kompetencia alapú oktatás bevezetésére, megalapozására. Mint megtudtuk, a hír örömtelibb: a pályázaton további oktatási intézmények is nyertek Szentesről - hasonló összegben. Így a Kiss Bálint Református Általános Iskola és a Boros Sámuel Szakközépiskola, Szakiskola. A program várhatóan a következő tanév elején indul.

 


 

Szép húsvétot!
 

2006. április 14.


Kertész Imre, Nobel-díjas írónk, - akinek nem mindenki bocsátja meg, hogy zsidó létére szerzett dicsőséget a magyar irodalomnak - egyszer járt a Szentföldön. Erről a látogatásáról így ír "Valaki más" című írásában: "A Siratófalnál hirtelen elfogott a nagy törés érzése... Krisztus halálával valami rettentő törés támadt az etikai építményen, ami - ha szabad így mondani: az ember lelki történelmének tartóoszlopa. Mi ez a törés? Az apák halálra ítélték a gyermeket. De hogy ez valóban világeseménnyé váljon, ahhoz természetesen a zsidó nép egyedülálló etikai zsenialitása kellett. A büntetés, a rettentő büntetés, ami a zsidó nép örökké visel, ezzel a fordulattal valami különös tartalmat kapott. Meg lehetne húzni a vonalat Krisztustól Auschwitzig."


Bővebben


 

Szabadulás a várfogságból
 150 éve történt - Hajdú Lajosra emlékezve

2006. április 14.


Börtönrajz Hajdú Lajosról (1854)


A Kiss Bálint Református Általános Iskola falán látható egy emléktábla. Az egykori igazgató, Hajdú Lajos meghurcoltatását örökíti meg, akit 20 évi várfogságra ítéltek hazafias magatartásáért. A súlyos büntetést szerencsére nem kellett teljesen kitöltenie, mivel az uralkodó 1856 áprilisában általános amnesztiát hirdetett a politikai foglyok részére. A fogságból történt kiszabadulásának 150 éves évfordulója alkalmából idézzük fel Hajdú Lajos lefogatásának, elítélésének és fogságának történetét.


Bővebben


 

Búcsú egy zenésztársunktól
 "Kiket szívünkben rejtünk el, soha nem mennek el"

2006. április 14.


A Szentesi Zenebarátok Egyesülete és a Városi Fúvószenekar egy olyan zenésztársától búcsúzik, akinek a zene, a fúvós muzsikálás volt egyik éltető eleme. Az úttörő fúvószenekarban kezdte, majd a felnőtt együttes egyik biztos pontja, tubása lett Balogh Imre, az "Öreg", mely becenevet több mint harminc évvel ezelőtt kapta zenésztársaitól.

Határozott, megfontolt ember volt, így nem véletlen, hogy már fiatalon a zenekar egyik választott tisztségviselője lett. Az együtteshez, a közösséghez való tartozást komolyan vette, igazi felelősséget érzett annak működéséért. Rendszeres munkájával, a zenekari próbákon való megjelenésével követendő példát mutatott arra, hogyan kell egy közösséget megtartani, építeni.

Elmondhatjuk: a város zenei, közművelődési életének aktív részese, alakítója volt. Mindezt műszaki végzettsége mellett tette, példát mutatva arra is, hogyan kell felelősségteljes értelmiségi életet élni. Igazi közösségi ember volt, elsősorban nem önmagát akarta megvalósítani, hanem szolgálni azt az együttest, amely számára nagyon sokat jelentett.

Hadd elevenítsem fel egy másik arcát is; amikor felhőtlenül tudott örülni együttesünk egy-egy sikerének, eredményének, vagy azt, amikor bel- és külföldi útjaink kapcsán együtt futballozott a nála jóval fiatalabbakkal, vagy jókedvében együtt énekelt, beszélgetett zenésztársaival. Valamennyien tiszteltük és szerettük őt. Értetlenül és szomorú szívvel állunk most itt. Hiányozni fog egy jó tubás a csapatból...!

Emlékezetünkben így maradsz meg, így zárunk szívünkbe.

Köszönjük a Sorsnak, Szüleidnek, a Teremtőnek, hogy közöttünk éltél, egy közösségben dolgozhattunk. Isten veled, Öreg!

Találkozunk még...!

 


 

Tatárdúlás a vidéken
 Évfordulók - 2006

2006. április 14.


35 éve,
1971. április 9-10. között Szentes adott otthont az Éneklő Rajok I. Országos Találkozójának. (A Balázs Árpád zeneszerző kezdeményezésére megvalósult rendezvény sikerét jelzi, hogy a továbbiakban évről évre megismételték, egyre több kórus részvételével.)

20 éve,
1986. április 9-én az Ifjúsági Házban megtartotta alakuló összejövetelét a Videoklub, amelynek vezetője Tóthné Derdák Erzsébet.

765 éve,
1241. április 11-én a tatár fősereg Batu kán vezetésével a Sajó (muhi) menti csatában legyőzte IV. Béla hadait. A tatárdúlás Szentes vidékét is érintette. Petrák Ferenc kéziratos krónikája erről így írt: "Az 1241-ik esztendőben ezen várost a Tatárok kirabolták s végképpen elpusztították." Szentes lakosai a Kurca nádasaiban és mocsaraiban kerestek menedéket. Határában több falu teljesen elnéptelenedett, így Ecser és Szentmihály.

45 éve,
1961. április 12-én a Széchenyi-ligeti volt városi gőzfürdő épületét a kisdobosok és úttörők használatába adták. Első hivatalos elnevezése Farkas Antal Természetkutató Állomás volt, majd néhány hónap múlva felvette a Farkas Antal Úttörőház nevet. Az ifjúsági szakkörök mellett 1966-tól nyári tábornak is otthont adott.

20 éve,
1986. április 12-én huszonnyolc pár részvételével Szentesen rendezték meg az országos "C" osztályos társastánc bajnokságot, amelynek helyszíne ezúttal a Klauzál Utcai Általános Iskola új tornaterme volt. A bajnokságot négy területi verseny előzte meg Székesfehérváron, Budapesten, Nyíregyházán és Orosházán, ahol több mint nyolcvan táncospár szerepelt. Az ötórás szentesi vetélkedést 400 néző tapsolta végig. Az első helyezést elért páros (Lantos Béla és Sebők Gabriella) Szegedről érkezett. A szentesi páros (Bubori Zoltán és Hargitai Éva) a közönség egyik különdíját nyerte el.

Összeállította: Labádi Lajos

 


 

Gondolatok
 

2006. április 14.


Húsvét első napja mindig vasárnapra esik. Sőt Jézus feltámadása óta a keresztények-keresztyének (Krisztus követői) minden szombat helyett a vasárnapot ünneplik meg. A hét utolsó napja helyett a hét első napját. Így a hétnek ez a napja nem egyszerűen a nyugalom, hanem a feltámadás ünnepe. Azóta minden vasárnap örömünnep is.

A nagypéntek és a húsvét szervesen összetartozik. Szükség volt a nagypénteki áldozat elvégzésére (miattunk, helyettünk, érettünk), hogy a feltámadásunk napján, bűneinktől már megváltva, félelem nélkül állhassunk Isten ítélőszéke elé.

Ezt a két ünnep alapozza meg kinek-kinek az örök üdvösségét. A kereszthalál elszenvedése után feltámadott Megváltó ezt üzeni: "Mert én élek, ti is élni fogtok." Istennek sokba került a megváltás. Neked mibe kerül az, hogy hiszed? Nehogy elmenj mellette hálaadás nélkül!

Jézus feltámadásának ezernyi tanúja között az első és a második is asszony volt. Nekik szóltak a feltámadott Jézus első szavai, ők vitték ennek hírét a 12 tanítványnak. Azóta is a női szívekben van több fogékonyság a hívő kegyességre, szemben a férfiakéval, akik általában többre értékeljük az észbeli értelmet a szívbéli érzelmeknél.

Keveslem, hogy évente egyetlen napból áll a nők napja. Ha rajtam múlna, az év minden napján ünnepelném őket. Tudom, nem egyedül én gondolom így.

Boldog húsvét ünnepnapokat kívánok minden kedves olvasómnak!

Dr. Imre Ernő

 


 

66 millió - oktatási fejlesztésekre
 

2006. április 14.


A Csongrád megyei Közgyűlés Közoktatási Közalapítványa ebben az évben összesen 66 millió forinttal támogatja a regionális oktatásügyi szakmai fejlesztéseket. Erről tartott Szentesen az ifjúsági házban tájékoztatót a szakembereknek Takóné Tamás Zsuzsanna, az alapítvány titkára. Elmondta, hogy öt témakörben lehet pályázni az anyagi forrásokra, legtöbb pénzt az eszköz- valamint a könyvtár fejlesztésekre lehet fordítani. Minőségfejlesztésre, pedagógiai szakszolgálati feladatokra és tapasztalatcserékre összesen 17 millió forint áll rendelkezésre. Ezek a lehetőségek lefedik azokat a célokat, amelyekre jelenleg az intézmények költségvetésében nincs, vagy csak minimális mértékben van fedezet betervezve.

 


 

Haltelepítés és horgászverseny
 

2006. április 14.


Haltelepítés miatt horgászati tilalmat vezet be tavain a Gerecz Elemér Sporthorgász Egyesület. Szerdán a Gerecz-tóba 15 mázsa, a Zsoldos-tóba 5 mázsa három nyaras pontyot telepítettek. Utána az egyesület ismét megrendezi a Gerecz Elemér Horgászversenyt április 15-én, szombaton. A névadóról elnevezett megmérettetésen az egyesület tagjai vehetnek részt két bottal. Jelentkezni - nevezési díj befizetésével - az Ady Endre utcai irodán lehet. Gyülekező a Gerecz- tónál, a verseny délután 1 óráig tart.

 


 

Drágul az öntözővíz
 

2006. április 14.


Emeli az öntözővíz árát a Szentes Térségi Vízgazdálkodási Társulat. Csatlós Péter igazgató a Rádió Szentesnek elmondta: 3,06 százalékkal nő a vízszolgáltatás ára, azonban az év bármely időszakában frissítő vizet adnak a Kurcába bruttó 2 forintos köbméterenkénti áron. Bármely szervezet vagy önkormányzat kérésére december 31-ig a Körösi szivattyúkkal emelnek be vizet és a menynyiséget is ott tudják mérni. Csatlós Péter bízik abban, hogy amennyiben a Kurca alsóbb szakaszára, például Szegvár vagy Mindszent kér vizet, akkor a vízügyi igazgatóság biztosítja a víz eljutását a megrendelőhöz.

 


 

Kérdez a hajóvezető
 

2006. április 14.


Húsz éve üzemel a szarvasi arborétumi kikötőből induló, 50 személyes Katalin II. sétahajó. A szolgáltatás közkedvelt, sok kiránduló (óvodások, iskolások is) tér vissza a hajóra.

Az egyórás út során az utazók megtekinthetik a vízről az arborétumot, a történelmi Nagy-Magyarország geometriai középpontját, a milleniumi emlékművet, Tessedik Sámuel templomát, gróf Balza Pál kastélyát, a 44-es út hídját, mocsár ciprusokat, a Tessedik Sámuel főiskolát, a gyalogos fahidat.

A látnivalók mellett a hajóvezető érdekes kérdéseire is szívesen emlékeznek vissza a turisták. Demeter István ezúttal lapunkban is feltesz egy találós kérdést: hány személyes a Katalin II. sétahajó, és miért tud 10 fővel is többet szállítani?

A helyes választ leggyorsabban beküldő 5000 Ft-os, a 2-3. megfejtő 3000, illetve 2000 Ft értékű hajójegyet nyerhet. A válaszokat a szerkesztőség telefonjára (311-563) kérjük, név, cím, telefon, időpont közléssel. Az eredményt egy későbbi számunkban közöljük.

 


 

Magyar napok Strasbourgban
 

2006. április 14.


A strasbourgi egyetemen március végén magyar napokat rendeztek, melyen szentesiek, szegváriak és mindszentiek mutatták be nemzeti kultúránkat. A magyar napok megrendezésére ősszel érkezett a felkérés, a több napos program szervezése már akkor elkezdődött. Az egyetem magyar tanszékének vezetője Farkas Mária, aki maga is szentesi születésű, Kovács Ildikót, a szegvári Művelődési Ház igazgatóját hívta segítségül.


Bővebben


 

A civil napokon
 

2006. április 14.


Az ifjúsági házban rendezett civil napokon a Tájak-Korok-Múzeumok Egyesület Koszta József klubja is részt vett. Ötletes paravánunkon - Lantos Imre és Nagy Zsolt munkája - próbáltuk bemutatni életünket, örömeinket, ünnepeinket, szép fotókkal és rövid kis írásokkal színesítve. Mint az életben, itt is szorosan egymást segítve, egymás mellett voltak a SINOSZ, Mozgáskorlátozottak és a TKME paravánjai.

Kilenc órától városnézést szerveztünk a vajdasági küldöttek részére. Sokan odajöttek hozzánk, nézegették a színes prospektusokat. A határon túli civil szervezetek képviselői főleg a Szentest és környékét bemutató kiadványokat kérték tőlünk. Az előadásokat követően rövid kis ismertetőt mondott mindenki a képviselt szervezetéről. Kora délután állófogadás zárta a programokat.

Jól sikerült, bemutatkoztunk, ismerkedtünk, barátkoztunk.

Juhász Józsefné és Molnár Katalin

 


 

Hódító páros
 Élet a Linda után

2006. április 14.


Régi ismerőseink a televízió képernyőjéről Görbe Nóra és Tahi Tóth László. A sokoldalú és örökifjú színészpáros közös előadásban lépett fel a Tóth József Színházteremben. A szentesi közönség előtt lubickoltak szerepükben, párkapcsolati szakértőket, a téma tudományos ismerőit játszották.


Bővebben


 

Mednyánszky a Kosztában
 

2006. április 14.


Megnyílt az első időszaki tárlat az új helyre költözött Koszta József Múzeumban. A Mednyánszky László festményeiből álló kiállítást komoly érdeklődés fogadta a Megyeházán.


Bővebben


 

Megtalált megoldás
 

2006. április 14.


Fél éve alakult meg városunkban az a kis osztály, ami még sok ember számára ismeretlen.

Szeretném, ha tudnának rólunk: VAGYUNK. Szeretném, ha tudnának rólunk: KIK VAGYUNK, és nem utolsó sorban: HOGYAN LETTÜNK?


Bővebben


 

Egészségnap
 

2006. április 14.


A Magyar Vöröskereszt Szentesi Területi Szervezete április 5-én egészségnapot rendezett. A Szenvedélyek című rajzpályázat eredményei, alsó tagozat: 1. Dobi Martin, 2. Sipos Bernadett, 3. Sultis Gabriella (mindhárman a Petőfi iskola tanulói), felkészítő Gágyor Jánosné. Felső tagozat: 1. Varga Anikó (Fábián-sebestyén, felk. Hercz Szilvia), 2. Sipos Nikolett, 3. Bányai Hajnalka (mindketten Szent E. isk., felk.: Szabó Mariann), 4. Jaksa Petra (Fábián-sebestyén, fk.: Hercz Szilvia).

Csecsemőápolási és egészségnevelési verseny, általános iskolai kategória: 1. Györgyi Mária, Csenki Ildikó, Németh Kitti, 2. Ecseri Éva, Ruzsinszki Renáta, Jaksa Petra, 3. Bacsa Tímea, Jávorcsik Renáta, Paczuk Julianna (mind a három csapat fábiánsebes-tyéni ált. isk., felk.: Körtvélyesiné Belák Katalin védőnő). Középiskolások: 1. Varga Dudás Magdolna, Tóth Valéria, Molnár Katalin (Boros szakközép, felk.: Berezvai Debóra), 2. Berényi Kata, Mészáros Edina, Mészáros Anikó, 3. Szecs-kó Katalin, Justin Renáta, Suti Erika (mindkettő Zsoldos szakközép, felk.: Hargitai Lászlóné védőnő).

Elsősegélynyújtás, általános iskola: 1. Ecseri Éva, Ruzsinszki Renáta, Paczuk Julianna, Jaksa Petra, Rapi Balázs (fábiánseb. ált. isk., felk.: Korom Erika), 2. Bod Bence, Kaszanyi Gergely, Balogh Bence, Mikecz Dóra, Oltyán Éva, 3. Piti Gabriella, Mányai Gabriella, Kalamusz Nikoletta, Almási Alexandra, Sebesi Nóra (a 2. és 3. helyezett csapat Koszta isk., felk.: Janiga Lászlóné).

A megyei versenyen a fábiánsebestyéni általános iskola mellett középiskolás kategóriában a Boros Sámuel szakközépiskola tanulói képviselik városunkat (Pataki Adrienn, Takács Kata, Molnár György, Papp Zoltán, Thököli Attila, felk.: Berezvai Debóra).

 


 

Természeti környezetünk...
 

2006. április 14.


Hetedik alkalommal rendezte meg a hagyományos helyismereti városi vetélkedőt a Városi Gyermekkönyvtár, a Koszta József Múzeum és a TEAM Számítástechnika a 10-14 éves gyermekeknek.


Bővebben


 

Kétmilliót loptak a páncélból
 

2006. április 14.


Ismeretlenek törtek be egy részvénytársaság Szentes közeli irodájába a hét elején. A tettesek felfeszítették a páncélszekrényt, majd kétmillió forintot vittek el onnan. Ellenük betöréses lopás miatt indított eljárást a szentesi rendőrkapitányság.

Két lopásról érkezett bejelentés hétfőn a Nagyhegyről. Egymástól nem messze lévő tanyákba törtek be a tolvajok, akik szivattyút és egyéb használati eszközöket vittek magukkal. Érdemes figyelni arra, hogy a hétvégi telkekben ne maradjanak ott a kisgépek, elektromos eszközök még néhány napra sem őrizetlenül, mert könnyen lábuk kelhet.

Elfogtak a rendőrök egy férfit az elmúlt hétvégén, aki az Alsóréten az egyik telephelyről színesfémet próbált eltulajdonítani. Ellene gyorsított eljárással hoznak majd ítéletet.

Pofonok csattantak az egyik belvárosi sörözőben. Az ott szórakozó vendégek egyikét - a rendelkezésre álló adatok alapján – szóváltást követően egy másik férfi úgy megütötte, hogy annak eltörött az orrcsontja. Szintén ez a férfi bántalmazott egy hölgyet is, aki nyolc napon túl gyógyuló kulcscsonttörést szenvedett. A verekedőt később elfogták, ellene súlyos testi sértés miatt indult eljárás.

Bejelentés érkezett az egyik szentesi téglagyárból, hogy ismeretlenek több, mint kilencezer darab ívelt és ezerkétszáz darab kis méretű téglát tulajdonítottak el, mintegy 750 ezer forint értékben. Rejtély, hogy ezt a mennyiséget sikerült kivinni a gyár területéről úgy, hogy senki nem vette észre.

H.V.

 


 

Tóni bácsi konyhája
 

2006. április 14.


  • Húsvéti báránysült
  • Sonkás tekercs


Bővebben


 

Hidegben
 

2006. április 14.


Városunk két tekecsapata közül az NB II-esről korábbi számunkban olvashattak. A soron következő együttes az NB III-ban szereplő Szentesi Tekézők Egyesülete. Dömsödi Ferenccel, az SZTE egyik vezetőjével beszélgettem.

- Milyen tervekkel kezdik a 2005/2006-os bajnokságot?


- Az előző idényben mi is az NB II-ben vitézkedtünk. Sajnos kiestünk, az NB III-ban a dobogó valamelyik fokára szeretnénk felállni. Az őszi idény után, ott vagyunk a harmadik helyen. Mindent megteszünk a cél eléréséért. Az edzésről annyit, hogy mínusz 10 fokban edzettünk, mert nem volt fűtés. Véleményem szerint a "gödör"-ben lévő tekepálya nem alkalmas sem NB II-es, sem NB III-as bajnoki mérkőzések lejátszására. A város tekesportja megérdemelne egy négysávos pályát. Az említett gondok is befolyásolták illetve hátráltatják mindkét gárda számára a minél jobb szereplést, valamint az utánpótlás nevelésére sincs így lehetőség. Jobb körülmények között nagyobb létszámmal tudnánk dolgozni. Jelenleg nyolcan vagyunk igazolt játékosok. Amatőr bajnokságban is négy fővel képviseltetjük magunkat.

- A problémák ellenére elégedett a játékosok teljesítményével?


- Többé-kevésbé. Mindenki hozza a formáját. A teljesítményt befolyásolja a játékosok munkaideje. A csapat névsora: Farkas András, ő a legfiatalabb, Farkas László, Kemenesi Csaba (egyesületi elnök), Garai Tibor, Szabó László, Varga Imre, Fábián Mihály és én.

- Mivel magyarázható a talpon maradásuk?


- Azzal, hogy amikor nagyon hideg volt, Szegeden edzettünk, ami komoly anyagi költséggel jár. Úgy érzem, jól sikerült felkészülni az évadra.

D. V. Z.

 


 

Capuera és szertorna
 

2006. április 14.


Öröm tölti el az ember szívét, mikor arról értesül, hogy új sportág jelent meg a szentesi sportpalettán. Ifj. Dömsödi Ferenc testnevelőtanár nagy elszántsággal és odaadással próbálja népszerűsíteni a capuerat és a szertornát.


Bővebben


 

Szilver-versenyek
 

2006. április 14.


Kelet-Magyarországi Területi Bajnokság március 11-12., Nyíradony

D Gyerek I. standard: Katona András - Márton Katalin 1. D Gyerek I. latin: Katona András - Márton Katalin 1. D Junior I. standard: Papp Gergely - Korom Tamara 1. Győrfi Norbert - Szepesi Lilla 3. D Junior I. latin: Papp Gergely - Korom Tamara 1. C. Junior I. standard: Bugyi Bence - Kis Violetta 1. Deák Attila - Hevesi Henriett 2. Kis Vencel - Tóth Fruzsina 3. C Junior I. latin: Bugyi Bence - Kis Violetta 1. Győrfi Norbert - Szepesi Lilla 2. Deák Attila - Hevesi Henriett 3. C Junior II. standard: Bődi Dénes - Csányi Nikoletta 3. B Junior II. latin: Szabados Péter - Barna Lilla 3. D. Junior II. standard: Szalkai Sz. Márk - Ferenczi Beáta 2. C Ifjúsági standard: Schwartz Péter - Zsiros Gabriella 1. B Ifjúsági standard: Budai Attila - László Szilvia 1. Nagy Gergő - Horváth Alexandra 2. Szalkai Sz. Gábor - Kovács Erika 3. B Ifjúsági latin: Budai Attila - László Szilvia 2. A Ifjúsági latin: Bődi Richárd - Kovács Bernadett 1. Kósa András - Túri Bernadett 2. C Felnőtt standard: Püspöki Dávid - Markó Ágnes 1. B Felnőtt standard: Kósa István - Pap Szandra 2. B Felnőtt latin: Püspöki Dávid - Markó Ágnes 1. A Felnőtt standard: Borbás Csaba - Szepesi Anetta 1.

Tíztánc Ranglista március 18., Solymár
László Csaba - Szögi Szilvia 1.

XI. GRAND PRIX március 25., Szombathely
Felnőtt standard: László Csaba - Szögi Szilvia 1.
Budai Attila - László Szilvia 3.

Felkészítő tánctanár:
Szatmári-Nagy Szilvia

 


 

Rájátszanak a pólósok
 

2006. április 14.


Az első osztályú férfi vízilabda-bajnokság alapszakaszának zárómérkőzésén a bajnok Honvéd otthonában szenvedett tíz gólos vereséget a Legrand-Szentes csapata. A találkozó szentesi hőse az a Horváth Tamás volt, aki öt büntetőből négyet kivédett, ami nemzetközi szinten is ritkaságnak számít. A bajnoki küzdelmeket így a Szentes az első körben a nyolcadik helyen zárta, ami azt jelenti, hogy ennél roszszabb pozícióba már nem is kerülhet az idei szezonban. Az ötödik-nyolcadik helyért zajló rájátszás párharcaiban a Legrand első körben az Újpesttel csap össze meglehetősen hátrányos pozícióból, hiszen a nyolc pontig tartó viadalban egyelőre- két alapszakaszbeli győzelmüknek köszönhetően- négy-nullás lila-fehér előnnyel indul a derbi.

A Hungerit-Top-Cop Security Szentesi VK női gárdája már hétfőn megkezdte a csatározást Dunaújvárossal a bajnoki döntőbe jutásért.

Itt szintén mínusz négyről kellett volna fordítaniuk Szremkó Krisztináéknak, de mivel Újvárosban 11-8-ra kikaptak, így a két csapat közti pontszámbeli különbség már hatra hízott. Kocsis István vezetőedző szerint az újfajta védekezési felállásban voltak ugyan hibák, de a meccs nem ezen, hanem a meglehetősen passzív támadójátékon ment el. A csütörtök esti, 17 órakor kezdődő hazai mérkőzés sok mindenre választ adhat, egy esetleges vendégsiker esetén a harmadik helyért mérkőzhet a Hungerit, minden bizonnyal a BVSC csapatával.

H.V.

 


 

Dobogós helyen
 Megyei I. osztályban

2006. április 14.


A megyei I. osztály 6. fordulójában a szegvári Kempelen Farkas Sakk Kör gárdáját fogadták a Szentesi Spartacus SK II. sakkozói. A felnőtt csapat 7-3 arányban múlta felül a vendégeket. Akik a győzelmet szerezték: Kibicher László, Lantos István, Koplándi Tamás, Papp Lajos, Koplándi Péter. Döntetlent játszott: Czibulya Ferenc, Hajdú István, Toókos Ferenc, Zenovitz Ottó.

A megyei bajnokság 7. (egyben utolsó) fordulójában Szegedre látogattak dr. Makay Andorék. A Maróczy Géza SE II. csapata ellen a felnőttek 6-3, míg a fiatalok 3-0 arányban győzedelmeskedtek. Pontszerzők, felnőttek: Hajdú István, Lantos István, Zenovitz Ottó, Toókos Ferenc; ifjúságiak: Kondor Dániel, Koplándi Tamás, Koplándi Péter. Döntetlent játszott: Mészáros Imre, dr. Makay Andor, Kibicher László és Papp Lajos.

A megyei I. osztályú sakk csapatversenyében az ifjúságiak az első, míg a felnőttek a második helyen végeztek.

 


 

Alaposan visszavágtak
 

2006. április 14.


A kupából a Miskolc csapata búcsúztatta a Legrand-Szentes futsal gárdáját, a bajnokságban éppen ezért volt miért törleszteniük Szarvas Zsoltéknak a borsodi együttessel szemben. A nemes bosszú nem maradt el , a mieink magabiztos játékkal 9-1-re nyertek a miskolciak ellen, ezúttal esélyt sem adva nekik a szoros mérkőzésre. Az első félidőben még aránylag sok helyzet kimaradt, a második játékrészben azonban már a gólok sem hiányoztak a csapat játékából.

Koncz Zsolt játékos-edző szerint sima meccsen vannak túl, mostantól kezdve az Első Beton elleni megyei rangadóra készülnek. A Legrand ezzel a győzelemmel már biztos résztvevője a rájátszásnak,a cél immár a pályaelőnyt biztosító minél jobb helyezés megszerzése. Az Első Beton elleni összecsapást a jövő héten csütörtökön este 20 órakor kezdik a Dr. Papp László Sportcsarnokban.

H.V.

 


 

Esély az NB II-re
 

2006. április 14.


Megmaradt a Kinizsi asztaliteniszezőinek az esélye, hogy egy osztállyal feljebb lépjenek. Az NB III-as bajnokság lassanként a végéhez közeledik, a hétfői, orosházi mérkőzésükön 10-8 arányban győzték le a helyi együttest, így továbbra is meg lehet annak a lehetősége, hogy osztályozó keretében ősszel már az NB II-ben folytassák. Ehhez nagyon fontos, hogy jól szerepeljenek a szegedi ATSK ellen, majd ezt követően legyőzzék a Kiskunhalast.

(Forrás: Rádió Szentes)

 


 

Lila csapás
 

2006. április 14.


A férfi első osztályú vízilabda-bajnokság rájátszásának szerda esti mérkőzésén az Újpest 12-4-re verte a Legrand-Szentest a Hajós Alfréd uszodában. A Legrand nem játszott csúcsformában, az utolsó 16 percben egyszer sem tudták bevenni a vendégek Pelle kapuját. A nyolc pontig tartó párharc állása így 6-0 a lila-fehérek javára. Folytatás szombaton 18 órakor Szentesen, a ligeti uszodában.

 


 

Bronzesély
 

2006. április 14.


A harmadik helyért harcolhatnak a Hungerit Szentes pólósai, miután csütörtökön este OB I-es női vízilabda-mérkőzés rájátszásában hazai vizeken is kikaptak a Dunaújváros együttesétől. A vendégek Primász Ágnes vezérletével 13-8-ra nyertek és ezzel - a nyolc pontig tartó rájátszás végeredményeként: 8-0 a Dunaújváros javára - bejutottak a fináléba.

 


 

Ötös után hármas
 

2006. április 14.


A Csanyteleknek rúgott öt gól után az elmúlt hétvégén három találattal küldte haza soros ellenfelét, nevezetesen az Apátfalvát a Szentesi Kinizsi megyei másodosztályú labdarúgó csapata. A Szentes Pataki, Nemes és Tóth találataival nyert három egyre, és lépett előre a tabellán a hatodik helyre. A már meglévő 25 pont mellé újabbakat a hétvégén gyűjthetnek Bozóki Zoltán tanítványai.

 


 

Úszósikerek
 

2006. április 14.


A Wesselényi kupán Szegeden, 10 egyesület 228 versenyzője vett részt. A Szentes Városi Úszó Club eredményei: 50 béka fiú hát 3. Rébeli Máté (98), 50 béka leány hát 1. Lekrinszki Gina (98), 3. Szécsi Alexandra (98), 100 delfin leány hát 1. Vecseri Dorina (96), 50 béka leány gyors 3. Mészáros Adrien (98), 100 delfin fiú gyors 1. Szécsi László (97), 100 delfin leány gyors 1. Tihanyi Fanni (96), 2. Vecseri Dorina (96), 100 cápa fiú gyors 2. Hegedűs Bence (94), 100 cápa leány gyors 2. Mizere Flóra (94).

4x50 béka fiú gyors 2. Szentes Városi Úszó Club (Harangozó Dominik, Rébeli Máté, Skorka Bence, Makai Lajos), 4x50 béka leány gyors 1. Szentes Városi Úszó Club (Makai Edit, Juhász Lilla, Mészáros Adrien, Szécsi Alexandra), 4x50 delfin fiú gyors 2. Szentes Városi Úszó Club (Erdélyi Martin, Szabó Marcell, Pellei Frank, Szécsi László), 4x50 delfin leány gyors 2. Szentes Városi Úszó Club (Tihanyi Fanni, Vecseri Dorina, Lovasi Rézi, Lakics Kitti), 4x50 cápa fiú gyors 3. Szentes Városi Úszó Club (Hegedűs Bence, Rébeli Tamás, Németh Zsombor, Szabó Nándor), 4x50 cápa leány gyors 2. Szentes Városi Úszó Club (Mizere Flóra, Juhász Nóra, Tóth Mónika, Szécsi Anikó).

 


 

Szabadidős-tornák
 

2006. április 14.


A Szabadidős SK tavaszi asztalitenisz tornáját a Koszta József Általános Iskolában tartották. Eredmények, serdülők: 1. Balogh Enikő, 2. Ács László, 3. Oláh Géza. Ifjúságiak: 1. László Csaba, 2. Nagy Zoltán, 3. Balogh Péter. Nők: 1. Balogh Enikó, 2. Baranyi Gabriella, 3. Arató Beáta. Felnőtt férfiak: 1. Trungel N. Tamás, 2. Kiss Endre, 3. Udvardi Sándor. Nyílt nevezéses: 1. Balogh Péter, 2. László Csaba, 3. Kiss Endre.

A sportcsarnokban rendezték a Szabadidős SK teremlabdarúgó tornáját. Eredmény: 1. Laver 2000, 2. Pollák, 3. MH Szentes. Vigaszdíj: Metal-Com. A torna legjobb góllövője Balla Mihály. A polgármester által felajánlott serleget a Laver 2000, a 2. és 3. helyezett és a legjobb góllövő egy-egy serleget, a sportcsarnok vigaszdíját a Metal-Com kapta.

 


 

Szakma kiváló tanulója
 Szakmunkás bizonyítványt kaptak

2006. április 14.


Monda Csaba, Doma Gergő és Hlobocsányi Gábor.


A Zsoldos Ferenc Szakközépiskola és Szakiskola tanulói a Szakma Kiváló Tanulója versenyének országos döntőjében kiemelkedően szerepeltek.

Hegesztő szakmában

Monda Csaba 2. helyezett lett, és mentesült a szakmai vizsga letétele alól (szakmunkás bizonyítványt kapott). Felkészítő Törőcsik Imre és Kajtár János.

Eredményes volt még Percze Gáspár 5., Valkai Péter 6., Fogl András 7.

Géplakatos szakmában

Döme Gergő Mihály 3. helyezett lett, szintén mentesült a szakmai vizsga letétele alól (szakmunkás bizonyítvány). Felkészítő: dr. Pigler László és Harsányi Zoltán.

Műszaki rajzoló szakmában

Szakmunkás bizonyítványt kapott, a szerkezetlakatos szakmai versenyen 2. helyezett lett Hlobocsányi Gábor. Felkészítők: Valkai Attiláné, Törőcsik Imre és Vincze Attila.

 


 

Családi események
 

2006. április 14.


Született:
Mácsai Gábor Zsoltnak és Kovács Évának (Köztársaság u. 11.) Ákos, Horeftos Krisztián Attilának és Horváth Tímeának (Petőfi u. 1.) Maxim, Varga Jánosnak és Lévai Edinának (Petőfi u. 16.) Alex, Laczkó Ferencnek és László Anita Juditnak (Csongrád, Tanya 490.) Ádám nevű gyermeke.

Házasságkötés nem volt.

Elhunyt:
Hodossy Béla (Kisér u. 5.), Berkecz Pálné Holmán Franciska (Sima F. u. 6-10.), Balogh Imre (Veres P. u. 29.), Berezvai Lajos (Aulich L. u. 48.), Ratkai Lajos (Csongrád, Várköz 2.), Takács László (Csongrád, Apponyi u. 22.).

 


 Vissza a legfrissebb számokhoz