XXXV. évfolyam 40. szám
Vissza a legfrissebb számokhoz

"Magyarország! Ne feledd halottaidat..."
 

2004. október 8.


Képünkön: Méltó megemlékezés, méltó környezetben a Damjanich János Tagiskolában.

Október 6-án ünnepi díszt öltött Szentes egyetlen, az Aradi Vértanúkra emlékező alkotása. A hét évvel ezelőtt Návai Sándor, hódmezővásárhelyi szobrász tervei alapján létrejött emlékhely, amely a Damjanich Általános iskola udvarán található, éppen az idei, 155. évfordulóra megújult. Az emlékpark egy része díszburkolatot kapott, az alkotás fa-részeinek állagmegóvása megtörtént. (A költségeket az önkormányzat Város Szépítő Kuratóriuma biztosította.)


Bővebben


 

Tájékoztató vállalkozóknak
 

2004. október 8.


Az ITD-H Magyar Befektetési és Kereskedelemfejlesztési Kht. alapvető feladatának tekinti a hazai vállalkozások informálását a külföldi befektetési és kereskedelmi lehetőségekről, valamint Magyarország kiajánlását a határokon túli vállalkozások számára. Az ügynökség 34 országban tart fenn képviseletet annak érdekében, hogy közvetlen információkat tudjon továbbítani. Az ITD-H kiemelt feladatának tekinti a kamarákhoz, önkormányzatokhoz, ipari parkokhoz fűződő kapcsolatok erősítését, valamint a vállalkozások külkapcsolatainak erősítését. E munka keretében a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával közösen október 14-én, csütörtökön délután 2 órától a polgármesteri hivatal emeleti tárgyalójában tájékoztatót tart. A rendezvényen konzultációs lehetőséget biztosítanak az ITD-H Szófiában, Prágában, Párizsban és Stockholmban működő kereskedelmi szolgálat vezetőivel a bolgár, cseh, francia és svéd relációk külkereskedelmi szabályozásáról, a piacra jutási és befektetési lehetőségekről. A résztvevők számára a szervezők információs anyagot biztosítanak, amely tartalmazza a négy országra vonatkozó legfontosabb, időszerű gazdasági tudnivalókat.

 


 

Hét új lakás
 

2004. október 8.


Az önkormányzat megrendelésére készül az a hét lakás, melyet padlástér-beépítéssel a Szabadság tér 4-5 szám alatt húz fel a HázSzépítő Kft. Tari Béla műszaki igazgatótól megtudtuk, az önkormányzati összkomfortos bérlakások 46 és 62 négyzetméteresek (utóbbiból kettő készül). A cég pályázaton nyerte el a munkát, az meghatározott ütemben halad, és október 12-én lesz a műszaki átadás. Az egyedi fűtésű lakások beépíttet konyhával, komplett fürdőszobával rendelkeznek, kényelmesek, világosak. A 7-ből 5 lakás amerikai típusú. (Fotó Vidovics Ferenc)

 


 

Mihály-napi hazafiság
 

2004. október 8.


Mihály annyit jelent, mint "Kicsoda olyan, mint az Isten?" Szép hangzású, s rendkívül gazdag jelentésű név. E kérdező nevű főangyalnak az ünnepén történt, hogy már reggel elhatároztam: végignézem a magyar parlamentben zajló, miniszterelnököt választó ülést. Mert - sose lehet tudni - hátha történelmi eseményt lesz módom látni. (Mintha hosszú életem során nem éltem volna át elég sok történelmi napot.)


Bővebben


 

Vége a háborúnak
Hatvan éve történt

2004. október 8.


A mai generációhoz tartozók már aligha tudják, hogy 1945-től évtizedeken keresztül október 8. volt Szentes legjelentősebb ünnepe. Egy évvel korábban ugyanis - az országban elsők között - városunkban ekkor fejeződött be a második világháború, ekkor szűnt meg a német megszállás, ekkor ért véget a katonai rekvirálásokkal terhelt háborús gazdálkodás és közigazgatás; a rombolást felválthatta a békés építés, a besorozott férjek és fiúk többéves frontszolgálat után hazatérhettek családjaikhoz.


Bővebben


 

Gondolatok
 

2004. október 8.


Nagyszerű dolog az idegen nyelvek tanulásának a divatja. Én nem is olyan régen egy különös idegen nyelvet ismertem meg, amelyben csupán jelek vannak: a neve jelnyelv. Aki a tévében megnézi a parlamenti közvetítést, láthatja, hogyan kommunikálják a jelbeszédet a két kéz ujjainak a mozgatásával. A jelnyelv siket emberek nyelve, amelynek a segítségével le lehet győzni a siketség fogyatékosságát. Sajnálatosan keveset tudunk róla, de abban egyet értünk ugye, hogy bámulatos találmány.


Bővebben


 

Életüket adták a haza felszabadulásáért
 

2004. október 8.


Városunkat, Szentest 1944. október 8-án, hazánkat, Magyarországot 1945. április 4-én szabadította fel a szovjet hadsereg. Hazánkból kiűzve, saját fészkükben Berlinben, szövetségeseik segítségével zúzták szét a német fasisztákat. Kegyetlen szenvedések, véráldozatok árán, nagy szolgálatot tettek az egész emberiségnek.


Bővebben


 

Barátainknál
 

2004. október 8.


Szeptember 18-án 19-én rendezték 27-ik alkalommal a Skierniewice-i zöldség-, gyümölcs-, virág kiállítást és a hozzákapcsolódó rendezvénysorozatot. Ehhez kapcsolódva a Lengyel Vidékfejlesztési Hivatal konferenciát szervezett a közép- és kisvállalkozások fejlesztésének lehetőségei és kilátásai az európai csatlakozással.

Városunk meghívást kapott a rendezvényekre. Küldöttségünk Sztantics Csaba jegyző, Horváth István a szentesi Ipar és Kereskedelmi Kamara elnöke, Móra József önkormányzati képviselő. A konferencián részt vettek és előadást tartottak a Pilzenből, Gerlából, Chatelaillon Plege testvérvárosokból érkező küldöttek.


Bővebben


 

Töredék a zsidó múltból
A holokausztra emlékeztek

2004. október 8.


Október 3-án, vasárnap a magyarországi holokauszt 60. évfordulója alkalmából megemlékezést tartottak a városi könyvtárban, melyre több mint hetven fő ellátogatott. A megnyitón külön köszöntötték dr. Feldmájer Pétert, a MAZSIHISZ alelnökét, Rákos Imrét, a Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány képviselőjét, Szirbik Imre polgármestert és Szűcs Lajos alpolgármestert.


Bővebben


 

Bambusz a kertben
Zöldrovat

2004. október 8.


A bambuszok a pázsitfűfélék családjába tartoznak, örökzöld növények, levelüket mind addig megtartják, amíg a szár él (5-6 év). A szár az idő múlásával folyamatosan szilárdul. A bambusz jelentheti a kertben a hajlékonyságot és az erőt. Az örökzöld lombozatot gyakran használják a fenyőkkel együtt ültetve. A különlegesen szép színű vagy mintázatú szárakat nevelő fajtákat nagy becsben tartják.


Bővebben


 

Irigylésre méltó utcakép
Ideális forgalomcsillapítás

2004. október 8.


Ritkaság számba menő ipartörténeti emlék Szentesen a Somogyi Béla utca nagykő burkolata. A mintaszerűen rakott szép kövek, a szabályos "bogárhát", az összehangzó utcakép, azt hiszen nemcsak az útépítők számára nyújt esztétikus látványt.

Szerencsés dolog, hogy ezen utcaszakasz nem esett áldozatul az aszfaltozási láznak, hiszen így elkerüli a más utcákat egyre jobban terhelő forgalom, és műszaki emlékként emlékeztet az egykor oly jellemző szentesi gyűjtőút hálózat típusára.


Bővebben


 

A partvonal mellől
 

2004. október 8.


Kurca-parti esték címmel indított programsorozatot a Szentesi Polgári Körök és a Kurca Vidéke Polgári Egyesület. A havi rendszerességgel jelentkező közéleti, beszélgetős vitaműsor első vendége Csintalan Sándor volt.


Bővebben


 

Örkényi Strasszer a mártír
 

2004. október 8.


Kivételes életkorban még köztünk lehetne, de már 60 éve halott. Mindössze 33 évet élt. Egy lírai költőnek nagy idő, egy szobrásznak csupán a felkészülés életszakasza.
Szentesen született 1911. február 6-án. Apja városi tisztviselő, adóügyi pénztárnok volt. Örkényi Strasszer István a hétgyermekes család ötödik gyermekeként érkezik a szülői hajlékba.


Bővebben


 

A közszféra új dolgozói
 

2004. október 8.


Szeptember 29-én, szerdán a városháza emeleti konferencia-termében a pályakezdő diplomás közalkalmazottak és köztisztviselők tiszteletére rendeztek összejövetelt. Szirbik Imre polgármester örömmel vette tudomásul, hogy még soha nem ült ennyi pályakezdő diplomás a teremben, pedig már néhány éves hagyománya van a rendezvénynek.


Bővebben


 

Lélekutak
 

2004. október 8.


Rovatunk állandó vendége Kiss Gabriella, klinikai szakpszichológus, a CSSK pedagógiai szakszolgálatának vezetője. E heti témánk a szorongás.

A szorongás minden ember számára ismerős érzés. Sokan ismerjük a vizsgák előtt átélt izgalmat, a fogorvosi váróteremben ránk törő szorongást vagy az utazástól való félelmet.


Bővebben


 

Gólyabál a Zsoldosban
 

2004. október 8.


A középiskolák közül elsőként a Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola rendezte meg gólyáinak avatását, a rendezvények fotósunk Vidovics Ferenc is járt.

 


 

Farmer helyett lajbi?
 

2004. október 8.


Hangversenyei kínálatában a Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola a komolyzene mellett más zenei műfajoknak is teret enged. Az elmúlt évadban pl. a Fianna - zenéjük sajátos hangvétele úgy ötvözi az európai tradicionális- és modern zenei elemeket, hogy mindvégig az egyik legősibb örökségben, a kelta tradicióban gyökerezik-, és a Santal - melynek majd minden tagja az egykori szentesi zeneiskola növendéke, mára képzett muzsikusa, tanára - együttesek mutatkoztak be színpadukon nagy sikerrel. Ezt a törekvést folytatták az idén azzal, hogy az 1975-től október 1-jén megünneplésre kerülő zenei világnap tiszteletére az idén a Lajbi Népzenei Együttest hívták meg hangversenytermükbe muzsikálni.


Bővebben


 

Elsőtől informatika és idegennyelv-oktatás
 

2004. október 8.


Városunk észak-keleti részének két iskoláját, a Deák Ferenc Általános Iskolát és a Damjanich János Általános Iskolát 2001-ben összevonták. Azóta a neve: Deák Ferenc Általános Iskola és Damjanich János Tagiskolája. Az intézményről, a gyermeklétszámról, a szakos ellátottságról, az iskola életében várható újdonságokról, az idei tanév programjairól Varga Sándorné igazgató és Kárpáti Lajos igazgatóhelyettes, a tagintézmény vezetője tájékoztatott.


Bővebben


 

A nagy visszatérés
 

2004. október 8.


Azt gondolom, méltán mondhatom magam szerencsésnek és boldognak, mert a tavalyi barátságok szövődése "ürügyén" újra meghívást kaptunk Németországba, az Usedom szigetén található tengerparti üdülő városkába, Zinnovitz-be.

Az 1300 km-es utat 10 tizenéves "gyerekkel" nem könnyű végigutazni. Drezda belvárosában, egy plébánián szálltunk meg éjszakára. Nem aludtam jól, mert az élmények sora, ami ránk várt, teljesen lefoglalt.


Bővebben


 

Szép szavak, mosolyok
 

2004. október 8.


Képünkön: Teltház volt a művelődési házban. (Fotó: Vidovics Ferenc)

Az idős ember már nehezebben mozog, közülük kevesen, s ritkán jutnak el színházba. Pedig ők is éhezik a művészetet, a kultúrát - mondta Szebellédi Anna, a Szentesi Gondozási Központ igazgatónője. Ez a gondolat vezérelte a helyi önkormányzatot, a város vezetőit, amikor nóta és operett délutánt rendeztek a Móricz Zsigmond Művelődési Házban.


Bővebben


 

Berekhát, a középkoriak lakhelye
 

2004. október 8.


Berekhát. Mikor ezt a szót hallják, bizonyára sokak hátán a hideg futkos. Miért is? Mennyiben különbözik ez a hely más városrészektől?

Mindenhol vannak szegények, gazdagok, vagy átlag polgárok. A régi emberek is szívesen éltek itt. Egykoron őseink lakóhelyéül szolgált e vidék.

Éltek itt szarmaták, gepidák, avarok, sőt még az Árpád-korban is lakott település volt. Számos régész kutatott itt legendákat, kíváncsiságot hajtva, és igen, meg is fejtették az akkori élet értelmét. Sok sír és régi tárgy került elő e területről. Itt állt valamikor a középkori Sajt város. A Bánomháti-temető dombjától, egészen a szegvári útig tartott.

Itt zajlott le egy bizonyos török-magyar ütközet 1686-ban.

A korszakhoz sorolható legkorábbi temetőt Berekháton, nagy valószínűséggel Matolcsy Pálné földjén találták 1940-ben. A 7-8. századra utaló leleteket találtak.

A Vásárhelyi úttól kezdve, a teljes Berekháton át a szegvári útig régészeti kincs. Ha legközelebb erre járunk, jussanak eszünkbe középkori őseink!

Á. E.

 


 

Lopások a gólyabálon
 

2004. október 8.


Két személygépkocsit fosztottak ki az Alsó-református temetőnél a tolvajok. Az egyik járműből 170 ezer forintot, hivatalos okmányokat, valamint ruhaneműt vittek magukkal a bűnözők. A másik autóból szintén iratok és 17 ezer forint tűnt el. A tettesek különféle módszerekkel jutnak a gépkocsik utasterébe, a fenti két esetben valószínűleg a zárfelhúzást alkalmazták. Az nem számít, hogy Trabant vagy Audi, a lényeg az utastérben felejtett táska, pénztárca, esetleg értékesebb ruhanemű. A rendőrség munkatársai továbbra is kérnek mindenkit, hogy még a kesztyűtartóban se hagyjanak értéktárgyakat, pénzt, az ülésen még üres táskát sem, mert ezt nem tudhatják a fosztogatók, és a zsákmány reményében - komoly kárt téve az autóban - feltörik a kocsit.


Bővebben


 

Tóni bácsi konyhája
 

2004. október 8.


  • Magyaros májgaluskaleves
  • Rakott hús


Bővebben


 

Anyanyelvünk
 

2004. október 8.


Szeptemberben Szegeden a megyei pedagógiai intézetben tartották meg az Édes anyanyelvünk országos nyelvhasználati verseny középdöntőjét. A versenyzőket négy kategóriában rangsorolták: Szeged MJV, Csongrád megye egyéb középiskoláinak tanulói (gimnáziumi és szakképző intézmények) szerint.

Az országos döntőben 8 tanuló - a kategóriánkénti 1-2. helyezett - képviseli Csongrád megyét illetve a megyeszékhelyet. Csongrád megyei eredmények: gimnáziumi kategóriában, 1. Kruzslicz Tamás (Horváth Mihály Gimnázium, felkészítő tanárok: Pozsár Mária és Bedő Katalin); 2. Siha Andrea, 3. Berkes Lilla (mindketten a csongrádi Batsányi János Gimnázium tanulói, ft.: Fábiánné dr. Szenczi Ibolya és Lovas Laura). Szakközépiskolai, 1. Szécsi Katalin (Eötvös József Szakközépiskola, Hmvhely), 2. Dósa Tímea, 3. Gergely Regina (Boros Sámuel Szakközépiskola, Szakiskola tanulói, ft.: Komáromi Ferencné).

 


 

Szilver TSE hírei
 

2004. október 8.


Szeptember 11-én a dr. Papp László Városi Sportcsarnokban a Szilver TSE által rendezett Standard Magyar Bajnokságon és a klubközi versenyeken az egyesület versenyzői a következő eredményeket érték el.


Bővebben


 

Egyre fentebb a TE
 

2004. október 8.


Képünkön: Szurkolók öröme. (Fotó: Vidovics Ferenc)

Ismét gazdagabb lett három bajnoki ponttal a Szentesi TE NB II-es labdarúgócsapata. Koncz Zsolték egy héttel ezelőtt a Gyulai Termált látták vendégül, és 3-2-es vereséggel küldték haza Pásztor József vezetőedző tanítványait. A mérkőzés elején Ábel kapásból bombázott fölé, majd kétszer a Békés megyeiek következtek, ám Márics, majd Bíró hárítani tudott.


Bővebben


 

Éremgyűjtő úszók
 

2004. október 8.


A Szentesi Városi Úszóklub versenyzői az elmúlt hetekben három versenyen álltak rajtkőre. Július végén Szerbia-Montenegróban, Zentán: Bordás Ágnes, Csák Anikó, Magyar Alexandra, Cserháti Gyula, Tihanyi Fanni, Vecseri Dorina, László János, Rébeli Tamás voltak a csapat éremszerzői.

Szeptember 11-én Makón, Bordás Ágnes, Csák Anikó, Tihanyi Fanni, Vecseri Dorina, Kurucz Anikó, Mordvinczev Sándor, Hegedűs Bence, Jaksa Márk, László János, Mizere Flóra hozták az érmeket.

Szeptember 18-án Orosháza-Gyopárosfürdőn: Hegedűs Bence, Mordvinczev Sándor, Elbert Stefánia, Juhász Nóra, Vecseri Dorina, Csák Anikó, Magyar Alexandra, Bordás Ágnes, Samu Kata szerepeltek kiemelkedően.
A verseny után Bács-Kiskun, Csongrád, és Békés megye úszószövetségei, klubjai, egyesületei valamint a sportág iránt érdeklődő magánszemélyek, vállalkozók megalakították a Dél-Alföldi Úszó Közhasznú Egyesületet, melynek hattagú elnökségébe bekerült városunkból Paulovics Tamás, a Szentes Városi Úszó Club elnökhelyettese.

 


 

Kilencven iskolából
 

2004. október 8.


Ötödik alkalommal rendezik meg a Minitenisz Bajnokságot az országban. Az idei verseny házigazdája, a Mindennapi testnevelés elnevezésű programba is az elsők között bekapcsolódott Kiss Bálint Református Általános Iskola. A bajnokság főszervezője az intézmény pedagógusa, Szegedi Zoltán.


Bővebben


 

Vereséggel kezdtek
 

2004. október 8.


Lejátszotta első mérkőzését a sakk NB II Tóth László csoportjában a Szentesi Spartacus SK. A tavalyi második helyezett, jó játékosállománnyal rendelkező Gyula-Dévaványa SE csapatától 7-5 arányú vereséget szenvedtek hazai pályán. A Móricz Zsigmond Művelődési Házban megtartott találkozón egyedül Hajdú István állhatott fel győztesen az asztaltól. Döntetlent játszott: Csala Imre, Borsi Imre, Karsai István, Nagy Helga, Aradi László, Hajdú Balázs, Fábián Nagy Sándor. Sakkozóink következő mérkőzése: október 10-én lesz Kalocsán.


 

Égen és földön...
 

2004. október 8.


A szegvári Csorba Ákos nem űrhajós, hanem az enduró (250 cm3 feletti géposztály) 2004. évi verseny sorozatának B osztályos magyar bajnoka.

 


 

Dzsúdó, cselgáncs eredmények
 

2004. október 8.


A Pollák DSE dzsúdósai szeptember 26-án Budapesten, az UTE csarnokban II. osztályú országos egyéni bajnokságon vettek részt. Itt a - 100 kg-osok súlycsoportjában Szarka Zsolt az ötödik helyet szerezte meg.

Szintén szeptember 26-án az ausztriai Haidban rendezték meg a 11. Nemzetközi judo versenyt, melyen 8 ország sportolói vettek részt. A Pollák DSE versenyzőinek eredményei: U 11 -36 kg: 5. Kürti Varinia; U 11 -40 kg: 1. Kalydy Patrícia; U 11 -36 kg: 7. Gila Ádám; U13 -45 kg: 7. Őri József. Köszönjük a szponzorok támogatását. A Pollák DSE ezúton köszöni a felajánlott 1 százalékot, azt az egyesület versenyeztetésre fordítja.
Az egyesület vezetősége nevében: Kalydy Zoltán elnök.

 


 

Három gól Szegeden
Folytatás 11-én

2004. október 8.


3-3-as döntetlennel ért véget az elmúlt heti Első Beton-Legrand-Szentes-G.B.S.C. NB I-es futsal rangadó. Szerencsi István csapatvezető beszámolója szerint felváltva vezettek a mérkőzésen a csapatok, és az utolsó másodpercig nyílt volt a találkozó. Igazi presztízsmeccset láthattak a szurkolók, hiszen korábban néhány szentesi labdarúgó már szerepelt a szegedi együttesben, őket különösen fűtötte a bizonyítási vágy. Érdekesség, hogy a második félidőben öt (!) büntetőt ítéltek a Legrand ellen a játékvezetők, ami nem mindennapi dolognak számít. Szerencsére ebből mindössze egyet értékesítettek a hazaiak. Külön említést érdemel Szarvas Zsolt remek játéka, hiszen a szentesi játékos-edző szerezte csapata mindhárom gólját.

Ami a folytatást illeti, október 11-én, hétfőn este 19 órakor lép parkettre legközelebb a Szentes, akkor a Pécs látogat majd a Dr. Papp László Sportcsarnokba.

H. V.

 


 

K. O. és búcsú
 

2004. október 8.


A várakozásnak megfelelően egyetlen percig sem forgott veszélyben a Szentesi VK OB I-es női vízilabdacsapatának győzelme az elmúlt szombati bajnoki idénynyitón. A 2004-2205-ös szezon első szentesi találatát Szremkó Krisztina szerezte a Kecskemét elleni mérkőzésen, amelyen csak az volt a kérdés, hogy vajon a vendégek lőnek-e gólt Döme kapusnak? Nos, kétszer ugyan bevették a VK kapuját a Villanófókák, de mivel Kistelekiék tizenhatszor örülhettek, ezért volt végtelenül sima a meccs.


Bővebben


 

Megverték a Gyöngyöst
Rögbi NB II

2004. október 8.


A Szentesi VSC "91-esek" rögbi-csapata a 2004-2005-ös NB II-es bajnokság II. fordulójában hazai pályán 126-7 arányban legyőzték Gyöngyös gárdáját. A nagyarányú győzelemből kitűnik, hogy a két csapat nem volt azonos súlycsoportban.

A legközelebbi hazai mérkőzés október 9-én, szombaton 14 órakor lesz a Szeged elleni megyei rangadón. A mérkőzés színhelye a Spartacus-pálya.

D. V. Z.

 


 

Picobelló első
 

2004. október 8.


A Szent László Lovasklub versenyzői szeptember 25-26-án Üllőn ültek lóra, az Ács József emlékversenyen, mely egyben a Pest-Somogy megyei bajnokság III. fordulója volt. A klub versenyzőinek eredményei: Gyovai Petra "Picobelló" lovával, az 5-6 éves lovak vizsgafeladatában 1. helyezést ért el. Babinszky Zsuzsanna "Morcos" lovával L-M versenyszámokban háromszor volt negyedik.

D. V. Z.

 


 

Családi események
 

2004. október 8.


Született: Musa Tibornak és Somogyi Tündének (Kertész u. 10.) Fanni, Szabó Zoltánnak és Rekettyés Juliannának (Nagynyomás tanya 16.) Attila, Kovalcsik Sándornak és Bucsány Barbarának (József A. u. 3.) Nóra, Bari Antal Péternek és Kádár Erika Erzsébetnek (Temető u. 50.) Antal Péter, Justin Zsoltnak és Sebestyén Ágnesnek (Csongrád, Öregvár u. 11.) Zoé Dzsesszika, Danyi Jenőnek és Németh Erzsébetnek (Csongrád, Szív u. 144.) Vanessza, Sárány Dánielnek és Rabi Gabriellának (Csongrád, Orgona u. 12.) Anna, Gál Róbert Istvánnak és Papp Máriának (Csongrád, Klauzál u. 15.) Róbert, Kiss Tibornak és Német Zsuzsannának (Csongrád, Bethlen G. u. 94.) Márk, Nagy Zsoltnak és Nagy Andrea Ágnesnek (Dr. Négyesi L. u. 27.) Szonja Lara, Menyhárt Józsefnek és Mácsai Anitának (Széchenyi I. u. 10.) Jázmin, Gránicz Józsefnek és Molnár Andreának (Tanya 91.) Lili, Bakai Zoltánnak és Szkalonai Éva Mariannak (Petrovics S. u. 26.) Petra, Palásti Zoltánnak és Kasza Franciskának (Dr. Udvardi u. 62.) Zoltán nevű gyermeke.

Házasságot kötött: Fábián-Nagy Attila és dr. Győri Renáta Márta (a lakcím kérésre törölve), Blaskovics Sándor és Karikó-Tóth Helga (Szegvár, Ady E. u. 26.), Krajsóczki Csaba (Váradi L. Á. U. 37.) és Jenei Anita (Klauzál u. 10. A. lh.).

Elhunyt: Antalfi Imre (Burián L. u. 15/A), Homoki-Szabó Mihály (Gógány u. 26.), Bolla Sándorné Rápolthy Gyöngyi (Zrínyi u. 38/A), Vincze Mihály (Sima F. u. 6-10.), Siska István (Szegvár, Dr. Bartucz L. u. 12.)

 


 Vissza a legfrissebb számokhoz