XLIII. évfolyam 00. szám

2011. március 18.

Március 15-e emlékezete

A szentesiek megelőzték korukat

Béke, szabadság és egyetértés – ezeket kívánta Szirbik Imre polgármester március 15-én a főtéren rendezett ünnepségen, melyen a zászlófelvonás után Holl Zsuzsa, Molnár Csaba, Schramek Géza és Végh Péter színművészeknek, a Duna Művészegyüttes Tánckarának és a városi fúvószenekarnak a fellépése előzte meg a Kossuth és a Horváth Mihály-szobrok koszorúzását, illetve a Pilvax Kávéház és Étterem programját.

– Március 15-e egy csillagfényes dátuma a magyar történelemnek, a sok nevezetes dátum közül talán ez ragyog a legszebben minden magyar szívében, bárhol is éljen. Ezen a napon másképp dobban a szív. Nemcsak azért mert tavaszodik, és minden megújul. E nap öszszeforr a szabadsággal, a fiatalsággal, a hazával és a haladással. Nem előzmény nélküli ez a dátum. Évtizedekkel ezelőtt kezdődött a reformkorral, a haladás első lépéseivel, a középkori úrbéli rendszer fokozatos leépülésével, és utána a lökéssel, amit március idusa, és az azt követő törvények tettek – hangsúlyozta ünnepi beszédében Szirbik Imre, kitérve arra, hogy a városháza falán lévő emléktábla 1836-ra emlékezik, amikor Szentes akkori elöljárói és polgárai, megelőzvén a kort, az örökváltsággal elkezdték lebontani a feudalizmust. 25 évig nyögték ennek terheit, de megtették a lépést, az országban másodikként, hiszen a haladás azt kívánta, hogy új viszonyok, lépések történjenek. Ezt kétféleképp volt lehetséges: lendületből, forradalomból, és békés, fontolva hagyott haladással. A kettő egymást kiegészítve vitte az országot előre.

A polgármester emlékeztetett arra, hogy a békés alkotás után megkezdődött harcban itt voltak Európa valamennyi országának tagjai, lengyel, angol, szerb, neves és névtelen emberek egyaránt. A harcoló magyarok között ott volt közel 500 szentesi is, akik az eke szarvát felcserélték, életüket adták. Ki sebesülten jött haza, vagy csak lelkében sebesülten, de folytatta munkáját és őrizte a hitet, hogy bár Világosnál elbukott a szabadságharc, de a magyar nemzet felemelkedhet. – E felemelkedés alapja az a három szó volt, amit a magyar nemzet azóta is kíván: legyen béke, szabadság és egyetértés. Ezt kívánom az ünnepen is – jelentette ki Szirbik Imre.

Cseh-Lakos

2011. március 18.

Bírósági ülnökök

A korábban megválasztott bírósági ülnökök megbízatása hamarosan lejár. Újbóli választásukra – várhatóan – a képviselő-testület április 29-én tartandó ülésén kerül sor.

Ülnök az a választójogosult magyar állampolgár lehet, aki büntetlen előéletű, 30. életévét betöltötte, de a 70. életévét nem érte el. Ülnököket a Szentesi Városi Bíróság illetékességi területén lakóhellyel és választójoggal rendelkező magyar állampolgárok, helyi önkormányzatok és társadalmi szervezetek jelölhetnek.

A nyilatkozat nyomtatványa beszerezhető a jegyzői irodában (Kossuth tér 6., I. em. 206-os szoba.) Az ülnök jogaira és kötelezettségeire vonatkozó tájékozató a (www.szentes.hu) honlapon és a hivatal jegyzői irodáján tekinthető meg.

Jelentkezésüket március 30-ig adhatják le. További tájékoztatást kérhető a 63/510-304, 510-308, 510-384 telefonszámon.

2011. március 18.

Tavaszköszöntő

Az önkormányzat március 21-én, hétfőn 11 órakor hagyományos tavaszköszöntőt tart a Kurcán az Eszperantó-hídon. A Szent Anna Utcai Tagóvoda műsora színesíti az eseményt.

2011. március 18.

Dohányzás, drogok, diákok

Átfogó felmérés készült

A diákok szerint nagyon könnyen lehet hozzájutni a cigarettáhozKis mértékben nőtt a napi rendszerességgel dohányzó szentesi középiskolások aránya az elmúlt 6 évben, de azoké is, akik helytelenítik a bagózást. Ez derül ki abból az átfogó felmérésből, ami az itteni fiatalok egészségkárosító szokásait vizsgálta. Minden negyedik megkérdezett havi rendszerességgel fogyaszt alkoholt, 14 százalékuk pedig valamilyen illegális kábítószert is kipróbált már.

Három évfolyam diákjainak – az általános iskolák végzőseinek, illetve a tizedikes és a tizenkettedikes középiskolásoknak – egészségkárosító szokásait vizsgálta az az átfogó felmérés, amit az elmúlt év végén készítettek el a helyi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum szakemberei. A közel 800 diáknak úgy kellett kitölteni a kérdőíveket, hogy tanáraik nem, csak a családsegítő központ munkatársai voltak jelen. Hasonló felmérés készült 2004-ben is, így volt mivel összevetni a 2010-es adatokat.

2011. március 18.

A könyvtárban…

…március 22-én, kedden 18 órakor Az El Camino: 859 km gyaloglás Spanyolországban címmel tart képes élménybeszámolót Ko-recz Mónika, az Iroda-Profil vezetője.

…március 23-án, szerdán 19 órakor dr. Mészáros Attila versmondó estjét rendezik meg Vallomások címmel.

…március 24-én, csütörtökön 18 órakor folytatódik a Merre halad a történelem? című előadássorozat. Jézus visszajövetele elképzelhető? címmel Cserbik Attila bibliaoktatót hallhatják a jelenlévők.

2011. március 18.

Kitüntetések az ünnepen

Prof. Dr. Petri Istvándr. Vajdovich IstvánMárcius 15-e alkalmából több szentesi személy is kitüntetést vehetett át. Kimagasló színvonalú munkája elismeréseként a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztje kitüntetést kapta dr. Vajdovich István, a Csongrád Megyei Kórház Szájsebészeti Osztály nyugalmazott osztályvezető főorvosa, címzetes egyetemi tanár. Batthyány-Strattmann László díjban részesült Prof. Dr. Petri István címzetes egyetemi tanár, a szentesi Dr. Bugyi István Kórház sebész főorvosa. Kimagasló színvonalú munkája elismeréseként a Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt kitüntetést vehette át Karikó-Tóth Tibor, a Kiss Bálint Református Általános Iskola igazgatója. Az Életfa Emlékplakett bronz fokozatát kapta dr. Tóth Gyula, a Csongrád Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Szentesi Élelmiszerhigiéniai Kirendeltség nyugalmazott főállatorvosa. Karikó-Tóth Tibordr. Tóth GyulaA Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztjével (polgári tagozat) tüntették ki a szentesi születésű Pitti Katalin Liszt-díjas operaénekest, valamint kiemelkedő színművészeti és színháztudományi tevékenységéért Jászai Mari-díjat vehetett át Fesztbaum Béla színművész, a Horváth Mihály Gimnázium egykori diákja.

2011. március 18.

Lakásvásárlás – bérlakásügyek

Egyéni indítványt nyújtottak be a polgári frakció képviselői az önkormányzathoz. Halmai István, Bujdosó Tamás, Molnárné Tóth Györgyi, Sipos Antal és dr. Chomiak Wal-demar a belterületen lévő lakások és családi házak pályáztatás útján történő megvásárlásával kapcsolatban fordult a képviselő-testülethez. Indoklásukban leírták, hogy a városban a bérlakás igénylők száma drasztikus mértékben megnövekedett. A bérlakás állomány messze elmarad az igényektől. A város fejlődése érdekében elengedhetetlen, hogy a lakosság ellátása szempontjából igen fontos (például orvos, tanár, mérnök) állásajánlat esetén biztonsággal tudjanak letelepedni. A vásárlást 300 millió forint erejéig kötvény terhére javasolják, mint leírták, az ingatlanokat később szociális bérlakásként hasznosíthatná az önkormányzat.

2011. március 18.

Az 1848/49-es mártírok krónikása

110 éve hunyt el Hajdú Lajos református iskolaigazgató (II.)

Az olmützi várbörtönben is szenvedett Hajdú LajosA kiegyezést követő években bontakozott ki igazán Hajdú Lajos közírói tevékenysége. Programszerű célként tűzte ki, hogy írásaival maradandó emléket állít a szabadságharc sokat szenvedett mártírjainak. A személyes tapasztalás hitelességével jelenítette meg a várbörtönök lakóinak életét, a korabeli börtönviszonyokat; név szerint felsorolva a szabadságharcos múltjuk miatt rabságra vetetteket. Megrázó erejű cikkeit a Vasárnapi Újság, valamint a Hazánk és a Külföld közölte több sorozatban: Börtönkrónika; Az 1848-49. magyar államfoglyok josefstadti börtöne (1869); A régi napokról; Mártír halottak statisztikája (1871); Magyar foglyok útja 1850-ben Budától Olmützig (1872) stb.

2011. március 18.

Deák Ferenc utca

Szentes utcáinak, tereinek névadói (34.)

A felsőpárti városrészben található; a legkorábbi utcák egyike; a Damjanich János és a Baross Gábor utcákat köti össze. 1749-től Végső sorként említik a források, mivel ekkoriban itt húzódott a keleti városrész legszélső házsora. (Később a név egy utcával keletre tolódott.) 1765-ben már Hajnal utcának nevezik. 1857-től Iskola utcaként jelölik, az itt található felsőpárti református népiskoláról. 1906-ban vette fel a kiváló államférfi, jogtudós, Deák Ferenc nevét, aki a Zala vármegyei Söjtörön született 1803. október 17-én. 1833-tól Zala vármegye országgyűlési követe, a reformellenzék vezére. 1848-ban az első felelős igazságügy-miniszter Batthyány Lajos kormányában. A szabadságharc leverése után visszavonult kehidai birtokára. A Bach-korszakban vezéregyénisége az 1848-as törvények alapján álló paszszív ellenállásnak. 1854-től Pesten él. Az 1861-ben összehívott országgyűlésen az ún. felirati-párt vezére. A Pesti Naplóban közzétett híres húsvéti cikkével (1865. április 15.) előkészítője az uralkodóház és az ország közötti kiegyezésnek. Az 1867. évi kiegyezéskor elhárítja a miniszterelnökséget. Háttérbe húzódik, de az általa létrehozott kormányzó párt az ő nevét viseli. Budapesten hunyt el 1876. január 28-án. Temetése országos gyásznappá vált. Február 12-én Szentesen is gyásznapot tartottak a katolikus és a református templomokban. A gyászünnepélyen alkalmazott koszorúkat a helyi levéltárban helyezték el megőrzés végett, amelyek ma is megtalálhatók. 1896-ban a szentesi megyeháza dísztermében leleplezték életnagyságú arcképét, Karlovszky Bertalan festőművész alkotását, amelyet a múzeum őriz. 1906-ban utcát neveztek el Deák Ferencről, az 1960-as évek óta pedig egy általános iskola is viseli nevét. Az utókor a "haza bölcseként" tiszteli.

Labádi Lajos

2011. március 18.

Fedett uszoda is szerepel a ciklustervben

Ha pályázati forrásból  nem megy, saját erőből, szakaszosan valósítanák meg az uszodafejlesztést 2014-igMint vitaanyagot, egyhangúlag fogadta el a képviselő-testület a város középtávú fejlesztési elképzeléseit csokorba gyűjtő ciklustervet, amit az önkormányzat februári ülésén ismertetett Szirbik Imre polgármester. A 38 oldalas dokumentum stratégiai célokat fogalmaz meg Szentes számára, és ezek közül a legfontosabb a gazdaságfejlesztés. Elsőként – a teljesség igénye nélkül – a ciklusterv e fejezetét mutatjuk be.

2011. március 18.

Kabalabocival az expón

Gyakorló diákvállalkozások mutatkoznak be rendszeresen – múlt héten már a 11. alkalommal – a Boros szakközépiskola tanirodai kiállításán. A Boros Expo azonban több egy szakmai versenynél, hiszen a diákok által alapított, irányított kft-k nagy része talán a való életben is megállná a helyét.

Az iskola tornatermében sorakozó standok zöméről a gasztronómia köszönt viszsza, a hét pultból négynél finomságokat is kínáltak. A vállalkozásoknak ügyvezetői is kell, hogy legyenek, akik egymás után mutatták be cégük tevékenységét. A Milk Shake Kft. a tartósítószer mentes, tej alapú italokat népszerűsítette, egy kaba-laboci segítségével is. Más cég is profiljának választotta az egészséges életmód hirdetését, de volt, amelyik környezettudatosságra intett. A Kocka Zóna Kft. abban volt különleges, hogy valódi támogatókat, ismert bankokat tudott feltüntetni standján, nem is keveset.

A bemutatkozások után kezdetét vette (vagyis inkább folytatódott) a zsibongás, a termékek, szolgáltatások iránti kedvcsinálás, és persze a szavazatok begyűjtése.

A vásári nagydíj odaítélésénél nem csak a kabalaboci hozott szerencsét a Milk Shake csapatának, nyilván az ötletességüknek is köszönhetik a diákok, hogy nyertek. Második lett az egészséges életmód hirdetője, a Fitt-Lesz Kft., s ezzel megelőzte a gyorsételek szakértőit, a Felfal-Lak Kft.-t. Egyéb különdíjakat is hirdettek, így elismerték Kozák Tamás teljesítményét, aki a fentebb említett pénzintézeti szponzorok felkutatásában járt az élen. A Boros Expo "üzletasszonyának", vagyis a legaktívabb résztvevőnek Bárkai Nórát találták. Díj járt a legszebb prospektusért, a legjobb marketingmunkáért, a legszebb standért, a legjobb cégbemutatóért is, hogy senki ne menjen haza üres kézzel. Mint ahogy a szentesi középiskola sem szokott az országos tanirodai versenyekről eredménytelenül hazajönni, ezt különdíjak és helyezések bizonyítják. A tavalyi esemény azonban elmaradt, a szervező iskola anyagi nehézségei miatt, s az ideiről sem tudják még, lesz-e belőle valami, tudtuk meg Somosné Puskás Krisztinától. A szaktanár szerint a Boros Expo ennek ellenére nem volt hiábavaló most sem, hiszen gyakorlati és elméleti ismereteikről tehetnek ez alkalommal tanúbizonyságot a tanirodai képzésben részt vevő 11-es és 12-es diákok, s lelkesen, méltó módon képviselik az iskolát.

(darók)

2011. március 18.

Gazdafórum

A Szentes és Térsége Gazdakör tisztelettel hívja és várja a gazdatársakat és érdeklődőket március 26-án, szombaton délután 2 órától a Művelődési és Ifjúsági Házban tartandó gazdafórumra.

Meghívott előadók:

dr. Ángyán József államtitkár, Jakab István, a MAGOSZ elnöke, parlamenti alelnök és Farkas Sándor országgyűlési képviselő.

A fórum előadóitól a helyszínen is lehet kérdezni, de a gazdakör vezetősége március 24-ig az írásban megfogalmazottakat előzetesen is öszszegyűjti a következő címen: Simon Tamásné, Szentes, Vásárhelyi út 19/4.; mobil: 20/ 9811723; e-mail: marta1@freemail.hu.

2011. március 18.

Honismereti túra

Nemzetközi gyermek természetjáró honismereti és sporttábort szervez a Szabadidős Sportklub április 18-19-20-án, 9–13 éves korú gyermekeknek. A bükkszentkereszti túrára jelentkezni lehet folyamatosan és indulás előtt legkésőbb 10 nappal a Tóth J. u. 28/A sz. alatt szerdánként 15-17 óra között illetve Léhi Gábornál, telefonon: 30/468-8769. A táborban találkozhatnak újszentesi (Románia), és zentagunarasi (Szerbia) általános iskolás gyerekekkel is. A túrán felnőtt kísérők is részt vehetnek. A részvételi díj tartalmazza a napi háromszori étkezést, szállásköltséget a panzióban és az autóbuszos utazást.

2011. március 18.

Műszaki eszközök vaskeréken

Vasúti rakodás módszertani foglalkozáson gyakorolt, a MH 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Ezred március 8-9-én Szentesen. A műszaki alakulat jelentős számú technikai eszközparkkal rendelkezik, melyeknek szükség esetén a nagytávolságú szállítása vasúton, bevagonírozott szerelvényeken történik.

A két napos kiképzés első napján a vasúti szállítások során betartandó munkavédelmi rendszabályokat, a vasúti rakodás szabályait, a vagonokon alkalmazható rögzítési technikákat, valamint a vasúti szállítással kapcsolatos elméleti ismereteket sajátíthatták el.

A második napon a munka- és balesetvédelmi rendszabályok felelevenítése után megkezdődhetett az üres vasúti szerelvényre a technikai eszközök felállítása és rögzítése.

A vagonírozási feladat pontos és precíz munkafolyamatot igényel. Ehhez nélkülözhetetlen az állomány évenkénti képzése, ismereteik felelevenítése. Emellett nagyon fontos az alegységekhez került új gépkezelői állomány kiképzése, és megismertetése ezzel a feladattal. A második nap végére az ezred felkészült a vasúti szállítási feladatok végrehajtására.

Juhász László szds.

2011. március 18.

A városháza csinosítását is el kellett halasztani

Az idei 11,3 milliárdos költségvetésből hatmilliárd forintot fordít fejlesztésre az önkormányzat, de még így sem tudta maradéktalanul kielégíteni a beérkezett igényeket. Alább azon tervezett beruházások közül szemezgettünk, amelyek megvalósítása még várat magára.

1,4 milliárd forint annak a közel 80 feladatnak a költsége, amely a 2011-es büdzsé tervezése során felmerült, de forráshiány miatt nem került be a megvalósítandó fejlesztések közé. Ezek közül is a közlekedést érintő beruházások jelentik a legnagyobb tételt. A Schweidel utca, a Mentettréti és Kis-Tiszaszigeti út fejlesztését 160 millióra, a Kiss Zsigmond utcai híd szélesítését 75 millióra, az itteni csomópont átépítését 160 millió forintra becsülték. Az Új utca–Vásárhelyi út–Nyíri köz közúti csomópont átalakítása 75 millióba kerülne. A Nagyhegyszéli-úti kerékpárút építése és a meglévő nagyhegyi bicikliút felújítása 38 millióra rúgott volna. A Hékédi vasút dűlő tervezésére, engedélyezésére és kivitelezésére 65 millióra lenne szükség.

Nem folytatódhat idén a Kossuth utca rekonstrukciója. A déli oldalon a járda felújítása becsült áron 46 milliót emésztene föl, a tereprendezés és új utcabútorok telepítése további 10 milliót. Az északi oldalon, a Horváth Mihály és Bocskai utca közötti szakaszon, az üzletek előtt 20 millió forintba kerülne a gyalogút korszerűsítése. A parkerdő otthon mögötti Kurca sétány kialakítására 10 milliót, a Hősök erdejében a sétány felújításának folytatására 20 milliót kellene költeni. A Nagyhegyen és a Kisérben sem épül 2011-ben játszótér, ezek költségét 20 millióra becsülték. Régóta szó van róla, hogy a Kurca, strand melletti szakaszára is telepítenek szökőkutat, de ez az 5 milliós kiadás sem fért bele az idei keretbe.

A városháza csinosítását is el kellett egy időre halasztani. A díszterem mennyezetének megerősítésére és a díszfestésre, továbbá a teljes berendezés kicserélésére 100 millió forintos fedezetet kellett volna találni a büdzsében, illetve még 2 milliót a nagykapuk felújítására. A rendelőintézet tetőterének beépítése is csúszik, ahhoz 30 milliós szabad forrásra lett volna szükség. A sportcsarnok parkettaburkolatának cseréjét szintén elnapolták, annak költsége 20 millió forint. A Kiss Bálint utca 3. szám alatti közösségi tér kialakítása 56 milliót, az egykori zsinagóga homlokzati nyílászáróinak cseréje pedig 25 milliót vitt volna el.

B. D.

2011. március 18.

Használható nyelvtudáshoz jutottak

A mindennapokban már kezdeményezhetnek kommunikációt alapfokú angol nyelvtudásukkal a művelődési központ díjmentes tanfolyamán végzett hallgatók. Az eredményes vizsgák után a napokban huszonhatan vették kézbe a részvételről szóló tanúsítványukat.

Vizsgájukkal, s a projektzáró rendezvénnyel egy olyan sikersorozattal zárult, melyben három szentesi közművelődési intézmény közös konzorciuma pályázott eredményesen az Új Magyarország Fejlesztési Terv TÁMOP 3.2.3/08/1 "Építő közösségek" - programjában. Ennek keretében a projektbe bekerült jelentkezők a városi könyvtár oktatásán ECDL-számítógépkezelői bizonyítványt, a Jövőnkért művészetoktatási intézmény berkein belül OKJ-s fazekas szakképzettséget szerezhettek az elmúlt egy év során pedig 250 órás angol nyelvi képzés zajlott az ifjúsági ház falai között.

A képzéseket célirányosan hátrányos helyzetű csoportok esélyeinek segítésére szervezték, az angol tanfolyamon is jellemzően munkanélküliek, gyermeküket egyedül nevelők, illetve 3-4 gyermekesek, rokkantnyugdíjasok vettek részt.

A helyszínt biztosító művelődési központ először vállalt szerepet ilyen jellegű, uniós pályázatban, az intézmény igazgatója, egyben a programvezető, Varróné Szabó Ildikó köszöntőjében elmondta: remélhetőleg hasznukra válnak a tapasztalatok, s ezután már bátrabban adhatnak be pályázatokat. A művelődési központ ezáltal akkreditációt is szerezhet felnőttképzésekre.

Molnárné Szalai Edit képzési vezető foglalta össze a két féléves tanfolyamon történteket, melyen heti kétszer két órában, két csoportra osztva 30-an kezdték a tanulást 2010 januárjában. Házivizs-gák, majd az idén februárban tett záróvizsga után Hortobágyi Éva és Kerekesné Török Mária tanítványaiként összesen 26 fő érte el az úgynevezett A2 nyelvi szintet. Bár hangsúlyozottan nem nyelvvizsga-bizonyítványt kaptak a hallgatók, a tudásuk lehetővé teszi, hogy egyszerű kifejezésekkel tudjanak magukról, munkájukról, családjukról beszélni, a mindennapi, rutinszerű élethelyzetekben kifejezni magukat, illetve angol nyelvű étlapon, menetrenden, prospektuson eligazodni.

A túlnyomó többség, 86 százalék nem szeretné abbahagyni a tanulást, az alapszintű nyelvtudás bővítésére törekszik a jövőben. Erre bátorította őket Karikó-Tóth Tibor alpolgármester is, akitől átvehették a tanúsítványokat. Úgy véli, kincset kaptak, mellyel elégedettebbek lehetnek az életben, s reméli, lehetőségük lesz nyelvtudásukat használni. Az angolra pedig már könnyebben fel lehet fűzni a németet, és így tovább, zárta biztató szavait az alpolgármester.

(darók)

2011. március 18.

Ingyenes maradt a házasságkötés a hivatalban

Évente néhány alkalommal a megyeháza dísztermében is tartanak esküvői ceremóniátFelhatalmazást kapott a települési önkormányzat, hogy rendeletben határozza meg a hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályait, valamint rendeletben szabályozza a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként az önkormányzat részére fizetendő díj mértékét.

A törvény kimondja: az önkormányzat biztosítja a házasságkötésre, továbbá a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére alkalmas hivatali helyiséget, amelyben a házasságkötés, valamint a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése történik. Az anyakönyvi jogszabályok alapján az önkormányzat olyan körülményeket köteles biztosítani, amelyek a házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése ünnepélyességéhez szükségesek.

2011. március 18.

Tavasz a természetben

A Szabadidős Sportklub ismét pályázatot hirdet "Tavasz a természetben" elnevezésű kiállítására amatőr alkotók részére.

A rendezvény célja: különböző korcsoportú alkotók bármilyen természetes anyagból kézimunkával készített alkotásainak bemutatása. Az alkotások a természetből vett témákat jeleníthetik meg, mellyel felhívják a látogatók figyelmét a természeti környezet védelmének fontosságára.

A kiállítások időpontjai és helyszínei: felnőtt és ifjúsági korcsoport április 8–15. ; óvodások május 6–13., helyszín: Művelődési és Ifjúsági Ház. Általános iskolások május 20–27., helyőrségi klub.

A rendezvényt a Szabadidős Sportklub szervezi a művelődési központtal, a Hegedűs László Helyőrségi Klubbal, valamint a művelődési központ díszítő és festő szakköreivel.

A résztvevők szentesi és kistérségi, a határon túli magyar amatőr alkotók, általános iskolások és nagycsoportos óvodások. A részvétel díjtalan. A legjobb alkotások készítőit díjazzuk. A rendezvény védnöke: Szirbik Imre polgármester.

Részletes felvilágosítás kérhető: Léhi Gábor 30/468-87-69.

2011. március 18.

A felsőoktatás lehetőségei

A helyi felsőoktatás megteremtésének lehetőségét tárgyalta legutóbbi ülésén a város képviselő-testülete. Szentesen az alap- és középfokú oktatás mellett évek óta működnek felsőfokú képzések is. A városi könyvtár, majd a helyőrségi klub adott helyet 1999-től a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola több kihelyezett (pedagógia, közoktatás-vezetői) tagozatának. 2001 óta működik a Pollák Antal Műszaki Szakközépiskola, Szakiskolában a veszprémi Pannon Egyetem műszaki informatikai mérnökasszisztens OKJ-s felsőfokú szakképzése. A Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola a Szolnoki Főiskolával áll kapcsolatban és pedagógiai programja tartalmazza

2011. március 18.

Dicsőség a Boros-díj

Sikeres közgazdászok lehetnek

Büszkék a díjra, és rájuk is büszke az iskola: Gulyás Anett, Lucz Márta, Bárkai Nóra, Tóth Amanda és Muzsik ErzsébetA Boros-hét záróakkordjaként adják át hagyományosan a szakközépiskola névadójának emlékére alapított Boros Sámuel-díjat. Idén is március idusa közeledtével került sor az eseményre, ezúttal a hagyományos mellett egy újonnan alapított kitüntetést is odaítéltek egy diáknak.

A megyeháza dísztermében az iskola jelenlegi és volt diákjai közreműködésével idézték fel az 1848/49-es események hőseit, valamint megemlékeztek az intézmény névadójáról is. Március idusa kettős ünnep számukra, fogalmazott Mol-nárné Tóth Györgyi intézményvezető. Egyrészt, mert Boros Sámuel, városunk első polgármesterének születésnapja március 13-ra esik, másrészt az iskolában is ifjakat köszöntenek ekkortájt. Ezek az ifjak az iskolának szereztek érdemeket, országosan öregbítve hírnevét. A '90-es évekre nyúlik vissza a díjazás története, s a tanulók pályázatai alapján születik a tantestület és az ifjúsági diákbizottság (IDB) döntése arról, ki kaphatja meg a Boros-díjat. Idén 11-en vállalták a megméretést a hagyományos elismerésre, mely alapvetően a tanulmányi munka, a sporttevékenység és a versenyeredmények jutalmazása. Azonban ez évtől az IDB is útjára indít egy újabb Boros-díjat, mellyel a diákoknak kifejezetten a tanulóközösségért végzett munkáját ismerik el. Erre a címre hárman pályáztak.

A Boros-díjat a 12.B-s Bárkai Nóra, a 12. C-s Gulyás Anett és Lucz Márta, valamint a 13. A osztályos Muzsik Erzsébet kapta, a vele járó plakettel (a Lantos Györgyi-Máté István művészházaspár alkotását), és 30 ezer forint pénzjutalommal. A közösségi Boros-díj a Szin-család támogatásával talált gazdára: Tóth Amanda (12.C) vehette át.

Ha így folytatják, remek közgazdászok lehetnek azok a fiatalok, akik most a szakközépiskola talán legnagyobb büszkeségei. Ugyanis valamennyien gazdasági pályán szeretnék folytatni tanulmányaikat, s mivel szinte mindenki Szegedre, a gazdaságtudományi karra készül, esély van rá, hogy tartani fogják a kapcsolatot.

A diáklányok egyetértenek abban is, hogy óriási megtiszteltetés elnyerni a díjat, hiszen az iskolába lépve rögtön a dicsőségfalon akad meg az ember szeme, ahová most már az ő fényképük is felkerülhet. Komoly munkájuk fekszik abban, hogy megpályázhatták a díjat, mely mindig a szemük előtt lebegett.

Darók József

2011. március 18.

Toboroztak, csatáztak a múzeumban

Csatasorba álltak a Petőfi iskola diákjaiSzó szerint kézbe vehetik a történelem egy darabját az iskolások a Koszta József Múzeumban tartott múzeumpedagógiai órákon, így volt ez március idusa, nemzeti ünnepünk közeledtével is. Ezúttal a Petőfi iskola felkérésére készültek foglalkozássorozattal az intézményben. Március 11-én délelőtt a teljes alsó tagozat vette birtokba a kiállítótermeket, s a mintegy 110 diák osztályonként forgószínpadszerűen, 15 perces váltásokban érkezett az egymást követő állomásokhoz. A helytörténeti teremben Oroszné Rónyai Éva fogadta a gyerekeket, akik a múzeumpedagógus segítségével megismerkedhettek az 1848/49-es forradalom és szabadságharc helyi vonatkozásaival: többek között azzal, hogy Kossuth toborzókörútján Szentest is érintette, de láthatták azt is, miben különbözik a huszár és a nemzetőr ruházata. Béres Mária igazgató nem csupán a múzeum gyűjteményében őrzött – s már a szabadságharc bukása után hatástalanított, épp ezért veszélytelen - korabeli fegyvereket adta a kezükbe, de le is vezényelte, hogyan kell csatasorba állni. Így a kisdiákok játékos formában élhették bele magukat a gyalogság és a lovasság helyébe, miközben a szabadságharcban használatos elöltöltős puskákkal, pisztolyokkal, valamint szablyákkal, kardokkal sorakoztak fel. S ha már fegyverek, a fegyverkovács munkájával is megismerkedhettek a múzeum munkatársa Kádár Barbara magyarázatában, aki a múzeumban kiállított '48-as ereklyékről és Kossuth személyes tárgyairól is mesélt nekik. Egy másik teremben a toborzás régi módja, azaz a verbunkos tánclépéseit leshették el Purgel Nóra néprajzos muzeológustól.

Ezen a napon az Apponyi utcai óvoda egy csoportját is vendégül látták.

A szabadságharc fegyvereit március 15-én is kézbe vehették a múzeumba betérők, akik huszáregyenruhát is felpróbálhattak. Kézműves foglalkozást is szerveztek családok számára pedagógusok közreműködésével. Az ünnepnapon a gyerekek kezéből mozgatható papírhuszárok kerültek ki, illetve lúdtollal és tintával írhattak, ahogyan például a márciusi ifjak tették.

D. J.

2011. március 18.

Internet Fiesta...

...a városi könyvtárban március 21-én, hétfőn 18 órakor. Közösségi élmény? Szórakozás? Függőség? Szülő-gyermek szócsata az online közösségi játékokról, pro és kontra… és maga a JÁTÉK – testközelből. Hard-Core Gamer – Tímár Anikó, A szülő (kétségek között) – Tímár Ferenc.

2011. március 18.

A Divertimento szórakoztat

Március 24-én, csütörtökön 18 órakor kezdődik a Diver-timento Fúvós-kvintett estje a Lajtha László zeneiskolában. Mottója: "komoly és könynyű".

Az olasz "divertimento" jelentése szórakozás. A fúvós együttes fő célja is ez: igényes zenei kikapcsolódást, feltöltődést nyújtani.

A kamaraegyüttes egy évtizednyi múltjára visszatekintve méltán büszke szinte változatlan felállására, számos kellemes hangulatú koncertjére, vagy épp kimagasló versenyeredményeire. A kvintett tagjai kivétel nélkül a debreceni Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és AMI művésztanárai , sőt maguk között tudhatják az intézményegység vezetője személyében Tóth Józsefet, mint a csapat alapítóját, a fúvós kamarazene elkötelezettjét. Egyéni és növendékeik sikeres versenyeredményei mellett, a kamarazenélés eme nemes műfaját mintegy 10 éve rendületlenül szeretik, játszszák, ösztönözve vele fiatal tanítványaikat. A műfajban számos országos versenyen elért díjak alátámasztották törekvéseiket, munkálkodásuk gyümölcseként. Ifjúsági koncertsorozataik során nagy hangsúlyt fektetnek az iskolás gyermekek zenei nevelésére, a hangszerek megismertetésével az aktív muzsikálásra buzdítva a fiatal generációt. Koncertprogramjukban a reneszánsz táncoktól kezdve a barokk mesterművek hangszerelésein, valamint a fúvósötös műfajt tökélyre emelő Haydn és Mozart műveken át, saját hangszerelésű romantikus átiratok, XX. századi szerzők művei, kortárs komoly és könnyűzenei darabok egyaránt megtalálhatóak. Számos ősbemutatón játszottak, támogatva ezzel a mai magyar szerzők munkálkodását. Tartson velünk, ne hagyja ki!

2011. március 18.

Gólzáporos Kinizsi-győzelem

Idegenbeli sikerrel kezdte a tavaszi idényt a Szentesi Kinizsi labdarúgó csapata. A mieink a Földeák ellen aratott 5–1-es győzelemmel tartották életben a felsőházi rájátszásról szövögetett terveiket. A Szentes a Poszler – Nagy A. (Pengő), Vincze, Németh A., Gránicz (Nagy I.), Halmos (Tihanyi), Bordács, Debreczeni (Páger), Hamvasi, Tóth L. (Fejes), Juhász összeállításban lépett pályára.

Bozóki Zoltán együttese nem engedte kibontakozni a hazai támadásokat, sőt majd' húsz perc alatt két gólos előnyre tettek szert Poszle-rék. Gránicz duplájával megnyugtató előnnyel tért pihenőre a csapat, majd Tóth László már háromra növelte a szentesiek góljait. A hazaiak szépítő találatára Bordács és Tihanyi is válaszolni tudott, utóbbi egy remek, 17 méteres lövéssel mattolta a földeáki kapust, kialakítva ezzel a végeredményt.

Bozóki Zoltán vezetőedző szerint a siker kulcsa az agresszív letámadás volt, már a középpályán igyekeztek megállítani a hazai akciókat. Külön öröm volt látni a fiatal Juhász játékát, aki három gólpasszal szolgálta ki társait a mérkőzésen. Március 19-én, szombaton Fábiánsebes-tyénre utazik a csapat, ahol komoly tétje lesz az összecsapásnak. Egyaránt 22-22 pontot gyűjtöttek, csak jobb gólkülönbséggel található előrébb a vendéglátó együttes a tabellán, és áll – egyelőre – rájátszást érő helyen. Ősszel itthon a Kinizsi 3–2-re verte szombati riválisát, ezzel az eredménnyel most is kiegyeznének a szurkolók. A Szentesi Kinizsi ifjúsági csapata 1–1-es döntetlent ért el Földeákon.

H. V.

2011. március 18.

Wing tsun: logikával az erő ellen

Szentesi kung-fusok a siófoki edzőtáborban Si-Fu Máday Norbert (középen) társaságábanMagas önvédelmi értéke, szép mozgássorai, valamint az, hogy gyerekek, nők és idősek által is gyakorolható – ezek a tényezők szólnak a kung-fu wing tsun irányzata mellett. Városunkban is munkálkodik egy csapat, melynek tagjai az ifjúsági házban végzik az edzéseket.

Si-hing Tihanyi Mihály vezetésével a szentesi klubban jelenleg 15-en ismerkednek a wing tsun technikáival. Igaz, egyelőre csak az alapokkal, mert, mint a klub vezetőjétől megtudjuk, tanítványai zömmel 6-8 hónapja járnak hozzá, Czakó László kivételével, aki 59 éves, és mester fokozat birtokosa. Mihály már 8 éve kung fuzik, s 2009 decemberében, amikor mesterétől, a megyei vezető si-hing Bágyi Jánostól átvette a klubot, még 1. mesterfokozattal rendelkezett, azóta megszerezte a másodikat is, Si-Fu Máday Norbert, a kelet-európai vezető instruktor előtti vizsgája eredményeként.

2011. március 18.

Külön utakon a rögbisek

Önállóan, a Szentesi Vasutas Sport Klubtól leválva működik tovább az NB I-ben szereplő Szentesi 91-esek Rögbi Klub csapata. A szakosztályvezető és egyben vezetőedző Dobos Attila (képünkön) szerint hosszú idő óta érlelődött a különválás, amire februárban került sor.

– Miért döntöttek így?

– Régóta szerettünk volna önállóan, függetlenül működni. Semmilyen érdekünk nem fűződött már ahhoz, hogy a Vasutas kötelékébe tartozzunk, így most jött el az idő arra, hogy megpróbáljunk saját lábunkra állni. Most még nem tudom megmondani, hogy helyes volt-e ez a döntés, ha nem, akkor csak magunkat okolhatjuk érte. Egy biztos, mostantól mi formáljuk a saját sorsunkat. Közel harminc sportolót érintenek a változások, akikkel közösen döntöttünk a jövőnkről. Székhelyünket a Spartacus-pályára tettük át, itt rendezzük majd a mérkőzéseinket is. Természetesen a szövetséget is értesítjük majd a történtekről.

– Mit szólt a Vasutas Klub vezetője és a város ahhoz, hogy a rögbisek életében új fejezet kezdődik?

– Makra Zoltánnal eddig is korrekt volt a kapcsolatunk, úgy érzem az elválásunk is így történt, köszönjük neki az eddigi együttműködést. A várost eddig sem különösebben érdekelte a rögbi, korábban sem tanúsítottak túl sok érdeklődést irántunk, gondolom számukra teljesen mindegy, hogy mi most a Vasutas Klub égisze alatt játszunk-e meccset vagy sem. A sporttámogatásoknál a harmadik kategóriába kerültünk, igyekszünk majd pályázati pénzekkel és támogatók felkutatásával kiegészíteni az önkormányzattól kapott összeget.

– Ősszel az utolsó helyen végeztek az alapszakaszban, milyen esélyekkel várják a tavaszi folytatást?

– A Keleti csoport utolsó helyén végeztünk az alapszakaszban, így a március végén folytatódó bajnokságban a Nyugati csoport alsóházában található csapatokkal mérkőzünk, a bajnokság ezen szakaszában dőlnek el a végső helyezések. Javában tart a téli alapozás, bízunk az eredményes tavaszi szereplésben.

H. V.

2011. március 18.

Judo kupa

Március 6-án Budapesten rendezték meg a diák "A" judo Magyar Köztársaság Kupát. A Petőfi DSE-től Aradi Fanni vett részt a versenyen, s az 50 kg-os súlycsoportban a 3. helyen végzett. Ezúton is gratulálunk az eredményéhez.

2011. március 18.

Felnőtt teremfoci

A Szabadidős Sportklub március 6. és 12-e között rendezte meg a tavaszi felnőtt teremlabdarúgó-torna mérkőzéseit a városi sportcsarnokban, 14 csapat részvételével.

Eredmény: 1. Szabadidős SK Dream Team, 2. Máyern München, 3. Tűzoltók, 4. Kispályások. A legjobb góllövő Hidas József (Szabadidős SK).

2011. március 18.

Birkóztak

A hétvégén a kiskőrösi Petőfi Sándor Birkózó Klub rendezte meg 214 gyermek részvételével hagyományos birkózó versenyét. A Klauzál DSE 6 fővel vett részt, a következő helyezéseket érték el az eseményen.

Diák II. korosztály: 3. Zircsák Richárd (50 kg), Diák I. korosztály: 3. Koncz Henrik (38 kg), 5. Koncz Márk (50 kg), 2. Balogh Szabó Árpád (76 kg). Serdülő korosztály: 4. Vata Gábor (63 kg), 5. Sipos Gábor.

2011. március 18.

Nők, férfiak, ifjak lőttek

A Kontavill Lövészklub és a Szabadidős Sportklub ismét megrendezte szokásos tavaszi légfegyveres lövészversenyét az 1848/49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére. A "48-as Honvéd" versenyre 33 induló nevezett, vidéki csapatok részvételével.

Az alábbi helybeli eredmények születtek, női egyéni: 2. Vecseri Éva (151 kör, Kontavill Szentes); férfi egyéni: 1. Postás László (179, Kontavill), 2. Ignácz János (168, Szabadidős), 3. Doktor József (167, Kontavill); ifjúsági: 1. Lázár Miklós (169, Szabadidős), 2. Faragó Dániel (163, Kontavill), 3. Szöllősi Csaba (131, Kontavill)

A verseny sikeres lebonyolításáért köszönetemet fejezem ki a Szabadidős Sportklub nevében Becsák Jánosnak, a Kontavill Lövészklub vezetőjének és Postás László lövészetvezetőnek.

Ignácz János lövészetvezető

2011. március 18.

Tavaszi gyermek labdarúgótorna

Március 5-én, szombaton a Koszta iskola tornatermében került sor a Szabadidős Sportklub, a HSZATÁK, valamint a Koszta labdarúgó szakosztálya együttműködésével a Tavaszi nemzetközi gyermek teremlabda-rúgótornára. A tornán a 2000- 2001-ben született fiúkból álló csapatok játszottak.

A résztvevők között volt a kistérségből Szegvár, valamint a határon túlról a romániai Újszentes csapata is. A sportszerű és nagyon lelkes küzdelem során az alábbi eredmények születtek: 1. HSZATÁK J. 2000., 2. Szegvár, 3. Klauzál Gábor Általános Iskola, 4. HSZATÁK J. 2001., 5. Újszentes, 6. Koszta József Általános Iskola.

Az első három helyezett csapat tagjai érmet, a hat csapat pedig oklevelet vehetett át.

Legjobb góllövő: Balla Barnabás (HSZATÁK J. 2001.), legjobb kapus: Határ Viktor (Szegvár).

2011. március 18.

Pótfűtés

Arisztid horgászik. Odamegy hozzá Tasziló:
– Mondd kérlek, nem fáj annak a halnak, hogy egy hegyes horoggal kiráncigálod a vízből?
– Hogy fájna? Nem látod, hogy örül?
– Örül? Hát ezt miből gondolod?
– Hogyhogy miből? Nem látod, hogy még a farkát is csóválja?

2011. március 18.

Kis kukta

  • Finom hagymaleves sajtgombóccal
  • Alföldi húsgombóc tésztába csomagolva
  • Réteges almás sütemény
2011. március 18.

Jöhetnek a gólyák

Korábban és a napokban is jelezték olvasóink, hogy a Vajda-telepnél lévő gólyafészek rozzant állapotban van. Pénteken több gólyafészket is rendbe raktak az áramszolgáltató és a területileg illetékes nemzeti park szakemberei Szentesen. Volt, ahol csak megigazították a fészket, de a Vásárhelyi úton – ahogy Bíró Dániel felvételén is látható – leverték a félrecsúszott régit, hogy helyébe új fészekaljat rakjanak. A gólyák érkezése április első felére várható. Ornitológusok szerint az elmúlt évtizedben felére, 8-ról 4-re csökkent a lakott szentesi gólyafészkek száma.

2011. március 18.

Döntők küszöbén

Két döntőtől is egy mérkőzés választja el a Hungerit-MetalCom Szentesi VK női vízilabdacsapatát. A lányoknak egy összecsapást kell sikerrel megvívniuk az Egerrel szemben, hogy bejussanak a hazai bajnoki döntőbe, míg a LEN-kupa fináléba kerüléshez szombaton Olaszországban kellene megőrizni a két hete itthon szerzett kétgólos előnyt. Az elődöntő első mérkőzését itthon simán, négy góllal nyerték Győri Eszterék az Egerrel szemben 12–8-ra, szerdán viszont hatalmas csatában, hosszabbítást követően 13–11-re alulmaradtak riválisukkal szemben, így az egyik fél 7 megszerzett pontjáig tartó párharc állása 4–3 a Hungerit-MetalCom javára. Pénteken utazott a csapat, a Rapallo elleni elődöntőt Camogliban játsszák le. Kétgólos előnyt kell megőrizniük a lányoknak. A keretből ezúttal Sipos Dorina marad idehaza, míg Bakos Anna ott lehet társaival a visszavágón. A csapatot ezúttal dr. Dömsödi József, a Szentes Vízisportért 2006 Alapítvány elnöke és Karikó-Tóth Tibor alpolgármester is elkíséri.

H. V.

2011. március 18.

Multimédiás Biblia

A Kiss Bálint Református Általános Iskolában március 11-én, pénteken rendezték meg az 5. Szentesi Multimédiás Bibliaismereti Versenyt. A már hagyományos országos megmérettetésre több mint harminc iskolából érkeztek tanulók. A házigazda iskola tanulói közül harmadik helyezést ért el az első korcsoportban a Dudás-Szabó Kata–Varga Máté páros.

2011. március 18.

Táncház mindenkinek!

A Jövőnkért művészeti iskola szeretettel várja a népzenét kedvelőket március 19-én, szombaton 18 órakor a Közösségi térbe (Dózsa-ház). 17–18 óráig: gyerek táncház Balla Tibor tekerős kíséretével. Az esten táncot tanít Bagi Ferenc néptáncpedagógus, a muzsikáról a szegedi Rozsdamaró Zenekar gondoskodik. Közreműködnek a Jövőnkért művészeti iskola diákjai. A belépés díjtalan.

2011. március 18.

Huszonhárom érem

Negyvenkét hazai egyesület 347 versenyzője állt tatamira a városi sportcsarnokban rendezett Knock Down Karate Diákolimpián. A házigazda Oyama Dojo SE 32 induló versenyzője 10 arany, 5 ezüst és 8 bronzérmet szerzett és ezzel a legeredményesebb egyesület lett. Az eredmények:

Gyermek, fiú: 1. Kurucsai Patrik (–30 kg), 2. Csillagkúti Jácint, 3. Száraz Csaba (–35 kg), 3. Mihály Péter (–40 kg), 1. Gojdár Csanád (+40 kg), 3. Csatordai Csaba (–50 kg), 3. Orbán Olivér.

Gyermek, lány: 2. Erdei Daniella (–25 kg), 3. Seres Mária Cecília (–30 kg), 1. Szűcs Boglárka (–35 kg), 1. Mihály Tímea (+35 kg), 3. Kosztolányi Lilla.

Serdülő, fiú: 3. Szőke Soma (–45 kg), 1. Győri Martin (–65 kg). Serdülő, lány: 1. Gojdár Kamilla (–55 kg), 3. Ternai Mariann (+ 55 kg). Ifjúsági lány: 2. Kurucsai Ágnes (–50 kg), 2. Száraz Anita (–60 kg). Junior, fiú: 1. Rapi Balázs (–75 kg), Kurucsai Róbert (–85 kg). Junior, lány: 1. Bagi Alexandra (–55 kg), 2. Simonovics Erika (–65 kg), 1. Knetig Emőke.

Az Oyama Dojo SE legközelebb gyermek, ifjúsági és U-20 korosztályos Európa-bajnokságot rendez a sportcsarnokban április 16-án. A versenyre már közel száz külföldi induló jelentkezett.

2011. március 18.

Konferencia

A Dr. Bugyi István Emlékév következő rendezvénye a sebészeti konferencia lesz március 25-én, pénteken 13 órakor a megyeházán. Április 3-án, vasárnap 8 órakor a nemzetközi hírű orvos emlékére gyászmisét tartanak a felsőpárti Jézus Szíve Templomban, valamint a kriptájánál koszorút helyeznek el.

2011. március 18.

Ellopták az ékszereket

Az elmúlt hét bűnügyi toplistáját egy fábiánsebestyéni lakásbetörés vezeti, az egyik itteni lakóházból, ajtóbefeszítést követően, 300 ezer forint értékű arany ékszert loptak el a tolvajok.

Százezer forint és okiratok tűntek el Szentesen, a Báthory utcában parkoló nyitott személygépkocsiból, az Arany János utcában pedig 20 liter gázolajat "szívtak le" egy tehergépkocsi üzemanyag-tartájából.

Az egyik alsóréti épületbe feltehetően álkulccsal jutottak be a tolvajok, akik egy vegyes-tüzelésű kazánt pakoltak fel, és vittek magukkal.

A Nagyhegyen is bűnözők jártak, innen, az egyik hobbikertből 50 ezer forint értékű szerszámot loptak el.

Eljárás indult egy fiatal nő ellen, aki az Apponyi téren, kihasználva a sértett idős korából adódó védekezésképtelenségét, elvette annak zsebéből a pénztárcáját.

Letörték egy személygépkocsi visszapillantó tükrét a Mátyás király utcában. A rongálással okozott kár 30 ezer forint.

h. v.

2011. március 18.

Horgászok figyelmébe

Három tonna halat telepített vizeibe csütörtökön a Szentesi Gerecz Elemér Horgászegyesület. A Kurcába 20, a Gerecz-tóba 15 mázsa háromnyaras, horogérett ponty került. Az egyesület ifjúsági és versenysport szakosztálya Sándor Kupa elnevezéssel nyílt horgászversenyt rendez a Kurca városi szakaszán március 20-án, vasárnap 8 órától.

2011. március 18.

Megemlékezés

Koszta József Kossuth-díjas festőművész születésének 150. évfordulója tiszteletére megemlékezést rendeznek a Kálvária temetőben március 26-án, szombaton 10 órakor. Beszédet mond dr. Balázs György, a történelem tudományok kandidátusa, közreműködnek a Koszta iskola diákjai. A megemlékezés után a résztvevők koszorút helyeznek el a festőművész utolsó lakóhelyének (Zrínyi u. 2.) falán lévő emléktáblánál.

2011. március 18.

Családi események

Született: Balogh Gábor és Parai Mónikának Fruzsina, Virágos Sándor és Fazekas Katalinnak Sándor Márk nevű gyermeke.

Házasságot kötött: Gulyás István és Burai Diána Angéla.

Elhunyt: Majzik András, Gajda Terézia, Kanfi-Horváth Imréné Molnár Erzsébet, Csíkos Péter Pál, Pajkos Lászlóné Túri Mária, Filep Lajos.