XXXVI. évfolyam 5. szám
Vissza a legfrissebb számokhoz

Árpád népe ünnepelt
 

2005. február 4.


Az Árpád Agrár Rt. január 28-án ünnepelte az Árpád Zöldségtermelő Szövetkezet alapításának 45. és a részvénytársaság 5. évfordulóját. A programot emlékkiállítás kísérte az Apponyi téri irodaházban, bemutatva azt az utat, amit a szövetkezet, valamint a jogutódja, az Árpád Agrár Rt. az eltelt időszakban megtett. Az ünnepségen elsőként dr. Csikai Miklós elnök vezérigazgató, a Magyar Agrárkamara elnöke köszöntötte a megjelenteket, vendégeket, alapítókat.


Bővebben


 

Amerikai befektető a ligetben
 

2005. február 4.


Képünkön: Fidesz MPSZ frakciója tisztán akar látni a projektben. (Fotó: Vidovics Ferenc)

A képviselő-testület decemberi rendkívüli ülésén tárgyalta az S&A Capital cég ajánlatát. A rendkívüli ülésen igent mondtak a Liget Hotel program megvalósítására. Az amerikai cég technikai igazgatója január 18-án látogatást tett a városban, majd a helyszínt megtekintve Szirbik Imre polgármesterrel folytattak megbeszélést a programról.


Bővebben


 

Piros terepjáró a betegekért
 

2005. február 4.


Képünkön: Dr. Simon Marianna főorvos az új gépkocsival. (Fotó: Vidovics Ferenc)

Gyönyörű piros terepjáróval gazdagodott a mentőállomás. A régi ügyeleti autót felváltó Suzuki Vitara gépkocsit a Szentes Kistérség Többcélú Társulás nyerte a Belügyminisztérium pályázatán. Az autót február elsején adták át.


Bővebben


 

Vezetői megbízások
 

2005. február 4.


A képviselő-testület januári ülésén személyi ügyekben is döntött. A Terney Béla Középiskolai Kollégium igazgatójának, Takács Pálnak - megromlott egészségügyi állapotára hivatkozva - január 31-ével vezető megbízatását visszavonta. Egyben Nyári Józsefnét, az intézmény igazgatóhelyettesét 2005. július 1-jéig megbízta a vezetői feladatok ellátásával.

Az önkormányzat képviselő-testülete úgy határozott, hogy április 1-jével a Városi Intézmények Gazdasági irodájának részben önállóan gazdálkodó intézményeként létrehozza a Pedagógiai Szakszolgálatot. A szakszolgálat jelenlegi vezetőjét, Kiss Gabriellát 2005 július 1-jéig megbízta az intézmény vezetésével. Az állásokra pályázatot írnak ki.

 


 

Kíséreljük meg!
 

2005. február 4.


Itt a február. Ősi keresztény hagyomány szerint, a vallásos emberek fejére hull a hamvazó szerdán megszentelt hamu, a hivő fülek pedig megadóan hallgatják a szót: "Emlékezz, ember, hogy porból lettél és porrá leszel!" Komoly üzenet. Nem árt elgondolkodni rajta.


Bővebben


 

A múzeumalapító
Hatvan éve hunyt el Csallány Gábor

2005. február 4.


Csallány Gábor is olyan szentesi volt, aki nem Szentesen született, nem is itt hunyt el, élete és munkássága azonban annyira egybeforrt városunkkal, hogy büszkén valljuk saját gyermekünknek, és kötelességünknek tartjuk emlékének ápolását. Ennek szellemében halálának 60. évfordulóján felidézzük életútját, számba véve maradandó alkotásainak sorát.


Bővebben


 

Harmincéves a rendelőintézet
ÉVFORDULÓNAPTÁR - 2005

2005. február 4.


140 éve, 1865. január 29-én megszületett Szentesen Zsoldos Ferenc (1865-1912) gépészmérnök, gyáros, városi és megyei képviselő, a Csongrád Vármegyei Gazdasági Egyesület elnöke, a Szentesi Önkéntes Tűzoltóság főparancsnoka, a Műkedvelők és Műpártolók Társaságának igazgatója.


Bővebben


 

Repülés 1954-től
 

2005. február 4.


A magyarországi politikai rendszere és azzal együtt a gazdaság válságba sodródása, már az előző évben éreztette hatását a repülésben is. Korábban soha nem tapasztalt műszaki színvonal romlás jelezte meglétét. A csörlő berendezés műszaki állapota miatt a csörlés veszélyessé vált.. A központ, egy újonnan kifejlesztett agregátort ígért, de a műszaki osztály már az üzemben lévőhöz sem tudott csere motort vagy javító alkatrészt biztosítani. Az újonnan szállított csörlőkötél is olyan hitvány minőségű volt, hogy egy-egy üzemnapon (12-14 óra) 10 és 25 alkalommal is fonni kellet a szakadt kötelet. Az acélsodrony helyett, a pénzhiány miatt vasból készült drótkötelet kényszerültek vásárolni, ami ugyancsak a repülés biztonságát veszélyeztette. Takarékosság örve alatt indult meg a nem odavaló minőségű anyagok miatti idő-, és pénztékozlás, igazolva a jól ismer tételt, hogy a nincstelenség szüli a sokkal nagyobb szegénységet.

Mester László vitorlázó repülőoktató, mint versenyző is az országos élmezőnyhöz tartozott. Kitűnő eredményeivel a szentesi repülés hírnevét öregbítette. Másfél éves hitegetés után, végül még jó időben, a nyár végén Szentes is megkapta a Herkules tipusú csörlő agregátort. Ennek és a kiemelkedően jó repülőidőnek, sikerült többszörösen túlszárnyalni a korábbi évek szerény eredményeit. A D pilóta vizsgához hat részeredményt sikerült repülni, míg 8-an C, 20-an A, és ugyanennyien B vizsgáztak. Mindezen túl 18 értékelt magassági repülés is történt. A többi vidéki egyesület teljesítményei közül is kiemelkedő szentesi eredményért Mester László parancsnok megkapta a Népi Repülésért Emlékérem bronz fokozatát. (folytatjuk)

Pusztai János

 


 

Gondolatok
 

2005. február 4.


(Ha enyém lenne a hatalom...)
(Si j, etai roi...)
Minden hivatalos helyiségben több lépésről is olvasható nagybetűs szövegezéssel, bekeretezve elhelyeztetném aTízparancsolatot. Nagy ellenállás esetében az 5-10 parancsolatokat ("Tiszteld atyádat és anyádat, Ne ölj, Ne lopj, Ne légy házasságtörő, Ne hazudjál, Ne kívánd a másét").

Felső határt szabnék a lottónyereményeknek. (A felső határt szabja meg a közvélemény!)

A felső határ elérése esetében a nyereményt elosztanám a négy találatot elért fogadók között.

Elrendelném, hogy az Alkotmánybíróság csak egyhangú határozatot hozhasson, mert minden szótöbbséges ítélet vitatható.

A jogerős ítélettel elítéltek nevét és az ítélet okát a helyi és a megyei újságokban közzé tétetném. Ennek lenne visszatartó ereje.

Dr. Imre Ernő

 


 

Polgármesteri illetmény
 

2005. február 4.


A képviselő-testület januári ülésén meghatározta Szirbik Imre polgármester fizetését. A pénzügyi bizottság javaslata alapján január 1-jétől a polgármester illetményét havi 472.500 forintban állapította meg. (Költségátalánya 141.750 forint.) Ha nem is személyre vonatkozóan, de némi vita alakult ki az ügyben. Dr. Demeter Attila, a jogi és ügyrendi bizottság elnöke kifejtette: 2003-ban jogszabályi változás volt, ami a díj számítási módját megváltoztatta. Emiatt a polgármester illetményének megállapításától függetlenül a képviselő-testület tagjainak díjazásáról külön is döntenie kell. Ehhez pedig szükséges az 1997-ben módosított önkormányzati rendelet megváltoztatása. A képviselő bejelentette: a következő testületi ülésre bizottságában előkészíti az ügyre vonatkozó előterjesztést.

 


 

Óvodai beíratások
 

2005. február 4.


A polgármesteri hivatal tájékoztatja a szülőket, hogy gyermekük a harmadik életévtől kezdődően a szülő döntése alapján óvodai nevelésben vehet részt. Előjegyzésbe kerülhetnek azok a gyermekek is, akik 2006. május 31-ig lesznek három évesek. A közoktatási törvény értelmében a szülő köteles gyermekét beíratni az óvodába abban az évben, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti. Az 5 éves gyermekek beíratásának elmulasztása szabálysértési eljárást von maga után.

Az óvodai beíratások időpontja: március 9-10-11., a lakóhely szerinti illetékes vagy választott óvodában. A beiratkozással kapcsolatos közelebbi információ az óvodákban szerezhető be.

 


 

A törvényesség figyelembevétele
Előtérben a képviselői munka

2005. február 4.


Félidőben... Sorozatunk első részében az egyéni körzetek települési képviselői szólnak az elmúlt két év történéseiről. Arról, mi az, ami megvalósult, és mi az, amivel még szeretnék jobbá tenni a választópolgárok életét a ciklus alatt? E heti számunkban dr. Demeter Attika, a 7. számú választókörzet egyéni képviselője nyilatkozik.


Bővebben


 

Az őstermeléssel kapcsolatos költségek elszámolása
 

2005. február 4.


Tisztelt Olvasóink!

Új rovatot indítunk - Adó-Infó címmel -, amely városunkban és a környező településeken működő gazdálkodóknak, vállalkozásoknak, stb. kíván segítséget nyújtani az adminisztráció, könyvelés területén felmerülő kérdésekben. Rovatvezető Törőcsik Norbert mérlegképes könyvelő, gazdasági tervező, statisztikus.


Bővebben


 

A fekete kerámia nagy öregje
 

2005. február 4.


1998-ban a magyar államiság millenniuma alkalmából alapította a budapesti székhelyű Falvak Kultúrájáért Alapítvány a Magyar Kultúra Lovagja cím adományozására szabályzatát. A kulturális szervezetek, alapítványok és a tanácsadó testület évente javaslatot tehetnek a Magyar Kultúra Lovagja cím odaítélésére. 2004. őszén 175 személy kitüntetésére érkezett javaslat.


Bővebben


 

A vidék gondjairól
Farkas Sándor sajtótájékoztatóján

2005. február 4.


Magyartési látogatásakor győződött meg Farkas Sándor országgyűlési képviselő a Szenteshez tartozó településen uralkodó, mint mondta, a XXI. századhoz méltatlan körülményekről. Véleménye szerint a településen még az olyan elemi feltételeit sem biztosítják a közösségi életnek, mint a fűtött helyiség. Közel huszadmagával kénytelen volt egy üresen tátongó kéménynyílás árnyékában megvitatni a település gondjait. S hogy a bajokból jut bőven a magyartésieknek, az a honatya felsorolásából is kiderült.


Bővebben


 

Tüntetésre készülnek a gazdák
Kevés a támogatás, kevés a megbecsülés

2005. február 4.


A Fidesz - Magyar Polgári Szövetség Szentes és térsége gazda tagozata Csongrád Megye 5. számú Választókerületi Tanácsa tartott fórumot ezen a héten kedden délután a magyar mezőgazdaság jövőjéért érzett felelőséggel.

A megbeszélés utáni sajtótájékoztatón Bacsa István a Fidesz-MPSZ Szentes és térsége Gazdatagozatának elnöke elmondta: szép számmal - mintegy 40-en - jelentek meg gazdák a fórumon. Közülük legtöbben szántóföldi növénytermesztéssel foglalkoznak, de voltak akiknek a kertészet vagy az állattenyésztés biztosítja a megélhetést.

Hevesi István mindszenti egyéni vállalkozó elmondta: nagyon sok - mintegy 3,5 millió tonna - a magyar gabonafelesleg, de erről az EU nem tud. Hozzátette: ezt a gabonamennyiséget aratásig szinte képtelenség eladni és kivinni az országból. Ennek súlyos következményei lehetnek. Nem lesz hely az idén aratott gabonának, és csökken a felvásárlási ár is.
Gémes László szegvári egyéni gazdálkodó a családi gazdaságok jövőjét látja bizonytalannak, mivel azok nem kapnak megfelelő támogatást a fennmaradásukhoz és a működésükhöz.

Mindenképpen fontos felhívni a figyelmet arra, hogy a magyar emberek becsüljék meg a magyar árut, és lássák be, hogy egymáson és magukon is segítenek azzal, ha a jó minőségű hazai terméket vásárolják. Legyen az akár az eredeti Pick szalámi, az igazi, ellenőrzött (!) szegedi paprika vagy akár szentesi paradicsom.

További aggodalomra ad okot a magyar sertéspiac is mivel nincs megfelelő minőségvizsgálat a bejövő piacon, és csökkennek az átvételi árak.

Emiatt a gazdák döntő lépésre szánták el magukat és demonstrációra készülnek annak érdekében, hogy támogassák őket és megbecsüljék a munkájukat és a termékeiket.

K. A.

 


 

Koszta bál farsangi díszben
 

2005. február 4.


Fotó: Vidovics

Tavaly az ezüst és a tél színei domináltak, most 190 színes farsangi kalap, álarc, léggömb és füzér jegyezte a nyolcadik Koszta Diákokért Alapítvány jótékonysági bálat.


Bővebben


 

Izgalmas, szép mesterség
Kruzslicz Pál jubileumai

2005. február 4.


Három jubileumot hozott számára a 2004-es esztendő. Az első talán a meghatározó: 1974. július 1-jén került az akkor még Móricz Zsigmond Művelődési Központnak nevezett Ady Endre utcai intézménybe. A különböző kihelyezett rendezvények szervezése volt a feladata. Emellett kiállításokat szervezett az 1974. április 4-én átadott főtéri galériába. Kruzslicz Pál, mert róla van szó, azt mondja: érdekes, izgalmas szép világ volt az, nagyon sok rohanással a városban. De fiatal volt, bírta a strapát.


Bővebben


 

Ünnepi évben díjaztak
Dr. Molnár Gyula kapta az emlékérmet

2005. február 4.


Tizennyolcadik alkalommal adták át a Bugyi István-emlékérmet a legendás sebészprofesszor nevét január óta viselő kórházban. Komoly tudományos munkássággal lehet kiérdemelni ezt a szakmai elismerést, mely idén dr. Molnár Gyula belgyógyász-főorvost illette a kórház tudományos bizottságának döntése szerint.


Bővebben


 

A hastánc rejtelmei
 

2005. február 4.


A hastánc eredeti nevén RAK SHARKI, mely annyit jelent: kelet tánca, több százéves múltra tekint vissza. Elsősorban a keleti országokban, török illetve arab területeken táncolják a mai napig is. Mostanában egyre többen tanulnak hazánkban, és el kell hogy mondjam a magyar táncosnők irigylésre méltóan ügyesek. E táncnak sok jótékony hatása van, ezek közül néhányat sorolnék fel: alakformálás, illetve belső izmok megmozgatása, amelyet semmilyen tornával sem tudunk fejleszteni.


Bővebben


 

Hatvanezret vittek el az álrendőrök
Tizenkét disznót loptak Fábiánon

2005. február 4.


Február 1-jére virradóra 12 sertést vitték el egy fábiánsebestyéni ingatlanból. A lopás után nem sokkal, a hajnali órákban a feltételezett elkövetőket a rendőrök igazoltatni próbálták, ám azok elmenekültek. A frissen esett hó szerencsére a nyomozókat segítette, akik a nyomokat követve egészen a tettesek lakhelyéig eljutottak. Az eltulajdonított sertésekből négyet megtaláltak, igaz valamennyi már feldolgozásra kész állapotban volt. A tettes(ek) ellen lopás miatt indult eljárás.

Betörtek az egyik Sárgaparti magáningatlanba. A házból szerszámgépeket tulajdonítottak el 30 ezer forint értékben. Magyartésen nagyobb volt a zsákmány, itt egy tanya melléképületéből 100 ezer forint értékű használati tárgyat vittek el a tolvajok.

Január 27-én este 19 óra körül két személy jelent meg az egyik lakásnál, ahol rendőrnek kiadva magukat hamis pénz utáni nyomozásra hivatkozva, a tulajdonos bankjegyeit kérték el átvizsgálásra. Mondvacsinált indokkal a tulajt később ismét a szobába küldték, ám mire az visszaérkezett a két álrendőrnek már hűlt helye volt. Természetesen nem üres kézzel, hanem az "átvizsgált" 60 ezer forinttal távoztak.

A rendőrkapitányság munkatársai ezúton is felhívják mindenkinek a figyelmét arra, hogy bankjegyellenőrzés céljából nem mennek házhoz, vagy ha mégis, akkor azt jobbára házkutatási határozat birtokában teszik. Bárkit is keresnének fel a rendőrök, minden esetben kérjék tőlük beengedés előtt az arcképes rendőrigazolványt, ami bankkártya méretű, kék-narancssárga színű, és a jobb felső sarkában ezüst hologramos címke található. Az igazolvány mellett a rendőrjelvényt is fel kell mutatnia a hatóság embereinek, amelyen a piros-fehér-zöld színhármas zöld mezőjében egy ötjegyű szám látható. Bármilyen, itt szereplő "police" vagy "rendőrség" felirattal ellátott jelvény hamisítvány.

H. V.

 


 

Tóni bácsi konyhája
 

2005. február 4.


  • Mészárosleves
  • Rakott csirke


Bővebben


 

Legyünk fittek
Bertók Róbert rovata

2005. február 4.Az amatőrök, avagy fittek, azaz nem versenyzők sportjáról fogok ebben a cikkben írni. Miben is különbözik, és miben hasonlít a fittségi és élsport közötti edzés?


Bővebben


 

Tévés meccs lehet
Február 7-én Legrand-Első Beton

2005. február 4.


Idei harmadik vereségét szenvedte el a Legrand-Szentes G. B. S. C. NB I-es futsalcsapata a hazai bajnokságban. A mieink ezúttal a hétfő estig verhetőnek hitt Csaba FC otthonában léptek pályára, és kaptak ki 6-3-ra.

Jól kezdődött a mérkőzés, hiszen 2-0-ra és 3-2-re is Koncz Zsolték vezettek, ám az első félidő végén elhibázott büntető után megtört a lendület. A második játékrész elején még tartotta magát a gárda, ám aztán elfáradt a csapat, szétesett a játék, a békéscsabaiak pedig átgázoltak a Legrandon. Szerencsi István, csapatvezető szerint továbbra is gödörben van a Szentes, ráadásul olyan mérkőzést vesztettek el, amelyen roppant fontos három pontot lehetett volna begyűjteni a végső célkitűzések elérése érdekében. Kerepeczky még mindig sérült, de nem játszhatott három sárga lap miatt Szarvas Zsolt, fülfájás miatt pedig Bíró Mihály sem.
Mindezek ellenére a kapott gólok egy része elkerülhető lett volna, de ez sem vigasz a fájó vereségre.

Ami a folytatást illeti cseppet sem vár könnyű mérkőzés a Legrandra, hiszen a megyei nagy rivális, az Első Beton-Szeged érkezik február 7-én, hétfőn este a sportcsarnokba. Igazi presztízsmérkőzést láthatnak tehát azok, akik kilátogatnak az arénába. A találkozó iránt Szegeden is nagy az érdeklődés, várhatóan a Betont is elkísérik hazai szurkolói. Az előreláthatóan nagy csatát hozó összecsapást a Szeged TV is közvetítheti, ez ügyben jelenleg is folynak a tárgyalások a Legrand-Szentes G. B. S. C. vezetősége és az illetékesek között. A mérkőzés 19 órakor kezdődik.

H. V.

 


 

Nehéz győzelem
 

2005. február 4.


NB II-es bajnoki mérkőzésen találkozott a Szentesi Kosárlabda Klub és az Univer Kosárlabda Sport Egyesület "A" csapata a dr. papp László Városi Sportcsarnokban. Nehezen akartunk belerázódni a játékba. A hazai pálya sajnos minden felé lejtett, csak pont nem a mi irányunkba, de nem ezen múlt, hogy nagyobb kosárszámmal nyerjünk. A mérkőzés a végletekig kiegyenlített volt, amit igazol, hogy az utolsó játékrész végén 65-65 volt a végeredmény.

A hosszabbításban ragyogó védekezéssel és pontos támadó kosarakkal sikerült kivívnunk a győzelmet. (Kép és szöveg: Vidovics Ferenc)

 


 

Hétközi forduló előtt
 

2005. február 4.


Továbbra sem szerzett még pontot idén a bajnokságban a Legrand-Szentesi VK férfi vízilabdacsapata. Az elmúlt pénteken a BVSC-től kaptak ki Berkiék 12-5-re. Elméletileg ez lett volna az a találkozó, melyen esély lett volna a pontszerzésre, ám a gyenge játék nem is eredményezhetett mást, mint vereséget. A hétgólos vereség után sokan attól tartottak, hogy méretes zakót kap a Legrand a Dominótól, ám Juhász Zsolték összekapták magukat, és meglepően szoros negyedeket játszottak a bajnokkal. A második játékrész 0-4-e rontott csak az összképen, így végül 16-8 lett oda, de a játékban végre mutatkoztak biztató jelek. Vidumanszky László, a Legrand vezetőedzője a két találkozót értékelve elmondta, hogy pénteken nekik semmi, az ellenfélnek minden bejött, az általuk tálcán kínált lehetőségekkel kíméletlenül éltek a Vasutasok. A Honvéd ellen már akadtak bíztató periódusok, ezekből kell minél többet átmenteni a következő fordulóra. Erre nem is kell sokáig várni, hiszen február 9-én, szerdán 18 órakor az OSC érkezik Szentesre, másnap pedig a Legrand utazik a Szt. István Egyetem csapatához. A szakvezető szerint a két találkozón csak a négy pont begyűjtése lehet elfogadható a számára. Az OSC jelenleg a tizedik helyen áll nyolc, a Szt. István Egyetem a tizenkettedik helyen tanyázik pont nélkül. Jó lenne az idei első győzelemnek szerdán örülni...

H. V.

 


 

Szenior érmek
 

2005. február 4.


Idénynyitó szenior úszóversenyt rendeztek Debrecenben január 15-én.

A debreceni Szenior Úszó Klub elsősorban 200 méteres számokat írt ki a szenior úszóknak az alapozási időszakban. Csongrád megyéből a Csongrádi Szenior Úszó Egyesület és a Szentesi Delfin ESC nevezte versenyzőit. Biztató eredmények születtek, a Kurca-partiak közül az alábbiak szereztek érmeket:

Cseuz László: 50 gyors, 200 pille, 200 mell, 200 hát, 200 vegyes 1., 200 gyors 2.; Becsák Jánosné: 200 mell, 200 gyors 1., 50 gyors , 200 hát 2.; Pólyáné Téli Éva: 200 pille, 200 mell 1.; Melkuhn Dezső: 200 pille 1., 200 mell, 200 hát, 200 gyors 2., 50 gyors 3.; Bodnár Istvánné: 50 gyors 1., 200 mell 2.; Izbéki Sándor: 50 gyors 1.; Hegedűs Zoltán: 50 gyors 1.; Ferke Gáborné: 50 gyors, 200 mell 2.; dr. Kanyó Ádám: 200 hát 2.

A Szenior Úszó Szövetség megjelentette az országos csúcslistát. Ezen a Szentesi Delfin ESC 3 versenyzője is szerepel, Kovács Imréné a 80-84 évesek között tartja a mell, hát- és gyorsúszó csúcsokat, Melkuhn Dezső a 65-69 éves korosztályban tartja a 100 és 200 m pillangón, Gera Sándor pedig ugyanebben a korosztályban 200 és 400 méteres gyorsúszásban csúcstartó.

 


 

Jégpálya a Szent Erzsébetben
 

2005. február 4.


Bár a legtöbben bosszankodnak a hó és a hideg miatt, a Szent Erzsébet Általános Iskolában igyekeznek kihasználni a téli örömöket.

Évek óta ilyenkor jégpályává változik az iskola udvara, és a gyerekek legnagyobb örömére kezdődhet a korcsolyázás. Mivel a hőmérő higanyszála napok óta nem emelkedett nulla fok fölé, így az iskola tanárai - Benedek Tibor testnevelés oktatóval - megkezdték a jégpálya "építését". Ez annyiból áll, hogy óvatosan vizet engednek az udvar egy részére. Majd amikor ez megfagy, locsolnak rá egy újabb réteget. Ha az időjárás is megfelelő, 8 -10 réteg után már megfelelő a pálya. A lelkes tanárok az elmúlt hétvégén többször is elárasztották az udvart, s mivel az idő hideg maradt hétfőn délelőtt megkezdhették a csúszkálás a diákok.

Az iskola évek óta folyamatosan vásárol korcsolyákat, így már egy-egy osztálynyi gyereknek is tudják biztosítani a szükséges eszközöket.

Ottjártamkor a gyerekek néhány másodpercenként kérték Tibi bácsi segítségét, mivel bebizonyosodott: a jég bizony nagyon csúszik, bár azt is észre kellett vennem, hogy már igen profik is vannak az ifjoncok között.

De hiába a könyök- és térdvédő, sajnos így is előfordulnak kisebb balesetek. Hétfőn éppen egy kislánynak sikerült kevésbé szerencsésen a földre érkezni, és a kezét törte. Mint Benedek Tibor elmondta ilyen esetek előfordulnak, ha az ember korcsolyázik.

Ez azonban senkinek sem szegi kedvét, és a gyerekek élvezik a jégpályát amíg csak az időjárás engedi!

K. A.

 


 

Családi események
 

2005. február 4.


Született: Czakó Jánosnak és Kiss Andrea Ilonának (Drahos I. u. 8. I/3.) Krisztina, Tódor Zoltánnak és Kézsmárki Ildikónak (Drahos I. u. 8.) Zsombor Ákos, Fási Zoltán Dánielnek és Kiss Brigitta Andreának (Hunyadi u. 8.) Regő Dániel, Németh Antalnak és Duka Zsanettnek (Bocskai u. 11.) Olívia Szimonetta, Sándor Rolandnak és Kövér-Kis Anikónak (Rákóczi F. u. 21.) Melissza Jázmin, Gaál Ferencnek és Szabó Szilviának (Nagygörgős u. 3/A) Máté Ferenc, Lakos Norbertnek és Mészáros Katalin Borbálának (Csongrád, Tulipán u. 9.) Bálint nevű gyermeke.

Házasságot kötött: Dósai-Molnár Csaba (Horváth telep 6.) és Zsigmond Katalin (Nagyzerénd, Románia).

Elhunyt: Sebesi Sándorné Szöllősi Julianna (Honvéd u. 20/B), Cseh János (Budai-N. A. u. 43/A), Kovács László (Csongrád, Rigó S. u. 15.), Gémes János (Szegvár, Arany J. u. 10.), Kotri János (Szegvár, Mindszenti u. 99.), Góg Józsefné Kis Rozália (Csongrád, Szigligeti u. 2.), Hegedűs Józsefné Kovács Erzsébet (Csongrád, Tanya 1707.).

 


 Vissza a legfrissebb számokhoz