<<< Vissza

Árpád népe ünnepelt

2005. február 4.

 
Képünkön: Szirbik Imre polgármester szentesi feketekerámiát nyújtott át dr. Csikai Miklós elnök-vezérigazgatónak. Fotó: Vidovics Ferenc

Az Árpád Agrár Rt. január 28-án ünnepelte az Árpád Zöldségtermelő Szövetkezet alapításának 45. és a részvénytársaság 5. évfordulóját. A programot emlékkiállítás kísérte az Apponyi téri irodaházban, bemutatva azt az utat, amit a szövetkezet, valamint a jogutódja, az Árpád Agrár Rt. az eltelt időszakban megtett. Az ünnepségen elsőként dr. Csikai Miklós elnök vezérigazgató, a Magyar Agrárkamara elnöke köszöntötte a megjelenteket, vendégeket, alapítókat.

Elmondta, feladatuk, hogy ebben a rohanó világban néhány percre megálljanak, visszatekintsenek és megismerkedjenek egy, a 45 évvel ezelőtt 200, ma több mint 750 családot közvetlenül érintő ezerfős közösség munkájával.

- Mi itt élők minden esztendőhöz úgy fogunk, abban reménykedve, hogy az előző évi munkánkkal, teljesítményünkkel már túljutottunk a nehezén - kezdte beszédét az elnök. - Azután egy évvel később, megint így gondoljuk és új reményekkel, de ismerve meglévő adottságainkat és korlátainkat is ismét nekifogunk. Naponta részesei vagyunk egy olyan versenynek, ahol a feltételek nem egyenlőek. Tudjuk, hogy mindaz, ami történt, minden eredmény, amit elértünk az ebben a közösségben munkát vállaló tulajdonosok és alkalmazottak szakismeretének, hozzáállásának, mindennapi munkájának eredménye. Romány Pál tanár úrral együtt vallom, nem a tőke teremti a tehetséget, hanem a tehetséges, az okos, a támogató, a vállalkozó ember hozza létre a tőkét.

Dr. Csikai Miklós egy svéd írótól átvett idézettel fejezte be mondanivalóját:

- Akinek kenyere van, annak sok a gondja, akinek nincs annak csak egy - hangzott el a mondat. - Örüljünk tehát, hogy sok a gondunk. Közös akarattal, szakmai felkészültséggel, emberi hozzáállással, szorgos munkával túl lehet jutni rajtuk - jelentette ki az elnök, majd nyugdíjba vonuló munkatársakat, a lapítótagokat köszöntött. Az arany emlékérmek, oklevelek átadásakor bizony el-elcsuklott az Árpád Agrár Rt. első emberének hangja.

Árpád népe Szentesen

Dr. Mecsekiné dr. Szakler Éva jogi és személyzeti igazgató a szervezeti változások ismertetésénél elmondta: azok a társaság életében három, jól elkülöníthető részre bonthatók. Mégpedig:

1960-tól 1989-ig eltelt időszakban a jogelőd szövetkezet más szövetkezetekkel egyesült (egyesülés korszaka), az 1990-es évek az átalakulások jegyében teltek el (átalakulások korszaka), 2000-től napjainkig, a részvénytársaság egyes önállóan folytatható tevékenységeit e célra létrehozott társaságokban folytatja (kiszervezések korszaka).
A folyamat 1960. január 27-én kezdődött, amikor 239 zöldségtermelő úgy gondolta, hogy együtt nagyobb sikereket érhetnek el, ezért megalakították a Szentesi Árpád Zöldségtermelő Szövetkezet. Közülük ma már csak 15 főt köszönthetnek maguk között. 1961. szeptember 8-ától sorban a Szentesi Aranykalász, majd az Ezüstkalász, később a Petőfi, 1977-ben az Alkotmány Termelőszövetkezet tagsága határozott úgy, hogy beolvad a Szentesi Árpád Zöldségtermelő Szövetkezetbe. Az egyesülések korszaka a 1989. január 1-jén zárul a Nagytőkei Kalinyin Termelőszövetkezet és a Szentesi Árpád Zöldségtermelő Szövetkezet egyesülésével.

A rendszerváltás a szövetkezetek életében jelentős változásokat hozott. Megkezdődött a termőföldek privatizációja. Az átalakuláskor 1032 tagból 1005 fő az együtt maradás mellett döntött. 1999-ben részleges átalakulás során a szövetkezet részvénytársasággá alakul és felveszi a Szentesi Árpád Agrár Termelő-, Kereskedelmi és Szolgáltató Részvénytársaság nevet. Az átalakulási folyamat 1999. december végén zárul le. A részvénytársaságba beolvad az akkor már 100 százalékos Árpád tulajdonban lévő volt Tisza Kenyér Sütőipari Részvénytársaság.

Mindezen szervezeti változásokkal egyidejűleg a társaság részt vett a Délalföldi pincegazdaság Csongrádi pincéjének privatizációjában 1995. évben, és megalakította a Bokrosi Kossuth Szövetkezettel együtt a Csongrádbor Kft.-t. Ma már ez a társaság 100 százalékos Árpád tulajdonba van.

Az ágazatvezetők tájékoztatójából - egyebek mellett - kitűnt, hogy a részvénytársaság komoly fejlesztéseket, felületnövelő beruházásokat hajtott végre. Egészséges élelmiszerek előállítására törekednek. Meghatározó számukra a termálvíz hasznosítása. Mint hallottuk, ha a költségei tovább emelkednek, az a kertészet bezárásához vezethet. A növénytermesztésben például a többfunkciós mezőgazdaság megvalósításával az élhető vidéket szeretnék megteremteni. Az ágazatokban fontos a piacépítés, a minőség és a versenyképesség fejlesztése.

Lovas József


<<< Vissza