Merítsen a múltból - ekonyvtar.vksz.hu - a digitális emlékezet

periodikák,
újságcikkek
könyvek,
dolgozatok
nyomtatványok,
térképek
kép, hang,
multimédia

In memoriam dr. Balázs György (1932-2016)

Elment a "kubikos Balázs Gyurka"

 

Barátai és tisztelői szomorúan értesültek róla, hogy 2016. április 15-én, 84 éves korában elhunyt dr. Balázs György főiskolai tanár, helytörténész, a történettudomány kandidátusa.

 

Búcsúztatása április 21-én csütörtökön 12:30-kor lesz a Kálvária temető ravatalozójában.

 

1932. március 21-én született az akkori Csanád vármegyében, Makón. Édesanyja Balázs Erzsébet háztartásbeli. Általános- és középiskolai tanulmányait szülővárosában végezte. 1952-ben érettségizett a Szántó Kovács János Állami Általános Gimnáziumban.

 

1961-ben Szegeden könyvtárosi képesítést-, 1969-ben a József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán magyar-történelem szakos tanári oklevelet-, majd 1977-ben Budapesten az Eötvös Loránd Tudományegyetemen tudományos szocializmus előadói végzettséget szerzett.

 

A József Attila Tudományegyetemen doktorált történelemből 1973. január 27-én. Tíz évvel később, 1983. március 7-én lett történettudomány kandidátusa A kubikusok gazdasági, szociális helyzete Csongrád megyében a Horthy-korszakban 1920–1944 című értekezésével. Az MTA köztestületének tagja volt.

 

Értelmiségi pályáját Makón kezdte, 1955 és 1969 között a városi könyvtár igazgatója volt. Ez után egy évig a mórahalmi általános iskola történelemtanára, majd 1970-től Szentesen a 603. sz. Ipari Szakmunkásképző Intézet – a mai Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola jogelődje – tanára.

 

 

 

1974-ben Egerbe ment tanítani - a Ho Si Minh Tanárképző Főiskola Marxista-Leninista Tanszékének adjunktusa lett, majd 1981-től a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskola Szolnoki Tagozatán docens, főiskolai tanár.

 

1989. augusztus 1-jén vonul nyugalomba, de ezt követően még több évig óraadó tanár a szolnoki főiskola Gazdaságtörténeti Tanszékén. Távoleső munkahelyei ellenére 1970-től mindvégig megmaradt szentesi lakosnak.

 

 

 

Tudományos tevékenységét az 1970-es évektől számítja. 1980. december 6-án lett a Miskolci-, majd később a Szegedi Akadémiai Bizottság tagja. 1987-ben tagjai közé fogadta a Magyar Történelmi Társaság. 1995-től a Révai Új Lexikon Csongrád megyei munkatársaként is dolgozott.

 

Fő kutatási területe a Horthy-korszak, majd az 1944-48 közötti parlamentáris demokrácia közigazgatása volt, illetve a politikai gazdaságtan és a földmunkás-kubikosok gazdasági, szociális helyzete, mozgalmai.

 

Első publikációja a Szentesi Élet, 1973. februári számában jelent meg A kommunista párt és a koalíciós pártok megalakulása Szentesen 1944. október 8-a után címmel. A 2011-ben összeállított bibliográfiája 46 tudományos közleményt – folyóirat-cikket, értekezést, könyvet – tartalmaz. Ezek sorát A szentesi evangélikus egyház története (1760–1944) című kötet zárja, mely a Szentesi Műhely Füzetek sorozat 12. tagjaként jelent meg.

 

 

 

Munkásságát 2007-ben a Szentes Városért Emlékéremmel ismerték el. 2012. március 21-én épp a 80. születésnapján a Könyvtárban Poszler György faggatta életéről, nem kimondottan csak a munkásságáról. Ugyanekkor a Szentes TV riportot készített vele, amelyet az e-Könyvtár gyűjteménye tesz közkinccsé.

 

 

 

Helytörténészi munkája, azon belül is a szentesi kubikosság történetének kutatása közismertté tette. Büszkén vállalta, hogy emiatt a "kubikos Balázs Gyurkának" hívták. Ízesen mesélő, jó előadó volt, rendszeresen tart történeti és helytörténeti tárgyú előadásokat, kiállítás-megnyitókat.

 

 

 

 

 

Azt viszont kevesen tudják, hogy aktívan sportolt – focizott, edzősködött – .majd 1994-től a Szentesi Kinizsi TE Papp László Boksz Klubjának a vezetőjeként tevékenykedett. Emellett működési engedéllyel rendelkező hivatásos zenész is volt – nagybőgőn játszott és dobolt. A szolnoki főiskola évfolyam-találkozói nem múlhattak el hangulatjavító közreműködése nélkül.

 

 

 

Isten veled Gyuri bácsi - barátaid, műveid megőrzik emlékedet!

 

Szentes, 2016. 04. 21.

 


  

Merítsen a múltból - ekonyvtar.vksz.hu - a digitális emlékezet

 Összeállította: Tímár Ferenc

 

.