Az újság PDF-fájlként

XLIII. évfolyam 37. szám

2011. szeptember 23.

Műemlékkel gazdagodott a Felsőpárt

Elszomorító állapotban néhány védett értékünk

Tizenötre nőtt a szentesi műemlékek száma, miután a Nemzeti Erőforrás Minisztérium augusztusban a Jókai utcai református templomot is fokozottan védett értékké nyilvánította. Műemlékeink többségénél nincs felirat, ami jelezné, milyen státusza van az építménynek. Három épület állapota elszomorító: a Páva utcai górét például horogkereszt csúfítja.

A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal javaslata és a régiós hatóság tudományos dokumentációja alapján a szentesi Jókai utcai református templom is bekerült azon 173 objektum közé, amiket a Nemzeti Erőforrás Minisztérium augusztusi rendeletében műemlékké nyilvánított. Az 1914-ben felszentelt templom megépítését már 1871-ben szükségszerűnek találta a presbitérium, de a munkálatok megkezdésére egészen 1912 szeptemberéig várni kellett. Dobovszky József tervei alapján két helybeli mester, Oláh Lajos építőmérnök és Szathmári Pál asztalos vezényelte a szakipari munkákat. Különlegesség, hogy a felsőpárti templom tornya éppúgy 43 méter magas, mint a Kossuth téri nagytemplomé.

2011. szeptember 23.

Nem kell a támogatás

A Dr. Bugyi István Kórház vezetőségéhez eljutott információk szerint ismeretlen személyek szentesieket kerestek meg telefonon azzal a céllal, hogy banki átutalással támogassák a Dr. Bugyi István Kórház Csecsemő Osztályát.

A szentesi kórház megtette a szükséges bejelentést a hatóság felé és felhívja a lakosok figyelmét arra, hogy ilyen gyűjtésre senkit sem kért fel, támogatás kérését nem engedélyezte.

2011. szeptember 23.

Ülésezik a testület

Szeptember 27-én, kedden 14 órától tartja soros rendes ülését az önkormányzat képviselő-testülete. A tanácskozáson dönthetnek a Hajléktalan Segítő Központ intézményvezetői megbízásáról: a meghirdetett állásra hat pályázat érkezett, a beadványok véleményezésére felállított ad-hoc bizottság első helyen Berki András megbízatását támogatta. Szó lesz még a szociális rendelet felülvizsgálatáról, illetve a mobiltelefonnal történő fizetős parkolás bevezetése is ismét napirendre kerül. A képviselők határozhatnak az üdülőközpont legsürgetőbb műszaki fejlesztéseinek végrehajtásáról, és beszámolót kapnak a korábbi döntéseik végrehajtásáról. Az önkormányzat költségvetése is terítékre kerül: ezzel kapcsolatban Szir-bik Imre lapunknak elmondta, nehéz féléven van túl a város, mert az állam nagy késésekkel utalta a már elnyert pályázati pénzeket, és ezt át kellett hidalnia Szentesnek, ezért előfordult, hogy egyes számlákat félre kellett rakni. Mostanra azonban a helyi adózók befizetéseinek köszönhetően a helyzet helyreállt.

2011. szeptember 23.

Elnémul a Rádió Szentes

November 23-tól elnémul a Rádió Szentes. Besenyei Gábor, a médiumot működtető Rádió Szentes Non-profit Kft. ügyvezetője, lapunk felelős szerkesztője a csütörtöki sajtótájékoztatón személyes kudarcának nevezte, hogy nem sikerült határidőre leadni a társaság frekvenciapályázatát, és hozzátette, hibájáért vállalja a felelősséget.

Az előzményekről elhangzott: már ez év elején lejárt a 106,1 MHz-re vonatkozó frekvenciaengedélye, azóta ideglenes jogosítvánnyal működhet a rádió. A várt frekvenciapályázatot nyáron írták ki, de hiába próbált az ügyvezető időben külső szakembert megbízni a 150 oldalas anyag elkészítésére, egymás után három pályázatíró is visszavonta a felkérést. Döntésüket azzal indokolták, hogy a pályázati kiírás tágan értelmezhető és bizonytalan az eredményesség. A negyedik szakértő, aki végül elvállalta a megbízást, szeptember elején azt a tájékoztatást kapta a médiahatóságtól, hogy önkormányzati társaság nem pályázhat. Ezért a városi cég az Optanet Kft.-t vonta be az ügyletbe, de a rendelkezésükre álló egy hét nem volt elég az öszszes igazolás és dokumentum beszerzéséhez, így a beadvány nem jutott el időben a címzetthez. Érvényes pályázatot egyébként egy országos rádióhálózatot működtető budapesti cég és egy helyi vállalkozás, a Kultúr-Média Kft. adott be.

Bár jogorvoslatnak nincs helye, az egyáltalán nem biztos, hogy végleg elhallgat a Rádió Szentes. Besenyei Gábor elmondta, a 95,7 MHz-re várhatóan fél év múlva írnak ki frekvenciapályázatot, azért mindenképp versenybe szállnak. A másik megoldás, hogy műsoridőt vásároljon a város, ha a 106,1-en a két pályázó közül az országos rádió sugározhat.

Szirbik Imre úgy fogalmazott, felelőtlenség volt az ügyvezető részéről, hogy az utolsó órákra hagyta a pályázat beadását. Szerinte a késedelemben az is szerepet játszott, hogy a médiahatóság csak szeptember elején tisztázta, kik pályázhatnak a frekvenciára. A polgármester hozzátette, a Rádió Szentes két főállású munkatársának igyekeznek megfelelő munkahelyet találni. Lapunkkal – amely szintén a Rádió Szentes Nonprofit Kft.-hez tartozik – kapcsolatban leszögezte, a Szentesi Élet jövője egyáltalán nincs veszélyben, az újság mindenképp fennmarad.

B.D.

2011. szeptember 23.

Hadgyakorlat a Tiszán

Egy kritikus helyzetet modelleztek: az áradó Tisza buzgárt hozott létre, amelyet helikopteres segítséggel, homokzsákokkal vettek körbeHatalmas nehézgép-szállító szerelvények, lánctalpas földmunkagépek, úszó tehergépkocsik, sőt helikopterek dübörgésétől volt hangos a napokban két dél-alföldi (Hódmezővásárhely, Szentes) város és környéke. A napokban ért véget a Szőke Lavina gyakorlat, amin magyar, román, szlovák és ukrán katonák vettek részt.

Katasztrófahelyzet következményeinek felszámolását hajtották végre a "TISZA" Többnemzeti Műszaki Zászlóalj katonái. A gyakorlat Hódmezővásárhely és Szentes helyőrségekben zajlott, a feltételezett helyzetben egy árvíz által elöntött területről kellett kimenekíteni a polgári lakosságot, menteni a technikai eszközöket és az ingóságokat.

Eközben a laktanyában tartották a vezénylő zászlósok országos konferenciáját, melyen a hazai alakulatok képviseletében több mint ötven szakember jelent meg. A rendezvényeket meglátogatta Benkő Tibor vezérezredes, a MH vezérkari főnöke.

2011. szeptember 23.

Hunyadi János utca

Utcáink, tereink névadói (57.)

Az alsóréti városrészben található; a Dr. Váradi Lipót utcától vezet az Ilona-partra. Az érintett területen Csongrád vármegye 1908-ban 216 házhelyet mért ki kedvezményes áron munkáscsaládok részére, emiatt kezdetben Csongrád vármegyei telepnek nevezték. A telepet a Széchenyi út (ma Csongrádi út) határolta, ezért Széchenyi-telepként is emlegették. A városrész neve után a terület legelterjedtebb neve Alsóréti-újtelep volt, a Csongrádi út baloldalán lévő része. Az 1932-es városrendezéskor a korábbi telepet utcákra tagolták. Az 1960-as évek elején folytatták a házhelyek kiosztását az Új Barázda Tsz területén. Az újonnan kialakult utcák 1966-ban kaptak nevet. Ezek közül az egyik Hunyadi János kormányzó, hadvezér nevét vette fel, aki valószínűleg Budán született 1407 körül. Gyermek- és ifjúkorát apródként főúri udvarokban töltötte. 1430-ban feleségül vette Szilágyi Erzsébetet, akitől két fia született: László és Mátyás. 1431-ben már udvari vitéz Zsigmond király udvarában. 1437-ben egy nagyobb sereg élén jelentős szerepe volt Szendrő várának bevételében. 1439-től szörényi bán, 1441-től erdélyi vajda, temesi és székely ispán, nándorfehérvári kapitány. Ekkoriban I. Ulászló legbizalmasabb tanácsadója, az ország leggazdagabb földesura (28 vár, 57 város, több mint ezer falu és mintegy 4 200 000 hold föld birtokosa). Már 1435-től többször kitüntette magát a török elleni harcokban. Az 1443/44. évi hoszszú hadjáratban Bulgária belsejéig szorította vissza a török szultán hadait. A király halála után 1446-ban az ország kormányzójává választották, mely tisztségét 1453-ig viselte. Ekkor lemondott a kormányzóságról, de továbbra is országos főkapitány maradt. V. Lászlótól megkapta a besztercei örökös grófi címet. 1456-ban hősi küzdelemmel megállította a törökök előretörését, és július 22-én a török hadak vesztesként vonultak el Nándorfehérvár vára alól. A diadal után néhány héttel, 1456. augusztus 11-én a zimonyi táborban pestisben meghalt. Kisebbik fia I. Mátyás néven 1458–1490 között Magyarország királya volt.

Labádi Lajos

2011. szeptember 23.

Gondolatok

Igaz-e, hogy borúlátó nép vagyunk? Csak néhány másodperc kell a helyes válaszadáshoz, és már mondom is, hogy nem. A magyar ember alapvetően szorgalmas és tettre kész. Az a nép, amelyik számarányához képest a legtöbb Nobel-díjast adta a világnak, s amelyiknek mindig vannak nemzetközi versenyeken sikeres diákjai, legfeljebb pillanatnyilag, vagy átmenetileg lehet borúlátó. De megkérdezlek: te, személy szerint éppen milyen hangulatban vagy?

A világ minden népe fellendülésre vár és csak a legszükségesebbre költi a pénzét. Persze mindenütt, még nálunk is vannak, akiknek gondtalan nyaralásra, telelésre, utazásra is telik, de az az érzésem, hogy te inkább a beosztással élők közé tartozol (velem együtt), és várod a jobb időket.

Horvátországban a kormány elrendelte, hogy a névtelen levelekben tett feljelentéseket nem szabad komolyan venni. A példa követhető. Remélem, nem nyitott ajtón zörgetek az észrevételemmel…

Jóleső érzéssel vettem hírét annak, hogy a magyar kormány védetté teszi az 55 évesnél idősebb dolgozókat. Emberséges intézkedés, szemben a megindokolás nélkül megtehető elbocsátással.

Új szó került a magyar nyelvi forgalomba, amire, sajnos még nincs megfelelő magyar szó. Kiejtve írom ide: "édzsizmus". Az idős emberekkel szemben megnyilvánuló, őket lekisebbítő jelenségét próbálja néven nevezni azzal szemben, hogy minden idős embernek, akinek korábban volt nevük, tekintélyük, magas beosztásuk, rangjuk, "csak" a bácsi, néni megjelölés, megszólítás jár. Az erre kitalált fenti idegen szó alapja egyébként az angol "age"= kor, életkor, amit magyarul édzs-nek kell ejteni.

Dr. Imre Ernő

2011. szeptember 23.

Az első tanyai iskolák

Az elemi népiskolák története Szentesen (XIII.)

A nagykirálysági új iskola (1925)Szentes város külterületi határa a XIX. századtól megközelítette a 70 000 katasztrális holdat. A kialakult tanyás gazdálkodás következtében a lakosság számottevő része a várostól távol eső külterületen élt: 1869-ben 6300 fő (23%), 1900-ban 10 109 (32%), 1920-ban 11 543 (36%), 1949-ben 9719 (30%). A tanyai népesség gyermekei a nagy távolságok miatt el voltak zárva a városi iskoláktól. Ez is hozzájárult ahhoz, hogy 1869-ben a lakosok 60 százaléka nem tudott írni és olvasni. Az analfabetizmus megszűntetését tűzte ki célul a népiskolai közoktatásról szóló 1868: XXXVIII. törvény, amely előírta, hogy minden szülő köteles gyermekeit iskolába járatni, életidejük 6. évének betöltésétől egészen a 12., illetőleg a 15. év betöltéséig. Mivel az „iskolakerülő” tankötelesek többsége a tanyai gyerekek közül került ki, a törvény elrendelte azt is, hogy a tanyai lakosok gyermekeinek az oktatásáról azoknak a városoknak és községeknek kell gondoskodniuk, amelyekhez a tanyák tartoznak. Az érintett településeket tanyai iskolák felállítására kötelezték. Az általános tankötelezettség elrendelése, valamint a tanyai iskolai hálózat kiépítése Szentesen is elérte célját, amennyiben a századfordulón már a lakosok 68 százaléka, 1930-ban pedig már 82 százaléka tudott írni és olvasni.

2011. szeptember 23.

Rekordév a Hungeritnél

A legtöbb friss árut a Hungerittől vásárolja a több mint 3000 üzlettel rendelkező Coop Hungary Zrt. – derült ki a VI. Coop Rally múlt pénteki szentesi sajtótájékoztatóján. A hazai élelmiszerek népszerűsítését célzó autós országjáró túra itteni állomására 80 csapat érkezett, a résztvevők megismerkedhettek Magyarország legnagyobb baromfifeldolgozó vállalatának technológiáival és termékeivel. A két társaság közötti üzleti kapcsolatról Magyar József, a Hungerit Zrt. vezérigazgatója elmondta, hat esztendő alatt 8 millióról 1,7 milliárd forintra, vagyis kétezerszeresére nőtt a forgalom. A szentesi cég idén 53 millió kilogramm baromfi vágására készül – ez csúcs lenne a vállalat történelmében. Mivel a hazai kereslet és az export is emelkedett, az elmúlt év azonos időszakához képest 2011 első nyolc hónapjában 4,6 milliárd forinttal nőtt a Hungerit árbevétele, éves szinten pedig 36 milliárdos bevétellel kalkulálnak, ami közel 20 százalékkal jobb, mint a tavalyi mutató. - Jó helyre jöttek, ha minőségi élelmiszerre van szükségük – üdvözölte a vendégeket és a sajtómunkásokat Szirbik Imre polgármester, aki megemlítette, az ágazat – beleértve a zöldségtermesztőket – 3000 családnak biztosít megélhetést a városban és környékén.

2011. szeptember 23.

Kevesebb a turistánk, mint tavaly

A lecsófesztivál sok vendéget vonzott a városbaBár tavaly a megyében a második legtöbb vendégéjszakát a szentesi kistérségben regisztrálták, az idei esztendő rosszabbnak ígérkezik. Az augusztusi forróság sem tudta ellentételezni a június és a július hideg heteit – az üdülőközpont is kevés szállóvendéget fogadott.

Tavaly a szegedi után a szentesi kistérségben regisztrálták a legtöbb vendégéjszakát Csongrád megyében. A megyeszékhely idegenforgalmi vonzereje utolérhetetlen regionális szinten, hiszen a megyénkbe érkező turisták több mint 70 százaléka Szegeden és környékén száll meg. A megyei önkormányzat az elmúlt öt év forgalmát vizsgáló összesítéséből kiolvasható, hogy Szentes látogatottsága – kisebb ingadozásoktól eltekintve – kiegyensúlyozott volt 2005 és 2010 között: minden évben bőven meghaladta a 20 ezret a vendégéjszakák száma. Erre még Hódmezővásárhely sem volt képes, hiába volt három olyan esztendő, amikor 30 ezernél is több vendégéjszakát jelentettek be. A szentesi kistérségben 25 429, a vásárhelyiben nem egészen 20 ezer, a mórahalmiban 16 ezer, a makóiban és a kistelekiben 10-10 ezer, a csongrádiban 4000-nél is kevesebb vendégéjszakát regisztráltak 2010-ben. A tavalyi szentesi forgalom az öt évvel korábbit 15, az előző évit 4 százalékkal haladta meg. A kimutatás alapján az itteni kereskedelmi szálláshelyek összes bruttó árbevétele 2010-ben 34,6 százalékkal nőtt. Ez a mutató elmarad a vásárhelyi, a makói és a mórahalmi bevételnövekedés mértékétől, de jobb, mint a szegedi, a kisteleki vagy a csongrádi.

2011. szeptember 23.

Ingyenes jogi segítség

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság Csongrád megyei referense, dr. Kiss Éva ügyvéd szeptember 29-én, csütörtökön 12-16 óra között Szentesen a Dózsa Gy. u. 86/A szám alatti 3. számú gondozási központban tart ingyenes ügyfélfogadást mindazoknak, akiket akár életkoruk, nemük, egészségi állapotuk, etnikai hovatartozásuk, stb. miatt hátrányos megkülönböztetés ért.

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság 2009. április 1-jén indította A diszkrimináció elleni küzdelem – a társadalmi szemléletformálás és a hatósági munka erősítése című kiemelt programját azért, hogy a hatósági feladatok ellátásán túl a projekt eszközeivel is beavatkozzon a diszkriminációs folyamatokba.

A panaszosok a 06-30/275-2520-as telefonon előzetesen is kérhetnek időpontot a csütörtöki ügyfélfogadásra.

2011. szeptember 23.

Még nem indulhat a fejlesztés

Hiába kerestek előzetes közbeszerzési eljárásban kivitelezőt a Klauzál utcai óvoda felújítására és bővítésére, szeptemberben biztosan nem kezdődhet meg a munka a kiürített épületben.

Pedig éppen azért versenyeztette meg nyáron az ajánlkozókat az önkormányzat, hogy a végső támogatói döntés megszületése után nyomban megkezdődhessen az építkezés, amit jövő év közepére be kellene fejezni. Mint arról augusztus elején beszámoltunk, a város 202 millió forint uniós támogatást nyert a fejlesztésre. A közbeszerzési eljárás végén a helyi bírálóbizottság első helyre azt a Szolnokon alapított, de ma már szentesi székhellyel működő Unibau-Épszer Kft.-t sorolta, amely korábban a Dózsa-ház bővítését és a Petőfi-iskola homlokzati felújítását végezte. A második legjobb ajánlatot a bölcsődebővítést végző szarvasi Integrál Zrt. adta. Ezt a döntést előbb az Integrál Zrt., majd a kiírásra jelentkező, de abból végül kizárt Bodrogi Bau Kft. is megtámadta a Közbeszerzési Döntőbizottságnál – utoljára 2007-ben volt hasonlóra példa Szentesen. A szarvasi cég azért élt a jogorvoslat lehetőségével, mert szerintük a nyertes társaság valójában nem felelt meg az ajánlatkérésben szereplő feltételeknek, a Bodrogi Bau Kft. pedig saját kizárását vitatta.

Lapunk megkereste a Közbeszerzési Döntőbizottságot, ahonnan azt a tájékoztatást kaptuk, hogy szeptember 12-én tárgyalást tartottak, melyen a felek nyilatkozatokat tettek, illetve a szervezet lehetőséget biztosított a feleknek további észrevételek írásban történő megtételére. Legkésőbb a szeptember 27-i tárgyaláson határoz a döntőbizottság. Amennyiben a hivatali szerv megsemmisíti a Szentesen született döntést, az ajánlatkérő – vagyis az önkormányzat – jogosult a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül új döntést hozni. Ha a határozat az ajánlatkérő, vagy az Unibau Épszer Kft. érdekeit sérti, keresettel kérheti az illetékes bíróságtól annak felülvizsgálatát.

– Ha megsemmisítik a döntésünket, és a döntőbizottság véleménye megalapozott, tudomásul vesszük a határozatot, de ha nem, mérlegelni fogjuk, hogy bírósághoz forduljunk-e. Az biztos, hogy a város érdekei sérülnének, ha hosszan elnyúló eljárás indulna az ügyben – fogalmazott lapunknak Demeter Attila, az önkormányzat jogi és közbeszerzési bizottságának elnöke. Egyébként még nem írták alá a támogatási szerződést, erre várhatóan október elején kerül sor.

B.D.

2011. szeptember 23.

Száraz marad a kórházi kifolyó

Belátható időn belül nem fog termálvíz csobogni a Kiss Zsigmond utcai kórházi kifolyóból – tudta meg szerkesztőségünk. Lapunknak egy olvasónk, Vass Imre jelezte, hogy a környékbeli utcákban élő, főleg idős embereknek nagyon hiányzik az ingyenes vízvételi lehetőség. A közel 40 évig működő, percenként 10 liter termálvizet adó közkutat 2009 novemberében zárták el. Olvasónk úgy hallotta, csőtörés miatt száradt ki a kifolyó, nem hivatali tilalom miatt, ezért nem érti, miért nem lehet helyreállítani a korábbi állapotot. Szerinte naponta 30-40 szentesi kereste föl a közkutat, akik fürdésre és mosásra használták a meleg vizet, de volt olyan ismerőse, aki rendszeresen fogyasztotta is, mert jó hatással volt egészségére.

Lapunk hiteles forrásból úgy értesült, valóban az úttest alatt átvezető vékony vascső elöregedése miatt kellett lezárni a kifolyót két éve. Azt is megtudtuk, hogy az újraindításhoz a kórház területén és azon kívül is fejlesztésekre lenne szükség, amik költsége 2010-es árakon meghaladta a 600 ezer forintot, de erre sem az intézmény, sem az önkormányzat nem tudott forrást biztosítani. Az elmúlt évtizedekben megszokott ingyenesség sem lenne kifizetődő, hiszen a termálvíz hasznosításáért jelentős vízkészlet-használati díjat kell fizetni, illetve a rendszert működtető szivattyúknak is van üzemeltetési és karbantartási költsége. Ezen felül jó tudni, hogy szakemberek szerint a túl tömény ásványi anyag tartalma miatt emberi fogyasztásra nem ajánlott az a víz, amit a kifolyótól vinnének haza a környékbeliek.

2011. szeptember 23.

Már útközben mentettek

Tűzoltók NATO-gyakorlaton Kisinyovban

Hat szentesi tűzoltó is részt vett a NATO augusztus végi katasztrófa-reagálási gyakorlatán Moldáviában. A nemzetközi erőpróbára a 19 fős magyar katasztrófavédelmi mentőcsapat augusztus 26-án Szolnokról indult.

Ártándnál lépték át a határt, onnan a román katasztrófavédelem munkatársai vezették fel megyéről-megyére őket, majd 570 kilométeres út után késő este Besztercén szálltak meg. Másnap folytatták útjukat Kisinyov felé.

2011. szeptember 23.

Miska bácsi szelleme fesztiválon él tovább

A gimnázium irodalmi-tagozatának tanulói, a 10-esektől a végzősökig, a volt diákok és a tanárok, sőt még a közönség, az utca népe is elmerült az együtt játszás örömében a múlt heti, két napos Skabá fesztiválon.

Miska bácsi, Skabá. – Van valaki, aki más néven ismeri őt? – kérdezte dr. Bácskainé Fazekas Márta a gimnázium felújított épületszárnyában az alig egy éve felavatott Bácskai-udvaron a közönségtől. A csend beszédes volt. Az intézmény korábbi igazgatója diákok, tanárok, tisztelők előtt elevenítette fel a legendás Bácskai Mihály életútját. Mégpedig abból az alkalomból, hogy az országos hírű tagozat tavasszal elhunyt alapítójának emlékére kétnapos fesztivált szerveztek a gimnáziumban. Az 1978-ban a tagozatot megalapító Miska bácsi szelleme ma is él, hangzott dr. Bácskainétól. Felidézte azt, amikor Várkonyi Zoltán színházi-és filmrendező felszólalt az ellen, hogy a 18-20 éveseket 40 éves színészek játsszák. Egyenes út vezetett Szentesre, ahol akkor már működött a diákszínpad, Miska bácsi vezetésével. Az irodalmi-drámai tagozat létrejöttével megvalósult az álma. Olyan világot teremtett, amelyben mindenki biztonságban érezheti magát, és kimondhat bármit, emlékezett dr. Bácskainé. Volt idő, amikor a városban rossz szemmel néztek a furcsán viselkedő és öltözködő drámaisokra, később elfogadottá váltak, az alapító kiérdemelte a díszpolgári címet, s maga a tagozat is a Városért Emlékéremben részesült. Útravalóul az alázatot hagyta követőire.

2011. szeptember 23.

Jubileumi találkozó

Öt évtized után ültek be ismét az iskolapadba, hogy találkozzanak egymással az egykori Kossuth Téri Állami Általános Iskola (ma Kiss Bálint református iskola) 1960-1961-ben végzett tanulói. Két osztály egykori diákjai örültek egymásnak, hiszen sokan az utóbbi években vagy az általános iskola elvégzése óta egyáltalán nem látták egymást.

Dr. Zs. Tóth Ferencné fogadta egykori nyolcadikos osztályfőnökként a B. osztályosokat (képünkön), akik záró tablója az akkor legnagyobb hírnek számító szputnyikra emlékezteti a nézelődőt, s elröpíti egy korábbi világba. A tablóról magukra úttörőnyakkendőt kötött lányok tekintenek le mosolyogva, a derű megmaradt, az elmúlt 50 év tapasztalata azonban bölcsebbekké tette az akkori végzősöket, akik a Horváth Mihály Gimnáziumban, a közgében vagy az ipari iskolában folytatták tanulmányaikat, s lettek később köztisztviselők, könyvelők, egészségügyi dolgozók, kereskedők, óvónők, gyógypedagógusok vagy varrónők. Mindannyian más pályát futottak be, de ugyanabból a lányiskolából, osztályból indultak. Mint mondták, az elején még volt egy fiú közöttük, Terney László, de a koedukált iskolát felszámoló oktatási reform miatt szüleinek át kellett íratniuk őt a fiúiskolába.

Dr. Zs. Tóth Ferencné Ördögh Margit pályakezdő magyar-ének szakos tanárként lett a végzősök osztályfőnöke, később szülész-nőgyógyász férjével Székesfehérvárra került. Mint mondta, nehéz dolga volt egy kizárólag lányokból álló osztállyal pályakezdőként. A találkozón szívesen emlékezett a közös éneklésekre, melyet felelevenítettek. Kiderült: az általános iskola énekkarának többen is tagjai voltak, sőt színjátszóként Németországba készültek együtt, tervük azonban meghiúsult. Pedig teljesen elkészültek két német nyelvű darabbal az iskola dísztermében, s az akkori Petőfi Szálló színháztermében tartott próbák alatt. Osztálykirándulásra azonban 8. osztályban is eljutott a minden felső tagozatos évükben más osztályfőnököt, s többször más szaktanárokat kapó B. osztály.

Az egyik legnagyobb esemény a 8 év alatt 1956 volt. Az iskola előtt akkor egy lezárt csövű tank parkírozott le, az akkor még alsósok osztályfőnökei vigyázz-t parancsoltak, majd a hátsó, csengettyűs kapu felé indulva kísérték haza szüleikhez a lurkókat, hogy biztonságba tudják őket. Felelevenedett a trahoma járvány is a beszélgetésekben, ami miatt külön trahomás osztály szerveződött. Szegedről jöttek ellenőrizni a kis betegeket és az egészséges gyerekeket, akik szívesen emlékeznek vissza a mai Kiss Bálint Református Általános Iskolában átélt személyiségformáló évekre, melyek egy életre elkísérték őket.

Cseh-Lakos

2011. szeptember 23.

A Komoly Férfiak, meg egy "nooormális"

Valóban, Besenyő Pista bácsi szellemét is megidéztem a címben, holott nem az ő megszemélyesítője az első számú "célszemély". Az átlaghoz képest minimum tripla adag humorérzékkel megáldott zenész, Laár András (alsó képen) most "csak" vendég lesz a Zene-Világ-Zene sorozat (tehát nem valamelyik L’art pour l’art-előadás) évadnyitó estjén. Erre szeptember 30-án, pénteken, 19 órai kezdettel kerül sor a Lajtha László AMI hangversenytermében, a Komoly Férfiak Zenekar koncertjén, ami – bárhonnan nézzük – kuriózum a javából! (Tényleg, mért nem hívja valaki Szentesre a L’art pour l’art Társulatot?)

2011. szeptember 23.

A döntő volt a hab a tortán

Alaposan felülmúlta a várakozásokat a Hegyes Bertalan-Kis Violetta páros (képünkön) a Kisteleken rendezett WDSF ifjúsági tíztánc Európa-bajnokságon. A Szilver TSE kiválóságai sporttörténelmi sikert értek el azzal, hogy a döntőben táncolhattak.

A Csongrád megyei település tizedik alkalommal adott otthont nemzetközi táncversenynek, s idén szeptember 17-én az ifjúsági tíztáncosok legjobbjai is vetélkedhettek a korosztályos kontinensbajnoki érmekért. Hazánkat szentesi duó képviselte, s az idehaza már mindent megnyerő Hegyes Bertalan és Kis Violetta szereplését illetően a legjobb 12-be jutás volt a szakma elvárása. Ezt maguk a mindössze 3 éve egy párt alkotó fiatal táncosok is így kommentálják: a céljuk alapvetően az volt, hogy a középdöntőbe kerüljenek, hiszen egy világbajnoki 14. hely után minimum ott a helyük. Mint élménybeszámolójukból

2011. szeptember 23.

Mikó és Rékasi is jön

Folytatjuk a Szentesi Művelődési Központ pódium-előadásainak ismertetését, melyekre már árusítják a bérleteket.

Hosszabb idő után tér vissza a szentesi színpadra Mikó István. A közkedvelt komikus színész "Ez az arc ismerős…" címmel novemberben kabarétréfákat, monológokat ad elő, és dalra is fakad a megyeházán.

Az elmúlt években többször üdvözölhettük városunkban Rékasi Károlyt. Ezt a Szerelmem, Erdély című Wass Albert estjén is bizonyíthatja a művész februárban.

Lázár Ervint nem lehet nem szeretni, ez a mottója a következő, márciusi műsornak. Bár az író meséin gyerekek ezrei nőttek fel, Nagy Anna és lánya, Huszárik Kata ezúttal elsősorban felnőtteknek mesél, Fény - Játékok címmel.

Örkény Egyperces novelláival megfűszerezve, retro-slágerekkel Sáfár Mónika és Bardóczy Attila tart görbe tükröt áprilisban, Nézzünk bizakodva a jövőbe! címmel.

2011. szeptember 23.

A bor barátságokat hoz

A csongrádi bort népszerűsíti a Tóth házaspár, Bertók Róbert és Gulyás FerencMagyar bor mindenkor. E szlogen jegyében, és végre kifejezetten kellemes időben rendezhették meg a 7. Térfesztivált az 5. bor- és pálinkaünneppel. A szentesiek ki is használták a magasra kúszó késő nyári hőmérsékletet, több ezren látogattak ki a párhuzamosan futó rendezvényekre.

A szombat este sztárja az Experidance (képünkön jobbra fent) volt látványos táncműsorával, melyet komoly érdeklődés és hosszan tartó vastaps kísért. A péntek délután megnyitott bor-és pálinkaünnep kezdőprogramja évek óta ugyanaz: borlovagokat avatnak. Fúvósok mögött érkezett a Kossuth térre Tóth Sándor és Tóth Sándorné, valamint Bertók Róbert. Őket javasolták idén a csongrádi Szent Vince Borrend tagjainak. A házaspárt Kunszeri Béla ajánlotta, míg Bertók Robit Gulyás Ferenc. Gyakorlati és elméleti feltételeken keresztül vezetett az út az avatásig, melyen alkalmasnak találtattak, hogy a csongrádi bor jó hírét meszsze vigyék.

2011. szeptember 23.

Máltán tanulta Kásástól a vízilabdát

Rébeli-Szabó Tamás és dr. Molnár TamásKét hetet töltött Máltán a Hungarian Waterpolo Summer Campben, vagyis a nyári magyar vízilabda-táborban Rébeli-Szabó Tamás, a Bodrogi Bau Szentesi VK csapatának 17 éves játékosa. Tamás a táborzárást követően nem utazott haza, hanem két hónapon keresztül, a Neptunes csapata junior-együttesének tagjaként, a nyári bajnokság mérkőzésein szerepelt, és ezüstérmet szerzett.

A két hetes táborozás alatt olyan szaktekintélyek és klasszisok oktatták Tamást, és a többi, olasz, orosz, spanyol, svájci, török nemzetiségű fiatalt, mint Fodor Rajmund, Kásás Zoltán, Pelle Anikó, Vincze Balázs és Kovács Róbert. Természetesen akadtak más magyar fiatalok is, akik a Vasasban, a Ferencvárosban vízilabdáznak idehaza. Tamás a MetalCom és a Horváth Mihály Gimnázium együttműködésének köszönhetően jutott a máltai lehetőséghez. A cég jóvoltából ugyanis a vízilabdás sportosztály egy, a tanulásban is jeleskedő tagja részt vehet a nyári vízilabda egyetemen a szigetországban. A tizennégy nap természetesen nem csak a vízilabdáról szólt. A reggeli és a délutáni edzések mellett napi három órában angolul is tanultak a sportolók, és közös szabadidős programok keretében ismerkedtek a helyi nevezetességekkel. A két hét elteltével Tamás a Neptunes csapatának edzéseit látogatta délutánonként, reggelente pedig Fodor Rajmund táborának – amely egész nyáron folyamatosan üzemelt két hetes turnusokban - edzéseire „kéredzkedett” be. – Június 21-től szeptember 6-ig voltam kint Máltán, és mondhatom, felejthetetlen két és fél hónap volt - mesélte Rébeli-Szabó Tamás. Kint a nyári bajnokság a felkapott, hiszen nemzetközi sztárok igazolnak ide erre az időszakra, így töb-bek között a Neptunes-nál együtt edzhettem a felnőtt csapatot erősítő dr. Molnár Tamással és a volt montenegrói válogatott Gojkoviccsal. Mi az ifjúsági csapattal végül a második helyen végeztünk, de jövőre, ha hívnak, a bajnoki cím lehet a cél.

Tamás egyébként nem ismeretlen közegben töltötte a nyári hónapokat, hiszen egyrészt tavaly már volt kint, idén pedig szentesi csapattársánál, – akinek a segítségével a Neptuns-hoz eljutott – Ryan Sciortinonál lakott.

H.V.

2011. szeptember 23.

Több ezren a nyeregben

A Legrand Zrt. az idén ünnepelte a szentesi gyáregység működésének, az 50. évfordulóját. Ez az év sikerekben gazdag és magas kitüntetéssel elismert szakaszt jelentett és jelent a vállalat életében, melyet komoly, sport- és kulturális rendezvényekkel tettek emlékezetessé. Ezek közül kiemelkedett a pénteki, több ezer főt megmozgató, "Két kerékkel egészségesebb" mozgalom.

A harmadik alkalommal megrendezett kerékpáros eseményre elsősorban a pedagógusok szervezték a gyerekeket és szüleiket. A tavalyi piros után, az idén fehér pólóban kerékpároztak a résztvevők a Legrand telephelyétől, a városon keresztül a sportpályára.

Az élen Szirbik Imre polgármester, Károlyi László elnök-vezérigazgató, Cseuz László és a "sztárvendég" műsorvezető Dombóvári Vanda haladt. Ludányiné Ternay Szilvia a rendezvény főszervezője nagyon fáradtan, de boldogan újságolta, hogy a tavalyi létszámot sikerült fölülmúlni, hiszen több mint 2900 fehér pólót osztottak szét a nevezők között.

Az eredményhirdetés előtt 50 piros léggömböt eresztettek fel a gyerekek az égbe, majd mint egy focimeccsen a "Ki a legjobb?" vezényszóra harsogta a több ezres tömeg: "Legrand". Ezeket a képeket a francia televíziónak is elküldik, bizonyítva, hogy milyen szerepet tölt be a vállalat a Szentesen élők életében.

A legtöbb gyereket mozgósító iskola ismét a Kiss Bálint református volt, melynek igazgatója, Karikó-Tóth Tibor elmondta: a megnyert pénzt az iskolai sport további fejlesztésére kívánják fordítani. Azt is megtudtuk, hogy a következő nagy kerékpáros rendezvényre az október 23-i tekergésre is készülnek. A "Két kerékkel egészségesebb" programban a Koszta második, a Deák Ferenc iskola harmadik helyezett lett.

Garai Sz. Imre

2011. szeptember 23.

Hidas-dupla

Hosszú ideje nem nyert a Fábiánsebestyén otthonában a Szentesi Kinizsi labdarúgócsapata, az elmúlt hétvégén azonban megszakadt ez a rossz sorozat.

– Igyekeztünk ráerőltetni akaratunkat az ellenfélre, több helyzetünk is volt, egy ellenakcióból azonban mégis a hazaiak szereztek vezetést - kezdte beszámolóját Bozóki Zoltán vezetőedző. – A második félidőt remekül kezdtük, a 47. percben, majd negyedórával később is betalált Hidas a fábiániak kapujába, kialakítva ezzel a végeredményt.

Hasonlóan jól szerepelt az ifjúsági csapatunk is, a fiatalok 3-1-re nyertek szombaton. A felnőtt együttesre szeptember 24-én, szombaton 16 órakor a szegedi Tanárképző elleni ütközet vár hazai környezetben. A két csapat az előző szezonban mindkét alkalommal döntetlenre végzett egymással. Bozóki ezúttal mindhárom pontot szeretné begyűjteni csapatával.

2011. szeptember 23.

Háromszázan a kupáért

Második alkalommal rendezte meg a HSZATÁK-Junior FC labdarúgó klub a Gravomix Kupát a szentesi sportpályán. Az eseményen három korcsoportban közel háromszáz fiatal labdarúgó vetélkedett a kupákért. Némethy László, az egyesület megbízott elnöke szerint színvonalas rendezvényt tartottak, bár voltak kellemetlen pillanatai is a mérkőzéseknek.

Az U-7, az U-9 és az U-11-es korosztályban tíz-tíz csapat mérkőzött az elsőségért. Az összecsapásokat a két hátsó füves pályán rendezték, az egykori Spartacus- és az úgynevezett "pockos" pályán. – Ezzel nem is lett volna semmi baj, hiszen mi sem szerettük volna két helyen rendezni a meccseket- mondta Némethy László. – A pályák minősége azonban gyalázatos volt, nyugodtan mondhatom, balesetveszélyes játéktéren kellett futballozniuk a kicsiknek, és ami külön döbbenetet jelentett számunkra: lócitromok és lovas kocsi keréknyomok között. A nagy utánpótlásnevelő-egyesületek, a Szeged, a Békéscsaba, a Szolnok is képviseltették magukat a rendezvényen, amellyel maradéktalanul elégedettek is voltak, hiszen ezen a szombaton a kiegészítő rendezvényeknek köszönhetően a pályán és azon kívül is minden a gyerekekről szólt, egyedül a játéktér miatt volt szégyenkezni valónk.

A szentesi csapatok közül a hétévesek a 3., a kilenc évesek – a Szentesi Farkasokkal közös csapattal- az 5., míg a tizenegy évesek a 2. helyen végeztek a Gravomix kupán. Legjobb kapus Pörneki Roland (Szentes).

A HSZATÁK csapatai már augusztus óta készülnek a bajnoki mérkőzésekre. A négy korosztályban, közel negyven labdarúgót foglalkoztató klub csapatai közül az előkészítő korosztály tagjai ezen a hétvégén kezdik a nagypályás bajnokságot. Az egyesület életében változást jelent, hogy az eddig a Petőfi iskola tornatermében tartott foglalkozásokat máshol kénytelenek tartani, a lehetséges helyszínekkel kapcsolatban még zajlanak a tárgyalások.

H.V.

2011. szeptember 23.

Diszkoszban és súlylökésben elsők

Balról jobbra Csordás Cintia, Benkő Márta, Márki Sándor, Papp AnitaMár évek óta rendszeres szereplői a békéscsabai országos atlétikai minősítő versenynek a szentesi atléták. A remek pálya és rendezett verseny nem csak az alföldi egyesületek versenyzői számára vonzó, hanem a szerbiai és romániai atléták is rendszeres vendégei az eseménynek.

A mieink, a Maximus SE versenyzői főleg a gyermekek, remekül helytálltak, pedig többször náluk egy-két évvel idősebb versenyzőkkel kellett megmérkőzniük. Stráma Klaudia, Lakos Csaba, Dávid Réka, Gedai Csenge, Czuczi Anna, Tóth Fanni és Andrikó Anett remek eredményekkel hívták fel magukra a figyelmet.

Az ifjúsági versenyzők közül mindenki nagy meglepetésére Márki Sándor megnyerte a fiú súlylökést, teljesen esélytelenként. A diszkoszvető lányok a már szokásos első második helyezésen osztozkodtak: Papp Anita győzött, Csordás Cintiát megelőzve.

Egy nappal később Nyíregyházán a felnőtt atléták nemzetközi versenyén erős mezőny jött össze minden számban. Szentest Papp Anita, Csordás Cintia és Seres András képviselte, mellettük a szenior versenyen Benkő Márta is indult. Három arany-, 1 ezüst-, és 1 bronzérmet nyertek.

Sorrendben Seres András a férfi diszkoszvetésben 57,41 méteres eredményével első, Csordás Cintia súlylökésben 11,04 méteres dobásával győzött, diszkoszvetésben 33,48 méterrel második, Papp Anita (32,14 m) harmadik lett.

A szenior nők diszkoszvető versenyében Benkő Márta (30,06 m) győzött az előző évi szenior világbajnoki ezüstérmes Lippa Ilona előtt.

A Nyírség Kupát Seres András kapta meg a rendezők értékelése alapján.

B. Sz.

2011. szeptember 23.

Hőguta

– Mi a címe a világ legvékonyabb könyvének?
– ???
– Amit a férfiak a nőkről tudnak.

2011. szeptember 23.

Kis kukta

  • Tepsis virsli gombával
  • Meggyes tepsis palacsinta
2011. szeptember 23.

Birkózók érmei

A Klauzál DSE birkózói az elmúlt hétvégén Mezőhegyesen, az id. Csanádi István Nemzetközi Emlék-versenyen vettek részt 6 fővel, ahol a következő eredmények születtek.

Gyermek korosztály: A 23 kg-os Csáki Zénó 1., Kuczora Attila 2. helyezést ért el. 29 kg-ban Boldizsár Dominik 3. helyen végzett. Diák I-es korosztály: 46 kg-ban Koncz Henrik 3., 52 kg-ban Koncz Márk 2., a 32 kg-osok között Papp János 2. helyen végzett.

2011. szeptember 23.

Szépek, erősek, felkészültek

Sajtótájékoztató keretében mutatta be szerdán a Szentesi Vízilabda Klub vezetősége a 2011/2012-es szezon rajtja előtt a felnőtt női és férfi csapat játékosait, edzőit. Az alaposan átalakult férficsapatunk kedden már bajnoki mérkőzést játszik a ligeti uszodában, az ellenfél a Szolnok lesz.

– Szép eredményeket értek el csapataink, különösen a hölgyek, de mostantól már csak előre, az újabb célok megvalósítására szabad figyelnünk – kezdte szezonnyitó köszöntőjét Molnár Zoltán, a klub elnöke. Szükség is lesz a koncentrációra, hiszen az idei bajnokság erőltetett menetben zajlik a jövő nyári olimpia miatt. Ráadásul a Hungerit-Metalcom – Szentes a támogatóknak köszönhetően idén ismét részt vehet a női LEN-kupa küzdelmeiben, és természetesen a Magyar Kupában sem mondtak le a címvédésről a lányok. A hölgyek október 29-én kezdik a szezont a Magyar Kupa csoportmérkőzésekkel, bajnokin először november 16-án szállnak medencébe Takács Orsolyáék. Ami a férfiakat illeti, komoly vérátömlesztésen ment át a Bodrogi Bau Szentesi VK játékoskerete a nyáron. A vezetőedző is új, immár Lukács Dénes dirigálja az együttest.

– Mindenki ellen úgy szállunk majd medencébe, hogy győzni szeretnénk. Fiatal, tehetséges játékosok igazoltak Szentesre. Céltudatos munkával, hosszú távra tervezve ezekkel a vízilabdázókkal nagyon szép eredményt érhet el a csapat – mondta Lukács Dénes. – Úgy érzem elvégeztük a szükséges munkát a felkészülés alatt, már a Magyar Kupában is voltak jó meccseink, készen állunk a bajnokságra. Ami hiányzott a felkészülésünkből, az a mérkőzésekkel dúsított edzőtáborozás. Erre anyagi okok miatt nem kerülhetett sor, ennek ellenére a srácok tisztességgel elvégezték a kirótt edzésmunkát. Elsődleges célunk, hogy október 8-ára, és 14-re, a Kaposvár és a Honvéd ellen tökéletes formában legyünk.

A Bodrogi Bau az elmúlt hétvégén kiesett a Magyar Kupából. A házigazda Szolnok ellen 12-8-ra, a Vasastól 16-9-re kapott ki a gárda, az Eger "kisebbik" csapatát
pedig 14-5-re verték Szőke Szabolcsék, így a harmadik helyen végeztek a csoportjukban, ami a búcsút jelentette a további küzdelmektől. A Szolnok elleni bajnoki nyitányra szeptember 27-én, kedden 17 órakor kerül sor a ligeti uszodában.

H.V.

 

Vb-ezüst Rékának

Kövér-Kiss Réka – a Hungerit-MetalCom Szentes balszélsője – is tagja volt a junior női vízilabda világbajnokságon ezüstérmet szerzett magyar válogatottnak: a döntőben 11–9-re a spanyoloktól kaptak ki a mieink. Réka néhány napra külföldre utazott, hogy kipihenje a vb fáradalmait.

2011. szeptember 23.

Teke siker

Három mérkőzés után a harmadik helyen áll az NB II-es tekebajnokság dél-keleti csoportjában a Szentesi TE együttese. Az első forduló házi rangadóján még 5-3-ra kikapott a csapat a Szentesi Vasutas TE-től, a második körben viszont 7-1-re legyőzte a Hódmezővásárhelyi SZTK-t. Legutóbb szombaton a budapesti Kőbányai SE-vel mérkőzött a csapat, ahol szoros mérkőzésen 5-3-ra nyert. A SZTE pontfogói: Dömsödi Ferenc (473), Stabe-recz Mihály (532), Török Gábor (494).

2011. szeptember 23.

Honismeret

Október 14-16. között honismereti túrát szervez a Szabadidős Sportklub a Nyugat-Dunántúlra. A kirándulás során megtekintik a Monostori erődöt, a Klapka várat, de Győr, Sopron, Fertőd, Pannonhalma, stb. nevezetességeivel is megismerkednek a résztvevők. Jelentkezni lehet előleg befizetésével október 5-ig, szerdánként 15-17 óra között a klub Tóth J. u. 28/A sz. alatti helyiségében. Felvilágosítást ad Ignácz János (20/378-38-40) és Léhi Gábor (30/468-87-69).

2011. szeptember 23.

Ellopták a vasúti kocsit

Szétbontottak és elloptak egy használaton kívüli vasúti kocsit Szentes határából, egy mezőgazdasági területről. A tolvajok április és szeptember között apránként hordták el a járművet, 100 ezer forintos kárt okozva a tulajdonosnak.

Kétszázezer forintos horgászfelszerelést loptak el egy Tisza-parti lakókocsiból. Az elkövetők lefeszítették a lakatot, így jutottak be a lakótérbe.

Három hölgy tért be egy bisztróba a városközpontban az elmúlt héten, majd miután rendeltek egy-egy kávét, csatlakozott hozzájuk egy férfi ismerősük is. A férfi az általa hozott, de máshol vásárolt péksüteményt a bisztróban szerette volna elfogyasztani, de a pultos felhívta rá a figyelmét, hogy ott csak a helyben vásárolt ételt eheti meg. A férfi ezen anynyira felmérgelte magát, hogy némi verbális kakaskodást követően a kávéval teli csészéket a kezével lesöpörte a pultról. Ellene garázdaság miatt folytat eljárást a Szentesi Rendőrkapitányság.

Lefejelte ismerősét egy fiatal lány az egyik szentesi játszótéren. A garázdaság miatt később eljárás alá vont lány előbb ütött, majd "bólintott", nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket okozva ezzel a sértettnek.

Újabb kilenc személy ellen indított nyomozást a rendőrség fémlopás miatt. Az elkövetők valamennyien az Attila utcai, felszámolás alatt álló MÉH-telepről igyekeztek vasat, alumíniumot lopni, sikertelenül, mert elfogták őket. Korábban már több tucat személyt állított elő a szentesi rendőrség, akik innen szerettek volna fémet elvinni, engedély nélkül. Közülük négyen már jogerős büntetéssel távozhattak a bíróságról.

Három, egyenként 50 méteres fóliasátor oldalát hasították végig ismeretlenek Szentes határában, az okozott kár eléri a 200 ezer forintot. Egy másik fóliasátorból szeptember 19-ére virradóra egy 50 ezer forint értékű szivattyút loptak el a tolvajok.

Lakossági bejelentés segítségével fogták el a rendőrök azt a két betörőt, akik a Mentő utcában, az egyik házból hétfőn délután gáztűzhelyet, ruhát szerettek volna elvinni. A Szabadság téri tolvajt azonban még mindig keresik a nyomozók, a tettes szeptember 17-ére virradóra 400 ezer forint értékű arany ékszerrel és készpénzzel távozott a helyszínről.

H. V.

2011. szeptember 23.

Népszámlálási tudnivalók

Október 1-jén kezdődik és egy hónapig tart a 2011-es népszámlálás, amelyben az összes magyarországi lakost, lakást és lakás céljára használt ingatlant felmérik. Az előkészületek már folynak, ennek részeként befejeződött Szentesen is a számlálóbiztosok képzése.

Körzetünkben mintegy száznegyven számlálóbiztos keresi majd fel az embereket október 1. és 31. között, hogy a lakásukról és az abban élő személyekről kérdőívet töltsön ki. Helyben a népszámlálásban 180-an működnek közre. A minket megkereső személyeket a (80) 200-224-es zöld számon ellenőrizhetjük.

A kérdőíveket a számlálóbiztosok minden háztartásba kiviszik szeptember 27. és 30. között, annak kitöltésére háromféle lehetőség van. Az egyik a hagyományos módszer: a biztos kérdezi meg az adatokról a családokat, ez október 1–31. között történik; a másik, hogy a háztartásokban élők önállóan töltik ki a kérdőíveket, erre október 1–16-ig van lehetőség. A harmadik az online népszámlálás: október 1–16-ig az enepszamlalas.hu weblapon is leadhatók adataink, ehhez a számlálóbiztosok által kézbesített csomagban található az azonosító kód.

A népszámláláson kétféle kérdőívet kell kitölteni: lakás és a személyi kérdőív. Ez utóbbiból az október 1-jéig megkapott csomagban egyet találunk, ehhez később anynyit kell kérni a számlálóbiztostól, ahányan a lakásban élnek (fontos, hogy nem a hivatalosan bejelentettek számítanak, hanem azok, akik életvitelszerűen a lakásban élnek). A kérdőíveket nemcsak magyarul, hanem 18 nyelven – a kisebbségi nyelvek mellett –, így angolul, kínaiul, oroszul, franciául is elkészítették, de a cigány lakosoknak beás és lovári nyelven is készült kérdőív.

A lakáskérdőívek a lakások adatait rögzítik. A személyi kérdőívek a háztartásban élők számára, gazdasági aktivitására, foglalkozására, a munkahelyre jutásuk módjára, valamint az anyanyelvre, a nemzetiségi, etnikai hovatartozásra, vallásra, egészségi állapotra vonatkozó kérdéseket tartalmaznak. Ez utóbbiakra nem kötelező válaszolni, viszont kötelező a részvétel a népszámlálásban. Aki az alapkérdésekre nem válaszol, az ellen szabálysértési eljárás indulhat.

A népszámlálásról részletes tájékoztatást a www.nepszamlalas.hu weboldalon olvashatnak

Népszámlálási Iroda
Szentes

2011. szeptember 23.

Családi események

Házasságot kötött: Bán Ödön és Kovács Gabriella, Balogh Zoltán és Simon Erzsébet Tünde, Illés József és Almási Ágnes.

Elhunyt: Borosné Kőrösi Valéria, Kis István, Faur Péter, Dávid Józsefné Váczi Mária, Székely Sándor.