XLIII. évfolyam 33. szám

2011. augusztus 26.

Tudjunk újra ünnepelni

Szirbik Imre polgármester is körbekínálta a megáldott új kenyeretAugusztus 20-án este az államalapítás, Szent István és az új kenyér ünnepén ismét ezrek gyűltek az Ifjúsági Park színpadához. Az est szónokai az ünnep és az emlékezés fontosságáról beszéltek.

Tartalmas szórakozást nyújtottak a színvonalas zenés programok, melynek végén a musicalénekesek a Himnusszal búcsúztak, megalapozva az ezt követő ünnepélyes perceket. Hagyományosan Szirbik Imre polgármester köszöntötte a lakosságot hármas ünnepünkön. Mint mondta, attól ünnep az ünnep, ahogyan az emberek éreznek iránta. Van mire büszkének lenni: történelmünkre, jelenünkre, munkánkra. A kalászból csak akkor lesz kenyér, ha verejtékkel, tiszta szívvel, okos fejjel, erős karral megteremtik, vont párhuzamot a kenyérrel kapcsolatosan Szirbik Imre.

A polgármester köszöntője után az egyházak képviselői Veres-Ravai Réka evangélikus lelkész és Kovách Péter református lelkipásztor szóltak az emberekhez. Manapság természetes, hogy kenyér kerül az asztalunkra, épp ezért elfelejtettünk ünnepelni. A lelkipásztor azt kívánta, álljunk meg egy kicsit, gondolkozzunk el, mit is jelent számunkra ez a nap, s tudjunk újra ünnepelni.

Gavodi Róbert káplán áldotta meg az új kenyeret, melyet a polgármester az egyházak képviselőivel vitt körbe az egybegyűlteknek.

Az estnek két további fénypontja is volt: előbb a Duna Művészegyüttes kápráztatta el a közönséget másfél órás táncos produkciójával, majd a színpompás tűzijáték csalta ki az embereket a sörsátor alól.

D. J.

2011. augusztus 26.

Indul a tanév

Az idei központi tanévnyitó ünnepséget augusztus 29-én, hétfőn 17 órakor tartják a Koszta József Általános Iskolában. Az önkormányzat fenntartásában lévő másik két iskolában hasonló időpontban lesz az évnyitó. A Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskolában augusztus 28-án, vasárnap 10 órakor a Szent Anna Római Katolikus Templomban ünnepi misével kezdődik a tanév, míg a Kiss Bálint Református Általános Iskola augusztus 31-én, szerdán 17 órakor a Református Nagytemplomban tartja ünnepségét.

2011. augusztus 26.

A szentesiek kenyere és melege forog kockán

Vagy nyitott medencét épít a város, vagy kényelmesen törleszt – ez a kérdés, a testület eldönti

Múlt hétvégén családi napot rendeztek az uszodában, aminek fejlesztéséről ősszel dönt a képviselő-testületMozgalmas ősz előtt áll Szentes: az Országházban meghozott döntések minden eddiginél jobban befolyásolhatják a város jövőjét. Az előnyökről, a buktatókról, a termálvíz kötelező visszasajtolásának tragikus következményeiről és a Petőfi Szálló hasznosításáról is beszélt lapunknak adott interjújában Szirbik Imre polgármester.

– Átszervezés előtt áll az önkormányzati rendszer. Ami már eldőlt, és bizonyos szempontból jól hangzik, hogy az állam az eddigi felerész helyett teljes egészében finanszírozná a közoktatást. De mik lehetnek az új rendszer buktatói?

2011. augusztus 26.

A köz szolgálatáért

Tizenhat közszolgálati dolgozó vehetett át kitüntetéstAz idei évben is – mint ahogyan 1997 óta minden esztendőben – köszöntötték augusztus 20-a alkalmából a huzamosabb időn keresztül kimagasló közszolgálati munkát végzőket. A Megyeháza Konferencia és Kulturális Központban tizenhatan vehettek át elismerést Szirbik Imrétől, aki elöljáróban Petőfi Sándort idézve szólt: "Három gondolat adja ennek az ünnepnek a valódi szellemét. A kenyér, azaz a munka, a jog és a szabadság. Olyan ideák ezek, amelyek felvetése 1847-től napjainkig aktuális maradtak."

A polgármester elmondta: a hétköznapok problémáiból kilépve szükség van az ünnepre, mikor megállhatnak, erőt gyűjthetnek munkatársai, hogy utána tegyék legjobb tudásuk szerint mindazt, amit a közért vállaltak. Szent István útmutatásában, az alkotmányban pedig ehhez a feladatvégzéshez évszázadokon, évezredeken keresztül nyúló, ma is aktuális intelmeket kaphattak.

Állami ünnepük alkalmából egyszeri elismerést vehetett át: Benedek László kommunális hulladékgyűjtő, Bognár Zoltán parkgondozó, Érsek Imre gépkezelő (mindhárman a Városellátó Intézmény dolgozói), Hegedűs-Tóth Istvánné, a gondozási központ szociális gondozója, Huszka Ilona, a sportközpont takarítónője, Kovács Attila, a polgármesteri hivatal informatikusa, Kóczán Istvánné, a Hajléktalan Segítő Központ szociális segítője, Mészáros Ágnes, a polgármesteri hivatal szociálpolitikai ügyintézője, Molnár Ferencné, a családsegítő központ módszertani gyermekjóléti szolgálatának szociális asszisztense, Polyák Sándor, a Központi Gyermekélelmezési Konyha raktárosa, Pusztai Jánosné, a bölcsőde kisegítője, Sándor Mihály, a művelődési központ portása és kisegítő technikusa, Szilák Magdolna, a polgármesteri hivatal szabálysértési ügyintézője, Székely Gábor tűzoltó főtörzsőrmester, a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság különleges szerkezelője, Takács Erika, a Városi Intézmények Gazdasági Irodájának védőnője, Törőcsik Lászlóné a Deák Ferenc Általános Iskola pedagógiai asszisztense. Főtanácsosi címet adományoztak Csiszár Györgynek, a Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola közoktatási intézményegység-vezetőjének.

2011. augusztus 26.

Szociális étkeztetés

Ötszáz gyermek ebédelt ingyen

Ezen a nyáron is a Központi Gyermekélelmezési Konyha végezte annak a több mint 500 általános iskolásnak az ebédeltetését, akik 45 napon keresztül részt vettek a szociális étkeztetésben. A napi egyszeri meleg ételt kapók közül csak néhányan, összesen hatan-nyolcan választották a helyben történő fogyasztást, a többiek hazavitték az ebédet, vagy szüleik gondoskodtak a házhoz szállításról.

Elsődlegesen azok a családok részesülhettek ilyen segítségben, akiknek gyerekei általános iskolába járnak. Mivel kevés keretösszeget kapott az önkormányzat pályázat útján a központi, minisztériumi keretből, ezért az érdekcsoportot szűkíteni kellett. Így kiváltképp azok kaphattak térítésmentesen ebédet, akik rendszeres gyermekvédelmi kezdeményre jogosultak. Ennek hiányában a nagycsaládosok, illetve az anyagilag rossz körülmények között élők sem kaphattak ilyen segítséget. – Hétszázötvenen jelentkeztek a szociális étkeztetésre, közülük 515 gyermek kapott június 20-tól augusztus 19-ig meleg ebédet – tudtuk meg Kozár Istvánnétól.

A polgármesteri hivatal szociálpolitikai osztályának munkatársa elmondta: az összesen több mint 11 millió forintos támogatásból 7 millió forintot saját költségvetéséből biztosított a város, mert a rendszeres létszám függvényében kapott állami támogatás kevésnek bizonyult. Ezért döntött a képviselő-testület a kiegészítés mellett. A választás pedig azért esett az általános iskolás korosztályra, mert ők a legveszélyeztetettebbek, hiszen ebben az életkorban nem tudják úgy ellátni magukat, mint az idősebbek, a középiskolások.

Az igények felmérése május közepéig megtörtént, minden iskolának és óvodának meg kellett küldenie az igénylőlapokat. Június 16. és 20. között egységesen a központi konyhán vehették fel az érintettek a teljes időszakra vonatkozó étkezési jegyeket.

2011. augusztus 26.

Munkácsyval együtt emlegették

100 éve hunyt el Hegedűs László festőművész

Egy szentesi fiú kitüntetéséről adott hírt a Szentesi Lap 1895 márciusában. "Szentes város szülötteinek egyike, Hegedűs László, méltó feltűnést keltett már a múlt őszi képzőművészeti társulati kiállításon, midőn egy remek festményével 110 forint pályadíjat nyert. Legújabban azonban valóságos büszkeségünkké vált azzal, hogy Bende püspök oltárkép pályázatain mindkét pályadíjat, 3200 forintot az ő pályaművei nyerték meg… E kitüntetéshez mi is szívünkből gratulálunk a még alig 25 éves fiatal festőnek, aki úgy látszik, hogy egész lélekkel törekszik azon, hogy szülővárosának meghálálja azt, hogy őt egykor főgimnáziumában neveltette. Ad multos annos! (Sokáig éljen!)" – szólt a közlemény. Ez utóbbi kívánság sajnos nem teljesült, hisz Hegedűs László mindössze 41 évet élt.

2011. augusztus 26.

Hegedűs László utca

Utcáink, tereink névadói (55.)

Az alsóréti városrészben található; a Csongrádi utat és a Kurca sort köti össze a sportpályáknál. Az érintett területen Csongrád vármegye 1908-ban 216 házhelyet mért ki kedvezményes áron munkáscsaládok részére, emiatt kezdetben Csongrád vármegyei telepnek nevezték. A telepet a Széchenyi út (ma Csongrádi út) határolta, ezért Széchenyi-telepként is emlegették. A városrész neve után a terület legelterjedtebb neve Alsóréti-újtelep volt. Az 1932-es városrendezéskor a térséget tíz utcára tagolták. Ezek egyikét a szentesi születésű jeles festőművészről, az Ipolyi- és Fraknói-díjas Hegedűs Lászlóról (1870–1911), nevezték el, aki 1903-tól haláláig a Képzőművészeti Főiskola tanáraként működött. Életútját és munkásságát részletesen lásd fenn, a halálának 100 éves évfordulójáról megemlékező írásban.

Labádi Lajos

2011. augusztus 26.

GONDOLATOK

Szent Istvánra, első királyunkra emlékeztünk és az új kenyérért a Gondviselőnek adtunk hálát az elmúlt hét végén. Időjárás ide-oda, van a magyar népnek egész évre elég kenyere. Juthat belőle felnőttnek, gyermeknek, amennyi kell. A lakosság nevében a polgármester mondott örvendező beszédet, a hívő emberek nevében én mondtam el Isten áldását.

A rendőrségnek autókra van szüksége, a lakosságnak pedig gyalogosan sétálgató rendőrökre. Az bizonyos, hogy a bűnözők üldözéséhez gyors kocsik kellenek, nekünk, becsületes lakosoknak viszont a gyalogos rendőr látványa kell, aki kiszámíthatatlanul bármikor, bárhol feltűnhet, amivel visszatartja azt, aki rosszban töri fejét. Aki nem hiszi, próbálja ki.

Jól gondolja meg magát az, aki külföldön tervez megélhetést magának. Számítson rá, hogy ott görbe szemmel néznek minden idegenre. Ráadásul az idegennek csak a teljesítménye számít. Semmi más. Ha pedig még a nyelvet sem bírja, minden sorban övé az utolsó hely. A folyamatos bizalmatlanság pedig hamar megérleli a honvágyat. Tapasztalatból ajánlom, pedig egyetemi doktorandusz-ként "rangos" ösztöndíjasnak számítottam Hollandiában.

Ha beteg vagy és a háziorvos intézeti kezelést ajánl, feltétlenül a szentesi kórházat válaszd. Egyfelől azért, mert mindegyik osztályán kiválóan képzett orvosok és lelkes nővérek foglalkoznak veled, másfelől itt vagy valaki, mert szentesi lévén, a kezelésed után is, szentesiek lévén, egymás szemébe kell néznetek.

Ha igaz, amit az újságban olvasok, hogy a Szegeden üdülők keveslik a nappali látnivalót, akkor azt ajánlom nekik, hogy üljenek kocsiba, egy órán belül már Szentesen is vannak, nézzenek körül a Kossuth téren, mellette az Erzsébet téren, a Kurca partján, pár lépésnyire a Széchenyi-ligetben, a pazar uszodában, majd elfogyasztván egy igazi szentesi fagylaltot, hozhatják a holmijaikat, mert éjszakai szállásokban is válogathatnak. És még valami: Szentes hazánk napfényben leggazdagabb városa...

Dr. Imre Ernő

2011. augusztus 26.

Irodalmi est

A városi könyvtárban augusztus 30-án, kedden 18 órakor Savanya István: A fénynek háttal című zenés irodalmi estjét rendezik.

2011. augusztus 26.

Jógázni is lesz lehetőség

"Mozdulj" életmódváltó csoport indul

Kutatások igazolják, hogy a túlsúlyos gyermekek többsége felnőttkorában is jelentős súlyproblémával küzd. "Mozdulj" életmódváltó csoportba várja a jelentkezőket két pedagógus képesítéssel is rendelkező pszichológus, akik alsó tagozatos túlsúlyos gyermekeken szeretnének segíteni, hogy többé ne ők legyenek a csúfolódások céltáblái, hogy nőjön az önbizalmuk.

Szél Erzsébet és Magyar Gabriella közös feladatokkal, játékokkal és mesékkel vezeti rá a gyerekeket saját maguk és testük jobb, teljesebb megismerésére, biztosítja részükre a sikerélményhez jutást, a pozitív visszajelzéseket. Céljuk nem a komoly súlyvesztés, hiszen a gyerekek magassága is változik még, és az otthoni táplálkozás is nehezen befolyásolható. Azonban a náluk elsajátított ismeretek, átélt élmények segítségével megelőzhető a helyzet súlyosbodása, a nem megfelelő szokások rögzülése. Munkájukba a szülőket is szeretnék bevonni. A tervezett kezdés ideje szeptember vége - október eleje. A csoport 10 jelentkező esetén indul, a foglalkozásokra kéthetente csütörtökönként kerül sor a Dózsa-házban. Ilyenkor két órát (2-szer 45 perc) tartanak. Az órák után lehetőség lesz gyermekjóga foglalkozáson való részvételre, és tiniknek is indul tanfolyam. A jóga a gyermekeket sok dologra megtaníthatja: kezelni a félelmeiket és a szorongásaikat, levezetni az indulataikat, segít a kapcsolatteremtésben, az érzelmek megélésében. Különösen ajánlott lehet hasfájás, fejfájás, asztmás panaszok, alvászavar esetén, tanulási zavaros gyermekek esetében, az optimális testsúly eléréséhez és megtartásához. (Természetesen orvosi, pszichológusi kezelést nem helyettesít.) Igény szerint és persze megfelelő számú jelentkező esetén az óvodás korosztály számára is elérhető a gyermekjóga.

2011. augusztus 26.

Fesztivállázban

Lecsót főz a magyar

A tizedik! Fantasztikus, hogy ilyen nagyszerű hagyományt sikerült teremtenünk. Nagy öröm ez, hogy már 10. alkalommal együtt tudunk ünnepelni a szentesiekkel. De nemcsak velük, a környékbeliekkel, a csongrádiakkal, a megyében élőkkel. Az ország minden részéről várunk vendégeket, és hát egyre többen jönnek a határon túlról is. Közvetlen vendégeink lesznek a Felvidékről, Erdélyből, Kárpátaljáról, Délvidékről, csapatokkal neveztek, lengyel csoport jelezte érkezését, a fesztiválra osztrák turisták váltottak jegyet, béreltek helyet. Rendezvényünket az Agrármarketing Centrum is támogatja. Eme jó hírekkel fogad Mészáros Zoltán, a Hunor Coop Zrt. első embere.

A mostani egy jubileumi ünnep lesz, sztárvendégekkel – fogadkozik a vezérigazgató. Habár az emberek azt mondják: az igazi az, amikor délután 3 órakor meggyulladnak a tüzek. Füstfelhő borítja be a Kála Coop szupermarket környékét, egyre hosszabban a Rákóczi utcát. Megy a móka, a kacagás, a jókedv hatására a korábbi ellenség is baráttá szelídül. Végigjárják a főzőhelyeket, kóstolgatnak, italoznak is persze, hiszen az is velejár, és beszélgetnek. Szeptember első hétvégéjén lecsót főz a magyar.

Augusztus 22-ig – ezen a napon ültünk le Mészáros Zoltánnal az interjúra – 200 nevezéssel számol a Hunor Coop Zrt. De tudjuk, a roham az utolsó 3 napra datálódik, és mint hallottuk, a szervezők a kezdésig elfogadnak nevezéseket. Ami pedig az időjárást illeti, remélhetőleg ismét a kegyeibe fogadja a rendezvényt. Bár főztek már esőben is, és jól érezték magukat az emberek.

A programot sokan ismerhetik, hiszen a fesztivál plakátjával már terítették a várost. Íme a sztárvendégek sora: Tolvai Renáta, Király Viktor, Keresztes Ildikó, Kasza Tibi, Koós János, Dékány Sarolta, Bánki Péter, Blum József. Egy valaki azonban lemaradt az első szériáról, mivel később tudtak egyeztetni vele. Akár kuriózum is lehet a híres szentesi komédiás: Szőke András. Szombaton 4 órára tűzték ki a műsorát, de filmet is forgat, alkalmi riporterként, műsorvezetőként is fellép, és lehet, főzni is fog. Mert hogy tud, azzal már képben vagyunk. A vezérigazgató elárulta, szeretné őt a továbbiakban is a rendezvényhez kötődően megtartani.

Továbbmenve: a helybéliek közül említhetjük a Városi Fúvószenekart, fellép a Murphy Band, a Dobbantó Néptáncegyüttes, a Tücsök zenekar, a Pom-Pom együttes, a Lajtha iskola ütős-zenekara. Tehát a kicsiktől az idősekig mindenki megtalálhatja a maga programját. Lesznek játékos vetélkedők, különböző játékok, berendezik a "Magyar áruk udvarát" a nemrég felújított Kála áruház parkolójában, ahova a Hunor Coop Zrt. legkedvesebb beszállítói, környékbeli termelők mutathatják be és árusíthatják termékeiket. Lesz tombola, lehet vásárolni kóstolójegyet. Minden nevező csapat ezer forintos vásárlási utalványt kap. Az első három helyezett csapat értékes díjban részesül.

– Tíz évvel ezelőtt is arra tettük fel a szándékunkat, hogy egy kellemes, barátságos, mosolygós rendezvényt szervezzünk. Úgy gondolom, hogy mindent megtettünk azért, hogy az idei is ilyen lesz. Igazi jó tükre voltunk a gasztronómiai rendezvénynek, hiszen ma már többen követik a városban is. A lényeg: ne egymás ellen, hanem egymást erősítve próbáljuk meg jó hírét kelteni termékeinknek, rendezvényeinknek. Mi erre törekszünk, mondja Mészáros Zoltán.

Lovas József

2011. augusztus 26.

Az egészséges lakosságért

Előadások, szűrések, HPV-oltás

A május 20-án tartott ülésen a képviselő-testület tárgyalta a szentesi lakosság egészségi állapotának javítását célzó átfogó programra vonatkozó előterjesztést és azt munkaalapokmányként elfogadta. Felkérte a szociális bizottságot, hogy szakmailag érintettek bevonásával dolgozza ki a részleteket.

A feladatra július 9-én 10 fős szakmai szervezőbizottság alakult. A testület – az érintett háziorvosokkal, szakorvosokkal, cégekkel történt egyeztetések után – a március 15-i rendkívüli ülésen döntött arról, hogy elindulhat a program. Miként arról a legutóbbi számunkban már írtunk, Szirbik Imre polgármester azt indítványozta, hogy a város által biztosított keretből elsősorban a szűrésekre fordítsák a pénzt a program végrehajtói. Ez az összeg a 2011-es évre 3,6 millió forint.

2011. augusztus 26.

Öt kicsi 42 milliót nyert

Öt szentesi mikro-, kis- és közepes vállalkozás összesen 42 millió forint uniós támogatást nyert a nyár folyamán. A HK-Ceram Kft-nél kapacitást bővítenek, náluk a dolgozói létszám idén 70-ről 100 főre nőtt.

Közel 120 millió értékű fejlesztés és beruházás valósul meg abból az öt sikeres pályázatból, amiket szentesi mikro-, kis- és középvállalkozások nyújtottak be az év első felében. A már elbírált beadványok a kicsi cégek esetében 3-4 millió forint támogatást jelentenek, a projektek kiadásainak 60-65 százalékát saját erőből kell fedezniük a vállalkozásoknak. A Csőszer-Komplett Kft., a főképp vendéglátással foglalkozó Hámán Kft., valamint Szegvári István egyéni vállalkozó is technológiafejlesztésre nyert uniós forrást a nyáron.

– Ez az első pályázatunk. Megnyerni nem volt nehéz, a teljesítés keményebb dió lesz – mondta lapunknak Tóth Dániel, a virágkereskedések számára kiegészítőket forgalmazó Gold Dekor Kft. ügyvezetője. A két fős mikrovállalkozás Kínából és Indiából importál termékeket, s ma már 5 megyébe szállítanak, ezért is volt szükség raktárbázisuk növelésére. Az uniós pénz mellé államilag támogatott hitelt tudnak felvenni, így – saját erővel kiegészítve – összesen 14 milliós ráfordítással 500 négyzetméteres épület kerülhet a birtokukba az Aldi áruház szomszédságában.

A HK-Ceram Kft-nek több mint 28 millió forintos támogatást ítéltek meg az elmúlt héten. A társaság ezt – hitelfelvétellel és saját forrásból – 81 millióra egészíti ki, hogy 5 új gépet vásárolhasson. Sebők Imre ügyvezető érdeklődésünkre elmondta, a beruházással kapacitásbővítés a céljuk, a nemzetközi piacon ugyanis megnőtt a kereslet termékeik iránt. A termelés felfutásának eredménye az is, hogy az év eleje óta 30-cal, 70-ről 100-ra nőtt a foglalkoztatottak száma a HK-Ceram Kft-nél. Jól halad a cég Szarvasi úti bemutató épületének átalakítása is – amihez szintén uniós támogatást nyertek –, várhatóan októberben nyílik meg az üzlet, ahol további 4-5 főnek tudnak majd munkát biztosítani.

B.D.

2011. augusztus 26.

Sikeresen zárult a hajléktalanokat támogató szentesi projekt

A TÁMOP 5.3.3.-8/ 2-2009-0008 projekt keretében a Hajléktalan Segítő Központ, mint kedvezményezett valamint a Szentesi Családsegítő Központ, mint konzorciumi partner összesen 23. 660.000 Ft támogatásban részesült. Ebből a kedvezményezett, a szentesi Hajléktalan Segítő központ támogatása 19.539.715 Ft, a fennmaradó 4.120.285Ft összeggel a konzorciumi partner a Szentesi Családsegítő Központ gazdálkodhatott 2010.01.01-től 2011 08.31-ig.

A program célja a szentesen és kistérségében élő otthontalan személyek munkaképességének fejlesztése, a társadalmi re integrációjuk elősegítése volt. A képzés mellett a projekt magában foglalta az otthontalan személyek lakhatási támogatását és egyéni segítését is.

A program előkészítése 2009-ben kezdődött az egyéni szükségletek és a motivációk felmérésével sikeresen bevonható otthontalan személyek kiválasztása, valamint a helyi lakhatási és foglalkoztatási lehetőségek feltárásának céljából.

A programban 17 fő otthontalan személy részesült lakhatási támogatásban közülük 16 fő már támogatás nélkül, önállóan gondoskodik lakhatásáról, 15 fő szerzett OKJ-s parkgondozói képesítést. A támogatottak 60%-nak sikerült elhelyezkedni. Jelenleg a támogatottak utógondozását végzik az intézmények munkatársai. A pályázat 2011. augusztus 31-vel fejeződik be.

2011. augusztus 26.

Bunyó a sörsátorban

Ahogyan a hely szelleme megköveteli, óriási hangzavartól, fesztelen buzdítástól volt hangos a Hungerit sörsátra az ökölvívó és kick-box fesztiválon az I. Szentesi Szárnyas Napok zárónapján.

A városunkban már tíz éve futó nívós küzdősport gálák sorából kilóg ez a mostani, Vasárnapi Kakaskodás című rendezvény, hiszen ingyenes, kisebb költségvetéssel megvalósult, igazi sörsátras bunyó, magyarázta Bertók Róbert. A szervező nem csalódott, pontosan ilyen hangulatra számított: megtapasztalta ezt már maga is aktív ökölvívóként hasonló rendezvényeken Németországban és Ausztriában. A ringben és a környékén is fel lehetett fedezni ismert arcokat: míg a korábbi világbajnok Matolcsi József pofonokat, a jelenleg is címvédő Erdei "Madár" Zsolt autogramokat osztogatott, s eljött a Felix Promotion első embere, Rácz Félix is.

Előbb három bemutató mérkőzést láthatott a több száz fős publikum, ám ezek semmivel sem tűntek komolytalanabbnak, mint az utánuk következő öt tétmeccs. Szentesiek, Rácz Roland és Váczi Nándor mérték össze először erejüket ökölvívásban, de nem hirdettek győztest, ahogyan Varjas Zsolt low kick meccsén sem, pedig mázsás erejű combrúgásaival jó párszor padlóra kényszerítette szegedi riválisát.

Ha nem sérül le Faur Csaba ellenfele 3 nappal az esemény előtt, akkor a Szentesi Kinizsi versenyzője első profi meccsén mutatkozhatott volna be. Így azonban egy bemutató mérkőzés erejéig maradt még az amatőrök között, 30 kilogrammal nehezebb vetélytárssal. Lelkes és nagy hangú szurkolótábor segítette Csabát, aki november 12-én, a következő szentesi küzdősport gálán remélhetőleg már hivatásos bokszolóként debütálhat.
A profik között is volt helyi érdekeltség, itt a nézők tapsolták véresre a tenyerüket. Nagy Imre, alias Lütyő teljesítménye még mesterével, Bertók Robival is azt mondatta: az ilyen nagy szívű küzdőkért rajong a közönség. Nagyon fiatal még, sokat kell fejlődnie, mindenesetre élete első, s rögtön hivatásos (!) meccsét megnyerte.

Matolcsinak durvább a beceneve: Hajdúsági Zúzógép. Tavaly gyors K.O.-val örvendeztette meg a szentesi közönséget, most egy szívós ellenféllel szemben pontozással diadalmaskodott.

2011. augusztus 26.

Madár motivációja

Erdei jobbosa autogramokat osztogatott. Bertók Robi is kapott belőleA díszvendég, Erdei Zsolt Bertók Robi meghívására nyolc év elteltével érkezett újra Szentesre, kicsit nosztalgiázni is, hiszen régi barátság köti össze őket, s majdnem beházasodott az itteni Boros-családba.

Az emberek szeretetében fürdő WBO-világbajnok már az Egyesült Államokban folytatja karrierjét, ahol két győztes mérkőzést vívott. Nem csupán motivációja nőtt meg azzal, hogy Amerikában bokszolhat, de fizikailag is "kicserélték". Új erőnléti edzője gyökeresen megváltoztatta étkezését és edzéstervét is, mely nem titkos: más jellegű aerob terhelés, futás helyett lépcsőzés, illetve reggelire joghurt zabpehellyel, ebédre csirke rizszsel, 16 óra után pedig csak fehérje, zöldségek. Erdei azt mondja, szívesen lemondott mindenről, mert látta magán a változást, erősnek érezte magát, s úgy állt neki, ha 100 menetből állna a meccs, azt is végigbokszolná. Budapesten él, egy-egy felkészülés idejére utazik csak ki a tengerentúlra. Amerikai menedzsere viszont Magyarországon szerinte nem fog mér-kőzést lekötni számára – slusszpoén, hogy mindezt Boros István kulcsmásoló házának udvarán tudtuk meg tőle, hiszen jó kapcsolatot ápol korábbi menyasszonya családjával. Boros István a mai napig őrzi, és elő is hozta Zsolt régi KSI-s törülközőjét és dzsekijét.

D. J.

2011. augusztus 26.

Tűzgyújtási tilalom

Általános, országos tűzgyújtási tilalmat rendelt el hétfőtől az erdőkre, valamint azok határától számított kétszáz méteren belüli területre a vidékfejlesztési miniszter. Közleményében hangsúlyozza: Magyarország erdeiben a rendkívül gyors felmelegedés, a kánikulai meleg és a csapadékmentes időjárás miatt fokozott tűzveszély alakult ki, ezért vezették be az átmeneti tilalmat. Ennek ideje alatt tilos a tűzgyújtás a kijelölt tűzrakó helyeken is, valamint a közút és vasút menti fásításokban, beleértve a parlag- és gazégetést is. A tárca egyben felhívja a közúton és vasúton utazók, az erdőben kirándulók, a mezőgazdasági területeken dolgozók figyelmét, hogy égő cigarettát ne dobjanak el, mert az fokozott tűzveszéllyel jár. A kiszáradt árokparton, a vasúti töltések mellett keletkező tüzek sok esetben közvetlenül erdő- és mezőgazdasági területeket is veszélyeztetnek.

2011. augusztus 26.

Gitárjaikat is viszik a börtönbe

A Seres-fiúk kipróbálhatták, milyen a börtön akusztikájaÖnként és dalolva vonul börtönbe hamarosan a Fivérek zenekar. A hír igaz, és szó szerint értendő. Csak egy napról van szó, és akkor is azt csinálhatják, amihez a legjobban értenek: zenélnek.

"Bűnük" csak annyi: egyre kelendőbbek, és különösen Nyíregyházán kedvelik őket nagyon. Ennek a nyírségi rajongásnak az egyik megnyilvánulása volt, hogy a júniusi Múzeumok éjszakáján repülőt akartak értük küldeni. A szeles időjárás ezt ugyan megakadályozta, s (luxus)-autózás lett belőle, ám a szervezők ismét meghívták a Fivérek zenekart. Ezúttal egy különleges és bizarr helyszínre: a Szenteshez és Csongrádhoz egyaránt kötődő együttes felkérést kapott, hogy a Magyar Dal Napján a nyíregyházi büntetés-végrehajtó intézetben rendezendő koncertsorozatnak legyenek a sztárfellépői.

A Magyar Dal Napját minden évben szeptember második vasárnapján rendezik, fővárosi és vidéki helyszíneken. Minthogy Nyíregyháza nyerte el idén a Magyar Dal Fővárosa címet, itt kerülhet sor egy nagyszabású fellépés-sorozatra. Több helyszínen játszanak együttesek, de amire a legnagyobb figyelem szegeződik, az a börtön-koncert. – Már jártunk bent próbálni, s nyomasztó volt látni a fegyveres őröket, a kicsi sétáltató területet pedig talán a hörcsög terráriumához tudnám hasonlítani, árulta el Seres Antal, az együttes legidősebb tagja. Hozzátette: nagy szeretettel fogadta őket a vezetőség, nem éreztették velük roma származásukat.

A fellépésük szeptember 11-én este – az időpont csak véletlen egyezés a 2001-es terrortámadás dátumával - a börtön udvarán felállított hatalmas színpadon lesz. Fél órát játszanak a tőlük már megszokott három gitáros felállásban, de ezúttal a spanyol nyelvű dalokat kívül hagyják a falakon. Az esemény alapvetően a magyar szerzemények ünnepe, de a nyíregyházi koncert ezt más megvilágításba helyezi: az integráció fontosságára is fel kívánják hívni a figyelmet. A koncert a civil lakosságnak szól, de cellájukban a rabok is részesülhetnek az élményből, sőt prominens személyiségek, nagykövetek is megjelennek, s amint hírlik, a CNN is tudósít az eseményről.

A zenekar azért is örül a felkérésnek, mert üzenetük eljuthat a börtönlakókhoz is: gitárba kapaszkodva, hittel, munkával is lehet boldogulni. Kiadójuk börtönturnét is tervez, amikor a fiúk már kifejezetten a büntetésüket töltőknek zenélnének.

(darók)

2011. augusztus 26.

Kacagós gikszer a repülőnapon

A 4 éves Simon első repülőútjára a szüleivel ment– Ezt nem ma kezdte. Én már láttam mindent, hogy hova csapódik be a gép – ámult egy leszállásra készülő vitorlázó repülő pilótájának földközeli manővere láttán egy aggódó néző a szombati repülőnapon. A kétüléses Góbé valóban alacsonyan kanyarodott, de alkalmi utasa számára ez már korántsem jelenthetett akkora izgalmat, mint a felszállás, mikor néhány méteres nekilódulás után az égbe tört a vitorlázógép. Lentről úgy tűnt, aki bevállalja ezt a hirtelen felemelkedést, és csupán a szeleken terpeszkedő szárnyakra bízza életét, az csak férfiember lehet, de a landolás után kiderült, egy hét éves kisfiú is megbirkózik ezzel a bátorságpróbával. Máté lapunknak elárulta, cseppet sem félt, hányingere sem volt, csupán akkor lepődött meg, amikor a magasban nagy csattanással leoldották a vontatócsörlőt. Példáját sokan követték – tudtuk meg Tar Jánostól, a repülőklub titkárától. Közel 50 szentesi került egyet a város felett vitorlázógéppel kora délutánig, akkortól ugyanis az erős szél miatt leállították a Góbék repülését. A motorosok viszont estig ingáztak ég és föld között: száz utasnak mutatták be, milyen csodás látvány Szentes madártávlatból.

E sorok írója az elsők között szállhatott fel a Szegedről érkező négyszemélyes kisrepülőgépre. A négy éves Suti Simont és szüleit, Suti Zoltánt és Almási Mariannt kísértük el, akik először engedték repülőre kisfiukat. Simon édesanyja ölébe ült, becsatoltuk az öveket, ránk csukták az ajtót, de akkor még egyikőnk sem gondolta, milyen fontos mozzanatokon vagyunk túl. Ahogy elemelkedett a gép a földtől, tátva maradt a szánk, milyen gyorsan töpörödnek össze színes foltokká a lenti dolgok. Szótlanul vettük tudomásul, hogy 1000 láb (300 méter) magasan vagyunk, és még emelkedünk. A Kertváros fölött fordult vissza a gép, amiben saját hangját is csak fülhallgatón keresztül hallhatta az ember. Simán ment minden: se émelygés, se füldugulás, csupán ámulat. Már a leszálláshoz fordultunk irányba, a repülő szinte megállt a levegőben, mikor a mellettem lévő ajtó kivágódott. Megijedni sem volt időnk, mert a pilóta, Fekete Imre nevetve közölte, nem volt szándékos az ajtónyitás, magától tárult ki, majd komótosan, mintha egy hintón ülnénk, becsukta. Noha a mélység dermesztő volt, mi kacagni kezdtünk, hogy megvolt a kötelező gikszer, és mégis élünk, senki nem zuhant ki. Reakciónkat látva a pilóta felvetette, felár fejében rendszeresíteni lehetne az ajtónyitást 300 méter magasban, majd elárulta, hogy az ejtőernyősök tehetnek róla, hogy az új gép ajtaja már nem zár úgy, ahogy kellene. A földet érés után Simon csak annyit mondott, jó volt látni fentről az uszodát és a Kurcát – a többi szóra sem érdemes.

Kép és szöveg:
Bíró Dániel

2011. augusztus 26.

Mozart jótékonysági koncert

A Szentes-Csongrád Rotary Club augusztus 28-án, vasárnap 19 órakor (esőnap 30-án) jótékonysági koncertet szervez. Helyszíne a Megyeháza KKK díszudvara.

Műsoron Mozart művek: Jupiter szimfónia, Figaró házassága, közreműködik a 40 fős Szolnoki Szimfónikusok Zenekar, vezényel: Bolyky Zoltán.

2011. augusztus 26.

Időutazás a derekegyházi ásatáson

Két kilométer hosszan tártak fel lelőhelyeket dr. Béres MáriáékA Koszta József Múzeum idei legjelentősebb régészeti feltárása előreláthatólag a napokban ér véget. A derekegyházi kerékpárút nyomvonalán május vége óta zajlik az ásatás, két kilométer hosszan mondja az ásatást vezető dr. Béres Mária, akinek segítségével ismerkedhetünk a régészek tevékenységével.

Mint megtudtuk tőle, a szentesi múzeum illetékességi területe régészeti szempontból Csongrád megye északi része. Derekegyház mellett május végén kezdődött a munkájuk, melyet hátráltatott az eső, valamint az is, hogy a közmunkások nem az elvárt teljesítményt nyújtották. Félig tréfásan, félig árnyalva az ügy komolyságát, nevezte dr. Béres Mária a "világ legdrágább ásatásának" a derekegyházit. Hiszen két diplomás régész, és egy régész technikus, köztük nők végezték az ásás nem éppen nekik való feladatát.

2011. augusztus 26.

Horvátországban pihentek is

Ismét van társa a Szentes Kistérségi Mentőalapítvány céljaira gyűjtő Baranyi Antalnak (képünkön) a kerékpártúráján, hiszen a múlt héten csatlakozott hozzá Csendes Zoltán. Híradásuk szerint az elmúlt napokban napi 30-103 kilométert teljesítettek. Csak azért volt 30 kilométeres az egyik teljesített szakasz, mert aznap úgy gondolták, hogy pihennek és megfürdőznek a tengerben.

Előbb Muggiában táboroztak, majd átkeltek Horvátországba, ahol próbálják sokat pihentetni Toncsi lábát. Augusztus 20-án Rijekában táboroztak, majd Krk szigetre mentek, ahonnan Crikvenican felé vették az irányt. Ezután egész napos strandolás következett a Selce tenger mellett, innen a magyar határ felé indultak. Várhatóan a Lecsófesztiválra érkeznek haza.

2011. augusztus 26.

Eb-elődöntőért mérkőznek

A válogatottban szentesi részről Balázs Adrienn, Miskolczi Kitti és Gémes Alexa játszikSzázszázalékos teljesítménnyel jutott tovább csoportjából a magyar női juniorválogatott a Spanyolországban zajló vízilabda Európa-bajnokságon. A szentesi fiatalokat is a soraiban tudó nemzeti csapatunk lapzártánk után az elődöntőbe jutásért szállt medencébe a szerbekkel.

Oltyán Gyulától, a válogatott trénerétől megtudtuk, hogy az első két mérkőzés edzőmeccs jelleget öltött a szerbek és az ukránok ellen, az előbbieket ugyanis 27-7-re, utóbbiakat 32-0-ra verték Miskolczi Kittiék. A csoportelsőségről döntő, hollandok elleni összecsapás már szorosabb küzdelmet, és 11-6-os magyar győzelmet hozott, ami egyben a csoportgyőzelmet is jelentette a mieink számára.

– Örülünk az eddigi eredményeknek, de ünneplésre nem gondolunk, mert a neheze még hátra van- mondta Oltyán Gyula. – A 16 csapatos mezőnyben az eddig tapasztaltak alapján a spanyolok, a görögök, az oroszok, a hollandok, az olaszok és a mi együttesünk képviseli a legjelentősebb játékerőt, velük leszünk nagy harcban a minél fényesebb éremért.

H. V.

2011. augusztus 26.

Gólkirályt igazolt a vízilabdaklub

A 30 éves Weszelovszky László (képünkön) személyében a válogatott keretet is megjárt pólóssal erősödött a Szentesi VK férfi vízilabdacsapata. A Szeged Beton és a Ferencváros korábbi vízilabdása már mindenben megállapodott az egyesülettel – tudtuk meg dr. Dömsödi Józseftől, a Szentesi Vízi-sportért 2006 Alapítvány elnökétől. A néhány éve gólkirályi címet nyert játékos hétfő óta a kerettel edz. A pécsi származású vízilabdás átlövőnek volt más megkeresése is – például Debrecenből és Egerből –, de elsősorban azért döntött Szentes mellett, mert Szegeden él, két kiskorú, egy másfél- és egy féléves kislányt nevel, és ez a közel 50 kilométeres távolság napi szinten könnyen leküzdhető, így többet lehet családjával. – Remélem, segíthetek a csapatnak, és mindent megteszek azért, hogy bejussunk a nyolc közé. Ha jó tapasztalatokra teszek szert, jönnek az eredmények és a feltételek is adottak lesznek, elképzelhetőnek tartom, hogy az egy évre szóló szerződésem jövőre meghosszabbítom – nyilatkozta a megyei napilapnak Weszelovszky. Dömsödi József elmondta, a juniorokkal kiegészülve 17 fős keret készül a bajnoki nyitányra, több férfi játékost már nem fog igazolni a klub.

B.D.

2011. augusztus 26.

Pont nélkül Szegedről

Vereséggel kezdte a megyei másodosztályú labdarúgó bajnokság idei szezonját a Szentesi Kinizsi csapata. A mieink augusztus 20-án, Szegeden szenvedtek 3-1-es vereséget, a pontszerzésre esélyünk sem volt.

Bozóki Zoltán vezetőedző a mérkőzés előtt arra hívta fel csapata figyelmét, hogy ellenfelük- játékosaik magasságbeli fölényére alapozva- előszeretettel alkalmazza a beíveléseket, ősszel is ezzel a fegyverükkel vertek meg minket a szegediek. Sajnos ezúttal is így történt. Úgy tűnt, kihúzza döntetlennel az első félidőt a Szentes, ám a 43.percben megszerezte a vezetést a Szeged.

– A második játékrészben két pontrúgásból újabb két gólt kaptunk, az egyiket ráadásul szögletből – mondta Bozóki Zoltán. – A hajrában Vincze Zoltán góljával ugyan szépítettünk, de a meccs ekkorra már eldőlt. Bátrabb, harcosabb játékot vártam csapatomtól, sajnos tompán játszottunk, nem érdemeltük meg a győzelmet.

Több hiányzója is volt a szentesi csapatnak, a kapus, Poszler sérülés, Debreceni eltiltás miatt nem állhatott Bozóki edző rendelkezésére.

A héten két mérkőzés is várt, vár a Kinizsire, előbb szerdán Magyar Kupa-mérkőzésen fogadták Págerék a megyei első osztályban szereplő Balástyát, mellyel 2-2-es döntetlen után, 11-esekkel 5-4-re maradtak alul, majd szombaton a bajnokságban, 17 órától a Makó II. az ellenfél a Pusztai László Sporttelepen.

2011. augusztus 26.

Keresztbedobó világbajnokság

A Szentesi Üdülőközpont 50 méteres medencéje adott ismét otthont a régebben rendkívül népszerű játéknak, a "keresztbedobálásnak". Ennek lényege, hogy a medence északi részén, a derékig érő vízben 2 fős csapatok próbálnak több gólt dobni az ellenfélnek. A kapu nagyon érdekes, mert a lépcsőkorlátok csövei a "kapufák", közel 7-8 méter szélességben, természetesen a "ferde" korlátot is beleszámítva. A játék egyik legfontosabb eleme, hogy ha valakinek a lövése a medencén kívülre pattan, akkor az ellenfél jogosult a félpályáról büntetőt dobni, amit egyedül védhet a kapus. Természetesen, ha a vízre lepattanó labda a büntetőből kiugrik a medencéből, akkor a másik csapat dobhat "büntetőt", hiába ment át esetleg a csőváz (kapufa) alatt.

Bocskay István, a rendezvény főszervezője elmondta, hogy felnőtt és utánpótlás kategóriában közel húsz csapat nevezett. Jöttek Európa több országából így Svájcból, Németországból is versenyzők, akik valamilyen szinten kötődtek ehhez a strandhoz, és ismerték ezt a játékot. Sajnos, hosszú évek óta az Üdülőközpont szabályai nem engedték ezt a játékot, féltve a fürdőzőket, illetve a játék miatt a medence harmadát a fürdőzők, úszók ilyenkor nem tudták használni. Pedig ez a játék egyrészt fejlesztette a játékosok lövőkészségét – hiszen 25 méterre kellett pontosan lőni, vagy a partnerhez paszszolni – másrészt az ütemérzéket, hiszen a "felpasszolt" labdát a társ nem foghatta meg, csak a felé szálló labdába beleütve, annak irányát változtatva csapta be a kapust. Nem véletlen, hogy a közel és a régmúlt idők kiváló centerei (Ibolya, Tóth Laci, Berki, vagy éppen a legendás Dobossy, Soós Laci) ebben a játékban is kitűntek.

Az első keresztbedobó világbajnokság felnőtt győztese a Svájcból hazaérkezett Halápi János és a szentesi Horváth Zoltán lett. Az utánpótlás kategóriát a Werner-Papp páros nyerte meg.

2011. augusztus 26.

Az év horgászai

Az 1. Szentesi Szárnyas Napok keretében benépesült a Kurca és a Gerecz Elemér horgásztó augusztus 19-20-án. A Gerecz Elemér Horgász Egyesület több kategóriában hirdetett versenyt amatőröknek és versenyzőknek egyaránt az Év Horgásza címért. Összesen közel százan neveztek és töltötték a napot vagy a délelőttöt halvadászattal a melegben.

A gyermekeknél Gergely Szabolcs győzött, megelőzve Huszka Ákost és Prozlik Ádámot. Az ifjúsági kategória győztese Hruska Ármin lett, másodikként Kiss Dániel, harmadikként Erdélyi Martin végzett. Női kategóriában az Év horgásza Márton Edina lett, maga mögé utasítva az ezüstérmes Rácz Mártát és Fekete Gabriellát. A Szentesi Amatőr kategória győztese Rédei István, második helyezettje Sulik Zoltán, harmadik helyezettje Porubcsánszki Péter lett. A Szentesi Versenyzőknél Halász Szabó Imre állhatott a dobogó legfelső fokára, második Makai Zsolt, harmadik Sallai Imre. Más településekről is nevezhettek a Kurca városi szakaszán zajló versenyre. A Vidéki Amatőröknél Kismödi Zoltán, Kádár Gabriella, Kendrusz László lett a záró sorrend, a Vidéki Versenyző kategóriában sorrendben ifj. Balla József, Dohány Péter, Hollósi László kapott serleget.

Az Ipari út melletti Gerecz tavon szervezett Bojlis versenyszámban első helyezést ért el Gergely Gábor és Zelei Endre, másodikat Dancsó Imre és Dancsó Gábor, harmadikat Molnár Csaba és Pintér Gábor.

Az éjszakai harcsafogást a Kurca felső szakaszán Tóth László nyerte meg.

2011. augusztus 26.

Halmozták a bajnoki címeket

Negyvenegyedik alkalommal állhattak rajthoz Gyulán a szeniorúszók a magyar bajnoki címért. Több mint 400 versenyző vett részt ebben az évben, s nyílt bajnokság lévén a hazai egyesületek mellett külföldi úszók is rajthoz álltak. Ez egyben felkészülési verseny is volt a szeptember elején Jaltában rendezendő Master Európa Bajnokságra, ahol közel 50 úszóból álló magyar csapat vesz részt. A Szentesi Delfin ESC nagyon jól szerepelt, összesen 33 egyéni bajnoki címmel tértek haza, s mellette 27 ezüst és 24 bronzérem is jutott számukra az erős mezőnyben. A váltókban is szép szentesi siker született, 5 csapat állhatott fel a dobogó tetejére, három a második, 2 csapat pedig a harmadik fokára. A csapat legeredményesebb tagja a VI. korcsoportban versenyző Berezvainé Virágos Éva volt 11 bajnoki címével. Felvégi Zsuzsanna 6 bajnoki címe mellé Kiss Csabával párban a legnehezebb váltóban, a pillepárbajban is a legjobbnak bizonyult.

2011. augusztus 26.

Matiné

A gyermek klub szervezői délutáni matinéval várják a gyerekeket a Művelődési és Ifjúsági Házban augusztus 23-án, kedden 17 órakor. A kézműves foglalkozás következő időpontja augusztus 30-a, kedd 17 óra.

2011. augusztus 26.

Hőguta

A székely meg a fia az erdőbe megy gombát szedni. A fiú talál a bokorban egy rozsdás puskát, kérdi az apjától:
– Mi ez, édesapám?
Erre az öreg:
– Hát, trombita.
Majd fogja és a szájába teszi és fújni kezdi, erre az eldurran. Az öreg szája a füléig reped. A fiú megszólal:
– Hiába nevet, édesapám, én azért megijedtem!

2011. augusztus 26.

Kis kukta

  • Habos-túrós kekszsüti
  • Madártej szelet
2011. augusztus 26.

Ki sörben, ki pedig szárnyasokban jeleskedett

Sok zene, főleg kellemes country és játékos vetélkedők kísérték a jóízű falatozást és sörözést a múlt héten rendezett Szentesi Szárnyas Napok sörsátra alatt.

A főszervező, Bertók Róbert az ifjúsági ház melletti "Gödörbe" álmodta meg az óriási sörsátrat, mely a Hungerit gasztronómiai udvar és sörkert elnevezést kapta. Innen indult kalandos, négy - egymástól távol elhelyezkedő - sörözőt érintő útjára nyolc jókedélyű csapat. Szentesiek mellett Szegedről és Nagy-kátáról is beneveztek a sörözőket pontozni, és a feladat részeként mindenhol egy pohárnyi habos nedűt felhajtani. A három fős csapatok jelmezekben indultak neki a túrának, az egyik társaság, nyilván, hogy jobban megszomjazzon, télikabátban. Próbálkozott egy sörszerető női csapat is. A célba viszont a Csőrikék (képünkön) értek be elsőként, majd a hun-gerites Szőke Márton megpörgette feje fölött a rollerját – nos, igen, a jármű volt a siker és a gyorsaság titka.

Hirdettek sörkirályt is. Előbb Kánvási József vitat-hatatatlanul győzött sörivásban (másodpercek alatt tüntetve el két korsónyit), majd a női zsűri értékelte a pocakok méretét, formáját. A helybeli Kömény Mag vezérszurkolója összesítésben bizonyult a legjobbnak, meg is koronázták, azóta ismerősei csak fenségnek szólítják.

Sinka Zsolt többszörös Guin-ness-rekorder három nagyétkű legénnyel állt ki a csirkeszárny-evő versenyben. Az erős ember azonban úgy tűnik, nagyobb tárgyak mozgatásához van szokva, mert pár perc után jóllakottan kiszállt a versenyből. Kováts Csaba 20 perc alatt 21 és fél csirkeszárnyat tömött magába, végül ezzel a kis csontocskával előzte meg a 21-et eltüntető Bihari Istvánt. Egyébként Csabának akár csömöre is lehetett volna csirkeszárnyból, hiszen a Hungeritnél ő süti.

Aki nem vett részt a vetélkedők valamelyikén, elmerülhetett a gasztronómiai udvar kínálatában: nem csak szárnyasok, hanem a méltán híres hazai kolbászok, szalámik, valamint pékáruk, sörkülönlegességek (köztük szil-vás, áfonyás, meggyes) is várták a rendezvény több-ezres vendégseregét.

D. J.

2011. augusztus 26.

Hét milliót vitt el a tolvaj

Korábban már beszámoltunk arról, hogy több, mint harminc ember ellen indított nyomozást a Szentesi Rendőrkapitányság az Attila utcai, felszámolás alatt álló MÉH-telepen található fémhulladékok lopása miatt. Azóta lassan ötvenre tehető azoknak a száma, akik innen szerettek volna fémet lopni, annak ellenére, hogy a rendőrség folyamatosan ellenőrzi a telephelyet. A nyomozóhatóság ismételten felhívja a figyelmet arra, hogy bár a telep felszámolás alatt áll, az ott tárolt fémhulladéknak van gazdája, és az továbbra sem "közkincs".

Levágták a lakatot, majd nagyszámú baromfit tulajdonítottak el egy alsóréti tanyából keddre virradóra. A kár eléri a 300 ezer forintot.

Lakossági bejelentés segítségével fogták el azt a két tiszaföldvári férfit, akik augusztus 20-ára virradóra egy személygépkocsit szerettek volna feltörni. Némi versenyfutást követően a nyomozók előállították a tetteseket, akiknél megtalálták a feszítővasat és a szerszámokat is, melyekkel "dolgozni" szerettek volna. A gyanúsítottak később azzal védekeztek, hogy egy kukában találták az eszközöket, ám érdekes módon ezek a szemetesek – mint később kiderült – le voltak lakatolva. A két férfi egyébként annyira profi módon készült tettére, hogy még kispárnát is vittek magukkal, hogy a szélvédő betörése ne járjon zajjal.

Ismeretlen elkövető ment be egy idős férfi lakásába az elmúlt hétvégén. A tolvaj befeszítette a bejárati ajtót, majd a szobából készpénzt és betétkönyveket tulajdonított el 7 millió forint értékben.

100 ezer forint értékű műszaki cikk, fényképező, telefon tűnt el eddig a szentesi uszoda területéről a nyár folyamán. A technikai berendezések sokszor csak egy törölközővel, pléddel voltak letakarva, a tolvajoknak nem okozott gondot ezeknek az értéktárgyaknak az ellopása.

Újabb gépjárművezető törte le járművével a berekháti vasúti átjáró félsorompóját. Egy tehergépkocsit vezetve, a fénysorompó piros jelzése ellenére szeretett volna áthajtani a sínen egy férfi, aztán amikor észrevette a piros lámpát, megpróbált visszatolatni a sorompó elé, de ez már nem sikerült neki, tolatás közben letörte a rudat. Minden ilyen esetben a balesetet okozónak a helyszínen kell maradnia, gondoskodnia kell a vasúti átjáró biztonságos működéséről, és értesítenie kell az illetékes hatóságokat. A sofőr ellen közlekedés biztonsága elleni, gondatlanságból elkövetett vétség miatt indult eljárás.

H.V.

2011. augusztus 26.

Egy nap az egészségért

Augusztus 28-án, vasárnap díjmentesen látogatható egészségmegőrző napot tartanak az ifjúsági házban. Előadások és szűrések várják a lakosságot délelőtt 10 órától. Szakemberektől hallhatunk többek között a helyes gyermekkori táplálkozásról, a tumor prevencióról, a szenvedélybetegségekről, a stresszoldásról. A programban ingyenes szűréseket is tartanak (vércukor, menedzserszűrés, koleszterinszint-mérés, légzésfunkciók, vérnyomásmérés, izomtónus, vérkeringés állapot, hajdiagnosztika).

2011. augusztus 26.

Trópusi növény a Kurcán

Pár hete látható egy bizonyos növény a Kurca felszínén. Kezdetben csak a csatorna kórházi részén, majd miután a beengedett friss víz megmozdította, már a városi szakaszon is elterjedt. Ka-lamusz Endre, a Gerecz Ele-mér Horgász Egyesület elnöke arról tájékoztatott, hogy az augusztus 20-i horgászverseny résztvevőit még nem zavarta, azonban miután leállt a vízutánpótlás, egyre jobban terjedt a vízen az úszó növény. A különös az, hogy a Kurca felső szakaszán egyáltalán nem látható ez a trópusi vízinövény. A vízügyi szakemberek most vizsgálják az eredetét és mivel Magyarországon nem honos fajról van szó, ezért megpróbálják eltávolítani a vízről. Ez azért is fontos, mert a jelenlegi hőség kedvez a növény gyors szaporodásának.

2011. augusztus 26.

Ünnepi focitorna

A Szabadidős Sportklub augusztus 19-én kispályás labdarúgó tornát szervezett a Spartacus-pályán. Az ünnep előestéjén Szirbik Imre polgármester mondott beszédet, majd dr. Imre Ernő ny. ref. esperes megáldotta az új kenyeret. A benevezett 8 csapat mindegyike kapott egy felszentelt kenyeret, nemzeti szalaggal felpántlikázva, ezen kívül egy üveg vörösbort az Árpád-Agrár Zrt., illetve vacsoracsomagot a Hungerit Zrt. ajándékaként.

A focitorna eredményei:

1. Dream Team (Szabadidős SK), 2. Szemicilin, 3. Brazil Team, 4. Hungerit (Szabadidős SK)

Szeptember 4-én, vasárnap 8 órától szezonzáró kispályás labdarúgótorna lesz a Kinizsi-pályán. Minden érdeklődőt szeretettel várnak.

2011. augusztus 26.

Családi

Házasságot kötött: Rácz Máriusz Krisztián és Lakatos Szandra.

Elhunyt: Markos Sándor Béláné Bíró Erzsébet, Sipos Sándor, Bottyán János, Lénárt Béláné Somodi Ilona.