XLIII. évfolyam 11. szám

2011. március 25.

Bezárják az iskolát?

A szülők sem értik

Sok kérdés merült fel a Petőfi iskolában tartott szülői értekezletenA Petőfi iskolában kedden rendkívüli szülői értekezletet tartottak, melynek témája az iskola év végi, vagy lépcsőzetes rendszerű bezárása volt. "Ne hagyjátok a templomot, a templomot, s az iskolát" – hangoztak el Reményik Sándor verséből ezek a szavak is a bevezetőben. Mint azt korábban Szirbik Imre polgármestertől megtudtuk, a koncepció kidolgozására gazdasági szempontok miatt volt szükség. Végső döntés április elején várható. (A polgármester e témáról adott tájékoztatását a 3. oldalon olvashatják.)

2011. március 25.

Zsohár vs Kozák: megszüntették a pert

Megszüntette a Szentes Városi Bíróság azt a rágalmazási pert, amit Zsohár Árpád indított Kozák Jánossal szemben – jelentette be csütörtöki sajtótájékoztatóján Halmai István, a Fidesz-KDNP frakcióvezetője. A kereszténydemokrata városatya elmondta, korábbi képviselőtársa 2009 áprilisában egy testületi ülésen tette azt a kijelentést, hogy engedély nélkül kezdődött meg a Petőfi Szálló bontása. A beruházó cég tulajdonosa ezután rágalmazás miatt bírósághoz fordult. – Én bocsánatot kértem volna, de Zsohár Árpád ragaszkodott az eljárás lefolytatásához. Fontos megjegyezni, mert etikai kérdést vet fel, hogy az ügyben az önkormányzat jogi bizottságának külsős tagja, Stern Sándor képviselte a Pendola tulajdonosát. Az egyetlen megtartott tárgyaláson bizonyítékokkal erősítettük meg állításomat, mire a felperes halasztást kért. A múlt héten arról kaptunk értesítést, hogy Zsohár Árpád eláll a pertől – mondta Kozák János. Ő és Halmai István is leszögezte, a legfontosabb célnak továbbra is azt tekintik, hogy felújítsák a szállót, de ezt nem segíti, ha beruházó szavahihetősége megkérdőjelezhető. Hozzátették: szégyen, hogy a képviselő-testület nem állt ki egyik tagjáért. A bejelentés után megkerestük Zsohár Árpádot, aki annyit közölt lapunkkal, hogy Kozák János megromlott egészségügyi állapota miatt döntött úgy, hogy eláll a pertől.

B. D.

2011. március 25.

Fogadónap

Március 31-én, csütörtökön 9–11 óra között Szirbik Imre polgármester, 11–13 óra között Karikó-Tóth Tibor (220. szoba), 14–16 óra között Szűcs Lajos alpolgármesterek tartanak fogadónapot a polgármesteri hivatalban. A város vezetői várják az ügyeiket intéző lakosságot.

* * *

Halmai István az 5. számú önkormányzati választókörzet képviselője március 29-én, kedden 16.30–18 óra között a Móricz Zsigmond Művelődési Ház Klub I-es termében, március 30-án, szerdán 16.30–18 óra között a Deák Ferenc Általános Iskola ebédlőjében képviselői fogadóórát tart.

2011. március 25.

Milliókat a kórháztól

A megye visszakérné pénzét

A megyei önkormányzatnak szüksége lenne a szentesi kórháznak juttatott támogatás jelentős hányadára, de az intézménynek is komoly tartozásai vannak. Úgy tűnik, kompromisszum születhet.

A Csongrád Megyei Önkormányzat visszakérné, amit adott: 2011 végéig 125 millió forint támogatás viszszafizetésére kötelezte volna a szentesi kórházat, hogy javítsa saját fizetőképességét. Az ügyben lapunk megjelenése napján határoz a megyei közgyűlés. A korábbi években összesen 322,5 millió forint – visszafizetendő – támogatást nyújtott a fenntartó az intézménynek, amelynek ettől az évtől jelentősen – 407 millióval – javul az állami finanszírozása. Noha a javaslat szerzői úgy fogalmaztak, hogy a megyei önkormányzat pénzügyi helyzete stabil, fizetőképessége megoldott, arra is kitértek, hogy az intézményhálózat fenntartása miatt igénybe vett folyószámla-hitel kamatterhei komoly kiadást jelentenek. Ezért tartották indokoltnak, hogy a szentesi és a makói kórház fele-fele arányban fizessen vissza 250 milliót.

Hiába az elmúlt évek javuló pénzügyi mutatói, ez a kötelezettség megnehezítené a kórház működtetését, hiszen az intézménynek még mindig 313 millió forint lejárt idejű tartozása van, amely ledolgozására konkrét, a szállítókkal elfogadtatott üzleti terve van.

A bizottsági üléseken kompromisszumos megoldás született – értesült lapunk Kovács Jánostól. A megyei közgyűlés fideszes képviselőjétől megtudtuk, elfogadták Baráth Lajos főigazgató indítványát, mely szerint minden hónap végén egyeztetnek a felek, és ha pozitív a kórház mérlege, erejéhez mérten vállalja a támogatás visszafizetését. Kovács János hozzátette, az utóbbiak szerint módosított javaslat kerül majd a közgyűlés elé.

Amíg a kórház nem fizette ki a tartozásait, nem szabad pénzt elvonni az intézménytől – fogalmazott Szűcs Lajos, amikor a megye szándékáról kérdeztük. Az alpolgármester szerint az egészségügyben zajló átrendeződés inkább többletforrást igényel, ezért a támogatás visszafizetése egyelőre nem aktuális.

B. D.

2011. március 25.

Ki söpörjön a ház előtt?

A képviselő-testület 2010. decemberi ülésére Halmai István, Antal Balázs Tibor, Bujdosó Tamás Károly képviselők kezdeményezték a családi házas lakótelepen élő idősek és egészségükben korlátozottak tereprendezési feladatainak átvállalását. Javasolták, hogy a családi házas területen lévő ingatlanok tulajdonosai az alábbi esetben mentesüljenek a fent említett tereprendezési feladatok ellátása alól:

– ha az ingatlanba állandó lakóként bejelentett minden személy betöltötte a 70. életévét és a mentesítést írásban kéri, vagy

– ha az ingatlanba állandó lakóként bejelentett minden személy olyan, orvos által igazolt egészségi problémával küzd, amely a fizikai jellegű feladatok elvégzésére képtelenné teszi és a mentesítést írásban kéri.

2011. március 25.

A josephstadti várbörtön foglyai

110 éve hunyt el Hajdú Lajos református iskolaigazgató (III.)

JosephstadtHajdú Lajost több polgári elítélttel együtt 1852. május 27-én Olmützből Josephstadtba szállították. Itt is folytatta az 1848/49-es szabadságharcban tevőlegesen részt vett hadifoglyok számbavételét, rögzítve a rabságban sínylődők neveit, "vétkeit", büntetési tételeit. A külvilág ezekről a mártírokról is a Vasárnapi Újságból szerezhetett tudomást a kiegyezés után, Hajdú tanár úrnak köszönhetően. "Börtönkrónikáját" kiszabadulásáig, 1856. április 3-ig vezette, "amikor vasbilincsei levétetvén, kegyelem útján hazájába viszszabocsáttatott". Feljegyzései 341 nevet tartalmaztak.

2011. március 25.

A városi könyvtárban

…március 26-án, szombaton 15 órakor a Szentesi amatőr festők kiállítását nyitja meg dr. Dobos András.

…március 28-án, hétfőn 18 órakor kezdődik Máday Norbert: Az 1848/49-es forradalom hősei c. könyvének bemutatójával egybekötött előadás az 1848-as magyar szabadságharcról. Igaz történetek honvédekről, tisztekről, gyerekekről, akik az életüket adták Magyarország szabadságáért.

…március 30-án, szerdán 18 órától Kell-e új alkotmány címmel a gondolkodók klubja tart összejövetelt. A klubot vezeti: dr. Papp Erzsébet ny. gimn. tanárnő.

…március 31-én, csütörtökön 18 órakor: Merre halad a történelem? című előadássorozat befejező részeként filmvetítésre várják az érdeklődőket.

2011. március 25.

Derzsi Kovács Jenő utca

Utcáink, tereink névadói (35.)

A felsőpárti városrészben található; Hékéd felé az utolsó utca, merőleges a Kurcára, illetve a Dessewffy Arisztid utcára. Újnak számít, az 1970-es évek elejére alakult ki. 1971-től Derzsi Kovács Jenő gimnáziumi tanár, népdalgyűjtő, zeneszerző, karnagy nevét viseli, aki Szentesen született 1889. máj. 16-án. A család Erdélyből származott. Édesapja, Derzsi Kovács Ferenc még Székelyudvar-helyen született, és a kolozsvári egyetemen szerzett tanári oklevelet. 1885-ben meghívták a szentesi gimnázium tanárának. Zolnay Károly szentesi iskolaalapító-igazgató leányát, Zolnay Vilmát vette feleségül, akitől megszületett Jenő nevű fia. A tehetséges ifjú szintén a kolozsvári egyetemen nyert biológia– kémia–földrajz szakos diplomát. A zenei konzervatóriumot szintén Kolozsváron végezte el. Egy szemesztert járt a berlini Humbold Egyetemre, majd 1913-ban hazatért Szentesre, és a gimnázium tanára lett. Ettől kezdve itt tanított nyugalomba vonulásáig, 1958-ig. Jelentős teljesítményt nyújtott az ének és zene területén is. 1928-ban fúvószenekart alapított, emellett több énekkar és zenekar vezetője, 1937-től pedig a szegedi tankerület zenei felügyelője volt. Népdalszerű szerzeményeivel számos nemzetközi és országos versenyen ért el kimagasló eredményt. Bartók és Kodály példája nyomán összegyűjtötte és lejegyezte Szentes és környékének népdalkincsét. A rendkívül népszerű, közszeretetnek örvendő tanár Szentesen hunyt el 1969. április 12-én. Egykori tanítványai és tisztelői Pólya utcai szülőházán márvány emléktáblát helyeztek el.

Labádi Lajos

2011. március 25.

Filmklub

A városi könyvtárban működő filmklubban az Őszi szonáta című svéd-francia-NSZK filmdrámát vetítik március 29-én, kedden 18 órakor.

Eva vendégségbe hívja évek óta nem látott anyját, Charlotte-ot. Az elismert és gazdag zongoraművész nem tudta, hogy lánya maga mellé vette fizikailag és értelmileg hátráltatott húgát, akit még ő helyezett el egy intézetben. Azonban nem csak emiatt támad feszültség köztük, hanem a gyermekkor és az elmúlt évek során ki nem beszélt véleménykülönbségek, indulatok és érzelmek okán. Ingmar Bergman egyetlen olyan filmjében, amelyben Ingrid Bergman a főszereplő, mértani pontosságú pszichológiai leírását adja a sérült anya-lány kapcsolatnak.

2011. március 25.

Iskolai csiki-csuki

A képviselő-testület novemberi ülésén a költségvetési koncepció elfogadásakor döntött arról, hogy a teljes intézményi kört szakértők bevonásával a racionálisabb működtetés érdekében felülvizsgálja. Ennek a döntésnek a folyományaként elkészült a szakértői elemzés és a jelentés első olvasatban kerül pénteken a képviselő-testület elé.

– A város demográfiai helyzete, az Európai Uniós és országos trendekkel egyező módon elöregedő képet mutat. Évről évre kevesebb gyerek születik, így az általános iskola elsős osztályát megkezdők száma is csökken. Az elsős osztályok számának megoszlása minden tanévben hasonló. Az egyházi intézményekben és a Koszta iskolában 2-2-2 csoport kezdi meg tanulmányait, s ha ezt matematikai alapokon kivonjuk a jelentkező 200-220 fős létszámból, akkor összesen 50-60 gyermek – azaz két osztály – marad a város további négy iskolájának. Így gyakorlatilag, két iskolában nem is lenne elsős osztály – hangsúlyozta Szirbik Imre.

2011. március 25.

Nyílt levél az iskoláért

Tisztelt képviselő Úr / Asszony!

Azzal a tiszteletteljes kéréssel fordulunk a képviselő úr/asszonyhoz, hogy a Petőfi Sándor Általános Iskola bezárását ne engedje, és szavazatával ne támogassa azt.

Kérjük ezt abból a megfontolásból, mert ebbe az iskolába jár közel 250 fő tanuló, és az iskolában tanító pedagógusok, gyermekek és szüleik egy részének lakhelye az Ön választókörzetében van, így az itt lakók érdekeit is Ön hivatott képviselni szentes Város Önkormányzatának Képviselő Testületében.

2011. március 25.

Kitüntetettek

Március 15-e alkalmából több Szentesen élő, Szenteshez kötődő személy is kitüntetést vehetett át. Előző számunkban közöltük a kitüntetettek neveit. Sajnálatos módon két művész kimaradt a felsorolásból. Az ünnepen Hajduk Károly színművész, a Katona József Színház tagja Jászai Mari-díjban, míg Somogyi Szilárd, az Operettszínház rendezője Nádasdy Kálmán-díjban részesült. Mindketten a Horváth Mihály Gimnáziumban érettségiztek 1997-ben. A művészekre volt osztályfőnökük, Cseuz László hívta fel a figyelmet.

2011. március 25.

Tehermentesítenék a központot

A Kiss Zsigmond utcai híd bővítése a középtávú tervek között szerepel. (A szerző felvétele)Mint vitaanyagot, egyhangúlag fogadta el a képviselő-testület a város középtávú fejlesztési elképzeléseit csokorba gyűjtő ciklustervet, amit az önkormányzat februári ülésén ismertetett Szirbik Imre polgármester. A 38 oldalas dokumentum stratégiai célokat fogalmaz meg Szentes számára, második fejezete az infrastruktúra fejlesztéséről szól.
Szentes belterületén valamennyi infrastrukturális elem kiépült, illetve jelentős korszerűsödésen ment át az elmúlt években, de a modernizációt és a hálózatok bővítését folytatni kell. Energetikai szempontból megfelelő a város háttere, de az elektromos energiakapacitás a betelepülők igényétől függően bővítésre szorul, ezért a Szent László-i transzformátor központtól új vezetéket kell kiépíteni az ipari parkhoz. A ciklusterv szorgalmazza, hogy a közvilágítás a jelenleginél energiatakarékosabb rendszerre térjen át, a légvezetékeket pedig földkábelek váltsák ki.

2011. március 25.

Nincs már szélmalmunk

Rövid időn belül teljesen összedőlhet a Varga-malom. (A szerző felvétele)Romba dőlt Szentes utolsó szélmalma. A 112 éves ma-gyartési Varga-malomban 1953 óta nem őröltek, a fedél nélküli roggyant téglaköpenyt 1986-ban majdnem lebontották, de végül az ezredfordulót követően tetőt kapott az épület. Falai eddig bírták a viszontagságokat.

Éket ütött az idő vasfoga a magyartési szélmalom falába – az 1899-ben emelt építmény északi oldala néhány hete kidőlt. A Szentes belterületén épült bereklaposi Piti-féle szélmalom 2005-ben dőlt össze, így csupán a magyartési maradt meg abból a közel negyven hasonló épületből, amik a múlt század elején a járásban gabonát őröltek. Az utolsónak maradt szélmalom egyébként utolsóként is épült, hiszen a 20. században – az új technikák megjelenésével – már korszerűtlenné vált ez a fajta megoldás.

2011. március 25.

Középiskolák gazdálkodása

Átszervezések – sorozatban

Emlékszem, sok évvel ezelőtt az azóta megszűnt Reggeli (Lila) Délvilág csongrádi munkatársaként írtam le először azt, hogy Csongrád Szentes-alsó lett. A címet Murányi László csongrádi képviselőtől kölcsönöztem, aki a szomszéd város képviselő-testületében sírta el bánatát. Utóbb tudtam meg, hogy a megyei közgyűlésben a helybéli Móra József "cikizte" így képviselőtársát.

2011. március 25.

Telt ház az otthonokban

A helyekre hamar beköltöznek

Áprilistól várhatóan megszűnik a nappali ellátás a Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthonban, a bentlakásos férőhelyek száma viszont 132-re emelkedik. Bolyánné Szamosközi Gabriella intézményvezető tájékoztatása szerint jelenleg 100 fős az ellátotti létszámuk, azaz 100 százalékos a kihasználtságuk, ugyanúgy, ahogyan a Szentesi Református Idősek Otthonának is.

A református egyház fenntartásában működő intézményben pontosan fele anynyi gondozásra, ápolásra szoruló él, mint az önkormányzatiban. Tavaly szeptember végétől telt házzal működnek, azonban várólistájuk nem olyan hosszú – átlagban 1 hónap –, mint a Vecseri-foknál lévő intézményé.

– Létszámcsökkenés csak elhalálozáskor tapasztalható, de az üres helyekre hamar beköltöznek. A lehetőségről a helyiek döntő többsége ismerősétől hall, a nem Szentesen élők családjai közül sokan internetes oldalunkról tájékozódnak, ahol megtalálható az intézmény teljes dokumentációja, többek között az elérhetőség, a Szervezeti és Működési Szabályzat, a házirend, valamint képek az itteni életről. Sokan az utóbbiakat látva választanak bennünket – mondta el Kovách Péter református lelkipásztor.

Cseh-Lakos

2011. március 25.

Kiss Bálint Napok

Március 29., kedd: 12.45-13.30 óra A reformáció zenei hagyományai – Nagy János címzetes igazgató előadása (díszterem); 14.30 óra Éneklő osztályok versenye (díszterem). Március 30., szerda: 9–14.30 óra A vésztői Kis Bálint Református Általános Iskola küldöttségének fogadása, Kálvin Kiadó könyvbemutató és vásár (aula), 13 óra Kiss Bálint sírjának megkoszorúzása (Szeder temető). Március 31., csütörtök: 14 óra Skandinávia – Pólya Sándor úti élménybeszámolója (díszterem). Április 1., péntek: 14 óra A kiskakas gyémánt félkrajcárja – A Pinceszínház előadása (díszterem). Április 15., péntek: 9–14.30 óra Parakletos egyházi könyvvásár (aula).

2011. március 25.

Megszűnik a fizetős parkolás

A Boros iskola melletti utcán

Egyéni indítványt nyújtottak be a polgári frakció képviselői az önkormányzathoz. Molnárné Tóth Györgyi, Kovács János, dr. Chomiak Waldemar és Halmai István azzal a kérdéssel fordult a képviselő-testülethez, hogy azonnali hatálylyal szüntessék meg a fizető parkolást a Boros Sámuel Szakközépiskola, Szakiskola mellett, a Munkácsy utca felől. Indoklásukban – egyebek mellett – leírták, hogy a parkoló állapota siralmas, nincs szilárd burkolat, bokáig ér a sár, oda fizető parkoló táblát elhelyezni etikai szempontból is aggályos. Az önkormányzati rendelet nem teszi lehetővé az iskola környékén történő díjmentes várakozást, a mérsékelt árú bérlet vásárlásának a lehetőségét sem biztosítja az ott dolgozók számára. Ugyanakkor a városban működő többi oktatási intézmény közelében, ha korlátozott számban is, de lehetőség van gépjárművek díjmentes várakozására.

A képviselő-testület február végi ülésén Horváth István, a városrendezési, -fejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke ismertette a grémium javaslatát, amit végül is 13 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott a testület. A határozat szerint az önkormányzat áprilisi ülésén módosítja a fizető-parkolóhelyek működésének és igénybevételének előírásairól szóló rendeletét, azzal a Boros Sámuel szakközépiskola mellett a Munkácsy utcában – amennyiben a képviselők is úgy döntenek – megszüntetik a fizető parkolást.

(lovas)

2011. március 25.

Megállt az óriások térnyerése

A hiper- és szupermarketek forgalma tavaly 3,3 százalékkal csökkent – már nem éri meg az éjszakai nyitva tartás. (A szerző felvétele)A forgalomcsökkenéssel indokolta lapunknak a Tesco Global Zrt., hogy rövidítették a szentesi áruházuk nyitva tartását. A kiskereskedelem országos szinten ugyan visszaesett, de vannak üdítő kivételek, mint a helyi Hunor Coop, amelynél pozitívra fordult ez a mutató, és így a nyereség sem maradt el. A megújult Kála áruháznál 12 fős létszámbővítést terveznek.

Megnyitása után öt évvel megszüntette az éjszakai nyitva tartást a szentesi Tesco áruház. A döntés kapcsán megkerestük a Tesco Global Zrt.-t, ahol Iglódi-Csató Judit, a társaság kommunikációs igazgatója lapunk érdeklődésére elmondta, a szentesi hipermarket nyitva tartási idejét azért módosították reggel 6 és este 23 óra közötti időtartamra, mert a vásárlói igények nem indokolták a 24 órás működést. Hozzátette, szegedi és hódmezővásárhelyi áruházaik továbbra is 24 órában állnak a vásárlók rendelkezésére, ezen a jövőben sem változtatnának. A szentesi üzlet nyitva tartási idejéhez hasonlóan módosult a gyulai, orosházi és kiskunlacházi üzleteik működési rendje. Iglódi-Csató Judit kijelentette, a változások nem jártak elbocsátásokkal, áruházaik dolgozói létszáma változatlan maradt. Rákérdeztünk arra is, mi lesz a félbehagyott csongrádi Tesco-val. Azt a választ kaptuk, hogy a nemrég kezdődött új üzleti év beruházásainak felülvizsgálata jelenleg zajlik, döntés később várható.

2011. március 25.

Táncház gyerekeknek is

Az elmúlt héten szombaton ismét gyerekzsivajtól és tekerőlant zenétől volt hangos a Dózsa-ház. A rossz idő ellenére sokan mentek el a rendezvényre, amelyet a Jövőnkért iskola szervezett.

A program két részből állt, előbb a gyermekek (7-8 éves, sőt óvódás korú), majd az idősebbek tanulhatták meg a kezdő vagy éppen a haladó lépéseket. Bemutatkoztak a Koszta általános iskola idén indult néptánccsoportjának tagjai. Bagi Ferenc néptánc oktató elmondta: azon túl, hogy hagyományokat őriznek a néptánc tanítással, szeretnék lerakni egy szentesi néptáncegyüttes alapjait is. Az utánpótlás a Szent Erzsébet és a Koszta általános iskolák által biztosított, már vannak 14-15 évesek a csoportban.

A művészeti iskola központilag meghatározott tanmenet szerint működik, melyet nekik is követniük kell. Figyelemmel kísérik az ország településein folyó táncokat, hiszen szinte minden falunak más-más jellegzetes mozgásformája van, de vannak tájrészekre jellemző jellegzetességek. A gyerek táncházban a zenét Balla Tibor a népművészet mestere, tekerőlantos szolgáltatja.

A szervezők azt tervezik, hogy minden hónapban legalább egy táncházat tartanak.

(garai)

2011. március 25.

Pénzkérdés a kultúra?

Rengeteg a kérdőjel és az aggály a művelődési központ nonprofit kft.-vé szervezése kapcsán. A januári képviselő-testületi ülésen született határozat szerint áprilistól alakulna át az intézmény, azóta ez az időpont július 1-jére módosult, elvileg ekkortól működne gazdasági társaságként. Az intézményben tevékenykedő szakkörök, klubok évindító értekezletén fogalmazódott meg néhány héttel ezelőtt, hogy meg kellene hívni a testületi anyag előterjesztőjét, hátha az együtt gondolkodás előbbre viszi a dolgokat. Karikó-Tóth Tibor alpolgármester el is fogadta a meghívást, hogy a művelődési központ munkatársai és a szakkörvezetők előtt tisztázza a felmerült problémákat.

2011. március 25.

Angertea: Distrust EP

Sztárhangmérnökkel keveredve

Amikor arról kap telefont valaki, hogy megnyerte álmai autóját, az az első (normális) gondolata, hogy ugyan, melyik hülye haverja szórakozik vele? Nagy ritkán kiderül: mégsem a Kész átverés-show forgat, hogy felvegyék, milyen képet vág az illető az akcióhoz, ráadásul a hír igaz!

Nagyjából ez a kategória az Angertea és Neil Kernon "találkozásának" mesébe illő története, amelyet már megismerhettek olvasóink. (A Grammy-díjas producer-hangmérnök – mások mellett - a Cannibal Corps-szal, a Nevermore-ral, a Judas Pri-esttel, a Nile-lel és a Queens-ryche-szel dolgozott. A hobbija: szeret fiatal, tehetséges bandákat "felfedezni".) Most az együttműködés eredményéről számolhatok be, ugyanis megjelent a háromszámos mini-album Distrust címmel (magyarul: bizalmatlanság, gyanakvás), amit ő kevert. Mi több: a dalok ingyenesen letölthetők a zenekar honlapjáról (www.angertea.com). Gáláns, egyben praktikus gesztus!

2011. március 25.

Lelki nappal ünnepeltek

Az elmúlt két évtizedben számtalan előadáson hírneves szaktekintélyek egész sora tisztelte meg városunkat a Szentesi Keresztény Pedagógus Társaság meghívására. Az országos szervezet 1989-ben alakult meg, Keresztény Pedagógus Kamara néven, melyet két évvel később követett a szentesi csoport életre hívása, akkor még ugyanilyen elnevezéssel. Idővel ugyan társaságra módosult a nevük, de ez a céljukon nem változtatott. Fennállásuk 20-ik évfordulóját nem is tudták volna méltóbban megünnepelni, mint egy nagyon mély lelki nappal.

– A hit mélysége istenkapcsolatunk milyenségétől függ, hogyan tartjuk meg örökérvényű törvényeit, hogyan hagyatkozunk rá. Társaságunk megalakulása óta fontosnak tartja, hogy minél több emberhez közel vigye a hitet – fejtette ki céljukat Koválcsik Magdolna, a társaság vezetője. Hisszük és tudjuk, hogy keresztény pedagógusként felelősek vagyunk nem csupán a tudományok megismertetéséért, hanem az értékes élethez vezető út megmutatásával is.

2011. március 25.

Bronzérem a LEN-kupában

A LEN-kupa nemzetközi női vízilabdatorna legjobb négy csapata közé került szentesi lányoknak nem sikerült a bravúr, és nem jutottak be a döntőbe, miután az elődöntő visszavágóján 8–5-re kikaptak az olasz Rapallo otthonában.

A két héttel korábban Hódmezővásárhelyen lejátszott mérkőzésen szerzett kétgólos előny, sajnos kevésnek bizonyult. A harmadik helyért már nem kell mérkőzést játszani, így a szentesi lányok bronzérmesek lettek, amihez minden szentesi sportszerető nevében csak gratulálni lehet.

Zantleitner Krisztina, a szentesiek edzője kissé szomorú volt, hiszen óriási munkát fektettek az elmúlt két hónapban a csapatba, és szerettek volna legalább döntőbe kerülni, amire egyébként minden esélyük megvolt. A lányok betartották a taktikai utasításokat, óriási akaraterővel, lelkesedéssel küzdöttek. A nagy menetelés közben fiatal csapata sajnos, az utolsó mérkőzések végén már nem tudott koncentrálni, és egy-egy olyan gólt kaptak, amit el lehetett volna kerülni. A játékvezetői tévedések is hátrányos helyzetbe hozták a csapatot. Ezen a szinten, sajnos ennyi elég volt ahhoz, hogy minimális különbséggel, de az olimpiai bajnokokkal, válogatottakkal felálló olaszok jussanak a döntőbe. Az edző ezúton is köszöni az egyesület és a szponzorok támogatását.

Garai Sz. Imre

2011. március 25.

Ez a döntő megvan!

Az olaszországi mérkőzés fáradalmait alig pihente ki a Hungerit-MetalCom vízilabdacsapata, máris vízbe szálltak egy újabb erőfelmérésre a hódmezővásárhelyi sportuszodában; a döntőbe kerülésért kellett minden erejüket mozgósítani. Az előzmények és a papírforma bizakodásra adott okot, de az egriek – több volt szentesi játékossal megerősödve – sem hagyták ezt annyiban.

Az első szentesi akciógól Takács Orsolya nevéhez fűződik, aki Shino keresztlabdáját valahonnan a csarnok felső világításának magasságából húzta be a kapuba. Csodálatos egyéni teljesítmény volt! Hasonlóan dicsérni kell Gyöngyössyt is a kapuban. Lelket öntött a lányokba, hiszen több alkalommal is, látszólag vert helyzetből odaért, és fogta meg a gólba tartó labdát. Győri Eszter példát mutatva, óriási lelkesedéssel küzdött, lélektanilag fontos pillanatokban segített a védekezésben, és irányította a csapatot. Brávik Fruzsina egyszerűen tarthatatlan volt, a kiállítások, az ötméteresek kiharcolása a mérkőzés egyik kiemelkedő teljesítménye volt.

Hungerit-MetalCom-Szen-tes–ZF-Eger 9–7. Gólszerzők: Kövér-Kis (3), Takács–Hevesi (2–2), Brávik–Miskolczi K (1–1).

Zantleitner Krisztina edző így értékelt:

– A rendkívül jól felkészített Eger nagy csatára késztette a kicsit fáradt csapatunkat. Nemcsak fizikailag, hanem mentálisan is tompultak voltak a lányok, hiszen a LEN-elődöntő viszavágója, az utazás illetve a vereség egy kicsit még mindenkiben benne volt. Azonban sikerült úrrá lenni a nehézségeken, és kitűnő játékvezetés mellett megérdemelten jutottunk tovább. Most pár nap pihenő, és utána megkezdjük a felkészülést. A versenykiírás nem kedvez nekünk, hiszen a három győzelemig tartó döntő első mérkőzését Dunaújvárosban kezdjük. Legalább egyszer idegenben is győznünk kell, ahhoz, hogy bajnokok lehessünk.

(garai)

2011. március 25.

Rögbi-meccs

A Szentesi '91-esek rögbi klub csapata a Pécsi Indiánok gárdáját fogadja március 26-án, szombaton 14 órakor. Az NB I-es bajnoki rájátszást a Csongrádi úti Spartacus-pályán tekinthetik meg az érdeklődők.

2011. március 25.

Három pontra vágynak

14–5-ös vereséget szenvedett Pécsen a Bodrogi Bau Szentesi VK férfi vízilabda csapata az OB I legutóbbi játéknapján. A mieink annak ellenére remekül kezdték a találkozót, hogy betegségek és eltiltás miatt meglehetősen felforgatott csapattal érkeztek. Az Újpest elleni kiállítások miatt Józsát és Turzait is eltiltotta a szövetség, ám végül utóbbi megúszta felfüggesztett büntetéssel, Németh Dániel és Rácz Norbert viszont betegség miatt nem utazott társaikkal. Éles Vilmos hosszú idő után újra medencébe szállhatott, és bár a vállsérülése már a múlté, a kihagyott időszak miatt messze van még csúcsformájától. Az is kiderült, hogy a négy ifjúsági korú játékos számára egyelőre túl nagy feladat a hiányzók pótlása, ennek ellenére tisztességgel tették a dolgukat a fiatalok. Az első negyedben még tartotta a lépést vetélytársával a Szentes, ám a második játékrésztől már nem tudott komolyabb ellenállást kifejteni a Bodrogi Bau, így kilencgólos vereség lett a parti vége. Tóth László edző szerint a hiányzók mellett a legnagyobb gondot az okozta, hogy ezúttal nem működött olyan hatékonyan a védekezés, mint ahogy azt az Eger ellen láthattuk a csapattól. Az alapszakaszból még három forduló van hátra, és a következő ellenfél az Angyalföldi SI végre verhetőnek tűnik.

H.V.

2011. március 25.

Heti hetes

A hazai pályán már-már szokásosnak mondható 7–6-os győzelmet aratott a Szentesi Vasutas SK futsal csapata az NB II-es bajnokság legutóbbi játéknapján a Szegedi TE EHÖK ellen. A mieink az első félidőben hengereltek, 6–3-ra vezettek már a félidőben Koncz Zsolték, és bár a vége szoros lett, nem forgott veszélyben a győzelem. A Szentes ezzel folytatta remek sorozatát, hiszen a tavaszi öt mérkőzéséből négyet megnyert Némethy László együttese. A hétfői mérkőzésen azonban a tavasz eddigi legjobb, legdinamikusabb futsalját mutatták be. A hét szentesi gólon hárman osztoztak, a remek formában játszó Koncz és Jernei egyaránt három, míg Szabó Dániel egy találatot szerzett. A Vasutas legközelebb hétfőn lép pályára a Berettyóújfalu II vendégeként. A Szentes jelenleg a hetedik helyen áll a tabellán 15 ponttal.

h.v.

2011. március 25.

Csak a győzelmek segíthetnek

A felsőházi rájátszásba kerülés szempontjából vívott fontos mérkőzést a Szentesi Kinizsi megyei másodosztályú labdarúgó csapata idegenben, a Fábiánsebestyén ellen. A Poszler – Kánvási (Nagy I.), Németh, Nagy A. (Tihanyi), Vincze, Halmos (Páger), Gránicz, Debreczeni, Bordács, Juhász, Tóth összeállításban pályára lépő mieink borzasztóan kezdték az öszszecsapást. Gyakorlatilag a középkezdést követően megszerezte vezetést a hazai gárda, a Kinizsi csak 20 percnyi játék után tudta felvenni a ritmust. A kezdeti álmosság után helyzetekig jutottak, sőt büntetőt is rúghattak, ám Bordács kihagyta a 11-est. A második játékrészt az elsőhöz hasonlóan gyengén kezdte a Szentes, egy öngóllal már kettő volt a hazaiak előnye. A csapatnak azonban volt tartása, és előbb Deb-reczeni fejesgólja, majd Juhász találata azt jelentette, hogy végül egy ponttal gazdagodott Bozóki Zoltán együttese. A Tisza-Maros csoportban az első öt közé jutásért tovább folytatódik tehát a harc, bár a mostani döntetlennel nem lehet igazán elégedett a szakvezetés. Bizakodásra adhat okot viszont az a tény, hogy a hetedik helyen álló, 23 pontos Kinizsi és a harmadik Makó II között mindössze egyetlen pont a különbség. A hátralévő két mérkőzésen hat pontot kellene szerezni hazai környezetben, ám a következő ellenfél, a tabellát öt ponttal vezető Hódmezővásárhely II ellen már a pontszerzés is bravúr lenne. A találkozó szombaton, 16 órakor kezdődik a Pusztai László Sporttelepen.

A Kinizsi ifjúsági csapata 4-1-re nyert Fábiánsebestyénben.

h. v.

2011. március 25.

Újra "gördülnek"

A St. Jupát Sportegyesület március 26-án, szombaton 9 óra 40 perctől "Gördülő generációk" elnevezéssel kerékpáros sportrendezvényre várja az érdeklődőket, korhatár nélkül. A céljuk könnyed és mérsékelt távú kerékpáros kirándulás, a kerékpársport és az egészséges életmód népszerűsítése. A Dózsa-háztól (Csongrádi út 2.) indulnak a nevezők a 18–22 kilométeres táv megtételére. Az indulók között a rendezvény grafikájával ellátott pólót sorsolnak ki a szervezők. A rendezvény közúton, vagy részben közúton zajlik, a KRESZ betartása kötelező, fejvédő használata ajánlott. További információ a 20/321-1693-as telefonszámon kérhető.

2011. március 25.

Pollák judo

Az elmúlt hétvégén az alábbi eredmények születtek a judo szakosztály háza táján.

A Junior Magyar Köztársaság Kupán Budapesten szerepelt a Pollák DSE judo szakosztálya. Eredmények: 3. Gila Nóra (–78 kg), 7. Őri József (–73 kg).

Regionális Diákolimpia Döntő, Solt, XV. Solti Tavasz Kupa Diák C korcsoport (2001.): 3. Bartucz András (–42 kg), 2. Páli Dávid (–45 kg), 2. Sarkadi N. L. Petra (–36 kg), 2. Koncz Éva (–45 kg).

Diák B korcsoport (2000.): 1. Molnár Laura (–36 kg). Serdülő (1997/98.): 3. Molnár Dávid (–50 kg).

2011. március 25.

Óvodások versenyeztek

A Klauzál általános iskola felújított tornaterme adott otthont immár negyedik alkalommal az óvodások sporttalálkozójának, vagyis az Óvodás Olimpiának.

Kuruczné Szabó Anikó, az iskola testnevelési munkaközösség vezetője elmondta, hogy a verseny az iskola saját rendezvénye, ahova meghívtak minden óvodát a városból. Két céljuk volt: bemutatni az iskolájukat és a lehetőségeiket a leendő elsősöknek és a szüleiknek, másrészt egy olyan jó hangulatú sportos napot szervezni, ahol egyfajta közösség öszszekovácsolást is el lehet érni.

2011. március 25.

Mustra

A Horváth Mihály Gimnázium irodalmi–drámai tagozatának kiváló diákjai lépnek fel március 26-án, szombaton 16 órától a Móricz Zsigmond Művelődési Házban. A mustragálán bemutatkoznak a fesztiválokon sikerrel szerepelt csoportok is.

2011. március 25.

Pótfűtés

Két kívánság

Egy férfi betér egy étterembe egy struccal a nyomában, leül és rendel:
– Kérek egy hamburgert, sült krumplit és egy Coca-Colát. Majd megkérdezi a struccot:
– És te?
– Ugyanazt – így a strucc. Néhány perc múlva a pincérnő viszszatér a rendeléssel és a számlával.

2011. március 25.

Utazzon Horvátországba!

Vegye igénybe a Discos Travel szolgáltatásait

Horvátországot, az Adria "gyöngyszemét" páratlan természet, állandó napsütés, hihetetlenül kék tenger, festői szigetek, zátonyok és a nagy európai üdülőhelyekhez képest olcsó árak jellemzik. Magyarországgal, Szlovéniával, Szerbiával és Bosznia-Hercegovinával határos. Éghajlata a tengerparti területeken mediterrán, a hegyek által védett belső területeken hazánkéhoz hasonló. Tengerpartja aprókavicsos, köves, sziklás, néhol homokos. A 22–25 C°-os tengervíz igazi élvezetet nyújt a fürdőzőknek. Az ország rendkívül gazdag történelmi emlékekben, hét nemzeti parkja a maga nemében mind világhírű. Magyarországról kevesebb mint 5 óra alatt el lehet érni autóval a legközelebbi tengeri kijáratot.

Utazási irodánk számos horvátországi nyaralóhelyet kínál Önnek. Egyes üdülőhelyeken magyarul beszélő helybeli megbízott segít eligazodni utasainknak. Üdülése során a helyi látnivalókat szervezett kirándulásokon is megismerheti. E kirándulásokat külföldi partnereink szervezik, a jelentkezés és a programok árának befizetése a helyszínen történik.

Néhány fontos tudnivaló: Nemzetközi zöld kártya kiváltása kötelező. Ezt a határon szigorúan ellenőrzik, és csak ennek megléte esetén léphet be személygépkocsival az országba. Az autópályákon a sebességkorlátozások betartását is ellenőrzik. Hivatalos pénznem a horvát kuna, javasoljuk, hogy itthon vagy a határon vásárolják meg, mert így kedvezőbb árfolyamon tudnak pénzt váltani. Útlevél felmutatása a határon már nem kötelező, elegendő az újfajta fényképes személyazonosító igazolványt felmutatni. Az élelmiszerárak kb. 25 százalékkal magasabbak a Magyarországon megszokottnál.

2011. március 25.

Tavaszköszöntő

Hétfőn délelőtt a Szent Anna utcai óvodások ismét megpróbálták előcsalogatni a tavaszt a Kurca ligeti szakaszán lévő Eszperantó-hídon A tavaszköszöntőn Szirbik Imre polgármester, és az óvoda apróságai egy-egy szál virágot dobtak a város "folyócskájába", jelképesen köszöntve ezzel a meteorológiai tavaszt.

2011. március 25.

Ötszáz forintért akár nyolc év

Egy, a rendőrség előtt korábbi ügyei miatt már jól ismert férfi szerette volna lebontani a sportpályán lévő kalapácsvető-dobókör melletti védőkerítést, a vaskeretet és a dróthálót. A férfi éppen a drótot fűrészelte, amikor tetten érték a rendőrök.

Egy másik elkövető is vasat szeretett volna ellopni, de neki sem sikerült észrevétlenül távoznia "hóna alatt" egy öntöttvas-káddal, vaskapuval és acéltartállyal az alsóréti vadászházból.

2011. március 25.

Iskolai beiratkozás

Az önkormányzat tájékoztatja a szülőket, hogy a 2011/12-es tanévre a 2011. május 31-ig 6. életévüket és az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget elérő gyermekeket április 28–29-én írathatják be az általános iskolák elsős osztályába.

2011. március 25.

Alkotó pedagógusok

"Rejtelmek, ha zengenek…" címmel rendezik meg az alkotó pedagógusok tárlatát. A kiállítás megnyitójára április 2-án, szombaton 15 órakor kerül sor a Tokácsli Galériában. A tárlatot Kál-mánné Szabó Erzsébet, a Szivárvány művészeti iskola igazgatója nyitja meg.

2011. március 25.

Kórusok

A Szentesi Zenebarátok Egyesülete április 2-án, szombaton 17 órától rendezi a Veszprémi Liszt Ferenc Kórustársaság koncertjét. A Lajtha László zeneiskola hangversenytermében Kemény Ferenc, G. Caccini, Vivaldi és Kodály művei csendülnek fel. Közreműködik a Bárdos Lajos Vegyeskar.

2011. március 25.

Az ijúsági házban…

…március 28-án, hétfőn 17 órakor nyílik fotókiállítás. A II. Ifjúság szemével című fotópályázatot Nagy István nyitja meg. A kiállított munkákat április 29-ig tekinthetik meg az érdeklődők.

…március 29-én, kedden 17 órától kézműves foglalkozásra várják a gyerekeket. A gyermekklubban recepttartót készíthetnek az apróságok. A foglalkozáshoz szükséges eszközöket biztosítják. A belépés díjtalan.

…március 30-ától, szerdától – hetente, szerdai napokon – önismeret, öngyógyítás = egészségklub indul. Jelentkezni lehet március 29-ig a Művelődési és Ifjúsági Házban. Klubvezető: Varga János természetgyógyász.

2011. március 25.

Szigorúan ellenőrzött diszkók

Nemcsak az újonnan nyíló, de a már működő diszkókra is vonatkozik az elmúlt hét szerdájától hatályos szigorúbb szabályozás. A januári, budapesti West Balkán tragédia után módosított előírások szerint a szórakozóhelyek csak a szakhatósági engedélyek birtokában kezdhetik meg a működést. A tulajdonosnak vagy az üzemeltetőnek biztonsági tervet kell csatolnia az engedélykérelemhez, megadva a diszkó alaprajzát, befogadóképességét, a menekülő útvonalakat és a biztonsági személyzet létszámát, derült ki az elmúlt héten a kormányszóvivő tájékoztatóján.

A kormány tervei szerint szigorúbb engedélyekkel, folyamatos ellenőrzésekkel és súlyosabb bírságokkal előznék meg az önkormányzatok a tragikus fővárosi eseményekhez hasonló történéseket. Információink szerint Szentesen – a társhatóságokkal karöltve – folyamatosan végzi a rendőrség – az Országos Rendőr-főkapitányság intézkedési terve alapján – a szórakozóhelyek ellenőrzését. Ez május végéig folyamatos, egy szórakozóhelyre akár több alkalommal is ellátogathatnak a hatóság munkatársai. A rendőrség mellett az ÁNTSZ, a tűzoltóság, a Munkaügyi Felügyelőség, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szakemberei is részt vesznek az ellenőrzésekben, melynek célja, hogy a szórakozóhelyek jelenlegi állapotának felmérésével garantálni tudják az ott szórakozók nyugalmát és biztonságát. Az eddigi ellenőrzések csak kisebb hiányosságokat tártak fel, ezek megszűntetésére határidőt szabtak ki a hatóságok.

H. V.

2011. március 25.

Családi események

Született: Bárkai Zsolt Imre és Földi Anikónak Borbála, Duka János és Torma Anitának Meredisz Amira, Dóczi Gábor és Szenti-Horváth Krisztina Ibolyának Lilla Dóra, Lakatos Antal és Pulya Renátának Kevin nevű gyermeke.

Elhunyt: Tóth Jánosné Breszkó Mária, Gorcsa Mihályné Piti Ilona, Burda Pál József, Kiss Pál, Tóth Lászlóné Faragó Magdolna Klára, Mihály Imréné Gránicz Anna, Fazekas Bálintné Gondos Julianna.