2011. március 25.

Iskolai csiki-csuki

A képviselő-testület novemberi ülésén a költségvetési koncepció elfogadásakor döntött arról, hogy a teljes intézményi kört szakértők bevonásával a racionálisabb működtetés érdekében felülvizsgálja. Ennek a döntésnek a folyományaként elkészült a szakértői elemzés és a jelentés első olvasatban kerül pénteken a képviselő-testület elé.

– A város demográfiai helyzete, az Európai Uniós és országos trendekkel egyező módon elöregedő képet mutat. Évről évre kevesebb gyerek születik, így az általános iskola elsős osztályát megkezdők száma is csökken. Az elsős osztályok számának megoszlása minden tanévben hasonló. Az egyházi intézményekben és a Koszta iskolában 2-2-2 csoport kezdi meg tanulmányait, s ha ezt matematikai alapokon kivonjuk a jelentkező 200-220 fős létszámból, akkor összesen 50-60 gyermek – azaz két osztály – marad a város további négy iskolájának. Így gyakorlatilag, két iskolában nem is lenne elsős osztály – hangsúlyozta Szirbik Imre.

– A város hosszú évek óta elkövetett mindent azért, hogy intézményeit meg tudja tartani. Ezt szolgálta a Deák és a Damjanich társiskolásítása, a kis létszámú osztályok engedélyezése. Azonban mostmár határozottan látszik a probléma – fejezte ki sajnálatát Szirbik Imre, aki egykor maga is Petőfis diák volt.

Eddig az általános iskolai oktatásról biztosított állami normatíva a költségek közel 55-60%-át finanszírozta, s a város a szükséges 40-45%-ot tette hozzá. Ez 2011-re megfordult, ma az állam kb. 45%-ot finanszíroz, s a városnak saját egyéb bevételeiből 55%-ot kell hozzátennie, ami közel 400 millió Ft.

– Ha azt akarjuk, hogy továbbra is színvonalas oktatásunk legyen, s ne egy elszegényedő, vegetáló, s ez által leépülő iskolarendszerünk maradjon, akkor át kell gondolni, hogy hogyan tovább, s ezért racionálisabbá kell tenni intézményeink működését. Ezen a folyamaton több település korábban átesett, mi viszont kitartottunk a lehető legvégsőkig. A kialakult gazdasági helyzet azonban az intézmény struktúra megtartását ma már nem teszi lehetővé.

A polgármester elmondta: Független külső szakértőket kért fel az önkormányzat, hogy objektíven vizsgálják át az iskolahelyzetet. A szakértői csoport február végén adta le anyagát, márciusra pótolták a hiányosságokat. Javaslatuk szerint a Damjanich a Deákba költözne, nem alakítanának át tanulócsoportokat, s a kollektíva is maradna a régi.

A Petőfi iskola esetében lenne változás. 3 koncepcióról tárgyalnak az önkormányzati képviselők pénteken: az egyik szerint maradna minden a régiben. Ez gyakorlatilag azt jelentené, hogy egy pénzügyileg fenntarthatatlan iskolarendszert ítélnénk vegetálásra.

Egy másik verzió alapján idén már nem indulna elsős osztály, s így lépcsőzetesen szűnne meg az iskola. A harmadik variáció az azonnali bezárást javasolja.

A polgármester elmondta: A beterjesztett szakértői anyag részeként felmérést végeztek a körzetben élő családoknál. Kiderült: összesen 6 szülő kívánja csupán, hogy gyermeke a Petőfiben kezdje meg tankötelezettségét.

Kérdésként merül fel, hogy mi történik a Petőfi iskola épületével, melynek felújítási munkálatai jelenleg is zajlanak.

– Négy évvel ezelőtt döntöttünk az épület felújításáról, hisz arra készültünk, hogy egy újszerű épületben továbbra is iskolát működtessünk. A gyereklétszám csökkenése sajnos keresztül húzta a számításainkat. Legalább öt évig oktatási célra kell hasznosítani, és arra is akarjuk használni.

Ehhez kapcsolódik, hogy kormányzati célkitűzés az úgynevezett előre hozott szakképzés beindítása, amely 14 éves kortól újra lehetővé teszi a szakmatanulást. Másrészt örömteli helyi sajátosság, hogy a Zsoldosban feljövőben van a rendészeti képzés, továbbá az, hogy az egyre népszerűbb iskola a szeptembertől induló tanévben plusz egy osztályt fog indítani. Harmadrészt markánsan megjelent az a szülői igény is, amely több jelenlegi osztály vonatkozásában jobb iskolai-tantermi körülményeket vár el.

Az iskolaépület továbbra is a város fiataljait, azok fejlődését szolgálja. Célunk az, hogy egy kor színvonalán álló alapoktatás után a szakképzés feltételeit javítsuk, s a teljes képzési rendszert ne csak itthon tartsuk, hanem felsőfokú intézményekkel is egyeztetett módon azt tovább bővítsük.

Az általános iskolai osztályokkal kapcsolatos problémák felmérése, s a döntés előkészítése során fogalmazódott meg, hogy az épület szolgálja középiskolai oktatási célokat is. Leültünk a Szegedi Egyetem, a megyei és a szakképző intézmény vezetésével, hiszen azt kérték, hogy segítsen a város az infrastrukturális probléma megoldásában. Két javaslatot tettünk. Az egyik, hogy a jelenleg részlegesen üresen álló berekháti iskolaépület oktatási szárnyában helyezzük el a gyerekeket. Az önkormányzatnál az is felmerült, hogy a Petőfi iskola udvarán álló, úgynevezett külső tantermeket használhassák. A megyei vezetés 5 elképzelést említett, amelyben benne volt az is, hogy iskolát építenek – ez illuzórikus jegyezte meg –, de az is felmerült, hogy Ásotthalomra vagy Szegvárra vinnék el a szakképzés egy részét. Kompromisszum született: ez a tanév a B épületben fejeződik be, a következőben pedig a város vállalná, hogy a Petőfi utca udvarán lévő két tantermet a Zsoldos rendelkezésére bocsátaná, a másik két csoport oktatását szervezéssel oldanák meg. Később várható végső döntés – felelte érdeklődésünkre a polgármester, aki elmondta, hogy a Petőfi iskola megszüntetése nem jelentene tömeges létszámleépítést. A tanárok, tanítók közül többen közel állnak a nyugdíjkorhatárhoz, mások a város többi oktatási intézményében helyezkedhetnének el, ahol éppen ezért létszámstop van érvényben. A tanítók – akinek óvónői szakpárral van végzettségük – óvodákban lesznek elhelyezve, az egyetemi végzettségű tanárok középiskolában folytathatják tovább. Ebben az elképzelésben partnerek az egyházi intézmények is. Az átszervezés 15-16 pedagógus álláshelyet jelent, a technikai dolgozóknál 11-13 főt érint, akik elhelyezése úgy néz ki, szintén megoldott.

A diákok esetén a Damjanich iskola csoportjai pedagógusaikkal együtt együtt maradnak, s a Deák iskola épületében folytatják közösen tanulmányaikat. A Petőfisek esetén is az a célunk, hogy a befogadó Klauzál Gábor Iskolában az osztályok együtt maradjanak osztályfőnökeikkel, tanítóikkal, s lehetőleg szaktanáraikkal is. Minden olyan kompromisszumra nyitottak vagyunk, mely elsősorban az oktatás színvonalát emeli, megnyugtat diákot, szülőt, pedagógust, s az átalakuló szerkezetben hosszú távon biztosítja az anyagilag is megalapozott korszerű oktatást. Ehhez higgadt párbeszéd kell minden résztvevő részéről, s ezért javasoltam a Képviselő-testületnek, hogy pénteken első olvasatban tárgyalja az előterjesztést, és minden érintettel lefolytatott konzultáció után kb. két hét múlva hozza meg végleges döntését.

Ehhez kérem – mint egykori Petőfis diák is – mindenkinek a higgadt, bölcs segítő hozzáállását – mondta Szirbik Imre.