Merítsen a múltból - ekonyvtar.vksz.hu - a digitális emlékezet

periodikák,
újságcikkek
könyvek,
dolgozatok
nyomtatványok,
térképek
kép, hang,
multimédia

Bemutatkozik az e-Könyvtár Szentes

"Szentesikumok"a digitális helytörténeti gyűjteményben

 

Az e-Könyvtár Szentes célja a város és vonzáskörzete helytörténeti vonatkozású dokumentumainak gyűjtése, digitalizálása és szolgáltatása oktatási, kulturális és tudományos, non-profit célokra.

 

 

 

Ezek a dokumentumok a könyvtári hungarikumok mintájára "szentesikumok", azaz olyan szöveges-, képi- és multimédiás tartalmak, amelyek szentesi alkotásokkal, eseményekkel, személyekkel kapcsolatosak, illetve amelyek jeles szentesi alkotók bármilyen témájú és műfajú alkotásai.

 

További részletek

 

Az e-Könyvtár előzményei --- Az e-Könyvtár "lelke" a JaDoX --- Az első tartalmaktól napjainkig
Az e-Könyvtár gyűjteményrészei
| periodikák, újságcikkek | könyvek, dolgozatok | nyomtatványok, térképek | képek, hangok, multimédia --- Hogyan érhető el az e-Könyvtár? --- A digitális emlékezetről

 


Az e-Könyvtár előzményei

 

A Szentes Városi Könyvtár egy konzorcium tagjaként 2009-ben sikeresen szerepelt a Az Európai Unió Tudásdepo-express című pályázatán . A makói, a csongrádi, a felgyői és a maroslelei intézménnyel összefogva 69 millió Ft-ot nyertek számítógépek és szerverek telepítésére, illetve ehhez kapcsolódóan lehetőségük nyílt a portáljuk megújítására.

 

 

 

Ezzel egyidőben Könyvtárunk csatlakozott a „Városi lapok” digitalizálási projekthez, amelyet 2009-ben indított el az Oktatási és Kulturális Minisztérium állományvédelmi digitalizálási projektként, közepes méretű városi és megyei könyvtárak számára.

 

 

 

A 26 kijelölt könyvtár között mi a „Szentesi Lap” című vegyes tartalmú hetilapunk feldolgozását végezhettük el az Országos Széchényi Könyvtár mikrofilm-állományából történt digitalizálás eredményének továbbfeldolgozásával. Ez a munka, 2010 májusában kezdődött, és 2011. augusztusában fejeződött be. Az eredményt az OSZK Elektronikus Periodika Archívuma (EPA) tette közkinccsé.

 


Az e-Könyvtár "lelke" a JaDoX

 

Az e-Könyvtár Szentes a JaDoX elektronikus dokumentum-kezelő rendszert használja. Ezt a szegedi székhelyű iKron Kft. - ma Qulto Cégcsoport -  fejlesztette ki elsősorban a közgyűjtemények számára.

Kezdetben XML-ek szerkesztésére használták, mint a HunTéka elektronikus könyvtár modulját. A rendszer első bemutatására 2006-ban került sor a a hódmezõvásárhelyi Németh László Városi Könyvtár Digitalizáló Mûhelye gyakorlati tapasztalatainak ismertetésével.

 

 

 

A JaDoX platform-független rendszer, amely nyílt forráskódú, ingyenes adatbázis-kezelő motorra épül. A később felmerült igények, a folyamatos fejlesztés nyomán mára teljes körű megoldást nyújt a digitális objektumok - szöveg, kép, hang és videófilm - feldolgozásához, tárolásához, megjelenítéséhez és visszakereshetőségéhez.

 


Az első tartalmaktól napjainkig - az e-Könyvtár gyűjteményrészei

 

Az előzményekben említett pályázati siker nem csak lehetőséget, de kötelezettséget is jelentett – ilyen volt a frissen létrejött elektronikus könyvtárunk tartalommal való feltöltése.

Elsőként 2011. augusztusában az EPA-val együttműködve a Szentesi Lap című vegyes tartalmú hetilap 1872 és 1947 közötti 45 archív évfolyama vált elérhetővé a gyűjteményben.

Az első feldolgozott könyv dr. Berecz Sándor A Szentes Városi Községi Főgimnázium története című, 1896-ban megjelent kötete volt.

Napjainkra mintegy 12 ezer különféle szentesi vonatkozású dokumentum tallózható, kereshető a gyűjteményünkben.

 

***   ***   ***

 

A periodikák között az elsőként megjelent Szentesi Lap archívuma mellé kurrens tartalomként felsorakozott városi hetilapunk a Szentesi Élet (1968-tól), a Városi Visszhang című havonta megjelenő újság (1991-től), illetve legutóbbi digitalizálásaink eredményeként a Gimnáziumi Értesítők 1865-2000 közötti 83 kötete és ehhez kapcsolódóan a Polgári Leányiskola évkönyveinek jelenleg még épp bővülő sora és a szórványos periodika-lapszámokat tartalmazó Üzemi lapok valamint az eseti lapszámok, naptárak gyűjteménye.

Cikkgyűjteményként a Délmagyar.hu friss szentesi cikkeiből tallózó NetSzemle jelenik meg, amely ebben a formában 2012-ig tekint vissza, de a gyűjtés 2003-tól indult meg - eredménye HTML-oldalakon érhető el.

Repertórium tárja fel a Csongrád Megyei Hírlap szentesi vonatkozású cikkeit. Ez szintén folyamatosan bővül - jelenleg az 1976-1987 közötti évfolyamok terjedelmes gyűjteményei érhetők el 1-1 dokumentumban.

 

     

 

***   ***   ***

 

A nyomtatott monografikus dokumentumok csoportjaiban mintegy 150 rekord érhető el. A helytörténeti témájú művek és a dolgozatok, esszék mellett rátalálhatunk szentesi szerzők alkotásaira, illetve életrajzokra, önéletírásokra is. A témakör az adattárak és a helytörténeti bibliográfiák sora zárja.

 

        

 

***   ***   ***

 

A nyomtatványok, térképek csoportjaiban a Levéltárral való együttműködés eredményeképpen válhatott elérhetővé számos régi várostérkép, illetve a szentesi gyászjelentés-gyűjtemény, amelyet nekrológok a síremlékekről készült fotók gazdagítanak. Számos különlegességre bukkanhatunk a kisnyomtatványok között is.

 

   

 

A képek, hangok, multimédia gyűjtemény-csoportjaiban folyamatosan gyarapodik a jelenleg több mint 600 rekordot számláló képi tartalom. Igen népszerűek a régi szentesi képeslapok, valamint a pontosan névadatolt iskolai tablóképek. Ez utóbbiak kiváló lehetőséget adnak arra, hogy a Keresés oldalon egy személy nevét beírva az őt megjelenítő tablót - és mellette a további dokumentumokat is - megkaphassuk.

A szentesi arcképcsarnok - folyamatosan bővülő rekordszámmal - a Szentesi Levéltár Fotótárából jelenít meg portrékat. Közgyűjteményi együttműködés eredményét tükrözik a Koszta József Múzeum Fotótárából közzétett üvegnegatívok is, amelyek a 2011-ben írt  Helytörténeti értékű üvegnegatívok Szentesen című BA szakdolgozatomhoz kapcsolódóan lettek digitalizálva.

 

  

 

A 100 fölötti rekordszámot kitevő hangfelvétel és mozgókép - kiegészülve az egykori Szentesi Amatőr Filmklub digitalizált alkotásaival - számos jeles szentesi személy emlékét segít felidézni, megőrizni.

Külön részgyűjteményt képez a szentesi népzene, és azon belül is a tekerőmuzsika, valamint az Amatőr Filmklubot 1962-ben megalapító dr. Dragon Károly (1928-1999) alkotásai.

 

  

 

 


Hogyan érhető el az e-Könyvtár és az egyes dokumentumok?

 

Végül pár szó arról is, hogy hol található meg az e-Könyvtár Szentes, illetve azon belül például a Gimnáziumi Értesítők sora az Interneten.

A gyűjteményhez sok helyről vezet célirányos webhivatkozás, ami közvetlenül felkínálja egy-egy konkrét gyűjteményrész vagy tartalom rekordját.

A böngészőnk címsorába be is gépelhetjük:

ekonyvtar.vksz.hu

Ezen a címen nyílik a gyűjtemény főoldala. Fent a Böngészés menüpontra kattintva megjelenik a menü, felül a periodikákkal, lentebb a "szóló" monografikus dokumentumokkal.

Itt az 1.7 Gimnáziumi Értesítők... sorra, majd a lenyíló listában a megjelenés évére kattintva megkapjuk a kötet rekordját, ahol a kapcsolódó információk olvashatók.

Az első oldal bélyegképére kattintva az nagyobb méretben jelenik meg, maga a PDF-fájl pedig alatta a Megjelenít: ... linkre kattintva tölthető le - ez után pedig a gépünkön megszokott módon olvasható.

 

 


A digitális emlékezetről

 

Szentes város digitális emlékezetének ideája a 2000. év környékén fogalmazódott meg, amikorra már kommersz technikai háttérrel is lehetett sikereket elérni a digitalizálásban és a közzétételben.

2003 tavaszán a Könyvtárban tartott bemutatón már az ügyön munkálkodó csapat eredményeiről is be tudtam számolni. Büszke vagyok rá, hogy ezek a www.szentesinfo.hu szerver tartalmaiként a mai napig elérhetők.

A későbbiek során a látványos eredmények száma megcsappant, mert az érdeklődés és a lelkesedés által összekovácsolódott alkotógárda nem tudott sem szervezetté válni, sem pedig betagolódni valamelyik helyi kulturális intézménybe.

Az e-Könyvtár létrejötte viszont új dimenziót adott a digitális értékőrzésnek, és kollégáimmal együtt további munkára sarkall bennünket. A közgyűjteményi keret pedig esélyt ad a szerves folytatásra és a hosszú távú megőrzésre.

A digitális közzététellel kapcsolatban további részletek olvashatók a 2013-ban írt informatikus-könyvtáros MA szakdolgozatomban.

 

Vallom, hogy az e-Könyvtár Szentes digitális helytörténeti gyűjtemény működtetésével, gyarapításával intézményünk nem csak az internetes tartalom-megosztás egy korszerű megoldását biztosítja, hanem a helyi értékek megőrzése, közkinccsé tétele által a lokálpatrióta identitásunk erősítését is szolgálja.

 

Szentes, 2015. 12. 30.


  

Merítsen a múltból - ekonyvtar.vksz.hu - a digitális emlékezet

 Összeállította: Tímár Ferenc

 

.