Az újság PDF-fájlként

XLIII. évfolyam 44. szám

2011. november 11.

A kórház termálkútjai

Módosítaná településrendezési tervét a város önkormányzata. Oka a kormányzat új, államosítási törvénytervezete. A módosítás a Dr. Bugyi István Kórházat is érinti. Szirbik Imre polgármester az október végi testületi ülésen elmondta, azt szeretnék, ha a gyógyvízkút az átszervezéseket követően a város tulajdonában maradna. Ahhoz viszont önálló helyrajzi számmal kell, hogy rendelkezzen. A procedúrához a visszamaradó területeknek meg kell változtatni azokat az építési előírásait, amely az egybe levő kórházteleknek kiadja a szabályzás feltételrendszerét.

– Az, hogy a kút ki tud-e jönni az állami tulajdonból, tárgyalás kérdése, ezen ügyekben Szócska Miklós miniszter úr közvetlen tárgyalást kíván folytatni az érintettekkel november folyamán. Javaslatunk a kórház leendő fenntartója felé az, hogy kerüljön egy úgynevezett hőcserére sor. A kórháztól 50 méterre van a Kertváros II-es kút, lehetőség van hőmenynyiség cserére. Arra, hogy ne gyógyvizet adjunk be a kórháznak fűtési célra, s a gyógyvízkút, mint városi tulajdon, alapot képezhessen későbbi idők folyamán gyógyászati fejlesztések lehetőségére a kerítésen kívül is.

2011. november 11.

Időben segíteni

Program a gyermekek korai fejlesztésére

Az agy plaszticitása folytán az élet első éveiben módunk van arra, hogy beavatkozzunk a kóros fejlődést észlelve. Minden gyermek számára fontos, hogy ebben az időszakban – az egyéni adottságokat figyelembe véve – segítsük értelmi, érzelmi, testi fejlődését. Így van ez az átlagostól eltérő, más fejlődésű, értelmi, érzékszervi, mozgási károsodással küzdő gyermekek esetében is. Ha az első életévekben nem segítjük, fejlesztjük őket, elveszítjük a lehetőséget arra, hogy egy magasabb szinten funkcionáló, az életet boldogan, vagy elviselhető módon élő, önellátó, a társadalomba beilleszkedő ember váljék belőlük.

2011. november 11.

A Rádió Szentes után néma csönd jön

Hónapokig szólhatna még a Rádió Szentes a 106,1 MHz-es frekvencián, de nem fog – a város adója november 22-én éjfélkor végleg elnémul. A helyét egyelőre senki nem veszi át az éterben, a frekvenciapályázat eredményére ugyanis még várni kell. A győztesnek 45 napja van szerződéskötésre, és további 120 napja a műsorszolgáltatás elindítására.

Akár fél évre is elnémulhat a szentesi 106,1 MHz-es frekvencia, miután november 22-én éjfélkor befejezi működését a Rádió Szentes. Mint arról korábban beszámoltunk, az önkormányzati cég által működtetett médiumnak már ez év elején lejárt a 106,1 MHz-re vonatkozó frekvenciaengedélye, azóta ideiglenes – kéthavonta megújított – jogosítvánnyal működhet a rádió.

2011. november 11.

Közlemény a Petőfi Szálló ügyében

A Szentesi Élet 2011. november 5-i számában megjelent "Petőfi Szálló: feloldott titkok" című írásukkal kapcsolatban a következőket szeretném nyilatkozni: Az International Project Managements Kft. és a szentesi Önkormányzat között megállapodás született, hogy közös törekvéseik által a Petőfi Szálló felújítása mielőbb megvalósuljon.

Ez a megállapodás, valamint az International Project Managements Kft. semmiben sem kapcsolódik a Pendola Kft., valamint a Pendola-Szentes Kft. érdekköreihez, eddigi megállapodásaihoz és tevékenységeihez sem. Annyit tettünk csupán, hogy általunk a Város, ezen belül pedig az Önkormányzat kapcsolatba került egy több évtizedes múlttal rendelkező, nemzetközileg is elismert befektető csoporttal. Eddigi munkánk eredményeiről és a részletekről hamarosan a közvélemény is tájékozódhat egy sajtótájékoztató keretein belül, melyet 2012 februárjában fogunk megtartani.

Katos Zsolt
ügyvezető igazgató
International Project
Managements Kft.

2011. november 11.

Utazás Marosvásárhelyre

Erdély szívében, az erdélyiek szívünkben

Az erdélyiekkel több mint tíz éve töltöm együtt a nyári táborokat. Mindig várakozással tölt el, ha az erdélyi barátainkkal találkozhatom. Nemrégen látogatott el a SZIDÖK (Szentesi Ifjúsági és Diák Önkormányzat) tizenévesekből álló csapata Marosvásárhelyre. Tízórás vonatozás fogadtak minket a vendéglátóink, s még egy esti körtúrát is tettünk.

Fáradtságunkat a vendégszeretet azonnal "félresöpörte". A program ideje alatt az időjárás részben kedvezett, hiszen jó időben láthattuk Marosvásárhely központját, a csodálatos Kultúrpalotát és a "megyeházi" toronyból a városképet. A Bolyai-Teleki könyvtár felújított épületét kívülről néztük meg, de a belvárosi Ótemplomot és a nemrég feltárt kriptát is láttuk. Megterveztük a nyári táborok programjait, miközben az Erdélyi Magyar TV-nek adtunk interjút. A tévések mindenkit megszólaltattak, a legkisebbektől a felnőtt segítőkig. Este a Szomorú vasárnap c. előadást tekintettük meg, amely mindenkinek nagyon tetszett. Az utolsó nap a Medve-tónál jártunk, ahol a fák színes kavalkádja fogadott minket. A parajdi sóbányában egy földalatti "világ" tárult elénk, amely után új erőre kapva folytattuk utunkat Korondra. A helyiek nagy szeretettel fogadtak minket. Válogathattunk a szebbnél szebb, kézzel készített tárgyak közül, illetve az ügyesebbek a korongozást, és a tányérfestést is kipróbálták. A programok sorát könnyes búcsú zárta. Megállapodtunk abban, hogy jövőre ismét találkozunk.

Ezúton is szeretném megköszönni az önkormányzat támogatását, hiszen máskülönben nem tudtuk volna megtenni ezt az utazást. Sok mindent láttunk, de sok mindent még nem, éppen ezért remélem/reméljük, hogy minél hamarabb ismét visszatérhetünk erdélyi barátainkhoz.

Lantos Anita

2011. november 11.

Sikeres egyházszervező és templomépítő

90 éve hunyt el Futó Zoltán református lelkész

Futó Zoltán (Joó Béla festménye, 1908)Ismét egy olyan férfiúról emlékezünk meg, aki nem Szentes szülötte, de itt élt, itt teljesedett ki munkássága, és itt lett eltemetve. Egyházi téren működött, egyre magasabbra emelkedve a ranglétrán. Egyházszervezőként jelentős sikereket ért el; a legfelkészültebb teológusok és leghatásosabb hitszónokok között tartották számon. Eredményekben gazdag életútja váratlan hirtelenséggel szakadt meg, kilenc évtizeddel ezelőtt.

Futó Zoltán ősei Borsod vármegyében éltek; atyja, Futó Mihály, még Boldván született 1835-ben. Az apa Sárospatakon bölcseleti, teológiai és főiskolai tanulmányokat folytatott, s innen került Hódmezővásárhelyre 1860-ban, ahol a református főgimnázium tanára, majd harminc éven át igazgatója volt. Felesége Papy Amália, akitől nyolc gyermeke született. Közülük Zoltán már Hódmezővásárhelyen jött a világra 1863. május 15-én. Elemi és középiskolai tanulmányait szülővárosában végezte, 1880-ban kitüntetéssel érettségizett. Teológiai ismereteit a Debreceni Református Főiskolán szerezte; 1885-ben letette az első lelkészi vizsgát. Az 1885/86-os tanévet a berlini és a baseli egyetemen töltötte, majd kitűnő eredménnyel letette a második lelkészi vizsgát. Előbb Nádudvaron, 1887 nyarától Temesváron lett segédlelkész, 1891-től 1898-ig rendes lelkész, egyházmegyei aljegyző, később főjegyző. 1892-ben feleségül vette Mágori Vilmát, akitől két leánya született: Erzsébet és Rózsa.

2011. november 11.

Fenyvesi István Időutazása

Néhány hónapja jelent meg a szegedi Bába Kiadó gondozásában két kötetben Fenyvesi István ny. egyetemi docens Időutazás című viszszaemlékezése. Alcíme – Szentes-Szeged-Szlávok - tájékoztatást ad szerzőjének megtett útjáról, az őt ért szellemi hatásokról, a vele kapcsolatba került személyekről és személyiségekről.

A közelmúltban a városi könyvtárban mutatták be a könyvet a szerző jelenlétében.

A ténygazdag visszatekintésből most csak a szentesi vonatkozások (nagyszülők, szülők, gyermekkor, gimnáziumi évek, népi kollégiumi emlékek, diáktársak) részleteit hallhattuk írójának öszszekötő, eligazító szavaival.

Megismerhettük egy szegény sorban küzdő család mindennapi életét, tehetséges gyermeküknek a helyi gimnázium által indított útját a tudomány világába.

Jó volt megtapasztalni ezen az estén Fenyvesi István hűségét szülővárosához – Adyt idézve - "Amelyből vétetett."

-y-y

2011. november 11.

Keresztes utca

Utcáink, tereink névadói (63.)

Az Alsópárt nevű városrészben található; a Csillag és a Béke utcákat köti össze. 1857-ben még Molnár utcaként emlegették, valószínűleg egy közeli malomról, vagy az utcában lakó molnárokról. Az 1906. évi városrendezéskor kapta a Keresztes utca nevet, feltehetően az utcában házzal rendelkező Keresztes családról, amelynek több tagja egykor jelentős tisztségeket viselt: pl. Keresztes Mihály 1785-ben, János 1813-ban községi bíró volt. Az 1906-os utcanévadáskor még az utcában lakott Keresztes Antalné, feltehetően a hajdani ősi fészekben.

Labádi Lajos

2011. november 11.

Gondolatok

Meghalt az egyetlen aranylabdás magyar labdarúgó, Albert Flórián. Arról is nevezetes volt, hogy 15 éves korától kezdve mindvégig, amíg a kora engedte, ugyanabban a hazai csapatban játszott. Labdaművész, azonfelül példaadó sportember volt. Méltó utódai alig-alig látszanak a zöld gyepen, de nincs még vége a világnak, láttunk már csodát, reménykedjünk...

"Verespatak ügyében megint a pénz beszél?" Sajnos az. Szegény Erdély, szegényedő csodás tájak és fenyegető veszély a mi vizeinkre. Igen, a külföldi pénz beszél. Sajnos ugyanakkor a magyar forintnak elment a hangja.

Az elmúlt idényben 430-an haltak meg fűtetlen magyar lakásokban. Ráadásul kemény telet jósolnak az okosok. Isten legyen irgalmas minden szegény magyar családhoz és adjon jó kezdetet egy javuló világhoz.

Áll a mozgólépcső a szegedi Nagyállomáson. Állítólag hónapok óta. Mellesleg nem érdemli meg a nevét, ha mozgólépcső lévén ácsorog. Viccnek rossz, de ki van írva rá: "Belépésre indul". Kár, hogy az, akinek a javítás lenne a dolga, vagy nem tud, vagy nem szokott olvasni. De fel a fejjel!

Új autót kapott a polgárőrség. Derék emberek nagyszerű alakulata. Megszolgálták. Büszkék lehetünk a polgárőreinkre és dicsérjük az illetékest is, aki kiutalta számukra a rávalót.

Dr. Imre Ernő

2011. november 11.

Félmilliárdos fejlesztés az ipari parkban

A térség első inkubátorháza épül a Szarvasi úton

Az önkormányzat és egy magáncég összességében több mint félmilliárd forintos fejlesztést hajt végre az ipari parkban. A Szarvasi úti inkubátorház a jövő év elejétől 4 ezer négyzetméteren kínál szolgáltatásokat induló és már működő vállalkozásoknak, az önkormányzat pedig daruzható üzemcsarnokot épít, amit bérbe adna.

Csongrád megye északi felének első inkubátorháza lesz a Szarvasi úti volt Esze Tamás laktanya legénységi épületéből. Az ingatlan tulajdonjoga 2008-ban került az Inno-Depot 2008 Kft.-hez, amely 2009 őszén 119 millió forint uniós támogatást nyert inkubátorház infrastrukturális fejlesztésére. A megítélt összeg fele a beruházás teljes költségének.

2011. november 11.

Pályázat

Az önkormányzat szociális bizottsága támogatási pályázatot hirdet a városban működő szociális, és gyermekjóléti intézményeknek, civil szervezeteknek egészségmegőrző tevékenység támogatására. Pályázat nyújtható be az egészségmegőrző programhoz kapcsolódó tárgyi eszközök beszerzéséhez. A keretösszeg 200 ezer forint, egy pályázó maximum 15 ezer forint összegű támogatást kaphat. A pályázatot a polgármesteri hivatal szociálpolitikai osztályára kell benyújtani november 30-ig.

2011. november 11.

40 milliós folt a 181 milliós lyukra

181 millió forintos költségvetési lyuk befoltozására 40 milliós támogatást kapott Szentes a Belügyminisztériumtól. A tárca államtitkára, Tállai András múlt pénteken hozta nyilvánosságra, hogy az önhibájukon kívül nehéz helyzetbe került önkormányzatok mennyi anyagi segítséget kapnak az államtól. Elsősorban lejárt közüzemi számlák kifizetésére és elmaradt bérekre kaptak támogatást az érintett települések. Ebben az évben másodszor lehetett erre a forrásra pályázni, a tavaszi első körben hiába vett részt Szentes, nem nyert. A második kiírásnál 123 milliós igényt nyújtottak be, ebből végül 40 milliót ítéltek meg a városnak, a pénz szombaton meg is érkezett az önkormányzat számlájára – tudtuk meg Krajsóczki Sándornétól. A polgármesteri hivatal számviteli irodájának vezetője hozzátette, az igényelt összeg mértékét egy bonyolult számítás után állapították meg. Az önkormányzat tényleges hiánya egyébként magasabb az igényelt támogatásnál: 181 millió forint. Ez a mínusz most 40 millióval csökkent, de a költségvetési egyensúly megteremtéséhez az intézményi gazdálkodás további szigorítására lesz szükség. A Csongrád megyei települések közül 33 pályázott erre a keretre, összesen 310 millió forintot nyertek. A legtöbbet Csongrádnak ítéltek meg: 65 milliót kapott a szomszédvár. A térségünkből Árpádhalom 5, Derekegyház 5,5, Eperjes 5, Fábiánsebestyén pedig 12 milliós támogatáshoz jutott.

B.D.

2011. november 11.

Biciklivel és lecsóval a mentősökért

Holman István, a Szentes Kistérségért Mentők Alapítvány Kuratóriumának elnöke bensőséges ünnepségre invitálta az alapítvány szponzorait és a mentőállomás dolgozóit.

Ezen a rendezvényen adták át jelképesen azt az életmentő készüléket, amely a sürgős és speciálisan veszélyes esetekben nélkülözhetetlen a mentéskor.

A készülék több mint 500 ezer forintba került, melyhez a sok adakozó mellett a város, illetve a HUNOR Coop Zrt. is kiemelt támogatást adott.

Köszöntötték Baranyi Antal Gábort, az alapítvány reklámemberét, aki a fél világot körbekarikázta és Marokkótól Szentesig kerékpáron népszerűsítette a nemes szándékot és így szervezett támogatókat.

Szirbik Imre polgármester azt kívánta, hogy ne kelljen sűrűn használni a készüléket, de ha mégis, az mindig sikeres legyen.

Mészáros Zoltán, a HUNOR Coop Zrt. vezérigazgatója a cége által rendezett X. Lecsófesztivál valamennyi vendégének megköszönte, hogy kóstolójegy vásárlásával e nemes cél mellé álltak. A kóstolójegy bevételét a társaság megduplázta, s ezt átutalták az alapítvány számlájára.

Holman István megköszönte valamennyi támogató segítségét, s ígérte, hatékonyan fogják használni az életmentő készüléket.

2011. november 11.

Változtassunk élet-módunkon, míg lehet

Megtöltötte a termet a hallgatóság szerdán a volt megyeházán, a SZENtESt – Egészség a célkeresztben elnevezésű városi szűrőprogram következő állomásán. November 12-én, szombaton 10 és 17 óra között a háziorvosi rendelőkben várják a szűrésre érkezőket, ám érdemes volt előtte meghallgatni a szakorvosok előadásait. Ezúttal a szív-és érrendszeri betegségek és a cukorbetegség megelőzéséről beszéltek e területek szakértői. Mint elhangzott, a szűréseket elsősorban aktív korúaknak találták ki, akiket ritkán lát orvos, valamint az is visszatérő gondolat volt, mennyire nagy jelentősége van a megelőzésnek. A Magyarországon vezető halálokról, a szívkoszorúér-betegségekről s a rizikófaktorokról dr. Tarajossy Zsuzsanna kardiológus főorvostól azt tudhatták meg a jelenlévők: az életmódbeli tényezőkön (stressz, dohányzás, mozgáshiány, egészségtelen táplálkozás) van módunk változtatni.

Ugyanezt igyekezett az emberek tudatába vésni dr. Papp Zoltán sebész is. A főorvos elrettentő képekkel illusztrálta mondanivalóját az érszűkületről. Mint mondta, odafigyeléssel megelőzhető lenne a betegségek kialakulása, mindenki saját maga tegyen a betegség megelőzésért. Egyik tanácsa: tükörben vizsgáljuk meg talpunkat, nincs-e kezdődő fertőzés. Ezzel már a cukorbetegség végtagszövődményei kerültek szóba, melyről dr. Földesi Irén diabetológus főorvos nem mutatott ugyan szörnyű képeket, hiszen szerinte ezek megelőzhetők, viszont egy riasztó adattal szolgált: 2025-re várhatóan 380 millió cukorbeteg lesz a világon, ez 38 magyarországnyi embert jelent. A 2-es típusú diabétesz öröklődik, de környezeti tényezők is befolyásolják, így elsősorban az elhízás. Veszélyeztettek a 45 év felettiek, s akik 4 kg feletti gyermeket szültek. Kötelező mérni az utódok vércukrát és számolni kell a kalóriákat is, mindenáron le kell fogyni, szólt a főorvos utasítása, aki étkezési tanácsokkal is szolgált. Azok nyugodhatnak meg, akiknek éhgyomri vércukra 6 alatti.

A szombati ingyenes szűrésen vérzsír-, koleszterin-, és vérnyomás-mérést is végeznek.

(darók)

2011. november 11.

Zöldfőváros

A "Biodiverzitás Fővárosa 2011" címet nyerte el múlt héten Szentes, s ezzel meghívót kapott Brüsszelbe, ahol november 24-én hirdetik ki, európai összevetésben milyen szintet képvisel városunk a biológiai sokféleség területén. A megmérettetésen – amelyre hazai 50 település nevezett – a bíráló szakmai testület értékelte a zöld területek fejlesztését, a fontos élőhelyek megőrzését, de a környezeti nevelés, a zöld közbeszerzés és a tájékoztatás éppúgy pontot ért a versenyben, mint a természetközeli gazdálkodási formák előnyben részesítése, vagy akár a természetvédelemmel foglalkozó civil szervezetek támogatása.

– Szentes saját kategóriájában és országos szinten is a legjobb eredményeket érte el, így Magyarország zöldfővárosa lett – fogalmazott a tatai díjátadást követő sajtótájékoztatón Szirbik Imre. A polgármester hozzátette, ez a kitüntetés, valamint a szintén a napokban elnyert Virágos Magyarország Mozgalom elismerése is jelzi, mennyire fontos a város számára a sokszínű és fenntartható környezet. A lakosság erőfeszítései nélkül nem tudtuk volna elérni ezeket a sikereket.

A november végi brüsszeli Nemzetközi Biodiverzitás Konferencián Szentes mellett egy francia, egy német, egy szlovák és egy spanyol település eredményeit hasonlítják majd össze, közülük kerül majd ki a kontinens legzöldebb városa. A "Biodiverzitás Fővárosa 2011" cím elnyerése reklámlehetőséggel is jár a győztes számára: 2 millió forint értékben hirdethetjük Szentest a népszerű Port.hu internetes weboldalon. Az összesítésben elért elsőségünk révén jövő ilyenkor nálunk rendezik meg a hazai díjkiosztó ünnepséget.

B.D.

2011. november 11.

Kulturális programajánló

A Szentesi Művelődési Központ szervezésében Dombóvári István és Kőhalmi Zoltán humoristák lépnek fel november 23-án, szerdán 19 órakor a Művelődési és Ifjúsági Házban. Jegyek elővételben kaphatók az ifjúsági házban, valamint a Babilon Könyvesházban.

* * *

"Ez az arc ismerős…" címmel Mikó István önálló estjére várják a közönséget a volt megyeháza dísztermébe november 30-án, szerdán 19 órakor. A zenés, vidám műsor - melyben elhangzanak kabarétréfák, monológok, dalok -, a Szentesi Művelődési Központ pódiumbérletének második előadása. Jegyek elővételben vásárolhatók az ifjúsági házban, a Babilon Könyvesházban és előadás előtt a helyszínen.

2011. november 11.

Nemzetközi konferencia a kiséri rendelőből

Az állatorvosi szemészetben jegyzik a kiséri állatorvosi rendelő honlapját, ennek köszönhetően a tudományág nemzetközileg elismert művelői tanácskoztak október végén városunkban. Összesen 120 állatorvos fogadta el a szervezők meghívását a szakmai konferenciára. A volt megyeházán rendezett eseményre magyarok mellett 40 határon túli szakember is érkezett, a Felvidékről, Erdélyből, Szerbiából is.

A dr. Dobos András vezette kiséri rendelő honlapját az elmúlt három hónapban több mint 14 ezren látogatták meg, s az ott található esetleírások, vizsgálati eszközök megismerése után magyar és külföldi kollégák egyaránt azzal az ötlettel álltak elő, hogy eredményeikről számoljanak be egy konferencia keretében. Dobos doktor nem hátrált meg a kérés elől.

– Ha már Szentes Közép-Európában ilyen szemészeti központtá vált, akkor az eredményeinket természetesen bemutatjuk, s egyúttal a külföldi és magyar kutatóknak is lehetőséget adunk, hogy beszámolhassanak saját szakterületükről, magyarázta a konferencia szervezője. A szakma nemzetközi hírű professzorainak előadásait hallgathatták a résztvevők. A programot a bukaresti állatorvos-tudományi egyetemről prof. dr. Iounascu Iuliana kezdte beszámolójával. Prof. dr. Sebestyén Andor, a Brit Királyi Rákkutató Intézet ny. professzora szintén elfogadta felkérésüket, s világszabadalmaztatott gyógyszeréről beszélt, de a neves előadók sorát gyarapította dr. Szentgáli Zsolt, a Budapesti Állatorvosi Egyetem szemészeti professzora is. Mindez azt mondatja Dobos Andrással: ez a tanácskozás Európában ebben az évben a legmagasabb szintű szemészeti állatorvosi konferenciának számít. Ennek következtében megdöbbentően komoly előadások követték egymást, azt is prezentálva, hogy a részletezett műtéti eljárások a humán gyógyászatban használatos műtétekkel egyenértékűek, ugyanígy a diagnosztikai eszközeik is teljesen megegyeznek.

A megyéből mintegy 20 állatorvos volt jelen, s a helybeli szakorvosok zárták az előadásokat. Dobos András révén szentesi kutatási vívmánnyal ismerkedhettek meg a jelenlévő szakemberek. A glaukoma nevű megbetegedésről, közismertebben a zöldhályogról szólt az előadása, melyről rengeteg dogma él a humán- és az állatgyógyászatban egyaránt. Dobos doktor ezzel kapcsolatban részt vesz egy kutatási programban a pécsi egyetemen, ahol a megelőzésre szolgáló gyógyszerekkel foglalkoznak. Előadásában beszélt arról a sebészeti megoldásról, amit idehaza kizárólag a szentesi rendelőben alkalmaznak, s a világon sem sokan.

D. J.

2011. november 11.

Intelligens iskolákat hoznak létre

Az interaktív táblák használatát Borbás István mutatta be a megjelenteknekA Multimédiás oktatás korunk iskoláiban című projekt keretében 47 millió forintot nyert a város. A kedden megtartott projektzárón – melynek a Klauzál Gábor Általános Iskola adott helyet – Szirbik Imre polgármester mondott üdvözlő beszédet. A kezdeményezést a város első embere a gyerekek esélyeinek növeléseként is jellemezte.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg 2011. január 1 és november 30. között, tudtuk meg Szabics Aranka projektmenedzsertől. Bevont intézmények: Klauzál Gábor Általános Iskola, Deák Ferenc Általános Iskola, Koszta József Általános Iskola. A prioritás egyik kiemelt célja az iskolarendszerű oktatás informatikai fejlesztése, az úgynevezett "Intelligens iskola" létrehozása, amely elsősorban az informatikai infrastruktúra fejlesztésre koncentrál. Az "Intelligens iskola" program nemcsak az informatikai készségek, hanem a többi közismereti tárgyba beépülő infokommunikációs technológia – a többi kulcskompetencia fejlesztéshez szükséges infrastruktúrát is jelentős részben biztosítja. A fejlesztés így a közoktatási intézmények számára egységes alapinformatikai infrastruktúrát biztosít, mely nélkülözhetetlen feltétele a kompetenciaalapú oktatás elterjesztésének és hozzájárul a területi különbségek mérsékléséhez és kiegyenlítéséhez.

A feladatban szerepel: a közoktatási intézmények számítógép állományának korszerűsítése, iskolai munkaállomások számának növelése, a tantermek 40 százalékának ellátása internet hozzáférési képességgel rendelkező interaktív prezentációs eszközökkel, a közoktatási intézmények legalább 20 százaléka esetében webalapú szolgáltatások kialakításához szükséges infrastruktúra támogatása, a sajátos nevelési igenyű tanulók – különösen a gyengén látók, hallássérültek, mozgássérültek, tanulási nehézséggel küzdők – integrált oktatását segítő speciális IKT eszközök biztosítása.

(lovas)

2011. november 11.

A gyakorlatban másképp működik

Pályakezdők – diplomások

Teremi Nikolett hadnagy Kisvárdáról került SzentesreFriss diplomásként belépni egy munkahelyre, elkezdeni dolgozni, szakmai kihívás, fogalmazott Szirbik Imre polgármester városházi köszöntőjében. Az eseményen fiatalok ülték körül az asztalt, hölgyek, urak, ami közös volt bennük: friss diplomások. Hagyományt teremtve őket köszöntötte a város első embere.

Az elhangzó meleg szavakhoz némi figyelmeztetés is járult:

– Az egész nem csak arról szól, hogy rendelek, tanítok, szolgálok, hanem arról, hogy az ember értelmiségi körbe tartozón éli le az életét. Nem csak az a kihívás, hogy a szakmát művelje az ember, hanem hogy ma még minden ismeret birtokában viselkedéssel, közéleti szerepvállalással, a fiatalság lendületével vigyen magával másokat is. Legyen kisugárzása – mondta a polgármester.

2011. november 11.

Újra hallatják hangjukat

Kétévente hirdeti meg a Katona Kiss Ferenc és neje Túri Júlia Képzőművészeti Alapítvány kuratóriuma az országos pályázatát, melynek eredendő célja, hogy a pályafutásuk elején lévő képzőművészek indulását segítse. A kuratóriumi tagok (Tóth Attila elnök, Kruzslicz Pál, Berki Gáborné, Mihály Béláné, Varróné Szabó Ildikó) ítélik oda az ösztöndíjat. Ezt a tavalyi évben két fiatal festőművész nyerte el: Bessenyei Bence és Király György. Az alapítványban foglaltak szerint, az első díjazottaknak a következő évben önálló tárlaton kell bemutatkozniuk Szentesen. A legutóbbi első helyezettek közös kiállítása múlt héten nyílt a Tokácsli Galériában.

Több mint két évtizedre nyúlik vissza az alapítvány pályázatának története. Az egykori szentesi festőművésznek, Katona Kiss Ferencnek, a feleségével létrehozott alapítvánnyal az volt a célja, hogy ami őt gátolta fiatal éveiben, az utána jövő nemzedékek tehetséges fiataljait előrelendítse, azaz az anyagi forrás megteremtése. Bár az alapító egy éves gondtalan életet szánt volna a mindenkori ösztöndíjasnak, ez nem valósulhatott meg, inkább buzdító erőt jelenthet számukra.

Pedig, 22 éve, az induláskor a Kossuth-díj akkori öszszegéhez hasonló ösztöndíjat adtak, emlékeztetett Kruzslicz Pál. Igaz, ez mára csak a töredéke a kamatok miatt, mondta a kuratórium tagja, aki Katona Kiss Ferencről is megemlékezett megnyitó beszédében. A tavalyi díjazottakról megtudhattuk: a budapesti Bessenyei Bencét a formák, az izgalmas térhatások kötik le, de a színekkel is közvetít gondolatokat. Bencéhez hasonlóan Király György is elvégezte a Magyar Képzőművészeti Egyetemet, bár - mielőtt a festészet határozta volna meg életét - a lakóhelyén, a szolnoki művésztelepen alkotó fiatalember előbb angol szakra járt. Ő az érdekes hangulatok mestere. Bár látszik, hogy más "nyelvet beszélnek", könnyen érthetőek az üzeneteik, fogalmazott Kruzslicz Pál, aki szerint a fiataloknak erős a hangjuk, s biztosan formálni fogják a magyar képzőművészeti életet.

D. J.

2011. november 11.

Díszpolgárt láttak vendégül

A Szentesiek-Budapestiek Baráti Köre minden hónap első péntekén autóbuszt indít a fővárosba, hogy ott élő, városunkból elszármazottakkal találkozzanak. Ezekre az eseményekre mindig meghívnak egy-egy, Szenteshez kötődő ismert személyt, aki előadást tart a hallgatóságnak. A baráti kört legutóbb igen nagy megtiszteltetés érte azzal, hogy Berkes János operaénekes elfogadta felkérésüket a novemberi összejövetelükre. Mint a vezetőjüktől, dr. Széchenyiné Csergő Judittól megtudtuk, a szülővárosában, Szentesen a közelmúltban díszpolgári címmel kitüntetett művész maga is érdeklődött már előzőleg, hogy működik-e még a lassan 50 évre visszatekintő szerveződés. Az énekes régen fellépett már a baráti kör által szervezett műsorban, ezúttal azonban "prózában" mesélt életéről, pályájáról, terveiről, szintén énekes édesapjáról, s felidézte azokat az éveket, melyeket városunkban töltött.

D. J.

2011. november 11.

A könyvtárban...

…november 12-én, szombaton 15 órakor Játék a színekkel címmel Kispálné Fejes Erzsébet festményeiből nyílik kiállítás. Megnyitja: Deákné Szarvas Anna, ny. középiskolai tanár. Közreműködik Andor Csilla (énekművész), Nagy János (zongoraművész), Váczi Dóra (ének).

...november 15-én, kedden 18 órakor Hazugság - megbízhatóság címmel K. Horváthné Szabó Edit grafológus tart előadást.

2011. november 11.

Molnárék Katicája

Már most szólok: a cím félrevezető! Nem valamelyik tősgyökeres szentesi család lánygyermekének viselt dolgait pletykálom ki alább, hanem egy kvázi közérdeklődésre számot tartó, aktuális Zene-Világ-Zene koncertet igyekszem beharangozni.

A Molnárék elnevezés itt ugyanis a Molnár Dixieland Band teljes "családját" fedi. Magyarország legrégebbi vidéki dixieland zenekarát (1964-ben alakult) majdnem olyan jól ismerjük Szentesen, mint a saját, szegedi közönsége. Vendégük, Illényi Katica azonban - emlékeim szerint - először látogat hozzánk, így nem pusztán az udvariasság okán kap Gyula bácsiéknál nagyobb teret és odafigyelést, ezúton.

A dekoratív külsejű, egyszersmind bűbájos hölgy univerzális tehetség: énekel, táncol. Persze, hogy megtalálták őt Fővárosi Operettszínházas szerepek, és nem azért, mert ez a színház édesapja munkahelye. De melyik primadonna képes mesterien hegedülni is, rajta kívül? Na, ugye! Nem mellesleg, számos műfajban mozog otthonosan: a klasszikus zenében, valamint a könnyűzenén belül, ahol a klezmer, a jazz és a musical egyaránt főszerepet kaphat a széleskörű zenei műveltséggel bíró művésznőnél.

A klezmer kiemelt helyen való említése nem véletlen: Katica hat évig dolgozott a munkácsi származású Jávori Ferenc (Fegya) által alapított Budapest Klezmer Band tagjaként, a zenekar akkoriban készült lemezfelvételein is közreműködve. A "beérkezést" mégis az önálló estjei hozták meg számára, amelyek a nagyfokú változatosság jegyében (nem mellesleg: hangos sikerrel) zajlottak. Ezek a produkciók sem a Művészetek Palotája programszervezői, sem a lemezkiadók, sem a televíziós szerkesztők figyelmét nem kerülhették el.

A Molnár Dixieland Banddel való együttműködés kezdetét (előttem legalábbis) jótékony homály fedi, de hogy a közös munka nem új keletű, az egészen bizonyos! Gondosan kiválasztott műsorszámokra és kiérlelt produkcióra számíthatunk tehát, amelyben a patinás zenekar, valamint a különleges adottságokkal megáldott vendég-szólista nem hogy kioltja, sokkal inkább fellobbantja majd a másik művészi fényét. Ez a kooperáció – alaphangon is – a könnyűzene olyan sajátos mixét képezheti, amilyet nem láthatott-hallhatott eddig a szentesi közönség.

Az extra koncert helyszíne hagyományosan a Lajtha László AMI hangversenyterme. A kezdés november 18-án pénteken, 19 órakor lesz.

Olasz Sándor

2011. november 11.

Márton-napi vigasságok

…címmel hagyományőrző délutánra várja a családokat a Koszta József Múzeum és a Hungerit Zrt. a Dózsa-házban található Közösségi térbe. November 12-én, szombaton 14 órától dr. Nagy Vera néprajzkutató Szent Márton napjáról szóló előadásával indulnak a programok. 15 órakor a rajzpályázat eredményét hirdetik ki, majd zenés mesén szórakozhatnak kicsik és nagyok a Grimm-Busz Színház előadásában. 17 órakor a szegvári Dobbantó Néptáncegyüttes lép fel. Közben játékos versenyeken, kézműves foglalkozásokon is részt lehet venni, és Márton-napi „ludasságok” kóstolására is lehetőség lesz az ingyenes rendezvényen.

2011. november 11.

Elmúlt évek termése

Kozma Anita: FarpofákEzzel a címmel november 7-én este nyílt meg Kozma Anita fotográfus, a Szentesi Fotókör tagjának kiállítása a Galéria Kávéház és Étteremben.

Anita 10 éve foglalkozik a fotózással, mely már egy jól kialakult önkifejezési forma lett az életében. Ez idő alatt mind technikailag, mind szemléletben számos változáson ment keresztül. Első fényképezőgépe egy jó öreg klasszikus Zenit volt, a szovjet ipar terméke. Először megismerte a hagyományos fekete-fehér, film és diafilm használatát és a laborálást is. Később a digitális technika következett, amit szintén meg kellett tanulnia. Először nagyon izgalmasnak tűnt számára a „digitális varázslás”, mindaddig, amíg a kezébe nem kapta az első roll filmes Diana kamerát. Mivel 6 éve az Egyesült Királyságban él, ott még könnyen elérhető és igen közkedvelt az analóg fotótechnika, idővel vissza is tért az alapokhoz és kezdetekhez, még a fényképezőgépek tekintetében is. A filmes gépekkel nem annyira a tökéletes képminőség, inkább egy érdekes "öreg" képi világ megörökítése a célja. A képeit előre megtervezi, tudatos csendéleteket, tárgyfotókat készít, érdekes látványvilágot hoz létre. Az aktfotográfia területére is szívesen kirándul. Több fotójával szerepelt eddig az Alföldi Fotószalonon és az Aktfotó Biennálén is. A kiállításon látható képek egy része filmes, a másik része pedig digitális géppel készült.

A kiállítás december 5-ig látogatható.

2011. november 11.

Példaképek és utódok a szőnyegen

Komoly küzdelmek és erős mezőny jellemezte a diákolimpiátMásodik alkalommal rendeztek korosztályos kötöttfogású birkózó diákolimpiát Szentesen. Dr. Hegedűs Csaba a MBSZ elnöke sajnos nem tudott eljönni, más irányú elfoglaltsága miatt, viszont itt volt a szövetség szakmai alelnöke, Maróthy István.

Szentesről négy birkózó volt érdekelt a két napos küzdelemben, de ez a verseny nekik nagyon erős volt, így a közel 260 fős mezőnyben dobogó közeli eredményt nem tudtak elérni

A diákolimpia szervezőbizottságának és a Magyar Birkózó Szövetség Bíróbizottságának elnöke Bacsa Péter, nemzetközi bíró, hálás volt Rónyai Zoltán és a többi szentesi szervező segítségéért. Reméli, hogy a következő években is pályáznak hasonló rendezvények lebonyolítására.

A szőnyegek mellett olimpiai ezüstérmes, világ- és Európa bajnok edzőket láthattunk, és láthattak a birkózópalánták is. A példaképeknek is nagyszerű Rácz Lajos és Komáromi Tibor ott izgult, és élt át minden akciót, melyeket a tanítványok vittek véghez.

Komáromi Tibor, aki nemrég köszönt le a kötöttfogású birkózó-válogatott éléről nagyon szeretné, ha az az utánpótlás, amelyik most Szentesen szerepelt, nem kallódna el. Ez egy nagyon értékes generáció, hiszen többen már letették a névjegyüket a nemzetközi porondon is. Nagyon nehéz helyzetben van manapság minden sportegyesület, különösen a küzdősportokat űzők, mert a mai fiatalok sok mindent szívesebben csinálnak, mint a fizikailag is megerőltető birkózást. Most, hogy leköszönt a válogatott éléről, szeretné ezeket a gyerekeket segíteni úgy, hogy járja az országot és keresi az őstehetségeket. Azokat, akiknek nincs lehetőségük arra, hogy hazai vagy külföldi versenyeken részt vegyenek. Közös tréningeken szeretné átadni azokat az ismereteket, amelyeket a pályafutása alatt, mint versenyző és edző megszerzett.

G. Sz. I.

2011. november 11.

Kupadöntő reggelire

Magyar Kupa elődöntő és – reményeink szerint – döntő, LEN-kupa csoportkör három mérkőzéssel Szentesen: egy hét alatt ennyi feladat tornyosul a Hungerit UniÉpszer–Szentesi VK női vízilabda csapata előtt. Az új névszponzorral erősödő, tavalyi MK-győztes csapat idén is harcba száll a minél fényesebb érmekért.

Dömsödi Józsefnek, a Szentes Vízisportért 2006 Ala-pítvány elnökének, és az elnökség áldozatos munkájának köszönhetően gyorsan sikerült betölteni a távozó névszponzor, a MetalCom megüresedő helyét. Az alapítvány elnöke örömmel számolt be arról, hogy hosszú hetek, hónapok előkészítő munkájának köszönhetően az UNIBAU-Épszer Kft. ügyvezető-igazgatója, Mazug Imre rábólintott a klub megkeresésére, így a kft. a jövő nyár elejéig névadó támogatóként segíti a női első osztályú csapatot céljai elérésében. Dömsödi József köszönetet mondott azoknak, akik nagyon sokat tettek azért, hogy új támogatóval erősödjön az együttes ebben a szezonban. A lányokra fárasztó napok várnak, hiszen pénteken 17 óra 30 perckor a Magyar Kupa elődöntőjében az Újpesttel csapnak össze a fináléba jutásért a fővárosban, a Szőnyi úti uszodában, és ha sikerrel veszik ezt az akadályt, akkor vasárnap már az aranyéremért mérkőzhetnek. A kupadöntőt egyébként teljesen szurkolóellenes időpontban, 9 óra 30 perckor rendezik, ugyanis a férfiak fináléja a televíziós közvetítés miatt 11 óra 40 perckor kezdődik, így addigra a hölgyeknél már győztest kell hirdetni. Jó hír viszont, hogy – szintén Dömsödi József közbenjárására – Riskó Géza, a Magyar Televízió sportfőszerkesztője ígéretet tett arra, hogy a női aranycsatáról az m1 és a Duna Televízió is összefoglalót ad majd. A Magyar Kupa-sorozatot követően nemzetközi vizekre evez a csapat, hiszen a LEN-kupa második fordulóját jövő hétvégén városunkban rendezik. A sorsolás után kiderült, hogy a nemzetközi női vízilabda krémjéhez tartozó görög Patrasz és az orosz Uralocska is Győri Eszterék ellenfele lesz, negyedikként pedig a szerb Zenta csatlakozik a társasághoz. Az Ura-locska az első körből csoportjából másodikként, a Patrasz és a Zenta harmadikként került a következő fordulóba, vagyis a szentesi helyszínre.

– A korábbi évekkel ellentétben ezúttal kellemesnek mondható ellenfelet kaptunk a Magyar Kupa elődöntőjében, célunk nem is lehet más, mint a fináléba kerülés - mondta Zantleitner Krisztina vezetőedző.

– A döntő időpontjával nem foglalkozunk, az edzéseket a fél tízes időponthoz igazítjuk, igyekszünk minél jobban felkészülni az előttünk álló feladatokra. Ami a LEN-kupa sorsolást illeti, az orosz csapatok mindig erősek, a Patrasszal tavaly már játszottunk, akkor jobbak voltunk náluk, a Zentát pedig kötelező legyőzni. Hazai közönség előtt a továbbjutást jelentő első két hely valamelyikét kell megszerezni a csoportban, de egyelőre ennek a hétvégének a történéseivel vagyunk elfoglalva.

H.V.

2011. november 11.

Bronzos váltó

A szentesi úszócsapatHat ország 44 klubjának 453 úszója között a Szentes Városi Úszó Club is képviseltette magát a Hungaro-spa Kupán. Az október 29-én és 30-án Hajdúszoboszlón megrendezett jelentős versenyen jól szerepeltek utánpótlás korú úszóink. Érmek mellett értékes pontszerző helyeket is sikerült elhozniuk a viadalról, melyen az első hat helyezettet jutalmazták.

A 10 x 50-es lányváltónk hagyományosan kiemelkedő eredményt ért el: bronzérmet szerzett a Dudás Sz. Dóra, Dudás Sz. Kata, Héja Gabriella, Héja Ágnes, Lantos Xénia, Kondorosi Gréta, Szabó Réka, Sarusi Kis Adél, Horváth Árnika, Csatlós Vanda összetételű csapat.

Erdélyi Bence (’95-ös) 100 méter gyorson 5., Szabó Dániel (2002) 100 méter mellen 4., Héja Gabriella (2001) 100 méter gyorson 3., 100 méter mellen és pillangón 5., míg Gergely Szabolcs (2002) 100 méter gyorson 6. lett.

2011. november 11.

Változás

A lap múlt heti számában tévesen jelent meg a Szeretetakció a szegények karácsonyáért amatőr teremlabda-rúgó torna időpontja. A rendezvény ideje: november 26., szombat. Kézilabda bajnoki forduló időpontja: november 26. Mindkét rendezvény a Dr. Papp László Városi Sportcsarnokban lesz.

2011. november 11.

Végre győzelem

Két vereséget követően ezúttal győztesen hagyta el a pályát a Szentesi Kinizsi megyei másodosztályú labdarúgócsapata. A mieink a Tömörkény ellen nyertek itthon 3-0-ra, és ezzel továbbra is a középmezőnyben foglalnak helyet a táblázaton.

A Poszler – Németh, Vincze, Szabó (Polyák Cs.), Kánvási, Nagy, Polyák A., Hidas (Pengő), Gránicz (Páger), Tóth (Debreczeni), Bordács összeállítású Szentes nem sokat óvatoskodott, azonnal kapuja elé szegezte ellenfelét, aminek gyors gól lett az eredménye. Polyák András vezető gólját követően is lendületben maradt a Kinizsi, a 30. percben Bordács lőtt a kapuba 17 méterről. A találkozó a második félidő közepén dőlt el végérvényesen, ekkor Hidas is betalált, beállítva ezzel a végeredményt.

– Nyugodtan futballoztunk, helyzetek sokaságát dolgoztuk ki, úgy érzem győzelmünk ilyen arányban is megérdemelt - mondta Bozóki Zoltán vezetőedző. - Hétvégén a 13. helyen álló Újszentivánhoz látogatunk, hosszú ideje nem szereztünk már pontot idegenben, remélem, ezúttal megszakad ez a rossz sorozatunk.

Az ifjúsági együttes továbbra is remekel, a fiatalok ezúttal úgy nyertek 4-1-re a Tömörkény ellen, hogy már a 20. percben 4-0 volt az eredmény a mieink javára.

hv

2011. november 11.

Több mint játék: ugrálókötelezés

A Kiss Bálint Református Általános Iskola ad otthont egy – Szentesen is – újfajta őrületnek, az ugrálókötelezésnek. Ez a látszólag egyszerű eszköz, illetve a vele való foglalkozás nagyon bonyolulttá tud válni egy "profi" kezében. Amerikai filmeken lehet látni, hogy egy-egy iskola csapata miként készül, és versenyez a másikkal.

Mihály Ferencné tanárnő néhány éve arra gondolt, hogy a mindennapos testnevelés bevezetésével, délutáni szakköri foglalkozásokon, egy újfajta sportágat szeretne megismertetni a gyerekekkel. Kezdetben csak játékos kötelezés volt, de aztán látott egy tv-műsort, ahol a mórahalmi kötélugrók az ország egyik legszínvonalasabb egyesületéből mutatták be a tudományukat, ennek mintájára ma már komoly edzéseket tartanak, edzőket alkalmaznak. A lányok közül többen már olyan szintre is eljutottak, hogy képesek saját maguknak kitalálni koreográfiát. Szerencsére Mórahalomról rendszeresen segítenek.

Általában lányok űzik ezt a sportot, de néhány fiú is rendszeresen lejár az edzésekre. A gyerekekkel együtt tanult meg a tanárnő is sok figurát, hiszen előbb neki is el kellett menni más edzőkhöz, vagy éppen az inter-nethez fordulni, hogy fejlődni tudjanak tanítványai. Az idősebb, gyakorlottabb lányok nagy szeretettel tanítják a kicsiket, sőt ma már ott tartanak, hogy edzőtáborokat is tartanak, melyen igen sokat tanulhatnak a vendégedzőktől.

Két évvel ezelőtt már diákolimpián is indultak, ahol a legkisebb korcsoportban sikerült is megnyerni a versenyt.

A klubjuknak – Kiss Bálint Kötélugró Klub – kb. 30 tagja van, de ez változó. Akinek sikerélménye van, az már évek óta idejár. Kedd-szerda-csütörtökön délután 3-4 óra között vannak edzések az iskola tornatermében.

A kiemelkedően tehetséges Vass Vivienre és Andrikó Noémire legbüszkébb a tanárnő, akik benne voltak az országos bajnokságon nyertes csapatban, és most is lázas igyekezettel készülnek a november 19-i páros versenyre, Tatabányára.

Garai Sz. Imre

2011. november 11.

Pótfűtés

A rendőr egy farmra érkezik. Közli az öreg gazdával, hogy ellenőrizni kívánja, termeszt-e kábítószert a földjén.
– Rendben, de azon a területen ne menjen túl – mutatja a gazda.

A rendőr dühösen mondja, "Uram, a Szövetségi Kormány felhatalmazását bírom." Kiveszi a zsebéből a jelvényét, és büszkén mutatja a gazdának. "Látja ezt a jelvényt? Ez a jelvény azt jelenti, hogy én oda megyek. ahova akarok... bármely birtokon. Nincs vita. Világos voltam? Megértett?" A gazda udvariasan biccent, kimenti magát és megy a dolgára. Rövid idő múlva hangos sivalkodásra lesz figyelmes, és látja, hogy a rendőr lélekszakadva rohan, nyomában a gazda hatalmas bikájával. A bika egyre közelebb kerül a rendőrhöz, úgy tűnik, utoléri, mielőtt biztonságos helyre érne. Látszik a rendőrön a halálos félelem.

A gazda ledobja a szerszámokat, rohan a sövényhez és ordít, ahogy a torkán kifér.

"A jelvényt, mutassa neki a JELVÉNYT!"

2011. november 11.

Kis Kukta

  • András-napi hájas
2011. november 11.

Programok

A Móricz Zsigmond Művelődési Házban november 12-én, szombaton 19 órától Erzsébet-Katalin bált rendez a magányosok klubja.
* * *
A Szentesi Művelődési Központ díszmadártenyésztő szakköre börzét rendez november 13-án, vasárnap 8-13 óráig a Móricz művelődési házban.
* * *
A Szentesi Művelődési Központ gyermek klubjában november 15-én, kedden 17 órától kézműves foglalkozást tartanak az ifjúsági házban.
* * *
A Művelődési és Ifjúsági Házban november 17-én, csütörtökön 14-17 óráig A Tudás 10 napja – című TIT-előadássorozatban tankönyv, taneszköz kiállítást és vásárt rendeznek.
* * *
17-én 18 órától élőzenés táncház lesz az IH-ban, nyírségi táncokkal, énektanítással, gyermek táncházzal.
* * *
A nyugdíjasok klubja november 18-án, pénteken 13 órakor tartja foglalkozását a Móricz-házban. Ezen a délutánon azokat a klubtagokat köszöntik, akik névnapjukat a II. félévben ünneplik.

2011. november 11.

Lövészverseny és szeretetakció

A Szeretetakció támogatása, a lövészsport népszerűsítése, a lövészklubok közötti baráti kapcsolat ápolása a célja a november 19-én, szombaton 9 órakor tartandó légfegyveres lőversenynek. A versenyt a Legrand Zrt. légfegyveres lőterén (Ipartelepi út 14.) rendezik meg.

Versenyszámok: női és férfi egyéni, ifjúsági egyéni (nemtől függetlenül 18 év alatt), csapat (kortól és nemtől független összetételben, max. 4 fő).

Díjazás: az egyéni versenyben minden kategóriában az első 3 helyezett érem + oklevél, a csapatversenyben az első csapat kupa, I–III. hely oklevelet kap.

Nevezni lehet a helyszínen legkésőbb 10 óráig. A versenyről további információ Postás Lászlónál a 30/907-2099, vagy Ignácz Jánosnál a 20/378-3840 telefonon kérhető. A bevétel teljes összegét a szeretetakció támogatására fordítják.

2011. november 11.

Kifosztották az ABC-t

Több fűkaszát is elloptak az elmúlt napokban városunkban, informálták lapunkat a Szentesi Rendőrkapitányság bűnügyi osztályának munkatársai. November 4-én, a délutáni órákban a Nádasdi utca egyik lakóházának udvarára másztak be ismeretlenek, és egy elektromos és egy benzines fűkaszát vittek magukkal. Hasonló berendezéseket loptak el a nagymágocsi polgármesteri hivatal egyik raktárépületéből november 7-re virradóra. Innen két szerszámot tulajdonítottak el 200 ezer forint értékben.

Október 10-e és november 4-e közötti időpontban loptak el 160 ezer forintot egy nagyhegyi tanyából, az elkövetőt egyelőre keresik a rendőrök.

18 ezer forintot ért az az ezüst karkötő és nyaklánc, melyet a Dónát utca egyik lakóházából, az esti órákban lopott el ismeretlen tettes.

Verekedés volt az egyik Mátyás király utcai söröző előtt az elmúlt vasárnapra virradóra. Az italmérő hely előtt egy fiú és egy lány keveredett szóváltásba, majd a szavakat tett követte, és a vitapartnerek kölcsönösen bántalmazták egymást. A lány végül nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett.

Szemetest borogatott a hét elején egy fiatalember az egyik Magyar utcai ház előtt, majd sérelme miatt annyira bedühödött, hogy betörte a ház ablakát is. A férfi ellen garázdaság miatt indult eljárás.

Keddre virradóra betörtek az egyik lapistói ABC-be, ahonnan több százezer forint értékű dohányárut, italt, édességet és kávét vittek magukkal a tolvajok.

H.V.

2011. november 11.

Sakkverseny

A Gallasz Béla sakk emlékversenyre kerül sor november 12-én, szombaton 8 órától a Szentesi Sakk SE és a Szentesi Művelődési Központ szervezésében. Az általános iskolás korú gyermekek a Móricz művelődési házban mérik össze tudásukat. Jelentkezni 8 órától lehet a helyszínen.

2011. november 11.

Hétfőtől Terney-napok

Hagyományosan a Terney Napok keretében emlékeznek meg a középiskolai kollégium névadójáról, azóta, hogy a diákszálló 1994-ben felvette az egykori legendás gimnáziumi igazgató és rajztanár nevét. November 14-én, hétfőn 15 órakor Terney Béla sírjánál kezdődik a megemlékezés, ezután a kollégium falán lévő emlék-táblát koszorúzzák meg, majd 17 órakor Nagyné Szabó Ili amatőr festőművész munkáiból nyílik kiállítás. További kiállítók: Bányai Zsófia, Gyetyinás Renáta, Nagy György Szilvia, Fekete Fanni, Hegyi Boglárka, Szilágyi Lili.

Másnap 16 órakor kreatív művészeti foglalkozás, 17 órakor irodalmi délután lesz, ahol a diákok saját és magyar szerzők műveiből olvasnak fel. 22 órakor Poszler György rendhagyó éjszakai történelem órájának keretében Rózsa Sándorról és az alföldi betyárvilágról hallhatnak előadást a diákok.

A harmadik napon 16 órakor Szentes múltja és jelene címmel – városismereti vetélkedőt tartanak a központi konyhán. 20 órától stand-up comedy est.

A zárónapon 16 órakor Ki Mit Tud?-ot, 19 órakor szépségversenyt rendeznek a központi konyhán.

2011. november 11.

Kiválóan táncoltak

Októberben Kaposváron rendeztek standard ranglista versenyt, melyen a 6. helyet Jéri Tamás-Szepesi Lilla, a 4.-et Nagy Gergő-Páli Viktória, a 3.-at Budai Attila-Barna Lilla szerezte meg, az 1. helyezést Szepesi József-Farkas Bettina érte el.

A Lengyelországban megrendezett meghívásos versenyen is remek eredmények születtek. Nagy Gergő-Páli Viktória az open standard versenyen a 4. helyen végzett, S kategóriában az 1. helyet szerezték meg. A Bódi Ferenc-Gyurits Diána páros az open latin versenyen az 5., S kategóriában a 4., illetve a 21 év alatti korosztályban a 2. helyezést érte el.

Nagykanizsán a Kanizsa Kupáért léptek parkettre, tíz-tánc meghívásos versenyen. Budai Attila és Barna Lilla az 1., Kósa András-Meszlényi Viktória a 3., Schwartz Péter-Prozlik Anna páros az 5. helyet szerezte meg.

Csehországban rendezték meg az Ifjúsági Latin Világbajnokságot, amelyen Hegyes Bertalan-Kis Violetta páros az elődöntőbe jutott és a 24. helyezést szerezte meg. Ifjúsági standard kategóriában a páros a döntőbe jutott és a 4. helyen végzett. A különböző megmérettéseken részt vett táncosok a Szilver TSE versenyzői.

2011. november 11.

Családi események

Született: Benedek László és Komáromi Nikolettnek Nikolett Róza, Ugrai Tamás és Számel Mariannak Csaba nevű gyermeke.

Házasságot kötött: Sebők Zoltán és Pitrik Edina, Jernei Csaba és Nagy Szilvia, Ludányi József Norbert és Bóka Ibolya Ilona.

Elhunyt: Orosz Imréné Vida Piroska, Balogh Sándorné Makai-Kis Eszter, Balázs Ferenc, Lakatos Imre.