Az újság PDF-fájlként

XLIII. évfolyam 43. szám

2011. november 5.

Petőfi Szálló: feloldott titkok

Jó lenne tudni, lesz-e az egészből valami. (Fotó: Bíró Dániel)A városvezetés már másfelé kacsingat, de Zsohár Árpád továbbra is eltökélt abban, hogy felújítja a Petőfi Szállót. Megkerestük az önkormányzattal titokban egyeztető cég képviselőjét is, hogy ők mikor döntenek szándékuk véglegesítéséről, de választ nem kaptunk.

Utolsó nyilvános szereplésén, idén februárban az ECO Szentes konferencián 2012 tavaszára ígérte Zsohár Árpád a Petőfi Szálló felújítási munkálatainak befejezését, de az elmúlt évek tükrében az is csoda lenne, ha pár hónap múlva végre elkezdődhetne a 2007-ben megálmodott milliárdos beruházás. A távhővezeték év eleji kiváltása és a csövek homlokzatra szerelése óta egy lépést sem haladt előre a fejlesztés. Hogy az elmúlt hónapokban mivel töltötte az időt a beruházó Pendola és a választott kivitelező, a Demján Sándor érdekeltségéhez tartozó Arcadom Zrt., egészen addig nem lehetett tudni, míg október végén meg nem jelent az Index hírportálon az ügylet körüli jogi huzavonát bemutató írás.

2011. november 5.

Új helyen az ápolási

Új helyre költözött november 4-től a Dr. Bugyi István Kórház Ápolási Osztálya. A jövőben az érintettek a korábbi Belgyógyászat B Osztály helyén (Balesetsebészeti Osztállyal megegyező emeleten) látogathatják meg hozzátartozóikat. Az osztály megközelíthető a Diagnosztikai Tömb átjáró folyosóján keresztül, lifttel vagy lépcsőn is. Az átköltözés módosulást jelent az Ápolási Osztály telefonos elérhetőségében. Folyosó: 63/313-244/ 153, nővérszoba: 63/313-244/216, osztályvezető: 63/ 313-244/219.

2011. november 5.

Szigorúbb lesz a lakhatásról szóló helyi rendelet

Az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat intézmény-vezetőjének megbízása az októberi ülésen sem volt sallangmentes. Ismeretes, hogy a város képviselő-testülete június 24-i ülésén az intézményvezetői pályázatot eredménytelennek nyilvánította és a vezetői teendők ellátására Szalva Katalint július 5-től a pályázati eljárás eredményes befejezéséig, de legfeljebb 2012. július 1-jéig bízta meg.

Az állásra újabb pályázatot írtak ki, amelyre ketten adták be igényüket: Gurdon-né Kovács Helga (hallássérültek szakos gyógypedagógiai tanár és pszichopedagógia szakos gyógypedagógiai tanár, pszichológus) és Halász-Szabó Gabriella (magyar nyelv és irodalom szakos tanár és művelődésszervező, gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos tanár, logopédia szakos tanár, közoktatási vezető).

2011. november 5.

Viszi a pénzt a Kurca

Komoly veszélyforrássá vált az elburjánzott kagylótutaj

Kagylótutaj - a szapora betolakodóKözel 600 ezer forint kártérítést kap a szentesi horgászegyesület a Szentes-Víz Kft. biztosítóján keresztül az augusztusi berki halpusztulás miatt. A pénzt haltelepítésre fordítják a pecások, akik aggódnak a Kurcán elszaporodott vízi növény, a kagylótutaj miatt, mert félő, hogy nem pusztul ki a télen. Aggodalmukat osztják a vízügyesek is.

Augusztus végén két napon keresztül ömlött a tisztított szennyvíz a Kurcába, mert a Tiszába nem engedhették, a szennyvíztelepen ugyanis az egyik átemelő aknájában kilyukadt egy vascső. Mivel a bejövő szennyvizet nem lehet leállítani, kénytelenek voltak a tisztításon átesett lét a csatornába vezetni – a szennyezés halpusztulást okozott a Kurca alsó szakaszán. A megfelelő vízminőség helyreállítása érdekében 200 ezer köbméter öblítővizet engedtek a Kurca érintett szakaszára, az utólagos beavatkozás mintegy 1,5 millió forint kiadást jelentett a szennyvíztisztítót működtető Szentes-Víz Kft-nek. Kocsis László, a cég ügyvezetője azt is leírta az esetet feltáró levelében, hogy amíg a mostani rendszer üzemel Szentesen, addig havária esetén ugyanez az eljárás. Az új szennyvíztelepen – ami leghamarabb 2013 közepére épülhet meg – tartalék kapacitásokat kell kiépíteni, különben engedélyt sem fog kapni a tisztítómű.

2011. november 5.

Istentiszteletek

November 4-től 13-ig.

Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon: Szentmise: pénteken 15 óra.

Evangelikus templom: Istentisztelet: vasárnap 9 óra.

Jézus Szíve Templom: Szentmisék: szerda, péntek és vasárnap 8 óra.

Kórházkápolna: Szentmisék: vasárnap 17 óra. Szombaton, 12-én 16 óra: Gyermekistentisztelet.

Református Imaház: Gyermekistentisztelet: vasárnap 10 óra.

Református Nagytemplom: Istentisztelet: vasárnap 10 óra.

Szent Anna Templom: Szentmisék: hétfőtől szombatig 17 óra, vasárnap 10 óra, 6-án, vasárnap Diákmise.

Egyéb rendezvények: 7-én hétfőn 17.30: Bibliaóra a Szent Anna Plébánián; 8-án kedden 9 óra: Baba-mama klub a Szent Anna plébánián; 12-én szombaton a Szent Anna templomban "Mustármag" címmel előadás Wass Albert műveiből. Előadja Kulcsár Székely Attila, a Székelyudvarhelyi Színház színművésze.

Szent Miklós görögkeleti templom: Szent Liturgia november 20-án, vasárnap.

Szentesi Református Idősek Otthona: Vasárnap 8.30 óra: ref. Istentisztelet; kedd 16 óra: r. kat. Szentmise; szerda 16 óra: Bibliaóra.

2011. november 5.

Egy százalékok

A Szentesi Zenebarátok Egyesülete ezúton köszöni mindazoknak, akik a 2010. évi személyi jövedelemadójuk egy százalékával az egyesületet támogatták. Az így befolyt 353.689 forintot a fúvószenekar és a vegyes kar utaztatására fordítottuk.

* * *

A Szentesi Szent Anna Templom Orgonáért Alapítvány kuratóriuma ezúton köszöni nagylelkű támogatóinak a 2010. évi személyi jövedelemadójuk egy százalékának felajánlását az alapítvány javára. A 193.521 forintot az alapítványi célnak megfelelően az alaptőke növelésére, a majdani orgona felújítás támogatására fordítottuk.

2011. november 5.

Gondolatok

Halottak napja után kerülnek eléd ezek az érzések, kedves Olvasó: Jó, hogy van az évnek ez a napja, mert ezen mindenkinek a szíve a kedves halottak sírja felé fordul és emlékezik. Én is azt teszem. Felidézem édesanyám arcát, szép énekhangját, édesapám egy-egy életre szóló gondolatát, jó tanítóim alakját, annak a professzoromnak a tekintetét, akinek a hollandiai továbbképzésemet köszönhetem, a barátok, rokonok és a jó szomszédok szeretetének az élményeit és hálát adok értük Istennek. Abban a hitben teszem ezt, hogy miközben holt testük a sírjukban pihen, a közben élő lelkük Odafent boldog...

A temetői virágtolvajok ugyanazt a megvetést érdemlik, mint az uzsorások, mert a legvédtelenebbeknek ártanak.

Az egyik keresztrejtvényemben ez a megfejtés hiányzott: "aratóénekek". Elgondolkozva megfájdult szívem. Népi kultúránk egyik kedves színfoltja vált visszahozhatatlan emlékké, de bevallom, hogy miközben meglehetősen régen megszülettem, én már csak egy aratót ismertem, aki zárt tetős kombájnban ült és sohasem énekelt, a gépe intézte az aratást...

Megkérdezlek: játszottál valaha is "nyerőgépen"? Ha nem, akkor szerencsésnek mondhatod magadat, mert sokan lettek gyógyíthatatlan /?/ szenvedélybetegekké. Hála Istennek, a hírek szerint eltűnőben vannak a félkarú rablók. Én magam mesze elkerültem azokat, mert elvem, hogy igazi örömöt csak a jó munkámért megítélt munkadíj szerezhet. Bibliai igét idézek: "Méltó a munkás a maga bérére."

A Munka törvénykönyve hasznos és szükséges alkotás, de egyszer szeretnék egy olyan kiadványt is látni, amelyikben munkaadó vállalkozók kínálnak elhelyezkedést munkát keresőknek.

Dr. Imre Ernő

2011. november 5.

Kátai utca

Szentes utcáinak, tereinek névadói (62.)

Az Alsópárt nevű városrészben található; a Mátyás király és a Villogó utcákat köti össze. A folytatását képező Alkotmány utcával együtt 1857-ben még Kép utcaként említik a források, mivel az utcában valaha egy szentkép volt látható. Az 1906. évi városrendezéskor kapta a Kátai utca nevet, feltehetően a Kátai-Pál régi szentesi nemesi família valamelyik tagjáról. Ez a személy lehetett Kátai-Pál József, aki 1822-től viselt különböző tisztségeket Szentesen, és Boros Sámuellel együtt sokat fáradozott az 1836. évi örökváltsági szerződés megkötéséért. De talán valószínűbb, hogy a névadó az utcában lakó Kátai-Pál János (1839– 1914) gazdálkodó, városi és megyei képviselő, a Szentesi I. Függetlenségi és 48-as Népkör egykori elnöke, a helybeli Köztársasági Párt, majd Kossuth Lajos Pártkör alapító-elnöke (képünkön) volt, aki 1914. július 3-án hunyt el Szentesen.

Labádi Lajos

2011. november 5.

Az alkotmányos jogok védelmezője

100 évvel ezelőtt hunyt el Szathmáry Ede ügyvéd

Szathmáry EdeAz elmúlt években többször megemlékeztünk olyan jeles személyekről, akik nem Szentesen születtek ugyan, de városunkban eresztettek gyökeret, itt élték le életüket, itt kamatoztatták tehetségüket, s munkásságukkal városunk hírnevét növelték. Gondoljunk csak Boros Sámuelre, Kiss Bálintra, ifj. Bartha Jánosra, Zolnay Károlyra, Sima Ferencre, Joó Károlyra, Koszta Józsefre… és még hosszan folytathatnám a sort. Ezek közé tartozott Szathmáry Ede is, akit korában a legismertebb helyi polgárok, közéleti férfiak között tartottak számon, de ma már csak talán a leszármazottai közül emlékeznek néhányan a nevére.

2011. november 5.

Nemzetőrök

Olvasónk írja

Az ÖPV Hagyományőrző Nemzetőr Szekció egyre gyakrabban hallat magáról. A Szentesen is erősödő csoport aktív kulturális tevékenységet fejt ki.

Jelen sorok írója nemrégiben jelentette meg "Helytörténeti tanulmányok és irodalmi próbálkozások" című kötetét (bőséges 1956-os anyaggal). Ez a kötet a szentesi könyvtárban megtalálható. Mindszent város egyesületi nemzetőr parancsnoka Vitéz Bereczky Sándor nemzetőr ezredes "A sors akaratából" címmel adta ki a hazafias elkötelezettséget népszerűsítő életrajzi kötetét.

Kőrösi Árpád nyugállományú honvédtiszt és Mihály József zenetanár, szentesi hagyományőrző nemzetőrök 50 általános iskolai tankönyvet gyűjtöttek össze Kárpátaljai magyar anyanyelvű kisgyermekek számára.

Ez év október 23-án a bajtársias helytállás elismeréseként csokrot helyeztünk el a Fiumei úti temetőben Magyarosi Árpád sírjánál: Árpádnak Szeretettel és Tisztelettel 1848-1956-" felirattal. Magyarosi Árpád anyukája a Facebook segítségével köszönte meg elismerésünket. A csokor elhelyezésénél rajtam kívül jelen volt Juhász B. Levente nemzetőr altábornagy, egyesületünk református tábori lelkésze és imát mondott. Magyarosi Árpád egyesületünk részéről posztumusz nemzetőr dandártábornoki kinevezésben részesült.

Sok kritika éri a nemzetőri rendfokozatokat. Valóban mosolyra késztetnek olyan személyek esetében, akik soha nem voltak fegyveres testület tagjai, vagy nem vettek részt 1956 harci cselekményeiben. Ugyanakkor ellenpéldaként említem Kovács János nyugállományú honvéd alezredes példáját, aki az 1956-os szervezetnek és a mi egyesületünknek is római katolikus tábori lelkésze. A teológiai tanulmányok mellett műszaki főiskolát is végzett. Az ógörög és latin nyelvek mellett angolul vagy németül sem lehet "eladni". Mint lelkipásztor Okucani-ban, az 56-os kápolnában és Chicago-ban is teljesített és teljesít küldetést. Egyesületi rendfokozata nemzetőr vezérőrnagy. Úgy vélem, hogy a Csongrád megyei szervezet által elismert rendfokozatok érnek annyit, mint az egykori, jó nyugdíjas állást biztosító politikai tiszti rendfokozatok.

Dr. Mészáros Imre
hagyományőrző nemzetőr

2011. november 5.

Szeretetakció

A Szentes Városáért Civil Fórumhoz csatlakozott társult szervezetek idén is megrendezik a "Szeretetakció a szegények karácsonyáért" gyűjtőakciójukat. November 1. és december 20. között 100 forintos áron tombolajegyet lehet vásárolni az oktatási intézményekben, munkahelyeken és a rendezvények helyszínén, amelyet gálaműsor keretében december 16-án húznak ki a Móricz Zsigmond Művelődési Házban. Gyermekjátékokat, tartós élelmiszert, kisebb pénzadományt és tombolatárgyat december 1-től 15-ig szerdánként 15 és 17 óra között lehet leadni a Szabadidős Sportklubban (Tóth J. u. 28/A).

A nagyobb összegeket a Kereskedelmi és Hitelbank szentesi fiókja 10402836-28351687-0000000 számlaszámra utalhatják "Szeretetakció" megjegyzéssel.

A kezdeményezéshez kapcsolódik november 17-én, csütörtökön fél 3-tól a kulturális fesztivál (adománygyűjtés). Légfegyveres lőverseny november 19-én, szombaton 9 órától a Kontavill lő-csarnokban. Amatőr teremlabdarúgó torna november 24-én, csütörtökön 8 órától (nevezni november 14-ig 17 óráig lehet) és a női kézilabda bajnoki forduló november 24-én, szombaton 14 órakor a sportcsarnokban.

2011. november 5.

Folytatódik a szűrőprogram

Szív és érrendszeri betegségek, diabétesz

November elején folytatódik Az egészség a célkeresztben, a szentesi lakosság egészségi állapotának javítását célzó program.

November 9-én, szerdán 17 órától a Megyeháza Konferencia és Kulturális Központban előadásokat hallgathatnak meg az érdeklődők a cukorbetegség, valamint a szív- és érrendszeri megbetegedések megelőzése témakörben. November 12-én, szombaton a háziorvosi rendelők adnak helyet 10 és 17 óra között a következő egészségügyi szűrésnek. Szombaton sor kerül vércukor, vérnyomás és koleszterin mérésre, a testömegindex és testzsírindex, szív- és érrendszeri rizikó mérésére, illetve a megjelentek kitölthetik a Findrisk-tesztet.

A szív- és érrendszeri betegségek és megelőzésük azért került célkeresztbe, mert Magyarországon napjainkban az össz-halálozás több mint 50 százalékáért ezek a betegségek felelnek. Fontos a tünetek és a betegségek kialakulását elősegítő rizikófaktorok megismerése, hogy tudjunk védekezni ellenük, vagy időben történő felismerés esetén korai kezelésük is megkezdhető legyen. Ebben kiemelt helyet foglalnak el a szűrővizsgálatok, amelyek között vérnyomás, vércukor, vérzsírok és testsúlymérés alapján életmódbeli tanácsokat, vagy orvosi segítséget kaphatnak.

dr. Tarajossy Zsuzsanna főorvos

 

* * *

A korunk népbetegségének számító 2-es típusú cukorbetegség a helyes életmóddal, a korszerű táplálkozással, a rendszeres mozgással megelőzhető lenne, mégis egyre több - már fiatalabb korban is előforduló - cukorbeteg emberrel találkoznak az orvosok. Sokszor egyéb betegség kezelése kapcsán, véletlen laborvizsgálat során derül fény a magasabb vércukorra. Fontos tudni, hogy az enyhe éhgyomri vércukor emelkedés után is előfordulhat étkezés után 1,5-2 órával jelentősebb vércukoremel-kedés.

Az előadás során ismertetik azokat az élethelyzeteket és állapotokat, amelynek során fokozottabb a kockázat a cukorbetegség kialakulására, valamint életmód-tanácsok hangzanak el a betegség megelőzésére vonatkozóan.

dr. Földesi Irén főorvos

2011. november 5.

Városi támogatás 198 hallgatónak

198 szentesi egyetemista és főiskolai hallgató részesült városi ösztöndíjban – közöttük 5 millió 380 ezer forintot osztottak szét. A szociális alapon megítélt összeget szombaton vehették a diákok a volt megyeházán. A polgármesteri hivatal részéről Lencséné Szalontai Mária elmondta, minden eddiginél többen, 208-an pályáztak az önkormányzat felsőoktatási támogatására, és csak azokat nem tudták támogatni, akik nem az első diplomájukat próbálják megszerezni. Átlagosan több mint 27 ezer forintot vihettek haza a hallgatók, akik rászorultságtól függően 15 ezer és 50 ezer forint közötti összeget vehettek föl, és ezt bármire fordíthatják.

– A család terheit valamelyest könnyítheti az a kis anyagi segítség, amit lehetőségeihez mérten nyújt a város. Az lenne a jó, ha minél többen térnétek ide vissza dolgozni, mikor megszereztétek a diplomát – fogalmazott az egybegyűlteknek Szirbik Imre polgármester, s kiemelte, fenyegetőzéssel nem lehet itthon tartani a magasan képzett fiatalokat, a tisztességes keresetet biztosító munkahelyekkel viszont annál inkább.

– Tankönyveket fogok vásárolni. Nagyon drágák a jegyzetek, de mivel ezekre a kiadványokra a későbbiekben is szükségem lesz, így legalább be tudom szerezni őket – árulta el lapunknak Gajda Amanda, amikor arról kérdeztük, mire fogja fordítani a városi ösztöndíjat.

A szegedi egyetem végzős gyógyszerész hallgatója elmondta, fontos támaszt jelent számára az önkormányzati támogatás, amire harmadik éve sikerrel pályázik. A közeljövőről annyit még elmondott a hölgy, az államvizsga után valószínűleg Szegeden helyezkedik majd el, a gyakorlati helyén ugyanis állást ajánlottak számára.

B.D.

2011. november 5.

Miniszteri elismerés Léhi Gábornak

A Magyar Köztársaság honvédelmi minisztere a Honvédelemért Kitüntető Címet adományozta október 23-a alkalmából Léhi Gábor nyugállományú alezredesnek. A Szabadidős Sportklub elnöke a honvédelem ügye érdekében huzamos időn át végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréséül vette át a díjat Budapesten a Stefánia Palotában Simicskó István honvédelmi államtitkártól és Benkő Tibor vezérkari főnöktől. A Szabadidős Sportklub 1988 óta foglalkozik hagyományőrzéssel és a honvédelem ügyének népszerűsítésével.

2011. november 5.

Az egész embert kell kezelni

Jubilál az onkológiai osztály

A CATO-rendszerben történő citosztatikum előállítása, a sepeciális körülmények közöttTudományos üléssel ünnepelték a Dr. Bugyi István Kórház onkológiai osztályának 20 éves fennállását a múlt héten. A rendezvényen a szakterület képviselői többek között az országos és a megyei szaktekintélyek voltak. Az osztály kiemelt szerepet tölt be az onkológiai ellátásban, hiszen számos kezelési formát elsőként indítottak el a helyi egészségügyi intézményben, és mindig a legmagasabb besorolású szakmai helyek között említették.

Dr. Várkonyi Katalin főigazgató a konferencián előbb felelevenítette az onkológia kialakulásának történetét, beszélt arról, hogy a rák felismerésében és kezelésében sokkal jobbak a lehetőségek, mint régen. Kiemelte, hogy akár a sebészi út, a kemoterápia, a sugárterápia vagy az immunterápia jelentsen gyógyulási esélyt, az azonban minden esetben azonos, hogy akkor van esély, ha a beteg hisz gyógyulásának lehetőségében. – Az orvosoknak fel kell mutatniuk, hogy van esély, a cél elérésében pedig fontos az akarat. A siker az egész ember kezelésében rejlik, tehát az orvosoknak és a kezelésben részt vevő szakdolgozóknak lelki támaszt is nyújtaniuk kell – hangsúlyozta dr. Várkonyi Katalin, majd elmondta, hogy az osztály ellátási körzetébe 124 ezer ember tartozik. Az országos szinten számon tartott onkológiai intézmények, centrumok és osztályok közül a helyi onkológiai centrum a vidéki kórházak közül hazánkban első volt a kemoterápia alkalmazásában. A Dr. Bugyi István Kórházban sok különböző típusú daganatot kezelnek, az emlőrák és a vastagbéldaganat, illetve a GIST-tumor kezelésében ugyanazokat a kezeléseket adhatják, mint a klinikai centrumok – az országban összesen 18 helyen. Szentesen évente 11–12 ezer kemoterápiás ciklust adnak le, ami azt jelenti, hogy 1000–1200 onkológiai beteget kezelnek. Fejlesztést jelentett az elmúlt években, hogy országosan hetedikként, Csongrád megyében elsőként két évvel ezelőtt telepítették és használják a CATO-rendszert, melynek során a kemoterápiás gyógyszerek nagyon pontosan meghatározott mennyiségét a beteg testfelszínéhez igazítva számolják ki, összeállítását az intézmény gyógyszerészei végzik.

Cseh-Lakos

2011. november 5.

Túlzott kórházi ambíciók?

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium egészségügyi szakállamtitkársága városi kórházi státuszt szán a szentesi kórháznak az ágazat megreformálása után – ez derül ki a Heti Válasz múlt héten közölt cikkéből.

A hetilap azt írja, megszerezte a tárca adatbázisát, és az alapján jelentetett meg egy ábrát, amely a baleseti sebészeti ellátás tervezett hálózatát mutatja be. A térkép szerint 2012 májusától a szentesi intézmény városi kórházként az itteni, a csongrádi és a vásárhelyi kistérséget, valamint a szarvasi kistérség egy részét magában foglaló terület sérültjeit látná el. A tervezetben viszont nem tartoznak Szenteshez a tiszazugi települések, így Kunszentmárton sem. Ez azért is érdekes, mert az elmúlt hónapokban a megyei közgyűlés és a kórház vezetése is azon ügyködött, hogy a 2007 előtti állapotokat visszaállítva kapjon OEP finanszírozást az intézmény a Körösön túli betegek ellátásáért, vagyis tartozzanak Szentes ellátási területéhez. Mindez persze változhat – ahogy arra Szócska Miklós egészségügyi szakállamtitkár is kitért, mikor múlt héten Orosházán tartott sajtótájékoztatót az átszerve-zés forgatókönyvéről. Azt mondta, ha az elérési idő jobb – márpedig a tiszazugiaknak fele annyi időbe telik eljutni hozzánk, mint Szolnokra –, módosulhatnak az ellátási területek határai. Hozzátette, erről és az ágazati átszervezés egyéb részleteiről intézményenként fog egyeztetni a szakállamtitkárság még ebben a hónapban.

Eszerint még novemberben választ kaphat a kórház vezetése arról, hogy mi lesz azzal a 16 ellátási szakterülettel, amit jelenleg a kórház működtet. Az egészségügyi reform alapjául szolgáló Semmelweis-tervben ugyanis a városi kórház meghatározásánál az szerepel, hogy elsősorban az „alapszakmákban” biztosítják ellátást, ami sürgősségi, traumatológiai, belgyógyászati, sebészeti, szülészeti és gyermekgyó-gyászati, illetve akut eseteknél neurológiai ellátást jelent. Vagyis csak találgatni lehet, marad-e helyben például onkológiai, fül-orr-gé-ge, urológiai, pszichiátriai vagy intenzív osztály. Szócska Miklós Orosházán ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott: az intézményeknek egyes, rosszul értelmezett ambíciókról le kell majd mondaniuk.

B.D.

2011. november 5.

Pótösszeírási felhívás

Október 31-én befejeződött a népszámlálás összeírási munkáinak alapszakasza. A KSH tájékoztatása szerint térségünkben ez ideig az összeírás 90 százaléka sikeres volt.

A november 1-jétől kezdődő egyhetes pótösszeírási szakaszban megpróbálják azokat is megszámlálni, akiket a biztosok eddig különböző oknál fogva nem értek el, vagy nem találták meg a külterületi tanyákon élőket, illetve a címzettek nem léptek kapcsolatba a számlálóbiztossal.

November 3-8. között a Polgármesteri Hivatal Népszámlálási Irodája (Szentes, Kossuth tér 6. 215. szoba) is várja a még össze nem írtak jelentkezését. A pótösszeírás alkalmával azok érkezésére számít, akiket eddig még nem kerestek fel az összeíró biztosok.

A népszámlálásról szóló 2009. évi CXXXIX. Törvény 3. § bekezdése szerint a népszámlálás során az állampolgárok kötelesek adatot szolgáltatni, azaz a népszámlálási kérdőívek kitöltésében közreműködni. A szabálysértési eljárás lefolytatására az 1999. évi LXIX. tv. 82. §-a alapján kerülhet sor.

Dr. Sztantics Csaba jegyző,
települési népszámlálási felelős

2011. november 5.

Elismerték munkájukat

A Dr. Bugyi István Kórház mindig is szem előtt tartotta az intézmény munkatársainak erkölcsi és anyagi elismerését. Ennek szellemiségében időről időre jutalmazzák a több évtizede az egészségügyben szolgálatot teljesítő munkatársak eddigi tevékenységét. November 2-án főorvosi értekezleten ünnepélyes keretek között ismerte el az intézmény vezetése a 25, 30 és 40 éve tevékenykedő jubileumi jutalmasok munkáját.

40 éves jubileumi jutalmat vehetett át Gila Zoltánné irattáros.

30 éves jubileumi jutalomban részesült:

Dr. Kádár Margit főorvos, dr. Lukács Györgyi főorvos, Márkus Krisztina ápolónő, Faragó Sándorné ápolónő, Józsáné Csenki Kornélia diétás nővér, Mikula Zoltánné ta-
karítónő (korábban ápoló), Nyilasné Földi Erika ápolónő, Vidáné Bánfi Ibolya labor-asszisztens.

25 éves jubileumáért jutalmazták a következőket:

Dr. Kispál Mihály osztályvezető főorvos, dr. Bodné Csiszár Tünde főnővér, diplomás ápoló, Fási Katalin orvos-írnok, Tariné Lantos Éva ápolónő, Bányai Anikó orvos-írnok, Bíróné Magyar Gabriella asszisztens, Sztanóné Pető Andrea gyermekápoló, Bába Andrea orvosírnok, dr. Kovács Ferencné közegészségügyi-járványügyei ellenőr, Bánfi Józsefné orvosírnok, Vecseri Zoltánné segédápoló, Egedi Béláné takarítónő.

2011. november 5.

Díjazták, hogy kevesebb a szemetünk

Az önkormányzatok országos hulladékgazdálkodási versenyében harmadik helyen zárt Szentes – az Arany Hangya Díjat Nyíregyháza, a másodiknak járó elismerést pedig Budakalász kapta.

A díjakat Jávor Benedek (LMP), az Országgyűlés fenntartható fejlődés bizottságának elnöke adta át október végén a Hulladékgazdálkodási Nap szakmai konferencián Budapesten. Az Arany Hangya Díj – amit harmadik éve ítélnek oda – kitüntetettjei között olyan önkormányzatok kaptak elismerést, amelyek a környezeti és fenntarthatósági szempontokat szem előtt tartva a korszerű hulladékgazdálkodási szemléletet próbálják érvényesíteni.

– Papp Ferenc kollégám nyújtotta be a pályázatunkat, aminél azt vizsgálták, mennyi vegyes és szelektív hulladék termelődött nálunk, illetve azt is figyelembe vették, hogy a pályázók mit tesznek az ismeretterjesztés és a fejlesztés területén – nyilatkozta lapunknak a városellátó hulladékgazdálkodásért felelős vezetője, Kiss Ferenc.
Az adatok alapján 2009-ről 2010-re közel 3000 tonnával csökkent a vegyes hulladék mennyisége Szentesen, a szelektívé viszont több mint 600 tonnával nőtt. Összesítve a begyűjtött hulladék 12 500-ról 10 300 tonnára csökkent. A szelektíven belül jelentős nőtt a műanyag és a papír mennyisége, ugyanakkor az üvegé és a fémé csökkent. Míg 2009-ben 1952 tonna elkülönítetten gyűjtött zöldhulladékot komposztáltak Szentesen, tavaly már 2596 tonnát.

A hulladékudvar és -válogató, továbbá a szociális épület is szinte elkészült a berki telepen – mondta Kiss Ferenc. November végéig befejeződnek a kivitelezési és tereprendezési munkák, és elindulhat az engedélyeztetés. Várhatóan jövő tavasztól szemetet, lomot és veszélyes anyagot is elhelyezhetnek majd a szentesiek a berki lerakónál, ahol 5000 négyzetméteres, építési és bontási hulladék gyűjtésére alkalmas placcot is kialakítanak még ebben az évben. Ott aprítani és osztályozni fogják a törmeléket, majd igény szerint hasznosítják a zúzalékot.

B.D.

2011. november 5.

Környezetünk védelmében

A Kossuth téren felállított interaktív sátorban hasznos információk, interaktív játékok, dokumentumfilmek és háttéranyagok álltak az érdeklődők rendelkezéséreA fényforrások szelektív gyűjtésével nemcsak a környezetet óvjuk, de a begyűjtött termékek újrahasznosítása is megoldható. Sajnos, ma Magyarországon gyakran nem gondolunk erre, amikor a veszélyes anyag tartalmú fényforrásokat a kommunális hulladékok közé dobjuk. (Évente 6 millió alkalommal.) Pedig környezetünk védelme mellett az ipart is támogatja az, aki szelektíven gyűjti a fénycsöveket, izzókat.

"Két ország, egy cél, közös siker" – ez a mottója a Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Programnak, s ezt vallja az elektronikai hulladékgazdálkodásban hosszú évek óta jártas két cég, az Elektro-Coord Magyarország Kft., valamint román partnere, a Recolamp is. A határokon átívelő program Temesváron startolt, október 28-a és november 3-a között pedig Szentesen, a Kossuth téren találkozhattak az érdeklődők a road-showra készült rendezvénysátorral.

2011. november 5.

Gitárral a rákos gyerekekért

Felemelő példája annak, milyen nemes célra használható a tehetség: a zenész Seres Antal alapítványt hozott létre, s menedzserével, Ombodi Csillával a hangszerek segítségével szeretne segíteni rákbeteg gyerekeken.

Egy fővárosi koncerten játszott a Fivérek rákos és fogyatékkal élő gyerekeknek, ekkor figyelt fel a zenekarvezető Antal, mint meséli, egy 4 éves beteg kisfiúra, akinek megengedte, hogy pengethesse a gitárját. A meghatározó élményből született az elhatározás, hogy miután 8 éve oktat fiatalokat, rákbeteg gyerekeket is tanítson zenélni, mondta Antal, s hangsúlyozza: magánemberként áll az ügy mellé. Ombodi Csillával keresték fel a budapesti Heim Pál kórházat és a szegedi gyermekklinikát. A vezető főorvosok nem utasították el őket, s bebocsátást nyertek a kórtermekbe, hogy szájmaszkot viselve a komoly fájdalmakkal küzdő rákos betegek arcára örömöt csaljanak a gitárjátékkal. Már az elején a rendszerességben gondolkodtak, így aztán szerdánként Szegeden, csütörtökönként Budapesten alkalmazzák a zene terápiás hatását a beteg gyerekeken akiknek ezáltal javul a közérzetük.

2011. november 5.

Újabb győzelem a Borosban

Bugya Nikolettre (balról) és Abonyi Kittire most az Édes Anyanyelvünk-verseny után lezet büszke felkészítő tanáruk, Fári Mónika (középen)Az elmúlt években is igazán nagy sikereket értek el a diákjaim az anyanyelvi versenyeken. Most ismét büszke lehetek rájuk, nemcsak mint magyartanár, hanem mint osztályfőnök is. Szeptemberben volt az Édes Anyanyelvünk verseny megyei fordulója Szegeden.

Bugya Nikolett Anikó (12. C osztály) az I. helyen, Abonyi Kitti (12. C osztály) a II. helyen végzett, így a megyét ők képviselték kategóriájukban Sátoraljaújhelyen az országos megmérettetésen. A nyelvhasználati verseny döntőjén Bugya Nikolett Anikó Édes Anyanyelvünk érmes lett (országos III. helyezést ért el), és még egy alapítványi különdíjat is kapott.

Abonyi Kitti pedig - aki a városi kulturális rendezvények állandó szereplője – Sátoraljaújhelyről az Anyanyelvápolók Szövetségének különdíjával tért haza.

Diákjaimmal együtt nagyon elégedettek vagyunk az eredményekkel, és várakozással tekintünk a tavaszszal megrendezésre kerülő Kazinczy-verseny elé.

Úgy gondolom – sikereink azt bizonyítják -, hogy kiváló tanítványaimmal együtt szívvel-lélekkel ápoljuk anyanyelvünket.

Fári Mónika

2011. november 5.

A városi könyvtárban...

November 7-én, hétfőn 18 órakor A nemzet fogalmának változása az Európai Unióban címmel a Gondolkodók klubja tart össze-jövetelt. Vezeti dr. Papp Erzsébet ny. gimn. tanárnő.

November 8-án, kedden 18 órakor a Film-klubban az Eltűntnek nyilvánítva című színes, szinkronizált amerikai politikai drámát vetítik.

November 9-én, szerdán 18 órakor a Krúdy Gyula Baráti Kör és a városi könyvtár közös rendezésében Zenés irodalmi borest lesz. Vendégünk Kunszery Béla szőlész. A műsort összeállította dr. Horváth György.

November 10-én, csütörtökön 18 órakor Hogyan küzdött Jézus az igazi életcélokért? címmel Cserbik Attila bibliaoktató előadását hallhatják az érdeklődők.

2011. november 5.

A természet természete – képekben

A Művészetek Házában október 28-án nyílt meg az Állatok világa című kiállítás. Ez a tárlat egy három évre visszanyúló országos pályázat része, illetve folytatása. Két évvel ezelőtt a vizek világa volt a központi téma, több mint 800 alkotás közül válogathatta ki a zsűri az akkor a helyi református nagytemplomban kiállított képeket. Tavaly az erdők világa címmel hirdette meg az intézmény a pályázatot, ide mintegy 600-an küldték el munkáikat, a legjobbakat Szegeden, a Megyeházán láthatta a közönség.

Az idei évben 500 pályamunka közül válogatta ki a háromtagú szakmai bírálóbizottság azokat az alkotásokat, amelyek a Művészetek Házában bemutatott tárlaton láthatók. Pályamunkák most is, mint az előző években, az ország minden részéből érkeztek. Három korcsoportban osztott ki a zsűri díjakat és különdíjakat, valamint arany, ezüst és bronzminősítéseket. A legjobb helyezést elérő szentesiek: Lénárt Lotti, Lukács Klaudia, Pengő János, Magyar Eszter, Gila Dávid.

A szervezők, a szakemberek mindezek ellenére most szomorúan mondják, hogy egyre inkább csökken a pályázó iskolák száma. Megnőtt a szaktanárok szerepe, ahol kitűnő pedagógus dolgozik, ott jut idő és energia arra is, hogy plusz sikerélményhez juttassák a diákokat. További sajnálatos tapasztalat, hogy a vártnál kevesebb alkotás érkezett Szentesről. Úgy tűnik, hogy a helyiek kevésbé vették észre, hogy ez az országos és komplex pályázat szakmailag teljes körűen megalapozott, és növekvő presztízse van a hozzáértők körében.

Roskó Tíbor, képzőművész, a zsűri elnöke szerint ez a pályázat hozzájárult ahhoz, hogy a résztvevőkben, és szüleikben megerősítsék azt a hitet, hogy ebben a mai válságos időszakban is szükség van a művészetekre, a kreativitásra, és a gyermekek látásmódjának sokrétű fejlesztésére. Kiemelte a Művészetek Háza szerepét a lebonyolításban, nagy jelentőségű küldetést teljesítettek.

(–)

2011. november 5.

Sulihét a Kosztában

A diákok a Koszta-napokon ügyességüket és tudásukat is kipróbálhattákA hagyományos "Sulihét a gyerekekért" már az első napon sok mesés játékkal kezdődött. Az előcsarnokban már faragott és rajzolt "Tök jó fejek" várták a belépőt. A tantermek és folyosók délután „mesés” akadálypályává alakultak. Az alsó tagozatosok kibarkochbázhatták és kirakhatták puzzle képként a különböző mesefigurákat. Ügyességi játékok és rajzos feladatok vártak a kisdiákokra.

A felső tagozatban A környezet és kultúra vetélkedő témája az Európai Unió volt. A pályaválasztási vetélkedőben az újraélesztés, az illatok felismerése, diósöprés és sok ötlet bizonyította, hogy az életre is felkészülnek a kosztás diákok. Akár az uniós diákparlamenten is részt vehetnek. Kedden már a Sárkányokkal foglalkoztunk. Elkészültek a repkedő, tűzokádó, kedves és félelmetes, mozgatható és álló sárkányok az alsósok kezeiben.

2011. november 5.

Országosan védett Sáphalom

Képviselői intézkedés nyomán

Szabó Zoltán, a Jobbik Magyarországért Mozgalom képviselője már korábban interpellációt nyújtott be a Sáphalom környékén történt felszántások ügyében. Ezzel kapcsolatban rendőrségi feljelentést tett, s bejelentette a Koszta József Múzeum igazgatónőjének, továbbá levelet írt az Alsó-Tisza Vidéki Felügyelőséghez. Az önkormányzat október 28-i ülésén az ügyben pozitív fejleményekről számolhatott be a képviselő. Hivatalos tájékoztatást kapott arról, hogy a felügyelőség május 12-én helyszíni ellenőrzést tartott a területen. Leírták, hogy már a 2000-ben készült fotókon is találkoztak a Sáphalom környéki felszántással. Levelükben kitérnek arra, hogy törvény szerint a Kunhalmok védett területnek minősülnek. A felügyelőség a fentiek alapján kérte a terület ez irányú bejegyzését.

Szabó Zoltán – folytatva a felolvasást – elmondta, hogy szeptember 16-án határozatban állapították meg az országos jelentőségű védett terület Kunhalom kiterjedését, amiben már a szántott rész is benne szerepel. Hatálybalépésével – írják – a felügyelőség kezdeményezni fogja a Csongrád Megyei Kormányhivatal Szentesi Körzeti Földhivatalnál a védett jogi jelleg bejegyzését, az ingatlan nyilvántartásba vételét, továbbá megtiltja az országos jelentőségű védett terület további károsítását.

A képviselő úgy véli, az ügy lezárásával sokéves problémára tehetünk pontot, és 3–4, akár 5 ezer éves sírokat is ott hagyunk helyben. Pihenjenek békében.

2011. november 5.

23 órás tekergés

Október 23-ra emlékezve Cseuz László évekkel ezelőtt elindított egy versenyt, ahol a csapatok – min két fő – egymással versenyezve 23 órán keresztül azon versenyeztek, hogy ki tud több kilómétert a városban kijelölt úton megtenni. Egy ideig a verseny utáni érdeklődés alábbhagyott, majd a Szentesi Családsegítő Központ átvette a szervezés nagy részét, és újra indult ez a rendezvény.

Baráth László, az egyik szervező örült annak, hogy viszonylag jó időt sikerült kifogni, és a közel 230 versenyző baleset- és sérülésmentesen tekerte végig a 23 órát. Cseuz László nélkül természetesen ez a verseny sem bonyolódhatott volna le, határozott fellépésére bizony sokszor szükség volt, hiszen a Kossuth téri parkolónál sokan figyelmetlenül közlekedtek és ezzel veszélyeztették a versenyzők testi épségét.

A kiépített kerékpárút kissé nehezítette a versenyzők helyzetét, hiszen ezen a részen közlekedett a többi kerékpáros is. Így a szembejövő forgalomra is fokozottan kellett ügyelni, ezért minden kritikus ponton figyelmeztető táblákat helyeztek ki. Több mint 20 csapat vett részt a versenyen, közülük szervezésben kiemelkedett a Kiss Bálint iskola, hiszen ők 6 (két tanár és 4 diák) csapattal is neveztek. De nem csak ebben tűnt ki az iskola, hiszen az éjszakai órákban lehetőséget adtak a pihenni vágyóknak a tornateremben egy kis melegedésre is.

A nevezési díjért, egy teljes napi ellátást (étel, üdítő) és egy feliratos pólót kaptak a résztvevők. A verseny távja kb 3.8 km volt (Kossuth tér-Batthyány utca – Rákóczi utca- Kossuth utca - Kossuth tér), és egy fontos szabály, hogy a versenypályán minden csapatból legalább egy embernek tekerni kellett, még éjszaka is. Ezt szigorúan ellenőrizték.

A szervezők szeretnék folytatni ezt a hagyományt, remélve a támogatók további segítségét, mellyel a verseny végén kisorsolt ajándéktárgyakat biztosították.

Garai Sz. Imre

2011. november 5.

Az atléták a legjobb szezont zárták

Az októberben Veszprémben megrendezett nemzetközi versennyel befejeződött az atléták szabadtéri szezonja. A szentesi Maximus sportolói az eddigi legeredményesebb időszakot tudhatják maguk mögött. A legfiatalabbak a Szegeden és Békéscsabán megrendezett gyermekversenyeken gyűjtötték szorgalmasan az érmeket, és iskoláik színeiben a diákolimpiai versenyeken álltak helyt.

Stráma Klaudia, Gedai Csenge, Lakos Csaba, Dávid Réka, Ohratka Nóra, Kozák Tamás, Balla Dorka, Tóth Fanni, Czuczi Anna sokszor náluk sokkal idősebbekkel versenyeztek, és győztek.

Az ifjúsági versenyzők a dobók csapatbajnokságán két remek futóversenyzővel megerősödve országos bajnoki hatodik helyezést szereztek, Csordás Cintia a felnőttek országos bajnokságán 10., Papp Anita 12. lett diszkoszvetésben. A férfi diszkoszvetők mezőnyében Seres András tizennégy versenyen indult és tizenegy alkalommal első helyezést szerzett: az utánpótlás korúak Európa-bajnokságán 12. helyezést, a felnőtt magyar bajnokságon 4. helyezést ért el. A Magyar Köztársaság Utánpótlás Bajnoka címet is megszerezte Nyíregyházán. A nagyobb nemzetközi viadalok közül győzött a Tisza Kupán, a Nyírség Kupán, a Balaton Bajnokságon, és a Veszprémben megrendezett Dr. Papp Pál-emlékversenyen. Eredményei alapján a megye legeredményesebb atlétája címre is esélyes. Biztos tagja lett a felnőtt válogatott keretnek, és most egy rövid pihenő után megkezdi az alapozást, melynek célja a Londonban megrendezésre kerülő olimpia.

B. Sz.

2011. november 5.

A döntőért játszhat a Hungerit

Veretlenül, csoportelsőként jutott a Magyar Kupa elődöntőjébe a Hungerit- Szentesi VK női vízilabdacsapata, nagy lépést téve ezzel a tavalyi elsőség megismétlése felé. Óriási meglepetésre a bajnok Dunaújváros nem jutott be a "Final Fourba".

Szentesen bonyolították le a női vízilabdázók Magyar Kupájának egyik csoportkörét, ahol a házigazdákra a bajnok mellett az Eger és a Szeged csapatai vártak. A Hungerit rögtön az első öszszecsapáson rangadón tesztelhette pillanatnyi felkészültségét, hiszen a Dunaújvárossal mindig parázs öszszecsapást vívnak a lányok. Ezúttal sem volt ez másként. – Az első és a második negyed valamivel "laposabbra" sikerült a szokásosnál, de az sem szokványos, hogy rögtön rangadóval kezdje a szezont egy csapat- értékelte a 10-10-es döntetlent Zant-leitner Krisztina, a Szentes vezetőedzője.

– A válogatott olimpiai kvalifikációs szereplése miatt a bajnokság őszi szezonja és a MK küzdelemsorozata szűk másfél hónapba sűrűsödik bele, így ehhez a helyzethez kell alkalmazkodnunk. Ráadásul ránk a LEN-kupában is komoly mérkőzések várnak, így lesz feladatunk bőven. Egyelőre még keresgélem néhány játékos megfelelő helyét a medencében, de nincs más választásunk, tétmeccseken kell fokozatosan felépíteni és egyre jobb formába hozni a csapatot.

A Hungerit a másik nagy riválisával, az Egerrel szemben két góllal bizonyult jobbnak (10-8), majd a Szegedet is, ha a vártnál kisebb különbséggel is, legyőzték Takácsék (15-13), így a Szentes csoportelsőként jutott a kupa elődöntőjébe. Mivel az Eger a Szeged mellett a Dunaújvárost is legyőzte, így ők lettek a másik továbbjutók a csoportból, a másik ágról pedig a BVSC és az Újpest a "Final Four" másik két résztvevője. Bárhogy is alakul az elődöntők párosítása, egy biztos: a Hungerit hatalmas esélyt kapott arra, hogy megvédje tavalyi elsőségét a Magyar Kupában.

H.V.

2011. november 5.

Szerencsét hozhat a 13-as

A 12. fordulót megelőzően a negyedik helyen álló Bordány együtteséhez látogatott a Szentesi Kinizsi megyei másodosztályú labdarúgó csapata. A Kinizsi legutóbb hazai pályán szenvedett vereséget a listavezető Székkutastól, így Bozóki Zoltán vezetőedző abban bízott, hogy ezúttal legalább egy ponttal gazdagodik a Szentes. Nem így történt, a mieink az 1-1-es félidőt követően 3-1-re kikaptak a bordányiaktól. A Kinizsi a Poszler – Németh, Halmos (Bagi), Bordács, Vincze, Szabó, Nagy, Polyák, Hidas, Gránicz (Debreczeni), Tóth (Pengő) összeállításban lépett pályára.

– Vezettünk, nem játszottunk rosszul, fegyelmezetlenségeinknek, és némi játékvezetői közrehatásnak köszönhetően, mégis kikaptunk – mondta Bozóki Zoltán. – Az első félidő közepén Tóth László góljával nálunk volt az előny, de a játékrész hoszszabbításában büntetőt ítéltek ellenünk, majd második félidő 28. percében az ellenfél játékosa kézzel tette maga elé a labdát, amit a játékvezető nem vett észre, ebből gólt kaptunk, hat perc múlva újabbat, ezzel el is dőlt a meccs.

Az ifjúsági együttesünk eredményesebbnek bizonyult, ők 2-1-re nyertek, és ezzel őrzik helyüket a tabella második helyén, míg a felnőttek a 9. helyet foglalják el. A Szentesi Kinizsi felnőtt csapata a 13. fordulóban, november 5-én, szombaton, 13 óra 30 perckor a Tömörkény együttesével játszik a Pusztai László Sporttelepen.

H.V.

2011. november 5.

Futószalagon a kosarasok

Mozgalmas napokat tudhat maga mögött a Szentesi Kosárlabda Klub csapata. A közelmúltban a vajdasági Kula városában mérték össze tudásukat a helybeli kosaras gárdával. A mérkőzésről győzelemmel tértek haza (Hajduk-Szentesi KK 41-62). A csapat tagjai: Forgó Dániel, Király Róbert, Szanyi Ádám, Halász Ákos, Litovszki Roland, Hajós Ferenc, Kajla Viktor, Gergely Dávid.

A következő hétvége igazi Titánok harca lesz számunkra, írja elektronikus levelében Aleksandar Preskar, a Szentesi KK edzője. November 5-én, szombaton a Magyar bajnokságban két nagy csatát vívnak: először a Szegeddel, majd remélhetőleg a Pécs gárdájával csapnak össze. Másnap a vajdasági Novi Sadra utaznak, ahol a helyi bajnokokkal játszanak.

2011. november 5.

Szilver

Október 22-én, Szombathelyen rendezték meg az Isis Open versenyt, melyen a WDSF International Open Standard kategóriában Szepesi József – Farkas Bettina a 6. helyezést érte el.

Októberben zajlott a junior II. standard világbajnokság Kisinyovban, melyen a Borda Ádám – Korom Eszter párosunk a 40.helyet szerezte meg.

Ugyanekkor Pécsett az iDance Kupa keretein belül rendezték meg a gyerek II. D. országos bajnokságot: Standard kategóriában az aranyérmet Nagy Márk és Vörös Liza szerezte meg, Oláh Dániel és Verebélyi Hanna Dorina a 3. helyezést, Mészáros Bence Levente és Monzinger Gabriella pedig a 4.helyezést érte el.

Latin kategóriában szintén Nagy Márk és Vörös Liza állhatott a dobogó legfelső fokára, a Mészáros Bence Levente - Monzinger Gabriella páros a 3. helyen Oláh Dániel Verebélyi Hanna Dorinával a 6. helyen végzett.

Pécsett az ifjúsági-felnőtt latin ranglista-versenyen Stefano Vidoni és Tóth Orsolya a kiváló 2. helyezést érte el a döntőben.

2011. november 5.

Bizakodnak Bertókék

November 12-én újra boxgála

Bertók RóbertBertók Róbert a Szentesi Kinizsi SZITE ökölvívó és Kick box szakosztályának vezetője arról számolt be, hogy a gála programja szinte teljesen összeállt, és ezzel két célt sikerült elérni. Az egyik az, hogy a szentesi nézőknek ismét színvonalas küzdősport eseményt mutassanak be, a másik pedig az, hogy a szentesi versenyzők a hazai közönség előtt mutatkozzanak be, népszerűsítve ezeket a sportágakat. A hivatalos sajtóedzésen az elmúlt hétvégén a négy „főszereplő” bemutatkozott, hiszen közös edzést tartottak Szentesen a dr. Papp László városi sportcsarnokban, a Széchenyi ligeti futópályán, és az Üdülőközpont edzőtermében.

Nagy Sándor Szegedről érkezett, ahol a 90 kilós mezőnyt képviseli, és nyáron, a Kakasfesztiválon már bemutatkozott: ellenfelét már az első percekben kiütötte. Kelemen Balázs volt válogatott ökölvívó, aki még Európa bajnokságon is részt vett, nagyváltósúlyban, Győrből érkezett Szentesre, és azt ígérte, hogy látványos mérkőzésen fog győzni az egyelőre még ismeretlen ellenfele ellen. Neki meggyőződése az, hogy az ökölvívás jórészt a fejben dől el, de fontos, ha az ember nagyot is tud ütni a megfelelő időben. Petrovszki Attila Békésről érkezett, és Szentesen nem nagyon látott küzdőstílusban, az MMA-ban – többen csak ketrecharcnak hívják - fog harcolni. Erről azt kell tudni, hogy különbözik a többi küzdősporttól, hiszen van benne álló és földi küzdelem is, illetve lehet használni álló helyzetben a könyököt és a térdet is. A gála főmérkőzését Bertók Róbert „játssza”, aki kisváltósúlyú magyar bajnok, válogatott, kick-box világbajnok volt. Róla azt kell tudni, hogy évek óta már csak edzősködik, de valahogy hiányérzete volt, mert a szentesi közönség nem látta őt küzdeni. Arra gondolt, újra ringbe áll és bemutatkozik, amiben segít neki régi edzője, Gál László. Ezért adta gálának azt az alcímet, hogy Premier és Búcsúmérkőzés. Persze – de erre gondolni sem akar – amennyiben hazai pályán kikap, akkor természetesen egy visszavágót fog kérni, nem szeretné rossz szájízzel abbahagyni ezt a gyönyörű sportot.

(garai)

2011. november 5.

Pótfűtés

Először utazik a székely bácsi a repülőn. Kérdezi a stewardestől:
– Mondja kedves, oszt jut-e mindenkinek ejtőernyő?
– Nem tartunk ejtőernyőt! Miért?
– Hát, mer' a hajón is van mentőcsónak, oszt gondolom úszni többen tunnak, mint repünyi!

2011. november 5.

Márton-napi ételek

  • Libaleves
  • Töltött liba
2011. november 5.

30 ezres parkolójegy

Nem én vagyok az első, és ha minden így marad, nem is az utolsó, aki 30 ezer forintos parkolójegyet vált a Szent Anna utcai óvoda előtt. Hogy félreértés ne essék, bírságról van szó, amit azért szabtak ki a rend könyörtelen őrei, mert reggel 8 után egy kicsivel bátorkodtam ott leparkolni, ahol csak 8-ig, és csak délután 3 után lehet. A probléma nem új keletű: volt megkeresés a városháza felé, volt aláírásgyűjtés is. Az illetékesek rendre azt szajkózták, állj meg a katolikus iskola mellett, ott ingyenes. No persze. Ha van hely. De legtöbbször nincs. Így marad a templomkert, amiért szemet hunynak a plébánián. Dagaszthatod a sarat, kitaposhatod a füvet, nem számít, de ha túlléped az időkorlátot a platánfa alatt – ahol egyébként nem zavarod a közlekedőket, és fű se nő a macskakőből – egyből küldik a csekket. Itt tartunk, és én fizetek. Pedig szívesebben szánnám ezt a 30 ezret arra, hogy normális parkolója legyen az óvodának. Vagy ha arra nem elég, legalább táblacserére – mert nem ördögtől való dolog 8 után vinni a gyereket az óvodába.

Bíró Dániel

2011. november 5.

Rosszullétek az uszodában

Egy esztendővel a tavaly októberi, fertőtlenítésre használt vegyi anyag okozta rosszulléteket követően az elmúlt héten ismét gyerekeket vittek szüleik kórházba, mert rosszul lettek a 25 méteres tanmedencében tartott foglalkozást követően. Lapunk felkereste az illetékeseket, hogy megtudjuk, pontosan mi is történt a ligeti uszodában.

Szűcs Szabolcs, a Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója érdeklődésünkre elmondta, hogy klórmérgezés biztos, hogy nem történhetett, mivel a szentesi uszodában hypót adagolnak a vízhez, ez pedig legfeljebb irritációt okozhat. A magas klórtartalom szinte azonnal megmutatkozik, hiszen a szem bevörösödik, de ilyen sem történt. Az ÁNTSZ ellenőrzést végzett, ami szintén megnyugtató eredményt hozott, ugyanis a magyar szabvány szerint engedélyezhető klórmennyiségnek mindössze töredékét tartalmazta a víz. Ráadásul, pontosan az ehhez hasonló esetek elkerülése végett, új uszodavegyszereket is fognak használni, melyeket ezen a héten állítanak be az Üdülőközpont munkatársai. A 25 méteres medencéből a sátortető felhúzásakor leengedték a vizet, majd újra feltöltötték a medencét, ilyenkor a vízbe adagolt uszodavegyszereknek "be kell forognia" a medence teljes területére, ehhez viszonylag hosszabb időre van szükség. Lehet, hogy nem forgott még be teljesen a víz- és ebből adódhatott az esetleges irritáció – de a paraméterek már fürdésre alkalmasak voltak az említett előírás szerint is. Szűcs Szabolcs elmondta, a medence tökéletesen rendben van, üzemel, és azóta sem kaptak hasonló bejelentést.

A Dr. Bugyi István Kórház megerősítette, hogy az elmúlt időszakban az intézményben légúti tünetekkel láttak el kiskorúakat uszodalátogatásuk után, akiknél bizonytalan okú irritáció jelentkezett. Arról azonban nem tudnak nyilatkozni, hogy pontosan milyen irritáló anyag okozta a tüneteket.

H.V.

2011. november 5.

Érkező és távozó szponzorok a vízilabdázóknál

Az első osztályú férfi vízilabdacsapatunk új, a női együttesünk eggyel kevesebb névadó szponzorral vág neki a 2011-2012-es bajnoki szezonnak. A csütörtökön tartott sajtótájékoztatón Molnár Zoltán, a klub elnöke bejelentette, hogy a MetalCom Zrt. a továbbiakban kizárólag a társasági adón keresztül támogatja majd a szentesi vízilabdát, névadó szponzorként csak a Hungerit lesz a bajnoki ezüstérmes együttes támogatója. Bozó Zoltán, a női együttest 2006 óta névadó szponzorként segítő MetalCom Zrt. elnök-vezérigazgatója lapunknak elmondta, hogy már a múlt esztendőben jelezték, hogy ha az új sporttámogatási adótörvény életbe lép, akkor ebben a formában támogatják majd a klubot, ami az eddigi összeg dupláját jelentheti a jövőben. Molnár Zoltántól megtudhattuk azt is, hogy a Bodrogi Bau Kft. – amely szintén éveken keresztül volt az OB I-es férfi együttes szponzora – nem támogatja tovább a férfi csapatot, helyettük a Kaló-MÉH Trans Kft. lesz a gárda névadó szponzora, a csapat pedig Kaló-MÉH-CS&K Szentesi VK néven szerepel majd a bajnokságban. Papp József, a Kaló-Méh-csoport ügyvezető igazgatója a média képviselőinek beszámolt arról, hogy évek óta szponzorálják a sportot, Baján a labdarúgás, Kecskeméten a röplabda támogatói. A szentesi szerepvállalásuk egyelőre egy esztendőre szól, de nem titkoltan hosszabb távra tervezik férfi pólósaink anyagi megsegítését.

A klub elnöke a női együttes LEN-kupa szerepléséről szólva arról tájékoztatott, hogy az elmúlt évi remek szereplésnek köszönhetően Zantleitner Krisztina csapata az első körben kiemelt, a második fordulóban viszont már érdekeltek lesznek a lányok. A második forduló sorsolását november 7-én tartják. A klub szerette volna Hódmezővásárhelyen megrendezni ezt a fordulót, ám a vásárhelyi uszoda a november 18-20-i hétvégén foglalt, így másik befogadó helyszín után kell nézni. Bármennyire is hihetetlen, annak ellenére, hogy a Hungerit-Szentesi VK vesz részt egyedüli magyar csapatként a nemzetközi kupaküzdelmekben, immár második esztendeje, semmilyen támogatást nem kap ehhez sem a hazai, sem a nemzetközi szövetségtől. Ennek ellenére a LEN-kupában való indulás anyagi háttere a Hungerit jóvoltából- idén is biztosított.

H.V.

2011. november 5.

Műsorváltozás

A Zene-Világ-Zene sorozatban megrendezésre kerülő Takács Gabriella és Andor Csilla magánének művész közös hangversenye a műsorfüzetben meghirdetettől eltérően december 2-án, pénteken 19 órakor lesz látható, hallható a hangversenyközpontban.

* * *

A Zene-Világ-Zene program keretében november 18-án, pénteken 19 órakor EMERTON díjas sztárok lépnek fel a Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskolában: Molnár Dixieland – Dixie est. Sztárvendég Illényi Katica.

2011. november 5.

Bemutatkozik a kamara

Ingyenes konzultációs lehetőséget biztosítanak az Európai Bizottság egyetlen vállalkozásfejlesztési hálózatával, az Enterprise Eu-rope Networkkel – áll a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara hírlevelében. A road show állomásain személyes találkozóra invitálják a dél-alföldi régió vállalkozóit. Ennek keretében, megismerkedhetnek a kamarában működő Enterprise Europe Net-work szolgáltatásaival, tájékozódhatnak a partnerkeresési lehetőségekről és a kamarában elérhető finanszírozási lehetőségekről. A road show szentesi állomása a városi könyvtár lesz november 7-én 16 órától, míg Csongrádon a Csemegi Károly Könyvtár és Információs Központba november 9-én 17 órától várják az érdeklődőket.

2011. november 5.

Lopják az aranyat

Autót bérelt, de azóta sem vitte vissza a szentesi kölcsönzőbe egy helybéli férfi, tudtuk meg a Szentesi Rendőrkapitányság bűnügyi osztályán. A férfi október 16. óta jogtalanul használja Fiat kisteherautót. A bérlő ellen jármű önkényes elvétele miatt indult büntetőeljárás.

Több lakásból is arany-ékszereket vittek magukkal a tolvajok az elmúlt hét folyamán. Az Óbester-telep egyik lakásából október 26-án, a nappali órákban hatoltak be a tolvajok, akik készpénzt és ékszert tulajdonítottak el 250 ezer forint értékben. A Táncsics Mihály utcából is aranyat loptak, itt 220 ezer forint volt a kár, a Mátyás király utcai, október 28-i betörésben pedig aranyóra és porcelán tűnt el 210 ezer forint értékben.

Mobiltelefon tűnt el a Horváth Mihály Gimnázium táncterméből, és szintén mobilt vittek el a nagymágocsi futballpálya padjáról is.

Öt darab, vasból készült csatornafedőt szeretett volna értékesíteni egy férfi Szentesen. A fedőket a könyvtár melletti területről szedte fel, majd a színesfém-hulladék átvevőhöz vitte azokat. A rendőrök azonban gyorsan felgöngyölítették az ügyet, a férfi ellen azóta lopás miatt megindult a büntetőeljárás.

Elloptak egy övtáskát az egyik lezáratlan, Dózsa György utcai házból. A táskában hazai és külföldi pénz volt, ráadásul egy digitális fényképezőgépet is magával vitt a tolvaj, a sértettnek így összesen 280 ezer forintos kára származott ebből a "látogatásból".

Ismeretlenek öntötték le Szegváron egy helyi asszony személygépkocsiját maró anyaggal. A tettesek 140 ezer forintos kárt okoztak a nőnek.

Végül pedig szóljunk arról a lopásról, amelyben egymillió forint értékben tűnt el gázolaj és műszaki cikk az egyik telephelyről. A tolvajok az Ipartelepi út egyik zárt területére hatoltak be, ahol egy ott parkoló tehergépkocsi üzemanyag-tartályából 200 liter gázolajat "szívtak le", majd betörtek egy raktárhelyiségbe, és az ott található műszaki cikkeket is összecsomagolták, és magukkal vitték.

H.V.

2011. november 5.

Családi események

Született: Oláh István és Hajdú Andrea Brigittának Endre Márk, Cserhalmi Dezső Tamás és Dávid Hajnalkának Liza Hajnalka, Botos Sándor Norbert és Molnár Ágnesnek Bianka, Bari Pál és Lakatos Lejlának Nikol Cintia nevű gyermeke.

Elhunyt: Babinszki Andrásné Papp Zsuzsanna, Kiss Jánosné Csesznak Anna, Ágoston Ildikó, Baranyi Jánosné Pásztor Julianna.