XLII. évfolyam 38. szám

2010. szeptember 24.

Letették az SBO alapkövét

Farkas Sándor, Magyar Anna és Szalados László az alapkő letételnél. Az időkapszulába a Szentesi Élet legutóbbi száma is belekerültLetették a sürgősségi betegellátó osztály alapkövét a Dr. Bugyi István Kórházban. A fejlesztés 530 millió forintos összköltségét Európai Uniós pályázat és a fenntartó Csongrád Megyei Önkormányzat segítségével biztosítják. A kivitelezést a KÉSZ Építő ZRt. végzi, a beruházás 2011 augusztusában fejeződik be.

2010. szeptember 24.

Választás

Azok az állampolgárok, akik érvényes személyazonosító okmánnyal, illetve lakcímkártyával nem rendelkeznek, nem gyakorolhatják választójogukat. A polgármesteri hivatal okmányirodája október 2-án, szombaton 8– 16 óráig, október 3-án, vasárnap 8–19 óráig ügyeletet tart, hogy lehetőséget nyújtson az ideiglenes iratok kiállítására és az előzőleg okmányirodai átvétellel kért iratok átadására.

A mozgásukban korlátozottak mozgóurna-igényüket a választás napjáig jelezhetik a választási irodánál az 510–384, 510–308, vagy az 510–304-es telefonszámokon, illetve a választás napján az illetékes szavazatszámláló bizottságnál.

Dr. Sztantics Csaba
a Helyi Választási Iroda vezetője

2010. szeptember 24.

Leendő munkahelyek az Ipari Parkban

A 140 hektáros Ipari Parkban több újdonságról, fejlesztésről, új iparcsarnok-átadásról és továbbiak készültéről is beszámoltak.

Várja a vállalkozásokat és a beszállítókat az Ipari Park, melynek területén befejeződött az infrastrukturális fejlesztés. Ennek keretében közel 10 ezer m2 új útburkolat készült el, kaptuk a tájékoztatást Bocskay Istvántól. A referens elmondta: a fejlesztés eredményeként már szinte kétnaponta járják be az Ipari Parkot és a vállalkozói falut, hogy megmutassák a vállalkozóknak az azokban rejlő lehetőségeket.

Mint Szirbik Imre polgármestertől megtudtuk: eddig a meglévő területeket és épületeket igyekeztek hasznosítani, most már új létesítmények is épülnek. A napokban átadott, Marosinvest Kft. beruházásában készült kerámia-csarnok közvetlen közelében fog hamarosan megépülni egy újabb üzem, az Ipari Park úgynevezett Déli Zónájában.

Erre nyertes DAOP-pályá-zatban közel 165 millió forintos támogatási összeget ítéltek meg, ezt egészíti ki a város ugyanekkora önrésszel. A polgármester szerint ez azért is jelentős, mert a város komolyan gondolja, hogy a kecskeméti Mercedes Benz gyárral szeretne kapcsolatot kiépíteni. Legalább 150 főt foglalkoztató üzemet kívánnak felépíteni. Szirbik azt is felvázolta: kora tavasszal meg lehet kezdeni a munkálatokat, s nagyjából egy év múlva ilyenkor már a vállalkozások rendelkezésére állhat az üzem.

Szó esett további két készülő csarnokról. Az egyik a Magyar József tulajdonában lévő MA-KA Kft. vállalkozása, mely a tervek szerint évi 80-90 ezer tonna takarmányt fog gyártani a Hungerit Zrt. számára. Ha megkapják az építési engedélyt, attól kezdve 10-12 hónap alatt elkészülhet a mintegy 30-40 munkahelyet teremtő üzem.

November második felében pedig megnyílik a fogászati termékekkel, implantá-tumokkal foglalkozó Denti-System csarnoka, szintén a Déli Zónában.

D. J.

2010. szeptember 24.

Időnként fellángol a vita

Szemétszállítás és a közterületek karbantartása

Másfél évtizede vezették be városunkban a kötelező szemétszállítást és azóta folyamatosan viták alapját képezi az ügy. Azok, akik mellette törnek lándzsát, úgy vélik, az önkormányzatok jogosan járnak el, amikor a háztartásoktól díjat szednek be a heti rendszerességgel biztosított szolgáltatásért. A másik tábor viszont úgy gondolja, nem keletkezik minden háznál hulladék, ezért nem is várható el mindenkitől, hogy fizessen egy igénybe sem vett lehetőségért.

Lapunk olvasója, Gulyás Ferenc kereste meg szerkesztőségünket ezzel a problémával. Elmondása szerint nem lakik a Damjanich utcai ingatlanában, a házat asztalosműhelyként használja. Az ingatlannál nem tesz ki szemetet, a faforgácsot tüzelésre használja, a galambjai által termelt trágyát az ismerősei viszik el a kertjükbe.

2010. szeptember 24.

Jó helyre került az adomány

Mészáros Zoltán és Fehér AttilaTömegeket mozgatott meg a jótékonysági kóstolójegy a IX. Lecsófesztiválon. Az Észak-magyarországi Felső-zsolca árvízkárosultjainak javára gyűjtöttek. A pénzt Mészáros Zoltán, a Hunor Coop Zrt. vezérigazgatója adta át a helyszínen. Az eseményről így számolt be lapunknak:

– Ahogy ígértem, és ahogy talán igényelték is az adományozók, személyesen kerestem fel Felsőzsolca polgármesterét, aki szívélyes fogadtatásban részesített. Fehér Attila nagyon köszönte az adományt, mint mondta, nem is gondolt ekkora öszszegre. A 308 ezer forintot a Hunor Coop Zrt. 500 ezer forintra egészítette ki. Véleményem szerint jó helyre ment a pénz. A polgármester kocsiba ültetett, körbe vitt a településen, ennyi építkezést, ennyi betonkeverőt, darut, építőipari brigádot együtt nem láttam mostanában. Egy utcában 6–7 háznál intenzív munka folyt, volt olyan ház, amelyik már csak festésre várt. Egy óvodának az udvarát is felújították. Nagy sürgés-forgás van a városban. A település még viseli az árvíz nyomait, néhány ház még romokban áll. Nem tudtak hozzányúlni. Borzasztó látvány volt. Többségében azért a lendület és az építkezés a jellemző az egész településre. Félelmetes pusztítást végzett a víz, de jó úton haladnak az újjáépítéssel. Felsőzsolca lakossága köszöni mindenkinek, aki a segítségükre sietett, és nagyon hálásak az adományért.

(lovas)

2010. szeptember 24.

A hagyma

A magyar konyha egyik legjellemzőbb alapanyagáról, a hagymáról, annak termesztéséről és gyógyhatásáról beszélgettünk dr. Horváth Györggyel, a kertbarát-kör elnökével. A hagyma 1250 fajtájával a növények egyik legnépesebb nemzetsége. Évelő növény, amely sajátos ízt, illatot adó vegyületeket termel. Magyarországon és az egész világon is híres a Makón és környékén termesztett vöröshagyma.

2010. szeptember 24.

Szentesi nemzetőrök és honvédek a szabadságharcban

1848/49-es emléktábla avatása

Szentesi 48-as öreghonvédek (1898)Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 160 éves évfordulóján számos szentesi civil szervezet – Városi Civil Fórum, Szabadidős Sportklub, Szentes Városért Közalapítvány, Városvédő- és Városszépítő Egyesület, Hegedűs László Helyőrségi Művelődési Központ stb. – határozta el egy 1848/49-es emlékhely kialakítását. Az ennek érdekében megalakult Emlékbizottság megítélése szerint az egykori szentesi nemzetőrök, népfölkelők, honvédek és honvédtisztek feltétlen megérdemlik, hogy városunk közterületén méltó módon megörökítsük emléküket. A civil kezdeményezést a városi vezetés felkarolta, ezáltal lehetővé vált, hogy szeptember 29-én (a pákozdi csata évfordulóján) emléktáblát avathassunk a városháza Erzsébet téri homlokzatán. Az új emlékhely megvalósulásával lehetővé válik, hogy a jövőben az 1848/49-es forradalomhoz és szabadságharchoz kötődő nevezetes napokon – március 15., május 21., szeptember 29., október 6. – a város lakói és ifjúsága elhelyezhesse a kegyelet koszorúit és virágait a szabadságharc helyi hőseire emlékezve. (Az emléktábla Vígh László munkája.)

2010. szeptember 24.

Jótevő hét – országos akció

A Gyermekétkeztetési Alapítvány 2010-ben harmadik alkalommal szervezi meg egyedülálló kezdeményezését, a Jótevő Hetet. Az országos akció keretében az Élelmezési Világnap alkalmából, október 16-án, szombaton az akcióhoz csatlakozó éttermek bevételükből az éhező gyermekeket támogatják.

Vidéki éttermek jelentkezését is várják, melyek fontosnak tartják a magyar társadalom egyik legégetőbb problémájának, a gyermekéhezésnek az enyhítését.

A csatlakozott éttermek az október 16-i bevételük egy részével a Gyermekétkeztetési Alapítványon keresztül az éhező gyerekeket támogatják.

A rendezvényről, a programhoz való csatlakozás módjáról részleteket találhatnak a www.gyea.hu/jotevohet honlapon.

2010. szeptember 24.

Bartha János nevét vette föl az iskola

Évfordulónaptár – 2010.

120 éve, 1890. szeptember 21-én ifj. Bartha János gazdálkodó és neje Tóth Krisztina végrendeletet készített, amelyben városi házukat (ma Arany János u. 10. sz.) a városnak adományozták egy női ipariskola létrehozására. A református egyház 2000 forintot kapott. Bartha János a fábiánsebestyéni ingatlanait – 147 hold föld és gazdasági épületek – a "Szentes város közönsége által felállítandó gazdasági iskola felállítására" a városnak hagyományozta, azzal a kikötéssel, hogy az alapítvány örökre az ő nevét viselje. (Az iskola csak 1940-ben épült fel, s előbb 1943-ban, majd 1988-ban felvette ifj. Bartha János nevét.)

2010. szeptember 24.

Kiváló munkaerőkre leltek

A központi konyha ebédlőjében köszöntötték a közcélú foglalkoztatottakatSikeresnek bizonyult az "Út a munkához" program, melyben munkanélküliek közcélú foglalkoztatását valósíthatta meg az önkormányzat. Jelenleg 375 személynek van ideiglenes munkaszerződése, őket köszöntötték a napokban az őszi programértékelőn, a legjobban teljesítők munkáját arany, illetve ezüst oklevéllel is elismerve.

Mint kiderült, olyan sokan vesznek részt a programban, hogy a központi konyha ebédlőjében két alkalommal köszöntik őket. Az önkormányzati intézményeknél, a könyvtárban, a kórházban foglalkoztatottak múlt pénteken gyűltek össze, a városellátó intézménynél dolgozóknak e héten gratulálnak.

2010. szeptember 24.

Jutalmazták a lelkes kertészkedőket

A város önkormányzata hetedszer hirdette meg a "Virágszínvonalasabb Szentesért" környezetszépítő versenyt. Három kategóriában nevezhettek a jelentkezők: családi házas, társasház és munkahely. Az ünnepélyes díjátadás szeptember 21-én, kedden volt a városháza dísztermében.

Szirbik Imre polgármester köszönetét fejezte ki a versenyzőknek. Mint mondta, ez az év nem igazán kedvezett a kertészkedésnek, hiszen – ahogy tartják – a földművesnek két ellensége van: a jó idő és a rossz idő. A nehéz körülmények ellenére sok szentesi gondolta úgy, hogy mégis benevez a megmérettetésre és szépíti a környezetét nem csak a saját, hanem a mások örömére is.

Baloghné Berezvai Csilla főkertész örömmel nyugtázta, hogy a sok ismerős arc mellett lát újakat is. Mint mondta, nehéz volt a döntés, mert mindegyik kert, udvar más-más miatt volt szép. Minden meghívottnak kisebb ajándékot nyújtott át, a kategóriák első három helyezettjeit pedig díjazásban részesítették. Családi házas kategóriában 1. Pataki Péterné (Temető u. 30.), 2. Török József (Nagyhegy 437.), 3. Biácsi Lászlóné (Dózsa Gy. u. 170.). A társasházak versengésében a következő képviselők vihették haza a lakóközösségük számára a tárgy- és pénzjutalmat: 1. Vancsay Györgyné (Köztársaság u. 3/1.), 2. Bucskó Jánosné (Szabadság tér A. épület), 3. Vincze Lászlóné (Honvéd u. 24.). A legvirágosabb munkahely az idei megmérettetésen a Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon, 2. az üdülőközpont, 3. a Damjanich utcai óvoda.

K. E.

2010. szeptember 24.

Borlovagok

Dr. Horváth György és Mészáros Zoltán az ünnepségenMészáros Zoltánt, a Hunor Coop Zrt. vezérigazgatóját borlovaggá "ütötték" a szentesi Bor- és Pálinka Fesztiválon. Régi jó barátja, dr. Horváth György gyógyszerész, a magyar bor, a Szentes környéki termelők és kereskedők elkötelezett híve jelölte a tisztségbe. A Szent Vince Borrend a ceremónián próbatételnek vetette alá, és alkalmasnak találta arra, hogy hírvivője legyen a csongrádi bornak.

– Nagy megtiszteltetésnek veszem – mondta lapunk érdeklődésére az újdonsült borlovag. – Hagyománytisztelő vagyok, hiszem, erre lehet építeni a jelent és a jövőt is. Mire kötelez mindez? Arra kell törekedni, hogy a szentesi paprika és paradicsom, a belőlük készült finom lecsó mellé csongrádi borokat igyanak. Jó hírét kell kelteni a környéknek, jó hírét kell vinni a csongrádi bornak, mert ezzel a térség erősödik majd. Nem nehéz feladat ez, hiszen a Hunor Coop Zrt. mind a 33 üzletében jelen vannak a csongrádi borok. Több termelővel kapcsolatban állok, így a választékot is bővíteni lehet. Évtizedekkel ezelőtt, ha Nyugat-Európában járt az ember, a kisvárosokban, falvakban mindig valamit ünnepeltek. Én úgy gondolom, jó úton jár az ország, ezekkel a hagyománytisztelő rendezvényekkel erősíti az emberek kötődését, elhivatottságát, identitását.

(lovas)

2010. szeptember 24.

Speciális eszközök a kórháznak

A Magyar Máltai Szeretetszolgálaton keresztül érkezett az adomány

18 darab, a betegek ápolásához nélkülözhetetlen speciális ágyat, és több segédeszközt adott át a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Szentesi Szervezete a Dr. Bugyi István Kórháznak.

A szeretetszolgálat helyi vezetője, Farkasné Márton Katalin elmondta: az adomány Németországból érkezett, a szállítást a MetalCom Zrt. vállalta fel, a multifunkciós ágyak a kórház fejlesztés alatt álló belgyógyászati osztályára kerülnek.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Szentesen is hosszú ideje támogatja élelmiszerrel, ruhával, tüzelővel és tartós cikkekkel is a rászorulókat, adományokat juttatnak el szociális intézményekhez is. A mostani speciális eszközöket tartalmazó adományból nemcsak a kórházhoz, hanem olyan családokhoz is kerül, amelyek hozzátartozójukat otthon ápolják.

Dr. Baráth Lajos mb. főigazgató örömmel fogadta az adományt, melyek hasznos szerepet töltenek be a betegellátásban, és komfortosabbá is teszik az osztályokat. Az ágyakhoz kapcsolódó, étkeztetésre is alkalmas kombinált éjjeliszekrények lényegesen megkönnyítik a bent fekvők étkeztetését olyan osztályokon, ahol nincs külön helyiség az ebédeltetésre.

2010. szeptember 24.

Mi, negyvenesek

Mi, negyvenesek különös korosztály vagyunk. Gyermekkorunkat a régi rendszerben éltük, felnőttkorunkat, "a nagybetűs életet" az újban kezdtük. Gyermekként már nem éltük meg a rosszat, felnőttként viszont keményen küzdenünk kell a jóért.

Mi, negyvenesek középiskolában oroszt tanultunk, felnőttként az angolt kell használnunk. Gyerekként az állandóságot, a változatlanságot szoktuk meg, felnőttként nehezen illeszkedtünk be a hirtelen változó világba.

2010. szeptember 24.

Szövetkezetben gondolkodnak

Molnár Attila – a Jobbik Mozgalom polgármesterjelöltje

Molnár AttilaSzentesen született. A Horváth Mihály Gimnáziumban érettségizett, emellett a közgazdasági és a mezőgazdasági középiskolában is szerzett szakképzettséget. Mezőgazdasági mérnöki diplomával a tarsolyában saját vállalkozásban könyvelőként dolgozik. Nős, 2 gyermek apja, és van egy 9 hónapos kislány unokája.

– Kapcsolatom a Jobbik Mozgalommal korábban interneten, a médián keresztül, az ott kapott források ismeretével kezdődött. Azután 2009-ben döntöttem úgy, hogy belépek a helyi szervezetbe. Munkámmal, tudásommal igyekszem segíteni a Jobbik Mozgalmat. Több egyesületnek könyvelek, pályázatokat készítek, elszámolásaikat végzem.

2010. szeptember 24.

Összefogás Szentesért

Sajtótájékoztató keretében mutatta be Szirbik Imre polgármesterjelölt csapatát.

A jelöltek egy része a város képviselő-testületében már az elmúlt években is tevékenykedett, míg harmada új személy, akik most indulnak először önkormányzati képviselőjelöltként. Szirbik Imre elmondta, hogy az eddig is járt, megalapozott, békés, de lendületes városépítő utat szeretnék folytatni a jövőben is, melynek most egy állomásánál vagyunk. Alapcéljuk, hogy sokszínűen, sokféleképp, de mindannyian egy célért: Szentesért dolgozzanak.

2010. szeptember 24.

Barthások képviselték Magyarországot

Szeptember 5 és 10. között Észtországban, Räpinában került megrendezésre az 5. Európai Ifjú Kertészverseny. 17 ország 25 csapata versenyzett a megtisztelő címért. Magyarországot iskolánk, a Bartha János Kertészeti Szakképző Iskola képviselte.

Az első napon a tanulók nemzetközi, 3-3 fős csapatokban hajtott végre feladatokat, melyek között szerepelt például a főmag-felismerés, morfológiai rajzhoz párosítás, latin név megnevezése, T-szemzésből 5 db készítése időre és minőségre értékelve.

A második versenynapon a délelőtti háromórás feladat tájkertészeti témájú volt, rajz alapján kellett elkészíteni egy 6x6-os  nagyságú parkrészletet. A délutáni feladat virágkötészet volt, mely csokorkötést és asztali díszkészítést foglalt magába. Iskolánk csapatában Bárkai Gabriella 15.T/P osztályos parképítő és -fenntartó technikus, Nagy Péter 14.T osztályos virágkötő-berendező szakos és Banári Zsolt 14.T/K kertész- és növényvédelmi technikus szakos tanulók vettek részt. Iskolánk a 25 csapat közül a 19. helyezést érte el.

A 6. Európai Ifjú Kertészverseny 2012-ben Luxemburgban lesz.

Udvardi István
felkészítő tanár

2010. szeptember 24.

Katasztrófa-védelmi verseny

Szeptember 17–18-án rendezték meg a 2009/2010 tanév, felmenő rendszerű katasztrófavédelmi ifjúsági verseny országos döntőjét, amelyen Csongrád megyét a szentesi kistérség, ezen belül mindkét csoportban a fábián-sebestyéni általános- és középiskolás gyerekek képviselték. Az elméleti és gyakorlati részből álló versenyben az általános iskolások 10. helyen végeztek, a középiskolások az előkelő országos 2. helyet érték el. Tekintettel arra, hogy a gyakorlati versenyt mindkét korcsoport döntő fölénnyel nyerte meg, így különdíjazásban részesült.

A csoportok tagjai, általános iskola: Juhos Zsóka, Gyuris Anett, Kiss Zoltán, Terhes József. Középiskola: Jaksa Petra, Ecseri Éva, Beretka Richárd, Ábrahám Gábor. Felkészítő tanár Faragó Ferenc.

A középiskolás korcsoport két oszlopos tagja, akik 6. osztályos koruktól vesznek részt a versenyeken, az idei tanévben az érettségi és a felvételi miatt a versenyzést már nem vállalják. Kívánjuk Jaksa Petrának és Ecseri Évának, hogy életük sikerekben, boldogságban és szerencsében gazdag legyen. A kirendeltség állománya nevében megköszönöm azt a több mint 6 évet, amit a katasztrófavédelem, a polgári védelem szakmai reputációjának növelése érdekében gyermekkoruktól végeztek.

Nagy Sándor pv. őrnagy
kirendeltségvezető

2010. szeptember 24.

A doboló gorilla és a csoki

A 70-es, 80-as évek máig emlegetett reklámfilmjeinek rendezője, Sas István (képünkön) tartott érdekes előadást a reklám pszichológiájáról a városi könyvtárban múlt héten. Saját állítása szerint valószínűleg ő készítette a legtöbb terméknépszerűsítő filmecskét a világon, legalább kétezret. Tíz éve felhagyott ezzel a tevékenységgel, ma már tanít, többek között Dél-Amerikában. Bár a hallgatóság nem ebben erősítette meg, azért a rendező szerint a reklám szerethető, és ezt igyekezett is bebizonyítani. Az igaz, a statisztikák alapján az emberek 10 százaléka vallja be, hogy szereti a reklámokat, de ezeknek is 90 százaléka gyerek.

2010. szeptember 24.

Filmklub

A városi könyvtárban működő filmklubban A kínai negyed című amerikai filmet vetítik szeptember 28-án, kedden 18 órától. J.J Gittes magánnyomozó házasságtörésekre szakosodott Los Angelesben, a harmincas évek második felében. Új megbízója Evelyn Mulwray. A nő szerint a férje, a helyi vízmű főmérnöke megcsalja őt. Gittes elvállalja a munkát és sikerül bizonyítékot szereznie.

2010. szeptember 24.

Mintaadó kistérség

Augusztus végén fiatal területfejlesztési szakemberek 35 fős csoportja tanulmányozta a szentesi kistérséget. A Szentes Kistérség Többcélú Társulása közreműködésével szervezett 3 napos ismeretszerzés célja az volt, hogy a város és a környező községek megismerésével alkossanak képet az alföldi térség gazdasági életéről, a gazdaságfejlesztés lehetőségeiről.

A csoport a kistérség természeti adottságaira alapozott élelmiszeripar szerepéről kapott információt a Hungerit Zrt. meglátogatása, és az Árpád Agrár Zrt. kertészetének megtekintése során.

Napjaink gazdaságfejlesztési törekvéseinek megismerése keretében a programban helyet kapott a befektetés-ösztönzés és az ipari fejlődés bemutatása az Ipari Parkban és a MetalCom Zrt. székhelyén.

Önálló programelem volt a kistérség turizmusfejlesztési lehetőségeinek tanulmányozása, melynek keretében a vonzerők bemutatásán túl az ágazat helyzetéről, eredményeiről is sikerült információkat kapni a helyi szereplőktől.

A csoport a programokat követően a kerekasztal-beszélgetés formájában értékelte a szerzett tapasztalatokat, napi tanulságokat.

A csoport számos gyakorlati példa kapcsán bővíthette ismereteit a térségről, és pozitív benyomásokat szereztek a helyi lehetőségek hasznosításával kapcsolatban.

2010. szeptember 24.

Negatív kampányelemek

Szeptember 22-re, szerdára rendkívüli sajtótájékoztatót hívott össze a Fidesz szentesi szervezete. Az önkormányzati választások közeledtével az elmúlt napokban két negatív kampányelem jelent meg a városban, magyarázta a találkozó okát Halmai István önkormányzati képviselő.

A sajtó képviselőinek egy fekete-fehér, írólap nagyságú fénymásolatot mutatott be, melyen az MSZP ismert személyiségeinek a képe látható az "Ezek miatt tartunk itt" mondat kíséretében. Halmai István szerint ez a módszer távol áll mind a Fidesztől, mind a KDNP-től, a baloldali párttal kapcsolatos véleményüket, a kritikájukat mindig vállalják és azokat nem anonim módon terjesztik. Mint mondta, az, hogy a szocialisták körében akadnak problémák, nem ok arra, hogy valaki ilyen módszerrel terjessze a róluk alkotott véleményét.

A tájékoztató második napirendi pontja az a – a városban szárnyra kapott – pletyka, mely szerint amennyiben az önkormányzati választások fideszes győzelemmel végződnek Szentesen, a jobboldali polgármester a jelenleg regnáló Szirbik Imrét szeretné maga mellett tudni alpolgármesterként. Halmai István arról tájékoztatott, hogy alpolgármester-jelöltjük jelenleg nincs. A szájról-szájra terjedő hírre úgy reagált, hogy polgármester-jelöltjüknek, Farkas Sándornak nincsenek ilyen szándékai, az alapszabályuk nem is tenné lehetővé ezt a lépést.

K. E.

2010. szeptember 24.

Fesztivál és toborzó

Színvonalas műsort láthattunk a Kossuth térenA Honvédelmi Minisztérium, a 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Ezred és az önkormányzat szeptember 16-án rendezte meg a II. Regionális Katonazenekari és Toborzó Fesztivált. Az esemény céljáról, programjáról Kocsi László alezredes a HM Személyzeti Főosztályának humánszolgálati osztály munkatársa számolt be.

A rendezvény célja a magyar honvédség, és ezen belül a szentesi műszaki ezred bemutatása, népszerűsítése, amelyhez nagyszerű alkalmat biztosított a meghívott zenekarok és a mazsorettek műsora.

2010. szeptember 24.

Próbáljuk ki a St. Jupáttal

Hat méter magas műfalat is kipróbálhatunkA St. Jupát SE legutóbbi nyílt napján az időjárás nem volt kegyes a szervezőkhöz és a résztvevőkhöz. A november végihez hasonló körülmények között csak a legkitartóbbak vettek részt a programokban. Az ő megnyugtatásukra, a hozzájuk csatlakozni szándékozóknak biztatásként elmondhatjuk: a következő, október 2-i nyílt napra a szervezők a jó időt is biztosítják.

Délelőtt 10 órától a "Gördülő generációk" kerékpáros kiránduláshoz csatlakozhatunk. Korhatár nélkül bárki elindulhat a Dózsa-ház mellől (Csongrádi út 2.) az egyesület tagjainak a vezetésével. Nem szükséges speciális felszerelés, az út során felmerülő kisebb problémákat a Kolozsvári Bicajszalon szakemberei orvosolják.

Délután 15 és 17 óra között – szintén a Dózsa-háznál– a már megszokott menetrend szerint a "Próbáld ki!" programban vehetünk részt. A sportegyesület tagjai hat méter magas műfallal és a szükséges technikai biztosítással várják a sportszeretőket. A Kurcán a túrakenuzást próbálhatjuk ki, a hajókat és a kormányosokat a St. Jupát biztosítja.

A nyílt nap programjaiban való részvétel díjtalan. Minden, a rendezvényekkel kapcsolatos információ megtalálható a www. programok.jupat.hu oldalon, illetve érdeklődhetnek a 20/ 32-11-693-as telefonszámon.

K. E.

2010. szeptember 24.

A futsal örök szerelem marad

Nyolcévi közös munka után szétváltak a Szentesi VSC futsal csapatának és Szerencsi Istvánnak (képünkön) az útjai. A csapat immár csak volt szakosztályvezetője, mivel Szentesen nem marasztalták, Szegeden építi újjá a futsalt, ugyanis a sportágtól nem szeretne elszakadni. Szerencsi István csak barátokat hagy maga után Szentesen, a legszívesebben pedig a bajnoki és Magyar Kupa bronzérmekre emlékszik vissza.

– A 2001-es esztendő nyara minden bizonnyal örökké emlékezetes marad az ön számára. Hogyan emlékszik vissza a futsalcsapat alakításának körülményeire?

2010. szeptember 24.

Ketten a válogatottban

Erdélyi Eszter és Szemerédi MátéA szentesi atlétika elismerése az, hogy a Belgrádban megrendezésre kerülő válogatott találkozóra meghívást kapott Szemerédi Máté 100 és 200 méteres síkfutásban, valamint Erdélyi Eszter 100 méteres síkfutásban. Mindkét versenyző  szerephez jut a váltófutásokban is.

Már a székesfehérvári országos ifjúsági bajnokságon elért eredmények után is várható volt a meghívásuk, azonban azt még sem a két sportoló, sem a edzőjük, Merza Sándor nem gondolta, hogy ilyen hamar pályára léphetnek felnőttek között is.

A Békéscsabán megrendezett országos minősítő versenyen az elmúlt hét végén a serdülők és a gyermekek is lehetőséget kaptak a megmérettetésre. A verseny három megye – Békés, Csongrád és Szolnok – válogatott viadala is volt. A szentesi versenyzők több dobogós helyezéssel járultak hozzá megyénk csapatának a második helyezéséhez. A következő eredmények születtek.

Serdülők, diszkoszvetés: lányoknál 1. Papp Anita, 3. Csordás Cintia, fiúknál 3. Árgyellán Dávid, 5. Márki Sándor.

Gyermekek:

1. Halász Ákos 600 méteres síkfutásban., 2. Czuczi Anna 60 méteres síkfutásban, szintén Czuczi Anna kislabdahajításban első helyezett lett.

Ifjúságiak:

fiúknál 1. Szemerédi Máté 100 méteres síkfutásban, leányoknál 2. Erdélyi Eszter 200 méteres síkfutásban.

2010. szeptember 24.

Hétfői futsal-nyitány

Szeptember 27-én, hétfőn kezdi meg szereplését a futsal NB II keleti csoportjában a Szentesi VSC labdarúgócsapata. A mieink Némethy László vezetőedző irányításával heti két foglalkozással készülnek a szezonra, ami azért is nagy szó, mert korábban megesett, hogy csak egyszer tudtak gyakorolni a csapat tagjai, akkor is erősen foghíjas létszámmal.

A szentesi fiatalokra épülő csapattól a vezetőedző tisztes helytállást és a középmezőny elérését várja ebben az esztendőben. Hogy valójában mire lehet képes a társaság, ahhoz négy-öt fordulónak mindenképpen el kell telnie, ekkorra mérhető fel a csapat és az ellenfelek játékereje egyaránt. A játékosok közül sokan távoztak, többen köszönés nélkül hagyták ott a csapatot, és még Némethy Lászlót sem tájékoztatták a döntésükről, ilyen tekintetben a vezetőedző csalódott néhány labdarúgójában. Béry, Brinszky, Kazán, Keller valamennyien más klubban folytatják, csakúgy, mint Szabó László, ennek ellenére a fiatal gárda remélhetőleg felveszi majd a versenyt a Borsod Volán együttesével a nyitó fordulóban, a Dr. Papp László Sportcsarnokban. A mérkőzés 20 órakor kezdődik, a belépés ingyenes.

H. V.

2010. szeptember 24.

Ezrek a sportágválasztón

Az esős idő ellenére több, mint kétezer látogatója volt a Szentesi Nagy Sportágválasztónak. A rendezvényen 24 egyesület mutatkozott be az elmúlt hétvégén, tudtuk meg Rakk Lászlótól, az esemény koordinátorától.

A tavalyi Sportbörzével ellentétben idén sikerült megmozgatni az oktatási intézmények diákjait, a péntek délelőtti időszakban 1500 regisztrált tanuló sportolt a sportcsarnokban és annak környékén. A távolabbi iskolákból a Honvédség és a Tisza Volán autóbuszai szállították a gyerekeket a helyszínre, amiért külön köszönettel tartoznak a szervezők.

Pénteken rendezték az óvodások játékos sportvetélkedőjét, melyet a Szent Anna utcai ovi csapata nyert meg a Damjanich és a Kossuth utcai óvodák legjobbjai előtt.

A jövőben, mint ahogy azt Rakk László elmondta, igyekeznek majd különválasztani az óvodások vetélkedőjét a Sportágválasztótól, mivel mindkét esemény önállóan is megállná a helyét. Az egyesületek képviselőivel újra összeülnek majd a szervezők és értékelik, összegzik a két nap tapasztalatait. Az egyesületek képviselőinek, vezetőinek már tartott egy szakmai tájékoztatót Sarusi-Kiss József, a Csongrád Megyei Szabadidősport Szövetség elnöke a sportot érintő törvényi változásokról, a sporttámogatások átalakulásáról. A kormány az öt legfontosabbnak tartott látványsport kiemelt megsegítését tervezi, így a vízilabdáét, a kosárlabdáét, a labdarúgásét, a kézilabdáét és a jégkorongét. Érdekesség, hogy ezen sportágak közül – bár van olyan egyesület Szentesen – nem mindegyik képviseltette magát a pénteki tájékoztatón. Rakk László beszámolt arról is, hogy a Sportágválasztó fővárosi szervezői elégedettek voltak a lebonyolítással, így jövőre is hasonló rendezvény házigazdája lehet városunk.

Hering Viktor

2010. szeptember 24.

Szegvári pofon

Szegváron szenvedett 5–1-es vereséget a Szentesi Kinizsi labdarúgócsapata a megyei másodosztályú bajnokság legutóbbi játéknapján. Nagy András vezetőedző beszámolója szerint az első húsz percben gyakorlatilag lenullázták együttesét, mivel nyolc perc elteltével már 3–0, húszpercnyi játék után 4–0 volt az eredmény.

A vezetőedző szerint akár lehetett volna öt-öt is az első félidő végén az állás, de amíg a hazaiaknak gyakorlatilag minden megmozdulásuk góllal végződött, addig a mieinknek ezen a délutánon semmi nem jött össze. Dicséretre méltó, hogy a hátralévő hetven percet 1-1-el hozta le a Kinizsi, így nem lett katasztrófális vereség a vége, bár ez az ötös is el tudja venni egy időre az önbizalmat. Nagy András a szombati, Földeák elleni bajnoki kezdetéig azon lesz, hogy ne a legutóbbi kudarccal foglalkozzanak a labdarúgói, hanem előre nézzenek, és hozzák a nyerhetőnek tűnő mérkőzésüket. A vereség mellett természetesen nem mennek el szó nélkül, megbeszélik a történteket, igyekeznek levonni és hasznosítani az öszszecsapás tanulságait. Hogy ez mennyire sikerül, az szeptember 25-én, 16 órától kiderül a Pusztai László Sporttelepen.

H. V.

2010. szeptember 24.

Hőguta

Kovács a feleségével sétál. Egyszer csak megszólal:
– Vágj boldog és megelégedett képet!
– Miért?
– Mert ott jön az első anyósom.

2010. szeptember 24.

Kis kukta

  • Cseh fánk
  • Szalonnában sült kelkáposztás virsli
  • Falusi töltött zsemle
2010. szeptember 24.

Cserháti-emléktorna

Szeptember 25–26-án, szombaton és vasárnap rendezik meg a ligeti uszodában a Cserháti Gyula Férfi Vízilabda Emléktornát.

Szombati mérkőzés: 10 óra Bodrogi Bau Szentes-Debrecen, 11.30 óra OSC–BVSC, 13 óra Pécs–Debrecen, 16.30 óra Pécs–BVSC, 18 óra Bodrogi Bau Szentes–OSC.

Vasárnapi mérkőzés: 10 óra OSC–Debrecen, 11.30 óra Bodrogi Bau Szentes–Pécs, 13 óra BVSC–Debrecen, 14.30 óra OSC–Pécs, 16 óra Bodrogi Bau Szentes–BVSC.

2010. szeptember 24.

Októberben már fizetik az előleget

A területalapú támogatásról

Marsi Tibort, a Csongrád Megyei Mezőgazdasági és Szakhatósági Hivatal Szentes területi központjának vezetőjét kérdeztük, hogy milyen új fejlemények várhatók az agrárágazatban.

– Elsőnek említhetném, hogy október közepe táján nagy valószínűséggel megkezdődik a területalapú támogatás előlegének bankszámlára történő kifizetése. Ez olyan termelőkre vonatkozik, akiknél semmi probléma nem merült fel ezzel öszszefüggésben. Éppen ezért mi is érdeklődünk náluk és ők is fordulhatnak hozzánk bármilyen esetben. A másik dolog a határidős kötelezettség a gazdálkodási napló vezetésére és bemutatására. Főleg a korábbi pályázatok nyerteseinek a figyelmét szeretném erre felhívni. Teljesen új momentum, hogy ezt november 30-ig elektronikus formában kell rögzíteni és továbbítani az illetékes főhatóságnak. Akik kedvezőtlen adottságú, vagy úgynevezett Natura 2000 területen gazdálkodnak azoknak csak ellenőrzéskor kell a naplót bemutatni. Ugyancsak bejelentés-köteles a nitrátérzékeny talajok, de ezt írásban is el lehet készíteni, nem csak elektronikusan. Ennek határideje szeptember 30.

– A termelők valamennyi témában kérhetnek felvilágosítást és segítséget a körzetben működő falugazdászoktól. Szeptembertől viszszaállt a régi ügyfélfogadási rend és várjuk az érdeklődő gazdákat Árpádhalmon, Derekegyházon, Eperjesen, Fábiánsebestyénben, Nagy-mágocson, Nagytőkén, Szegváron és Szentesen. Az időpontokról a helyszínen kifüggesztett tájékoztatók nyújtanak eligazítást. Az esztendő végén hagyományosan ismertetjük a körzeti központokban a gazdák számára a várható jövő évi eseményeket, az egyéb tudnivalókat és a pályázati lehetőségeket is.

– Újdonság, hogy a gazdák közbeszerzési adminisztráció nélkül közvetlenül is eladhatják terményeiket a közösségi konyháknak. A saját termékek értékesítéséhez regisztráció szükséges, és az áruknak meg kell felelni az élelmiszerbiztonsági és minőségi feltételeknek. Tulajdonképpen annak a szakmai és fogyasztóvédelmi elvnek a gyakorlati megvalósításáról van szó, amelyik a "termőhelytől az asztalig" figyelemmel kíséri a termék útját. Érdemes megjegyezni, hogy a gazdák a közvetlen értékesítés jegyében negyven kilométeres körzetben vihetik eladásra termékeiket.

- bert

2010. szeptember 24.

Kifosztották a tanyát

35 mázsa vascsövet szerettek volna ellopni a tolvajok az Alsóréten az egyik telephelyről. A tettesek teherautóval álltak be az udvarra, majd elkezdték felpakolni a fémet, amikor tetten érték őket a rendőrök. A kár közel fél-millió forint lett volna, ha sikerül befejezni, amit elkezdtek.

Telefont loptak Árpádhalmon, az egyik szórakozóhelyről. A pultra kitett készüléket egy pillanat alatt zsebre vágta a tolvaj, akit azóta is keresnek a nyomozók.

Saját igazgatónőjét lopta meg két fiatalkorú az egyik helyi általános iskolában. A tettesek, akiket szinte azonnal elfogtak és előállítottak a rendőrök, az igazgatói iroda asztaláról emelték el a pénztárcát, benne készpénzzel és okiratokkal, melyek később előkerültek. Lopás miatt indult büntetőeljárás a két tanuló ellen az ügyben.

Szinte teljesen kifosztottak egy vekerháti tanyát néhány nappal ezelőtt. Az éjszakára őrizetlenül hagyott házból mindent elvittek, ami mozdítható, így például a fagyasztott húsokat, edényeket, háztartási gépeket, veszszőfotelt és három hízót is. A kár több százezres nagyságrendű.

Két gépkocsit is feltörtek a Honvéd utcában szeptember 19-ére virradó éjszaka. Mindkét járműből elvitték a CD-s rádiót és napszemüvegeket, összesen 170 ezer forint értékben.

H. V.

2010. szeptember 24.

Latin és standard eredmények

Szeptember 11-én, szombaton, a Budapesten megrendezett Felnőtt – Ifjúsági Latin és Junior Standard Ranglistán a Szilver TSE versenyzői a következő eredményeket érték el.

Felnőtt-Ifjúsági Ranglista: 2. László Csaba – Mikes Anna, 10-11. Bódi Ferenc – Gyurits Diána, 12. Hegyes Bertalan – Kis Violetta, 14. Budai Attila – Barna Lilla, 16. Püspöki Dávid – Mesz-lényi Viktória.

Junior Standard Ranglista: 2. Borda Ádám – Korom Eszter, 3. Horváth Kornél – Juhász Kitti, 5. Túri György – Katona Manuéla.

Szeptember 12-én, vasárnap Pozsonyban a Bratisliva Open 2010 IDSF International Open Latin bajnokságon 12. lett a László Csaba – Mikes Anna páros.

Szeptember 18–19-én a IX. Kistelek Open versenyen Basic Junior I. Latinban 2. Rónyai Zoltán – Farkas Boglárka, Felnőtt Rising Star Latinban 4. Bódi Ferenc – Gyurits Diána. IDSF International Open Latin: 10. László Csaba – Mikes Anna.

Basic Junior I. Standard: 1. Rónyai Zoltán – Farkas Boglárka. IDSF Ifjúsági Open Latin: 7. Hegyes Bertalan – Kis Violetta. Felnőtt Rising Star Standard: 1. Nagy Gergő – Páli Viktória. IDSF International Open Standard: 2. László Csaba – Mikes Anna.

2010. szeptember 24.

Idősek világnapja

Október 1-jén, pénteken az Idősek Világnapját ünnepeljük. Ebből az alkalomból gálaműsort rendeznek 14 órától a megyeházán. A patinás épületben nóták, operettek csendülnek fel, "Várjatok még őszi rózsák" címmel. Közreműködik: Kátai Zsuzsa, Bokor János, zongorán kísér: Siliga Miklós.

2010. szeptember 24.

Családi események

Született: Bari Dávid és Pulya Szilvia Eszternek Dávid Kristóf, Bullás Gábor és Perczel Zsófiának Zsófia, Czakó János és Kiss Andrea Ilonának Tamás, Tary Levente és Molnár Eszternek Panna, Lovas Sándor és Zsoldos Mónikának Nóra nevű gyermeke.

Házasságot kötött: Nehéz Ákos és Zsom Mária, Bugyi Lajos és Lázár Anita, Gránicz Imre és Gere Nikoletta, Horváth Attila és Gilicze Márta Éva, Csáki Zoltán és Kósa Edina Tünde.

Elhunyt: Kun László, Török Jolán, Kallai András, Tápai Mária, Zsíros Mihály István, Hajdú Mihály, Tropa Istvánné Barta Mária.