Merítsen a múltból - ekonyvtar.vksz.hu - a digitális emlékezet

periodikák,
újságcikkek
könyvek,
dolgozatok
nyomtatványok,
térképek
kép, hang,
multimédia

Bolgárkertészek Szentesen

az intenzív zöldségtermesztés kezdetei

 

 

 

Szentes környékén épp 150 évvel ezelőtt telepedtek le az első bolgárkertészek. Ebből az alkalomból szeptember 22-én a Szentes Városi Könyvtárban, a Szentes-Csongrád Rotary Clubbal közös szervezésben vetített képes előadást tartott dr. Mód László egyetemi adjunktus, néprajzkutató. A lentebb idézett szöveg egy régebbi írásából való.

 

 

 

Mindennapi táplálkozásunkban jó néhány olyan zöldségféle található, amelyek magyarországi elterjedése a XIX. század utolsó harmadában hazánkban megtelepedő bolgárkertészeknek köszönhető. A jövevények az itthoni zöldségtermesztésre jelentős hatást gyakoroltak. Élen jártak az új zöldségfajok (padlizsán, spárgatök stb.) elterjesztésében, de a tevékenységükhöz fűződik számos, addig ismeretlen zöldségféle (Királypaprika, Kosszarvú, stb.) meghonosítása is.

 

 

 

A bolgárkertészek növényápolási ismeretei széleskörűek voltak. Számos új termesztési technikával gazdagították a hazai kertkultúrát, amit korábban főként a külterjesség jellemzett. Tevékenységükhöz kapcsolódik az árasztásos öntözés meghonosítása, amely ismeretlen volt Magyarországon.

 

 

 

A dulápnak nevezett bolgárkereket rendszerint a helyi bognárok állították össze természetes vízfolyások partján. A vizet lovak segítségével emelték ki. A bolgárok sajátos formájú kapákat használtak, amelyek a vízi kerékhez hasonlóan újdonságnak számítottak a XIX. század végén.

 

 

 

Az első kertészek 1875-ben jelentek meg Szegváron, ahol a Károlyi uradalomtól földterületet béreltek. Az általuk alkalmazott termesztési technikák a századfordulótól kezdve a magyar lakosság körében is kezdtek elterjedni. Az első kertészetek a szegvári határban, Magyatésen és az Alsóréten jöttek létre. Számuk 1914-re tízre emelkedett, területük pedig megközelítette a 35-40 kat. holdat.

 

 

 

 

 

A két világháború között Szentes környékén tovább növekedett a zöldségtermesztés jelentősége. Ennek tudható be, hogy 1942-ben a kertészkedés már 570 kat. holdon folyt. Ebben az időszakban jelentős mértékben átalakultak a termesztési hagyományok és a technikák. A bolgárkerekek helyét egyre inkább átvették a robbanómotoros szivattyúk. A termesztett növények közül pedig a paprika vált egyeduralkodóvá. A kertészetek a város határában főként a természetes vízfolyások mentén alakultak ki, amelyek kedvező öntözési lehetőségeket biztosítottak.

A Szentes környéki zöldségtermesztés múltját, termesztési hagyományait örökítette meg Czibulya Ferenc önéletrajzi ihletésű munkájában, valamint Szalva Péter jó néhány írásában.

 

     

 

A bolgárkertészet másfél évszázados múltja, termesztési hagyományai a most élő kertészek számára a szakma történelme és az identitás erősítője is.

Dr. Mód László bolgárkertészekről szóló 2 cikke és két témához kapcsolódó kötet az e-Könyvtár Szentes gyűjteményéből elérhető az alábbi linkekre kattintva:

 

 

Szentes, 2015. 09. 24.


  

Merítsen a múltból - ekonyvtar.vksz.hu - a digitális emlékezet

 Összeállította: Tímár Ferenc

 

.