XLIII. évfolyam 28. szám

2011. július 22.

Kötélhúzás a visszasajtolás ügyében

Az érdekvédelmi szervezetek törvénymódosítást sürgetnek, mondja Nagygál JánosA termálvíz visszasajtolása ügyében mielőbb törvénymódosításra van szükség Nagygál János, az Árpád Agrár Zrt. szakembere szerint, mert minden egyes nappal nő a bizonytalanság a mezőgazdaságban. A remélt szeptember helyett az ősz végére születhet kedvező döntés – tudtuk meg Farkas Sándor országgyűlési képviselőtől, aki úgy látja, mindenképp szigorúbb lesz a szabályozás.

Kötélhúzáshoz hasonlít az a háttérmunka, ami a termálvíz visszasajtolása ügyében zajlik az érdekvédelmi szervezetek és a kormányzat között. Korábban megírtuk: az ellehetetlenüléstől tartanak a termálenergiát hasznosító kertészetek és távhőszolgál-tatók. Aggodalomra az a tavaly áprilisban elfogadott rendelet ad okot, mely szerint a hatósági engedéllyel működő, termálvizet energetikai célokra használó társaságok engedélyei jövő év végén lejárnak, amit csak úgy lehet megújítani, ha a cég vállalja, a földfelszínre hozott termálvíz visszasajtolását a földbe. Ez kutanként akár félmilliárdos kiadást is jelenthet.

2011. július 22.

Rekultiváción dolgoznak

Kiterjesztett sárga zsákos gyűjtés

Bővítették a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtést a városban. Márciustól, már nem csak a Termál- és a Szeder lakótelepen, valamint Lapistón, hanem a Kiss Zsigmond utca, a Kurca és a Csongrádi út által határolt területen, valamint a Kertváros családi házas részében, illetve a Nagy Sándor és az Óbester telepen is élhetnek a lakosok a "sárga zsákos" hulladékgyűjtés lehetőségével. A fejlesztés kapcsán megduplázódott, 1000-1200-ra növekedett az akcióba bekapcsolódott ingatlanok száma – tudtuk meg Kiss Ferenctől. Havonta egyszer viszik el a zsákokat az ingatlan elől.

Augusztus 25-én, szeptember 22-én, és október 20-án, csütörtöki napokon gyűjtik össze a hulladékot.

Ekkor a ház elé érdemes kihelyezni az érintett területeken a műanyag és "PET" palackokat, flakonokat, fém italos és konzervdobozokat.

Közben halad a rekultivációs program előkészítése is, mellyel kapcsolatban a városellátó intézmény munkatársa elmondta: Szentes tagja az orosházi központú Dél-Alföldi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásnak, melyhez 86 település csatlakozott. A társulás a települések által fennhagyott hulladéktelepek rekultivációját szervezi és bonyolítja le. A szükséges engedélyek, tervek, kivitelezési dokumentációk készülnek. A munkákat állami és uniós támogatással végzik majd el, a kivitelezés támogatási intenzitása 100 százalék, tehát ez az önkormányzatoknak külön anyagi terhet nem jelent.

Cseh-Lakos

2011. július 22.

Jövőre kotornak a Kurcán

Júliusra ígérték, mégsem kezdődött meg a Kurca kotrása Szentes és Szegvár között. A vízügyi igazgatóság erre a munkára és az Alsó-Kurca zsilipjeinek teljes körű felújítására 685 millió forint uniós támogatást nyert. Információink szerint a csúszás oka az, hogy változott a közbeszerzési eljárások rendje, így nem készülhettek el időben a kiviteli tervek, ezért a kivitelezésre sem kérhetett árajánlatokat az Atikövizig. A projekt megvalósítása 2012-re tolódik. A Kurca vízutánpótlása javult az utóbbi hetekben, és ez a vízminőségen is meglátszik. Jelenleg is emelnek át vizet a Körösből, a zsilipek pedig nyitva vannak. Általában augusztusban szokott kritikus lenni a vízminőség, épp azért, mert nem kap friss vizet a Kurca. Mivel a következő hónapra is igényeltek öntözővizet a földművelők, a nyár végéig megoldott lesz a vízutánpótlás.

B.D.

2011. július 22.

Búcsú Borsodiné Nedényi Ilonától

"Reménnyé váljon az emlékezet."
(Arany János)

Padlótól a mennyezetig érő, egész falat beborító könyvespolc, néhány eredeti festmény, hiteles népművészeti tárgy jellemzi azt a szobát, amelyből a tanárnő, Ilike néni, július 14-én hirtelen az örök otthonba költözött.

Hódmezővásárhelyen született, négygyermekes családban nevelkedett. Szegeden, a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán szerzett történelem-rajz szakos végzettséget. Rövid maroslelei kitérő után Szegváron, majd a Damjanich utcai iskolában tanított. Otthonra lelt Szentesen. Szerette a hivatását, tanítványait, kartársait. Pedagógus kölcsön igénybevételével házat épített a Kis-érben. Egyedül nevelte fel kislányát, aki ugyancsak elhivatott, sokoldalú, sikeres tanító lett; aki két gyönyörű unokával ajándékozta meg.

Mivel Ilike nem csupán a képzőművészet, hanem az irodalom, a zene, a film, színház iránt is érdeklődött, 1973-ban rávettem, hogy vállalja el a Városi Tanács Művelődési Osztályán létrehozott közművelődési felügyelői állást. Szerénysége, befelé forduló természete, szelíd modora ellentmondani látszott a feladatnak, amit 1987-ig, nyugdíjba vonulásáig ellátott. A város közművelődése már akkor is sokszínű és szerteágazó volt. Megyei, honvédségi, városi intézmények; társadalmi és ifjúsági szervezetek, üzemek, termelőszövetkezetek saját kulturális tevékenysége; helyi művészek és lelkes műkedvelők munkája; fel sem lehet térképezni a területet, nemhogy átfogni, segíteni Ilikének mégis sikerült! Lelkiismeretes, szakszerű munkája a háziasszonyéhoz hasonlítható. Ha helyén volt, és mindent pontosan elvégzett, szinte észre sem lehetett venni. Ha azonban hiányzott, a dolgok a fejük tetejére álltak. Nevéhez fűződik a városi kulturális programok éves, havi egyeztetése, a műsorfüzetek rendszeres megjelentetése. Ő mérte fel először a város közterületi képzőművészeti alkotásait, szorgalmazta új szobrok, műalkotások elhelyezését. Ő kezdte újra egy szerény Koszta József-könyvvel a város kiadói tevékenységét, amely mára országosan is jelentőssé vált. Türelmes tárgyalási stílusával, kedves mosolyával hamar rendet tudott teremteni a felbolydult méhkashoz hasonló értekezleteken, egyeztetéseken. Segítő vezetője lett később az osztályra kerülő fiataloknak nem csak az adminisztrációban, hanem a püspökkenyér- és mézeskalácssütésben is. Tisztelet és megbecsülés vette körül, ha a napi rohanásban ennek nem is mindig adtunk hangot. Kitüntetéseket, városi tanácsosi rangot azonban, megérdemelten kapott. Nyugdíjasként nem járt viszsza hozzánk, de mindenkit szívesen látott, továbbra is segített, ahogy tudott.

Az egykori tanítványok, kollégák, szülők és munkatársak nevében szeretettel búcsúzom. Drága Ilikénk! Nyugodj békében!

Mészáros Júlia

2011. július 22.

Gyermek klub

A gyermek klub szervezői délutáni matinéval várják a gyerekeket

a Művelődési és Ifjúsági Házban. Időpontjai július 26. és augusztus 2., 9., 16., 23. (kedd) 17 óra. A kézműves foglalkozás következő időpontja augusztus 30. (kedd) 17 óra.

2011. július 22.

200 gyerek szorongott a tantermekben

Az elemi népiskolák története (VI.)

A régi időkben épült iskolatermek nagyrészt kövezettek, ezért télen meglehetősen hidegek, az egészségre ártalmasak voltak. A presbitérium 1899-ben elrendelte, hogy az összes iskola termeit padoltassák ki. Ezzel egy időben lettek az iskolák boglyakemencék helyett kályhákkal ellátva.

Ősrégi időtől a gyermekek maguk látták el saját iskolájukat fűtéssel. A gazdagabb szülők gyermekei egy-egy kocsi szalmát, rőzsét; a szegényebbeké 20–30 krajcárt vittek az iskola fűtésére. Ez a szokás 1881-ig tartott. Ekkor Kiss Zsigmond főgondnok javaslatára a presbitérium megszüntette ezt a gyakorlatot, s az egyház maga látta el iskoláit szalmával, majd a kályhák behozatala után fával és szénnel. Ugyancsak ekkoriban fogadtak fel iskolai szolgákat a termek söprésére, tisztítására, amelyet addig a gyermekek maguk végeztek.

A régi időkben megszokott volt, hogy a kicsiny, szűk tantermekben sokszor 100–150, sőt 200 gyermek szorongott órákon át. Természetes volt az is, hogy a sok gyerek egy közös edényből, kupából igyon. Ivásra eleinte az iskoláknál lévő ásott kút vizét használták, később lajtos kocsin hordták a vizet valamelyik jobb vizű kútból, 1885/86-tól a főtéri ártézi kút vizével látták el a diákokat. 1892-től minden tantermet egy csappal ellátott víztartóval szereltek fel, ebből ihattak a gyermekek, saját poharaikból. 1907/8 folyamán valamennyi iskolába bevezették az ártézi vizet. A régi, egészségtelen padokat 1908–1914 között lecserélték új típusú, négy és kétüléses padokra.

A presbitérium 1906-ban elhatározta, hogy az iskolák és tanítók munkája fölötti intenzívebb felügyelet biztosítása végett iskolacsoportonként igazgatótanítói állásokat szervez: egyet a fiú-, egyet a leányiskolák igazgatására. A fiúiskola igazgatójának hatáskörébe utalta a központi- és felsőpárti fiú, és a felsőpárti vegyes iskolákat; a leányiskola igazgatójáéba a központi-, alsópárti- és felsőpárti leányiskolákat, továbbá a kiséri vegyes iskolákat. Mindegyik igazgatói iskolacsoportba 9–9 tanító tartozott. A leányiskolák igazgatójává Papp Lajost nevezték ki, aki utóbb adatgazdag iskolatörténeti feljegyzéseket hagyott az utókorra.

(Folytatjuk)

Labádi Lajos

2011. július 22.

Futó Zoltán utca

Utcáink, tereink névadói (50.)

Az Alsórét nevű városrészben található, a Csongrádi út baloldalán; a Gaál István és az Alkotmány utcákat köti össze. A terület régi neve Szeder-telep volt, amelyet dr. Szeder Ferenc János (1877–1938) földbirtokosról, Szentes 1926–1931 közötti országgyűlési képviselőjéről kapott. Nevezett az első világháború alatt népfelkelő huszárkapitányként szolgált az északi fronton, elnyerve a Károly csapatkeresztet. Bizonyára ez is közrejátszott abban, hogy 1918-ban – minden állami és egyéb akciót megelőzve – alsóréti földjéből 200 házhelyet (40 ezer négyszögölnyi területet) adományozott a szentesi rokkantak és hadiözvegyek segélyezésére. Az 1932. évi városrendezéskor ezt a telepet is utcákra tagolták, többségében helyi kötődésű, jeles egyházi személyekről nevezve el azokat. Közéjük tartozott Futó Zoltán református lelkész-esperes, egyházi író, hitszónok, aki a szomszédos Hódmezővásárhelyen született 1863. május 15-én. Atyja Futó Mihály, a vásárhelyi református főgimnázium neves igazgatója; édesanyja Papy Amália. Elemi és középiskolai tanulmányait szülővárosában végezte, teológiai ismereteit a Debreceni Református Főiskolán szerezte. Az 1885/86-os tanévet a berlini és a baseli egyetemen töltötte. Előbb Nádudvaron, 1887–98 között Temesváron segédlelkész, ill. rendes lelkész. 1898 őszén megválasztották a szentesi gyülekezet lelkésszé. Nyomban megérkezése után kezdeményezte egy református társaskör létrehozását, amelyet az egyházi értekezlet 1900 novemberében magáévá tett, kimondva a Szentesi Református Kör megalakítását. A kör első elnöke Futó Zoltán lett; 1906 végére elkészült a Református Kör szecessziós stílusú díszes székháza is a Kiss Bálint utcában. Ezt követően felélesztette a felsőpárti templom építésének tervét, amely 1914-re elkészült. Ekkor már a békés-bánáti református egyházmegye esperese, majd hamarosan a magyarországi református egyház egyetemes konventjének és a törvényhozó zsinat tagja. 1905-ben, az ún. nemzeti ellenállás idején ő az egyik alelnöke a 36 fős Csongrád Vármegyei Alkotmányvédő Bizottságnak. 1907 decemberében a megyeháza dísztermében ő mondta az ünnepi beszédet II. Rákóczi Ferenc fejedelem festményének leleplezése alkalmával. Tevékenyen részt vett a helyi Vöröskereszt Egylet munkájában, az első világháború kitörését követően pedig a kisegítő kórházak felállításában és felszerelésében. Mindezek mellett egyházi és szépírói munkásságot is folytatott. Teológiai cikkeit a Debreceni Protestáns Lap, a Protestáns Egyházi és Iskolai Lap, a Téli Újság és az Igehirdető közölte. Rendkívüli népszerűségét jelzi, hogy szentesi lelkészi működésének 10. évfordulóján – 1908. okt. 18-án – a Református Körben leleplezték életnagyságú portréját, Joó Béla helyi festőművész alkotását. 1921. november 8-án bekövetkezett váratlan halálát a város lakói mély részvéttel fogadták, felekezetre való tekintet nélkül. A középső református temetőben helyezték örök nyugalomra. A hálás utódok 1932-ben utcát neveztek el róla.

Labádi Lajos

2011. július 22.

Lepényfesztivál

Negyedszerre

Negyedik alkalommal rendezik meg a Lepényváró Fesztivált a Május 1. Agrár Zrt. lapistói irodaházánál és annak környékén. Július 23-án, 15 órától amatőr költők regionális találkozójával kezdődik a program. A gazdaasszonyok hagyományos vetélkedése 16 órakor kezdődik. Ezúttal egy különleges vendégre, és még különlegesebb díjakra számíthatnak a résztvevők. Az elfeledett lepény receptjeinkből című kiállítás folyamatosan látható. 20 órakor Ágoston Anita az operett irodalom remekeivel, nótákkal mulattat mindenkit. Szentesről ingyenes autóbuszjárat indul a rendezvény helyszínére 14 órakor, a régi buszállomásról (a bíróság mellől), vissza pedig 21.30-kor.

2011. július 22.

A tanyavilág biztonságáért

Együttműködési megállapodást kötött a Szentesi Rendőrkapitányság és a szentesi Új Barázda vadásztársaság a tanyavilág biztonságának megerősítése, megszilárdítása érdekében. A megállapodás értelmében a vadásztársaság hivatásos vadászai és a rendőrök közösen látnak el szolgálatot a város külterületi részein. A megállapodáshoz csatlakoztak a vadászterületen lévő földek tulajdonosai is közösségük képviselője révén. A mostani együttműködés; megállapodás az Új Barázda Vadásztársaság vadászterületére vonatkozik, de évek óta működik ez a Hubertusz illetve a Mentett-Réti Természet-és Vadvédelmi Egyesület, illetve a Pankotai Agrár Zrt. Vadásztársaságának területén is, teljesen lefedve ezzel Szentes külterületét.

A vadásztársaság terepjáró gépkocsit, egy hivatásos vadászt valamint egy gépkocsivezetőt biztosít a rendőrség részére, így a gépkocsiban a vadászokkal egy rendőr is ül. A szolgálatot mindig más időpontra szervezik , hogy a bűnelkövetésre hajlamos személyek ne tudják kiszámítani, mikor járőröznek. Volt már hajnalban, reggel, napközben, kora este és éjszaka is közös szolgálat.

Minden évszakban fontos az ilyen járőrözés. Nyáron és ősszel a termények érésekor fokozott veszélynek vannak kitéve az éppen betakarításra váró növények a határban, télen pedig a falopások megelőzése, illetve a hétvégi tanyák felügyelete a kiemelt cél. A vízpartokon a horgászok és a fürdőzők ellenőrzése is a feladatok közé tartozik, illetve a tanyák feltérképezése GPS-koordináták szerint, hogy hívás esetén könynyen megtalálja az intézkedő rendőr a külterületi ingatlant. Nem kisebb munka a géptelepek, vegyszerraktárak, üzemanyag-tárolóhelyek, fóliatelepek, gyümölcsösök felügyelete. A járőrözés során a külterületeket jól ismerő vadászok megismertetik a rendőrökkel az "osonó utakat", bemutatják őket a területen élő tanyasi lakosoknak, információt cserélnek. Erdősávokban meghúzódva magaslesről figyelik és ellenőrzik az arra járókat.

A rendőrség rendelkezik éjjellátó készülékkel és egy hőkamerával, melyek segítségével a sötétben is kiválóan tudnak tájékozódni a dűlőutak és tanyák vigyázói. A járőrútvonal Szentes teljes külterületét magában foglalja, egy-egy szolgálat során több mint száz kilométert megtesznek a gépkocsival.

Összességében elmondható, hogy a közös járőrszolgálatok megkezdése óta a külterületeken érezhetően visszaesett a lopások száma, a tanyán élők és a gazdálkodók is biztosabbak lehetnek abban, hogy amit megtermelnek, azt ők is arathatják le.

2011. július 22.

GONDOLATOK

Szorgalmas újságolvasó vagyok és a reggeli bibliaolvasásom után első dolgom átfutni egy jobb- és egy baloldali újságot. Az egyiktől rossz kedvem lett, mert olyan szót találtam az egyik nagy címben, amit nem állhatok. A kirúgás szót állami alkalmazottakkal kapcsolatban tálalta egy cikk. Az a véleményem, hogy a futballkapus megteheti, hogy kirúgással hozza játékba a labdát, de aki emberek állásának a felmondása (szebben hangzanék: megköszönése) helyett mondja, pláne írja, az felháborít. Remélem téged is kedves gondolkozó társam!

Ha még sokáig megy a mindenféle harc, háborúskodás, küzdelem a mások legyőzéséért és tovább is nyugtalanság árad a társadalomban, visszatérhetünk akár a "békemozgalomhoz" is. Azt tartom, hogy minden szembenállásnál jobb az összefogás. Egyre kevesebben vagyunk, ne együk egymást.

A közlekedésben is lehetne több békesség. A sok átkozódás, mások okolása helyett jobb az udvariasság, fenyegetés helyett egy kis mosoly. A lényeg az, hogy mindenki odajusson, ahová igyekszik, főleg délután haza a családjához. Félelem és fenyegetőzés nélkül.

80 éves születésnapomon a következő ajándékot (is) kaptam a fiaimtól: "Édesapa, a kocsit eladni, az árát bankba tenni, a kamatából taxizni." Az új Ladámat másnap eladtam, azóta, ha nem valamelyik fiam fuvaroz, akkor taxizom. Van egy örökös taxisom, aki az idők során barátom is lett. És senkinek nem okozok gondot azzal, hogy közlekedem. Egyetértesz? Köszönöm.

Egy titkot szeretnék megsúgni némely kerékpározónak: "A gyalogjárda a gyalogosoké." Ismerve rendünk kedves őreit, azt is üzenem a gyerekeknek, hogy az úttesten biciklizni olcsóbb is. Ha van gyermeked, mit szól ehhez?

Dr. Imre Ernő

2011. július 22.

Új létesítményük lesz a repülőknek

Szükségessé vált egy hangár építése a repülőtérenRengeteg társadalmi munkával, a klubtagok egyéni, anyagi hozzájárulásával, és 600 ezer Ft önkormányzati támogatással épül egy 400 m2-es fedett, zárható hangár a szentesi repülőtéren. Háry László, a Szentesi Repülőklub elnöke elmondta, hogy "kinőtték" az eddigi helyüket, és úgy döntöttek, hogy saját erő és némi támogatás felhasználásával bővítik a tárolási kapacitásukat. A több mint 10 millió forintba kerülő létesítmény elsősorban a vitorlás repülőgépek tárolására szolgál, a szükséges felszerelésekkel együtt. Jelenleg a két oldalra elhúzható kapu kialakítása folyik, és még hátra van a hangár belső részének kibetonozása.

Háry László arra is kitért, hogy augusztus 20-án ismét megrendezik a nyílt repülős napjukat, ahol ki lehet majd próbálni a vitorlás, motoros repülőket. Sok bemutatóval is színesítik a programot, de ezek még szervezés alatt állnak.

Augusztus első felében (a tervek szerint 6-án) azonban szeretnének egy repülős tábort is szervezni, amelyen kezdők és gyakorlottabbak is részt vehetnek. Amennyiben az időjárás megengedi, mindennap lehet majd repülni. A részletekről a klub vezetői adnak tájékoztatást.

Kép és szöveg:
Garai Sz. Imre

2011. július 22.

A sztrádák elkerülik Szentest

Tanulmányterv a kerékpárosok biztonságos átkeléséért a Tisza-hídon

Képünk illusztráció2016 után lerövidülhet az útidő Szentes és Szeged között, de addig Hódmezővásárhely belterületén is kerülni kell az autósoknak az ottani sétálóutca építése miatt. Az M44-es Cserebö-kényt is érinti majd, a dél-alföldi autópálya (M9) viszont messzire elkerül bennünket.

Június végén kormányhatározatba foglalták az országos gyorsforgalmi és főúthálózat hosszú távú fejlesztési programját. A Magyar Közlönyben megjelent táblázat szerint 2024-ig több olyan beruházás is lesz, amely közvetlenül ugyan nem érinti Szentest, viszont a város megközelíthetőségét javítja majd. Az első programciklusban – ami 2016-ig tart – szerepel a hódmezővásárhelyi északi elkerülő út megépítése: a 11 kilométeres útszakasz kétszer egysávos lenne. Ezzel jelentősen lerövidülhet az útidő Szentes és Szeged között. Szükség is lesz rá, mert már megkezdődött a vásárhelyi sétálóutca építése, ezért ott hamarosan az átmenő forgalmat is elterelik a Jókai és a Kutasi út irányába. Szintén az első periódusban épülne meg az M44-es autóút Kunszent-márton keleti oldala és Kondoros között. A 46 kilométeres útszakasz nyomvonala Szentes és Szarvas között vezet majd, és részben érintené a cserebökényi pusztát övező Natura 2000-es területet. A program szerint 15 kilométer hosszan kétszer két sáv épülne. 2017 és 2020 között folytatódna az M44-es építése Békéscsabáig, 2024-ig pedig elkészülne a Kun-szentmártont a Szolnokig érő M8-assal összekötő kétszer kétsávos, 47 kilométeres út. A közlönyben egy térkép is található, amelyen a városunkat észak-déli irányban átszelő 45-ös kiemelt főútként szerepel, de a régóta várt felújításról vagy egyéb fejlesztésről nem tesz említést a kormányhatározat.

Az is borítékolható, hogy a szentesi északi elkerülő út – ami a 451-est és kunszentmártoni utat kötné össze – megvalósításánál a város csak magára számíthat, hiszen az országos fejlesztési programban nem szerepel. A néhány hete elfogadott helyi ciklusterv célkitűzései között megemlítik, hogy a városvezetés lobbizzon a dél-alföldi autópálya (M9) Szenteshez közeli elvezetése érdekében, de ez is hiábavalónak látszik. Az országos programban ugyanis a Szekszárdnál megépült Duna-hídtól Jánoshalma, majd Mórahalom felé veszi az irányt a leendő sztráda, és Szeged mellett éri el az M5-öst.

A témához kapcsolódik, hogy a 451-es főút leromlott szakaszainak felújítása és az útpálya megerősítése 2015-re valósulhat meg. A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő (NIF) Zrt. tavaly októberben 464 millió forint támogatást nyert a projekt előkészítésére. Az elnyert összeget nem csupán erre költi a NIF: a beruházás tervezésén túl a terület biztosítását és a régészeti feltárást is ebből végzik el. Hogy a 451-es mely szakaszait építik át, arra a megvalósíthatósági tanulmány ad majd választ. Számunkra fontos lenne, ha a Gátért elkerülő szakaszt is bevennék a beruházásba. A NIF-nél tudnak arról, hogy Szentes önkormányzata biztonságosabbá tenné a kerékpáros átkelést a Tisza-hídon. Ennek érdekében a Kurca partján tanulmányterv készült, amit az önkormányzattól megkapott és a projektbe beépített az állami cég.

Bíró Dániel

2011. július 22.

Határidő

Az egyesületeknek, civil szervezeteknek, magánszemélyeknek a héten még van lehetőségük az általuk szervezett augusztusi programok esetleges változásait jelezni a polgármesteri hivatal művelődési irodájának. A változásokkal kapcsolatos információkat Virág Olga civil és ifjúsági referenshez kell eljuttatni a virag@szentes.hu e-mail címen, vagy jelezni kell a művelődési iroda 63/510-345-ös telefonszámán.

2011. július 22.

Várva várt pályázatok késésben

A városközpont rehabilitációs program és Klauzál utcai óvoda bővítéséről szóló pályázat elbírálása is várat még magára, a kórházi műtőtömb építésére pedig őszszel jelenik meg a kiírás.

A belvárosi fejlesztésekre összesen 1,1 milliárd forintot fordítanának az önkormányzat és partnerei, ebből több mint 700 milliót pályázaton szeretnének elnyerni. A fejlesztési csomagban egyebek mellett szerepel a Petőfi Sándor és az Ady Endre utca egyirányúsítása, a Kurca-híd szélesítése, a Fehér-ház környezetének átépítése, és a szocreál épület üzletportáljait is kicsinosítanák. A kétfordulós pályázat első körében, tavaly áprilisban pozitívan bírálták el a város beadványát, de a végső döntés még nem született meg, s a nyári szabadságolások miatt várhatóan szeptemberig nem is várható új fejlemény. A késedelem miatt nem a jövőre megújuló Kurca-hídon vezetik majd át a közeli hő-központ termálvizes és gázvezetékeit, amelyekre a fűtési szezon kezdetén már szükség lesz, hanem a Kurca alatt viszik el a csöveket, ami jóval olcsóbb megoldás lesz. A fúrás hamarosan megkezdődhet.

Szintén nincs előrelépés a Klauzál utcai óvoda bővítése ügyében, holott ez a projekt is jól szerepelt a kétfordulós bírálat első körében 2010 júniusában. Itt is csak őszre várható érdemi döntés. Annak érdekében, hogy a 200 milliós fejlesztés minél előbb indulhasson, az önkormányzat előzetes közbeszerzést írt ki. Az első felhívás után született eredményt érvénytelenítették, másodszor – információk szerint – 5 cég jelentkezett a munkára, ebből kettő szentesi. Az épület jelenleg üresen áll, a gyermekeket és nevelőiket átmenetileg a Kossuth utcai óvodában helyezték el. Ha nem gyorsulnak fel az események, ez az állapot jövő nyárig is elhúzódhat.

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökségtől kapott tájékoztatás szerint azt a pályázati kiírást, amely a szentesi kórház új műtőtömbjének felépítését segítené elő, az ősz folyamán hirdetik ki, mintegy 44 milliárd forintos keretösszeggel. A sajtóosztály részéről hozzátették, a szentesi intézmény – amennyiben meg fog felelni a pályázat benyújtására vonatkozó intézményi feltételeknek – akkor nyújthat be projektet, ha teljesíteni tudja, akarja a majdani kiírásban megjelenő szakmai elvárásokat, feltételeket.

B.D.

2011. július 22.

Bankkártyával az okmányirodán

Érdemes időben igényelni

A gépkocsi-tulajdonosok esetében a nyári ügyintézési hullám ellenére maradt a 2 hetes teljesítési idő, azonban a személyi okmányokat a nagyobb forgalom miatt érdemes időben igényelni az okmányirodán, ahol több mint egy hónapja már bankkártyával is lehet fizetni.

Megnövekedett a 14 év alatti gyermekek számára történő személyi igazolvány-igénylés, az úti okmánnyal ma már az Európai Unió tagállamaiba, illetve egy államközi megegyezésnek köszönhetően Szerbiába is lehet utazni – tájékoztatta lapunkat Csányiné Bakró Nagy Veronika, aki azt is elmondta, hogy az okmányiroda működésében a legnagyobb változást az jelenti, hogy néhány héttel ezelőtt lehetőséget teremtettek a bankkártyával való fizetésre is, amely lerövidíti az ügyintézési időt.

Az aljegyző kiemelte: nem minden esetben lehet így fizetni. Már korábban is könnyebbséget jelentett, hogy az illeték helyett díjakat kell fizetni, így nem minden ügy elintézéséhez van szükség a polgármesteri hivatal pénztárában megvásárolható okmánybélyegre. Az eddig postai úton intézhető csekkbefizetés helyett azonban egy 1-2 perces bankkártyás művelet áll az ügyfelek rendelkezésére a jövőben.

Jelenleg az útlevelek az ügymenet kezdetétől számított 2 héten belül megérkeznek. Azonban érdemes időben kérvényezni, nehogy valaki emiatt csússzon le a külföldi nyári pihenésről. Az útlevelek esetében dupla illetékkel van lehetőség a gyorsításra, akkor 5 munkanapon megérkezik a család postacímére az úti okmány.

Cseh-Lakos

2011. július 22.

Bölcsődei, óvodai gyermekvédelem (3)

A képviselő-testület májusi ülésén tárgyalta a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló előterjesztést. Alábbiakban a tárgyalt anyag harmadik részét közöljük.

Az óvodák statisztikai adatai szerint 2010-ben 1029 gyermek ellátásáról gondoskodtak. Az óvodákba járó gyermekek közül 370 (35,9%) hátrányos helyzetű, 82 (7,9%) halmozottan hátrányos helyzetű, 13 gyermeket veszélyeztetettként tartanak nyilván. A bölcsőde kivételével minden intézményben van gyermek- és ifjúságvédelemmel külön megbízott szakember.

2011. július 22.

Rehabilitáló doktornő

Az elveszett fizikai képességek helyreállításáért

Már a középiskolában orvosi pályára készült. Jók voltak az osztályzatai, a tanárai is segítőkészek, és mivel a családban nem volt orvos, a szülők mellett ők támogatták célja elérésében. Határozott, erős egyéniség, az akaraterejével sem volt probléma, hát ezt a hivatást választotta.

Azon belül is a bőrgyógyászatot. Valahogyan afelé hajlott, mondja, dolgozott is benne, többek között három hónapot a szentesi kórház bőrgyógyászatán. Azonban az átszervezésekkel sok minden megváltozott. Ágyszámokat vettek el, osztályok szűntek meg. Bajba került az egészségügy. A nagy zűrzavarban nem tette le a szakvizsgát sem.

2011. július 22.

Zenével barátkoztak a Rotary-táborban

A Szentes-Csongrád Rotary Club II. Nemzetközi Gyermektáborának résztvevői felléptek a XX. Kurca Parti Coctail Party szinpadán a Tücsök KlubbanA zene és tánc köré szőtte a programokat a Szentes-Csongrád Rotary Club második alkalommal szervezett nemzetközi táborában. Azonban a résztvevők nem csak a zene nyelvét beszélték, hiszen a történelmi Magyarország magyarlakta területeiről érkeztek Szentesre.

Az első alkotótábort tavaly Csongrádon a képzőművészetnek szentelték, idén az egyébként nagyon színes programban szentesi központtal a közös muzsikálásra, egymás kultúrájának megismerésére helyezték a hangsúlyt. Látogatásunkkor Mészáros Zoltán, a Szentes-Csongrád Rotary Club újonnan megválasztott elnöke táncház után szalonnasütésre invitálta a vendégeket a Kurca partjára, majd estébe nyúló együtt zenélés következett. Az utolsó napon a táborozó diákok közös műsorral léptek fel a Kurca Parti Coctail Party-n.

2011. július 22.

Köztünk élnek Kesha rokonai

Kecse-Nagy László és nővére, László JánosnéAz RTL Klub találkozót szervezett a Kecse-Nagyoknak, hogy kiderüljön, ki lehet a rokona a szentesi gyökerekkel bíró amerikai popcsillagnak, Keshának. A kereskedelmi televízió több mint 8 percet szánt a témának a Fókusz múlt pénteki adásában. Két hete mi is beszámoltunk róla, hogy egyre többen érdeklődtek a szentesi levéltárban felmenőik után, miután a világhírű énekesnő bejelentette, dédnagymamája a Kurca partjáról vándorolt ki az Újvilágba. Az RTL Klub arra is vállalkozott, hogy összehoz egy találkát, ahol a távoli rokonok megismerkedhetnének Keshával, de ennek létrejötte és időpontja egyelőre kérdőjeles.

A kutatások során egyértelművé vált, hogy a világsztár és az itthoni leszármazottak között Kecse-Nagy Sámuel lehet a kapocs. Neki két fia született, Bálint és József. Itt ágazott el a családfa, amelynek egyik végén Kesha, a másikon Kecse-Nagy Lászlóék szerepelnek. Utóbbi ükapja, az énekesnőnek pedig szépapja volt Sámuel. A 64 éves László lapunknak elmondta, az öt testvér közül ő a legfiatalabb, ma már Budapesten él, de ő is Szentesen született és nevelkedett. Nővére, a 81 éves László Jánosné Kecse-Nagy Julianna még mindig abban a Kéreg utcai szülői házban él, ahol a 19. században Sámuel lakott, vagyis a Kecse-Nagyok – akikről 1745-ből is maradt fenn szentesi dokumentum – bölcsője még mindig a család birtokában van. Erre a házra nem volt kíváncsi a kereskedelmi csatorna, inkább Kesha ükszüleinek Törs Kálmán utcai otthonánál forgattak, de azt az épületet már lebontották, helyén fű zöldell a Jövendő utca sarkán.

Az is beigazolódott, hogy a világsztár üknagyapja, Kecse-Nagy Sándor Gádoroson működtetett vendéglőt. Ennek apropóján a falubeliek is belelkesedtek, és felmerült, hogy náluk rendezzenek találkozót a most már világhírű rokonnal is bíró Kecse-Nagyoknak. Hogy lesz-e ebből valami, nem tudni. Az viszont bizonyos, hogy a zene iránti szenvedély már Kesha szentesi felmenőiben és távoli rokonaiban is megvolt, hiszen egykor hagyomány volt náluk, hogy a családtagok citerán játszottak.

B.D.

2011. július 22.

Nemes Viktória az üdülőközpont arca

A 10-16 évesek legszebbje a helybeli Sipos Zsaklin (középen), második Kovács Csilla Julianna (balról), harmadik Kinyik Flóra (jobbról)Értékes nyeremények - többek között a győztes egy évig az üdülőközpont arca lesz, görögországi üdülés, portfólió-fotózás is - motiválták azokat a lányokat, akik jelentkeztek az idei Strandszépe-választásra. A Szentesi Üdülőközpont a tavaly indult kezdeményezésére, ezúttal már három korcsoportban várták a szép, és tegyük hozzá, bátor kislányokat és hölgyeket.

A kismedencék mellett rendezték a versengést, így a színpadra vonuló lányokat szinte testközelből szemlélő nézők hűsölhettek a vízben, a versenyzők pedig az elismerő pillantások tengerében fürödhettek. Elsőként a legapróbbak, a 3-10 évesek versenyét rendezték, itt a kecskeméti Vidovics Panna mögött a szentesi Remzső Lara végzett a második helyen.

A 10-16 év közöttiek kategóriájában a már országos gyermekszépségversenyen is első helyezett szentesi Sipos Zsaklin bizonyult a legszebbnek. A zsűri egyébként, soraikban a szépségipar szakembereivel, így például Domján Ilona divattervezővel, Vere-bélyi Viktória tánctanárral, s modellstúdiók vezetőivel, az elnöki tisztet is betöltő Balázs Gáborral több szempontból is értékelték az utcai viseletben, majd fürdőruhában felvonuló lányokat. A 16 év felettieknél nehezen született döntés, erős volt a mezőny, ráadásul itt indultak legtöbben, 32-en. Végül a szentesi Nemes Viktória fejére került a korona, második lett a csongrádi Túri Anikó, harmadik pedig a szintén helybeli Páli Viktória.

A legkisebbeknél a szentesi Remzső Laura is koronát kapott (balról a negyedik)Nemes Viktória tulajdonképpen "családi hagyományt" folytat, hiszen nővére, Krisztina korábban már sikerrel szerepelt különböző szépségversenyeken. Tavaly, amikor az esemény háziaszszonya volt Krisztina, lapunknak elárulta, legközelebb húga is kipróbálja magát. Meg is volt rá az oka, hogy ezt mondja, hiszen a testvérét 2008-ban Tőserdő Szépének választották, s más megmérettetésekről is dobogós helyezéssel, különdíjakkal térhetett haza. (Erre most mondhatnánk: mi már tavaly tudtuk!)

Azért korántsem volt ez annyira biztos, mert a megkoronázott 20 éves lánytól megtudtuk, nem nagyon akart benevezni, mondván elég volt már a versenyekből. Tartott attól is, hogy lakóhelyén méresse meg magát. Barátja és anyukája azonban addig biztatta, míg végül jelentkezett.

Viktória szeret aerobi-kozni, futni, snowboardozni. Ahogy fogalmazott, "brutális" volt a felkészülése: két nappal a verseny előtt már alig evett. Kedvencét, a csokit is száműzte étrendjéből, de mint mondta, a verseny folyamán evett egy kis édességet, nehogy elszédüljön, s mindent bepótol az eredményhirdetés után.

D. J.

2011. július 22.

Jótékonysági koncert

Július 29-én 19 órakor nyolcadik alkalommal rendezik meg a Szent Anna napi jótékonysági koncertet a Szent Anna templomban. Közreműködnek: Berkes János érdemes művész, Piti Katalin Liszt-díjas, érdemes művész, Hegyi Anikó operaénekes, Andor Csilla, Nagy Johanna, Mudrák Mariann, Németh Márton, Takács Gabriella, Halmai Bianka, Nagy János, Hegedűs Valér, Bárdos Lajos Vegyeskar.

2011. július 22.

Több mint másfélezres forgalom

Beváltotta a hozzá fűzött reményeket a Közösségi tér, amely január elején nyitotta meg kapuit a fiatalok előtt. A több milliós beruházás keretében felújított épületben ifjúsági tanácsadó iroda működik, szabadidős és drogalternatíva programok szervezését és koordinálását végzik a családsegítő központ munkatársai, akikhez naponta körülbelül 50-60, havonta 1700 helybéli tér be, ki beszélgetni szeretne, vagy szórakozási lehetőséget keresve, esetleg problémájában kérve eligazítást. Több mint 40 intézmény, egyesület és szervezet váltotta valóra 6 hónap alatt elképzelését az egykori Dózsa-házban.

– A Közösségi-tér nyitott házként működik – jelenti ki Barát László szakmai vezető, kiegészítve: a civil szerveztek és önszerveződő csoportok előzetes egyeztetés és szerződéskötés után térítésmentesen használhatják a berendezéseket és az épületet, melyben iroda, 70 négyzetméteres előadóterem, büfé, csoportszoba egyaránt helyet kapott.

Szükség is van a különböző teremméretekre, hiszen a legkülönbözőbb rendezvények kaptak itt helyet az első félévben a Közösségi tér saját szervezésű programjai mellett. Rendszeresen van például istentisztelet, jóga, sportköri és edzői megbeszélés, család- és párterápia, aerobik és torna, angol nyelvvizsgára való felkészítés, zenekari próba. Az elmúlt 6 hónapban táncház és diszkó, előadások, sportrendezvények és tanácskozások, versenyek is helyet kaptak, de oda szervezték a civil és a közbiztonsági napot, a testvérvárosok kulturális fesztiváljának egy részét, a fiatalok éjszakáját és a kábítószer ellenes világnapot is. A programok megtervezésében és lebonyolításában önkéntes fiatalok is részt vesznek.

A Közösségi tér vezetője szerint elkészített összesítésükből is kiderül, hogy a nagy igény miatt hosszú távon nem tudják tartani a tervezettet meghaladó nyitva tartást, hiszen a két főállású és egy 4 órában közcélúként foglalkoztatott munkatárs nem lesz képes a heti hét napos működés további biztosítására. Keresik a megoldást.

Június elejére a városellátó intézmény a Dózsa-ház külső környezetét is megújította. Útalapot és zúzott köves utat épített az új parkolókhoz. Sövény szegélyezi az új diszköves járdákat. Felállították az országzászlót, elhelyezték a pályázati forrásból beszerzett padok egy részét. A működtetés költsége – melyet az önkormányzat fedez – 2,7 millió forint volt – mondta el lapunknak Gál Antal, a családsegítő központ vezetője, hozzátéve: várják TÁMOP – pályázatuk – remélhetőleg – sikeres eredményét, s ismét indulnak a kábítószerügyi pályázatokon.

Az épület – a terasz szigetelési problémái miatt – esőzéskor a többszöri javítások ellenére április végéig beázott. Május végére elkészült a terasz garanciális javításként az új szigetelés. A büfé és az előadóterem falainak burkolására is sor került.

Cseh-Lakos

2011. július 22.

Lemezbemutató

A Kurca Parti Coctail Party-n a Fivérek nagyzenekari koncertjét mintegy kétezren hallgatták az IH "Gödörben". Az együttes ezzel a fellépéssel ízelítőt adott a szentesi közönségnek közelgő lemezbemutató koncertjéből, mely egyszersmind főpróbának is beillett. Ugyanis az igazán nagy dobásra július 30-án készülnek a Seres fiúk: a Balatonfüreden rendezendő nemzetközi salsa- és zumba tábor záróeseményeként másfél órás koncerten mutatják be Luxus tangó című első nagylemezüket. Helybeli rajongóikat is szívesen látják, akik esetleg éppen a környéken nyaralnak, vagy ha valakinek e sorok olvastán támad kedve leruccanni a Balatonra. A dél-amerikai táncok hívei nem csupán a Fivérek egyre sikeresebb zumba-dalára táncolhatnak majd, hanem a 2200 Ft-os jegy a koncert előtti és utáni egész napos, sőt másnap reggelig tartó őrületes latin táncpartira is érvényes. Érdeklődni: 30/244-6095.

2011. július 22.

Az Eb-re készülnek

Leendő ellenfeleikkel edzenek

A magyar válogatott keret tagjaként négy szentesi lány, Balázs Adrienn, Gémes Alexa, Miskolczi Kitti, Rácz Daniella is részt vesz a felkészülésben, Oltyán GyulávalAmíg Takács Orsolya és Keszthelyi Rita, a Hungerit-MetalCom Szentesi VK játékosai javában küzdenek a sanghaji világbajnokságon a felnőtt válogatottal – és a kazahok elleni nyitómecscsen ketten együtt nyolc gólt lőttek –, addig az U17-es női vízilabda válogatott Dunaújvárosban készül az Európa-bajnokságra.

A nyolc hetes felkészülést a felnőtt női bajnokcsapat, a Dunaújváros vezetőedzője, Mihók Attila irányítja, segítője pedig nem más, mint a Szentesi Vízilabda Klub utánpótlás trénere, Oltyán Gyula. A tavalyi esztendőben Szentesen az Év edzőjének választott mestertől megtudtuk, hogy a felkészülés elején Hollandiában játszottak edzőmérkőzést a házigazdák ellen. Ez a találkozó azért is fontos volt, mert így fel tudták térképezni ellenfelüket az augusztus végén, Hollandiában megrendezésre kerülő Eb előtt, ahol egy csoportban szerepelnek majd a tulipánosokkal. A holland túrát, és a két napos pihenőt követően Dunaújvárosban edzenek Oltyánék, nem is akármilyen csapatok társaságában, hiszen előbb az olaszokkal, majd Új-Zéland és az Egyesült Államok együttesével közösen készült és készül a válogatott az EB-re. Az itthoni edzéseket követően Görögországba utaznak a lányok, ahol a holland, a spanyol és az amerikai válogatott lesz majd Mihók Attiláék ellenfele.

H.V.

2011. július 22.

Nagymester is oktatott

Balról jobbra: Rostás Tibor wadokarate mester, Kando Shibamori japán wado-ryu karate nagymester, és dr. Chomiak Waldemar, az edzőtábor orvosa és Szentesen segédedzőDr. Chomiak Waldemar nagy örömmel számolt be arról, hogy a Magyarországi Wadokarate Szövetség immár 7. alkalommal rendezte meg Szentesen a nagy hagyománynak örvendő Shiba-mori felkészülési tábort. Elmondta azt is: orvosi és képviselői munkája mellett évek óta szorgos művelője és feketeöves minősítésű versenyzője ennek a szakágnak. Az önkormányzat sport- és idegenforgalmi koncepcióját komolyan veszik, és a lehetőségeikhez képest igyekeznek évek óta mindig Szentesen megszervezni ezt a felkészítő tábort, és a kétszáz részt vevőnek szállást, étkezést, edzési lehetőséget és szabadidős programokat biztosítani. A hét év alatt ez több mint 700 vendégéjszakát, és nappali programokat jelentett.

A szövetség , egyben a szentesi tábor vezetője, Rostás Tibor 6. danos mester 1982-ben csatlakozott a frissen alakult magyarországi wado-ryu iskolához. A rendőrség hivatásos tisztjeként a közelharc rejtelmeibe vezette be a kollegáit, majd kiképzésvezetőként külföldön is dolgozott, mint a különleges alakulatok kiképzésvezetője. Az 1993-ban Colorado Springsben rendezett Világjátékok kumite bajnoka.

A szentesi táborban Yokohamából a Jo Sui Kai Hon Bu trénerei, Tahashi és Shibuya mesterek tartottak edzéseket, de foglalkozást vezetett Kan-do Shibamori 8. danos japán wado-ryu karate nagymester, aki nagy örömmel mondta el – Rostás Tibor tolmácsolásával – hogy Szentesen nagyon kellemes edzési és szabadidős körülményeket tapasztalt, különösen a sportcsarnok, és az üdülőközpont meleg vizes medencéi nyerték el a tetszését. A "táborlakók" között sokan a rendőrség és egyéb alakulatok hivatásos tagjai, vannak köztük nagyon csinos rendőr-, testőrlányok, vagy éppen tábornokok, az élet egyéb területén dolgozó, de önmagukat és társaikat megvédeni képes "civilek" is. Nemcsak Magyarországról, hanem külföldről (Japán, Kína, Oroszország, Olaszország, Románia) is érkeztek sportolók. 196 táborozó között 76 feketeöves minősítésű versenyző volt, és a tábor befejezésekor megtartott dan-vizsgán 3 fő három dan, ketten 2 dan és egy személy 1 dan fokozatot ért el.

Városunkban 2004-óta Virtus Karate Egyesület néven Hamza Zsolt (3. dan) és dr. Chomiak Waldemar (2. dan) vezetésével a Szent Erzsébet Általános Iskolában keddi és csütörtöki napokon vannak wado-ryu karate edzések

Garai Sz. Imre
Fotó: Sz.É.

2011. július 22.

Egyéni csúccsal jutott a döntőbe

A Szentesi Maximus KSE atlétája Seres András a hét végén Ostravában megrendezett Utánpótlás Európa Bajnokságon a férfi diszkoszvetésben 59,09 méteres egyéni csúcs eredményével bejutott a döntőbe. Élete első világversenyén 12. helyezett lett.

2011. július 22.

Úsztak a szeniorok

A július első hétvégéjén rendezett nemzetközi szenior úszóversenyen az alábbi eredményeket érték el a Szentesi Delfin ESC versenyzői.

Pólyáné Téli Éva: 66 mell, 66 pille, 33 mell, 33 gyors, 33 pille, 33 hát 1. 133 vegyes 2. Juhász István: 66 gyors, 66 hát, 66 pille, 33 hát 1. 33 gyors, 33 pille 2. Virágos Éva: 33 gyors, 33 mell, 33 hát, 33 pille 1. Pászti Edit: 66 hát, 66 gyors, 33 gyors, 33 hát 1. Rozgonyi Eszter: 66 gyors, 66 mell, 33 gyors, 33 mell 1. Szakács Ernő: 66 gyors, 66 mell, 33 gyors, 33 mell 1. Pengő Erzsébet. 66 mell, 66 pille, 133 vegyes 1. 33 gyors, 33 pille 2. Becsák Jánosné: 66 gyors, 66 mell, 33 mell 1. 33 hát 3. Debreczeni Beáta: 66 mell, 33 mell 1. 33 hát, 33 pille 2. 66 hát, 133 vegyes 3. Dr. Bakacsi Gyula: 66 mell, 33 mell 1. 66 gyors, 33 gyors, 66 hát, 33 hát 2. Melkuhn Dezső: 66 pille, 33 gyors 1. 133 vegyes, 66 gyors 2. 66 mell 3. Bertényi Mária: 66 mell, 33 mell 1. 66 gyors, 33 gyors 2. Szabó Imre: 66 mell, 33 mell 1, 66 pille, 33 pille 3. Horváth Sándor: 66 hát, 133 vegyes 1. Cseuz László: 66 pille 1. 33 pille, 133 vegyes 2. 33 gyors, 33 mell, 33 hát 3. Bodnár Istvánné: 66 gyors 1. 66 mell, 33 mell, 33 hát 2. Bocskay Zsófia: 66 pille 1. 133 vegyes, 33 pille 2. Molnár Péter: 33 gyors 1. 33 mell, 33 pille 2. Varga-Kis Kata: 66 mell 1. 66 hát 2, 33 mell 3. Simon Tamás: 33 hát 1. 66 hát 2. 133 vegyes 3. Bálega Szilvia: 66 pille 1. 66 gyors, 33 gyors 3. Ferke Gáborné: 66 hát1. 66 mell, 33 mell 3. Kovács Attila: 66 gyors, 66 hát, 66 pille 2. Tóth Lászlóné: 66 pille, 33 gyors 2. 33 pille 3. Dr. Venczel Kincső: 66 gyors, 66 hát 2. Takács Sándor: 66 gyors 3. 33 gyors 2. Gálfi László: 33 mell: 2. Keller Zoltán: 66 mell: 2. Dr. Petz János: 66 hát, 66 pille, 33 gyors, 33 pille 3. Dr. Bod Barnabás: 33 mell 3.

2011. július 22.

Rögbis ünnep

Huszadik születésnapját ünnepelte a Szentesi '91-esek Rögbi Klub hétvégén. Régi csapattársak, egykori ellenfelek és mai játékosok gyűltek össze és ünnepelték a szentesi rögbi elmúlt két évtizedét. A két napos rendezvénysorozat nosztalgia edzéssel kezdődött, majd a játékosok régi mérkőzések felvételeit tekintették meg. Természetesen a játék sem maradhatott el, hiszen pályára léptek a klub mai rögbisei, illetve az Old Boys csapat is. Az eseményre ellátogatott a Magyar Rögbi Szövetség elnöke, Túri Pál is, aki korábban számos alkalommal lépet ellenfélként pályára a mieink ellen.

2011. július 22.

Harapnak a Farkasok

Az idei esztendőre nem kaptak önkormányzati támogatást, mégis életben vannak a Szentesi Farkasok. Az utánpótlás nevelő labdarúgó egyesület öt korosztályos csapata a korábbi tartalékai felélésével és támogatók segítségével fejezte be a tavaszi idényt. Augusztustól pedig már a következő szezonra készülnek a fiatalok, akik közül három korosztály a Bozsik-program keretein belül rúgja a bőrt. Az egyesület elnöke, Janiga László elmondta: az U16-os csapatuk ősszel a Tápé színeiben szerepel majd.

– Sajnos mi is hibásak vagyunk abban, hogy lemaradtunk az idei esztendőre szóló támogatásról, és ezzel közel 200 ezer forintról – kezdte mondandóját az elnök. – December végéig kellett volna az önkormányzatnak leadnunk a támogatás igényléséhez szükséges iratokat, de a megyei önkormányzat igazolása hiányzott, és ezt később is csak késve pótoltuk. Igaz szinte csak órákon múlott, hogy minden rendben legyen. A tartalékaink és támogatóink segítségével befejeztük a tavaszi idényt, ahol végül az U7-es korosztály a 3., az U9-esek az 5., míg az U11-esek a 4. helyen végeztek. Ezek a csapataink a Bozsik-program által szervezett bajnokságban játszanak. A mi körzetünkbe öt ilyen gárda tartozik, a Nagy-mágocs a HSZATÁK-Junior, a Csongrád, a Tömörkény és a mi klubunk. Az előkészítő korosztály és a serdülők megyei bajnokságban szerepelnek, előbbi csapatunk a harmadik, míg a serdülők a megyei első osztály Termál-csoportjának hatodik helyén végeztek.

Jó hangulatban telt a Farkasok nyári tábora is, ahol a két hét alatt több mint harminc gyerek fordult meg a ligetben és az uszodában tartott foglalkozásokon. A szeptember közepén kezdődő bajnoki szezonra augusztus nyolcadikán kezdik a felkészülést a fiatalok, a legnagyobbak azonban nem szentesi, hanem tápéi színekben lépnek majd pályára. – Tápénak egész egyszerűen elfogytak az U16-os korosztályú labdarúgói, ezért megkerestek minket, hogy ebben a szezonban nem játszanánk-e az ő nevük alatt, természetesen úgy, hogy minden költségünket ők állnak. Mi- elsősorban az idei anyagi helyzetünk miatt -igent mondtunk, így jött létre a kölcsönmeg-állapodás – indokolta a döntést Janiga László, majd egy örömteli hírrel zárta a be-szélgetést. – Augusztus végén valamennyi korosztályos csapatunk Romániába utazik, ahol a Nagyváraddal karöltve elnyert, határon átnyúló sikeres pályázat eredményeként közös edzőtáborozáson vesznek majd részt.

H.V.

2011. július 22.

Gólokkal segítené csapatát az NBI-ben

Megőrizte első osztályú tagságát a Siófok labdarúgó csapata a nyár elején befejeződött honi pontvadászatban. Az együttes tagjaként a szentesi születésű Kecskés Tamás így újabb, az előzőhöz hasonlóan nehéz idényt kezdhet az NB I-ben, hiszen a cél továbbra is az, hogy a Siófok bentmaradjon a legfelsőbb osztályban. Tamás idén még több góllal segítené hozzá csapatát a minél jobb szerepléshez.

– Ha nem is könnyen, de sikerült elkerülnünk a kiesést, így idén is a hazai labdarúgás legjobbjaival mérkőzhetünk – mondta Kecskés Tamás. – Sajnos nem sikerült együtt tartani a tavalyi csapatot, sokan eligazoltak tőlünk, másoknak lejárt a szerződése, ezért távoztak. Ennek ellenére úgy látom, a mostani társaságból is jó együttes formálódhat, hiszen fiatal, tehetséges labdarúgók érkeztek hozzánk. Korábban inkább gólpasszokkal segítettem a csapatomat, idén azonban fontos lenne, ha a tavalyinál többször találnék be az ellenfelek kapujába.

– Szerencsére a bajnokság végén összeszedett sérülésem már a múlté, így ez már nem akadályozhat a napi munkában és a játékban, – mondja a játékos.

Tamás a rövid nyári pihenőt kihasználva természetesen hazalátogatott Szentesre, ahol szülei és barátai társaságában pihente ki az előző szezon fáradalmait, és körükben töltődött fel az előtte és a Siófok előtt álló feladatokra. Az első erőpróbára szombaton, 19 órakor kerül sor Pápán…

H.V.

2011. július 22.

Hőguta

A piacon egy kislány először lát málnát:
– Oh, anyu, nézd csak! Libabőrös lett a cseresznye!

2011. július 22.

Kis kukta

  • Grillezett halfilé roston, pirított zöldségekkel, citromos majonézzel
  • Zöldséges sertéstekercs grillezve, majonézes padlizsán dippel
2011. július 22.

Új sportlétesítmény

Új egészségmegőrző centrum kezdte meg működését, amelyben squash, azaz fallabdapálya, edzőterem, infraszauna és a hozzá kapcsolódó kiszolgáló egységek találhatók – tájékoztatott Félegyházi László. A sportlétesítmény vezetője elmondta, hogy családi vállalkozásban működtetik a Daru utcában és a megvalósítására 60 százalékos állami támogatást nyertek. A centrum egyszerre 15-20 főnek nyújt mozgáslehetőséget és két főnek biztosít munkát.

2011. július 22.

Reccsent az orr, tört a sorompó

355 ezer forintot vittek el egy Wesselényi utcai lakásból a tolvajok július 13-án, tudtuk meg a Szentesi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztályán. A tettesek álkulccsal, a reggeli órákban jutottak be a szobába, ahonnan elvitték a pénzt.

Egy lezáratlan személygépkocsiból táskát, benne iratokkal loptak el a tolvajok a Kálvária temetőnél, a lopási kár eléri a 20 ezer forintot. Szintén egy autóból, az uszodánál parkoló járműből vittek el a bűnözők iratokat, bankkártyát és készpénzt.

A központi ABC melletti edzőterem öltözőjében is tolvaj járt, akit később elfogtak a rendőrök. Az elkövető 120 ezer forint értékű eurót és egy iphone-t vitt magával, de sokáig nem örülhetett zsákmányának.

Verekedés volt Szegváron, az egyik söröző előtt július 15-én, az esti órákban. Az ütésváltás egyik résztvevője arccsonttörést szenvedett, a pofon lekeverője ellen súlyos testi sértés miatt indult eljárás.

Besurranásos lopás történt hétfőn, a délutáni órákban az egyik Munkács utcai lakásban. A tolvaj a lezáratlan kapun keresztül jutott be a lakásba, ahonnan készpénzt és mobiltelefont vitt el 250 ezer forint értékben.

Cserbenhagyásos karambol főszereplőjét keresik a közlekedésrendészeti osztály munkatársai. Az eset még június 10-én, a délutáni órákban történt, amikor 16 óra 30 perckor az Apponyi téri áruház előtti parkolóból, ismeretlen személy, feltételezhetően egy női sofőr, egy tört-fehér színű személygépkocsival tolatott, majd az autó hátuljával nekiütközött az úttest szélén, szabályosan várakozó másik személygépkocsinak. Az autóban utasok voltak, de személyi sérülés nem történt. A koccanásos baleset okozója nem szállt ki autójából, hanem gázt adott, majd megállás nélkül, az Arany János utca felé kanyarodva elhagyta a helyszínt. A rendőrkapitányság várja a balesetet okozó személy jelentkezését, és azoknak a segítségét, akik szemtanúi voltak a történteknek.

Letörte a berekháti vasúti átjáró félsorompóját egy figyelmetlen sofőr múlt vasárnap. A férfi a tilos jelzés ellenére szeretett volna áthajtani a vasúti átjárón, ám figyelmetlensége miatt a sorompó rúdjának ütközött. Ellene a közlekedés biztonsága elleni vétség miatt indult eljárás.

H.V.

2011. július 22.

Családi

Született: Lucz Imre Róbert és Vincze Mónikának Léna, Pliesovszki Attila és Berényi Andreának Panna, Király Attila és Döme Ágnesnek Attila Zalán, Hornok László és Pesti Gabriellának Nimród (nevű gyermeke.

Házasságot kötött: Botos Sándor Norbert és Molnár Ágnes, Szabados Szilveszter és Vida Edina, Récsányi István és Biró Edina, Kalmár István és dr. Kiss Eszter, Orovecz Ferenc és Hevesi Éva, Tóth Csaba és Radnai Nikolett Katalin.

Elhunyt: Csonka Imre, Aradi László, Gömöri János, Pete Imréné Komendát Etelka.