XLIII. évfolyam 26. szám

2011. július 8.

Csak kacsa, hogy szellemtornyunk lesz

A városban keringő híresztelésekkel ellentétben nem lesz szellemtorony az Antenna Hungária Zrt. 235 méter magas adóállomása. Szerkesztőségünkbe is eljutottak olyan információk, hogy a júniusi elbocsátásokat újabbak követhetik ebben az évben, mert a társaság azt tervezi, hogy hamarosan teljesen automatizálja szentesi telephelyét, és nem lesz szüksége állandó munkaerőre. Az 52 éve a város fölé magasodó tévétorony tervezett fejlesztéseivel és az álláshelyek megszüntetésével kapcsolatban a cégvezetéstől kértünk tájékoztatást.

Tóth András, az Antenna Hungária Zrt. (AH) kommunikációs vezetője azt írta lapunknak, hogy jelenleg az AH 24 főt foglalkoztat a szentesi székhelyű délkelet-magyarországi területi üzemeltetési központban. 2011 során 5 fős létszámcsökkentésre került sor a központot illetően, melynek mértéke nem haladja meg a többi üzemeltetési központban végrehajtott csökkentést. Az AH gerincadói – így a szentesi adó is – 2007 óta a budapesti háló-zatfelügyeleti központunkból menedzseltek, ennélfogva ha-gyományos értelemben vett adókezelők 2008 óta nincsenek ezen a telephelyen sem. Tóth András határozottan cáfolta azt az értesülést, mely szerint a területi központban az lenne a terv, hogy teljesen megszűnne a foglalkoztatottság. Hozzátette, az AH feladatait régiós szinten úgy tudja ellátni, amennyiben rendelkezésre áll a megfelelően képzett munkaerő.

A fejlesztésekről megtudtuk, hogy a szentesi körzet elsőként csatlakozott 2008 végén a digitális földfelszíni televíziós hálózathoz, ezáltal az ingyenesen fogható Min-Dig TV szolgáltatás a körzet nagy részében (Csongrád megyében, valamint Békés, Bács-Kiskun, Jász-Nagykun-Szolnok megyék egy részén) elérhetővé vált. További fejlesztési terveikben szerepel a digitális rádiós hálózat kiépítése is, mely a régiót is érinti. Tóth szerint ebből is látható, mennyire hangsúlyos a dél-alföldi régió szerepe a digitális átállás és az AH fejlesztései kapcsán.

B.D.

2011. július 8.

Harminc millió 3 cégnek

Munkahelyteremtő támogatás

Mintegy 30 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert három szentesi vállalkozás a Nemzetgazdasági Minisztériumtól. A munkahelyteremtő beruházások támogatására kiírt pályázaton 37 Csongrád megyei cég szerepelt sikerrel: a nekik juttatott 321 milliós támogatás 192 új munkahely létrehozását és 622 meglévő állás megőrzését teszi lehetővé. A szentesiek közül a legnagyobb összeget, 11,1 millió forintot a Fémtechnika Vasipari Kft. nyerte el. Gődér Lajos egyéni vállalkozó 9,25 millió forint támogatáshoz jutott, a Hunor Coop Zrt. pedig 9,6 millió forintot kap a pályázat révén.

2011. július 8.

Vezetők megbízása

Az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat igazgatójának, Gurdonné Kovács Helgának a vezetői megbízása ez év július 1-jéig szólt, az önkormányzat az állásra pályázatot írt ki. A júniusi ülésen azonban a két pályázó közül egyikük sem nyerte el a testület bizalmát. A képviselők a júliusi rendkívüli ülésen elfogadták Karikó-Tóth Tibor alpolgármester javaslatát, miszerint az új pályázati eljárás eredményes befejezéséig, de legfeljebb egy évig Szalva Katalin logopédust (másik 2 érintett teljes egyetértése és támogatása mellett) bízzák meg az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat vezetői teendőinek ellátásával.

Az üdülőközpont vezetésére 8 jelentkező adta be pályázatát, a testület egyhangúlag Szűcs Szabolcs igazgató (dolgozott Orosházán, a gyo-párosi fürdőn) mellett tette le voksát. Az új ügyvezető augusztus 1-jével áll munkába, megbízatása 5 évre szól. Elfogadták a város 5 évre szóló ciklusprogramját. Szirbik Imre polgármester kiállt amellett, hogy rangsorolni kell a teendőket, és ki kell használni a pályázati forrásokat. A Fidesz-frakció lakásvásárlásra javasolt 300 millió forintos keretösszegére utalva elmondta: az csak átcsoportosítással volna lehetséges, ami viszont ellehetetlenítené a ciklusprogramot. Horváth István kevesellte a programmal kapcsolatos kommunikációt, azt hangsúlyozta: a városnak tudnia kell, milyen vonatra száll fel, hova szeretne eljutni, ne a pályázatoktól tegye függővé a haladási irányt. Szeptembertől minden nyolcadik osztályos szentesi diák elsősegélynyújtó oktatást kap, erre a célra közel 1,3 millió forintot különítenek el a költségvetésben. Lapunkban korábban hírül adtuk, már hivatalossá vált: Karikó-Tóth Tibor alpolgármester bejelentette, augusztus 31-étől lemond a testületben betöltött tisztségéről, távozik a városházáról. Elmondta: a Kiss Bálint Református Általános Iskolában lejárt az 5 éves vezetői megbízatása. A fenntartó válaszút elé állította: amennyiben indul az iskolavezetői posztért, a továbbiakban ne vállaljon az önkormányzatban betöltött tisztséget. Karikó-Tóth Tibor a tantestület és a presbiterek tanácsa támogatásával az iskolát választotta.

(lovas)

2011. július 8.

Napelempark a Sopron soron

A volt tüzéptelep betonplaccára telepítenék a napelemeket. (Fotó: Bíró Dániel)A Rotux Zrt. beolvadásával tavasszal jutott hozzá a Sopron sori egykori tüzép-telephez az Appeninn Holding Nyrt. Tőzsdei bevezetéssel a teljes nyilvánosságot vállaló svájci hátterű társaság nemrég megalapította az Appeninn Solaris Zrt.-t, amely kizárólag energetikai beruházásokat végez és felügyel. A leánycég első beruházását Szentesen tervezi, mégpedig a már említett 3 hektáros, 2400 négyzetméteres felépítménnyel rendelkező Sopron sori telken. Hogy miért városunkra esett a választás, arról a holding igazgatótanácsának elnökét kérdeztük.

Székely Gábor lapunknak elmondta, az év elején megszerzett szentesi terület nagyon jó adottságokkal bír, de csak félig hasznosított. Ezért merült föl az ötlet, hogy egy közepes teljesítményű naperőművet lehetne ide telepíteni, mert annak másfél hektár a területigénye. Megkönnyíti a beruházást, hogy a telek egésze burkolt, illetve az egyéb műszaki feltételek is adottak a fejlesztéshez. A társaság például betáplálási lehetőséget kért és kapott az itteni áramszolgáltatótól. A sorokban felállított napelemek együttesen 0,5 megawatt teljesítményre lesznek képesek. A 600 millió forintos beruházás csak 2012-ben kezdődne, mert az Appeninn uniós támogatást szeretne nyerni erre az elképzelésére. Székely Gábor leszögezte, még nem 100 százalék, hogy megvalósul a projekt.

Kikérték pályázatírók véleményét, akik optimistán nyilatkoztak a forrásszerzésről. Az is köztudott, hogy az EU eddig nem csak a megújuló energiák kiaknázását, hanem a keletkezett áram átadását is támogatta. Bizonytalansági tényezőt jelent viszont, hogy új szabályozás készül erre az ágazatra. A beruházás még úgy is 10 év alatt térülne meg, hogy a naperőmű üzemeltetése nem járna komoly költséggel.

A társaság vezetője szerint Szentes és térsége megfelelően felkészült a válságot követő gazdasági fellendülésre. Ezt nem csupán az mutatja, hogy a városvezetés az előkészítés során partnerként viselkedett, és egyéb területeket is felajánlott volna a fejlesztéshez, hanem az is, hogy a vállalkozói faluval és az egyablakos ügyintézéssel kecsegtető lehetőségeket kínálnak a betelepülésre készülő cégeknek, amiknek a hazai viszonylatban olcsó helyi munkaerő is vonzó lehet.

Bíró Dániel

2011. július 8.

Játszottak és tanultak a táborban

Múlt pénteken nagy sikerű záró néptánc bemutatóval ért véget a Ki játszik ilyet? népi játék és néptánc tábor Balla Tibor tekerőmuzsikája kíséretében.
Az általam vezetett egy hetes táborban igen sokféle játékra került sor. A néphagyomány ágai közül az énekes népi játékok, népdalok, népi vallásos énekek és néptáncok mellett a népköltészet további remekművei közül a népmesék, a mondókák, a kiolvasók megtanulása is színesebbé tették a délelőtti foglalkozásokat.

A táborban hagyományos anyagokból elkészített alkotásaik – a fehér és a kékfestőanyagokból készített leány- és fiúbaba, a rátétes motívumok nyírásával díszített meghívó a táborzáró bemutatóra, a színes papírsárkány, vagy a kékfestő anyagból készült illatos, szárított gyógynövényekkel megtöltött zsákocskák – bizonyára a tábor vége után is sok örömet és kellemes emlékeket idéznek majd fel a táborozó gyermekekben.

A délutáni kirándulások Szentes négy játszóterére, a Kurca partjára, a városi könyvtárba és a múzeumba (vidám múzeumpedagógiai óra a kékfestésről) vezettek.

A hűvös, szeles időjárás csak egy alkalommal tette lehetővé számunkra, hogy strandoljunk. Erre az egész napos kirándulás helyszínén, Tiszakécskén a Tisza-parti termálfürdőben nyílt lehetőségünk. Előtte Kovács Miklós kékfestő mester és felesége, Margit néni műhelyében rácsodálkoztunk a hatalmas vég fehér vásznakra, és azokra a 100 évet is meghaladó vasmasinákra, amelyek segítségével a szebbnél szebb mintázott kékfestő anyagok készülnek.

A tiszakécskei kézműves mesterek közül jártunk még a mézeskalács készítő Márta néninél is, aki illatos diós-mézes süteménnyel és pingálásra váró piros tulipánokkal várt bennünket.

Pénteken délelőtt a szentesi Kossuth téren 10 állomás felkeresésekor könnyedén teljesítették a táborban történtekkel kapcsolatos mozgásos és szellemi feladatokat, "akadályokat".

A táborban 10 kisgyermek talált új barátra, lelte örömét, illetve gyarapodott fizikailag és szellemileg népi hagyományaink megismerésével és elsajátításával.

A Ki játszik ilyet? tábort az önkormányzat és 28 önkéntes támogatta.

Hankó Györgyné
táborvezető
Zöldág MSE elnök

2011. július 8.

A munkanélküliség és ingázás megszüntetése

50 éve történt: Kádár János látogatása Szentesen

Kádár János és kísérete a pankotai kukoricatáblában (Balról jobbra: Kádár János, Török László megyei párttitkár, Papp Sándor megyei tanácselnök, Labádi Sándor városi párttitkár, Molnár Sándor igazgató)Az idősebbek még emlékezhetnek arra, hogy a II. világháború utáni évekre a rendkívüli méretű infláció, és a nagyarányú munkanélküliség volt a jellemző. A munkalehetőség hiánya miatt sokan elköltöztek Szentesről, máshol keresve a boldogulást. Többen a fővárosban és nagyobb településeken próbáltak szerencsét, naponta utazgatva a lakóhely és munkahely között. 1950-től, a megyeszékhely státus elvesztésével tovább romlott a helyzet; Szentes lakóinak száma az 1941-ben összeírt 34 400 főről 1960-ra 31 ezer főre csökkent.

2011. július 8.

Kisgyerekekből kamaszlányokká

50 évvel ezelőtt elballagtunk a Kossuth téri Általános Iskolából.

Otthon hallottam, hogy a jelenlegi épület helyén álló kis református iskolába járt az 1907-ben született unokabátyám. De családom – Felsőpárton lakó - anyai ágon református, később született tagjai is itt tanulták a betűvetést.

Azonos korú lányokkal, főként a Kisér nevű városrészben lakókkal együtt ebbe az iskolába írattak be engem is. (Ebben az időben a lányok a Kossuth téri iskolába, a fiúk a Köztársaság (Erzsébet) téri iskolába jártak.) Tanítóink közül az első osztályban Antal Aranka foglalkozott velünk, aki ekkor már 63 éves volt. Mégis népi játékokra az órák közötti szünetekben – velünk együtt játszva - ő tanított bennünket.

2011. július 8.

Fekete Márton utca

Utcáink, tereink névadói (48.)

Az alsóréti városrészben található; a Kiss Zsigmond és a Dr. Mátéffy Ferenc utcákat köti össze. Az érintett területen Csongrád vármegye 1908-ban 216 házhelyet mért ki kedvezményes áron munkáscsaládok részére, emiatt kezdetben Csongrád vármegyei telepnek nevezték. A telepet a Széchenyi út (ma Csongrádi út) határolta, ezért Széchenyi-telepként is emlegették. A városrész neve után a terület legelterjedtebb neve Alsóréti-újtelep volt. Az 1932-es városrendezéskor a térséget tíz utcára tagolták. A Kurca felé eső második utcát Fekete Mártonról, Csongrád vármegye egykori főjegyzőjéről, ármentesítési főigazgatóról, Szentes 1910–18 közötti országgyűlési képviselőjéről nevezték el, aki régi nemesi család sarjaként született Szentesen 1849. június 21-én. Szülei Fekete Cseh Márton és Kónya Erzsébet. A középiskola elvégzése után Sárospatakon és Bécsben jogot hallgatott, majd Csongrád vármegye szolgálatába lépett: 1874-ben árvaszék ülnök, 1875-től pedig vármegyei főjegyző. Az 1876. és 1879. évi nagy árvizek idején kitűnt szervezőkészségével, melynek következtében Or-dódy Pál közmunka- és közlekedésügyi miniszter az 1881. évi árvízveszély idején őt nevezte ki a Tisza Csongrád–Szolnok közötti szakaszának kormánybiztosává. Hatékony és eredményes munkájának elismeréseként 1885-ben a szentesi székhellyel alakult Körös – Tisza – Maros Ármentesítő és Belvízszabályozó Társulat főigazgatójává választották. Neki köszönhetően épült fel 1893-ban az Ármentesítő Társulat Kiss Bálint utcai új székháza. A vízügyi adminisztráció terén szerzett érdemeit Ferenc József 1895-ben a királyi tanácsosi, 1911-ben pedig az udvari tanácsosi címmel ismerte el. Politikailag az 1867-es kiegyezés hívének számított. Konzervatív nézetei ellenére városi képviselőként fellépett a vármegyei hatalmaskodásokkal szemben. 1910-ben egyik megalapítója és ügyvezető elnöke a szentesi székhelyű Csongrád Vármegyei Nemzeti Munkapártnak. A júniusi országgyűlési választásokon fölényes győzelmet aratott. Képviselőségének 8 éve alatt – ha nem is kizárólag egyedüli érdemeként – közintézmények egész sora készült el: városháza, járásbíróság, a polgári leányiskola és a központi katolikus népiskola, nyolc külterületi népház, új szárnyakkal bővült a kórház és a gimnázium, megkezdődött a város belterületének csatornázása stb. 1918 őszétől minden közszerepléstől visszavonult; Szentesen hunyt el 1924. szeptember 24-én. 1932-ben utcát neveztek el róla, amelyet 1948-ban Sallai Imre utcára kereszteltek át. 1990 óta ismét a régi utcája viseli a nevét.

Labádi Lajos

2011. július 8.

Díjat vettem át a Parlamentben

Szatmári Viktor és Kovács Árpád gyakorlati oktató a parlamenti díjátadónAz idei Szakma Sztár Fesztiválon az első, második és harmadik helyezést elért tanulók, illetve felkészítő tanáraik kaptak oklevelet a Parlamentben. Jómagam a központifűtés- és csőhálózat-szerelő szakmában indultam egy versenyen és az országos első helyezést sikerült elérnem. Mivel a műszaki dolgok mindig is közel álltak hozzám, felkeltette érdeklődésemet az épületgépészet. Így beiratkoztam erre a szakra három évvel ezelőtt, a Zsoldos Ferenc szakközép-iskolában kezdődött el az egész. Néhány hónap után felmerült a téma a szakmai versenyről és a tanáraim úgy látták, hogy mindenképpen ott a helyem. Folyamatosan szorgalmasan készültünk a versenyre, sőt a második évfolyam során kijutottam Franciaországba egy öthetes szakmai gyakorlatra, melyet az iskola szervezett. Ez is hozzájárult a versenyhez, hiszen kellő tapasztalatot jelentett. Februárban rendezték meg az elődöntőket, melyen az osztályunk 75 százaléka részt vett. Országosan több százan indultak ezen szakmából, én bejutottam az első tízbe. Ezt követően rendezték meg április végén Budapesten a Hungexpo területén a Szakma Sztár Fesztivált, itt zajlottak a versenyek. A szakmámban elért első helyezés felemelő érzés volt és még az is a mai napig, de évtizedek múlva is büszkén gondolok vissza rá. Nem csak saját akaraterőm és szorgalmam volt szükséges a sikerhez, hanem külön köszönet illeti az elméleti és gyakorlati oktatóimat, Járainé Halász Ildikót és Kovács Árpádot, hiszen rengeteg munkájuk áll mögötte. De természetesen a család, a barátok támogatása is nagyban hozzájárult ehhez. Itthon számos riport várt rám, több ünnepi rendezvényre és díjátadóra is hívtak minket, a csúcsot viszont ez a parlamenti ünnepség jelentette, ahol jelen volt iskolánk igazgatónője és gyakorlati oktatóm is.

Az ünnepség előtt volt alkalmunk körbejárni az Országház épületét és megcsodálni ezt az egyedülálló alkotást. Az ünnepség többek között Kövér László házelnök ünnepi beszédével kezdődött, majd követte az okle-velek átadása, melyet szintén Kövér László és Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke nyújtott át. Számomra nagy megtiszteltetés volt, hogy ezt az oklevelet itt átvehettem, örök és felejthetetlen emlék marad.

Zárásul még annyit, hogy én megtaláltam azt a területet, ami érdekel, amit szívesen és örömmel csinálok, ezt a versenyeredményem is alátámasztja. Kívánom mindenkinek, hogy találja meg a saját számításait és azt a munkát, amit örömmel fog végezni, hiszen abból lehet a legtöbbet kihozni! Valamint minden diáknak üzenem, hogy merjen versenyeken indulni, ugyanis csak nyerhetnek vele!

Szatmári Viktor

2011. július 8.

Liget: behajtani szabad

Nem változik a Széchenyi liget parkolási rendje, miután a képviselő-testület hétfői rendkívüli ülésén egyik javaslat sem kapta meg a szükséges támogatást. Azért merült föl az autók behajtásának korlátozása, mert védeni szeretnék a terület természeti értékeit, a nyári szezonban ugyanis sok járművezető tiltott helyen parkol, miközben a Vecseri foki 160 férőhelyes parkoló üresen áll. A vita során Horváth István leszögezte, ha a város valóban meg kívánja óvni a ligetet, a 300 millió forintért megépített, de az év legtöbb napján kihasználatlan Ve-cseri foki parkolóba kell irányítani az autósokat. Szerinte emiatt az üdülőközpont vendégköre és a Liget étterem sem szenvedne hátrányt. Bujdosó Tamás arra hívta föl a figyelmet, hogy amíg nem épül meg az új parkoló és az uszoda bejáratát összekötő sétányon a közvilágítás, nincs értelme a ligeti parkolás betiltásáról polémiát folytatni. Móra József szerint igazi megoldást az jelentene, ha a Vecseri foknál új strandbejáratot alakítanának ki, amit az uszoda látogatói és a kemping vendégei egyaránt használhatnának, mert akkor a vadászháznál vezető hátsó úton valóban lecsökkenne a forgalom, és a ligeti parkolóra sem lenne szükség. Felvetődött az is, hogy a kérdést le kellene venni napirendről, hogy kikérjék az üdülőközpont új vezetőjének véleményét, mert ez a döntés befolyásolhatja a létesítmény jövőjét. Végül szavaztak a képviselők, de egyik javaslatot sem fogadták el, így minden marad a régiben. Azt a Horváth István által jegyzett egyéni indítványt sem támogatták a városházi döntéshozók, hogy a fizetős parkolási övezeten belül kiemelt és normál díjzónákat vezessenek be. A fizetős övezetben működő vállalkozásoknak sem szavazott meg parkolási kedvezményt a testület, és azt sem szorgalmazták, hogy mobiltelefonnal lehessen parkolójegyet vásárolni Szentesen.

B.D.

2011. július 8.

Körséta a Péter Pál-házban

A Szentesi Vendégszeretet Egyesület 2010-ben indította el Szentesi Körséta címmel nagysikerű turisztikai programsorozatát. A szervezők az idén is késő őszig havonta hívják sétára az érdeklődőket. A július 16-i, szombati programban a résztvevők látogatást tesznek a Péter Pál Polgárházban, és az Iskola utcában. A séta során szentesi érdekességeket is megtudhatnak híres emberek tollából. A 15 órakor kezdődő séta helyszíni kalauza dr. Széchenyiné Csergő Judit.

2011. július 8.

Just koncert

A Szentesi Művelődési Központ munkatársai értesítik a közönséget, hogy a július 2-án elmaradt Just Showband koncertet július 9-én, szombaton 21 órakor tartják meg a megyeháza udvarán. A megváltott jegyek érvényesek és a helyszínen is kaphatók.

2011. július 8.

Kitüntették a főorvosokat

A nemzeti erőforrás miniszter díszoklevelét vehette át július 4-én, Budapesten Réthelyi Miklóstól több évtizeden át végzett kimagasló, példaértékű tevékenységéért, életműve elismeréseként dr. Czakó Tamás Lajos sebész főorvos (képünkön középen), aki az orvosi egyetem elvégzése óta dolgozik a Dr. Bugyi István Kórházban.

Csongrád Megye Egészségügyéért Díj annak az egyénnek és közösségnek adományozható, aki a megyében vagy a megye érdekében a betegségek megelőzése, a gyógyítás és rehabilitáció, és az egészségügyi igazgatás területén kimagasló eredményt ért el. Idén dr. Pásztor Imre, a Dr. Bugyi István Kórház osztályvezető főorvosa vehette át.

2011. július 8.

"TISZA-2011" gyakorlat

A Déli-Kárpátok lábainál, festői környezetben fekvő Ramniču Valčea Műszaki Iskolája, valamint a hozzá tartozó komplex gyakorlótér adott otthont a három nemzeti (magyar- román-szerb) műszaki zászlóalj éves, "TISZA-2011" nevet viselő gyakorlatának június 26. és július 1-je között.

A magyar műszakiakat a szentesi MH 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Ezred 21 fős kijelölt állománya képviselte, akiket Nyers József mk. ezredes, az alakulat parancsnoka személyesen vezetett. Tagja volt még az összesen 25 fős magyar csoportnak három főtiszt az MH ÖHP állományából, akik a gyakorlat vezetőségében töltöttek be elemző-értékelő és ellenőrző beosztásokat.

A gyakorlati bemutató végén mindhárom nemzet elöljárói megelégedéssel, elismerően szóltak a látottakról, további sikeres munkát kívánva a végrehajtó állománynak.

Kállai Ernő őrnagy

2011. július 8.

Huszonöt malac a rászorulóknak

Huszonöt malacot osztottak ki a polgármesteri hivatal dolgozói rászoruló családoknak múlt pénteken. A szociális akcióban évről évre többen vesznek részt – tudtuk meg Lencséné Szalontai Máriától. A szociálpolitikai osztály vezetője elmondta, tavaly még 20, idén már 25 malacnak kerestek gazdát, s ezért 35 családot kérdeztek meg, hogy tudják-e vállalni a haszonállat tartását. A segélyezési rendszerben nyilvántartott rászoruló családok közül azokat választották ki, ahol legalább három gyermeket nevelnek vagy a szülők hosszú ideje állástalanok. A hivatal szakemberei a döntés előtt családlátogatáson mérték fel, hogy a környezet alkalmas-e a malacok tartására. Idén olyanok is kaphattak malacot, akik lakásban élnek, de közeli hozzátartozójuknál el tudják helyezni és fel tudják nevelni a jószágot. Az önkormányzati felajánlással nem mindenki élt azok közül, akiket kiválasztottak. Ezzel kapcsolatban Lencséné Szalontai Mária hozzátette, ha valaki elutasítja az öngondoskodás lehetőségét, holott tarthatna állatot, azt megjegyzik a hivatalnál.

A malac mellé egy zsák takarmányt kaptak a rászorulók. Az év végéig havonta 70 kilogramm jár nekik, ezért cserébe a támogatási szerződésben vállalták, hogy a jó gazda gondosságával nevelik föl az állatokat. Kétszer szokták ellenőrizni a kedvezményezetteket, eddig soha nem volt probléma. A disznók 180 kilogrammosra is meghízhatnak karácsonyig. Általában saját fogyasztásra nevelik a malacot, de most már a törvényi szabályozás lehetőséget biztosít arra is, hogy értékesítsék a húsárút.

A malacok kiosztása előtt Szirbik Imre polgármester azt kérte a családoktól, ha megtehetik, vegyenek társat a növendék jószágoknak. – Ez nálunk is tervben van, nehogy unatkozzon a süldő – nyilatkozta lapunknak Papp Márta, akit férje és kislánya is elkísért az Udvardi utcai átvételre. A háromgyermekes család bérházban él, ezért a nagymamához kerül az állat. Érdeklődésünkre elmondták, korábban is hallottak erről a rendhagyó akcióról, és tetszett nekik az ötlet, ezért örömmel vették, hogy rájuk esett a választás.

Kép és szöveg:
Bíró Dániel

2011. július 8.

Főnökváltás a postán

Negyven év szolgálat - Megfelelni az elvárásoknak

Juhászné Pálnok Lenke és Szemerédiné Borsos IbolyaVirágkertész szeretett volna lenni, de édesanyja lebeszélte róla. Féltésből: azt mondta, Kecskeméten sok a katona. A fővárosba került, a postaforgalmi szakközépiskolába. Juhászné Pálnok Lenke elmondhatja, hogy már 14 éves korában megízlelte a postai munkát.

– Jól tanultam, édesanyám is azt szerette volna, ha a tanulmányaimat tovább folytatom. Osztályfőnököm is kapacitált. De akkor még nem lehetett postai vonalon felsőfokú végzettséget szerezni. Az érettségi után kemény hónapokat töltöttem el felvevőként a csongrádi postán. Azután, mivel a nővérem is postai dolgozó, és akkor szülte az első gyermekét, így Csanytelekre kerültem őt helyettesíteni – meséli.

2011. július 8.

Világsztár szentesi gyökerekkel

Nagyüzem van a levéltárban, mióta kiderült, hogy a fiatal amerikai popcsil-lag, Kesha dédnagymamája Szentesről vándorolt ki az új világba. Az énekesnő édesanyja nálunk kutakodott, és rá is talált az üknagyapára: Kecse-Nagy Sándornak hívták.

Világsztár rokona lehet néhány szentesi Kecse-Nagy-nak. Két hete járta be a hír a hazai sajtót, hogy a legutóbbi budapesti Kapcsolat koncerten fellépő amerikai énekesnő, Kesha magyar származású. Az 56-osok terén 200 ezer embert megtáncoltató 24 éves hölgy közvetlenül fellépése előtt jelentette be, hogy mindig is el akart jönni Magyarországra, mivel anyai ágon dédnagymamája Szentesről származik. Az interneten fellelhető interjúból kiderül, tökéletes kiejtéssel mondta ki városunk nevét, és a csirkepaprikásba – amit sokszor főzött neki nagymamája – sem tört bele a nyelve, viszont felmenői vezetéknevével meggyűlt a baja. Beletelt néhány órába, mire az itthoni hírgyárosok számára összeállt a mozaik: nem Nagy Kacsa, hanem Kecse-Nagy lehetett az elődök neve.

2011. július 8.

Határon túlról

A Szabadidős Sportklub és a Gyermekbarátok Szövetségének szentesi szervezete több mint egy évtizede rendezi meg, határon túli gyermekcsoportok részvételével, hagyományos kézműves és honismereti táborát városunkban. Június 27-től július 1-ig Gyergyóremete, Zentagunaras, Nagymegyer és Újszentes táborozóit látták vendégül a HM Bessenyei György Kulturális és Üdültetési Közhasznú Nonprofit Kft. helyőrségi klubjában. A délelőtti kézműves foglalkozásokon a kedvelt papírmunkákon túl batikolással, fonástechnikákkal, virágkötéssel, árnyképkészítéssel és térbeli gyufacsodák készítésével telt az idő.

Az egy hét alatt a határon túlról érkező magyar diákok délutánonként városunkkal ismerkedve eljutottak a Vasútmúzeumba, gyönyörködhettek a Szent Anna-templom és a Református Nagytemplom épületében, élvezhették a ligeti uszodában a fürdőzést. Megismerkedhettek a Szent Erzsébet Katolikus és a Klauzál Gábor Ál-talános Iskola épületével, utóbbiban egy fergeteges sportdélutánon vehettek részt. Érdekességként látogatást tettek Babinszky Zsuzsa lovardájában és lovaskocsis felfedező úton csodálkozhattak rá városunk természeti és épített szépségeire.

A 25 diák és kísérőik az élményeken túl baráti kapcsolatokkal is gazdagodtak, a gyergyóremetei csoport szentesi vendégdiákokkal tért haza, s a következő héten ők látják vendégül barátaikat településükön. Példaértékű ez a hagyományokon alapuló együttműködés, mely lehetővé teszi újra és újra e nyári találkozást.

Köszönet a foglalkozásvezetőknek: Magyar Máriának, Czakó Erikának, Garainé Ildikónak, Kovács Ivánnénak, Nagy Zsuzsannának, Kelemen Kamillának, Török Károlynak és Gágyor Jánosnénak akik nagy szeretettel, szabadidejükben foglalkoztak a táborozókkal.

Köszönet a támogatóknak, akik lehetővé tették, hogy ajándékokkal és szép emlékekkel hazatérve határon túlra jó hírét vigyék városunknak a táborozók.

Reméljük, hogy jövőre újra létrejöhet ez a program, új barátságok szövődhetnek, erősítve a már meglévő jó kapcsolatokat!

Egy évtizede
lelkes táborozó

2011. július 8.

Huszadik party a Kurca partján

A Kurca parti Coctail party immár húsz éve jelen van Szentes könnyűzenei életében. A történet 1990-ben kezdődött, s az egykoron közkedvelt Coctail zenekartól kapta a nevét. Maga az együttes abban az összetételben négy évig működött, majd megszűnt, de a rendezvény máig is ezen a néven fut. Azt már a főszervezőtől tudjuk, hogy idén utoljára. Mészáros Gábor, a Coctail, majd a Murphy Band frontembere mondja, a húsz év alatt közel 100 zenekar lépett fel rendezvényeiken, neves együttesek, előadók akik az élőzenét képviselték. A programokat mindig július közepére ütemezték, a helyszín legtöbbször az ifjúsági ház volt, de játszottak már a sportpályán és az uszodában is. (Ez utóbbi valahogyan nem jött be). A huszadikat az IH szabadtéri színpadán tartják, a fiatalok által jól ismert "gödörben".

– Próbáltam olyan bandákat meghívni ezekre a bulikra, akik a jó kategóriába sorolhatók. A rendezvény mindig ingyenes volt, most is az lesz. A huszadikat megpróbáljuk egy nagy show-val megkoronázni. Coctail party néven ez lesz az utolsó.

Úgy ahogy a zenekarunk, a Murphy Band is teljesen átalakult mára. Imre Péter és Bottyán Nikolett (ének), Ud-vardi Péter (gitár), Bagi László (basszusgitár) és Bugyi András (dob). Hogy miért váltottunk? Megelégeltem a vendéglátós, lakodalmas, bálozós zenélést és egy kicsit a múltat szeretnénk képviselni. Visszanyúlunk a 10 évvel ezelőtti korszakunkra, amikor Abebe Dani, Baranyi Kati és Imre Zsuzsi játszott a zenekarban. Koncertező, klubozó, fesztiválozó zenekart szerettem volna összehozni, nekem úgy tűnik, hogy ez sikerült is – mondja Mészáros Gábor, ismertebb nevén Murphy.

Íme a program: pénteken 20 órától a helyi zenekaroké a terep az IH szabadtéri színpadán. Fellépők: Abanda 22, Sweet 16, Just, Fuvi Band. A szombat délután elsősorban családi- és gyerekprogramokkal telik a Dózsa háznál – Közösségi téren. Itt lesz a Tücsök Klub záróprogramja is a hasonló nevű zenekarral. Mellettük hallhatjuk Hevesi Imrét, a Pengető citerazenekart, az Effeta zenekart, a Theatro Színtársulatot, láthatjuk a Jövőnkért Alapfokú Művészeti Iskola néptánc-együttesét. Lehetőség lesz kenuzásra, valamint egy mini kalandpark is várja a gyerekeket.

Szombaton este az IH-nál folytatódik a program, Ágoston Anita félórás műsorral jelentkezik, 21 órától latinos hangulatú, tüzes Mixer Show lesz látható, majd fél 10-kor kezdődik a Fivérek nagyzenekari koncertje. Utána 23 órától az új fölállású Murphy Band játszik. Mindkét este éjjel 1 óráig tart a műsor.

Rossz idő esetén a programot az IH-ban rendezik meg.

(lovas)

2011. július 8.

Új elnök a Rotary élén

Váltás a Vereckei hágónál

A leköszönő és az új elnök, dr. Horváth György és Mészáros Zoltán kézfogása a Vereckei emlékműnélA Rotary Clubnál évente választanak elnököt. A tagság ebben látja a demokratikus, tiszta működést. A váltások félévkor vannak, az elmúlt év júliusában Nagyváradon vette át a stafétabotot dr. Horváth György gyógyszerész, idén pedig, július 1-jétől Mészáros Zoltánt választotta elnöknek a tagság. Ő egyébként a hetedik vezető a Szentes–Csongrád Rotary Club élén.

2011. július 8.

Benépesült a bölcsőde

Múlt csütörtökön még csak jelképesen, hétfőn viszont valóban megnyílt a felújított és kibővített, 120 férőhelyes bölcsőde a Vásárhelyi úton. A 220 milliós fejlesztést uniós forrásból, a Norvég Alap támogatásából és a város 50 milliós önrészéből valósították meg. A múlt heti szalagátvágásnál Szirbik Imre polgármester úgy fogalmazott, a gondozóknak és a gyermekeknek rengeteg örömet hozhat, hogy 21. századi körülmények között tölthetik el közösen az időt, a szülőknek pedig mindez lehetőséget biztosít a munkavállalásra, illetve segíti munkahelyük megőrzését. Hétfőn 92 picúr vette birtokba a megszépült csoportszobákat. A még szabad férőhelyek feltöltése folyamatos: a napokban egyre több gyermekkel kezdik meg a beszoktatást. Újdonságokkal is várják a családokat: ha a szülők is hozzájárulnak, minden csoport napi 30 percet töltene a sószobában, illetve a sajátos nevelésű igényű gyermekek fejlesztő foglalkozásokon vehetnek majd részt. Három fizetős szolgáltatást is bevezetnek: lesz játszócsoport, időszakos és házi gyermekfelügyelet, amiért a képviselő-testület által elfogadott óradíjat kell majd fizetniük a szülőknek.

B.D.

2011. július 8.

Konttyal és a Nap hajszínével nyertek

A háttérben: Medgyesi Arnoldné és Meszlényi Tamásné, középen: Otrosinka Richárd, Nagy Beatrix, Móricz Lilla, elöl: László Henrietta és Vámos IstvánTöbb szakma tanulmányi versenyein is eredményesen szerepelnek a Zsoldos Ferenc szakközépiskola diákjai. Ezúttal arról számolhatunk be, hogy a sikereket az intézmény fodrásztanulói folytatták. Vásárhelyen a testvérvárosi találkozó keretében rendezték meg első alkalommal a VásárHair elnevezésű fodrász-és kozmetikus versenyt. A nemzetközi megmérettetés június utolsó hétvégéjén, közel 60 versenyző részvételével, köztük a szakközépiskola 11-es és 12-es tanulóival zajlott.

Oktatójuk, Meszlényi Ta-másné, aki egyben a világbajnoki 3. helyezett Cseh Istvánnal a verseny szervezésében is közreműködött, nagyon büszke tanítványaira, hiszen mind az öt induló értékes helyezéseket szerzett. Móricz Lilla szerepelt a legeredményesebben, aki menyasszonyi kontyával első lett. Bár a szakközépiskola fodrásztanulói korábbról is fel tudnak már mutatni szakmai versenyeredményeket, Lilla győzelmének értékét növeli, hogy első versenyén vett részt. Ugyanebben a kategóriában Vámos István 2., Nagy Beatrix 4., László Henrietta 5. helyen végzett. Henrietta ezen kívül egy 2. helyezést is kiérdemelt női divat hajvágásban, s az ő alkotása bizonyult a Nap hajszínének (szőke, pinkes-lila és fekete egy frizurán), míg férfi divat hajvágásban Otrosinka Richárd végzett a 4. helyen. A diákok mellett – saját kategóriájukban – gyakorló fodrászok is összemérték tudásukat, s a zsűri is a szakma elitjéből, világhírű hazai fodrászmesterekből állt.

Hiába jó egy oktató, a siker a gyerekeken is múlik, magyarázta Meszlényi Tamásné, akinek vásárhelyi üzletében gyakorolják a szakma fogásait a tanítványok. Azt sem szabad elfelejteni, hogy már vége a tanévnek, tehát a diákok a szünidőből áldoztak a felkészülésre, tette hozzá az oktató, aki egyébként szigorúságáról is ismert. Talán ezért is van, hogy annyira igyekeznek a tanulók, mondja. A versenyzés rengeteg pluszt ad, erre a diákok is rájönnek nagyon hamar: az idő fontos tényező, a verseny többek között arra neveli őket, hogy ezt betartsák, részletezi az oktató. A jó fodrásznak ez a titka: pontosan, precízen dolgozni. Egyébként 50 perc állt a versenyzők rendelkezésére egy-egy frizura elkészítésére, s a modellekről, azok ruhájáról, a sminkről is maguk gondoskodtak.

A jelenleg két éves fodrászképzés az iskolában sokrétű, hiszen, mint a fiatalok elárulják, korántsem csak hajvágást, szárítást tanulnak, hanem kommunikálni is a vendégekkel. Az iskolában sokat köszönhetnek Medgyesi Ar-noldné tanárnőjüknek. Jövőjüket ebben a szakmában képzelik el, mely egyre több fiút is érdekel, jelenleg hárman tanulnak a Zsoldos fodrásztanulói között.

D. J.

2011. július 8.

Máig élnek a hiedelmek?

Könyv a veszettorvosokról

Levéltári dokumentumok mellett népi hiedelmek gyűjtésével is kutatta a szentesi veszettorvosok tevékenységét Mód László. A témát a néprajzkutató-muzeológus az immár 6. köteténél tartó a Szentesi Múzeum Füzetei című sorozatban írta meg, mely heteken belül kapható lesz.

Még 2000 táján, doktori disszertációjához anyagot gyűjtve, egy idős szentesi embertől hallott először a helybeli veszettorvosokról, főleg egy bizonyos Veszett Nagy Sándorról szóló hiedelmekről. Ekkor gondolkozott el a néprajzkutató, hogy milyen érdekes: még az ezredfordulón is élnek ezek a régi hiedelemlények az emberek képzeletében.

A veszettorvosok, s az őket övező hiedelmek az Alföld több településén előfordultak, ahol a nagyszámú jószágállomány számára a betegség állandó veszélyt jelentett. Közülük a szentesi specialisták azért tűnhettek ki, mert a város határán túlra is kiterjedt a tevékenységi területük, működésük pedig a levéltári források alapján is rekonstruálható. A Szentesen a 18. század végétől munkálkodó veszettorvosok a hétköznapi emberek számára titokzatosnak tűnő praktikákat alkalmaztak. Az eredetileg Keresztes Nagy-család néven ismert dinasztia tagjára a közösség ragasztotta a Veszett Nagy Sándor nevet. Alakja a hiedelemtörténetekben ambivalens lényként jelenik meg, mivel ténykedése nem csak gyógyításra korlátozódott, hanem "rontásra", vagyis károkozásra is. Az orvos veszettséget is elő tudott idézni, a legveszedelmesebb kutyát is képes volt megszelídíteni, de rendelkezett a képességgel is, hogy kutyává változzon, s állat képében verekedett más gyógyítókkal - számolnak be a korabeli történetek.

Többek között a néprajzi gyűjtéssel foglalkozó szentesi Papp Imre is kutatta már a témát, összegzése viszont csak most született. A Veszett Nagy Sándor nyomában című kötetében Mód László közreadja levéltári kutatásainak eredményét, melyekből megragadható az a folyamat, ahogyan a városi tanács alkalmazottaiból a 19. század végére a hatóságok által üldözött kuruzslók lettek.

D. J.

2011. július 8.

Balatonboglári sikerek

Az ezüstérmes csapat: Virágh Máté és Fricska MartinA vakáció kezdetével egy időben Balatonbogláron rendezték meg a teniszezők országos korosztályos vidékbajnokságát. A június 15–25-ig tartó sporteseményen a Szentesi Tenisz Klub 9 játékossal képviselte magát.

A 12, 14, 16 és 18 évesek számára kiírt küzdelmekben a klub 4 csapattal vett részt. A F18-as csapat (Virág Máté, Fricska Martin) a 2. kiemelt Tatár TC gárdájának legyőzésével került a döntőbe, ahol az első helyen jegyzett szegedi Gellért SE volt az ellenfél. A szentesiek küzdelmes és nagyon szoros csatában maradtak alul, s így a bravúrnak számító második helyet szerezték meg.

A lányok 12-es csoportjában csapatunk az 1. fordulót sikeresen teljesítette, azt követően a legjobb 8 között a másodikként kiemelttől szenvedtek tisztes vereséget.

A fiúknál a 12 és 16 évesek mezőnyében a szentesiek az első fordulóban kiemelt csapatokkal szemben maradtak alul, bár nagy csatára késztették ellenfeleiket.

Mészáros Lotti egyéniben és párosban is harmadik.Az egyéni és páros küzdelmek során is fegyelmezett, jó játékot mutattak be versenyzőink, ez a hozzáállás eredményekben is megmutatkozott. L 14-es mezőnyben Mészáros Lotti egyéniben és párosban is (a kaposvári Vajda Nikolettával az oldalán) a 3. helyen végzett.

Az F18-as csapat tagjai egyéniben is folytatták a remek szereplést, Virág Máté második, míg párosban Ajkay Norberttel (Gellért SE) az oldalán vidékbajnok lett. Ebben a versenyszámban Fricska Martin Máté Márkkal (Győr RTC) bronzérmes lett.

A szűk létszámú szentesi gárda eredményeinek értékét növeli, hogy a 9-ből 7 játékos a korosztályában első szezonját tölti. Az 56 egyesületet felvonultató mezőnyben a Szentesi Tenisz Klub a 9. legeredményesebb csapat lett.

Felkészítők: dr Zsiga László, Bakos László, Rákóczi Andrea és Varjú Attila.

(lovas)

2011. július 8.

Szeniorúszók avatták a 33-ast

A retro versenyszám az indulók és a nézők tetszését is elnyerteKözel 200 induló állt rajtkőre a 16. nemzetközi szenior úszóversenyen múlt hétvégén a szentesi uszodában. A megmérettetés résztvevői az elsők között voltak, akik birtokba vehették a megújult 33 méteres medencét, amit Szirbik Imre polgármester, Szűcs Lajos alpolgármester és Móra József, a sportbizottsága elnöke személyesen avatott föl az úszók körében. Hiába szólt közbe az esős idő, az ünnepi hangulat vidámságba fordult, mikor felvezető számként a retro verseny úszói a múlt századi fürdőruhadivatot idézve csobbantak a vízbe. Ez volt az első alkalom, hogy bohóckodással kezdődött a rendezvény, de biztos nem az utolsó, mert a nagy sikerre való tekintettel jövőre is be fogják illeszteni a programba. Ezt már Pólyáné Téli Éva, a verseny szervezője, egyben legeredményesebb szentesi úszója árulta el lapunknak.

Megtudtuk tőle, hogy a résztvevők elismerően szóltak a felújított medencéről. Bár érkezett nevezés Szlovákiából, és a Vajdaságból is vártak indulókat, végül csak román városokból jöttek el úszók Szentesre, őket a Rónasági pékség által felajánlott ajándékcsomaggal lepte meg a szervező Szentesi Delfin ESC.

A férfiaknál a legeredményesebb szentesi Melkun Dezső volt. A leggyorsabb női úszó különdíját szintén szentesi, Pászti Edit kapta, míg a férfiaknál a Baján élő, de szentesi színekben versenyző Molnár Péter érdemelte ki ezt a címet. A Kovács Imrénéről elnevezett, a legidősebb indulóknak járó különdíjat az 1920-as születésű Bánki Horváth Béla, és az 1931-ben született Kállay Imréné vehette át.

B.D.

2011. július 8.

Bajnok lett a HSZATÁK

A 11 éve megalakult HSZATÁK labdarúgó egyesület fennállása legnagyobb sikerét érte el azzal, hogy megnyerte a Csongrád megyei három csoportos utánpótlás megyei bajnokság döntőjét.

Némethy László, a csapat edzője büszkén mesélte, hogy a bajnokság során veretlenül szerepeltek, és a fiai egyre többször tudták végrehajtani a mérkőzéseken azokat a feladatokat, amelyeket edzésen gyakoroltak. Nagyon jó érzés bajnokcsapatban játszani, de talán még jobb, amikor az a csapat nyeri meg ezt a címet, amelyet ő és edzőtársa, Gulyás Zoltán edzett. Bár az egész csapat dicséretet érdemel, szeretné kiemelni Piti Dominik kapust, és Bartucz Péter csapatkapitányt, aki 11 góllal lett gólkirály.

Az idén először tudtak nagypályás bajnokságba benevezni. Ez a játék teljesen más, mint a kispályás foci, ahol csak tornákon tudtak részt venni. Igyekeztek olyan példaképeket elhozni Szentesre, mint az olimpiai és 9-szeres magyar bajnok Nagy László, akitől a gyerekek rengeteget tanulhattak.
Sokat változott a mai fiatalok hozzáállása, ami főleg az akaraterő, a sport, a labdarúgás alázata iránt érezhető. Sokfelé tudnak sikerélményt szerezni, olyan helyeken is ahol nem kell erőfeszítéseket tenni az eredményért, és inkább abbahagyják a sportot. Egy edzőnek feladata az is, hogy a gyerekek egyéb tevékenységét is figyeljék, többek között a tanulást. A saját példájából kiindulva minden játékosának azt tanácsolja, hogy ne hanyagolja el a tanulást, hiszen ahhoz hogy az ember az alaptehetségét megfelelően kamatoztatni tudja, sok szorgalom, hatalmas akaraterő szükséges.

Köszönettel tartozik az egyesület jelenlegi vezetésének, Halász Sz. Antalnak, a szülőknek, Prozlik Istvánnak és Kovács Lászlónak, valamint a támogatóknak, akik vállalták azokat a költségeket, (szállítási, versenyeztetési) melyek a bajnokságban való induláshoz szükségesek. Sajnos, nagyon kevés támogatást kapnak, ezért szeretnének élni a lehetőséggel: ha valaki támogatni szeretné az egyesületet, keresse fel a vezetőséget.

Kép és szöveg:
Garai Sz. Imre

2011. július 8.

Indulnak a fiúk

Július 8-án közel 6 ezer kilométeres kerékpártúrájára indult Baranyi Antal és Vu-kovich Sándor. A két fiatal ezzel a Szentes Kistérség Mentőalapítvány számára egy LSU motoros váladékszívó rendszerre is gyűjt. A Szentesi Hitelszövetkezetnél, a Dr. Bugyi István Kórház Sürgősségi Betegellátó Osztályán és Rendelőintézetében lesznek elhelyezve a kerékpártúrához kapcsolódó gyűjtőurnák, segíteni 100 forintos érmék bedobásával lehet.

A fiúk útjáról folyamatosan tájékozódhatnak a www.szentesinfo.hu és a www.vilagjaras.fw.hu oldalakon.

Támogatók: Usztrunul Mérnöki Kft., Szentesi Hitelszövetkezet, Dr. Bugyi István Kórház, Holdfény Panzió, Zsemberi János Faipari Vállalkozás, Hunyadiak Örökében Tör-ténelmi Hagyományőrzők, Vidovics Ferenc, Vajda János, Szent István Gyógyszertár, dr. Baráth Lajos, Charta Pack, Bike-Center, Annyira Más Bringabolt, Dávid Bernadett, Nagy Henrik, Nomád Szabadidő és Kaland Sport, Gravo-Mix

2011. július 8.

Újra regatta

Szombaton 9 órától lehet nevezni a IV. Kurca Regattára a Dózsa-háznál. Az evezős versenyszámok (4-es és egyéni) 10.15-kor kezdődnek. Délután 15.30-tól rendezik a középdöntőket. 18 órától látható a vízi lovagi torna, majd zárásként a Flúgos futam résztvevői vonulnak fel a Kurcán. Vasárnap 10 órától kerül sor az evezős versenyszámok elődöntőire és döntőire.

2011. július 8.

Éjszakai mozizás

Éjszakai filmvetítést tartanak az Őze Lajos Filmszínházban. A filmek 20 és 22 órakor kezdődnek. A júliusi kínálatban többek között A mestergyilkos, a Kung Fu Panda 2, a Mr. Popper pingvinjei című filmet láthatják a nézők. Az éjszakai filmvetítés augusztus 29-ig tart.

2011. július 8.

Hőguta

- Miért járnak párosával a londoni rendőrök?
- Mert az egyik ír, a másik brit.
- És miért járnak párosával a pesti rendőrök?
- Mert az egyik ír, a másik olvas.

2011. július 8.

Hűsítő finomságok

  • Gyümölcsleves – főzés nélkül
  • Citromos fagyi
2011. július 8.

A felnőttoktatás megújulásáért

A városi könyvtár, a művelődési központ és a Jövőnkért Alapfokú Művészetoktatási Intézmény közös pályázatot nyújtott be az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. A pályázat benyújtását megelőzően tanulmány készült a város helyi munkaerő-piaci igényeket és sajátosságokat feltáró elemzéssel. A tanulmány során meghatározták a képzési programokat: ECDL számítástechnikai, angol nyelvi és fazekas képzést. A célcsoport Szentes és a kistérség hátrányos helyzetű, 26-45 éves korcsoportja, a szak- vagy középfokú végzettséggel rendelkezők voltak. A három intézményben, összesen hat csoportban, közel 90 fő végezte el a képzéseket és szerzett bizonyítványt.

Az intézmények június végén tartották projektzáró rendezvényüket, ekkor adták át a bizonyítványokat is.

Tímár Ferenc képzésvezetőtől megtudtuk, hogy a pályázat 30 hátrányos helyzetű hallgató térítésmentes képzését tette lehetővé, akik a 250 órás tanfolyam végén sikeres modulzáró vizsgát tettek. A Felkészítés álláskeresésre című 50 órás képzésen a hallgatók széles körű szakmai segítséget kapnak ahhoz, hogy felkészülten, magabiztosan keressenek állást. A képzés témakörei: pszichológia – munkalélektan, számítógép-használati- mun-kaerő-piaci-, marketing és PR ismeretek, álláskeresési technikák.

A pályázat keretében a Szentesi Művelődési Központ térítésmentes, 3 modulos, 250 órás angol nyelvtanfolyamot indított el a múlt év januárjában. A képzést 16-16 fő kezdte meg két csoportbontásban, 26-an fejezték be, tájékoztatott Varróné Szabó Ildikó igazgató, programvezető. Keller Jánosné igazgató, képzésvezető (Jövőnkért Alapfokú Művészetoktatási Intézmény) arról számolt be, hogy a 28 sikeresen vizsgázott fazekas tanuló mellett a projektmenedzsment is kiválóan vizsgázott. Mint hallottuk a képzéseket folyamatosan indítják, várják az érdeklődők jelentkezését.

(lovas)

2011. július 8.

Reggel jöttek a csalók

A személygépkocsik utasteréből történő lopások voltak az elmúlt hét slágerei- rendőrségi szempontból. Június 28-án a Béke utcában, a temetőnél parkoló zárt autóból vittek el egy kézitáskát a tolvajok, benne okiratokkal és némi készpénzzel. A Nagyhegyen nyitott kocsiból, 90 ezer forint és okiratok tűntek el. Július 2-án, a Petőfi utcában – a szélvédő betörését követően – az utastérből hat csomag kávét és szerszámokat vittek el a tettesek. Egy tehergépkocsi vezetője is óvatlan volt: járművéből az autóstáskát, iratokat és pénzt loptak, míg egy másik, az uszoda mellett parkoló, szintén nyitott járműből iratoknak "kelt lába".

Ellopták a Juhász Gyula utca végén található fénysorompó generátorát és a generátorház ajtaját június 28-án. Az ismeretlen elkövető ellen vasúti közlekedés biztonsága elleni bűntett miatt indult eljárás.

Betörtek egy Kapás közi tanyaépületbe a bűnözők, de ezúttal nem tudtak elvinni semmit. Korábban már kétszer is "kitakarították" a helyet, ahová már szinte hazajártak a tolvajok.

Csalók vertek át egy idős házaspárt a Burián Lajos utcában június utolsó napján, a reggeli órákban. A két csaló hét órakor azzal az indokkal csengetett be a házba, hogy a rendőrségtől jöttek, és hamis bankjegyeket keresnek. A nagy vizsgálódásnak az lett a vége, hogy negyvenezer valódi forintot vittek magukkal a bűnözők.

Egy Kisér utcai ház udvarába osont be egy tolvaj a nyitott kapun keresztül, aki az ott letámasztott kerékpár kormányára akasztott szatyrot vitte magával, benne iratokkal és mobiltelefonnal.

Két román állampolgár szeretett volna fizetés nélkül távozni 14 ezer forint értékű ruhaneművel és kozmetikai szerekkel a Tescóból, ám a biztonsági szolgálat munkatársai "lekapcsolták" őket. Ellenük lopás miatt indított büntetőeljárást a Szentesi Rendőrkapitányság bűnügyi osztálya.

Egy tekercs drótkerítést és kéziszerszámokat vittek magukkal ismeretlen tettesek egy nagyhegyi fóliasátorból. A tulajdonost 28 ezer forint kár érte.

Alumínium-kapcsolószekrényt és vasanyagokat loptak el a volt ruhagyár területéről július elején. A tolvajokat nem zavarta senki a munkában, hiszen az egykori üzem épülete gyakorlatilag őrizetlenül áll.

H. V.

2011. július 8.

Családi események

Született: Szécsényi János és Kozák Anitának Borka, Deák András és Palásti Ágnesnek Julianna, Liszkai Tamás János és Csizmadia Évának Lilla Anna nevű gyermeke.

Házasságot kötött: Szabó Tibor és Gyergyai Mariann, Benke Attila és László Piroska.

Elhunyt: György Gábor, Győri István, Faragó Mihályné Czakó Erzsébet, Dezső Sándorné Debreczeni Erzsébet, Veres János, Janó Éva Julianna, Orosz Istvánné Balog Ágnes, Ballos Lászlóné Farsang Franciska.