Határon túli kapcsolataink

magyarorszagA határainkon átnyúló kapcsolatok 3-5 év alatt épültek ki, jellemző a sport és kulturális csereprogram. A klub jelenleg négy ország területén levő magyar iskolával illetve civil szervezettel tart kapcsolatot:

Románia: Erdély, Hargita megye Gyergyóremete - Fráter György Általános Iskola, valamint a Gyergyóremete Községi Amatőr Sportklub

Vajdaság: Novo-Orohovo - Október 18. Általános Iskola, Bácska-Topolya - Kodály Zoltán Magyar Művelődési Központ moderntánc együttes.

Az elmúlt évek határainkon túli programjai:  

  • 2010-ben Kárpátalja 30 fő
  • 2009-ben Ausztria 40 fő
  • 2008-ban Szlovákia és Lengyelország 45 fő
  • 2007-ben Szlovénia 43 fő
  • 2005-ben Ausztria: Bécs 4 nap 50 fő
  • 2005-ben Sportküldöttséggel Gyergyóremete 15 fő
  • 2005-ben Rákóczi túra Kelet-Szlovákia (Kassa, Eperjes, Kézsmárk, Rozsnyó, Krasznahorka) 15 fő
  • 2004-ben Közép-Szlovákia 4 nap 40 fő
  • 2003-ban Erdély 4 nap 50 fő

Az Európa-programokat több évre előre tervezzük.

A szentesi Szabadidős Sportklub határainkon átívelő programjairól

Célunk a nemzeti egymáshoz tartozás tudatosítása, baráti kapcsolatok kialakítása az ott élő magyarsággal, egymás szokásainak, életvitelének megismerése. Elsősorban közös gyermekprogramok szervezése során szeretnénk céljainkat elérni, de mára már felnőtt kapcsolat is kialakult. 

Mintegy 5 évvel ezelőtt a vajdasági Novo Orahovo Október 18. ill. az Erdély Hargita megye gyergyóremetei Fráter György általános iskolával létesítettünk kapcsolatot, majd az elmúlt évben a szlovákiai Fülek Ifjúság úti magyar iskolával is kapcsolatba léptünk. A programok sora már januárban megkezdődött a Magyar Kultúra Napja tiszteletére rendezett vers és prózamondó versennyel. Ez alkalomból Novo Orahovóból és Fülekről voltak vendégeink. A Sor áprilisban sport-honismereti táborral folytatódott Bükkszentkereszten. Ez alkalommal novo-orahovói gyermekek látogattak el hozzánk (11 fő). Júniusban a „4 ország-4 város” elnevezésű alkotó, kulturális és sport táborunkba három külföldi ország 10-10 kisdiákja vendégeskedett nálunk. (a 20 szentesi diákkal együtt 60 fős volt a tábor).

Bízunk benne, hogy még ez évben Füleken találkozhatunk ottani barátainkkal egy közös program során. Az elmúlt években kialakultak a csereprogramok is, mi is vendégeskedtünk Novo-Orahovóban és a távoli Gyergyóremetén is. Közben a felnőttek közötti kapcsolat is kialakult. 

A gyergyóremetei szabadidősport csoporttal rendszeresen találkozunk. Mindhárom találkozó rendkívül szívélyes és baráti hangulatú volt. Igaz, politikáról nem volt szó, csak a barátságról melyek szálai igen erőssé váltak. Elmúlt évi látogatásunk során sok érdekes dolgot tapasztaltunk Gyergyóremetén. A községnek kb. 6500 lakosa van. Két magyar iskola is működik. A polgármester és az önkormányzati testület többsége magyar anyanyelvű. Sajnos a munkahelyek szűkében vannak. A község fejlesztésére kevés pénz jut. Hiányzanak a sportlétesítmények, nincs rendszeres sportélet. A lakosság zöme nagyon szegényen él. Magyarországra szívesen utaznak. A lakosság zöme nem helyesli, az erdélyi magyarság megosztására irányuló törekvéseket, és nem ugranak be a felelőtlen demagógiának. Nem tapasztaltam túlfűtöttséget, de el kell fogadnunk véleményüket és vágyaikat. Minél inkább lehetőség nyílik rá, igyekeznek felzárkózni, a tapasztalataikat odahaza gyümölcsöztetni. Barátaink értik, hogy az Európához való szoros kapcsolat jelenti a Magyarországhoz való szoros kapcsolatot is. Ezt a tudatot szeretnénk elmélyíteni mi is a magunk módján. Az elmúlt évben emlékfával és 200 kötet szépirodalmi könyvvel kedveskedtünk vendéglátóinknak. A szíves vendéglátás egyik szép epizódjaként a plébános úr bemutatta csoportunkat a nagymisén is és az emlékfa ültetésén is közreműködött. A polgármester úr is biztosított bennünket együttérzéséről és baráti üdvözletét küldte Szirbik Imre polgármester úrnak és a szentesi lakosoknak. Felejthetetlen emlékekkel tértünk haza otthonunkba a havasokkal kerített vadregényes tájról. Az idei találkozót Szentesen rendeztük. A mi veterán focistáink Hevesi Pista vezetésével uralták a pályát. Vendégeink nem haragudtak a vereségért, és remekül érezték magukat a városban, a strandon, a sportpályán és a „Baráti Esten” is. Jól ismerik a magyar nótákat és a csárdást is, de a társas táncokban is járatosak. Az asszonyok is hamar összebarátkoztak, és közösen munkálkodtak a vacsora körül. Remélem, hogy a kialakult személyes barátságok tovább erősítik a közösség baráti szálait is.

A klub határainkon átívelő programjainak vannak más dimenziói is: ilyen az Európa programunk. Minden évben pünkösd táján 4 napos túrát rendezünk valamelyik szomszédos országba. Jártunk már Erdélyben, Szlovákiában, Ausztriában (Bécs), és Csehországban (Prága). 
Az elmúlt évben a Rákóczi szabadságharc tiszteletére elzarándokoltunk Kassára, Lőcsére, Kézsmárkra és Krasznahorkára a kuruc vitézek nyomdokain. Koszorút helyeztünk II. Rákóczi Ferenc fejedelem és Thököly Imre síremlékére. Sajnálattal hallottam valakitől, hogy igen-igen, elhiszem, de nem jól csináljátok. Ugyan miért is nem jó? Barátság helyett talán a demagóg uszítás jobb lenne? Ilyen már volt a sötét Horthy korszak alatt és tudjuk mi lett az eredménye.

Csak ami tőlünk telik, azt tudjuk tenni de azt jó szívvel. 

Tavasz óta készülünk Korondra (Erdély), hogy méltóképpen megünnepeljük Lőrincz Márton emlékét. Lőrincz Márton korondi születésű sportoló, a magyar nemzeti olimpiai válogatott tagjaként 1936-ban a berlini olimpián kötöttfogású bírkózásban aranyérmet nyert. Mint Dr. Papp László barátja és tanítványa Szentesre hozta azt a csemetetölgyet, melyet olimpiai bajnokként kapott és melyet nem vihetett haza szülőföldjére. Városunk fiává fogadta Lőrincz Mártont és az olimpiai tölgyfát gondozza, ápolja. Most készül Korondon a sportcsarnok, amelyet Lőrincz Mártonról neveznek majd el. Ezen az avató ünnepségen szeretnénk részt venni a Szentes Város Önkormányzata, a Szentes Városáért Civil Fórum és a szentesi bírkózók által szervezett küldöttséggel. 
Ajándékul emléktáblát, tölgyfacsemetét és 200 kötet szépirodalmi könyvet viszünk. Sajnos „isten malmai” Korondon is lassan őrölnek, az építkezés lassan halad. Mi azért szeretnénk megvalósítani szándékunkat, úgy gondoljuk ez a mi dolgunk és ez nem is kevés.

Léhi Gábor
Szabadidős Sportklub
klubelnök