Balázs Árpád, Magyar Örökség Díjjal kitüntetett Erkel-díjas zeneszerző,

Érdemes-művész, Szentes Város Díszpolgárának

Nagy Jánost méltató beszéde

 

 

 Balázs Árpád zeneszerző                                                    Nagy Jánosné és Nagy János

 

 A méltató beszéd meghallgatható ITT, vagy innen letölthető!

( MP3 - 0,97 MB)

 

Nagy János (laudacio)

 

Örömtelibb felkérést ritkán kap az ember, mint én most, amikor kitűnő kollégám és barátom szakmai méltatására kaptam lehetőséget. Egyetlen nehézséget csak az okoz, hogy a rendelkezésre álló idő Nagy János címzetes igazgató, karnagy, művésztanár és egyesületi elnök munkássága igen szűk keresztmetszetének ismertetésére ad csak lehetőséget. De biztos vagyok abban, hogy Szentesen mindenki jól ismeri őt! A város lakói valamennyien találkoztak már vele zenepedagógus, énekkarvezető, zongora-, illetve orgonaművész, vagy éppen ismeretterjesztő tevékenysége során. S ezért általános egyetértés támogatja Szentes Város Képviselőtestületének döntését, amellyel a sokoldalú zenei szakembert díszpolgárai sorába emelte!

Nagy János Szegváron született 1940. szeptember 9-én, de már a zeneiskolai és középiskolai stúdiomok Szenteshez kötik. Itt meghatározó volt számára Dr. Blanckenstein János személyisége, illetve egykori, közös Alma Materünk: a Horváth Mihály Gimnázium humán kisugárzása! Nem véletlen, hogy a szegedi Zeneművészeti Szakiskola Tanárképzőjében megszerzett zongora-szolfézs tanári oklevéllel a zsebében első és mindeddig egyetlen munkahelyének a szentesi Állami Zeneiskolát választotta!

Éppen negyven esztendeje, 1963 őszén történt mindez. Ekkor indult a nagy ívet befutó pálya! "Keresd a nőt!"-tartja a francia mondás: egy évre a kinevezése után kereste és itt a Zeneiskolában meg is találta azt az Őt, Szabó Anna tanár személyében. A kiegyensúlyozott művészi munka biztos hátteret nyert ezzel, és a három fiúval bővülő családdal. Szebb életcél, mint Nagy Jánosé, nehezen képzelhető e1: a Zene alázatos, csupaszívvel-szolgálata és a Család szeretete! (Talán éppen ez a Teljes Élet titka?!)...

Az ifjú tanár, kinevezése ellenére, tovább folytatta tanulmányait. Budapesten, a Bartók Szakiskolában, Lehotka Gábor legendás orgonatanszakén, s ezzel párhuzamosan 1970-től 73-ig Párkai István professzor felsőfokú karvezetés tanfolyamán. Teljessé tette a stúdiumsort 1974-ben, Weimarban, Johannes Ernst Köhler nemzetközi mesterkurzusa. A világhírű Bach játékostól felbecsülhetetlen értékű útmutatást kapott, bölcs eligazítást a barokk zene világában.

Közben Szentesen tanítványai egymás után érnek el szép sikereket országos versenyeken. Ez is segíti,- a már enyhülő politikai légkör mellett abban, hogy dorgálásokkal bár, de a Szent Anna templom orgonapadját átvehette első zenei nevelőjétől. Azóta, fokozatosan, a hazai ökomenikus egyházzenei élet egyik központja lett Szentes, Nagy János művészi és szervezői tehetségének köszönhetően!

Nagy János elévülhetetlen érdeme, hogy 1977 februárjában életre hívta a Szentes és Vidéke ÁFÉSZ Vegyeskarát, amely 1986-ban vette fel Bárdos Lajos nevét. Közel húsz alkalommal szerepeltek a Magyar Rádióban és a televízió képernyőjén. Lassan bejárják fél Európát, sikereikkel öregbítve Szentes jó hírét. A tehetséges dirigens vezetésével az együttes elnyerte a Fesztiválkórus, majd a Hangversenykórus minősítő címet! Egy zeneszerző örömmel ír biztos kezű karnagy és ilyen lelkes csapat részére muzsikát! János barátom szelíd, halk szavú, de határozott kérésére jómagam is már vagy fél tucatszor megtettem ezt! S a bemutatók mindig örömöt szereztek, maradéktalan örömöt! ...

Az énekkar és karnagya 1993 óta rendez Egyházzenei Találkozókat. Ez, ma már, a régi és kortárs egyházzene egyik legrangosabb fóruma hazánkban! Szentes lakói számos kiváló énekegyüttest ismerhettek meg a tíz esztendő alatt. A város zenei közéletében jelentős változást, minőséget teremtő szervezeti megújulást hozott az 1997-es esztendő. A Bárdos Lajos Vegyeskar és a Városi Fúvószenekar tagjai megalapították a Szentesi Zenebarátok Egyesületét, színes, pezsgő, koncertekben gazdag öntevékeny zeneélet alapjait megteremtve ezzel. Az Egyesület Nagy Jánost választotta elnökévé.

Egy kissé előre szaladtunk az időben, mert már korábban, 1981-ben, Nagy János átvette a zeneiskola igazgatói tisztet. A hajdani Úri Kaszinó új feladatához méltó külsőt-belsőt nyert irányítása és a városvezetés hathatós támogatása nyomán. 1989-ben Lajtha László nevét vette fel az intézmény. Nagy János eredményes igazgatói munkálkodásának elismerése - nyugdíjba vonulása után - a "címzetes igazgató" rang. Természetesen, az épületet nem hagyta el, ma is tanít.

Ha sok mindenről nem eshet szó, egy dologról beszélni szeretnék még. Túlnő a város és a megye határain Nagy János kezdeményezése, a Kortárs Zenei Találkozó létrehozása. Annak mintegy másfél évtizedes múltját ismerve elmondhatom, kortárs zeneszerzőink a mai muzsika mind fontosabb bemutatkozó színterének tekintik az eseménysort! A közelmúltban tizenöten vállalkoztunk ide zenét komponálni s a Nagy János hívására Szentesre látogató alkotók hasznos szép napokkal lettek gazdagabbak!

Igen jelentős az ünnepelt korábban elnyert kittintetéseinek száma és szakmai súlya. Egyebek mellett birtokosa az Arany Orgona díj, a Szentesért arany, fokozat, a Vaszy Viktor emlékplakett, a Szentes Város Alkotói díja, Népművelését díj és a Csongrád Megyei Alkotói Díj elismeréseknek. 2002-ben megkapta a Magyar Köztársaság Arany Érdemkeresztjét és szűkebb szülőföldje, Szegvár is tiszteletbeli polgárává fogadta. E kitüntetés-sor megkoronázása a Szentes Város Díszpolgára cím és rang! Nagy János eddigi életműve mától hivatalosan is elfoglalta méltó helyét a város szellemi panteonjában!

 

Balázs Árpád

Szentes, 2003. október 23.

 

Nagy János kitüntetésének átadása utáni

köszönőszavai ITT hallgatható meg!

 

Nagy János