Dr. Dimény Imre akadémikus, professzor emeritus úr

Dr. Csikai Miklóst méltató beszéde

 

 

                    Dr. Dimény Imre                                                                Dr. Csikai Miklósné és Dr. Csikai Miklós

 

 A méltató beszéd meghallgatható ITT, vagy innen letölthető!

( MP3 - 1,57 MB)

 

Dr. Csikai Miklós (laudacio)

Tisztelt Polgármester úr!            Tisztelt Államtitkár úr!        Hölgyeim és Uraim!

 

Nagy öröm és megtiszteltetés számomra, hogy magam és családom nevében - e jeles és nevezetes napon - köszönthetem Önöket a Díszpolgári Cím átadásakor. Szentes Város Önkormányzatának Képviselő Testülete Dr. Csikai Miklós c. egyetemi docensnek, Gábor Dénes és Újhelyi Imre díjas kertészmérnöknek, a Magyar Agrárkamara elnökének, az Árpád-Agrár Rt. elnök-vezérigazgatójának, az agrárgazdaság jeles egyéniségének, a kertgazdaság elismert szakemberének, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter tanácsadójának, a Szent István Egyetem és a Kecskeméti Főiskola szenátusa tagjának adományozta a Díszpolgári Címet, mindenekelőtt a város jólétének alakításában, a tájkultúra fejlesztésében és gondozásában végzett kimagasló emberi-szakmai tevékenységéért.

Nem volt könnyű azaz életút, amelyet Csikai Miklós a kertészmérnöki diploma birtokosaként bejárt. A sikeres út megtételéhez a hátteret Csikai Miklós kiváló képessége, példás emberi tulajdonsága, a munka szeretete, gyerekkorától a mai napig kiegyensúlyozott családi környezete, embersége adta. A szülői házból hozott nagyszerű tulajdonságait, puritán életmódját, szerénységét, szociális érzékenységét, családja és a közélet javára r munkatársai boldogulására hasznosítja. Magánéletének fókuszában a családja áll, 37 éve él boldog kiegyensúlyozott házasságban - Emese asszonnyal -, kertészmérnökkel, a Kertészeti és Szakmunkásképző Iskola tanárával, 9 éve igazgatójával. Három férjezett leány apja és hét unoka boldog nagyapja.

 

Hölgyeim és Uraim!

A Budapesti Kertészeti Egyetemen 1966-ban okleveles kertészmérnök címet, 1977-ben szakmérnöki diplomát, 1984-ben pedig kertészmérnök doktor címet szerzett, summa cum laude minősítéssel. Ettől az évtől kezdve a Kertészeti Egyetem címzetes egyetemi docense.

Tanulmányai ideje alatt az egyetemen olyan szellemiséggel találkozhatott, amelyet Mohácsi Mátyás, Ormos Imre és legfőbb mentora, Korodi László professzorok képviseltek. Ezektől a kiválóságoktól tanulta meg a szakmai igényességet, a becsületes munka szeretetét. A nagy elődök nyomdokain haladva 1966-67-ben Hollandiában egy egész életre szóló elméleti és gyakorlati tapasztalatokkal gazdagodhatott. Abban az országban tölthetett el egy évet, ahol a kertészkedés a hagyományos módszerektől már a haladó technikai-műszaki fejlesztés irányában mozdult el. Az itt szerzett tapasztalatok Csikai Miklósra nagyon pozitívan hatottak, innovatív kreatív képességét erőteljesen fejlesztették.

Az egyetemen, illetve Hollandiában szerzett ismereteket, tapasztalatokat 1968-70-es években a Mindszenti Tiszavirág Szövetkezet telepvezetőjeként, az 1971-76-os években Fábiánsebestyénben a Kertészeti Közös Vállalat főkertészeként, 197682 között a Kertészeti Egyetem szaktanácsadójaként, 1983-tól a Szentesi Korai Zöldségtermesztési Rendszer (KZR) vezetőjeként, 1992-től a Szentesi Árpád Tsz elnökeként, 1999-től pedig a Szentesi Árpád-Agrár Rt. elnök-vezérigazgatójaként jól hasznosította, illetve továbbfejlesztette.

Csikai Miklós az Árpád Tsz elnöki teendőit, a rendszerváltás kezdetén vette át. Olyan időben, amikor a kárpótlás nehéz és bonyolult feladatát kellett megoldani. Élete egyik nehéz feladata volt ez. A kormányzati intézkedések jórészt a szövetkezetek szétszedését ösztönözték. Határozott, bátor fellépésének köszönhető a gazdaság egybentartása, később pedig részvénytársasággá történő átalakítása. Biztos volt abban, hogy Szabó Laci bácsi a korábbi elnök ugyanígy cselekedett volna.

 

Hölgyeim és Uraim!

A termálvizes fűtésre alapozott üvegházi zöldségtermesztés, ezen belül az un. fóliás termesztés jelenti Csikai Miklós legfőbb tevékenységét. Dél-Alföld egészén látható ez a fejlődés, amely az ott élők megélhetésének fontos forrásává vált.

Munkahelyén 23 hektár üvegházi felületen, ugyanennyi fűtött fóliában, 40 hektár fűtés nélküli fóliában folyik zöldségtermesztés. Ma is több mint 500 család sok-sok ezernyi tonna zöldséget termel Csikai Miklós és szakemberei irányítása alatt, akik eredményes kertészeti szaktanácsadást is végeznek. Ezzel a tevékenységgel szereztek hírnevet szerte az országban és külföldön egyaránt. Szereztek elismertséget, dicsőséget, szeretett és becsült városuknak.

Az Árpád Agrár Rt. a kertészkedésen túl számos egyéb tevékenységet is végez, sikerrel, eredményesen. Ebből a sorból kiemelhető a tehenészet, a törzslúd- és pulykatenyésztés, a kenyérgyár, a borászati üzem működtetése, és az újonnan alakult Termelő és Értékesítő Szövetkezet.

Az Árpád Rt. éves árbevétele meghaladja a 12 milliárdot. Emellett gondoskodik az Rt. 900 alkalmazottjáról, a dolgozók ezreiről és 500 nyugdíjasukról.

Csikai Miklós gazdag életútját személyes élményekkel is alátámaszthatom. Első jelentősebb találkozásom 1974-ben volt Fábiánsebestyénben, ahol egy elég népes küldöttséggel látogatást tettünk a KERTÖV Kertészetben. Az akkor még egészen fiatal Csikai Miklós adott részletes tájékoztatást munkájukról, elképzeléseikről. Meggyőződhettünk a fiatal szakember felkészültségéről, tenni akarásáról, elhivatottságáról. Második találkozásom a tehetséges kertészmérnökkel a doktori cselekményével kapcsolatos. Ekkor is meggyőződhettem az igényességéről, hiszen a doktori dolgozatában sokirányú tapasztalatot adott közre, amelyek az elméletet és a gyakorlatot egyaránt gazdagították. A harmadik találkozásom a Korai Zöldségtermesztési Rendszer megszervezésével kapcsolatos, ahol is megbeszéltük a rendszer működtetésével kapcsolatos teendőket. Ezt követően minden évben legalább egyszer meglátogathattam Szentes Városát, megismerkedhettem személyesen is Csikai Miklós munkájával. Az itt összegyűjtött tapasztalatokat az oktató-kutató munkámban jól hasznosíthattam.

Ezek is utalnak arra, hogy Csikai Miklós szűkebb pátriájában, vállalatában végzett tevékenysége évről-évre bővült és egyre inkább kiterjedtek az agrárgazdaság egészét érintő kérdésekre. Ez az érdeklődése és ilyen irányú munkássága alapozta meg azt, hogy immár több éven át a Magyar Agrárkamara elnökeként is sikeres, eredményes m unkát végezhet. Ma már nem csupán a kertészettel és gazdaságával kapcsolatos feladatok állnak munkája homlokterében, hanem részt vesz olyan kormányzati intézkedések kidolgozásában is, amelyek az agrárgazdaság egészét érintik. Ennek egyik lejellemzőbb példája az 1997-ben elfogadott Nemzeti-Agrárfejlesztés Program.

 

Hölgyeim és Uraim!

Végezetül megállapíthatom, hogy Csikai Miklós sokat tett és tesz Szentes Város jó hírének öregbítésére, igazi lokálpatrióta, jó kezekbe kerül a Díszpolgári Cím.

Az általa irányított Árpád Agrár Rt. a jövőben is a szentesi emberek boldogulásának egyik biztos záloga lehet.

Az agrárgazdaságban kifejtett munkássága pedig hozzájárulhat e fontos nemzetgazdasági ág erőteljesebb fejlődéséhez, az EU kínálta lehetőségek mind teljesebb hasznosításához.

Fontos tanulság, hogy nem szabad kishitűnek lenni, a sikerek elérésének fontos záloga az öntevékenység erőteljesebb kibontakoztatása, a szakma szeretet;, a hivatástudat, a tenni akarás, a jó szándék.

Köszönöm, hogy meghallgattak.

 

Dr. Dimény Imre

Szentes, 2003. október 23.

 

Dr. Csikai Miklós kitüntetésének átadása utáni

köszönőszavai ITT hallgatható meg!

 

 Dr. Csikai Miklós