Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

2017. január 26-i ülésének előterjesztései

 

Meghívó

1.)

Szóbeli tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről

 

Interpellációkra válasz:

2.)

Petőfi Szálló épületével kapcsolatos állagmegóvásra, felújításra fordított összegek (Antal Balázs Tibor)

2/1.)

Vitala Kft. és Pendola Kft. beszámolójának tárgyalási módja (Antal Balázs Tibor)

2/2.)

Deák Ferenc utcai Gyermekotthon munkálatai (Szabó Zoltán Ferenc)

2/3.)

Önkormányzati támogatásban részesülő sportegyesületekkel kapcsolatos információk (Szabó Zoltán Ferenc)

2/4.)

Kijelölt gyalogos-átkelőhely létesítése a Farkas Antal u. és Árpád u. torkolatánál (Antal Balázs Tibor)

Hajdú utcai kapubejáró nyitás miatti parkoló megváltási díj (Dömsödi Mihályné)

Parkolóhelyek kialakítása vagy megállási, várakozási tilalom bevezetése a Burián Lajos utcában (Kovács János)

2/5.)

Üdülőközpont elnevezésének feltüntetése (Dömsödi Mihályné)

2/6.)

Rákóczi utcai Óvoda környékén található parkolóhelyek kátyúzása (Szabó Zoltán Ferenc)

Szemetes kihelyezése a Rákóczi és Szalai utca kereszteződésében (Szabó Zoltán Ferenc)

Vörösmarty utcai járdák javítása (Szabó Zoltán Ferenc)

Városi díszkivilágítás modernizálása (Szabó Zoltán Ferenc)

Fenyőfa ültetése a Kossuth térre (Szabó Zoltán Ferenc)

2/7.) Vendéglátó egységek zajszennyezése (Krausz Jánosné)

2/8.)

Bánomháti temető melletti út hiányzó részének elkészítése (Dömsödi Mihályné)

Járdák csúszásmentesítése (Dömsödi Mihályné)

   

3.)

A Szentesi Központi Óvoda óvodavezetői (magasabb vezető) megbízása

4.)

A város különböző részein levő telkek  értékesítési árainak meghatározása, építési telek kedvezményes tulajdonba adása

5.)

Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása

6.)

A városi kitüntetésekről szóló rendelet megalkotása

7.)

Az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről szóló 33/2013. (XII.31.) önkormányzat rendelet módosítás-tervezete

8.)

A reklámhordozókról és a reklámokról szóló 26/2013. (XI.08.) önkormányzati rendelet módosítása

9.)

Dr. Demeter Attila alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása

10.)

Tájékoztató a 2016/2017-es tanév indításáról - Tájékoztató a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szentesi Tankerületének  tanévkezdéséről

11.)

A Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Zrt.-ben Szentes Város Önkormányzatának tulajdonában lévő részvénypakett értékesítése

12.)

Szentes város és Sepsiszentgyörgy város testvérvárosi kapcsolata

13.)

Szervezeti és Működési Szabályzat 3. függelékének felülvizsgálata

15.)

Szentes Város Önkormányzata tulajdonában és fenntartásában lévő intézmények felújítási költségtervezete

16.)

Kintlévőségi állomány behajtásának módozatai
17.) Szentes Városi Könyvtár igazgatójának (magasabb vezető) megbízása
19.) Javaslat pályázat benyújtására az önkormányzati ASP rendszerhez való csatlakozás költségeinek biztosítása érdekében
20.) A Szentes Városi Könyvtár alapító okirata
21.) Pályázat benyújtása határmenti sport együttműködésre az Interreg-IPA Magyarország-Szerbia Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében
22.) Pályázat benyújtása határmenti ökoturisztikai együttműködésre az Interreg-IPA Magyarország-Szerbia Határon Átnyúló együttműködési Program keretében