Vissza a kezdő oldalra!


Névjegy

Pályázati melléklet

Oktatási-konferencia központ

Az egykori Vármegyeháza főhomlokzataA szentesi volt Megyeház funkciójából a legtöbbet megőrző épületrész, az egykori vármegyei közgyűlési terem és a hozzá tartozó kiszolgáló területek alkotják, mintegy 652,9 m2 területtel, ami a teljes épületnek 21,8%-a. A központ az emeleti főhomlokzatot foglalja magában.

A Vármegyeháza közgyűlési terme A közgyűlési terem műemlékileg az épület legértékesebb része. Az idők folyamán a karzatot elfalazták, amely visszabontás után eredeti állapotában kerül helyreállításra. 

A tanácskozási teremhez kapcsolódik az egykori bizottsági terem, mely eredeti visszaállítás után, a térelválasztó beépítésével többfunkciós kabinetteremként is használható lesz.

A funkcionális egységhez tartozik néhány kisebb technikai szoba és vizesblokk, összesen 16 helyiség.

Az oktatási és konferencia-központ kialakítását, az épületben elhelyezendő két intézményen túl, a város intenzív és fejlődő tudományos élete is indokolja.

A Kórház főépületi tömbje Szentes közel 600 ágyas kórháza, a napi gyógyító munkán túl, komoly tudományos műhely, amely több szakmai ágban oktatókórházként is működik.

A legismertebb tudományos műhelyei: a protézis-transzplantáció, baleseti sebészet, szájsebészet. 

Évente az egészségügy területén 15-20 olyan szintű szakmai tanácskozásra kerül sor, mely regionális vagy országos résztvevői kört vonz.

A múzeum és a levéltár számára e tudományos bázis a napi intézményi tevékenységen túl lehetőséget biztosít az eredmények nemcsak publikációs szintű bemutatására, hanem arra is, hogy egy-egy kiemelkedő témában találkozók színhelyévé is váljon.

A várost elkerülő út megépítése kapcsán végzett leletmentés eredményeit, a díszterem ideiglenes felhasználásával, már ilyen módon mutatta be a szakmának a múzeum gárdája.

A nagyterem és a hozzákapcsolódó részei a múzeum számára időszakos reprezentatív kiállítási térként is funkcionálhat egy-egy jelentős városi esemény céljaira.

Az Árpád Agrár Rt. üvegháza A város mezőgazdasága kertészetéről és állattenyésztéséről európai hírnevet vívott ki magának. Ez a hírnév, valamint a felgyülemlett tapasztalatok szintén indukálják azt, hogy a város bekapcsolódjon az agrárium tudományos, szakmai vérkeringésébe is.

A múzeumhoz kapcsolódóan kerül kialakításra az épületben a Szegedi Tudományegyetem régészképzésének gyakorlati bázisa, valamint a Szegedi Universitas több intézetének a képzési helye. Ezek a képzések a város más intézményeiben folynak, ugyanakkor közös rendezvényeik helyszíneként kívánjuk az épület oktatási és konferencia-központját használni.

1999. április 20-án együttműködési megállapodást kötött a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar Neveléstudományi Tanszéke és Szentes Város Önkormányzata.

A létrehozott konzultációs központban lehetőség van posztgraduális képzés és továbbképzés indítására, pedagógusoknak és más pedagógiai munkakörben dolgozóknak. Diplomaszerzési lehetőséget biztosít az érettségizetteknek, s a helyi illetve térségi igényeknek megfelelően újabb képzési formákat indít és indítását tervezi, pl. idegenforgalmi szakmenedzser, amely főiskolai jogviszonyt jelent. Választható szakirányok alapképzés esetében:

  • pedagógia: amely szakosodik gyermek- és ifjúságvédelemre és az ötödik félévtől felvehető plusz szakirány a gyógypedagógia

  • tantervfejlesztő menedzser

Másoddiplomás képzés a "Közoktatási vezető", amely szakirányú és szakvizsgát jelentő diplomaszerzés.

A diplomás képzések mellett lehetőség van többirányú felsőfokú szakok elvégzésére. A főiskolai képzés minőségét és komolyságát jelzi az óriási érdeklődés és az évfolyamonként növekvő létszám.

Míg négy éve 35 fő kezdte el tanulmányait, az ez évi hallgatói összlétszám 235 fő. Már megtörtént a jelenlegi évfolyamokra is a jelentkezések beadása, s a tanulmányi osztállyal történt egyeztetések alapján több mint 140-en várják felvételüket a főiskola szentesi konzultációs központjába.

Az évfolyamok számának ugrásszerű növekedése szükségessé teszi egy új konzultációs központ létrehozását annál is inkább, mert nem csak induló évfolyamokról, hanem már meglévőkről van szó. 

A Helyőrségi Klub épülete Jelenleg a Hegedűs László Helyőrségi Klubban folynak az előadások és sok esetben a vizsgák is. Be kell látni azonban, hogy kinőtték - sem férőhely szempontjából, sem technikai, s egyéb felszereltségében nem felel meg az akkreditációs feltételeknek, a főiskolai képzés színvonalának.

A megnövekedett helyi és térségi igények is jelzik, szükség van a továbbfejlesztésre. Az épületrész eredeti kialakítása, valamint a helyreállítás után létrejövő terek alkalmassá teszik konzultációs bázis kialakítására, a kongresszusi funkció mellett az épületet. Ez a sokfunkciós lehetőség indokolja azt, hogy az oktatási-képzési központ ne valamelyik intézmény részeként működjön az épületben, hanem egy önálló intézményt alkosson.

Természetesen az intézményönállóság szoros szakmai kapcsolatot feltételez a múzeummal és a levéltárral, ugyanakkor lehetővé teszi a sokoldalú kihasználást, a profi szervező és marketingmunka elvégzését. Mivel ez a tevékenység jelentős eleme a városmarketingnek, így településünk önkormányzata úgy ítéli meg, hogy ennek az intézménynek a működését a város közvetlenül felügyelni és irányítani kívánja.

Szentes, 2003. április 2.

 Szirbik Imre
           
polgármester          

  Vissza az elejére