Szentesi Évfordulónaptár - szeptember  

Forrásul szolgáltak Labádi Lajos: Szentesi Évfordulónaptár 1996-2000 c. kötetei 

 

2003.  január, február, március, április, május, június, júliusaugusztus, xoktóbernovember, december
szeptember
01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.

  

2003. szeptember 30. Ezen a napon volt...           ... kalendárium - ma
... 76 éve, 1927. szeptember 30-án dr. Miskolczy Jenő pápai kamarás, egyházi adminisztrátor átvette a szentesi Szent Anna plébánia vezetését a nyugalomba vonuló Fehér András apátplébánostól.
... 97 éve, 1906. szeptember 30-án felavatták az új izraelita iskolát Szentesen. (Az épület a Horváth Mihály utcában állt, az 1980-as évek közepén elbontották.)
... 112 éve, 1891. szeptember 30-án botrányos körülmények között, csendőri fedezettel Szentes polgármesterévé választották dr. Tasnády Antal ügyvédet, az ún. megyei-párt jelöltjét. (A képviselők többsége óvást emelt a választás ellen.) 
  

2003. szeptember 29. Ezen a napon volt...           ... kalendárium - ma
 ... 33 éve, 1970. szeptember 29-én 69 éves korában elhunyt Szöllősy Géza (1901.1970) gimnáziumi tanár, a Horváth Mihály Gimnázium 1942-1961 közötti igazgatója.
... 56 éve, 1947. szeptember 29-én megindult Szentesen a Délvidéki Népsport című hetilap. (Kiadója Göröcs Tibor, felelős szerkesztője Samarjai Tibor. A lap december elején megszűnt.) 
... 68 éve, 1935. szeptember 29-én Szentesen vendégszerepelt Jávor Pál színművész. (Bródy Sándor: Tanítónő c. darabjában lépett fel.)
... 91 éve, 1912. szeptember 29-én megnyílt az iparos segéd és tanonc kézimunka kiállítás a Szentesi Ipartestület székházában. (Az október 6-ig tartó kiállításon 24 szakma közel 100 képviselője mutatkozott be 280 termékkel.)
... 94 éve, 1909. szeptember 29-én 42 éves korában meghal Gálfy Sándor városi tisztviselő, újságíró, a Szentesi Lap és a Csongrádmegyei Ellenzék volt szerkesztője, a Szentesi I. 48-as Népkör főjegyzője, a Szentesi Iparos Ifjak Önképző Körének elnöke.
... 96 éve, 1907. szeptember 29-én a polgármester nem engedélyezte a szentesi szociáldemokraták népgyűlését, amelyen a MÉMOSZ szentesi csoportjának felfüggesztése ellen kívántak tiltakozni, valamint a központi pártvezetőség által október 10-re meghirdetett országos általános sztrájkhoz való csatlakozást szándékozták előkészíteni. 
... 113 éve, 1890. szeptember 29-én a megye és a város megromlott viszonyának következményeként Csongrád Vármegye Közigazgatási Bizottsága fegyelmi vizsgálatot indított Sarkadi Nagy Mihály szentesi polgármester és Tóth Kálmán adóügyi tanácsnok ellen. 
... 119 éve, 1884. szeptember 29-én Az 1884–87. évi országgyűlés megnyitása. – A Mocsáry vezette Függetlenségi és az Irányi-féle Negyvennyolcas Párt Függetlenségi és Negyvennyolcas Párt néven egyesül, és közzéteszi programját.
... 154 éve, 1849. szeptember 29-én Újabb változások történnek a szentesi tisztikar személyi összetételében. Sréter Antalt Kugler János váltja fel a polgármesteri tisztségben.
... 170 éve, 1833. szeptember 29-én született Zolnay Károly (1833-1925) tanár, gimnáziumi igazgató, pedagógiai szakíró, a szentesi középiskolai oktatás megszervezője, városi és megyei képviselő a református egyház főgondnoka, a Ferenc József Rend lovagja. (1932-ben utcát neveztek el róla Szentesen. Életnagyságú portréja a gimnázium dísztermében látható; Zolnay Géza alkotása - 1926.)
 

2003. szeptember 28. Ezen a napon volt...           ... kalendárium - ma
... 46 éve, 1957. szeptember 28-án elhunyt Cseuz Béla (1881-1957), Szentes 1908-1955 közötti mérnöke, főmérnöke, műszaki tanácsosa. (1971-ben utcát neveztek el róla Szentesen.)
... 63 éve, 1940. szeptember 28-án hunyt el Farkas Antal (1875-1940) költő, író, újságíró, lapszerkesztő, városunk szülötte. (1945 óta utca őrzi nevét Szentesen.)
... 94 éve, 1909. szeptember 28-án A Wekerle-kormány újból benyújtja lemondását, mert az uralkodó nem hajlandó engedményekre a bankkérdésben.
... 141 éve, 1862. szeptember 28-án a lakosság közvetlen választásával megalakult Szentes város 104 fős Gazdasági Bizottmánya. 
 

2003. szeptember 27. Ezen a napon volt...           ... kalendárium - ma
...  56 éve, 1947. szeptember 27-én megnyílt Szentesen az árumintavásárral egybekötött Alföldi Mezőgazdasági, Kereskedelmi, Ipari és Művészeti Kiállítás. Az Ünnepi Hét rendezvényeit Rónai Sándor kereskedelem- és szövetkezetügyi miniszter nyitotta meg. (A megnyitón részt vett Kéthly Anna, az országgyűlés alelnöke.)
... 96 éve, 1907. szeptember 27-én sztrájkba léptek a szentesi cipész és csizmadia segédek, 50 %-os béremelést követelve. (A munkabeszüntetés okt. 10-ig tartott, nem vezetett eredményre.) 
... 105 éve, 1898. szeptember 27-én bekapcsolták az első állandó telefonállomásokat Szentesen. A telefonközpontot a Tóth József utca 2. szám alatti postahivatalban állították fel; az előfizetők száma 5. (Az első magánelőfizető a Zsoldos család volt.)
 

2003. szeptember 26. Ezen a napon volt...           ... kalendárium - ma
... 63 éve, 1940. szeptember 26-án született dr. Tóth Gyula szakállatorvos, vízilabdázó, vízilabdaedző, szövetségi kapitány.
... 110 éve, 1893. szeptember 26-án a városi tisztújító közgyűlésen Burián Lajost közfelkiáltással Szentes polgármesterévé választották.
... 113 éve, 1890. szeptember 26-án született Berezvai Mihály (1890-1944) kőműves, 1918-ban a Szociáldemokrata Párt helyi szervezetének vezetőségi tagja, a Tanácsköztársaság idején a három tagú városi direktórium elnöke. 
... 116 éve, 1887. szeptember 26-án megindult Szentesen a Csongrádmegye című vegyes tartalmú hetilap. (Kiadója és felelős szerkesztője Sz. Kovács Pál.)
 

2003. szeptember 25. Ezen a napon volt...           ... kalendárium - ma
... 72 éve, 1931. szeptember 25-én született dr. Kis-Tóth Tihamér ny. szentesi járási-városi bírósági elnök, a Szentes Városi és Városkörnyéki TIT elnöke, a Szentesi Vasutas SC Birkózó Szakosztályának elnöke.
... 73 éve, 1930. szeptember 25-én született Labádi Sándorné (sz. Nagy Margit) cipőfelsőrész-készítő, gyermekbolti alkalmazott, utóbb a Családi Ünnepeket Szervező Iroda vezetője (e füzet összeállítójának édesanyja, aki ezúton kíván hosszú, boldog életet, s mond köszönetet ennek a szeretetreméltó, csodálatos asszonynak, amiért életet adott és felnevelte). 
... 83 éve, 1920. szeptember 25-én megindult Szentesen a Színházi Újság c. idénylap. (Felelős szerk.: Czirbus Sándor. A lap november közepén megszűnt.) 
... 89 éve, 1914. szeptember 25-én Az orosz csapatok az Uzsoki-szoroson benyomulnak Magyarországra.
... 107 éve, 1896. szeptember 25-én 38 éves korában meghalt Csáktornyai (Filó) Lajos (1858-1896) ügyvéd, író, újságíró, költő, Szentes szülötte. 
... 111 éve, 1892. szeptember 25-én Zsilinszky Mihály főispán benyújtotta lemondását. (Csongrád vármegye új főispánjává ideiglenes jelleggel báró Tallián Béla volt Somogy vármegyei főispánt nevezték ki.)
 

2003. szeptember 24. Ezen a napon volt...           ... kalendárium - ma
... 95 éve, 1908. szeptember 24-én született dr. Mátyás Sándor (1908-1987) gimnáziumi tanár, műfordító, Németh László író barátja.
... 97 éve, 1906. szeptember 24-én a képviselő-testület határozatot hozott egy új városháza építéséről. – A közgyűlés döntött az utcák és terek elnevezéséről, valamint a házak újraszámozásáról. (A város belterületét a korábbi I-IV. tized helyett négy kerületre osztották; a 123 utcában 3024 házat számoztak meg.)
... 98 éve, 1905. szeptember 24-én a szentesi újjászervezett szociáldemokraták népgyűlést tartottak a Kossuth téren az általános és titkos választójog bevezetése érdekében. (Szónokok: Csanády Dénes Budapestről, Nyilas János és Oláh Mihály Csongrádról.)
... 104 éve, 1899. szeptember 24-én Zolnay Károly gimnáziumi tanárt és igazgatót 40 évi kiemelkedő pedagógiai munkásságáért az uralkodó a Ferenc József Rend lovagkeresztjével tünteti ki. (1932-ben utcát neveztek el róla Szentesen.)
... 119 éve, 1884. szeptember 24-én 85 éves korában meghal Pokomándy Gábor volt uradalmi tiszttartó, vármegyei táblaíró, Szentes járási főszolgabíró, városi és megyei képviselő, a Szentesi Kaszinó és a Szentesi Takarékpénztár egyik alapítója és elnöke, a helyi Szabadelvű Párt elnöke.
... 132 éve, 1871. szeptember 24-én tartotta zászlószentelő ünnepségét az 1870-ben alakult Szentesi 48-as Népkör. A díszes nemzeti színű zászlóra hímzett jelmondat: "Erős akarat nem ismer akadályt". (A rendezvény szónoka László Imre országgyűlési képviselő.)
 

2003. szeptember 23. Ezen a napon volt...           ... kalendárium - ma
... 71 éve, 1932. szeptember 23-án elhunyt Mátéffy László (1867-1932) földbirtokos, városi és megyei képviselő, a Csongrád Megyei Gazdasági Egyesület és a Szentes-Vidéki Takarékpénztár elnöke, a szentesi evangélikus egyház főgondnoka, m. kir. gazdasági főtanácsos.
... 81 éve, 1922. szeptember 23-án befejeződött a románok által 1919 júliusában felrobbantott Szentes-Csongrád közötti tiszai híd helyreállítása. 
... 90 éve, 1913. szeptember 23-án a városi közgyűlés határozatot hozott az Erzsébet tér rendezéséről és parkosításáról.
... 91 éve, 1912. szeptember 23-án született dr. Lakos János ny. igazgató-tanár. 
... 134 éve, 1869. szeptember 23-án Többszöri miniszteri sürgetésre a megyei törvényszék határozatot hoz Oroszi Miklós és Talányi János szabadlábra helyezéséről.
 

2003. szeptember 22. Ezen a napon volt...           ... kalendárium - ma
... 56 éve, 1947. szeptember 22-én elhunyt Gulyás Pap Etelka (1876-1947) író, költő, publicista, a tüdőbeteg-gondozás szentesi megszervezője.
... 57 éve, 1946. szeptember 22-én rangos képkiállítás nyílt Szentesen. A világhírű magyar mesterek alkotásai mellett (Koszta, Rudnay, Mednyánszky, Vaszary, Tornyai) a helyi művészek képei is szerepeltek (Tokácsli, Halász, Less Etel). A dr. Székely Alfréd által megnyitott kiállítást október 1-ig tekinthették meg az érdeklődők. 
... 102 éve, 1901. szeptember 22-én választási nagygyűlést tartott Szentesen a helyi szocialisták jelöltje, Mezőfi Vilmos. 
... 116 éve, 1887. szeptember 22-én felavatták a város első vasútvonalát Szentes és Kunszentmárton között. (Építője Fleischmann József mérnök.) 
 

2003. szeptember 21. Ezen a napon volt...           ... kalendárium - ma
... 57 éve, 1946. szeptember 21-én Szentesre érkezett Zilahy Lajos író, a Magyar-Szovjet Művelődési Társaság országos elnöke, aki beszédet tartott a MSZMT helyi szervezetének esti díszhangversenyén, majd a másnapi díszközgyűlésén.
... 71 éve, 1932. szeptember 21-én született dr. Ternai Antal László szülész-nőgyógyász főorvos.
... 90 éve, 1913. szeptember 21-29. között a Hegedűs (Herzl) Vilmos Utóda fényképészeti műterem fennállásának 50. évfordulója alkalmából kiállítást rendezett a Petőfi Szállóban a cég által készített régi felvételekből.
... 97 éve, 1906. szeptember 21-én átadták a forgalomnak a Szentes-Csongrád közötti vasútvonalat. 
... 106 éve, 1897. szeptember 21-én Marosvásárhelyről 41 székely fiú érkezett Szentesre, akik helyi iparosoktól tanulták a szakmát. (Számuk utóbb 87-re emelkedett.) 
... 111 éve, 1892. szeptember 21-én elhunyt Oroszi Miklós (1822-1892), Szentes volt polgármestere és országgyűlési képviselője. (Sírja Verőcemaroson található.) 
 

2003. szeptember 20. Ezen a napon volt...           ... kalendárium - ma
 ... 

2003. szeptember 19. Ezen a napon volt...           ... kalendárium - ma
 ... 

2003. szeptember 18. Ezen a napon volt...           ... kalendárium - ma
... 55 éve, 1948. szeptember 18-án Centenáris Hét kezdődött Szentesen az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 100 éves évfordulója alkalmából. A gazdag programból kiemelkedett a Fővárosi Képtár által a Gimnázium dísztermében rendezett tárlata, amelyen kiállításra kerültek többek között Munkácsy Mihály, Lotz Károly, Székely Bertalan, Hollósy Simon, Ferenczy Károly, Csók István, Rippl-Rónai József, Egri József, Nagy István, Uitz Béla, Derkovits Gyula, Dési Huber István és Nagy Balogh János festményei. A Szentesen élő festőóriás, Koszta József képeiből külön termet rendeztek be.
... 71 éve, 1932. szeptember 18-án Szentesen tartotta vándorgyűlését az Országos Alföldi Bizottság.
... 73 éve, 1930. szeptember 18-án született Katona Imre (1930-1997) műszerész, festőművész.
 

2003. szeptember 17. Ezen a napon volt...           ... kalendárium - ma
... 71 éve, 1932. szeptember 17-én megnyílt Szentesen a Csongrád Megyei Gazdasági Egyesület által rendezett Kertészeti Kiállítás.
... 91 éve, 1912. szeptember 17-én megkezdődött a felsőpárti református templom építése.
... 99 éve, 1904. szeptember 17-én 79 éves korában meghal Farkas Benedek volt szentesi rendőrfőkapitány, majd iparügyi tanácsnok.
... 126 éve, 1877. szeptember 17-én született Jószai Bálint gazdálkodó, városi képviselő, a Szentesi Kisgazda Szövetség elnöke, az Ideiglenes Nemzetgyűlés kisgazda képviselője. 
... 185 éve, 1818. szeptember 17-én hunyt el Sáfrán Mihály katolikus plébános, a helyi felekezetek közötti béke egyik megteremtője, Horváth Mihály történetíró-püspök keresztapja, aki 1792-től haláláig, 26 éven át szolgált Szentesen. (1906-ban utcát neveztek el róla.)
 

2003. szeptember 16. Ezen a napon volt...           ... kalendárium - ma
... 91 éve, 1912. szeptember 16-án a Polgári Leányiskolában 28 tanulóval beindult az egyéves Női Kereskedelmi Szaktanfolyam.
... 98 éve, 1905. szeptember 16-án 73 éves korában elhunyt ifj. Zsoldos Ferenc (1832-1905) nagyiparos, földbirtokos, megyei és városi képviselő, a Szentesi Általános Ipartársulat, a Szegedi Kereskedelmi és Iparkamara elnöke. (A szentesi Műszaki Szakközépiskola és Szakmunkásképző Iskola 1992 óta az ő nevét viseli.)
... 106 éve, 1897. szeptember 16-án született dr. vitéz Bonczos Miklós (1897-1971) katonatiszt, ügyvéd, Csongrád vármegye főispánja, Szentes 1939-1944 közötti országgyűlési képviselője, államtitkár, belügyminiszter. 
... 216 éve, 1787. szeptember 16-án született Boros Sámuel (1787-1866), Szentes jegyzője, főbírája, első polgármestere, országgyűlési képviselője, az 1836. évi örökváltsági szerződés megalkotója. 
 

2003. szeptember 15. Ezen a napon volt...           ... kalendárium - ma
... 75 éve, 1928. szeptember 15-én született dr. Dragon Károly sebész, higiénikus, ny. osztályvezető főorvos, a Szentesi Amatőrfilm Klub alapítója.
... 88 éve, 1915. szeptember 15-én született Szőke Mátyás (1915-1993) kubikos, agrármérnök, 1946-48 között a MKP Szentes városi titkára, 1948-49-ben Szentes polgármestere, 1953-tól 1960-ig földművelésügyi miniszterhelyettes.
... 111 éve, 1892. szeptember 15-én Szentes város közgyűlése határozatot hozott Kossuth Lajos 90. születésnapjának méltó megünnepléséről. (Lényege: üdvözlő távirat küldése, életnagyságú arcképének megfestetése, 1000 forintos alapítvány a gimnázium javára; a város piactere és főutcája a jövőben Kossuth Lajos nevét viselje.)
 

2003. szeptember 14. Ezen a napon volt...           ... kalendárium - ma
... 90 éve, 1913. szeptember 14-én megnyitották a Széchenyi ligeti volt városházába költöztetett, újrarendezett vármegyei múzeumot. (Az ünnepélyen részt vett dr. Fejérpataky László tanácsos, a múzeumok és könyvtárak országos felügyelője.)
... 101 éve, 1902. szeptember 14-én nagyszabású emlékünnepséget tartottak Szentesen Kossuth Lajos születésének 100 éves évfordulója alkalmából.
 

2003. szeptember 13. Ezen a napon volt...           ... kalendárium - ma
... 89 éve, 1914. szeptember 13-án Megérkeznek az első sebesült katonák Szentesre.
92 éve, 1911. szeptember 13-án született dr. Böszörményi Ede református lelkész, volt gimnáziumi hitoktató, demográfus.
... 120 éve, 1883. szeptember 13-án született Járay (Jaeger) Imre középiskolai tanár, a szentesi gimnázium 17 éven át volt igazgatója.
... 128 éve, 1875. szeptember 13-án született Farkas Antal (1875-1940) költő, író, újságíró, lapszerkesztő, városunk szülötte. (1945 óta utca őrzi nevét Szentesen.)
... 153 éve, 1850. szeptember 13-án nyilvánosságra hozták a ¨Magyarországbani politikai közigazgatási hatóságok szervezete tárgyában" kiadott belügyminiszteri rendeletet, amely az országot öt közigazgatási kerületre osztotta. Csongrád megye a nagyváradi kerületből a pest-budai kerületbe került át. 
 

2003. szeptember 12. Ezen a napon volt...           ... kalendárium - ma
... 129 éve, 1874. szeptember 12-én Megalakul a Szentesi Kerékgyártó, Bognár Ipartársulat. (Tagok száma 33 fő.)
 

2003. szeptember 11. Ezen a napon volt...           ... kalendárium - ma
... 81 éve, 1922. szeptember 11-én elhunyt dr. Csató Zsigmond (1856-1922) ügyvéd, Csongrád megye főjegyzője, alispánja, majd főispánja, a békés-bánáti református egyházmegye tanácsbírája, a tiszántúli egyházkerület és a törvényhozó zsinat tagja.
... 91 éve, 1912. szeptember 11-én a mezőhegyesi hadgyakorlat felderítőinek egy repülőgépe és két léghajója átrepült Szentes fölött. 
 

2003. szeptember 10. Ezen a napon volt...           ... kalendárium - ma
... 71 éve, 1932. szeptember 10-én született dr. Rébeli Szabó József jogász, vízilabda-edző, Szentes 1990-1994 közötti polgármestere.
... 72 éve, 1931. szeptember 10-én elhunyt Novobáczky Győző (1860-1931) mérnök, Szentes 1894-1901 közötti gazdasági tanácsnoka, a Körös-Tisza-Maros Ármentesítő- és Belvízszabályozó Társulat főmérnöke, majd főszámvevője, a Csongrád-Szegedi Tiszai Halászati Társulat igazgatója. Tanácsnoksága idején újult meg a Széchenyi-liget (területén az első ártézi uszodával és teniszpályával), s készült el a Petőfi Szálló.
... 75 éve, 1928. szeptember 10-én született dr. Hrabovszki Pál ny. középiskolai igazgató-tanár.
... 91 éve, 1912. szeptember 10-én a képviselő-testület elfogadta a város utcaszabályozási tervét, amely tartalmazta az utcák kiegyenesítését, új utcák nyitását, zugok megszüntetését, a forgalmasabb utcák szélesítését, a belvárosban terek létesítését. (A tervet bevezetés előtt 30 napra kifüggesztették közszemlére.) 
... 92 éve, 1911. szeptember 10-én megnyílt Szánthó Lajosné, született Mátéffy Izabella zongoraiskolája Szentesen. 
... 121 éve, 1882. szeptember 10-én nagysikerű lófuttatási versenyt rendeztek Szentesen, az alsó-tehénjárási gyepen. (Az 1512 méteres, ovális alakú pályán 5 futamot tartottak. A versenyre 26 lovat neveztek be Csongrád megyéből.) 
... 122 éve, 1881. szeptember 10-én távgyaloglási versenyt rendeztek Szentes és Hódmezővásárhely között. 
 

2003. szeptember 9. Ezen a napon volt...           ... kalendárium - ma
... 63 éve, 1940. szeptember 9-én született Nagy János zenetanár, zeneiskolai igazgató, orgonista, előadóművész, a Bárdos Lajos Vegyeskar alapítója és vezetője.
... 65 éve, 1938. szeptember 9-én született Nádor István népművelő, újságíró, a Kapu c. havilap főmunkatársa.
... 90 éve, 1913. szeptember 9-én született ifj. Lakos József (1913-1946) rendőrségi nyomozó, városi rendőrkapitány, akinek életét szélsőséges elemek oltották ki. (Emlékét márványtábla őrzi a rendőrség falán.)
... 106 éve, 1897. szeptember 9-én elhunyt Pulszky Ferenc (1814-1897) politikus, régész, művészettörténész, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, a Magyar Nemzeti Múzeum igazgatója, a Képzőművészeti Társulat és a Régészeti Társulat elnöke, a Petőfi Társaság alapító tagja, Szentes 1867-1869 közötti országgyűlési képviselője.
 

2003. szeptember 8. Ezen a napon volt...           ... kalendárium - ma
... 118 éve, 1885. szeptember 8-án 77 éves korában meghalt Pity István (1808-1885), Csongrád vármegye 40 éven át volt levéltárnoka.
... 154 éve, 1849. szeptember 8-án Jelentős személycseréket hajtanak végre a megbízhatatlannak ítélt szentesi tisztikarban. Polgármesterré Sréter Antalt nevezik ki.
... 175 éve, 1828. szeptember 8-án született Herzl (Hegedűs) Vilmos, Szentes első fényképésze.
 

2003. szeptember 7. Ezen a napon volt...           ... kalendárium - ma
... 87 éve, 1916. szeptember 7-én Erdély kiürítése során a hadsereg-parancsnokság Szentesre helyezte át a nagyszebeni 21. honvéd pótzászlóaljat, valamint a kolozsvári és nagyenyedi népfelkelő és honvéd kiegészítő parancsnokságokat, összesen mintegy 120 tiszttel és kb. 6-7000 főnyi legénységgel. A katonák között volt Kós Károly (1883-1977) építész, író, tanár, könyvkiadó. (A katonaság 1918. január végéig állomásozott a városban.)
... 91 éve, 1912. szeptember 7-én megnyílt a Szentesi Uránia Mozgószínház a Nagy Ferenc utcában. (Ma Őze Lajos Filmszínház.)
... 97 éve, 1906. szeptember 7-én sztrájkba léptek a szentesi szabósegédek. (Béremelési követelésük eredménnyel járt; szeptember 19-től felvették a munkát.)
... 107 éve, 1896. szeptember 7-én a városi képviselő-testület határozatot hozott egy kor igényeinek megfelelő, díszes szálloda építéséről. 
... 154 éve, 1849. szeptember 7-én Gyulai Gaál Eduárd kerületi főbiztos ismerteti a kormányzási alapelveit. Kinevezi Csongrád megye ideiglenes tisztikarát: Temesváry István királyi biztost és Dobozy Lajos kormányzó alispánt megerősíti tisztségében, Basa József polgármestert pedig kinevezi a szentesi járás főszolgabírájává. – Lefogják és Szegedre szállítják Hajdú Lajos szentesi református népiskolai igazgatót. Az Aradon működő Cs. Kir. Rendkívüli Haditörvényszék felségsértés címén kötél általi halálra és teljes vagyonelkobzásra ítéli. (Utóbb az ítéletet 20 évi várfogságra enyhítik.)
 

2003. szeptember 6. Ezen a napon volt...           ... kalendárium - ma
... 65 éve, 1938. szeptember 6-án született Nagy Lajos műszaki oktató, zenész.
... 78 éve, 1925. szeptember 6-8. között Szentesen tartották meg a IV. Alföldi Katolikus Nagygyűlést. A rendezvényen részt vett és beszédet tartott gróf Klebelsberg Kuno kultuszminiszter, Horváth Győző püspök, kalocsai helynök, Gossmann Ferenc püspök, Hannauer Á. István püspök, Schandl Károly államtitkár, Lippay György tankerületi főigazgató és Négyesy László egyetemi tanár.
... 89 éve, 1914. szeptember 6-11. A lembergi csatában az osztrák-magyar hadsereg vereséget szenved az oroszoktól.
... 118 éve, 1885. szeptember 6-án 58 éves korában elhunyt Verner Pál (1827-1885), Szentes 30 éven át volt postamestere, volt 48-as huszársági alszázados. 
 

2003. szeptember 5. Ezen a napon volt...           ... kalendárium - ma
... 87 éve, 1916. szeptember 5-én Erdélyi menekültek érkeztek Szentesre. A többség Kisküküllő vármegyéből érkezett, számuk megközelítette az 1000 főt. (1916. nov. 22-én utaztak el a városból.)
... 88 éve, 1915. szeptember 15-én született Szőke Mátyás (1915-1993) kubikos, agrármérnök, 1946-48 között a MKP Szentes városi titkára, 1948-49-ben Szentes polgármestere, 1953-tól 1960-ig földművelésügyi miniszterhelyettes.
... 97 éve, 1906. szeptember 5-én haladt át az első gőzmozdony a Szentes-Csongrád közötti tiszai vashídon.
... 145 éve, 1858. szeptember 5-én született Csáktornyai (Filó) Lajos (1858-1896) ügyvéd, író, újságíró, költő, Szentes szülötte.
... 149 éve, 1854. szeptember 5-én A szentesi polgármester előterjesztésére a városi bírói hivatal felsőbb jóváhagyással megszűnik.
 

2003. szeptember 4. Ezen a napon volt...           ... kalendárium - ma
... 65 éve, 1938. szeptember 4-én született dr. Sipos Ferenc infektológus, osztályvezető főorvos, a Máltai Szeretetszolgálat Szentesi Szervezetének vezetője, városi és megyei önkormányzati képviselő, a Csongrád Megyei Közgyűlés alelnöke.
... 71 éve, 1932. szeptember 4-én országos úszóversennyel egybekötve ünnepélyesen felavatták a Szentesi Sportuszodát. (Ünnepi beszédet mondott dr. Négyesi Imre polgármester, Homonnay Tivadar országgyűlési képviselő, a Magyar Úszószövetség elnöke és dr. Lázár Andor, Szentes országgyűlési képviselője.)
... 129 éve, 1874. szeptember 4-én 82 éves korában meghal horgosi Kárász Benjamin, Csongrád vármegye volt főszolgabírója, alispánja, országgyűlési követe, szabadságharc alatti főispánja.
 

2003. szeptember 3. Ezen a napon volt...           ... kalendárium - ma
... 98 éve, 1905. szeptember 3-án tiltakozó népgyűlést tartottak Szentesen. Határozatilag elítélték a "darabont kormány" alkotmánytiprását, s felkérték a szövetkezett ellenzék vezérlő bizottságát, hogy az alkotmányos jogok biztosításáért folytatott küzdelmükben tántoríthatatlanul tartsanak ki. Követelték a rendkívüli megyegyűlés összehívását, kemény kritikával illetve a halogatásért felelős dr. Csató Zsigmond főispánt.
... 115 éve, 1888. szeptember 3-án átadták a szentesi gimnázium új, reprezentatív épületét. (Tervezője Benkó Károly építész.)
... 127 éve, 1876. szeptember 3-tól Sima Ferenc volt református tanító, későbbi országgyűlési képviselő vette át a Szentesi Lap szerkesztését. (Kis megszakításokkal 1899-ig szerkesztette a helyi 48-as és függetlenségi ellenzék legjelentősebb sajtóorgánumát.)
 

2003. szeptember 2. Ezen a napon volt...           ... kalendárium - ma
 ... 

2003. szeptember 1. Ezen a napon volt...           ... kalendárium - ma
... 56 éve, 1947. szeptember 1-én született Horeftosz Kristóf szentesi ortodox lelkész.
... 73 éve, 1930. szeptember 1-jén a Szociáldemokrata Párt központi vezetőségének felhívására munkanélküli tüntetésekre került sor országszerte. A hatósági tilalom ellenére a szentesi munkások is tüntető sétát szerveztek a város több pontján, de a főtérre vonulásukat a rendőrség megakadályozta. A békés demonstráció során 21 munkást letartóztattak. 
... 85 éve, 1918. szeptember 1-jén Katonanapot tartottak Szentesen a hadiözvegyek, hadiárvák és rokkantak segélyezésére.
... 91 éve, 1912. szeptember 1-jén megkezdte működését a Szentes székhellyel újonnan felállított Csongrád Megyei Tanfelügyelőség. (Vezetője Gulyás József.) 
... 97 éve, 1906. szeptember 1-jén megindult a motorvonat közlekedés Szentes-Kunszentmárton között.
... 100 éve, 1903. szeptember 1-jén született dr. Páhi Ferenc megyei főlevéltárnok, a Szentesi Levéltár volt igazgatója. 
... 134 éve, 1869. szeptember 1-jén A megyegyűlés engedélyezi a szentesi polgármesteri állás új választás általi betöltését.
 

 Szentesi Évfordulónaptár - augusztus 

 

Szentes, 2003. 09. 22.


Összeállította: Tajnai Dóra és Tímár Ferenc

www.szentesinfo.hu/mozaik - friss hírek, képes tudósítások a város életéről

 

                    INTERNETES ÚJSÁG                   

a   TEAM Számítástechnika támogatásával