Szentesi Évfordulónaptár - július  

Forrásul szolgáltak Labádi Lajos: Szentesi Évfordulónaptár 1996-2000 c. kötetei 

 

2003.  január, február, március, április, május, június, xaugusztus, szeptemberoktóbernovember, december
július
01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

  

2003. július 31. Ezen a napon volt...           ... kalendárium - ma
...85 éve, 1918. júl. 31-én Szentes város főjegyzőjévé választották dr. Kiss Bélát, jogügyi tanácsnokává pedig dr. Négyesi Imrét.
...103 éve, 1900. július 31-én született Papp Imre (1900-1973) földműves, néprajzi gyűjtő, a „tanyavilág tudósa”. Értékes kéziratos hagyatékát a Koszta József Múzeum, a Szentesi Levéltár és a szegedi Móra Ferenc Múzeum őrzi. (Válogatott néprajzi írásai 1982-ben A parasztember élete Szentes tanyavilágában címen jelent meg.)
...130 éve, 1873. júl. 31-én megalakult a Szentesi Ács, Molnár és Kőműves Ipartársulat. (Tagok száma 24 fő.)
...147 éve, 1856. júl. 31-én a megyehatóság engedélyezte Szentesnek a városi ügyészi hivatal felállítását.
...154 éve, 1849. július 31-én A tiszai böldi átkelőhelyet védő honvéd- és nemzetőr csapatok elvonulnak; Szentes katonai fedezet nélkül marad.

 

2003. július 30. Ezen a napon volt...           ... kalendárium - ma
...85 éve, 1918. júl. 30-tól szeptember 16-ig háromszáz osztrák gyermek nyaralt Szentesen.
...89 éve, 1914. július 30-án A szentesi lapokban megjelenik Ferenc József „Népeimhez!” című kiáltványa. Az esti órákban több ezres tömeg tüntet a Kossuth téren a háború mellett. Dr. Cicatricis Lajos főispán lelkesítő beszédet tart.
...96 éve, 1907. júl. 30-án az uralkodó szentesítette az 1907:XLV. törvénycikket, az ún. derestörvényt, mely a gazda és a gazdasági cseléd közti jogviszonyt szabályozta.
...104 éve, 1899. július 30-án Petőfi emlékünnepség Szentesen a költő halálának 50. évfordulója alkalmából. (A városi közgyűlés határozatot hoz az Úri utcának Petőfi Sándor utcára történő átkereszteléséről.)
...154 éve, 1849. július 30-án A császáriak büntetésből felgyújtják Csongrádot. – Lenkey Károly ezredes 7. hadosztályának egy százada tűzpárbajt vív a böldi révnél, és megakadályozza az osztrákok átkelését a Tiszán.

 

2003. július 29. Ezen a napon volt...           ... kalendárium - ma
...154 éve, 1849. július 29-én Kisebb osztrák lovas csapat vonul be Csongrádra, de a lakosság kiveri őket.

 

2003. július 28. Ezen a napon volt...           ... kalendárium - ma
...89 éve, 1914. július 28-án A Monarchia követe átnyújtja a hadüzenetet Belgrádban.
...123 éve, 1880. július 28-án 53 éves korában meghalt dezséri Cicatricis Pál (1827-1880) volt 48-as honvéd főhadnagy, Szentes város egykori számvevője, aljegyzője, majd főjegyzője, a helyi olvasókör elnöke.
...129 éve, 1874. július 28-án Megalakul a Szentesi Tímár Ipartársulat. (Tagok száma 17 fő.)
...136 éve, 1867. júl. 28-án a király szentesítette az 1867:XII. törvénycikket, az osztrák-magyar kiegyezés törvényét. (Kimondja Magyarország közjogi és belkormányzati önállóságát. Közös ügynek nyilvánítja a kül- és hadügyet, valamint az ezek fedezéséről gondoskodó pénzügyet.)

 

2003. július 27. Ezen a napon volt...           ... kalendárium - ma
...89 éve, 1914. július 24-én A mozgósítási parancs értelmében a szentesi hadkötelesek első csoportja elindul Szolnokra.
...154 éve, 1849. július 27-28-én Kossuth Lajos Kisújszállásról Szentesre érkezik. Másnap levelet küld Csongrádra, amelyben megparancsolja a kisebb ellenséges alakulatok megsemmisítését, majd Szegedre utazik.
...256 éve, 1747. júl. 27-én a szentesi reformátusok legfelsőbb rendeletre átadták az általuk használt templomot a katolikusoknak.

 

2003. július 26. Ezen a napon volt...           ... kalendárium - ma
...130 éve, 1873. júl. 26-án megalakult a Szentesi Kovács Ipartársulat. (Tagok száma 34 fő.)
...156 éve, 1847. júl. 26-án felszentelték Szentesen az átépített római katolikus Szent Anna templomot. (A szertartást végezte: Leeb Mátyás lelkipásztor.)

 

2003. július 25. Ezen a napon volt...           ... kalendárium - ma
...85 éve, 1918. júl. 25-én született dr. Imre Ernő református lelkész, ny. esperes, teológiai író, publicista.
...89 éve, 1914. július 25-én Az uralkodó elrendeli a mozgósítást az Osztrák-Magyar Monarchiában.
...94 éve, 1909. július 25-én Megalakul a Szentesi Önkéntes Tűzoltó Egyesület. (Elnök: dr. Cicatricis Lajos alispán; alelnök és főparancsnok: Zsoldos Ferenc mérnök.)
...154 éve, 1849. július 25-26-án Kossuth Lajos Szegedről Szentesre érkezik. A városban éjszakázik, majd tovább utazik Kunmadarasra.

 

2003. július 24. Ezen a napon volt...           ... kalendárium - ma
...70 éve, 1933. júl. 24-én született Gut László magánfuvarozó, önkormányzati képviselő.
...138 éve, 1865. július 24-én a Szentesi Váltsági és Gazdasági Bizottmány felterjesztést készített gróf Mailáth György kancellárhoz, kérve a város rendezett tanácsának helyreállítását, valamint a tervbe vett átszervezés felfüggesztését.

 

2003. július 23. Ezen a napon volt...           ... kalendárium - ma
...71 éve, 1932. júl. 23-án született Horváth István tanár.
...86 éve, 1917. júl. 23-án beiktatták tisztségébe dr. Kelemen Bélát, Csongrád megye és Szeged új főispánját. 
...89 éve, 1914. július 23-án Belgrádban az Osztrák-Magyar Monarchia követe átnyújtja az ultimátumot.

 

2003. július 22. Ezen a napon volt...           ... kalendárium - ma
...105 éve, 1898. júl. 22-én megalakult Szentesen a Középtiszai Halászati Társulat. (Elnöke dr. Csató Zsigmond alispán.)

 

2003. július 21. Ezen a napon volt...           ... kalendárium - ma
...77 éve, 1926. júl. 21-én született dr. Aranyi Gábor jogász, köztisztviselő, volt zeneiskola-vezető, hegedűoktató, karnagy. 
...91 éve, 1912. júl. 21-én Szánthay Ferenc vívómester vezetésével a Szentesi Vívóegylet vívóversenyt rendezett a Tóth József Színházban, amelyen részt vettek a székesfehérvári, hódmezővásárhelyi és kunszentmártoni vívóklubok versenyzői.
...102 éve, 1901. júl. 21-én született Szöllősy Géza (1901-1970) gimnáziumi tanár, a Horváth Mihály Gimnázium 1942-1961 közötti igazgatója. 
...111 éve, 1892. júl. 21-én a városi közgyűlés Tasnády Antal polgármester felfüggesztésének idejére Burián Lajos tisztiügyészt helyettes polgármesterré választotta.

 

2003. július 20. Ezen a napon volt...           ... kalendárium - ma
...21 éve, 1982. júl. 20-án elhunyt Török János (1898-1982) földmunkás-kubikos, Szentes 1949-1950 közötti polgármestere, a város díszpolgára.
...107 éve, 1896. júl. 20-án Dankó Pista és daltársulata nagysikerű hangversenyt tartott Szentesen.
...125 éve, 1878. júl. 20-án Szentesre érkezett Simonyi Ernő országgyűlési képviselő. Beszámolója után ismét őt választották meg a helybeli Függetlenségi Párt országgyűlési képviselőjelöltjévé.
...130 éve, 1873. júl. 20-án 60 éves korában elhunyt kiszombori Rónay Mihály (1813-1873), Csongrád vármegye volt országgyűlési követe, szabadságharc alatti alispánja. 
...153 éve, 1850. július 20-án a kompromisszionális bíróság ítéletében elmarasztalta Szentes városát, s kimondta a végrehajtás 30 napon belőli megkezdését. A város fellebbezést nyújtott be az igazságügyi minisztériumhoz.
...154 éve, 1849. július 20-án A vesztett turai ütközet után Perczel Mór csapatai visszavonulnak Szeged irányába. Haynau akadálytalanul előrenyomul a Duna-Tisza közén.

 

2003. július 19. Ezen a napon volt...           ... kalendárium - ma
...89 éve, 1914. július 19-én A közös minisztertanács egyhangú határozatot hoz a Szerbiának küldendő ultimátumról.
...95 éve, 1908. júl. 19-én kelt az a vallás- és közoktatásügyi miniszteri rendelet, amely a szentesi görögkeleti egyházat (ősi önkormányzatának fenntartása mellett) magyar jellegűnek nyilvánította (magyar liturgiával), megalapítva ezzel az első "görögkeleti magyar" egyházat hazánkban.

 

2003. július 18. Ezen a napon volt...           ... kalendárium - ma
...154 éve, 1849. július 18-án Csány László közlekedésügyi miniszter Szentesre érkezik, és elrendeli egy tartalékos zászlóalj felállítását.

 

2003. július 17. Ezen a napon volt...           ... kalendárium - ma
...71 éve, 1932. júl. 17-én Szentesen tartotta búcsúmérkőzését dr. Papp László birkózó Európa-bajnok, amelyen részt vett Keresztes Lajos világbajnok, Tasnády József Európa-bajnok és dr. Ambrus Pál sokszoros magyar bajnok.
...93 éve, 1910. július 17-én a Magyar Református Énekvezérek Egyesülete orgona, ének, hegedű és tárogató hangversenyt tartottak a szentesi központi református templomban. A neves orgonistákat az Angster-féle új orgona csábította Szentesre. (A szereplők között volt Sugár Viktor orgonaművész.)
...107 éve, 1896. júl. 17-én 72 éves korában tragikus körülmények között meghalt Stammer Sándor (1824-1896) ügyvéd, királyi tanácsos, a Ferenc József-rend lovagja, volt főszolgabíró, Szentes város polgármestere, 1871–1892 között Csongrád vármegye alispánja. (A vármegye 1898-ban megfestette arcképét, alkotója Vastagh György. 1906–1945 között a mai Farkas Antal utca viselte nevét.)
...115 éve, 1888. júl. 17-én megalakult a Jó Szív Egyesület Csongrád Megyei Vidéki Bizottsága. (Székhelye Szentes.)

 

2003. július 16. Ezen a napon volt...           ... kalendárium - ma
...81 éve, 1922. júl. 16-án harangszentelő ünnepet tartott a szentesi római katolikus egyház.
...105 éve, 1898. júl. 16-18. között Szentesen vendégszerepelt Weinbaum Krisztián fuvolaművész, a Vígszínház első fuvolása. (Fellépett a Központi Kávéházban, a Kaszinóban és a Széchenyi ligetben.)
...144 éve, 1859. július 16-án Ferenc József császár kiáltványt intéz a monarchia népeihez, amelyben ígéretet tesz, hogy a törvényhozásban és a közigazgatásban korszerű javításokat hajt végre.
...155 éve, 1848. júl. 16-án kelt az a Szemere Bertalan belügyminiszter ellenjegyzésével ellátott nádori leirat, amely kiemelte Szentest a mezővárosok sorából, fölhatalmazva rendezett tanácsú városi szervezetének kialakítására. -- Elindult az első 400 fős szentesi nemzetőr osztag a délvidéki becsei táborba. (Kéthetes váltásban két további egységet állított ki a város augusztus folyamán.) 

 

2003. július 15. Ezen a napon volt...           ... kalendárium - ma
... 

 

2003. július 14. Ezen a napon volt...           ... kalendárium - ma
...76 éve, 1927. júl. 14-én Szentesre érkezett Aljechin sakk-nagymester, világbajnok, s részt vett a Petőfi Szállóban rendezett, 40 játékossal, tábla nélküli játékkal lefolyó sakktornán.
...134 éve, 1869. július 14-én A király szentesíti a bírói hatalom gyakorlásáról szóló 1869: IV. törvénycikket. (Elválasztja a közigazgatástól az igazságszolgáltatást, és általánossá teszi a bírák kinevezését.)

 

2003. július 13. Ezen a napon volt...           ... kalendárium - ma
...

 

2003. július 12. Ezen a napon volt...           ... kalendárium - ma
...75 éve, 1928. júl. 12-én született Szabics Ferenc asztalos, fafaragó művész.
...107 éve, 1896. júl. 12-én Tornai Schiller János hegedűművész Szentesen vendégszerepelt.
...111 éve, 1892. júl. 12-én a szentesi képviselő-testület fegyelmi vizsgálat indítása mellett felfüggesztette hivatalából dr. Tasnády Antal polgármestert. (Indok: hivatali kötelesség gyakorlásának elmulasztása, a város erkölcsi és anyagi kárára elkövetett önkényes és törvényellenes eljárás.)

 

2003. július 11. Ezen a napon volt...           ... kalendárium - ma
...105 éve, 1898. júl. 11-én zálogház nyílt Szentesen a Kossuth utcai Weisz Bernát féle házban.
...131 éve, 1872. júl. 11-én megalakult a Szentesi Asztalos Ipartársulat. (Tagok száma: 21 fő.)
...144 éve, 1859. július 11-én Ausztria fegyverszünetet köt, lemond Lombardiáról.
...263 éve, 1740. július 11-én kezdték el vezetni Szentes mezőváros első fennmaradt tanácsülési jegyzőkönyvét.

 

2003. július 10. Ezen a napon volt...           ... kalendárium - ma
...81 éve, 1922. júl. 10-én leégett a szentesi szegénymenház és a sóház épülete.
...130 éve, 1873. júl. 10-én megalakult a Szentesi Takács Ipartársulat. (Tagok száma 39 fő.)
...154 éve, 1849. július 10-én Kossuth Lajos kormányzóelnök Vukovics Sebő igazságügy-miniszter társaságában Szentesre érkezik. Rövid pihenő után folytatják útjukat Hódmezővásárhelyre.

 

2003. július 9. Ezen a napon volt...           ... kalendárium - ma
...46 éve, 1957. júl. 9-én elhunyt Koncz Antal (1884-1957) szentesi szobrászművész.
...66 éve, 1937. júl. 9-én született Bíró Jenő közgazdász, festő. 
...71 éve, 1932. júl. 9-én Szentesre látogatott Purgly Emil földművelésügyi miniszter. 
...75 éve, 1928. júl. 9-én született Kádár József ny. sportfelügyelő.
...127 éve, 1876. júl. 9-én megnyitották az első szentesi óvodát, amelyet a Jótékony Nőegylet alapított a Serkorcsma közben (ma Farkas Mihály utca). (Az óvodások száma 60 fő.) 
...132 éve, 1871. júl. 9-én Szentesi Lapok címen megjelent a város első újságja. (Kiadója Cherrier János, felelős szerkesztője Honthy László. 1872. jún. 30-án megszűnt.)

 

2003. július 8. Ezen a napon volt...           ... kalendárium - ma
...92 éve, 1911. júl. 8-án földrengést észleltek Szentesen.
...94 éve, 1909. július 8-án 30 éves korában meghal Pásztor János hírlapíró, a Csongrádmegyei Ellenzék volt munkatársa, a Szabad Szó című szocialista lap és a Munkás Szövetség szerkesztője.
...121 éve, 1882. júl. 8-án Stark Nándor volt Temes megyei postamester megnyitotta Szentesen könyv-, zenemű-, papír-, rajz- és írószer kereskedését.
...154 éve, 1849. július 8-án A kormány Szegedre helyezi át székhelyét.

 

2003. július 7. Ezen a napon volt...           ... kalendárium - ma
...42 éve, 1961. júl. 7-én Szentesre látogatott Kádár János, az MSZMP KB első titkára (a kíséretében volt Fehér Lajos KB titkár és Németh Károly mezőgazdasági osztályvezető). A vendégek megtekintették a Felszabadulás Tsz-nél folyó aratást, majd az épülő Erőtakarmány Gyárat. Hosszabban időztek a Szentesi Állami Gazdaságban, megszemlélve a gazdaság épülő szabadszállásos tehenészetét és tejkombinátját.
...91 éve, 1912. júl. 7-én a szentesi református presbitérium megtekintette a felsőpárti református templom építésére beérkezett pályázatokat. Tíz terv közül Dobovszky József István szentesi, és Wagner József békéscsabai építészek terveit választották ki, további kidolgozásra kérve a pályamunkák készítőit.
...92 éve, 1911. júl. 7-én 41 éves korában meghalt Hegedűs László (1870-1911) festőművész, a Képzőművészeti Főiskola tanára, Szentes szülötte. (1932-ben utcát neveztek el róla Szentesen.) 
...94 éve, 1909. július 7-én A király újból Wekerle Sándort nevezi ki miniszterelnökké.
...106 éve, 1897. július 7-10. között Szentesen vendégszerepelt Újházy Ede színművész.
...118 éve, 1885. július 7-én megalakult a Tiszai Fürdőtársaság, amely a tiszai strandon fürdőházat építtetett, s megszervezte a közlekedést a város és a partfürdő között. (A július végén átadott fürdőházat Tihanyi Ferenc ácsmester készítette.)

 

2003. július 6. Ezen a napon volt...           ... kalendárium - ma
...190 éve, 1813. júl. 6-án született keszi Hajdú Lajos (1813-1901) református népiskolai igazgató-tanár, újságíró, publicista. (1967-ben utcát neveztek el róla Szentesen.)

 

2003. július 5. Ezen a napon volt...           ... kalendárium - ma
...71 éve, 1932. júl. 5-én megkezdődött a Horthy-ház (a mai Dózsa-ház) építése. Az építkezést dr. Farkas Béla főispán ünnepélyes kapavágása indította el.
...76 éve, 1927. júl. 5-én elhunyt dr. Mátéffy Ferenc (1856-1927) ügyvéd, lapszerkesztő, Szentes 1902-1918 közötti polgármestere. 
...128 éve, 1875. július 5-én lezajlottak az országgyűlési választások Szentesen. A rendkívül szoros küzdelemből Jókai Mórral szemben (524:509 szavazati aránnyal) az Egyesült 48-as és Függetlenségi Párt jelöltje, Simonyi Ernő került ki győztesen. (Az 1874:XXXIII. új választójogi törvény előírásai alapján - melyek szigorítottak a vagyoni cenzuson - a 28.000 lakosból 1351 választójogosult polgárt írtak össze Szentesen, szemben az 1872-ben összeírt 1896 választóval.)
...130 éve, 1873. júl. 5-én megalakult a Szentesi Önkéntes Tűzoltó Egylet.
...180 éve, 1823. júl. 5-én született Tóth József (1823-1870) színész, a Nemzeti Színház második nemzedékének legjelentősebb realista jellemábrázolója. (Szülőházát 1883-ban emléktáblával jelölték meg, 1906-ban utcát neveztek el róla, a helyi színház 1909-ben az ő nevét vette fel, 1923-ban Koncz Antal szobrászművész megmintázta alakját.)
...257 éve, 1746. júl. 5-én kelt legfelsőbb leirat elrendelte, hogy a szentesi reformátusok adják át templomukat a katolikusoknak. (A reformátusok engedélyt kaptak egy új templom építésére, az azonban csak fából készülhetett. A kis fatemplom 1747-ben felépült, a mai főtéri nagytemplom helyén. Az 1760. évi tűzvész alkalmával leégett.)

 

2003. július 4. Ezen a napon volt...           ... kalendárium - ma
...60 éve, 1943. júl. 4-én szentelték fel a felsőpárti Jézus Szíve új katolikus templomot. A szertartást dr. Pétery József megyéspüspök végezte. (A templom festményeit Márton Lajos festőművész készítette.)
...144 éve, 1859. július 4-én Szentesi küldöttség utazik Bécsbe a város folyamatban lévő úrbérkárpótlási ügyének intézése végett.

 

2003. július 3. Ezen a napon volt...           ... kalendárium - ma
...65 éve, 1938. júl. 3-án született Dóczi Gábor (1938-1990) tanár, 1983-1987 között Szentes város tanácselnöke, 1987-től 1989-ig a MSZMP Szentes Városi Bizottságának első titkára. 
...71 éve, 1932. júl. 3-án átvonultak Szentesen a Tour de Hongrie kerékpárversenyzői, összesen 79 kerékpáros.
...89 éve, 1914. július 3-án 75 éves korában meghal id. Kátai Pál János városi és megyei képviselő, a Szentesi I. Függetlenségi és 48-as Népkör volt elnöke, a helybeli Köztársasági Párt, majd Kossuth Lajos Pártkör alapítója és elnöke.
...97 éve, 1906. júl. 3-án Buffalo Bill (Cody ezredes) amerikai lovas társulata bemutatót tartott a szentesi Vásár téren.
...99 éve, 1904. július 3-án Megalakul a Magyarországi Famunkások Szövetsége.

 

2003. július 2. Ezen a napon volt...           ... kalendárium - ma
...128 éve, 1875. július 2-án 57 éves korában elhunyt Grócz Alajos (1818-1875) Szentes város volt számvevője, majd főjegyzője.
...146 éve, 1857. júl. 2-án elhunyt Kugler János (1799-1857) postamester, városi tanácsnok, albíró, főbíró, Szentes 1849-1851 közötti polgármestere.
...153 éve, 1850. július 2-án megkezdődött a Károlyi grófok és Szentes városa közötti kompromisszionális per. 
...154 éve, 1849. július 2-án Kezdetét veszi Szentesen az általános népfelkelés szervezése. Polgári biztossá Boros Sámuelt, katonai biztossá Müller Lajost választják. (A népfelkelésre nem kerül sor.)

 

2003. július 1. Ezen a napon volt...           ... kalendárium - ma
...33 éve, 1970. július 1-jén letették a Kossuth tér 5. sz. alatt épülő 97 lakásos új bérház és szolgáltatóház alapkövét.
...65 éve, 1938. júl. 1-jén elhunyt dr. Szeder Ferenc János (1877-1938) földbirtokos, városi és megyei képviselő, lapkiadó, Szentes 1926-1931 közötti országgyűlési képviselője, m. kir. gazdasági főtanácsos.
...97 éve, 1906. júl. 1-jén megalakult a Magyarországi Cipész és Csizmadia Munkások és Munkásnők Szakegyletének szentesi csoportja. (Elnök: Csenki István; a tagok száma 24 fő.) – Sima László (Sima Ferenc fia) életre keltette apja nagy múltú újságját, az 1899-ben megszűnt Szentesi Lapot.
...104 éve, 1899. július 1-jén Megindul az Új Szentesi Lap. (Kiadója és felelős szerkesztője Sz. Kovács Pál.)

 

 Szentesi Évfordulónaptár - junius 

 

Szentes, 2003. 06. 27.


Összeállította: Tajnai Dóra és Tímár Ferenc

www.szentesinfo.hu/mozaik - friss hírek, képes tudósítások a város életéről

 

                    INTERNETES ÚJSÁG                   

a   TEAM Számítástechnika támogatásával