Szentesi Évfordulónaptár - augusztus  

Forrásul szolgáltak Labádi Lajos: Szentesi Évfordulónaptár 1996-2000 c. kötetei 

 

2003.  január, február, március, április, május, június, júliusx, szeptemberoktóbernovember, december
augusztus
01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

  

2003. augusztus 31. Ezen a napon volt...           ... kalendárium - ma
... 56 éve, 1947. aug. 31-én országgyűlési választásokat tartottak Magyarországon. (A szentesi választási eredmények: Magyar Függetlenségi Párt 38,1 %, Magyar Kommunista Párt 29,6 %, Független Kisgazda Párt 15,2 %, Szociáldemokrata Párt 11,1 %, Nemzeti Parasztpárt 3,5 %, Magyar Radikális Párt 1,4 %, Polgári Demokrata Párt 0,6 %, Független Magyar Demokrata Párt 0,3 %, Demokrata Néppárt 0,2 %.)
... 70 éve, 1933. aug. 31-én Szentesen időzött dr. Lázár Andor igazságügy-miniszter, országgyűlési képviselő, s a Csongrád Vármegyei Gazdasági Egyesület székházában fogadta a szentesi gazdák többszáz fős küldöttségét. Részt vett és beszédet tartott a gazdák megyeházán megrendezett gyűlésén.
... 93 éve, 1910. augusztus 31-én orkán erejű vihar tombolt Szentesen, amely tetemes károkat okozott a házak tetejében, valamint a kukoricatermésben.
... 96 éve, 1907. aug. 31-én alapszabály ellenes működésre hivatkozva az alispán felfüggesztette a Magyarországi Építőipari Munkások Országos Szövetsége (MÉMOSZ) szentesi csoportjának működését. (Székházukat hatóságilag lezárták, pénztárukat lefoglalták.)
... 105 éve, 1898. aug. 31-én villanyvilágítási próbát tartottak a szentesi Kossuth téren.
... 111 éve, 1892. aug. 31-én elhunyt Törs Kálmán (1843-1892) ügyvéd, író, újságíró, Szentes 1878-1892 közötti országgyűlési képviselője. (1906-ban utcát neveztek el róla a városban.)
... 157 éve, 1846. aug. 31. és szept. 2. között gróf Széchenyi István a Tisza szabályozási munkálatainak megindítása ügyében Szentesen időzött. Paleocapa olasz mérnök társaságában megszemlélte a térséget, tanulmányozva az ármentesítéssel kapcsolatos helyi elképzeléseket. Eredményes tárgyalásokat folytatott vendéglátójával, Boros Sámuel főbíróval, s találkozott Vásárhelyi Pál özvegyével, aki ekkor már Szentesen lakott húgánál, Sebők Erzsébetnél. (Széchenyi 1845. okt. 13-14-én járt első alkalommal Szentesen.)

 

2003. augusztus 30. Ezen a napon volt...           ... kalendárium - ma
... 67 éve, 1936. aug. 30-án Szentesre látogatott Lőrincz Márton és Zombory Ödön olimpiai bajnok, akik részt vettek a Tóth József Színházban rendezett birkózóversenyen. (Az ünnepélyes fogadás alkalmával Lőrincz Márton felajánlotta Szentes városának az olimpián nyert tölgyfa csemetéjét.)
... 70 éve, 1933. aug. 30-án vitéz Horthy Miklós kormányzó József főherceg társaságában átutazott Szentesen. 
... 114 éve, 1889. augusztus 30-án Megalakul Szentesen a Csongrád Megyei Orvos- és Gyógyszerész Egyesület.
... 136 éve, 1867. aug. 30-án született Gálfy Sándor (1867-1909) városi tisztviselő, újságíró, lapszerkesztő, a Szentesi I. 48-as Népkör főjegyzője, az Iparos Ifjak Önképző Körének elnöke.

 

2003. augusztus 29. Ezen a napon volt...           ... kalendárium - ma
... 75 éve, 1928. aug. 29-én született Palásti Mihály volt városi tűzoltóparancsnok.
... 83 éve, 1920. augusztus 29-én ünnepélyesen felavatták a románok által 1919-ben megrongált, s ezt követően helyreállított Szentes-Csongrád közötti vasúti és közúti hidat. Az avató ünnepség díszvendége Horthy Miklós kormányzó volt, aki a hídépítő katonai alakulatnak csapatzászlót adományozott.
... 113 éve, 1890. augusztus 29-én Sima Ferenc a városi közgyűlésen felvetette, hogy a vármegye egyre tűrhetetlenebb erőszakoskodásának leszerelése érdekében mondja ki a testület, hogy Szentes rendezett tanácsú várost önálló törvényhatósági várossá kívánja alakítani. (A Szentesi Lap és a Csongrádmegyei Közlöny erőteljes kampányt indított az ügyben.)
... 134 éve, 1869. augusztus 29-én Megalakul a Szentesi Takarékpénztár. (Első igazgatója Vutsák János nagykereskedő.)
... 136 éve, 1867. aug. 29-én megalakult a Szentesi Jótékony Nőegylet. (Tagok száma: 315 fő.)

 

2003. augusztus 28. Ezen a napon volt...           ... kalendárium - ma
... 98 éve, 1905. augusztus 28-án született Mikecz János (1905-1988) kőműves, 1935-től szociáldemokrata városi képviselő, a Magyar Építőmunkások Országos Szövetsége szentesi szervezetének 1933-46 közötti elnöke, 1943-ban az illegális kommunista pártszervezet szentesi csoportjának alapító tagja, 1944-46 között a MKP helyi szervezetének titkára. (Ezt követően Somogy megyében töltött be vezető párt- és tanácsi tisztségeket.)

 

2003. augusztus 27. Ezen a napon volt...           ... kalendárium - ma
... 90 éve, 1913. aug. 27-én átadták a szentesi polgári leányiskola új épületét. (Tervezte: Bohn Alajos. Ma Petőfi Sándor Általános Iskola.)
... 91 éve, 1912. aug. 27-én a városi közgyűlés köszönetet mondott Nagy Ferencnek és nejének azon felajánlásért, hogy háztelkükből 300 négyszögöl területet a városnak ajándékoztak utcanyitási célra. Kimondták, hogy a hála jeléül az új utcát Nagy Ferencről nevezik el.

 

2003. augusztus 26. Ezen a napon volt...           ... kalendárium - ma
... 16 éve, 1987. aug. 26-án Böll-ünnepséget rendeztek Szentesen, amelynek keretében leleplezték Heinrich Böll író emléktábláját a Mezőgazdasági Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet falán.
... 92 éve, 1911. aug. 26-án felbontották az új szentesi katolikus népiskola építésére beérkezett terveket. A 34 pályázó közül Dobovszky József István helybeli műépítész nyerte el a munkát. (A díszes épület 1912-ben elkészült.)

 

2003. augusztus 25. Ezen a napon volt...           ... kalendárium - ma
... 120 éve, 1883. aug. 25-én 71 éves korában elhunyt Balassa János (1813-1883) evangélikus lelkész. (38 éven át szolgált Szentesen.) 
... 125 éve, 1878. aug. 25-én átadták a forgalomnak a Szentes-Csongrád között kiépített távíróvonalat.

 

2003. augusztus 24. Ezen a napon volt...           ... kalendárium - ma
... 93 éve, 1910. augusztus 24-én született Szentesen Nagy Dániel (1910-1983) mezőgazdasági munkás, 1945-től a Független Kisgazdapárt tagja, városi képviselő, a helyi Földigénylő Bizottság tagja, 1947-49, majd 1953-67 között országgyűlési képviselő. 1954-ben részt vett a Hazafias Népfront megalakításában, amelynek Országos Tanácsába több cikluson át beválasztották. 1949-től 1971-ig a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának tagja, 1949-63 között az Elnöki Tanács elnökhelyettese.
... 117 éve, 1886. aug. 24-én tartotta alakuló közgyűlését a Szentesi Ipartestület.
... 155 éve, 1848. aug. 24-én 135 fővel megalakult a szentesi 10 hetes önkéntes nemzetőrség, amely aug. 27-én elindult Becsére, és felváltotta a kéthetes zászlóaljat. (November közepéig maradtak a délvidéki táborban.)

 

2003. augusztus 23. Ezen a napon volt...           ... kalendárium - ma
... 60 éve, 1943. aug. 23-án született dr. Gombos András szakállatorvos, ügyvezető igazgató, Szentes volt országgyűlési képviselője.
... 131 éve, 1872. aug. 23-án a városi közgyűlés határozatot hozott a gimnáziumi tanfolyammal egybekötött szentesi polgári fiúiskola 6 osztályúvá történő fejlesztéséről. (1890-ben kimondták a 8 osztályúvá bővítést.)
... 133 éve, 1870. augusztus 23-án megalakult a Szentesi Gazdasági, Kereskedelmi és Bizományi Hitelintézet. (Elnöke: ifj. Bartha János. A pénzintézet 1874-ben Szentes Vidéke Takarékpénztárra változtatta nevét.)

 

2003. augusztus 22. Ezen a napon volt...           ... kalendárium - ma
... 57 éve, 1946. aug. 22-én elhunyt Nagy Ibolya (1864-1946) színésznő, 1886-tól a Nemzeti Színház tagja, 1923-tól örökös tagja, Szentes szülötte.
... 77 éve, 1926. aug. 22-én beiktatták szentesi hivatalába Gilicze Antal református lelkészt, ugyanakkor elbúcsúztatták a nyugalomba vonuló Papp Lajost, aki közel 40 éven át szolgált Szentesen. 
... 89 éve, 1914. augusztus 22-én Szentes város katonai ügyosztálya rendeletet bocsát ki a bevonulások rendjéről. Az első lépcsőben a 38-41 éves tartalékosoknak kell bevonulniuk Gyulára, Békéscsabára és Szegedre.
... 94 éve, 1909. augusztus 22-én Megalakul Szegeden az Alföldi Függetlenségi és 48-as Párt. (Elnöke Holló Lajos.) A szentesi függetlenségi 48-as körök bár egyetértenek célkitűzéseivel, mégsem csatlakoznak az új pártszövetséghez.
... 144 éve, 1859. augusztus 22-én Az uralkodó felmenti hivatalából Alexander Bach belügyminisztert.

 

2003. augusztus 21. Ezen a napon volt...           ... kalendárium - ma
... 56 éve, 1947. aug. 21-én született Matkócsik Pál tanár.
... 156 éve, 1847. aug. 21-én született Dezső (Deréki) Lajos (1847-1904) tanár, tanügyi író, a sárospataki tanítóképző igazgatója, Szentes szülötte.
... 195 éve, 1808. aug. 21-én született Pity István (1808-1885) megyei levéltárnok.

 

2003. augusztus 20. Ezen a napon volt...           ... kalendárium - ma
... 13 éve, 1990. augusztus 20-án 84 éves korában elhunyt dr. Kálmán Dezső (1906-1990) volt városi aljegyző, tanácsnok, levéltáros, helytörténeti kutató, családtörténész.
... 56 éve, 1947. aug. 20-án választási beszédet mondott Szentesen Veres Péter író, közmunkaügyi miniszter, a Nemzeti Parasztpárt vezetője, valamint Révai József író, a Szabad Nép főszerkesztője, a Magyar Kommunista Párt ideológusa.
... 75 éve, 1928. aug. 20-án elhunyt dr. Czukkermann Soma (1851-1928) városi tisztifőorvos.
... 77 éve, 1926. aug. 20-án ezüst koszorút nyert a Szentesi Iparos Dalárda a szolnoki országos dalversenyen.
... 97 éve, 1906. aug. 20-án a Szentesi Iparos Ifjak Önképző Köre iparos-, segéd- és tanonc munkakiállítást rendezett. 
... 105 éve, 1898. aug. 20-án megalakult a Szentesi Kerékpáros Egylet.
... 119 éve, 1884. augusztus 20-án Zolnay Károly gimnáziumi igazgató 25 éves tanári működésének tiszteletére városi emlékünnepséget rendeznek egykori tanítványai.
... 143 éve, 1860. augusztus 20-án megalakult a szabadságharc utáni első szentesi társaskör, a Casino Egylet. (Az alapító tagok száma 165 fő.)

 

2003. augusztus 19. Ezen a napon volt...           ... kalendárium - ma
... 103 éve, 1900. augusztus 19-én Szentesre érkezett Mezőfi Vilmos, kit a szociáldemokrata munkások zászlós felvonulással, zeneszó mellett kísérnek a Kossuth térre, a népgyűlés színhelyére. (A meghirdetett napirend: 1. Petőfi Sándor kora és a szociáldemokrácia; 2. A szervezkedés célja és haszna; 3. A sajtó szerepe.)
... 106 éve, 1897. aug. 19-én elhunyt Horváth Gyula (1843-1897) publicista, lapszerkesztő, országgyűlési képviselő, parlamenti alelnök, ármentesítési kormánybiztos, Szentes első díszpolgára. (1932-ig a mai Szent Imre herceg utca viselte a nevét.)
... 125 éve, 1878. aug. 19-én 69 éves korában elhunyt Horváth Mihály (1809-1878) történetíró, csanádi püspök, a Szemere-kormány vallás- és közoktatásügyi minisztere, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, a Magyar Történelmi Társulat elnöke, Szentes nagy szülötte. (A városban egy utca és a gimnázium viseli nevét; egész alakos szobrát Kisfaludy Stróbl Zsigmond, domborműves emléktábláját Borsos Miklós mintázta meg.)
... 136 éve, 1867. aug. 19-én a belügyminisztérium népszavazást rendelt el Szentesen a rendezett tanács visszaállítása kérdésében.

 

2003. augusztus 18. Ezen a napon volt...           ... kalendárium - ma
... 93 éve, 1910. augusztus 18-án ünnepi istentiszteletekkel és megyei díszközgyűléssel ünnepelték meg Ferenc József 80. születésnapját Szentesen.
... 118 éve, 1885. augusztus 18-19-én Lesseps Ferdinánd és Türr István kíséretében francia vendégek (neves írók, költők, zeneszerzők, festők) látogattak Szentesre. Fogadtatásukra népünnepélyt, fáklyásmenetet és díszvacsorát rendeztek. 

 

2003. augusztus 17. Ezen a napon volt...           ... kalendárium - ma
... 56 éve, 1947. aug. 17-én Kéthly Anna szociáldemokrata politikus megtartotta választási program-beszédét Szentesen.

 

2003. augusztus 16. Ezen a napon volt...           ... kalendárium - ma
... 65 éve, 1938. aug. 16-án született Oltyán Lajos igazgató-tanár, önkormányzati képviselő.
... 111 éve, 1892. aug. 16-án a megyegyűlés megsemmisítette a szentesi közgyűlés Tasnády polgármester elleni határozatát, s visszahelyezte hivatalába.
... 126 éve, 1877. aug. 16-án elhunyt Ónodi Szabó Sándor (1816-1877) ügyvéd, városi tanácsnok, főügyész. 
... 129 éve, 1874. augusztus 16-án Első alkalommal rendeznek Szentesen lóversenyt.
... 154 éve, 1849. augusztus 16-án Dobosy kormányzó alispán kinevezi Szentes tisztikarát. Számos fontos tisztség betöltetlen marad, elsősorban alkalmas és önként vállalkozó egyének hiánya miatt.

 

2003. augusztus 15. Ezen a napon volt...           ... kalendárium - ma
... 53 éve, 1950. augusztus 15-én megtartotta alakuló ülését az Ideiglenes Szentes Városi Tanács. A végrehajtó bizottság elnökévé Török János addigi polgármestert választották meg.
... 56 éve, 1947. aug. 15-én dr. Pétery József váci püspök felszentelte a Szent Anna templom mellett felállított Szent József-szobrot. (Az 1891-ben készült szobor a háború alatt megrongálódott. Felújítás után nem az eredeti helyére, a Lakos térre állították vissza, hanem a templom és a plébánia épülete közé.) 
... 75 éve, 1928. aug. 15-én elhunyt Papp Imre (1869-1928) állami népiskolai tanító, a külterületi iskolák igazgatója.
... 93 éve, 1910. augusztus 15-én megkezdődött az új szentesi városháza építése. (Tervezője Bohn Alajos műépítész.) 
... 109 éve, 1894. augusztus 15-én Tallián Béla főispán benyújtja lemondását. A belügyminiszter előterjesztésére az uralkodó elfogadja a lemondást, egyben kinevezi utódjául dr. Vadnay Andor belügyminiszteri osztálytanácsost.
... 129 éve, 1874. augusztus 15-én Északi Fény címen humorisztikus hetilap indul Szentesen. (Felelős szerkesztő: Kovács Károly. A lap 12 szám után, okt. 31-én megszűnik.)

 

2003. augusztus 14. Ezen a napon volt...           ... kalendárium - ma
... 31 éve, 1972. aug. 14-22. között Szentesen rendezték meg az Ifjúsági Barátság Vízilabda Kupa (IBV) nemzetközi bajnokságát.
... 88 éve, 1915. augusztus 14-én született Tokácsli Lajos festőművész, Szentes díszpolgára.
... 105 éve, 1898. aug. 14-én megalakult a Szentesi Kereskedők Egylete.

 

2003. augusztus 13. Ezen a napon volt...           ... kalendárium - ma
... 90 éve, 1913. aug. 13-án született dr. Nyíri Sándor református lelkész, gimnáziumi hitoktató, teológiai író, egyháztörténész.
... 154 éve, 1849. augusztus 13-án Görgey Artúr tábornok a honvédsereg főerőivel Világosnál leteszi a fegyvert. – Haynau kinevezi Gyulai Gaál Eduárdot a szegedi polgári kerület cs. kir. főbiztosává.

 

2003. augusztus 12. Ezen a napon volt...           ... kalendárium - ma
... 32 éve, 1971. aug. 12-én hunyt el vitéz dr. Bonczos Miklós (1897–1971) ügyvéd, Csongrád vármegye volt főispánja, Szentes 1939-1944 közötti országgyűlési képviselője, államtitkár, belügyminiszter. 
... 89 éve, 1914. augusztus 12-13. Az első Drina menti ütközetben a Monarchia csapatai vereséget szenvednek a szerbektől.

 

2003. augusztus 11. Ezen a napon volt...           ... kalendárium - ma
... 56 éve, 1947. aug. 11-én született Kun Sándor minőségellenőr, helytörténeti és malomipari kutató.
... 68 éve, 1935. augusztus 11-től a Szentesi Hírlap c. politikai napilap Csongrádmegyei Hírlapra változtatta a címét. (1938 májusától Szentesi Napló címen jelent meg.)
... 82 éve, 1921. aug. 11-én Noseda olasz tábornok vezetésével Szentesen időzött az Antant Jóvátételi Bizottságának küldöttsége, s felmérte a román megszállók által okozott károkat. (A román csapatok 1919. ápr. 29-től 1920. márc. 2-ig tartották megszállva Szentest és környékét, tetemes károkat okozva a városnak és az egyes lakosoknak.)
... 90 éve, 1913. aug. 11-én 52 éves korában elhunyt dr. Heltai Ferenc (1861-1913) jogász, közgazdasági szakíró, Budapest főpolgármestere, a főrendiház tagja, Szentes jeles szülötte.
... 91 éve, 1912. aug. 11-én megindult a Szentesi Reggeli Újság című társadalmi és közgazdasági napilap. (Kiadója Untermüller Ernő, felelős szerkesztője Szánthó Lajos.) 
... 116 éve, 1887. aug. 11-én a vallás- és közoktatásügyi minisztérium intézkedése alapján a gimnáziumi tanfolyammal egybekötött 6 osztályú szentesi polgári fiúiskola tisztán gimnáziummá alakult át, nyilvános jelleggel felruházva. 
... 131 éve, 1872. aug. 11-én új hetilap indult Szentesi Lap címen, amely több évtizeden át a város legjelentősebb sajtóorgánuma maradt. (Kiadója Cherrier János, első felelős szerkesztője Farkas Lajos.) 
... 136 éve, 1867. aug. 11-13. között a Szentesi Dalárda első díjat nyert az Aradon rendezett országos "dalárünnepélyen".

 

2003. augusztus 10. Ezen a napon volt...           ... kalendárium - ma
... 70 éve, 1933. aug. 10-én elhunyt Papp Antal (1861-1933) református népiskolai igazgató-tanár.
... 111 éve, 1892. aug. 10-13. között Szentesen vendégszerepelt Jászai Mari színművésznő.
... 132 éve, 1871. aug. 10-én Csongrád Vármegye Bizottmánya elfogadta a vármegye új szervezési és működési szabályrendeletét. A megye székhelye Szegvár maradt. A lakosság létszáma alapján (137406 fő) az alakítandó törvényhatósági bizottság (megyei közgyűlés) taglétszámát 274 főben állapították meg, amelynek felét a legtöbb adót fizetők (virilisek), a másik felét a választott képviselők alkotják. Szentes városát 44 virilis és 28 választott tag képviselhette.

 

2003. augusztus 9. Ezen a napon volt...           ... kalendárium - ma
... 67 éve, 1936. aug. 9-én a berlini Nyári Olimpián a görög-római (kötöttfogású) birkózás légsúlyú csoportjában Lőrincz Márton olimpiai bajnokságot nyert. (A győzelem emlékére kapott tölgyfa csemetét Szentesen ültette el 1937. márc. 29-én a Polgári Leányiskola (ma Petőfi Sándor Ált. Iskola) előtti parkban. Az azóta terebélyes olimpiai tölgy ma is látható, mellette emléktáblával.
... 89 éve, 1914. augusztus 9-én A kereskedelemügyi miniszter a háború tartamára felfüggeszti a vasárnapi munkaszünetet az iparban és a kereskedelemben.
... 102 éve, 1901. aug. 9-én született Szentesen dr. Barta János (1901-1988) irodalomtörténész, a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem tanszékvezető docense, majd rektora, a Magyar Irodalomtörténeti Társaság elnöke, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, a szentesi gimnázium volt növendéke. (Emlékét 1990 óta márványtábla őrzi a gimnázium falán.) 
... 134 éve, 1869. augusztus 9-én Szentes város közgyűlése elhatározza egy négy osztályú polgári fiúiskola és két osztályú leánytanoda felállítását.
... 153 éve, 1850. augusztus 9-én a Bécsben székelő Cs. Kir. Legfőbb Törvényszék Szentes kompromisszionális perében hozott elmarasztaló ítélet végrehajtását alaki okok miatt felfüggesztette.
... 154 éve, 1849. augusztus 9-én A honvédsereg Temesvárnál döntő vereséget szenved.
... 181 éve, 1822. aug. 9-én született, 1897. dec. 22-én hunyt el Zoó János tanár, festő, fényképész, tanonciskolai igazgató, volt 48-as tüzér.

 

2003. augusztus 8. Ezen a napon volt...           ... kalendárium - ma
... 89 éve, 1914. augusztus 8-án A Szentesi Ellenőr című újság – a helyi lapok közül egyedül – szót emel a háború értelmetlensége ellen. A lapot elkobozzák; dr. Lánczi Simon Pál lapszerkesztő ellen bűnvádi eljárás indul hatóság elleni izgatás és fegyveres erő elleni vétség címén.
... 125 éve, 1878. aug. 8-án Simonyi Ernőt ellenjelölt nélkül ismét Szentes város országgyűlési képviselőjévé választották. Simonyi másik két választókerületben is sikeresen szerepelt: Debrecenben legyőzte Tisza Kálmán miniszterelnököt, Szegeden pedig gróf Károlyi Sándort. Heteken át nyitott kérdés maradt, hogy melyik mandátumot fogadja el.
... 154 éve, 1849. augusztus 8-án Dobosy Lajos kormányzó alispán kinevezi Basa Józsefet Szentes polgármesterévé. A városi tisztikar összeállítása nehezen halad.

 

2003. augusztus 7. Ezen a napon volt...           ... kalendárium - ma
... 68 éve, 1935. augusztus 7-én 74 éves korában elhunyt Pap Lajos (1859-1935) református lelkész, hitoktató, aki 1888-tól szolgált Szentesen.
... 99 éve, 1904. augusztus 7-én A főváros munkássága tiltakozó felvonulást és gyűlést rendez a hatósági terror és a munkásszervezetek működését korlátozó rendelkezések ellen.
... 119 éve, 1884. augusztus 7-11. A Szentesi Dal- és Zeneegylet ezüstérmet nyer a miskolci országos dalárversenyen.

 

2003. augusztus 6. Ezen a napon volt...           ... kalendárium - ma
... 31 éve, 1972. aug. 6-án a Szentesi Vízmű SK vízilabda csapata Budapesten győzelmet aratott az Elektromos ellen, ezzel megnyerte az OB II-es bajnokságot és feljutott az OB I-be. Hosszú évek után újra lett OB I-es csapata Szentesnek és Csongrád megyének. (Edző dr. Rébeli Szabó József; a csapat tagjai: Szénászki, Dongó, Soós, Kádár, Pengő, Halász, Sípos, Bódi, Bors, Komlósi, Ikládi.)
... 142 éve, 1861. augusztus 6-án született dr. Molnár Jenő (1861-1926) ügyvéd, Szentes 1900–1910 közötti országgyűlési képviselője.

 

2003. augusztus 5. Ezen a napon volt...           ... kalendárium - ma
... 34 éve, 1969. augusztus 5-én A Legfelső Törvényszék elrendeli Oroszi Miklós és Talányi János kezesség melletti szabadlábra helyezését.
... 86 éve, 1917. aug. 5-én Szentes város képviselő-testülete határozatot hozott egy önálló ügyosztály felállításáról a közellátási és közélelmezési feladatok végzésére. (Az ügyosztály vezetője dr. Kiss Béla h. jogügyi tanácsnok lett.)
... 89 éve, 1914. augusztus 5-én Az Osztrák-Magyar Monarchia hadat üzen Oroszországnak.
... 129 éve, 1874. augusztus 5-én Rövid látogatásra Szentesre érkezik Révész Bálint, a tiszántúli református egyházkerület szuperintendense.
... 154 éve, 1849. augusztus 5-én A szőregi csatában a honvédsereg súlyos vereséget szenved.
... 170 éve, 1833. aug. 5-én született Csukás Benjamin (1833-1879) tanár, publicista, gimnáziumi igazgató, iskolaszéki elnök, városi képviselő, a szentesi református egyház főgondnoka.

 

2003. augusztus 4. Ezen a napon volt...           ... kalendárium - ma
... 93 éve, 1910. augusztus 4-én megkezdte működését az újonnan épített szentesi jéggyár.
... 126 éve, 1877. aug. 4-5-én Szentesen időzött Simonyi Ernő országgyűlési képviselő, s nyilvános beszámolót tartott parlamenti működéséről. 
... 142 éve, 1861. aug. 4-én 500-600 fős császári katonaság szállta meg Szentest a megtagadott adók behajtása végett. (A katonaság 10 napig tartózkodott a városban.)
... 154 éve, 1849. augusztus 4-én Temesváry királyi biztos kinevezi Dobosy Lajost Csongrád megye kormányzó alispánjává.

 

2003. augusztus 3. Ezen a napon volt...           ... kalendárium - ma
... 63 éve, 1940. augusztus 3-án született Négyesi János tanár, általános iskolai igazgató.
... 119 éve, 1884. augusztus 3-án 71 éves korában meghal Jurenák Eduárd földbirtokos, rövid ideig városi tanácsnok, majd polgármester; községi választmányi tag, megyei és városi képviselő, Szentes legvagyonosabb polgára.
... 137 éve, 1866. aug. 3-án 62 éves korában elhunyt Klauzál Gábor (1804–1866) ügyvéd, Csongrád vármegye volt országgyűlési követe, a reformellenzék tagja, az első felelős magyar kormány földművelés-, ipar- és kereskedelemügyi minisztere, Szentes város pártfogója. (1895-ben Joó Béla megfestette életnagyságú portréját, 1906-ban utcát, 1994-ben iskolát neveztek el róla Szentesen.)
... 154 éve, 1849. augusztus 3-án A császári csapatok Szentesről tovább vonulnak Hódmezővásárhelyre.

 

2003. augusztus 2. Ezen a napon volt...           ... kalendárium - ma
... 83 éve, 1920. augusztus 2-án született dr. Zsoldos Ferenc (1920-2003) ny. sebészfőorvos, szakíró, orvostörténész.
... 89 éve, 1914. augusztus 2-án Cicatricis Lajos főispán akciót indít a hadbavonultak családtagjainak segítésére. A segélyakció irányítására négy bizottság alakul.
... 106 éve, 1897. aug. 2-án ünnepélyesen letették a városi szálloda (Petőfi Szálló) alapkövét. Az építkezéssel párhuzamosan megtörtént a Zöldkoszorú nagyvendéglő elbontása. (Bontás alá került az 1874-ben létesített első állandó szentesi színkör fából készült épülete is.)
... 116 éve, 1887. aug. 2-án született Lovászy Károly költő, író, újságíró, lapszerkesztő, Szentes szülötte.
... 154 éve, 1849. augusztus 2-án A császári csapatok bevonulnak Szentesre. Haynau táborszernagy főserege Szegedre érkezik. – Gróf Cziráky János hadbiztos kinevezi Temesváry Istvánt Csongrád és Csanád megyék királyi biztosává.

 

2003. augusztus 1. Ezen a napon volt...           ... kalendárium - ma
... 36 éve, 1967. aug. 1-jén megkezdte működését a Szentes Járási és Városi Földhivatal.
... 77 éve, 1926. aug. 1-jén született Bese László keramikus, ny. katonatiszt.
... 91 éve, 1912. aug. 1-jén megkezdte működését a MÁV Szentesi Osztálymérnöksége. 
... 95 éve, 1908. aug. 1-jén született Nagyajtósi István (1908-1989) gimnáziumi tanár, irodalomtörténész, tankönyvíró, a Francia Akadémia lovagja.
... 97 éve, 1906. aug. 1-jén született dr. Kálmán Dezső (1906–1990) volt városi aljegyző, tanácsnok, levéltáros, családtörténész. 
... 104 éve, 1899. augusztus 1-jén Megindul Szentesen a Csongrádmegyei Hírlap című társadalmi, közgazdasági és vegyes tartalmú lap. (Kiadója Hollósy és Vajda, felelős szerkesztője Hollósy István. Az újság hamarosan a Sima Ferenc vezette ellenzéki mozgalom ellenfeleinek legfőbb orgánumává válik.)
... 120 éve, 1883. aug. 1-jén Filó János református lelkész és neje Gaál Róza nemes alapítványt tett egy református árvaház létesítésére.
... 154 éve, 1849. augusztus 1-jén A kormány és az országgyűlés Aradra helyezi át székhelyét. – Boros Sámuel polgármester és a szentesi tisztviselők többsége elhagyja a várost.

 

 Szentesi Évfordulónaptár - julius 

 

Szentes, 2003. 07. 23.


Összeállította: Tajnai Dóra és Tímár Ferenc

www.szentesinfo.hu/mozaik - friss hírek, képes tudósítások a város életéről

 

                    INTERNETES ÚJSÁG                   

a   TEAM Számítástechnika támogatásával