Az újság PDF-fájlként

XLIII. évfolyam 45. szám

2011. november 18.

Francia kitüntetés

A francia állam egyik legmagasabb kitüntetésében részesült Bácskainé Fazekas Márta a Francia Intézet felterjesztése alapján. A Horváth Mihály Gimnázium pedagógusa az Akadémia Pálma elnevezésű díjat szerdán a megyeházán vette át. A de Gaulle tábornok, köztársasági elnök által alapított Becsületrend egyik lovagi címét a francia nyelv és kultúra elkötelezett terjesztéséért adományozza a francia miniszterelnök.

Bácskainé Fazekas Márta több mint 30 éves tanári és kulturális tevékenysége indokolta a díj odaítélését, melyet François Laquieze, a Francia Nagykövetség együttműködési és kulturális tanácsosa, a Francia Intézet igazgatója tűzött fel kitüntetettnek a bensőséges ünnepségen.

2011. november 18.

Egyre szövevényesebb a Petőfi Szálló ügye

"Komplikált a történet, végkimenetele pedig kérdéses." (Fotó: Bíró Dániel)Újabb szállal bővült, s ezzel még szövevényesebbnek látszik a Petőfi Szálló ügye: egy internetes lap szerint a nagypolitika is beleszólt abba, mi legyen az épülettel. Zsohár Árpád szerdán a városházán tárgyalt, ahol kitartott amellett, hogy cége fejezhesse be a hotelfelújítást. Az önkormányzat döntéshozói jövő héten határoznak, hogy merre tovább.

Hétről hétre új információk szivárognak ki arról, mi vezethetett oda, hogy ez év végére nem fejeződhetett be a Petőfi Szálló felújítása. Először az Index közölt cikket arról, milyen peres vita folyik a beruházó Pendola Szentes Kft., a kivitelezésre szerződött Arcadom Zrt., valamint a közvetítő szerepet betöltő Lama Plus Kft. között. Nem sokkal később a propeller.hu írta meg, hogy eddig mintegy 700 millió forintot fordított a projekt előkészítésére a beruházó cég, az Arcadom pedig előbb 2,7 milliárdért, majd szerződésmódosítás után végül 3,5 milliárdért vállalta, hogy 14 hónap alatt elvégzi a munkát, 2010. októberében még sem vonult fel a területre, viszont később teljesítés nélkül két részszámlát állított ki közel 800 millió forint értékben.

2011. november 18.

Közmeghallgatás

A képviselő-testület a városháza dísztermében november 28-án, hétfőn 14 órakor közmeghallgatást tart az önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciójával kapcsolatban, melyre várja a város lakosságát, az intézmények, szervezetek képviselőit. A koncepció megtekinthető a polgármesteri hivatal 119-es számú szobájában, a városi könyvtárban, illetve a www.szentesinfo.hu/testulet honlapon.

2011. november 18.

Hány osztálya marad a kórháznak?

Csütörtökön, lapzártánk után fejeződött be a szentesi kórház vezetése és a Nemzeti Erőforrás Minisztérium egészségügyi szakállamtitkársága közötti egyeztetés az intézményt érintő átszervezésekről. Korában megírtuk, hogy az egészségügyi rendszer átalakítását megalapozó Semmelweis-terv szerint városi kórházi státuszba sorolnák a szentesi ellátóhelyet. Ezzel megegyezett a Heti Válaszban nemrég megjelent sajtóinformáció is. Hogy mielőbb tájékoztatni tudjuk olvasóinkat a csütörtöki tanácskozás eredményeiről, azzal a kéréssel fordultunk a hazai egészségügyet felügyelő Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézethez, hogy már jövő héten informáljanak a legfrissebb fejleményekről, vagy járuljanak hozzá ahhoz, hogy Várkonyi Katalin főigazgatónő nyilatkozzon lapunknak. Azt a választ kaptuk, hogy az intézmények átadás-átvételével kapcsolatos tárgyalások lezárultával a sajtót tájékoztatni fogják. Most e tárgyban türelmet kérnek, mivel még javában zajlanak a munkamegbeszélések. Ez azért is furcsa, mert Szócska Miklós egészségügyért felelős államtitkár többször is elmondta a médiának, hogy még novemberben lezárulnak az intézményekkel folytatott egyeztetések, az átadás-átvételnek pedig év végéig kell befejeződnie.

2011. november 18.

A kultúra szentélyei

A művelődés szentesi otthonai címmel könyv jelent meg Kruzslicz Pál tollából. Az apropót a Móricz Zsigmond Művelődési Ház életkora adta. Az a hatvan év, amelyből a szerző negyvenet töltött el a helyi közművelődésben. 1974. július 1-jétől a Móricz Zsigmond Művelődési Központ (akkortájt így nevezték) munkásművelődési előadója és kiállítás szervezője 1978-ig, majd a katonaság után 1980. május 1-jétől a művelődési központ igazgató-helyettese, a szakmai munka irányítója. 1984 decemberében nevezik ki igazgatónak.

Az ismertetést a Mó-ricczal kezdi. A kultúrház átadóünnepségét 1951-ben megtartották, és 1952 januárjában elkezdték tervezni a nagyrészt omladozó épület felújítását, átalakítását és berendezését. Eleinte nem volt elég szék, de még asztal sem. Azt követően, 1953. május 23-án a járási kultúrház újabb avatóünnepség részese lehetett. Akkor fogadták el az egybegyűltek, hogy vegye fel a nagy magyar író nevét.

2011. november 18.

Rotary-bál

Jótékonysági bált rendez a Szentes-Csongrádi Rotary Club november 26-án, szombaton 19 órakor a volt megyeházán. A már hagyományosnak számító bál bevételéből a tehetséges, de nehéz anyagi helyzetű fiatalokat, a határainkon túli magyar diákok nyári táboroztatását és a fogyatékkal élőket támogatják.

A 6. jótékonysági esten a szegvári Dobbantó Néptánc-együttes táncjátékára kerül sor a bálozók bevonásával, majd meglepetés játékokban ügyeskedhetnek a résztvevők. A hajnalig tartó mulatság programjában árverés is szerepel, a klubtagok által felajánlott tárgyakra, ezen kívül tombola is lesz értékes, különleges nyereményekkel. A talpalávalót a Murphy Band szolgáltatja.

Jegyvásárlással kapcsolatban Horváth Istvánt keressék az alábbi elérhetőségeken: 30/935-38-45, horvath.i@szentes.hu, paam@szentes.hu). Adományt is szívesen fogadnak, de támogatójegy vásárlásával is segíthető a célok megvalósítása.

2011. november 18.

Amiről a tizenévesek kérdeznek

Előadást hallhattak az érdeklődők a fábiánsebestyéni Arany János Általános Iskola 12-es termében "Amiről a tizenévesek kérdeznek" címmel november 12-én.

A két órás beszámolót egy rendezvénysorozat részeként tartották, melynek rendezési jogát egy a Vöröskereszt által kiírt pályázaton nyerte el az iskola. A pályázat elindítója és a rendezvénysorozat főszervezője Felföldiné Virág Klára tanítónő.

A "Jeles Napok" című projekt célja, hogy közelebbről megismertesse az embereket a Vöröskereszt eszméjével, továbbá, hogy felhívja a figyelmet a drog- és AIDS-prevencióra. az egészséges életmódra úgy, mint a szegénység elleni küzdelemre vagy esélyegyenlőségre.

Nem csak Fábiánsebes-tyénből, de Árpádhalomról, Eperjesről és sokan Szentesről is érkeztek az előadásra, mely minden korosztály érdeklődését.

A hallgatóság dr. Gyovai Gabriella szülész-nőgyógyász szakorvos vetítéssel egybekötött előadását kísérhette figyelemmel, s tudhatta meg, miről is kérdeznek a mai fiatalok. A doktornő őszintén, mindenki számára érthetően és világosan beszélt a jelenkort foglalkoztató alkohol-, drog-, dohányzási és párkapcsolati problémákról. Sok érdekes történettel és illusztrációval szemléltette, hogy a nehézségek miért alakulhatnak ki. Biztosított mindenkit, hogy segítséget kérni soha nem szégyen és soha nem késő. Beszámolóját úgy építette fel, hogy még az alsó tagozatos kicsik is szó nélkül, mozdulatlanul figyelték.

Gyovai doktornő előadása után Lakatos Donatella orvostanhallgató tartott beszámolót a Facebook hatásairól, mely szintén érdekes téma a fiatalok körében, de egyre népszerűbb az idősebb generáció számára is. Szó volt a közösségi oldal feltalálóiról, kialakulásáról, illetve előnyeiről és hátrányairól s meglepődve hallhattuk, hogy naponta mindössze 25 perc eltöltése ajánlott a számítógép monitorja előtt.

A program november 18-án, pénteken 17 órától "Az iskola és a család kapcsolata" című előadással folytatódik.

F. A.

2011. november 18.

A nyolcosztályos iskolák

Az elemi népiskolák története Szentesen (XVI.)

Bizonyítvány az államosítás előtt és után1945 tavaszán megkezdődött a hazai közoktatás átszervezése. Az ideiglenes nemzeti kormány 1945. aug. 16-án miniszterelnöki rendelettel intézkedett az új nyolcosztályos általános iskolák létesítéséről, és a tankötelezettség 14 éves korig való felemeléséről. A rendelet kitért az általános iskolák ingyenes és kötelező voltára, feladatául pedig a 6–14 éves gyermekek számára azonos műveltségi anyag közvetítésével azonos műveltségi szint elérését jelölte meg. 1946-ban jelent meg az általános iskolai tanterv, melyben a humán és természettudományos tárgyak egyensúlyban voltak, ötödik osztálytól kezdve kötelezően szerepelt egy élő idegen nyelv, mely lehetett a korábban előírt német helyett angol, francia vagy orosz is. Választható volt a latin nyelv, vagy a kereskedelmi és gazdasági ismeretek tanulása. 1946/47-ben többségében még az egyházak működtették az általános iskolákat. Országosan 1216 katolikus, 513 református, 168 evangélikus, 14 ortodox, 11 izraelita és 1 unitárius általános iskolában folyt oktatás. Ugyanekkor 594 állami és 340 községi fenntartású iskola állt a 6–14 éves korosztály rendelkezésére.

2011. november 18.

Szentes egy szegvári szemével...

Olvasóink írják

Negyven évvel ezelőtt esőben és sárban, hóban és fagyban kerékpárral jártam dolgozni Szentesre. Munkanapokon reggel fél ötkor találkoztam munkahelyi vezetőmmel Szegvár főterén, majd irány a szentesi reptér. Ma harminckét buszjárat közlekedik Szegvár és Szentes között, kiválóan képzett buszvezetőkkel. Nem csoda, hogy a szegváriak jelentős része Szentesre jár tanulni, dolgozni és szórakozni.

Szentes gyors és esztétikus fejlődése 1986 óta érzékelhető igazán. Fejlődik és igyekszik megőrizni mezővárosi hangulatát. Ez utóbbi jól érzékelhető a szentesi piac hangulatában vagy Labádi Lajosnak a Szentesi Életben megjelenő írásaiban. Rokonszenvvel figyeltem a szentesi polgárok és önkormányzat küzdelmét a liget korszerűsítéséért és a Petőfi utcai "olimpikon fa" megmentéséért.

Mi, szegváriak a szép fák vonatkozásában sokkal praktikusabban gondolkodunk. Egy közel 150 cm átmérőjű fát vágtunk ki a falu közepén mert útjában volt egy hosszútávú kerékpárút elképzelésének. Csak a feldarabolt ágakkal megtelt négy nagy rakterű teherautó. El lehet képzelni milyen sok szerény jövedelmű szegvárinak jutott ebből tüzelő segély formájában...

Más. Hiába élem életem nagy részét Szentesen, a színházi épület állapotát - ahol Benkó és Molnár koncerteket tapsoltam végig - nem tudom megemészteni. Talán ezért... egyenesen szörnyű ez a tartós rossz kinézete... Talán csak a városi vizelde látványa zavaró, de nem ennyire. A szegváriaknak nincsenek Cols Mer-i (vidám francia film) önkormányzathoz hasonló gondjai, színház vonatkozásában pedig kifejezetten kedvező pozícióba kerültünk. Szépen halad a művelődési otthonuk feljavítása, amely bizonyára színi előadásoknak is helyet fog adni. Már látom, hogy a művelődésre vágyó szentesiek, zsigerháti, D-oldali, Kórógy-parti, tételháti és szőlők -alji szegváriak hogyan özönlenek egy Grecsó-bemutatóra, vagy „Belga“ koncertre. A Grecsó-esten magukra ismerhetnek. Egy Belga-est pedig a heraldikában jártas kockás-horvátok, nyestes-dalmátok, a sasos-fiumei-halászok, a napos-holdas-sasos-héttornyos fejedelmiek érdeklődését is felkeltené. Alkalomhoz illő zászló már van. Fényes szellők lengetik az önkormányzat homlokzatán. Már csak a színház hiányzik. Főként Szentesen. Mert Szegváron lesz, az biztos...

Mészáros Imre
Szegvár

2011. november 18.

Istentiszteletek

Olvasóink írják

Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon: Szentmise: pénteken 15 óra.

Evangelikus templom: Istentisztelet: vasárnap 9 óra. 20-án igét hirdet Gáncs Péter, a Déli Evangelikus Egyházkerület püspöke.

Felsőpárti református templom: Istentisztelet és vasárnapi iskola: vasárnap 9 óra. Konfirmációi előkészület: vasárnap 10 óra. Imaóra: vasárnap 17 óra. Bibliaóra: csütörtök 16 óra.

Jézus Szíve-templom: Szentmisék: szerda, péntek és vasárnap 8 óra. 20-án, vasárnap Szent Ezsébet-napi kenyérszentelés is lesz.

Kórházkápolna: Szentmise: vasárnap 17 óra. 20-án, vasárnap 16 óra.: r. kat. imaóra.

Református imaház: Gyermek istentisztelet: vasárnap 10 óra.

Református nagytemplom: Istentisztelet: vasárnap 10 óra.

Szent Anna-templom: Szentmisék: hétfőtől szombatig 17 óra, vasárnap 10 óra. 20-án, vasárnap Szent Erzsébet-napi kenyérszentelés is lesz.

Szent Miklós-görögkeleti templom: Szent Liturgia: 20-án, vasárnap.

Szentesi Református Idősek Otthona: Vasárnap 8.30 óra: ref. Istentisztelet; kedd 16 óra: r. kat. Szentmise, szerda 16 óra: Bibliaóra.

Katolikus egyházi hírek: 20-án, vasárnap minden katolikus szentmisén gyűjtés az Országos Karitász javára. 26-án, szombaton 9 órától adventi koszorúkészítés lesz a Szent Anna Plébánián.

Az első adventi gyertya meggyújtása minden katolikus templomban 27-én, a vasárnapi szentmise keretében lesz.

2011. november 18.

Gondolatok

Gondot okoz a magyar helyesírás? A teendő egyszerű: olvass többet, sokat. Szeretnéd, ha a gyermeked gond nélkül megtanulná a helyesírást? Adj neki rendszeresen jó olvasni valót, és a legkisebb javulásért is dicsérd meg.

Nem az én ötletem, csupán sietek továbbadni: "Töltetlen fegyver és vétlen lövés nincs." Ha egy is a közeledbe kerül, ne nyúlj hozzá. Így soha nem okozol bajt.

Nekem újdonság, hátha neked is az: csak a róka ravasz, a fegyvernek elsütő billentyűje van. Ki hitte volna?! Látod, a jó pap is holtig tanul. Még ilyet is!

Különös szalagcím szúrja a szemedet: "Cseréptörést vállalok." Értem, értem, hogy valaki egyetlen ütéssel több cserepet is képes eltörni. De minek? Hasznosabb ennél akár csak egyetlen használt cserepet is megtisztítani és újra beépíteni.

Kevés a börtön, túl sok az elítélt? Van okosabb megoldás, mint új börtönöket építeni: a kisebb súlyú vétségekre, ahol csak lehet, pénzbüntetést kell kiróni. Sokan vannak, akiket ez jobban visszatart az elkövetéstől.

Dr. Imre Ernő

2011. november 18.

Az onkológia fontos a szakmának és a betegeknek

Húsz éve vált önállóvá a Dr. Bugyi István Kórház Onkológiai Osztálya, ez alkalomból jubileumi emlékülést tartott a volt megyeházán. A kutatók 1974-ből találhatnak először adatot arról, hogy kemoterápiát adtak daganatos betegnek a szentesi intézményben. Rendszeresen 1976-tól kezdődött el a tevékenység. A vidéki kórházak közül az elsők között mi voltunk az elsők, nyomatékosítja az időpontot ifj. Kispál Mihály osztályvezető főorvos (képünkön). Tőle tudjuk, hogy édesapja, id. Kispál Mihály főorvos kezdte a gyógyító munkát Szentesen, a belgyógyászati osztály B részlegében. Később annyira megemelkedett a beteglétszám, hogy látszott, bővíteni kell az ágyszámot. 1991-re nyílt lehetőség arra, hogy önálló részleggé alakuljanak. 1996-ban pedig felvehették a klinikai onkológiai osztály nevet, akkor lett 30 ágyas az osztály.

2011. november 18.

Átadták a Köszönet-okleveleket

Van, hogy a segítő is problémákkal küzd

Ismét együtt ünnepeltek a szociális szféra dolgozóiA szociális munka napját (november 12.) minden évben megünnepli az önkormányzat. Ez az ünnepi esemény jó alkalom a szociális szféra különböző területein dolgozó szakembereknek a találkozásra.

A nap mint nap embert próbáló helyzeteket megoldó dolgozóknak előbb a Rákóczi utcai óvoda Katica csoportja kedveskedett énekes-játékos műsorral, majd őket köszöntötte Szirbik Imre polgármester is a héten a központi konyha ebédlőjében tartott ünnepségen.

Helytállás, szeretet, önzetlen segítség a jellemzői azoknak az embereknek, akik a legkisebbektől kezdve a hátrányos helyzetűeken át az idősekig foglalkoznak hivatásszerűen a segítségre szorulókkal, fogalmazott a polgármester. Ráadásul ők sokszor ugyanolyan gondokkal küzdenek, mint a rászorulók, de azokat munkájuk idejére otthon hagyják, s vállukra veszik a másokét, majd hazatérve ismét a saját problémáikkal kell foglalkozniuk. Bár munkájuk megfizethetetlen, azért persze, jobban is meg lehetne fizetni, mondta Szirbik Imre, s hozzátette: az emberi köszönet, s a munkájuk eredménye is legalább olyan súlyú.

2011. november 18.

Kedvezőbb összegek

Változtak a közgyógyellátás kiadásának feltételei

Dr. Chomiak Waldemar önkormányzati képviselő (Fidesz) módosító javaslatával együtt a szentesi képviselő-testület szeptember 27-i ülésén elfogadta az új szociális rendeletet, mely szabályozza többek között a közgyógyellátási jogosultsági értékhatárokat.

Dr. Chomiak Waldemar kifogásolta, hogy az előző rendeletben túl magas összegek szerepeltek a közgyógyellátás odaítélés értékhatárainál, különösképp a kivételes méltányosság esetében. Itt csak akkor volt megállapítható a jogosultság, ha az adott személy jövedeleme nem haladta meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 220 százalékát, azaz a 62700 forintot, és az igazolt gyógyszerellátás költsége elérte vagy meghaladta a nyugdíjminimum 25 százalékát, azaz legalább 7125 forint volt.

A háziorvosként is praktizáló városatya hivatkozva a saját körzetében tapasztaltakra igazságtalannak tartotta az Egészségbiztosítási Pénztár Szakigazgatási Szerve által legtöbbször 6000 forintban maximalizált és így igazolt gyógyszerköltséget, mivel sok esetben a háziorvos által a betege számára igazolt gyógyszerköltség meghaladta a 6000 forintot. Ez az összeg pedig nem érte el a rendeletben meghatározott 7125 forintot, így beteg nem vált jogosulttá a közgyógyellátásra.

Elfogadva dr. Chomiak Waldemar módosító javaslatát, a képviselő-testület a kivételes méltányosságból adható közgyógyellátás jogosultságát meghatározó jövedelem felső határát 65 550 forintra emelte és egyben az igazolt gyógyító ellátás költségét 7125 forintról 5700 forintra csökkentette.

A rendelet október közepétől hatályba lépett, ezért azok esetében, akik alacsony gyógyszerköltség, illetve túl magas jövedelem miatt elutasították korábban a közgyógyellátás kiadását, érdemes felkeresniük a szentesi szociálpolitikai osztályt.

2011. november 18.

Márton és a libák

A rendezvényen nagy sikere volt a Grimm Busz SzínháznakSzombaton gyerekzsivajtól volt hangos a Kurca partján a Dózsa-ház.

A Hungerit Zrt. támogatásával és a Koszta József Múzeum szervezésében az elmúlt hétvégén vidám programokkal várták a gyermekeket és szüleiket egy tartalmas, szórakoztató délutánra a Közösségi térben.

Oroszné Rónyai Éva múzeumpedagógus örömmel tapasztalta, milyen nagy számban jöttek el. Mint mondta: a rendezvény egyik célja, hogy a múzeum is nyisson a város és a környékbeli lakosság felé.

Most a Márton-napi hagyományokra kívánják felhívni a figyelmet, így a gyermekek megtudhatták, hogy Márton egy nagyon szerény, de nemes lelkű pap volt, akit szerettek volna püspöknek kinevezni. Márton elbújt a libaólba, hogy ne találják meg. A libák azonban hangos gágogással elárulták. Ezután ki is nevezték püspöknek, s olyan jól végezte a munkáját, hogy később szentté is avatták.

A Márton-napi libákkal kapcsolatban hirdettek egy rajzpályázatot, ahol óvodás és általános iskolás gyermekek rajzolhatták le, mit gondolnak a libákról.

A megtömött, hízott libák Márton-napra kerültek az asztalokra, és a liba mellcsontjából lehetett következtetni a télre, a karácsonyi időszakra. Ha fehér színű volt a mellcsont, akkor fehér karácsonyra számítottak a régi öregek, ha sötétebb volt, akkor bizony hómentes lehetett az ünnep, tudtuk meg dr. Nagy Vera előadásából.

A program egyik kiemelkedő része volt a szegedi Grimm Busz Színház Hetet egy csapásra című előadása, majd az ülésben megpihent gyermekeket gyermekjátékokba, vetélkedőbe, kézműves foglalkozásokba vonták be. A délutánt a szegvári Dobbantó néptáncegyüttes fergeteges bemutatója, valamint népi játékok és táncház zárta.

Garai Sz. Imre

2011. november 18.

Torzók a Somogyi Béla utcán

Két torzó éktelenkedik évek óta a Somogyi Béla utcán: a Kossuth utcai kereszteződésnél a Ciprus üzletház, míg a Daru utcánál a Szent György-kápolna. Jövőre lesz tíz éve, hogy a kereskedelmi célokat szolgáló sarokház építése megkezdődött. Az eredeti elképzelések úgy szóltak – és erről 2002-ben lapunkban is beszámoltunk –, hogy már 2003-ban megnyílhat a szolgáltató központ, ahol a földszinten üzlethelyiségeket alakítottak ki, az emeletre pedig vendéglátó egységet terveztek, és a tetőtérnek is szántak funkciót. Évekig tartó bénultság után néhány esztendeje megint lendületet vett a beruházás, de az utóbbi időszakban ismét nincs mozgolódás. Megkerestük a tulajdonost, hogy megkérdezzük, mi hátráltatja a befejezést, és várhatóan mikor lehet fogadókész a sarokház, de elhárította érdeklődésünket.

Közlékenyebbek voltak a 2006 óta épülő Szent György kápolna építtetői. Az „Emléktorony a Háborúk és Terror Áldozatainak Szent György Kápolna Alapítvány“ elnökétől, Fekete Andreától megtudtuk: Szentesről eddig 400 ezer forint adomány gyűlt össze, de ezt az összeget és a korábbi felajánlásokat már elköltötték az építményre. A szervezetnek bő egy éve maradt arra, hogy az érvényes építési engedély lejárta előtt befejezze az emlékmű állítását. A jelenleg 6 méter magas talapzatot 8 méteresre kell építeni, erre állítanák föl a 4 méter magas, egy imára kulcsolt kezet ábrázoló szobrot. Az eredeti elképzelés szerint bronzból készült volna a műalkotás, de a magas költségek miatt fehér mészkőből vagy márványból faragják majd ki. Mindehhez közel 5 millió forintot kell összegyűjtenie az alapítványnak. Fekete Andrea elmondta, még ebben az évben 2000 téglajegyet bocsátanak ki, amit darabonként 2000 forintért vásárolhatnak majd meg a kezdeményezés támogatói. A gyűjtésbe más helyi civil szervezetek is be fognak kapcsolódni.

B.D.

2011. november 18.

Két csoportban angoloznak

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program támogatási rendszeréhez 2008-ban sikeresen nyújtott be közösen pályázatot Szentesről három közművelődési intézmény. A Szentes Városi Könyvtár, a Szentesi Művelődési Központ és a Jövőnkért Alapfokú Művészetoktatási Intézmény a TÁMOP-3.2.3-08/1-2009-0038 számon "Szentesi Közművelődési Intézmények a Felnőttoktatás Megújításáért" címmel nyert el jelentős támogatást.

A pályázat keretében a Szentesi Művelődési Központ térítésmentes, 3 modulos, 250 órás "Angol KER A2 - alapszint" elnevezésű nyelvtanfolyami képzést tartott 2010. január 26. és 2011. február 24. között. A 32 jelentkezőből 26 fő tett 3 modulos sikeres záróvizsgát.

A pályázat feltétele egy 5 éves fenntartási időszak. A Szentesi Művelődési Központ 2011. szeptember hónapban meghirdette az intenzív kezdő 120 órás angol nyelvtanfolyamát, melyre akkora érdeklődés volt, hogy 2 csoportot kellett indítani, 15-15 fővel! A tanfolyam az egyik csoportnak október 10-én indult, hétfő-szerdai napokon 17-18.30-ig tartanak az órák. A másik csoportnak egy nappal később volt az első órája, nekik kedd-csütörtöki napokon szintén 17-18.30-ig tartanak a foglalkozások. Mindkét csoport áprilisban fejezi be a tanfolyamot, és igény esetén haladóként folytathatják a tanulást.

A tanfolyam ideje alatt a Szentesi Művelődési Központ ingyenesen biztosítja a tankönyvet, a szótárakat, ill. egy szójegyzéket is. Az órákon tapasztalt középiskolai tanárok oktatnak a pályázat során beszerzett modern technikai eszközök segítségével.

2011. november 18.

A Graffiti nem illik a képbe

Hétvégén rendezték az idei utolsó koncerteket a Graffiti Klubban – a népszerű szórakozóhely bezár, mert az üzemeltetőnek megszűnt a bérleti szerződése, és 340 ezer forintos tartozást halmozott fel. Hogy tavasszal újra kinyithat-e a klub, az a képviselő-testületen múlik, felmerült ugyanis, hogy újra sportszállóként hasznosítsák az épületet.

Lehet, hogy végleg lakat kerül az egykori sportszálló tetőterében működő Graffiti Klubra. Ennek eshetősége kissé felkorbácsolta az indulatokat: internetes közösségi oldalakon és véleményportálokon többen tiltakoztak, és jelezték, hogy értetlenül szemlélik az eseményeket. A fiatalok körében nagyon népszerű hétvégi szórakozóhely üzemeltetőjétől, Arató Mátyástól megtudtuk, valóban megszűnt a tetőtéri helyiségre vonatkozó bérleti szerződés szeptember végével, azóta alkalmi megállapodások keretében használhatták a termet. A klub vezetője lapunknak elismerte, 340 ezer forintos tartozást halmozott fel, s ezt rövid határidőn belül nem is tudta volna rendezni. Ezért abban egyeztek meg a Sportközpont igazgatójával, hogy ameddig nincs szükség fűtésre – aminek költségét képtelenek kitermelni –, megtartják lekötött programjaikat, bevételeikből pedig törlesztik az adósságukat.

2011. november 18.

Tényleg őrült írek?

A kérdés arról a Firkin zenekarról szól, amelyik november 25-én pénteken 19 órától koncertezik majd az ifjúsági házban, az Ír KocsmaSó keretében. (Előtte egy órával élőzenés táncház kezdődik.) Íme a lehetséges válaszok: Naná! Ugyan már! Dehogyis! Tévedés ne essék: ezek nem az egyetlen helyes választ jelölik. A helyzet az, hogy mindhárom egyszerre igaz rájuk! Máris megmagyarázom, sorra véve a variánsokat.

1./ Naná, hogy őrültek! Normális dolog úgy jönni el Szentesre játszani, hogy nem szednek belépőt, és még ők osztanak sört a közönségnek? Gyorsan belátható, hogy alapos pszichiátriai kivizsgálásra szorul a társaság, viszont jó lesz sietni a bulira, mert Firkin sört csak az első 150 érkező kaphat!

2./ Ugyan már! Nem is írek! Magyarok azok öcsém, egy szálig! Hogy ír muzsikát nyomnak úgy, ahogyan senki más, beleértve a Poguest is? Hát… ha csak úgy nem!

3./ Dehogyis őrültek! Nagyon is tudatosan működő, a tagjait alaposan megválogató együttes a Firkin! A zenekarvezető-fuvolás és a hegedűs lány a klasszikus muzsika frontjáról szabadságoltatták magukat. A dobos élvonalbeli metálbandát erősített korábban. A basszusgitáros alapos jazz-képzésben részesült. A gitáros srác vérbeli rocker! A két énekes egyike – aki több hangszeren is játszik – főállásban színházi rendező. A másik pedig fanatikus elkötelezettje az ír zenének.

Hogy mi jön ki ebből a nem kicsit furcsa mixből? Nos, olyan originális ír punk-rock (dacára, hogy "született" punkzenész nincs a bandában), aminek kanadai klubokban is csodájára járnak! A szentesit közvetlenül megelőző fellépésük Ausztriában volt. Németországban pedig olyannyira rendszeres vendégek, hogy már 2014-re (!) is él egy meghívásuk! Három éve léteznek, azóta két albumot készítettek. (Egyelőre, de tessék figyelni a híreket!) Az első slágeresebb, a második zeneileg érettebb. A Firkin legfőbb erőssége azonban a koncertezés. Olyan hangulatot tudnak teremteni, hogy azt a nézőt is képesek "megfirkinizálni", aki véletlenül tévedt eléjük.

Itt a remek alkalom készakarva eljönni! Ritkán mondok ilyet, ám most eljött az ideje: önmaga ellensége, aki kihagyja ezt a bulit!

Olasz Sándor

2011. november 18.

Ismét az országoson

Az idén is sikerült! A Koszta József Általános Iskola 4. A osztályának "Négy kicsi legó" nevű csapata első helyezést ért el a Bolyai Matematika Csapatverseny megyei fordulóján, s ezzel – csakúgy, mint tavaly – részt vehet az országos döntőn.

A csapat tagjai: Halász Loránd, Páger Gréta, Szilágyi Anna, Urbancsok Evelin

Felkészítő: Olaszné Vincze Gabriella

* * *

A Görgey Artúr Történelmi Emlékversenyen – ahol 50 csapat vett részt a régióból – a Koszta József Általános Iskola 8. osztályos csapata a nagyon szoros versenyben a 2. helyezést érte el. A Gugolya Vanda, Elefánti Emma és Szubolty Brúnó alkotta csapatot Szelesné Mohácsi Éva készítette fel a II. Rákóczi Ferenc és kora témakörből. A Bocskay István, Makai Edit, Sarusi Kis Benedek alkotta csapat pedig 10. lett.

2011. november 18.

Ünnepel a Móricz

Hatvan éves a szentesi kultúrház

November 21. hétfő 18 óra
Móricz Zsigmond
Művelődési Ház
– Dokumentum kiállítás megnyitó a levéltár anyagából a hatvan évről, rendezvényekről, és az intézményekről; a kiállítást rendezte: Labádi Lajos
– Születésnapi köszöntőt mond: Szirbik Imre, Szentes város polgármestere
– Ünnepi fogadás pohárköszöntők
– Könyvbemutató: Kruzs-licz Pál: A művelődés szentesi otthonai

November 22. kedd 18 óra
Művelődési és Ifjúsági Ház
– A Szentesi Fotókör (1953-2011) kiállítása az intézményekről, rendezvényekről és a fotókör életéről
A kiállítást megnyitja: Kruzslicz Pál újságíró

November 22. kedd 18.30
Művelődési és Ifjúsági Ház
– Amatőrmozi: bemutató a Szentesi Amatőrfilm klub filmjeiből
Összeállította: Köller István

November 23. szerda 19 óra
Művelődési és Ifjúsági Ház
– Hatvan éves a kultúrház!
a Szentesi Dumaszínház előadása, Kőhalmi Zoltán és Dombóvári István estje

November 24. 16 óra
Művelődési és Ifjúsági Ház
– Városi Gólyavetélkedő az évforduló jegyében

November 25. 14 óra
Móricz Zsigmond Művelődési Ház
– Köszöntjük a 60 éveseket!
– Túl az Óperencián
– Leblanc Győző és Tóth Éva műsora

2011. november 18.

Filmklub

A városi könyvtárban működő filmklubban Az angol, aki a dombra ment fel című angol vígjátékot vetítik november 23-án, szerdán 18 órakor.

1917-et írunk, az első világháború pusztít a kontinensen. Nagy-Britanniából minden katonai szolgálatra alkalmas ember a francia fronton van. Az otthon maradottak – asszonyok, gyermekek és harcképtelen férfiak – a hátországi háborús tevékenységből veszik ki részüket. Amikor az angol térképrajzoló, Reginald Anson és társa, George Garrad megérkezik a Ffynnon Garw nevű walesi falucskába, hogy felmérjék a falu mellett emelkedő, ugyancsak Ffynnon Garw nevű hegyet, a falu büszkeségét és földrajzi nevezetességét, szembetalálják magukat egy csapat olyan elszánt és különc walesivel, akiket még elképzelni is nehéz.

2011. november 18.

Játék a színekkel

Kispálné Fejes Erzsébet (képünkön) művésztanár kiállításának a városi könyvtár adott helyet, ahol a táj, a környezet, a fák, a bokrok voltak a főszereplők. A képek nagy része olyan, mintha mindenki ismerné azt a helyet, amit ábrázol. Mintha már jártunk volna ott, itt vannak mellettünk, csak nem mindenki veszi észre az adott látványt. A képek előterében szinte atomi pontossággal kidolgozott fák láthatók, élethűen éles színekkel. Itt mindenki érti, hogy a művész mit akart, és mit festett. A festményekből sugárzik a béke és a nyugalom, illetve a valóságos környezet szépsége.

– Az én képeim nem biztos, hogy a természeti környezet hű másai. Én egy kicsit szerkesztem is a képeket – kezdte mondanivalóját Kispálné Fejes Erzsébet. A témák kiválasztásában sokszor az adott pillanat, az adott helyszínből, a környezetből kisugárzó érzés dönt. Volt, hogy horgászás közben eltévedtem, és olyan tájra kerültem, ahol még soha nem jártam. De a képeimben megjelennek a hazai vagy a külföldi utazásaim emlékei is, amelyeket filmen vagy éppen fényképeken is megörökítettem. A kép mélységét az előtérben álló fák, bokrok részletes kidolgozásával és a háttér tünékeny, kissé elmosódott ábrázolásával próbálom érzékeltetni. Az alkotás nem mindig megy. Hiába van meg minden, ami szükséges, ha nincs meg a kellő hangulat, akkor nem sikerül a kép.

A kiállítás december 8-ig tekinthető meg a könyvtár nyitva tartási ideje alatt.

2011. november 18.

Hibátlan volt a támadójáték

Öt gólt szerzett idegenben az Újszentiván vendégeként, és magabiztosan gyűjtötte be a három bajnoki pontot a Szentesi Kinizsi megyei másodosztályú labdarúgó csapata. Az 5-2-es győzelmével a Szentes egy pozíciót tudott javítani a táblázaton, így most a nyolcadik helyen áll.

A Poszler – Németh, Vincze, Szabó (Polyák Cs.), Kánvási, Nagy (Tolnai), Polyák A. (Pengő), Hidas (Tóth L.), Gránicz (Páger), Bordács, Debreczeni összeállítású Kinizsi a kezdést követően azonnal magához ragadta a kezdeményezést, az agresszív letámadás láthatóan megzavarta a hazaiakat. A 10. percben Gránicz góljával már nálunk volt az előny. Hidas kétszer is bevette az ellenfél kapuját, majd a szünetet követően Vincze lőtt kapásból a kapuba. A végén Nagy István volt eredményes. – Úgy érzem ilyen arányban is megérdemelten nyertünk, több helyzetet dolgoztunk ki, kapufát lőttünk, egyszóval jól játszottunk – értékelte a látottakat Bozóki Zoltán vezetőedző. – Az ifjúsági csapatunk is nyerni tudott 3-1-re, ők továbbra is a második helyen állnak a tabellán. Hétvégén a Csengelét fogadjuk, ellenfelünk mindössze 5 pontot gyűjtött, de nem szabad, hogy ez elaltasson bennünket, ha ugyanis túlságosan elbízzák magukat a játékosok, akkor saját magunknak tesszük nehézzé a mérkőzést. Mindenképpen a három pont begyűjtésére számítok.

A Csengele elleni bajnoki szombaton, 13 órakor kezdődik a Pusztai László Sporttelepen, előtte 11 órakor az ifik mérkőznek meg egymással.

hv

2011. november 18.

Maradt még Bertókban pár menet

Csupán 3 percig, de győztesként láthatta Robit (jobbról) hazai közönségeBeszédes adatok: 11 év kihagyás, 7 hetes felkészülés, végül 3 perc a ringben. Mind Bertók Róbert szombati győztes mérkőzéséhez kötődik, mely után a szentesi sportszervező és egykori ökölvívó szándéka szerint végleg szögre akasztja a kesztyűt.

De hogy ne szaladjunk ennyire előre, emlékezzünk meg a Szentesi Kinizsi TE (SZITE) és a Felix Promotion múlt heti küzdősport gálájának szentesi vonatkozású felvezető mérkőzéseiről. Sajnálatos módon ekkor még nem helybeli győzteseknek tapsolhattunk, hiszen a SZITE öklözőinek (Petrovics István, Faur Csaba, Nagy Imre) nem sok babér termett ellenfeleikkel szemben. A hazai publikumnak azonban ennél sokkal nagyobb hiányérzete volt, mert azt a korábbi válogatott, magyar bajnok ökölvívót, kick-box világbajnokot várta, aki a szentesi ringbe már több mint 100 mérkőzést szervezett, őt magát azonban még nem láthatták idehaza bunyózni. Bertók Róbert a 11. gálának épp ezért a Premier és búcsúmérkőzés címet adta, és 11 évvel az utolsó amatőr bokszmecscse után nekilátott az edzésnek, egykori mestere, Gál László irányításával.

2011. november 18.

Meccs a kupagyőztes ellen

Három hét szünetet követően ismét bajnoki mérkőzést játszik a Kaló- MÉH- CS&K- Szentesi VK férfi vízilabdacsapata. A mieinkre két nehéz összecsapás vár, és egyiken sem mi vagyunk az esélyesek. Szombaton a Debrecen, hétfőn a Szeged vendége lesz Lukács Dénes együttese, és mint a tréner fogalmazott, ezeket a találkozókat a december eleji, két létfontosságú bajnokira való felkészülésre használják.

– Erős csapat a Debrecen, a Szeged Magyar Kupát nyert az elmúlt hétvégén, de szeretnénk e csapatok ellen is jól játszani, gólokat lőni. Hosszú volt a három hét, így az Eger elleni mérkőzésünket követően mini alapozást végeztünk, majd az egyiptomi bajnokcsapattal készültünk négy napon keresztül. Sokat kétkapuztunk, egy hivatalos meccset is játszottunk, hasznos volt a gyakorlás, hiszen december 3-án a Ferencváros ellen itthon, két nappal később idegenben az OSC ellen játszunk borzasztóan fontos mérkőzéseket.

A csapat fiatalabb része már hét közben sem pihent, hiszen hazai medencében a Komjádi-kupa aktuális fordulójában kellett két mérkőzést lejátszani a Csongrád és a Szeged csapatai ellen. A felnőtt keretből hat játékos érintett ebben a kupasorozatban, ők tehát biztos játékban lesznek a szombati bajnoki előtt…

H.V.

2011. november 18.

Újra dobogón a dzsúdós lányok

Kalydy Patrícia, Gila Nóra és Fekete MónikaA Pollák DSE dzsúdósai az I. osztályú felnőtt országos egyéni bajnokságon, Kecskeméten három dobogós helyezésrt értek el. -78 kg-ban Gila Nóra 2., Kalydy Patrícia 3. lett. Ismét csak Joó Abigél (vb-bronz, Eb-arany) tudta a lányokat megverni a népes mezőnyben. +78 kg-ban Fekete Mónika 3. helyen végzett, ez egyben a búcsúversenye volt. Az edző, Kalydy Zoltán ezúton is köszöni támogatóik egész éves segítségét.

2011. november 18.

A Hungerit Kupáért

A Hungerit Kupáért való versengés a téli időszak legkedveltebb sportrendezvénye az alkalmi baráti társaságokból, vagy éppen labdarúgó egyesületekből verbuválódott csapatoknak. A nyílt kistérségi teremlabdarúgó bajnokságon való részvételre külön kikötések nincsenek, tehát játszhat amatőr, "profi", fiatal vagy éppen a tapasztaltabb korosztályból való sportoló egyaránt. A csapatokat – a korábbi hagyományokhoz hasonlóan – egyfajta erősorrendbe osztják, melyet meghatároz a korábbi évek alapján elért eredmény.

A játékot az MLSZ 5+1-es kispályás labdarúgás szabályrendszere szerint bonyolítják le. A csapatok létszáma 15 fő, és új játékos bármikor igazolható még a csapatba, amíg a játékoskeret be nem telik. Egy kikötés van, az újonnan igazolt játékos ezen a tornán más csapatban nem léphet pályára!

Minden csoport (A-B-C-D) 1-3. helyezettje serleg és éremdíjazásban részesül, illetve minden csoport gólkirálya, legjobb kapusa, és a legtechnikásabb játékos tárgyjutalmat kap.

2011. november 18.

Két döntetlen

Az ötödik mérkőzését játszotta a nemrégiben alakult Szabadidős Sportklub női kézilabdacsapata. Idegenben a szentesi kézisek a Hódmezővásárhelyi KE-vel játszott, a végeredmény 20-20.

A hatodik mérkőzésre november 12-én, szombaton került sor Bordányban ahonnan szintén döntetlen (Bordány-Szabadidős SK 22-22) született.

November 20-án, vasárnap negyed 5-kor Hódmezővásárhelyen vendégeskednek a Szabadidős SK női kézisei, a helyi HLKC együttesével játszanak.

2011. november 18.

Bajnoki éremben bíznak

November 13-án rangadót nyert hazai pályán a Szentesi VK 1997-98-ban született játékosokból álló vízilabdacsapata.

Vass Sándor, a csapat edzője (képünkön) elmondta, hogy a hetedik forduló után egy veszített mérkőzéssel az Újpest mögött állnak a bajnoki tabellán a Vasas hasonló korú csapata előtt. Azt az egyetlen vereséget, az egyébként nagyon komoly utánpótlás bázist jelentő Újpest otthonában szenvedték el. A hétvégi fordulóig három 15 pontos csapat volt az élmezőnyben, minthogy sikerült hazai pályán levő mérkőzést győzelemmel befejezni, így az Újpesttel együtt egy kis "tempóelőnyt" szereztek a folytatáshoz.

Örvendetes, hogy a nagynevű együttesek közé a szentesi srácok be tudtak "ékelődni" a tabellán. Hátrányban vannak ugyan a nagy egyesületekkel szemben, hiszen ott nagyobb a választék, mint Szentesen. Viszont ez a korosztály itt most szépen összeállt, és remény van a bajnokság végén egy nagyon szép helyezés elérésére. A sorsolás úgy hozta, hogy a nagy esélyesekkel a második fordulóban itthon játszanak, tehát mindent meg fognak tenni annak érdekében, hogy a már meglevő pozíciójukat megtartsák.

A játékosokról csak annyit, hogy a 1997-es játékosok közül többen már az egy korosztállyal idősebbek között játszanak rendszeresen, és ott is megállják a helyüket. Örvendetes, hogy a csapat "gólzsákja" Werner Richard 45 találatával a góllövőlista harmadik helyén áll.

A hétvégi eredmények: Szentes – FTC, ifjúságiak 2-10, Szentes – FTC, serdülők 8-22, Szentes – FTC, gyermek 14 – 9.

2011. november 18.

Pótfűtés

Az ifjú színész hazaérkezve nagy örömmel újságolja az apjának, hogy megkapta az első szerepét.
– Képzeld – mondja –, egy olyan férfit fogok játszani, aki már harminc éves nős.
– Nem baj, fiam – mondja neki az apja –, legközelebb majd biztosan olyan szerepet kapsz, amelyben meg is szólalhatsz

2011. november 18.

Kis Kukta

  • Adventi kalácskoszorú
2011. november 18.

Gallasz Béla sakk emlékverseny

A Szentesi Sakk SE és a Szentesi Művelődési Központ szervezésében november 12-én rendezte meg a Gallasz Béla sakk emlékversenyt, amelyen 31 általános iskolás gyerek mérte össze a tudását.

A sokéves hagyománynak megfelelően Oltyán Lajos ny. igazgató úr nyitotta meg a versenyt. Elmondta, hogy 1969 óta kerül megrendezésre ez a verseny minden év őszén. Nincs még egy ilyen rendezvény városunkban, amelyet megszakítások nélkül több mint 40 éve mindig megtartanak.

Ilyenkor emlékezünk Gal-lasz Bélára, aki kiváló mestere volt a sakkjátéknak. Igyekezett sok fiatalt maga köré venni és átadni nekik a tudását.

A legutóbbi rendezvényen megjelent Gallasz Béla unokája, Juhászné Sziva Judit és átadta édesanyja, Marika néni ajándékát és jókívánságait.

Ezután került sor a Szentesi Sakk SE új elnökének, Kozák Jánosnak a bemutatására, aki elmondta, örömmel látja, hogy ilyen sokan eljöttek és jó versenyzést kívánt.

Az adminisztrációs és bírói munkában segítők voltak: Szemerédi András és Debreczeni Béla.

Az eredmények a következők: III-IV. korcsoport, fiúk: 1. Mélykúti Ferenc (Koszta), 2. Csík Balázs (Kiss B.), 3. Nagy Viktor (Klauzál). Lányok: 1. Lantos Alexandra (Koszta), 2. Csókási Dzsenifer (Fábiánse-bestyén), 3. Turák Lejla (Klauzál).

I-II. korcsoport, fiúk: 1. Udvardi Zalán (Deák), 2. Faragó Gergő (Deák), 3. Török Dániel (Koszta). Lányok: 1. Bakos Luca (Kiss B.), 2. Debreczeni Anikó (Deák F. Óvoda)

Kőhalminé Forrai Julianna

2011. november 18.

Szüleit lopta meg

Lőfegyverrel és lőszerrel való visszaélés miatt indított büntetőeljárást egy derekegyházi férfi ellen a Szentesi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya. A férfi egy légpuskát alakított át úgy, hogy a fegyver – feltételezhetően – lőfegyvernek minősülő paramétereket ért el, ennek tartása viszont már engedélyhez kötött. A házkutatás során a férfi lakásán 104 lőszert is találtak a nyomozók, sőt 510 liter gázolajra is rábukkantak, de azt, hogy ez honnan került ide, nem lehet pontosan tudni. Ennek tisztázásában a Nemzeti Adó- és Vámhivatal munkatársai lesznek a rendőrség segítségére.

Az elmúlt héten beszámoltunk arról, hogy betörtek a lapistói ABC-be, ahonnan többek között dohányárut, italokat, édességet vittek magukkal a tolvajok. A nyomozás során kiderült, hogy négyen követték el a bűncselekményt, egyiküket azóta elfogták a rendőrök.

Különféle használati tárgyakat vittek el az egyik szentesi lakásból, a sértett ezt annak rendje és módja szerint be is jelentette a rendőrkapitányságon. A nyomozás során akkor következett be fordulat, amikor kiderült, hogy saját gyerekük lopta meg a szülőket, sőt, arra is fény derült, hogy a fiatal egyéb más bűncselekményeket is elkövetett. Olyanok írhatóak a számlájára, mint kerékpárvillogók lopása, iskolájának számítógépeiből az alaplap eltulajdonítása, de társával behatoltak egy lakóházba is, csak ott megzavarták őket. Ez a fiatal volt az, aki – két társával – kétszer is ellátogatott a volt ruhagyár területére, ahonnan szintén "lejmoltak".

A karácsonyi ünnepeket megelőzően nem lehet elég korán felhívni a lakosság figyelmet arra, hogy az önkormányzat és a rendőrség nem megy házhoz nyugdíjszelvényt ellenőrizni, de hamis pénzt sem vizsgál be. A segélyeket sem viszik házhoz az állami szervek, ezért ilyen indokkal senkit se engedjenek be otthonaikba!

Egyre gyakrabban süllyed éjszaka fagypont alá a hőmérséklet, ezért a rendőrség azt kéri, hogy ha utcán fekvő személyt lát valaki, akkor ne legyen rest, és tárcsázza a 104-es, 107-es, 112-es segélyhívó telefonszámokat, mert ezzel életet menthet.

H. V.

2011. november 18.

Sikeres szűrőnap

November második hetében folytatódott Az egészség a célkeresztben A szentesi lakosság egészségi állapotának javítását célzó program. A múlt szerdán telt ház előtt tartottak tájékoztató, prevenciós előadást a szakemberek a Megyeháza Konferencia és Kulturális Központban, többek között a cukorbetegségről, érrendszeri megbetegedésekről. A témáról dr. Földesi Iréntől, dr. Tarajossy Zsuzsannától és dr. Papp Zoltántól hallhattak az érdeklődők. Szintén a rendezvényen sorsolták ki az első szűrőprogramban résztvevők között a felajánlott ma-gánorvosi konzultációs lehetőségeket, illetve a Dr. Bugyi István Kórház által a gyógyfürdőbe, valamint az önkormányzat által a sportuszodába szóló belépőket. A szombati szűrőnap is sikeresnek bizonyult. A program fő szervezője, dr. Chomiak Waldemar lapunk érdeklődésére elmondta: a háziorvosi rendelők biztosították a helyszínt a vércukor, vérnyomás és koleszterin mérésre, testtömegindex és testzsír-index, szív- és érrendszeri rizikó mérésére, és a megjelentek kitölthették a Findrisk-tesztet. Kérdésünkre elmondta: kertvárosi rendelőjében 20 páciens jelentkezett, ami azt jelenti, hogy szinte a teljes napon voltak érdeklődők.

2011. november 18.

Kupáról kupára

9-8-ra kikapott a Magyar Kupa fináléjában a BVSC-től a Hungerit-UniBauÉp-szer-Szentesi VK női vízilabdacsapata, így nem sikerült megvédeni a tavalyi elsőséget. A hölgyek a 16-i, Eger elleni bajnokit követően már a hétvégi, Szentesen rendezendő LEN-kupa csoportkörre készülnek.

A MK elődöntőjéből sima győzelemmel, az Újpest elleni 19-9-es sikerrel menetelt a fináléba a csapat, a döntőben viszont megtorpant a gárda. Szerdán rangadót játszott itthon az Egerrel, de kissé döcögősen kezdett a Szentes. Két negyedet követően két góllal vezettek a vendégek, míg a mieink játékában több bosszantó hiba is akadt, elsősorban a támadások befejezésében. A harmadik negyed közepén aztán utolérték ellenfelüket Kotováék, majd sikerült átvenni a vezetést, később növelni az előnyt. A záró negyed közepén Gundl büntetőt hárított, nem sokkal később pedig Keszthelyi Rita beállította a 13-10-es végeredményt.

– Nem lepett meg, hogy az elején tompábban játszottunk, még élénken élt a lányokban az elvesztett kupadöntő emléke – értékelte a látottakat Zantleitner Krisztina edző. – Kapkodtunk, kimaradtak a helyzetek, de aztán sikerült túllépnünk ezen a perióduson. A lányokkal átbeszéltük a döntő tanulságait, a védekezésünkön tudtunk javítani, mostantól pedig a LEN-kupára készülünk. Célunk, hogy az első két hely valamelyikét megszerezve továbbjussunk a csoportból.

(hv)

2011. november 18.

Tekesiker

Az NB II-es tekebajnokság 8. fordulójában a Rákoshegyi VSE fogadta a Szentesi TE csapatát. A következő eredmény született: a szentesi tekések ütöttek 3162 fát, szereztek három csapatpontot. Pontszerzők: Staberecz Mihály 533, Szabó László 530, Török Gábor 553. Rákoshegyi VSE ütött 3146 fát, szerzett három csapatpontot. A plusz 16 fáért járó kettő pont a Szentesi TE csapatáé, így 5–3-ra nyert a csapat.

2011. november 18.

Családi események

Született: Talmácsi Ferenc és Madarász Zsuzsannának Fanni Ilona, Téli Sándor és Bihari Erikának Márk Mihály, Lakatos Csaba és Demeter Emesének Csaba, Vecseri Csaba és Mester Melindának Csaba nevű gyermeke.

Elhunyt: Varga Istvánné Lakos Katalin, Hajdú János, Kovács János, Duka Tibor, Bari Pál, Szakács Dénesné Herczeg Erzsébet, Csorba Györgyné Ács Irén.