XLIII. évfolyam 12. szám

2011. április 1.

Iskoláink jövője a tét

Békés demonstráció a Kossuth téren

Március 25., péntek 13 óra. Kossuth tér. Békés demonstrációra gyülekeznek az emberek. Felnőttek, diákok álldogálnak a Kossuth szobor körül, beszélgetnek. Mint halljuk, két szentesi iskola jövője a tét. Az egyik intézmény a város egyik legpatinásabb intézménye, a Petőfi Sándorról elnevezett iskola a városközpontban. A másik? Szintén egy nagy múltra visszatekintő, kedvelt oktatási centrum a Felsőpárton, a Damjanich János Tagiskola.

2011. április 1.

Újabb pert indít Zsohár Árpád

Bírósághoz fordul Halmai István múlt pénteki, a képviselő-testületi ülésen tett kijelentései miatt Zsohár Árpád. A Petőfi Szálló felújításában érdekelt vállalkozó lapunkkal közölte, azért kezdeményez jogi eljárást a kereszténydemokrata városatyával szemben, mert nagy nyilvánosság előtt megkérdőjelezte szavahihetőségét, s az ellenkezőjét állította annak, amit képviselőtársa a bíróság előtt mondott.

2011. április 1.

Május végéig építik át a 33-as medencét

Hétfőn leveszik a sátrat a 33 méteres medencéről, április 15-én pedig megkezdődik a medence átépítése, amit május végéig kell befejeznie a kivitelező cégnek. Április 11-én a tanmedencéről is lekerül a sátor, és aznap megnyitják a strandolók előtt az 50 méteres medencét, ahová hőcserélőt szereltek föl az elmúlt hetekben.

A tatabányai Dialcont Kft. építheti át hamarosan a strand 33 méteres medencéjét, ahol tavaly októberben több sportoló is klórmérgezést szenvedett. A tisztiorvosi szolgálat április 23-ig adott engedélyt arra, hogy heti négy napon töltő-ürítő üzemmódban működjön a medence.

2011. április 1.

GPS-ek a mentőállomásnak

Magyar József, a Hungerit Zrt. vezérigazgatója március 25-én négy darab GPS készüléket adott ajándékba támogatásként a szentesi mentőalapítványnak. Az alapítvány elnöke, Holman István és Harangozó Roland mentő szakápoló vette át a készülékeket. Így most már valamennyi autóban lesz helymeghatározó készülék. Harangozó Rolandtól megtudtuk, hogy a készülék sokat segít majd éjszaka, amikor a sötét is nehezíti a munkájukat. Gond az, hogy egyre több utcanévtábla és házszám hiányzik a városban, de a készülék mindezt orvosolja a benne található program segítségével.

2011. április 1.

Darucsapatok szállták meg Nagymágocsot

Nagymágocsról hozott különleges hírt az internet: darvak lepték el a falu szélét, az Orosháza felé vezető kövesút térségét. Ott, ahol már második éve nem lehet szántani, vetni, aratni, mert vízben áll a föld. S a falu apraja-nagyja daru-trombitálást, szakmai elnevezéssel krúgatást hallgat.

– Legalább 300-400-ra becsülöm a számukat. A szántót legújabban háromnapos eső áztatta, lehullott legalább harmincmilliméternyi csapadék. A tavaly őszi betakarítás egész egyszerűen elmaradt, mert nem lehetett a területre rámenni. Sok kukorica még most is lábon áll, s jókora csövek vannak rajta. A vízben számos féreg, csiga, s más egyéb is felcsipegethető.

2011. április 1.

Szentesről indult a nagyhírű emberbarát

160 éve született dr. Hadzsy János orvos

Dr. Hadzsy János orvosAz idegen hangzású Hadzsy név a XVIII. század második felétől ismeretes Szentesen. A Hadzsy família egyike volt azoknak a görög kereskedő családoknak, akik a háborús viszonyok miatt Magyarországra menekültek, és itt eresztettek gyökeret. A család tagjai közül számos tisztviselő, orvos, ügyvéd került ki, de az oldalági rokonok között találhatunk kúriai bírót és görög konzult is. Talán a legnagyobb hírnévre Hadzsy János orvostudor tett szert, akinek most ünnepeljük 160. születési évfordulóját.

Az elhúzódó orosz-török háború idején a bizonytalan viszonyok miatt Görögországból számos jómódú görög kereskedő család Magyarországra menekült, s közülük többen Szentesen telepedtek le, így a Haris, Hadzsy, Kálló, Nacsó, Gyuricza, Papp… stb családok.

2011. április 1.

Balladamondók

A Kiss Bálint Református Általános Iskola diákja, Szalay Róbert a területi győzelem után a második helyen végzett március 26-án Szegeden a megyei balladamondó versenyen, melyet az Arany János Általános Iskolában szerveztek meg. A 20 versenyző előadásait Borovics Tamás, a Szegedi Nemzeti Színház színművésze, Bácskai Mihályné, a Horváth Mihály Gimnázium ny. drámapedagógusa, és dr. Révész Mihály, az oktatási bizottság alelnöke zsűrizte. Az első három helyezett a megyei balladamondó verseny fővédnöke, Macskássy Izolda festőművész alkotásait vehette át. A szentesi diák Arany János Ágnes asszony balladájával indult, felkészítő tanára Tomcsányiné Lucz Szilvia. A verseny győztese Izsó Fruzsina, a hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola tanulója (felk.: Zsarkó Judit) lett, akinek édesanyja, dr. Balázs Éva, a Dr. Bugyi István Kórház osztályvezető főorvosa.

2011. április 1.

Kaftántól a farmerig

A Koszta József Általános Iskolában néhány óra alatt az ókortól a legújabb korig, a kaftántól a pendelyen át a farmerig, a selymektől a műszörméig adhattak számot tudásukról a megyei Életvitel és Gyakorlati Ismeretek versenyen részt vevő 7-8. osztályos diákok.

Az összeállított feladatlapban többek között a textíliák tulajdonságai, elkészítésük, tisztításuk módjai szerepeltek, valamint a népviseletek főbb jellemzői. A részt vevő diákok közösen fakanálbábokat készítettek nagy lelkesedéssel, sok-sok ötlettel, találékonysággal. Szűk óra alatt megelevenedtek a különböző karakterek: úri kisasszony, juhászlegény, cigánylány, öregasszony, diszkós csaj és paraszt menyecske. A sok-sok nagylány mellett két fiú is derekasan helyt állt, amit az eredmények is tükröztek: Csapat: 2. Csikós Mihály, Határ Szilvia, Kovács Ágnes (Koszta iskola). Egyéni: 1. Törőcsik Kitti (Kiss Bálint iskola), 3. Vas Klementina (Damjanich iskola).

A győztes csapat képviseli megyénket az országos versenyen Szeghalmon.

Szolláthné Sárközi Sarolta
területi munkaközösség-vezető

2011. április 1.

Dessewffy Arisztid sor

Utcáink, tereink névadói (36.)

A felsőpárti városrészben található; a Kurcával párhuzamosan futó szélső házsor alkotja, amely a Derzsi Kovács Jenő és a Szalai Pál utcákat köti össze. Az 1920-as évekig az érintett területet a lakosok Sárgapartnak nevezték, sárga, agyagos földje miatt. Az I. világháború után a város 102 telket osztott ki ingyen a környéken a rokkant katonáknak és a hadiözvegyeknek. Ettől kezdve a térséget Sárgaparti rokkanttelepként tartották nyilván. A telepet 1932-ben hat utcára, illetve sorra tagolták, amelyeket az aradi vértanú tábornokokról neveztek el. Ezek közé tartozott Dessewffy Arisztid honvéd tábornok, aki ősi nemesi családban született az Abaúj vármegyei Csákányon, 1802-ben. Hivatásos katona volt; 1839-ig az osztrák császári seregben szolgált; a Radeczky-huszároktól vonult nyugalomba kapitányi rendfokozattal. A szabadságharc kitörésekor őrnagy lett a Sáros vármegyei nemzetőrségnél, majd mint önálló lovassági parancsnok részt vett a tavaszi hadjáratban. A váci csata után (1849. április) kitüntetésben részesült, majd tábornokká léptették elő. A felső-magyarországi hadsereg (IX. hadtest) parancsnokaként azt a feladatot kapta, hogy lassítsa az orosz cári csapatok előrenyomulását. 1849 júliusában csatlakozott Perczel Mór hadtestéhez, s részt vett az alsó-magyarországi ütközetekben. A temesvári csatában (augusztus 9.) ő volt az egész magyar lovasság parancsnoka. A vesztes csata után lovasaival át akarta vágni magát Törökországba, de barátja, Lichtenstein herceg altábornagy rábeszélésére 1849. augusztus 19-én Karánsebesnél (mintegy 8 ezer fővel) letette a fegyvert. A többi tábornokkal együtt Aradon kötél általi halálra ítélték. Hercegi pártfogója csak annyit tudott elérni Haynaunál, hogy október 6-án kegyelemből golyó által végezték ki. (Említést érdemel, hogy az 1932. évi utcanévadáskor névelírás történt: Dessewffy Arisztid helyett Aurélt írtak a közgyűlési határozatba. Az elírást akkor senki sem vette észre, így az 1933-ban és ezt követően nyomtatott várostérképre Dessewffy Aurél (1808–1842) neve került, aki a grófi ágból származó konzervatív politikus volt. Az 1932-es névadáskor a városatyák természetesen a vértanú tábornokra gondoltak, tehát a Dessewffy Arisztid sor elnevezés a helyes!)

Labádi Lajos

2011. április 1.

Térfigyelő kamerák Szentesen is

A képviselők dicsérték a rendőrség munkáját

Molnárné Tóth Györgyi, Halmai István, Bujdosó Tamás, és Antal Balázs Tibor az ülésenMegőriztük a bűnügyi érzékenységünket, nyomozás-eredményességünk tekintetében a megye rendőrkapitányságai közül az élen végeztünk. Az előttünk álló esztendőben a rendőrszakmai munka színvonalának megőrzése mellett célunk a lakosság testületünk felé irányuló bizalmának tovább erősítése, melyhez évről évre, jobb, értékesebb szolgáltatást kívánunk nyújtani. A fenti mondatokkal Balogh Szabó Imre rendőr alezredestől idéztünk, szavai a március 25-i testületi ülésen hangzottak el.

2011. április 1.

Egymilliárdos mozgástér

A Terney Béla Kollégium felújítása is elodázhatatlanná váltMint vitaanyagot, egyhangúlag fogadta el a képviselő-testület a város középtávú fejlesztési elképzeléseit csokorba gyűjtő ciklustervet, amit az önkormányzat februári ülésén ismertetett Szirbik Imre polgármester. A 38 oldalas dokumentum stratégiai célokat fogalmaz meg Szentes számára. Utolsó fejezetei a humáninfrastruktúra fejlesztéséről és a vagyongazdálkodásról szólnak.

Az egészségügyi és szociális ellátást, az oktatást és a művelődést foglalja magába a humáninfrastruktúra, amely meghatározza a város lakói számára az életminőséget. Ezeken a területeken számos eredményt ért már el Szentes, de akad még tennivaló. Ilyen például, hogy az egészségmegőrzés kiterjesztése érdekében a közeljövőben napirendre tűznék az iskolai tej- és gyümölcsakciók bevezetését. A háziorvosi rendelők felújítása, műszerezettségük javítása és a fogászati ügyelet megszervezése szintén szerepel a ciklusterv eme fejezetében.

2011. április 1.

Shino, a japán légiós

Magariyama Shino megkedvelte városunkat. Április végén hazatér, de már nyáron visszajönneNovemberben jött Szentesre Magariyama Shino, hogy minél többet ellessen a magyar vízilabdázásból, de edzője szerint tőle is van mit tanulni. A női vízilabdacsapat 24 éves japán légiósa megkedvelte a várost, imádja az itteni leveseket, de nyelvünkkel egyelőre nem boldogul. Az elmúlt hetekben családja, különösen nagyapja miatt aggódott, mert ő a földrengés és cunami sújtotta Fukusima közelében él. Shino április végén magyar bajnokként szeretne hazatérni, de a szentesi nyárba szívesen visszajönne.

2011. április 1.

Visszakapaszkodott az idegenforgalom

A napokban megérkeztek az első külföldi vendégek az üdülőközpont kempingjébe. (A szerző felvétele)Az elmúlt évtized második legjobb évét produkálta tavaly a szentesi idegenforgalom: összesen 32 986 vendégéjszakát regisztráltak a szállásadók. A forgalom 83 százaléka áprilistól szeptemberig keletkezett, az elszállásolt turisták egyharmada 18 év alatti volt.

Visszakapaszkodott a válság előtti szintre a szentesi idegenforgalom. Tavaly összesen 32 986 vendégéjszakát regisztráltak Szentes 17 szálláshelyén. A városban elszállásolt turisták egyharmada 18 év alatti volt – nekik nem kellett idegenforgalmi adót fizetni.

2011. április 1.

Félti az MSZP az önkormányzatiságot

Az önkormányzatiság forog veszélyben, ha a parlament elfogadja az új alap-törvényt – fogalmazott az MSZP csütörtöki fóruma előtt megtartott sajtótájékoztatón Simon Gábor országgyűlési képviselő. A szocialisták részországgyűléseket rendeznek országszerte, ennek egyik állomása volt Szeged, s ezért jött Szentesre az MSZP-s honatya. – Eleddig, a Magyar Köztársaságban alapjognak számított, hogy a helyi közösségek maguk rendezzék ügyeiket, de a Fidesz-KDNP által megálmodott Magyarország új alkotmányában nem szerepel semmi erre vonatkozóan.

Elfogadhatatlannak tartjuk, hogy csorbítsák ezt az alapjogot – szögezte le a politikus. Simon szerint a kormányzat korlátozná az önkormányzatok jogait, szűkítené a gazdálkodási lehetőségeket, és az eddig politikamentes közigazgatást is maguk alá akarják rendelni. Bár az MSZP részt vett alkotmányt előkészítő eseti bizottság munkájában, és saját alaptörvény-tervezetet is készített, miután a Fidesz-KDNP pillanatnyi érdekektől vezérelve többször is módosította a jelenlegi alaptörvényt – például visszanyesték az Alkotmánybíróság jogkörét -, a szocialisták kiszálltak az alkotmányozásból.

Szirbik Imre arra mutatott rá, hogy egy ország sikerének záloga, ha alulról és felülről is építkezik. Ha az Országgyűléssel szemben nem tudnak érvényesülni a helyi közösségek kezdeményezései, az egész halálra van ítélve, hiszen más-más nehézségei és céljai vannak egy-egy településnek, az pedig illúzió, hogy mindezekre megoldást talál a központi vezetés. A polgármester szerint nincs alkotmányozási kényszer, de ha már új alaptörvényt szeretne a kormány, széles körű párbeszédnek kellett volna megelőznie elfogadását. – A települések stabilitását veszélyezteti, ha az állami ellenőrzés helyébe állami irányítás lép. A kérdés most arról szól, lesz-e jogunk helyben intézni a saját ügyeinket, vagy mindent kívülről fognak megmondani nekünk – tette hozzá Szirbik Imre.

B. D.

2011. április 1.

Hadifoglyok

A Volt Hadifoglyok Bajtársi Szövetség Szentesi Szervezete április 5-én, kedden 14 órakor tartja összejövetelét a helyőrségi klubban.

2011. április 1.

Rendet teremteni a gazdák érdekében

Az agrárágazatot és a gazdákat érintő aktuális és égető kérdésekről esett szó az ifjúsági házban múlt héten a Szentes és Térsége Gazdakör által rendezett fórumon. Az eszmecsere egyúttal az egy éve alakult, és több mint 100 tagot tömörítő térségi gazdakör évértékelő gyűlésére is alkalmat adott. A meghívott vendégek között volt dr. Ángyán József, a vidékfejlesztési minisztérium államtitkára, Jakab István, a Magyar Gazdák Országos Szövetsége (MAGOSZ) elnöke, az Országgyűlés alelnöke, Kispál Ferenc a gazdakör megyei elnöke és Farkas Sándor országgyűlési képviselő. A térségünket érintő belvízhelyzetről Ugrai Bálintot, a térségi vízgazdálkodási társulat vezetőjét és Jászné Gyovai Ágnes szakaszmérnököt hallhatta a fórum közönsége.

2011. április 1.

Japánul a Borosban

Az egzotikus keleti kultúra sokak számára csábító, így történhetett, hogy ettől a tanévtől japán szakkör indult a Boros Sámuel szakközépiskolában. A nyelv akár karriert is befuthat az iskolában. Elengedhetetlen volt azonban hozzá egy ambiciózus, pályakezdő pedagógus is.

Katona Ágnes történelem-japán szakon végzett az ELTE-n, s az iskolában szeptembertől történelmet, viselkedéskultúrát, ön- és társismeretet, valamint a humán pályák világa tantárgyakat oktatja. Emellett beindíthatta a japán szakkört.

2011. április 1.

Mustrázók a közönség előtt

A mustravizsga különleges megmérettetés a Horváth Mihály Gimnázium irodalmi és drámai tagozatán tanulók számára. Az iskola falai után szokásosan nagyobb publikum elé is kilépnek a vizsgákon előadott legkiválóbb produkciókkal.

Az estébe nyúló, mintegy 4 órás gála kitartást igényelt a Móricz Zsigmond művelődési ház nagytermét a színházi világnap (március 27.) előestéjén zsúfolásig megtöltő nézőktől is. Azonban, aki éppen nem elismerően tapsolt vagy jóízűen kacarászott a helyzet- és jellemkomikában bővelkedő előadásokon, az valószínűleg nem is volt bent. A drámaisok mindenesetre a folyosóról is szurkoltak a színen levő társaiknak.

2011. április 1.

A könyvtárban…

…április 5-én, kedden 18 órakor A hazugság írásjegyei címmel tart előadást K. Hor-váthné Szabó Edit grafológus. 

…április 7-én, csütörtökön 18 órakor Paulovics Tamás versmondó estjére várják a közönséget. Vendég Tóth Zsóka Radnóti-díjas előadóművész, közreműködik Vár-konyiné Mihály Erna és Mihály Béla.

2011. április 1.

Programokkal teli Koszta-év

A Koszta iskola vetélkedőjén a múzeum munkatársai is zsűriztekKoszta József, Kossuth-díjas festőművészünk 150 évvel ezelőtt, 1861. március 27-én született. A jeles évforduló alkalmat ad városunkban a nevét viselő intézmények, illetve tisztelői számára, hogy méltóképpen megemlékezzenek az Alföldet és közelebbről Szentest a festővásznán megörökítő művészről.

A Kertvárosban található általános iskola 1992-ben vette fel a művész nevét. A Koszta-év programjai itt kezdődtek el egy iskolarádiós vetélkedővel március 24-én, mely náluk már hagyományos, idén azonban kifejezetten a névadó életének eseményei, művei köré szőtték a feladatokat.

2011. április 1.

Legyőzték a listavezetőt

Bravúros és egyben nagyon fontos győzelmet aratott a Szentesi Kinizsi labdarúgó csapata egy hete a Hódmezővásárhelyi FC II. ellen. A megyei másodosztály Tisza-Maros csoportjának listavezetője látogatott városunkba, és bár az esélyek mindenben a vásárhelyiek mellett szóltak, mégis 2–1-es hazai siker született. A Szentes a Poszler – Kánvási, Németh, Tihanyi, Vincze, Grá-nicz (Nagy I.), Debreczeni (Juhász II. Cs.), Bordács, Páger (Halmos), Tóth, Juhász I. Cs. összeállításban kezdte a bajnokit, melyen az első játékrészben a várt forgatókönyv szerint alakultak az események, hiszen egy fejesgóllal a vendégek szereztek vezetést, ám a Kinizsi még a félidő lefújása előtt Tóth László révén egyenlíteni tudott. Szünet után Gránicz Szabolcs vezetéshez juttatta Bozóki Zoltán csapatát. A győzelemmel a Kinizsi feljött a tabellán a negyedik helyre, ami egyelőre felsőházi rájátszást jelent, ám az utolsó, mindent eldöntő Szegvár elleni hazai összecsapást követően tisztul ki majd teljesen a kép. Bozóki Zoltán vezetőedző arra figyelmeztetett, hogy ősszel a Kinizsi 5–1-re kapott ki Szegváron, tehát semmivel sem lesz könnyebb ez a találkozó, mint amilyen az elmúlt hétvégi volt. A Szentes–Szegvár mérkőzés április 2-án, szombaton 16 órakor kezdődik a Pusztai László Sporttelepen.

H. V.

2011. április 1.

Amatőr futsal

A futsal szabályok megismerése, a sportág népszerűsítése érdekében a Dr. Papp László sportcsarnok amatőr csapatoknak szervezett teremtornát. Rakk László programszervező elmondta:

– A Gravo-mix Kupáért folytatott küzdelmeket 14 benevezett csapat vívja. A két csoporton belül előbb körmérkőzések során, majd kieséses rendszerben döntik el a végső sorrendet. Különösebb megkötések nincsenek a játékosok szerepeltetésében, mindenki játszhat. A szabályok eltérnek a hagyományos kispályás futballtól, itt 4+1 fő van a pályán csapatonként, futsal labdával játszanak, 2 x 12 perc játékidőben. Számolják a szabálytalanságokat, de azok megítélése is eltérő. Annyi tapasztalatként már leszűrhető, hogy lényegesebben gyorsabb és tisztább a játék. A döntő április 10-én lesz.

Eredmények:

Zenekar – Dream Team 0–2, Hungerit II -Belvárosi Favágók 4–1, Cops-Dream Team 1–3, Belvárosi Favágók-Zenekar 2–0, Hungerit II-Cops 2–1, Dream Team-Brazil Team 5–0, Hungerit II-Zenekar 1-4, Brazil Team-Cops 3–4, Foci 2000-Brazil Team 4–1, Next Group – Tengerealattjárók 1–3, Fio-rello-Kispályások 2–3, Fa-vorit-Jóbarátok 1–2, Szemici-lin-Next Group 3–1, Fiorello-Favorit 3–1, Kispályások-Jóbarátok 1–3, Tengerealatt-járók-Szemicilin 2–2.

2011. április 1.

Pakson judóztak

A hétvégén Pakson rendezett regionális judo diákolimpia döntőjében az alábbi eredményeket érték el a Pollák DSE versenyzői.

Diák D (2002-2003.): 3. Nagy Beatrix (–24 kg), 1. Németh Bernadett (–30 kg), 1. Szabó Máté (–40 kg), 3. Tóth-Kovács Zoltán (+40 kg). Diák C (2001.): 3. Sarkadi Nagy Petra (–36 kg), 1. Koncz Éva (–45 kg), 3. Bartucz András (–42 kg), 3. Páli Dávid (–45 kg). Diák C (2000.): 1. Molnár Laura (–36 kg). Serdülő (97-98.): 3. Sipos Sára (–44 kg).

2011. április 1.

Megjött az önbizalom

Az ötgólos Balogh Zoltán vezérletével magabiztosan gyűjtötte be a három bajnoki pontot a Bodrogi Bau Szentesi VK férfi vízilabdacsapata az ASI ellen. A mieink izgalommentes mérkőzésen, végig vezetve 12–5-re nyertek az elmúlt szombaton, így kellő önbizalommal várhatják a következő, BVSC elleni budapesti ütközetet.

Tóth László, a Szentes vezetőedzője örült a győzelemnek, hiszen számos prob-lémával kellett szembenézniük az elmúlt hetekben. A Pécs elleni kudarcot mindenképpen feledtetni szerették volna, hasonlóan elszántan készülnek a hátralévő két alapszakaszbeli mérkőzésükre, szombaton a BVSC ellen, majd a hazai Szolnok elleni összecsapásra is. Sajnos sérülések miatt továbbra sem a legoptimálisabb felállásban játszhatnak, hiszen Józsát megműtötték, rá 4-5 hetes pihenő vár, míg Németh és Éles vállsérülése sem jött tökéletesen rendbe. Tóth László kiemelte Balogh Zoltán teljesítményét, aki a korábbi nehézségek dacára remekül teljesít, és az utóbbi mérkőzéseken a csapat egyik húzóembere lett. A Bodrogi Bau Szentesi VK együttese jelenleg a tabella 11. helyén áll, két ponttal lemaradva a nyolcadik Debrecen mögött.

H. V.

2011. április 1.

Rögbi

A Szentesi 91-esek Rugby Club második mérkőzésén az NB I. rájátszásában a Pécsi Indiánok csapatát fogadta a Spartacus-pályán. A pécsiek szereztek előbb pontot, a hazaiak hárommal válaszoltak. Az első félidő végén a szentesi csapat irányítója, Döme Zsolt sérülés miatt kiesett a játékból, és a támadójátékuk lelassult. Ennek is köszönhetően a második félidőben a Pécs átvette a vezetést a hazaiaktól, és a mérkőzés végéig megőrizte azt. Sajnos a 91-esek fejben elfáradtak, nem tudtak kellő mértékben koncentrálni a védekezésre, így alakult ki a 19-29-es végeredmény.

2011. április 1.

Feledtetni a kudarcot

Csúnya vereséget szenvedett a Szentesi Vasutas SK futsal csapata a bajnokság hétfői játéknapján Berettyóújfalun. A mieink 11-2-re kaptak ki a házigazdáktól úgy, hogy még Némethy László vezetőedző is elismerte, nem túlzott a gólkülönbség, és teljes mértékben reális eredmény született. Talán némi mentség lehet a vereség mértékére, hogy mindössze hét mezőnyjátékossal és két kapussal tudtak elutazni az összecsapásra, ám a gyenge, motiválatlan játékra ez sem lehet magyarázat. Hétfőn este a Dr. Papp László sportcsarnokban szeretné feledtetni a csúfos kudarcot a Vasutas, ekkor 20 órás kezdettel a Salgótarján lesz az ellenfele Koncz Zsoltéknak. Némethy László ezen a mérkőzésen a győzelmet tartja az egyetlen elfogadható eredménynek. A Szentes jelenleg az NB II Keleti csoportjának 8. helyén áll 15 ponttal.

H. V.

2011. április 1.

Megyei sakk diákolimpia

Márciusban Szegeden rendezték meg a sakk diákolimpia csapatbajnoki döntőjét. A Deák Ferenc iskola alsós csapata (I–II. korcsoport) szép sikert ért el. 14 csapatból a 3. helyezést szerezték meg úgy, hogy most először vettek részt a sakk diákolimpián. A csapat tagjai: Debreczeni Béla, Udvardi Zalán, Miskolczi Kálmán.

III–IV. korcsoport: 4. Koszta iskola csapata (Lantos Alexandra, Mélykúti Ferenc, Baranyi Barnabás, Király Máté, Török Sándor), 5. Petőfi iskola (Szalaji Renáta, Turák Lejla, Miskolczi Máté, Mészáros Csanád).

Az egyéni versenyen elért eredmények.

II. kcs., lányok: 1. Lantos Alexandra (Koszta), IV. kcs., lányok: 1. Szalaji Renáta (Petőfi), 2. Csókási Dzsenifer (Arany J. ÁMK, Fábiánse-bestyén), 3. Turák Lejla (Petőfi). Az 1. helyezettek továbbjutottak az országos döntőbe.

Fiúk, IV. kcs.: 5. Nagy Viktor (Klauzál), V. kcs.: 6. Brezovai Dávid (Boros S.), VI. kcs.: 3. Pálinkás Donát Ferenc (Boros).

Kőhalminé Forrai Julianna

2011. április 1.

Generációk a bringán

Valkai Zsolt, a Szent Jupát SE elnöke arról számolt be, hogy folytatták a Gördülő generációk-sorozatot, ahol az egyesület nyílt napján az egészséges életmód, a természet szeretete, a sport a központi tényező. A hétvégén a Tisza gátat választották, és tekertek mintegy 20 kilométert. A rendezvény célja egyrészt a jó levegőn való mozgás, másrészt minden részt vevő kipróbálhatta magát, egy nem túl nehéz, de mindenképp erőkifejtést igénylő mozgásban. A túra nem igényel különösebb beruházást, egyszerű utcai kerékpárral végighajtható, és életkortól függetlenül teljesíthető. Kisgyerektől a nyugdíjasokig mindenkit szívesen látnak a bringázásokon.

Igyekeznek elkerülni a veszélyes, és nagyobb forgalmú utakat. Az egyesület tagjai egyébként rikító színű pólókban kerékpároznak, így mindenki láthatja, hogy itt egy szervezett rendezvény folyik, és a baleseteket is így próbálják megelőzni, hallhattuk Valkai Zsolttól.

A következő nyílt napjuk április végén lesz, akkor falmászást és túrakenuzást terveznek. Gyülekező a Dózsa-ház mellett. Jelentkezni le-het interneten: regisztracio@jupat.hu, a programokról információ található a www.programok.jupat.hu oldalon.

(garai)

2011. április 1.

Szenior úszók 41 arannyal

A 14. alkalommal rendezett nemzetközi szenior úszóversenyen majdnem 200 hazai, romániai és szerbiai szeniorúszó állt rajthoz a békéscsabai Árpád uszoda 50 méteres medencéjében. A Szentesi Delfin ESC versenyzői ezúttal is kiválóan szerepeltek: 41 egyéni aranyéremmel térhettek haza, mellé ezüst és bronzérmeket is gyűjtöttek.

Berezvainé Virágos Éva: 1. 50 gyors, 50 hát, 100 gyors, 50 pille, 100 hát, 200 vegyes, 400 gyors, 2. 50 mell. Felvégi Zsuzsanna: 1. 50 gyors, 50 pille, 100 gyors, 100 pille, 400 gyors, 200 vegyes. Pólyáné Téli Éva: 1. 50 mell, 50 gyors, 50 pille, 100 mell, 100 pille, 200 vegyes. Becsák Jánosné: 1. 50 gyors, 50 mell, 100 gyors, 100 mell, 400 gyors, 2. 50 hát. Pászti Edit: 1. 50 gyors, 50 hát, 100 gyors, 100 hát. Bertényi Mária: 1. gyors, 50 mell, 100 mell, 2. 100 gyors, 400 gyors. Takács Sándor: 1. 100 hát, 50 hát, 2. 400 gyors, 200 vegyes, 3. 50 gyors, 50 pille, 100 gyors. Dr. Bakacsi Gyula: 1. 50 mell, 100 mell, 2. 50 hát, 100 gyors, 100 hát, 3. 50 gyors. Pengő Erzsébet: 1. 400 gyors, 200 vegyes, 2 100 gyors, 100 mell. Horváth Sándor: 1. 100 hát, 200 vegyes, 3. 50 gyors. Szabó Imre: 1. 100 pille, 3. 100 mell. Melkuhn Dezső: 1. 100 pille, 2. 400 gyors, 200 vegyes, 3. 50 mell, 50 pille, 100 mell. Bocskay Zsófia: 1. 100 pille, 50 pille, 2. 200 vegyes. Lukátsy Katalin: 2. 100 mell, 200 vegyes, 3. 100 hát. Tóth Lászlóné: 3. 50 pille, 100 pille, 200 vegyes, 400 gyors. Bodnár Istvánné: 3. 50 mell. Ferke Gáborné: 4. 100 mell.

4x50 női gyorsváltó: V. kcs.: 1. Szentes (Becsákné, Bodnárné, Lukátsy K, Bocskay Zs.), 4x50 m női vegyes: V. kcs. 1. Szentes (Becsákné, Bodnárné, Ferkéné, Tóthné). IV. kcs. 2. Szentes (Pászti, Ber-tényi, Pengő, Tóthné).

4x50 m férfi gyorsváltó, III. kcs.: 2. Szentes (Szabó, Takács, Melkuhn, Kocsis).

Pólyáné Téli Éva

2011. április 1.

Pótfűtés

Az új szobalányt a ház ura veszi fel:
– A legutolsó helyéről miért jött el?
– Mert a nagysága rajtakapott, amikor az úr bejött hozzám.
– Rendben van. Holnap beléphet.

2011. április 1.

Ne dobj ki semmit!

A hétvégi húslevesből megmarad a hús, de unalmas, hogy állandóan rántani vagy sütni kell? A leveszöldségeket senki nem eszi meg? Ki ne dobja!

A húst – legyen az marha, sertés, baromfi – szedje le a csontról és tegye konyhai robotgépbe, fűszerezze ízlés szerint, süssön hozzá 1 tojást, tehet hozzá vízben áztatott kenyeret, amit már egyébként nem szívesen fogyasztana el. Darálja a hozzávalókat durva masszává, formáljon belőle kis golyókat, majd forró olajban vagy zsírban süsse ki.

2011. április 1.

Utazzon a Discos Travellel!

Legalább olyan bonyolult és színes, mint a szőnyegek, amelyek híresek és a nevét viselik. Törökország elismerésre méltó történelmével, spontaneitást kedvelő lakóival, kifinomult városi környezettel és szilaj vendégszeretettel, idillikus tengerpartjaival és rusztikus belső terekkel hívogat.

Ami kihagyhatatlan: – Rátalálni a végtelenre az isztambuli Hagia Sophia kupolája alatt. – Ráérősen lebegni a hátunkon az Ölüdeniz-lagúna vízén. – Egy hőlégballon kosarából köszönteni a felkelő napot Kappadókia fölött. – Régi csemegék után kutatni az isztambuli bazár antikváriumaiban. – Nézni, ahogyan a lenyugvó nap fénye megcsillan az Ararát havas csúcsain. – Kóricálni egy jót Beyoglu belvárosi vásárlóutcáiban, s közben betérni egy-két helyi borozóba.

2011. április 1.

17 éves rabló

Elfogta a rendőrség az elkövetőjét annak a rablásnak, amely az elmúlt vasárnap délelőtt történt a Nagyörvény utcában. Egy 81 éves néni sétált hazafelé, amikor egy fiatalember hátulról meglökte az idős aszszonyt, táskáját kitépte a kezéből, majd azt megszerezve elfutott a helyszínről. A táskában bor, tejföl, valamint a sértett pénztárcája volt. Az adatgyűjtés során szerzett információk segítségével a rendőrök elfogtak egy 17 éves fiatalt, aki alaposan gyanúsítható a bűncselekmény elkövetésével, sőt, az egy nappal korábban elkövetett két másik esettel is összefüggésbe hozható.

2011. április 1.

Változik a helyi közlekedés menetrendje

Április 4-től, hétfőtől változik a helyi közlekedés menetrendje. Járatok szűnnek meg, illetve lesz úgynevezett bővítés is. Mészáros Zoltán, az autóbusz állomás vezetője lapunknak elmondta, a Tisza Volán által üzemeltetett helyközi távolsági járatok, amelyek Csongrádról vagy Csongrád irányába a kórház felé közlekednek, április 4-től megállnak a gyógyfürdőnél és a Zolnay utcánál is. Az említett menetrendszerinti járatokon elfogadják a helyi járatos menetjegyet és a bérletet is. Mint megtudtuk, a reggeli és a kora délutáni járatok megmaradtak. Napközben vannak változások, a megszüntetéseket a költségcsökkentés érdekében kellett megtenni. Az adott járatról érdeklődni az autóbusz állomáson, az 561-030-as telefonszámon lehet. A gépkocsivezetőknél szórólapok lesznek.

2011. április 1.

Családi események

Született: Rácz János és Csáki Mónikának Dzsenifer nevű gyermeke.

Elhunyt: Virting Mónika (sz.: Piri Mónika), Balla Józsefné Dobos Erzsébet, Páger Sándorné Törőcsik Mária, dr. Andrikó Ferenc, Turai Józsefné Paragi Mária, Nana Mihályné Berki Erika.