2011. április 1.

Iskoláink jövője a tét

Békés demonstráció a Kossuth téren

Március 25., péntek 13 óra. Kossuth tér. Békés demonstrációra gyülekeznek az emberek. Felnőttek, diákok álldogálnak a Kossuth szobor körül, beszélgetnek. Mint halljuk, két szentesi iskola jövője a tét. Az egyik intézmény a város egyik legpatinásabb intézménye, a Petőfi Sándorról elnevezett iskola a városközpontban. A másik? Szintén egy nagy múltra visszatekintő, kedvelt oktatási centrum a Felsőpárton, a Damjanich János Tagiskola.

A két intézmény sorsa régebb óta foglalkoztatja a város apraját-nagyját. A gyermeklétszám csökkenése minden évben felveti az iskolai összevonások, bezárások rémét. Félő, egyszer csak bezárul a kör. Ez évben? Vagy jövőre? Ma még nem lehet tudni. Mint hírlik, szeptembertől közel 240 kisiskolás kezdi meg tanulmányait nyolc oktatási intézményben. A nyolcból kettő egyházi iskola, ők azt remélik, hogy az említett gyermeklétszám felét hozzájuk íratják be a szülők.

Állítólag készült egy milliókat felemésztő szakértői tanulmány is, amely alapján mondatott ki a két iskola megszűnése a városházán. Karikó-Tóth Tibor (Pálmások Szövetsége), az oktatásért felelős alpolgármester és Móra József (MSZP), az oktatási, kulturális és sportbizottság elnöke próbált magyarázatot adni a tervezett szankciókkal kapcsolatban a három nappal korábban összehívott szülői értekezleten, melyet a Petőfi iskolában tartottak. (Lapunk előző számában beszámoltunk az eseményről.) A téren hallhatjuk: nem győzték meg a szülőket. Sokaknak nem tetszik az sem, hogy Karikó-Tóth Tibor maga is érintett az ügyben, hiszen a Kiss Bálint Református Általános Iskola igazgatója.

A szülők szervezték az egészet. A március 16-án kelt önkormányzati határozati javaslat borzolta a kedélyeket, amely szerint minden iskolában legalább egy, legfeljebb két osztály indulhat, minimum 21, maximum 26 fővel. Nem véletlenül az önkormányzat – az akcióval egy időben tartott – ülésére időzítették azt. Ki is hangsúlyozzák: a képviselők szemébe akarnak nézni a téma tárgyalásakor. Közülük Mol-nárné Tóth Györgyit (Fidesz), Szabó Zoltánt (Jobbik Magyarországért) és Antal Balázs Tibort (Fidesz) látjuk a téren. A demonstrálókkal beszélgetnek. Utóbbi képviselő elmondja, a testület februárban elfogadta az éves költségvetést, amelyben még mind az 5 önkormányzati iskola szerepelt. Úgy vélte, rosszkor jött az intézmények bezárásának ötlete, hiszen közelít a beiratkozás időpontja. Megjegyezte ugyanakkor, hogy már eddig is helyi rendelet szabályozta az iskolánként indítható osztályok létszámát, amelyet véleménye szerint nem vettek szigorúan.

Sokat mondó transzparenssel is találkozhatunk a tömegben. Ez van ráírva: "Kodály országában ének-zenetagozatos iskolát bezárni?! SZÉGYEN!!!" Hát igen! A Petőfiben még ma is a világszerte elismert módszer alapján oktatnak a pedagógusok. Tanóráikon kiemelt ének-zeneiképzés, a néptánc oktatása is fontos helyet foglal el. Mint hallottuk, az elsős osztálytól kezdve énekelve tanulnak idegen nyelvet a diákok, ami megkönnyíti a későbbi nyelvtanulást. Az is tény, hogy az iskola falai között számos halmozottan hátrányos helyzetű, köztük sok cigánygyerek tanul. A "Damó" nehezebb helyzetben van, mint a Petőfi, mondják, városszéli mostohagyerekként van kezelve, holott nagyon jó iskola. Amióta a Deák Ferenc Általános Iskola tagiskolájaként működik, szinte minden évben elhangzik a végzetet jelentő mondat: ez lesz az utolsó esztendő. Azután…

A testületi ülés előtt kimegy a tüntetőkhöz Szirbik Imre polgármester is. Azzal próbálja megnyugtatni a szülőket, hogy ha 21 és 26 közti létszámban jelentkeznek egy iskolába, az a tanintézmény elindíthat elsős osztályt. A jelenlévők érdeklődésére kijelenti: az önkormányzat legújabb álláspontja szerint, ameddig a parlament nem fogadja el az új oktatási törvényt, nem lesz változás az önkormányzati intézmények háza táján. Tehát május 31-ig nem "nyúlnak" az iskolákhoz. Ígéretet tett arra, hogy a testületi ülés napirendi pontjai közül lekerül az ezzel kapcsolatos előterjesztés.

Pontban kettő órakor a tüntetők is helyet foglalnak a városháza dísztermében. Tanúi lehetnek a döntésnek, miszerint a képviselő-testület egyhangúlag egyetért a polgármesteri javaslattal.

L. J.