2011. január 14.

Vis maior támogatást igényel az önkormányzat

A belvíz elleni védekezésben

A "teszkótavon" a múlt héten még korcsolyázni is lehetettA problémák tulajdonképpen még tavaly decemberben kezdődtek. A lehullott nagy mennyiségű csapadék által veszélybe került épületek közelében kialakult helyzet miatt 2-án I. fokú, 11-én már II. fokú belvízvédelmi készültséget kellett elrendelni Szentesen. A munka dandárja azonban még hátra van.

A védekezési munkákban a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság és a Városellátó Intézmény vesz részt. Védekezéssel kapcsolatos többletkiadások jórészt az áteresz dugulások megszüntetése, a mentettréti és a nagyvölgyi ideiglenes belvízelvezető csatornák létesítése, a helyreállítási munkák, valamint a mobil szivattyúk üzemanyagköltsége és a meg-növekedett számú kivonulások miatt jelentkeznek.

A felmerülő költségek még nem ismertek, de előreláthatóan meghaladják az önkormányzat lehetőségeit. A Szűcs Lajos alpolgármester vezette rendkívüli testületi ülésen elhangzott, mivel az önkormányzat még nem alkotta meg ez évi költségvetési rendeletét, így a jelenleg ár- és belvíz védekezésre rendelkezésre álló mintegy 3,2 millió forintból a védekezés teljes költségét az önkormányzat nem tudja biztosítani. Emiatt a kormányhoz vis maior támogatási kérelmet nyújtanak be, melynek mértéke a költségek 70 százaléka. Nyertes pályázat esetén az összeghez várhatóan tavasszal juthat hozzá a város. Eddig 7 millió forint körül költöttek védekezésre, összesen mintegy 10 millióra becsülik a teljes költséget.

A vitában Móra József elmondta, a 2000-es évhez viszonyítva most nincs akkora probléma, mint akkor volt, köszönhetően az utána elvégzett korszerűsítésnek. Hozzáfűzte: a belvíz elleni védekezésben nemcsak az önkormányzatnak, a város erre hivatott embereinek kellene részt venni, hanem sok esetben azoknak a külterületi földtulajdonosoknak is, akik érintettek a dologban. Antal Balázs nem egészen értett egyet képviselőtársával. A körzetében tapasztaltakkal kapcsolatban kifejtette: a vízelvezető árkokat nem mindenhol tették rendbe, van, ahol az átfolyók nincsenek kitakarítva. A belvízi helyzet tovább romolhat. Ollai Ist-vánné a kiséri városrészben kialakult helyzettel tovább folytatta a problémák sorolását. A képviselőaszszony kijelentette: az árkoknak csak egy része lett kitakarítva, az elmaradt munkák miatt a Bem, az Orgona, a Mező, a Kertész és a Tölgyfa utcákban áll a víz. Sipos Antal a külterületen élők problémáiról szólt. Mint mondta, az ott élő emberek gondjaival is kellene foglalkozni. Nagyhegyen sem megoldott minden, nem folyik el a víz, megáll az erdőben.

A Tisza lassan apad. Az ATIKÖVIZIG szentesi szakamérnökségén megtudtuk, hamarosan lefújják a 2. fokú árvízvédelmi készültséget, de hosszan elnyúló 1. fokú készültségre számítanak a térségben, mert az olvadás miatt újabb, kisebb árhullámok indultak el a Tisza északi szakaszáról. Szentes térségében is vizesek, felázottak a gátak, fakadóvizek is megjelentek, de a honvédség munkáját nem kellett még igénybe venni. Elhangzott: a védművek kapcsán sem várható probléma.

A testület egyöntetűen megszavazta a támogatási igény benyújtását.

Lovas József

 

Ezen a héten ülésezett a szentesi Védelmi Bizottság. A bizottság elnökének, Szirbik Imrének az irányításával áttekintették a belvízhelyzetet, értékelték az elvégzett munkát és kijelölték a feladatokat. A hideg időjárást kihasználva megkezdték a 451-es és a 45-ös út közötti terület vízkár-elhárítási munkálatait. A Városellátó Intézmény szervezésében vízelvezető árkot ástak, egy újabbon jelenleg is dolgoznak. Jelenleg a Városellátó Intézmény alsóréti szivattyúja folyamatosan dolgozik, a Vízgazdálkodási Társulat valamennyi ilyen eszközét bevetette a víz átemelésére, továbbá "előkészítették" a Kurcát, hogy a növekvő vízmennyiséget be tudja fogadni.

A város belterületén nincsenek jelentős belvízkárok, a külterületeken eddig 4 családot kellett kitelepíteni lakásukból. A hét közepén érkezett jelzések alapján elképzelhető további kitelepítés is, erre vonatkozóan is meg vannak a szakemberek konkrét tervei.

Nagyon jelentős, egyelőre felbecsülhetetlen a kár a mezőgazdasági területeken, az alacsonyabban fekvő részek teljesen víz alatt vannak.

A Védelmi Bizottság folyamatosan ellenőrzi, elemzi a helyzetet és megfelelő időben megteszi a szükséges intézkedéseket.

Kála