2009. május 1.

Lakás, helyzet. Lakáshelyzet

Városunkban megközelítőleg 13 ezer lakás van, és mivel már 30 ezernél is kevesebben élünk Szentesen azt gondolhatnánk, hogy problémamentes a lakáshelyzet. Átlagosan 2,3 ember lakik egy lakásban, ami ideális állapot lenne, a statisztika azonban szélsőséges élethelyzeteket takar.

A magántulajdonban lévő lakások állapota, komfortfokozata, nagysága nagyon eltérő. Sok közülük az öreg, korszerűtlen elhanyagolt épület. Ezeknél a karbantartás, felújítás nem elsősorban a tulajdonosok hanyagsága, nemtörődömsége miatt maradt el, hanem az anyagiak hiányában. Az önkormányzat lehetőségeihez mérten támogatja a lakások felújítását, korszerűsítését és több esetben az életveszély elhárítását is. Ez a segítség kamatmentes kölcsön vagy - kivételes esetben - vissza nem térítendő támogatás lehet, de az önkormányzat ez utóbbi esetben is elvárja, hogy a költségek egy részét a kérelmező fedezze.

A magántulajdonban lévő újonnan épített vagy vásárolt ingatlanok tulajdonosai gyakorta hatalmas forint vagy devizaalapú kölcsönöket vettek fel azért, hogy lakáshoz jussanak. Ők a kölcsönük törlesztő részletének megemelkedése miatt kerültek, vagy kerülhetnek lehetetlen helyzetbe, amely akár ingatlanuk elárverezéséhez is vezethet. Az önkormányzat szociális kölcsön vagy adósságkezelési támogatás útján igyekszik ezeknek a családoknak átmeneti segítséget nyújtani. A polgármesteri hivatal felhívja a segítségre szorulók figyelmét arra, hogy már az első fizetési elmaradás után kérjék a segítséget, mert egy - a bank által már felmondott - többmilliós, akár tízmilliós kölcsön esetén már nem tudnak segíteni.

A témához tartozik az is, hogy a bankok behajtják a nem lakáscélú, szabad felhasználásra nyújtott köl-csöneiket és a kártyahiteleket is. A végrehajtási eljárások nagyon sok esetben a családok egyetlen vagyontárgyára, a lakásukra, ingatlanukra folynak. Tehát akár kisebb összegű tartozás miatt is elveszíthetik lakhatásukat.
Visszatérve a lakáshelyzet alakulására: a magántulajdonban lévő lakások legalább 5 százaléka üresen áll. Pontos adatok erre vonatkozóan nincsenek, de a különféle felmérések és nyilvántartások összevetése alapján reális a becslés. Csányiné dr. Bakró Nagy Vera aljegyző, a polgármesteri hivatal közigazgatási osztályának vezetője tájékoztatójában kitér arra, miszerint sokat javulhatna a lakhatás helyzete városunkban, ha ezeket a lakásokat be lehetne vonni a probléma megoldásába.

De vajon lehet-e? A tulajdonosok részéről talán az elvárásaiknak nem megfelelő bérlőktől való idegenkedés, a lakások bérbeadásából származó jövedelem megadóztatásától való félelem az akadályozó tényező; a lehetséges bérlők esetében pedig a piacképes lakbér megfizethetetlensége. Sajnos igazán jó és önkormányzat által vállalható megoldás még nem született. Pedig a lakáskérdés jövőbeni javulása a magánemberek és a magántőke kezében van. Lehet persze állami és önkormányzati segítségre számítani, de a jelenlegi építőipari árak mellett az önkormányzati tulajdonú bérlakások arányának jelentős emelkedésére nem lehet reálisan gondolni.

Szentesen mintegy 450 önkormányzati tulajdonú bérlakás van, melyeknek közel 90 százaléka komfortos vagy összkomfortos. A lakbérek a piaci lakbéreknél jóval alacsonyabbak, de sok bérlő fizetőképességét még így is meghaladják. Bérlakás építésére utoljára 4-5 éve került sor, jelentős állami támogatással. Sajnos azóta még csak pályázatot sem írtak ki e körben, az önkormányzat pedig nem képes tíz-tizenöt milliós lakásokat építtetni, bár a lehetőségek szerint néha vásárol egy-egy lakást, ami viszont nem számottevő az egész kérdéskört érintően.

- Az önkormányzat évek óta mintegy kétszáz lakásigénylőt tart nyilván. A mellette működő lakásügyi bizottsága évente felülvizsgálva az igénylők helyzetét, a legrászorultabbakat úgynevezett sürgősségi listán tartja nyilván. Az eddigi lakók által visszaadott lakásokat a listán lévők kapják. A listára csak a legrosszabb helyzetben lévők kerülhetnek fel, elsősorban többgyermekes családok. Amíg nem épül újabb önkormányzati tulajdonú bérlakás, addig évente 15-25 igénylőnek tud lakást biztosítani az önkormányzat. A sürgősségi listán ma is több, mint ötvenen várnak lakásra - tájékoztat az aljegyző asszony. Majd sorolja a lehetőségeket:

- Bérleti ajánlatot a polgármesteri hivatal által biztosított nyomtatványon lehet tenni. A kérelmeket felülvizsgálva, helyszíni szemlét is tartva a lakásügyi bizottság évente összeállítja a sürgősségi listát, kivételes rászorultság esetén soron kívül is. A helyzet ismertetése után látható, hogy önkormányzati tulajdonú lakás bérletével a lakáshelyzet Szentesen nem oldható meg. Az önkormányzati lakásgazdálkodás csak kiegészítő, segítő jellegű lehet, amely a legroszszabb, szinte reménytelen szociális helyzetben lévő embereken, elsősorban a gyerekeken akar és tud segíteni.

Mi lehet a szentesi lakáshelyzet megoldása? Csányiné dr. Bakró-Nagy Vera a következőkben látja a megoldást:

- Összefogva az állam, az önkormányzat és minden szentesi polgár dolgozzon azon, hogy a munkahelyek megmaradjanak, új munkahelyek jöjjenek létre, hogy az átlagemberek képesek legyenek lakást építeni, venni vagy bérelni, hogy az önkormányzatnak lakással is csak az önhibájukon kívül nehéz helyzetben lévőket kelljen segíteni. Ez szép, hosszú távú program lehet, és ma az egyetlen reálisnak tűnő út.