2009. február 6.

Papp Imre írásai könyvben

Az egykori helybeli reformátusok ünnepi szokásairól ad hiteles, részletező képet a Szentesi Múzeum Füzetei sorozat negyedik kötete. Az emberi élet fordulóinak ünnepi szokásai a szentesi reformátusok körében címet viselő könyv a közelmúltban látott napvilágot.

Ez az egyik legkevésbé kutatott területe a néprajznak, de azért is figyelmet érdemel ez a válogatás, mert Papp Imre önkéntes néprajzi gyűjtő munkáiból készült. ". Papp Imre írásai hiánypótlóak, hiszen a protestáns népi vallásosság világáról még nem igazán készült hasonló igényességgel és részletességgel összeállított dolgozat" - írja előszavában Mód László néprajzkutató. A kötet szerkesztőjétől azt is megtudhatjuk, hogy az 1973-ban elhunyt presbiter-parasztember tanulmányai azért bizonyultak egyedülálló forrásnak, mert a szerző maga is benne élt abban a világban, melyet dolgozataiban ábrázolt. A most megjelent kötet röviden bemutatja Papp Imrét, s a művek keletkezését is. A gyűjtőmunkára, a művek megírására Pappot dr. Gilicze László felsőpárti református lelkész inspirálta, amikor 1953-ban felkérte erre a feladatra. Papp Imre 1953 és 1955 között készítette el a dolgozatokat. A reformátusok ünnepeinek krónikája csak kezdete volt egy hosszú folyamatnak, hiszen a parasztembert környezete újabb és újabb dolgozatok írására, a népélet teljesebb bemutatására ösztönözte.

A válogatás legnagyobb terjedelmű írásai a házasságkötés és a párválasztás ünnepeit járják körbe. Szerepel a könyvben a kézfogótól a lakodalomig tartó hetek lázas készülődése, valamint a keresztelés szokásai (itt véleményét is megfogalmazza Papp Imre, aki szelíden korholja a szülőket), s külön fejezet szól a konfirmációról. Írásaiban Papp Imre a köznyelvi stílust alkalmazta, ezért is érdekes, hogy a halotti torokat megörökítő dolgozatában ősei nyelvjárásnak í-zését alkalmazza, ami a szentesi reformátusok körében elterjedt volt (pl.: a temetís előtt vendí-gül látták a vídíkről érkező rokonokat, akik a halott vég-tisztessígtételére érkeztek). Mivel a helyi szokásokról szólnak az írások, az iskolai oktatásban is hasznosíthatóak. Szójegyzék segíti az olvasót a kötet végén, a bábától a vőfélyig elmagyarázva a kifejezéseket a fiatalabb generációknak.

A kiadvány kapható az ifjúsági házban, a városi könyvtárban, a Studium könyvesboltban és polgármesteri hivatalban. A múzeumi füzetek folytatására is vannak már tervek: Bese László fazekasmester életútja, valamint a tavalyi Csalog-konferencia anyaga következhet a sorban.

D. J.