2009. január 30.

Ülésezik a testület

Esélyegyenlőség, vagyongazdálkodás, fejlesztés

Igaz, vékony a januári testületi anyag, ám annál fajsúlyosabb kérdések kerülnek a képviselők elé a 28-i ülésen. Ami talán azonos lehet bennük, valamennyi összefügg a jövő hónapban tárgyalandó végleges költségvetéssel. Szirbik Imre polgármester, országgyűlési képviselő előzetesen a költségvetés előkészítő munkájához, másrészt a város hosszabb távú gondolkodását megalapozó úgynevezett integrált városfejlesztési stratégiához hasonlította a kapcsolódó két köztes előterjesztést.

- A város esélyegyenlőségi tervét részleteiben megismerve talán sokan rájönnek arra, hogy az nemcsak akadálymentesítésről szól, arról, ami korábban is zajlott, hogy a fizikai közlekedési feltételeket megteremtsük. Igaz, az sem volt kis feladat, s a hosszú évek munkája nincs is befejezve, hiszen néhány közintézmény továbbra is akadálymentesítésre vár - jegyezte meg Szirbik Imre. - Az esélyegyenlőség ebből a tanuláshoz, az egészségügyhöz való hozzájutás lehetőségét jelenti, illetve minden olyan problémának a feltárását, amely valamilyen társadalmi réteg esélyeinek a csorbítását vonná maga után. A másik napirend a város vagyongazdálkodási tervének elsőfordulós tárgyalása, amely azon területek önkormányzati vagyon számbavételét, minősítését tartalmazza, s a városfejlesztési stratégiával érintett, a felújítandó, átépítendő ingatlanok további sorsát próbálja meghatározni.

A város költségvetésével kapcsolatban a polgármester elmondta, az a tervezés stádiumában van, tehát az önkormányzatnak 2009-re elfogadott költségvetése még nincs, a parlament rendkívüli ülése legfeljebb "csak" a tervezői munkát módosíthatja. - A ma elkészült és összeállított költségvetési variáns, előre látva úgy 4-5 százalékos GDP-vel számol a város, ennyire esik vissza. Nálunk az iparűzési adó a meghatározó, árbevé-telarányos, amennyiben ennél nem lesz nagyobb a viszszaesés, akkor úgy számolunk, hogy másfél-kétszázalékos költségvetési hiánynál nem lesz több. Most még a pontosítások zajlanak. Igyekszünk föltárni mindazt, amit még a takarékosság jegyében meg tudunk oldani. Egy-egy nagyvállalkozás jelentősebb visszaesése boríthatja a város költségvetését is. Ezért bevétel kiesési tartalékkal is számolunk, nem tudhatjuk előre, hogy a gazdaság mutatói hogyan alakulnak majd.

A fejlesztésekkel kapcsolatban a polgármester elmondta: az idei évre sok beruházás húzódik át 2008-ból, ezeknek a forrásai adottak. A fejlesztésekre szánt összeget takarékbetétben helyezte el az önkormányzat.

A testület oktatási kérdéseket is tárgyal, így például a beiskolázási körzethatárok felülvizsgálatát, és az iskolák, óvodák fejlesztését.

- Mire lesz pénz? - tettük fel a kérdést a város első emberének.

A válasz: - Több fordulóban tárgyalta a testület az oktatást, azonfelül az iskolák, óvodák helyzetét. A legutóbbi ülésen úgy döntöttek a képviselők, hogy kerüljön fölmérésre az, hogy milyen eszközhiányai vannak egyes intézményeknek. Az oktatás szemléltető eszközeitől kezdve a bútorzaton át igen nagy fogalmat határoz meg. Megközelítőleg mintegy 30 millió forintra tehető az az eszközhiány, ami az oktatásban az úgynevezett normatívákhoz képest hiányzik. Az előterjesztés arról szól, egy rangsorolást is magába foglalva, hogy a város ezt a hiányt három év alatt pótolja. Ami az iskolai körzethatárokat illeti, egy apró tétel van maradt a tárgyalásra, mégpedig az, hogy az Ady Endre utca melyik iskolához tartozzon, a Deákhoz, a Kosztához, netán a Petőfihez. Az előterjesztés meghúzta a vonalat, abban már a testület dönt, hogy az utcát hogyan osztja fel a három iskola között.

- A képviselő-testület nemrég döntött az uszoda szolgáltatási díjairól, most mégis napirendre kerül a bérletrendszer. Mit jelent ez?

- A bérletek területén talán a legnagyobb változás, hogy a sportolói bérletek csak az úgynevezett aktív időszakban lennének érvényesek, a nyári csúcsban, amikor mind az edzések, mind a mérkőzések szünetelnek, a sportolói bérlet mellé úgynevezett kiegészítő bérlettel válna egész évre használhatóvá. Szeptembertől május végéig korlátlan használati jogot biztosítanak.

- Két helyi adórendelet módosítása is szerepel a napirendben, az építmény- és a helyi iparűzési adó. Díjemelésre számíthatunk?

- Mindkettőnél csak úgynevezett szakmai pontosítást jelent, tehát adóemelést nem tartalmaz. Néhány vállalkozásnál inkább értelmezési, mintsem adótétel-változást von maga után - mondta a polgármester.

(lovas)