XL. évfolyam 44. szám

2008. november 7.

Hétköznapi hőseink

Hétköznapi hőseink címmel olyan rovat indul a Szentesi Élet hasábjan ahol elsősorban nem a közszereplőket láttatnánk, hanem azokat az embereket, akik sokat tesznek akár a környezetükért, akár csak szépen végzik a munkájukat, vagy bármilyen olyan példával szolgálhatnak másoknak, ami követendő, megfontolandó vagy egyszerűen csak szívet melengető.

Lehet akár egy sokat megélt tanító vagy óvónő, hagyományőrző kézműves, türelmes eladó, gondos gazda, odaadó nagymama, szeretetben hosszú éveken át együtt élő házaspár vagy bárki, akit így vagy úgy példaként lehet állítani. Arra külön felhívjuk olvasóink figyelmét, hogy bárki ajánlhat nekünk az írás témájául ilyen "hőst" a saját környezetéből is. Első hősünk nem Szentes szülötte, Budapesten látta meg a napvilágot, majd megjárta Nyugat-Európát, miután néhány éve visszatért Magyarországra, azon belül is az Alföld dél-keleti szegletébe.

2008. november 7.

Fogadóóra

Kálmán János, a FIDESZ MPSZ önkormányzati képviselő november 12-én, szerdán 17 órától fogadóórát tart a Móricz Zsigmond Művelődési Házban (Ady E. u. 36.).

Dr. Gyenes Ágota, a Fidesz MPSZ önkormányzati képviselő november 13-án, csütörtökön 16 órától fogadóórát tart a Fidesz irodában (Kossuth u. 11.).

A képviselők minden érdeklődőt várnak.

2008. november 7.

Körjegyzőség

A jelen kialakult helyzetben Nagytőke község önkormányzata úgy véli, hogy a közigazgatási munka szakszerűségét jobban biztosítja, ha a két település ezt a tevékenységet közösen látja el. Erről természetesen a képviselő-testületnek kell dönteni. Kozák János, a pénzügyi bizottság elnöke az októberi ülésen arra volt kíváncsi, hogy milyen további feladatot jelent ez az önkormányzat számára? Sztantics Csaba jegyző válaszában elmondta, nagy feladatot vesznek át, amikor a körjegyzőség megalakulása folytán a szentesi polgármesteri hivatal látja el Nagytőke viszonylatában is a teendőket.

- Mindezt egy megállapodás formájában kell a két testületnek szentesíteni. Az részletesen tartalmazza majd a feladatellátás módját és költségeit. Nagytőke polgármesteri hivatala megszűnik, a feladatokat a szentesi veszi át. Mindez jelentős számú többletfeladatot, és valamivel több költséget is jelent. Mindazonáltal havi 400 ezer forint úgynevezett ösztönző normatívát kap majd a város. Remélhetőleg ebből a plusztámogatásból tudják majd finanszírozni a pluszköltségeket - jelentette ki a jegyző.

2008. november 7.

A költségvetés

Az önkormányzatok jövőre kevesebb pénzt kapnak. Mennyire befolyásolja ez a költségvetést? - tették fel a kérdést Szirbik Imre polgármesternek a képviselő-testület októberi ülésén. Az országgyűlési képviselő válaszában elmondta: a parlament előtt álló költségvetés nem igazolja vissza azokat a félelmeket, hogy az önkormányzatok feltételrendszerei jelentősen megromolnának. Elsősorban azok a normatívák, melyek a városok, települések költségvetését befolyásolják, azok vagy szinten maradnak vagy fel-törekvőek - jelentette ki a polgármester. Ennél izgalmasabb azon települések sorsa, ahol jelentős a gazdasági szféráktól való függés. Szentes esetében adóbevételből származik a város költségvetésének egyharmada. Egy része személyi jövedelemadó, ezek egy év csúszással jelennek meg, 2009-ben ez jelentős befolyással nincs a költségvetésre. Az iparűzési adó szinte azonnal jelentkezik. Az elmúlt napokban megkezdték az úgynevezett nagyadózókkal történő egyeztetést. A legnagyobb adózó nem lát csökkenést, valahol az azt megelőző évit, a 2008-ast fogja produkálni, mondta a polgármester.

- Egy valamivel előre nem számolhatunk, azzal, hogy a gazdasági recesszió nemcsak a bevételi oldalt teszi bizonytalanná: ha jelentősen nő a munkanélküliség, akkor az a szociális ellátás területén egy folyamatos igényt jelent majd, az emberek nem munkabérből próbálnak megélni, hanem a szociális szféra ellátásában úgymond segélyezési formában jelennek meg.

A költségvetés körülbelüli felét adják a normatív támogatások, a parlament kedden kezdi a költségvetés általános vitáját. A képviselők dönthetnek a térítési díjakról, különböző díjtételekről. A kérdés az: a lakosság meddig terhelhető.

A képviselő-testület novemberi ülésén foglalkozik a költségvetéssel.

(lovas)

2008. november 7.

3. Sanghajtól Pekingig

Cseuz öt olimpiája

Megérkezett Sanghajba. A magyar alkonzulnő a repülőtéren várta, elvitték egy szállodába, mellette ott áll a 134-es út, azon indulhat el végül is Peking irányába. Útközben az alkonzul próbálta lebeszélni, azt mondta, ha tehetné, ezt az utat meg is tiltaná Cseuz Lászlónak. Azt mondta, nagyon veszélyes.

- Ez eléggé rossz hatással volt rám - meséli -, új világban járok, ahol rettegni kell a rablóktól, attól, hogy elütnek és a többi! Elrendezkedtem a szállodában, kicsomagoltam a kerékpárt, aztán lementem a szomszédban lévő bevásárlóközpontba. Enni szerettem volna valamit, ha már Kínában vagyok, akkor valami kínai ételt. Az ajánlat valamilyen nevesincs levesféle volt virslivel. Számomra mindkettő szörnyű volt, néhány kanállal azért ettem belőle, mert éhes voltam.

2008. november 7.

Horgosi iratok Szentesen

Labádi előadása a 840 folyóméterről

A Levéltári Napokat immár hagyományosan, ezen az őszön is megszervezték a megyei archívum munkatársai. Az egyik napon még az országhatárt is átlépték a levéltár munkatársai: a szomszédos Szerbiában, Horgoson várták a szakembereket. A szentesi levéltár vezetőjét, Labádi Lajost is meghívta a házigazda, Nagygyörgy Zoltán, hogy tartson előadást a szentesi intézményben őrzött horgosi iratanyagról.

- Milyen típusú iratokat és mennyit őriz a szentesi levéltár? - kérdeztem elsőként Labádi Lajos igazgatótól.

2008. november 7.

Az oktatásügy pártfogója

Száznyolcvanöt éve született Filó János református lelkész

A gimnázium a Központi Református Elemi Népiskola épületében kezdte meg működését

Az 1850-es évek közepén jelentős személyi veszteségek érték a szentesi református egyházat, amelyek hátrányosan érintették a gyülekezet belső életét, továbbfejlődésének ütemét. Több mint félévszázados tevékeny szolgálat után, 1853 márciusában távozott az élők sorából a tudós, nagytekintélyű esperesük, Kiss Bálint; két hónappal később pedig követte őt a sírba lelkésztársa, Dobosy Mihály író, műfordító, aki 1813-tól működött Szentesen. A hirtelen keletkezett nagy űrt nem pótolhatta - sem felkészültségben, sem népszerűségben - Kiss Pál prédikátor, Kiss Bálint fia, aki 1857-ben megvált lelkészi hivatásától. Némi reményt jelentett, hogy 1854-ben Szentesre került a nagy műveltségéről ismert Révész Imre, akit a hívek nagyon megszerettek, és ragaszkodtak személyéhez. Ő ennek ellenére 1856-ban elfogadta a debreceni lelkészi állást, és a Református Kollégiumban felkínált tanári katedrát, s eltávozott Szentesről.

2008. november 7.

Negyven éve nyilvánították gyógyvízzé

Évfordulók - 2008.

90 éve, 1918. nov. 1-jén a Szentes Városi Tanács kimondta csatlakozását a Magyar Nemzeti Tanácshoz. - Megalakult a Szentesi Katonatanács. - A Református Kör Kiss Bálint utcai épületében (nagyszámú közönség, katonatisztek, katonák, polgárok, nők részvételével) megalakult a Nemzeti Tanács helyi szervezetének ideiglenes végrehajtó bizottsága. (A 24 tagú bizottság elnöke Burián Lajos ügyvéd.)

40 éve, 1968. nov. 1-jén Szentesre látogatott Kállai Gyula, az országgyűlés elnöke, a MSZMP Politikai Bizottságának tagja. - Megindult a Vízmű Híradó c. üzemi lap. (Felelős szerkesztő: Kruzslicz Pál.)

2008. november 7.

Közlemény

Közlemény

A jelenlegi gazdasági helyzetben úgy gondolom, hogy ebben az országban senkit nem illethetnek meg olyan előjogok, melyek alapján egy közszereplő ne vállaljon szerepet a közös teherviselésben. Ezért kezdeményeztem és támogatom, hogy valamennyi országgyűlési, megyei és helyi képviselő részére történő bármilyen jellegű kifizetés és költségtérítés adó alá essen.

Szentes város vezetőjeként sem polgármesteri, sem egyéb tevékenységem után 2006 óta jutalmat és költségtérítést (országgyűlési képviselői költségtérítésem kivételével) nem veszek fel.

A köztisztviselőkkel való szolidaritásként magától értetődőnek és természetesnek tekintem, hogy önkormányzatunk 2009. évi költségvetésben ilyen tétel ne is kerüljön betervezésre.

A megtakarítás ugyan nem oldja meg a város gondjait, de hozzájárul ahhoz, hogy ez az összeg is a szociális és oktatási feladatok ellátását szolgálja.

Szirbik Imre
polgármester
országgyűlési képviselő

2008. november 7.

Pályázati felhívás

Ügyvezető

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (6600 Szentes, Csallány G. part 4.) ügyvezetői álláshelyének betöltésére.

Ellátandó feladat: uszoda, üdülőházak és a teniszpályák működtetésével kapcsolatos feladatok vezetői irányítása.

A pályázati feltételek a www.szentes.hu honlapon találhatók.

A pályázatot 2008. november 21-ig lehet benyújtani.

Bővebb információ a polgármesteri hivatal művelődési irodáján kérhető a 63/510-368-as telefonszámon.

Intézményvezető

Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Sportközpont (6600 Szentes, Jövendő u. 1.) intézményvezetői álláshelyének betöltésére.

Ellátandó feladat: az intézmény tevékenységi körébe tartozó - Dr. Papp László Sportcsarnok, Dózsa-ház, sportpályák - feladatok vezetői irányítása.

A pályázati feltételek a www.szentes.hu honlapon találhatók.

A pályázatot 2008. november 21-ig lehet benyújtani.

Bővebb információ a polgármesteri hivatal művelődési irodáján kérhető a 63/510-368-as telefonszámon.

2008. november 7.

Kerékpár-tolvajok

Egyetlen bejelentés érkezett a temetőkből az elmúlt hétvégi megemlékezésekhez kapcsolódóan. A Bánomháti temetőből, az egyik sírról törtek le és vittek magukkal ismeretlenek egy sírra felszerelt napkollektoros lámpát.

November másodikára virradóra egy Munkás utcai ház előtt parkoló személygépkocsiról szedték le ismeretlenek a jármű mindkét rendszámtábláját. A tettesek ellen egyedi azonosítójel meghamisításának büntette miatt indult eljárás.

2008. november 7.

A játszóterekről

A Rádió Szentes (106,1 MHz) műsora a Rádiós fogadóóra november 12-én, szerdán 10 órakor lesz hallható. A műsor vendége Baloghné Berezvai Csilla főkertész lesz, aki a játszóterek helyzetéről beszél a hallgatóknak.

2008. november 7.

Tervezzünk együtt

A következő 2 éves ciklusra, 2009-2010-re elkészültek az Új Magyarország Fejlesztési Terv pályázati programjainak akció tervei. A társadalmi egyeztetés érdekében Szentesen az alábbi fórumokat tartják: november 10-én, hétfőn 16 órakor a városi könyvtárban A TÁMOP, TIOP, ROP egészségügyi prioritásainak egyeztetése az egészségügyben dolgozókkal fórumra várják az érdeklődőket, előadó Barát Endre. November 12-én, szerdán 16 órakor a városi könyvtárba Matkócsik Pál Ferenc a közút és településfejlesztési prioritásokról beszél.

November 17-én, hétfőn 16 órakor a városházán Az öszszes OP közigazgatási prioritásainak egyeztetése az önkormányzatok képviselőivel témáról hallhatnak információt Matkócsik Pál Ferenctől.

2008. november 7.

Érdemi lépések szükségesek

Az ügyvezető az egyeztetés hiányára hívta fel a figyelmet

Válság és kibontakozás címmel az ország előtt álló legfontosabb politikai döntésekről beszélt Gulyás József, az SZDSZ ügyvivője szentesi sajtótájékoztatóján, miután a párt megyei elnöke, Kovács Sándor, felidézte, hogy a '90-es, '94-es választásokon szép sikereket ért el az SZDSZ önkormányzati és országos szinten is.

A megyei elnök véleménye szerint most azon kell munkálkodniuk, hogy visszahódítsák a tőlük elpártolt liberális érzésű embereket, hiszen az élet jelenlegi kihívásai között is szükség van arra a liberális gondolkodásra, amit az SZDSZ képvisel. Ezt Gulyás József is megerősítette, aki sajtótájékoztatóján a világgazdasági válságról beszélt.

2008. november 7.

Egy élet a hivatása és értékmegőrzés tükrében

Dr. Papp Lajos szívsebész a Rotary Club vendége volt

Orvostudományról, természetről, mezőgazdaságról és teológiáról, valamint ezek összefüggéseiről tartott előadást dr. Papp Lajos szívsebész a Szentes-Csongrád Rotary Klub október végi találkozóján. A neves professzort dr. Papp Zoltán sebész, érsebész főorvos mutatta be a klubtagoknak és a meghívott vendégeknek, felelevenítve szakmai munkásságát és életútját.

Papp Zoltán elmondta: A szívsebész Aranyosgadányban született, fiatalon a Mecsekben kezdett dolgozni földalatti csillésként, s csak ezután kezdte meg orvostudományi tanulmányait, melynek középpontjába legfőbb érdeklődési köre, a szívsebészet került. Évtizedeken átívelő tudományos munkásságát többek között Széchenyi- és Prima Primissima-díjjal ismerték el.

2008. november 7.

Ewald Brass hangverseny

November 11-én, kedden 18 órára várják az érdeklődőket a Lajtha László Alapfokú iskolába az Ewald Brass Quintet hangversenyére. A kvintett az ország egyik legtehetségesebb fúvós együttese, nyitottak minden stílus és irányzat felé. A zenekar tagjai: Bakó Levente és Tarkó Tamás (trombita), Kovalcsik András (kürt), Magyar Péter (harsona), Peresztegi Attila (tuba). Műsoron L. Bernstein, A. Holborne, Handel, L. Hendersion művek szerepelnek.

2008. november 7.

Rákóczi Ferenc

A II. Rákóczi Ferenc vezette szabadságharc 305. évfordulójára emlékezik a Szentes Városáért Civil Fórum és a 37. sz. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Dandár. Október 11-én, kedden 15 órakor a Rákóczi utcai óvoda falán található táblánál tartanak műsoros, koszorúzási ünnepséget. Beszédet mond Móra József, a Hegedűs László Honvédség és Társadalom Baráti Kör elnöke.

2008. november 7.

Az újratemetésben segítettek

Köszönjük Koszta József és felesége újratemetéséhez nyújtott támogatását, közreműködését az alábbiaknak:

Szentes Város Önkormányzata, Szirbik Imre polgármester, országgyűlési képviselő, Mihály Béláné, művelődési osztály vezető, Mécses 2001 Bt., Égisz 90 Kft., Városellátó Intézmény, Baranyi László kőfaragó, Máté István szobrászművész, Kovách Péter ref. lelkipásztor, Serfőző Levente rk. plébános, Koszta Erzsébet, Koszta Cindy oldalági leszármazottak, Jarolics Béla festőművész, Mélykutiné Németh Kornélia zenetanár, Mihály Béla igazgató, a Koszta József Általános Iskola és a Horváth Mihály Gimnázum tanulói, a Közéleti Kávéház szervezői, Balázsi Irén újságíró, Szentesi Élet Szerkesztősége, dr. Dömötör János művészettörténész.

Az adományozó lakosság részéről: Abonyi J., Baranyi I., Böszörményi, Csigéné, Csonkáné, Demeter, dr. Bács-kainé, dr. Bugyi, dr. Dobos, dr. Stern, dr. Tariné, dr. Pataki, Fekete N., Félegyháziné, Földi, Gergely, Hornyik, Jövőnkért, Kerekesné, Korom, Körtvélyesi, Mácsainé, Mészáros J., Négyesi, Ollainé, Pálmások Szöv., Sáfárné, Szabó, Szarvas, Timár, Tóth I., Tóth J., Törőcsik, Vajdáné, Védőnői Sz.

Köszönettel: Együtt Szentesért Egyesület, Tájak-korok-Múzeumok helyi szervezete.

2008. november 7.

Közlekedési verseny

A Koszta József Általános Iskolában rendezték meg október 9-én a Kisiskolások közlekedési versenyét. A szentesi rendőrkapitányság közlekedésrendészeti osztályának támogatásával kiírt versenyen az általános iskolások 3-4. osztályos tanulói vehették részt. Először a tanulók a korosztályuknak megfelelő tesztlapot töltöttek ki, ezután párhuzamosan két csoportban folytatták a küzdelmeket. Az egyik csoportnak az iskola udvarán található KRESZ parkban forgalmi szituációban a rendőrök pontozása mellett kellett minél szabályosabban közlekedni, míg a másik csoport az ügyességi pályán vetélkedett. Míg a zsűri értékelt, addig a részvevő tanulók traffipax - és a Szentesi 4 kerék gördeszka csapat bemutatóját tekinthették meg.

2008. november 7.

Szeretetakció

A Szentes Városért Civil Fórumhoz csatlakozott társult szervezetek ez évben is megrendezik a már hagyományos "Szeretetakció a szegények karácsonyáért" gyűjtőakciót azért, hogy a segítségre szorulók asztalára is kerüljön ajándék karácsony szentestéjén.

A gyűjtőakció november 1-jén kezdődött és december 20-áig tart. A szervezőbizottság szeretetakciós tombolajegyeket bocsát ki, melyet majd kisorsolnak. A szeretetakciós gálaműsor tombolahúzással együtt lesz december 5-én, 15 órakor a Móricz Zsigmond Művelődési Házban.

Gyermekjátékok átvétele december 1. és 15. között délutánonként 15-17 óráig a Szabadidős Sportklub helyiségében (Tóth J. u. 28/A). Kisebb pénzadományok átvétele szerdán 15-17 óra között szintén a klubhelyiségben. Az ajándékcsomagok átadására december 17 és 21. között kerül sor. A nyereménytárgyakat a Szabadidős Sportklub helyiségében lehet átvenni január 31-éig.

A sportklub kéri a tisztelt adományozókat, hogy felajánlásaikat lehetőleg december 10-ig adját át. Nagyobb összegek befizetése a Szabadidős Sportklub Kereskedelmi és Hitelbank Rt. szentesi fiókja 10402836-28351687-0000000 számlaszámára. Az átutalásra írják rá: "Szeretetakció"

2008. november 7.

A VE-GA-család tovább él

Korom Pál és felesége Anikó, valamint leányuk Annamária

Városért Emlékéremmel ismerték el a VE-GA Gyermek és Ifjúsági Szövetség harminc éves tevékenységét. A fiatalokkal való foglalkozás szépen kinőtte magát, már határainkon túl is alkalmazzák módszereiket. Pedig, mint a Szövetség vezetőjétől, Korom Páltól és feleségétől, Koromné Seri Anikó ifjúsági referenstől megtudjuk, részükről mindez sokáig nem volt tudatos.

2008. november 7.

Léleksztriptíz aktokkal

Viola Szandra kitárulkozik a könyvében

Szép testben bonyolult lélek - beszélgetésünk végén erre a megállapításra jutottunk Viola Szandrával. Az öntudatos diáklány élete mindenestül a művészet. Aminek kapcsán írunk róla: megjelent első önálló verseskötete, a költeményei alapján ki-ki próbálkozhat megfejteni őt.

Minek a hatására kezdett írni? - tudakoltuk tőle a könyvtárban, ahol a könyvet egykori gimnáziumi tanárával, Lucza Istvánnéval mutatták be az olvasóknak.

2008. november 7.

Csapatként gondolkodtak

A Colosseum az életem

Egész napos sport és egészséges életmóddal kapcsolatos lehetőségek széles skálája várta mindazokat, akik október 23-án az Ady Endre utcai Welness Colosseumba látogattak. A családias hangulatú, professzionális rendezvényen minden korcsoport, az egészséges, a fogyni vágyó, a mozgásszervi problémákkal küzdő emberek és az élsportolók is egyaránt megtalálták a számukra megfelelő kikapcsolódási formát amellett, hogy hatalmas sportteljesítményt nyújtottak.

2008. november 7.

Irodalmi est

november 11-én, kedden este 7 órakor a Horváth Mihály Gimnázium dísztermében. Négy éve annak, hogy megfogalmazódott egy gondolat. Miszerint nívós irodalommal úgy is lehet találkozni, ha azt felolvassák az embernek. Persze ez nem újdonság, csak feledésbe merült. A néző lényegében színházi körülmények között foglalja el helyét, az egymás után következő írások között tartalmi és logikai kapcsolat van. Sikeres válogatás esetén nem egymás mellé dobált részeknek tűnik az est anyaga, hanem kerek egésznek.

A téma ezeken a felolvasásokon mindig változik. Félévente készül új összeállítás. Most az egyén és a hatalom kapcsolatát elemzi a program. Cím: A hatalom diszkrét bája. A színpadon a gimnázium volt diákjai közül Fesztbaum Béla és Rácz Attila, a tanárok közül Perjésné Dózsa Erzsébet, Keserű Imre, Papp László. A művek szerzői között Krúdy, Karinthy, Molnár Ferenc, Bulgakov, Kipling, Ilf-Petrov.

A válogatás és a szerkesztés, valamint az összekötő szöveg Poszler György feladata. Belépőjegy: felnőtt 500, diák 200 forint.

D.

2008. november 7.

Akiknek szenvedélyük a vízilabdázás

Az előző szezon végén úgy tűnt megszűnik és el sem kezdi a 2008/2009-es idényt, végül mégis rajthoz állt, sőt megerősített csapattal vesz részt a másodosztályú bajnoki küzdelmekben a Bertók SC Szentes vízilabda csapata. Dr. Bertók Gyula, a klub elnöke, játékos-edzője szerint társainak több mint hobbi a vízilabdázás: igazi szenvedély.

- Azt lehetett hallani, hogy megszűnik a klub, majd mégis ott voltak a bajnoki rajtnál. Mi történt önökkel a nyáron?

- Valóban komolyan gondolkodtam azon, hogy a csapat működtetésével járó költségek növekedése, és a játékos létszám csökkenése miatt nem folytatom, nem folytatjuk tovább - kezdte dr. Bertók Gyula. - Ahogy közeledtünk az előző bajnokság végéhez, rá kellett ébrednem, hogy sem én, sem a csapatársaim nem tudják elképzelni az életüket a vízilabdázás nélkül. Ekkor már a szívemre hallgattam, így hát körülnéztünk, hogy kiket lehetne a csapathoz csábítani, és erőfeszítéseinket siker koronázta. Hódmezővásárhelyről Nagy Gergő és Pölös Gábor került hozzánk, kettős igazolással a szentesi ifjúsági csapatból Csuka és Gálfi érkezett, és leigazoltuk Berki Andrást is. Természetesen a Szebeni, Melkuhn Tibor, Zentai, Orosz, Ormai, Bertók "mag" is együtt maradt, és úgy vélem, nem csak hogy létezik, hanem kifejezetten erősödött is a Bertók SC.

- Jól megértik egymást a medencében?

- A csapat zöme 35 év feletti vízilabdázó, ők valamennyien hét-nyolc, de maximum tízéves koruk óta vízilabdáznak a mai napig. A medencében gyakorlatilag fél szavakból is megértjük egymást, olyan régóta játszunk együtt.

- Mennyire ismert a szentesiek körében a Bertók SC?

- Számon tartanak minket, érdeklődnek az eredményeinkről, sőt országos szinten is tudnak rólunk, amire a legjobb példa, hogy amikor a klub megszűnése felvetődött, még a Vízilabda Szövetségből is érdeklődtek, hogy igazak-e a rólunk hallott hírek.

- Miből, hogyan tartják fenn magukat?

- Működésünkhöz komoly segítséget kaptunk a www.offshoreoutlet.hu internetes oldalon működő, nemzetközi cégalapításokkal foglalkozó cégtől, Melkuhn Tibortól, és természetesen jómagam is támogatom anyagilag a klubot. Emellett a tagdíjakból is érkezik öszszeg a kasszába.

- Hol tartanak most a bajnokságban?

- Jelenleg az alapszakasz küzdelmei zajlanak két csoportban, célunk az első négy közé kerülés, hogy aztán tavasszal a nyolc csapatos felsőházi rájátszásban folytathassuk a bajnoki küzdelmeket.

A Bertók SC-Szentes legközelebb november 11-én, kedden 14 órakor száll medencébe a Restart-Ceglédi VSE ellen a ligeti uszodában.

H. V.

2008. november 7.

Egyenlő erők döntetlenje

Középcsapatok mérkőzését láthatta a publikum az elmúlt szombaton a Pusztai László Sporttelepen, ahol a megyei első osztályú labdarúgó bajnokság újonca, a Szentesi Kinizsi fogadta a Szegedi VSE-Gyálarét együttesét. Amellett, hogy szinte ugyanannyi pontot gyűjtött a két csapat, abban is hasonlóság van a Kinizsi és az SZVSE között, hogy mindkét gárdát fiatal labdarúgók alkotják. Talán ennek is tudható be, hogy szokatlanul sok volt a kemény belépő a mérkőzésen, és a sárga lapot is többször kellett felmutatni a játékvezetőnek az átlagosnál. És akkor Miskolczi kapus kiállításáról még nem is beszéltünk. No, de erről majd később. A labdaszerzés reményében tolta fentebb a védekezését a Kinizsi, ami jó húzásnak bizonyult, mivel a vendégek igazából nem tudtak mit kezdeni ezzel a taktikával. Egy sarokrúgást követően Borbás Tamás fejesgóljával megszerezte a vezetést a Kinizsi, ám a félidő végén, gyakorlatilag a semmiből egyenlített a Szeged, úgy, hogy az egyenlítő találat előtt a Szentes végezhetett el szabadrúgást a vendégek kapuja előteréből. A második játékrész kiegyenlített küzdelmet hozott, így maradt a látottak alapján reális 1-1-es döntetlen. Sajnos az utolsó percekben egy ütközést követően a mieink kapusát olyannyira szabálytalannak vélte a játékvezető, hogy kiállította Miskolczit. A Tiszasziget elleni hétvégi bajnokin így biztos, hogy Szabó Dániel áll majd a kapuban, a kispadon viszont nem lesz szentesi tartalékkapus. Az idegenbeli összecsapástól Bozóki Zoltán vezetőedző pontot, esetleg pontokat remél, amit kizárólag fegyelmezett, zárt védekezéssel, és természetesen rúgott góllal szeretnének elérni. A Kinizsi jelenleg a tabella kilencedik helyén áll 16 ponttal.

H. V.

2008. november 7.

Anikó a válogatottban

Komoly sikereket ért el Csák Anikó az október 25-26-án a Hajdúszoboszlón rendezett 10. Aréna Kupán. Az egyik eredmény a medencében született, a másik a medence partján. A nemzetközi tornán 11 ország képviseltette magát, Angliától Oroszországig. A Szentes Városi Úszó Club éremszerzője Anikó volt, aki 100 m mellúszásban elsőként ért célba a rendkívül erős mezőnyben. A helyszínen értesültek edzőjével, Paulovics Tamással, hogy a korosztályos válogatott tagjaként a 14 éves lány meghívást kapott Prágába egy nagy versenyre, melyen a környező országok úszói indulnak decemberben.

Az úszóklub többi versenyzője az Aréna Kupán a mezőny első harmadában végzett, sokan egyéni csúcsot úsztak, ami edzőjük szerint dicséretes az évnek ebben a szakában. Anikótól pedig azt várja Paulovics Tamás, hogy legjobbját majd a prágai versenyen illetve a felnőtt rövidpályás magyar bajnokságon ússza meg.

D. J.

2008. november 7.

Eger itthon, Szolnok idegenben

Győzelemmel kezdte a hetet a Hungerit MetalCom-Szentes női vízilabda csapata, miután a hatodik forduló záró mérkőzésén, hétfőn 9-7-arányban nyertek a mieink a női utánpótlás-válogatott ellen. Az igazi erőpróba azonban november 8-án, szombaton 15 órakor lesz, ekkor az Eger vendégeskedik a ligeti uszodában. Győzelmével a Hungerit fellépett a dobogó harmadik fokára, éppen a soros ellenfél, az Eger elé. Az ellenük aratott győzelem tehát duplán fontos lenne, hiszen így négy pontra növekedne a két csapat közötti különbség. Dr. Tóth Gyula vezetőedző szerint az utánpótlás válogatott elleni mérkőzés gyakorlásnak jó volt, igazából az Eger elleni összecsapást tartják szem előtt.

Ezen a napon a Bodrogi Bau-Szentesi VK férfi együttese Szolnokon játszik fontos mérkőzést. A 18 órakor kezdődő bajnokin az Újpest ellen bemutatott bravúrt követően jó lenne újabb sikernek örülni.

H. V.

2008. november 7.

Szeretetakciós lőverseny

Szeretetakció a szegények karácsonyáért programsorozat keretében légpuskás lövészversenyt rendez a Kontavill Klub és a Szabadidős SK. A november 15-én, szombaton 9 órakor kezdődő verseny a Legrand Rt. Légfegyveres Lőtéren lesz az Ipartelepi út 14. sz. alatt.

Versenyszámok: női, férfi és ifjúsági (nemtől függetlenül 18 év alatt) egyéni, csapat (kortól és nemtől független összetételben, max. 4 fő).

Technikai előírások: Egyénenként 10 próba és 20 értékelt lövés adható le. A rendelkezésre álló idő 30 perc. Bármilyen nyílt irányzékú, gyári kivitelű, rugós vagy gázos, 4,5-es öbméretű légpuskával lehet versenyezni. Saját fegyver és lőszer használható, de a rendező szükség esetén ezeket biztosítja. Egy csapat min. 3, max. 4 főből állhat, a csapat értékelésébe a legjobb három eredménye számít.

Díjazás: egyéniben az első három helyzett érmet és oklevelet, csapatversenyben az első csapat kupát illetve az 1-3. helyezett oklevelet kap.

Részvételi díj: felnőtteknek 200, ifjúságiaknak 100 forint. A bevételt a szeretetakció támogatására fordítják.

Nevezni a helyszínen lehet legkésőbb 10 óráig. A versenyről információ kérhető Postás Lászlótól (30/907- 2099) és Ignácz Jánostól (20/378-3840).

2008. november 7.

Sakk

A Szentesi Spartacus Sportkör sakk szakosztálya az NB II-es bajnokságban november 2-án a hódmezővásárhelyi Pákozdy SE csapatával játszott, melynek eredménye 6,5-5,5. Győztesek: Fábián Nagy Sándor, Nagy József, Balatoni György, Mészáros Imre, Kondor Dániel, döntetlenek: Sakic Roland, Papp József, Hajdú István. A második forduló után a Spartacus SE az 5. helyen áll a tabellán.

2008. november 7.

Kistérségi kerékpártúra

Kistérségi kerékpártúrára hívják és várják a biciklizést és kirándulást kedvelő érdeklődőket november 8-án, szombaton 10 órára Szentesen, a Dózsa Házhoz.

A Szentes Kistérség Többcélú Társulása, a St. Jupát Sportegyesület és az Életjel Egyesület partnerségével szervezett kerékpártúra úti célja Szegvár, a Kurca partján fekvő Várrom. A program az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Sport Szakállamtitkársága által támogatott "Komplex Kistérségi Szabadidősport Program" keretében valósul meg. Esős időjárás esetén a túrát november 15-én rendezik meg.

2008. november 7.

Kézilabda

A Szabadidős Sportklub szeretetakciós amatőr női kézilabda tornát szervez november 16-án, vasárnap 9-13 óráig a Dr. Papp László Városi Sportcsarnokban.

A Szabadidős SK szeretetakciós tornáival kapcsolatban információ kérhető a Tóth J. u. 28/A sz. alatti klubhelyiségében.

2008. november 7.

Takaréklángon a Legrand

Harmadik győzelmének örülhetett volna a Legrand-MetalCom-Szentes futsal csapata, ám végül kellemetlen vereségbe szaladtak bele Kerepeckyék. Előzetesen kiegyenlített erők küzdelmére lehetett számítani, hiszen az utóbbi két mérkőzését megnyerő Legrand ellenfele az a Duna Takarék volt, amely szinte valamennyi vetélytársával szemben szoros eredményt ért el. 13 percig egymást gyömöszölték a csapatok, a Legrand nem tudta feltörni a vendégek jól záró védelmét, sőt a 13 és a 15 perc között három gólt is szerzett a Duna, ettől kezdve lehetett rohanni az eredmény után. A második félidőben hat perc alatt újabb hármast vágott a Takarék, ezzel végleg lerendezve a hétfő esti bajnokit. Már 0-7 volt, amikor egy huszáros hajrával, és nem utolsó sorban Kerepecky mesterhármasával kozmetikázott a vereség arányán a Legrand, a kilátogató szurkolóknak azonban ez sovány vigasznak bizonyult. Győzelmével a Duna a Legrand elé került a tabellán, a mieink pedig visszacsúsztak a nyolcadik helyre. Semmivel sem vár könnyebb mérkőzés a Szentesre november 10-én, hétfőn este 20 órától a Dr. Papp László Sportcsarnokban, amikor is a jelenleg egyik legjobb formában játszó, második helyen álló Goldball RFC Csömör lesz a Metal-Com ellenfele.

H. V.

2008. november 7.

Terney-napok

Hagyományosan a Terney-napok keretében emlékeznek meg a középiskolai kollégium névadójáról, azóta, hogy a diákszálló 1994-ben felvette az egykori legendás gimnáziumi igazgató és rajztanár nevét. Minden évben, így november 10-én, hétfőn 15 órakor Terney Béla sírjánál kezdődik a megemlékezés, majd a kollégiumban kiállítással folytatódik. 17 órakor Lovag szentpáli Imre Károly naív fafaragó: Fáraók és egyéb furcsaságok címmel rendeztek tárlatot.

Másnap a kilencedikes kollégisták vetélkedőn bizonyíthatják, mennyire sikerült megismerniük jelenlegi második otthonukat, Szentest. Helyszín a Klauzál iskola.

A harmadik napon "Drámais délután" keretében a gimi koleszosai mutatkoznak be az ifjúsági házban. Csütörtökön Kiss Gabriella klinikai szakpszichológus tart előadást Tinédzser problémák címmel és kötetlen beszélgetésre is várja a diákokat.

A zárónapon (16-a, vasárnap) író-olvasó találkozót tartanak, melynek vendége Grecsó Krisztián. Az íróval beszélget a Tánciskola c. könyvéről Balogh Ágnes és Somogyi Mária (HMG 12.D).

2008. november 7.

Pótfűtés

A rendőrt elfogják az indiánok, becélozzák, hogy kivégzik. Eszébe jut egy régi olvasmánya, ami arról szólt, hogy az indiánok babonásan félnek az elemektől. Egy tudós például elkiáltotta magát, hogy "Árvíz!", az indiánok hanyatt-homlok elrohantak, a tudós kioldozta magát és elinalt. Egy meteorológus, hasonló helyzetben földrengést kiáltott, ő is megmenekült. Emberünk is kész a tervvel! Farkasszemet néz a barbárokkal, és elkiáltja magát:

- Tűz!

2008. november 7.

Kis kukta

  • Alföldi gulyásleves
  • Sertéscomb fűszeres mártásban
2008. november 7.

Madárfesztivál

A helyi díszmadártenyésztők 25 éve rendszeresen tartanak díszmadár börzét a Móricz Zsigmond Művelődési Házban. A madarászok régóta tervezik egy országos jelentőséggel bíró madárfesztivál megrendezését. Úgy gondolták, hogy a jubileumi év jó alkalmat kínál a hazai díszmadártenyésztőket összefogó nagyszabású esemény megszervezésére. A többnapos fesztivált november 12-18. között rendezik meg a megyeházán és a Művelődési és Ifjúsági Házban.

A programban filmvetítésekre, előadásokra, kiállításokra várják az érdeklődőket. November 13-16-ig 9-17 óra között madaras és természetfilmek folyamatos vetítésén vehet részt a közönség. Köztük Sir David Attenborough A madarak élete című filmjét is láthatják a nézők. Mintegy 20 filmet, 15 rangos előadást tekinthetnek, illetve hallgathatnak meg.

2008. november 7.

Bemutató

Mesék, amik teremnek című kötetbemutatóra várják a közönséget november 12-én, szerdán 18 órakor a városi könyvtárban. A könyvet bemutatja a Krúdy Gyula társaság. A rendezvény vendége Bányász István, a kötet szerkesztője. A kiállítóteremben Szabó Mariann kötethez készült grafikái valamint Horváth Sándor fafaragó alkotásai tekinthető meg november 28-ig, nyitva tartási időben.

2008. november 7.

A bor ünnepe

A Krúdy Gyula társaság Új bor ünnepe című borkóstolóval egybekötött zenés irodalmi műsorára kerül sor november 10-én, hétfőn 18 órakor. Az est vendége Szabó János Gergely agrármérnök-szőlőnemesítő.

2008. november 7.

A tudás tíz napja

Ismét sor kerül városunkban A tudás tíz napja elnevezésű rendezvénysorozatra, melynek november 4. és december 2. között zajlanak a programjai.

A Koch Sándor Csongrád Megyei TIT szentesi szervezete és a művelődési központ közös hagyomány-őrző rendezvénye 13-án, csütörtökön délután 2 és 5 óra között tankönyv-, taneszköz-és fejlesztő játék-kiállítással, vásárral kezdődik, tizenöt országos kiállító részvételével. Ezen a napon szakmai előadásokkal is várják az érdeklődőket. Az Apáczai Könyvkiadó interaktív tananyagfejlesztése és annak gyakorlati bemutatására is sor kerül, előadó Merényi László. Majd Csiszár Zoltán különböző interaktív táblákkal kompatibilis táblaszoftvereket mutat be. November 17-én, hétfőn Aranyi László tanár tart élménybeszámolót a NASA űrközpontjában tett útjáról. Más kiadók bemutatkozását követően pályaválasztási fórum, a későbbiekben színházi előadás, filmvetítés is helyet kapnak a sokrétű programban.

2008. november 7.

Bertók Róbert

A Sport1 tévécsatorna stúdióvendége:

A hét végén (november 8.), szombat éjjel 3 órakor kezdődik egy nagyszabású amerikai profi bokszgála, amelynek a fő mérkőzését az évszázad 10 legnagyobb bokszolója közé sorolt Roy Jones jr. és az angol legenda,  Joe Calzaghe vívja majd. A várakozások szerint minden idők egyik legjobb meccsének lesz stúdióvendége Bertók Róbert kétszeres kick-box világbajnok, ismert sportember, a Szentesi Kinizsi ökölvívó és kick-box karate szakosztályának vezetője. Ez alkalommal tehát, mint stúdióvendég és "nem csak" szakkommentátorként vesz részt az eseményen. Eddigi szakkommentált meccsei: (vb címek): Amir Khan, Alexander Povetkin, Nike Kessler. A mérkőzést a Sport1 csatorna előreláthatólag vasárnap délben ismétli először.

2008. november 7.

Rendkívüli szűrés

Ha Ön 45-65 életév közötti és már kapott mammográfiás rákszűrésre behívó levelet, de eddig még nem vette igénybe, vagy az utolsó mammográfiás vizsgálata 2006. november 13-a előtt volt, lehetősége van két rendkívüli szűrési időpontban november 14-én, pénteken 2-től 6-ig és 15-én, szombaton, 8 és 12 óra között elvégeztetni.

Helyszín: Dr. Bugyi István Kórház-Szakrendelő Mammográfia Sima Ferenc u. 44-58. Tegyen ennyit az egészségéért! Jöjjön el, szeretettel várjuk: a Szentesi Szűrőállomás dolgozói.

2008. november 7.

Családi események

Született: Mikula Jánosnak és Mikulai Erzsébetnek Luca Zsóka, Rácz Péter Norbertnek és Chikán Gabriellának Péter János nevű gyermeke.

Elhunyt: Aradi Imre, Kocsis Györgyné Szepesi Erzsébet, Török Lajosné Menyhárt Julianna, Bíró István, Dömsödi Ferenc, Bárkai Jánosné Forrai Julianna, Molnár Józsefné Csige Klára Erzsébet, Járai Ferencné Szőke Julianna, Tihanyi Ferencné Molnár Terézia, Kuti Ferencné Gallasz Éva Eszter, Bodor Pál, Gut János, Sebestyén Pál Ferenc, Gábor Lászlóné Blaskovics Erzsébet Etelka, Kasztel József, Négyesi Andrásné Baranyai Lenke, Kátai-Urbán János.