2008. október 17.

In memoriam Hojcsi Pál

Mély fájdalommal vettük tudomásul, hogy iskolánk, a Boros Sámuel Szakközépiskola nyugalmazott igazgatója, Hojcsi Pál a közelmúltban eltávozott közülünk. Személye szorosan kötődött Szentes városához, és azon belül is leginkább iskolánkhoz. Saját elmondása szerint egy véletlen folytán lett pedagógus, de ez a véletlen generációk életét határozta meg a későbbiekben.

Hódmezővásárhelyről indult. Soha nem szakadt el városától, de ugyanolyan szeretettel kötődött a második otthonául választott Szenteshez is. A vásárhelyi híres Bethlen Gábor Gimnázium diákja volt. Nagy tanáregyéniségek tanították - sokat mesélt erről - az ő példájuk egész életében követendő minta volt számára. Érettségi után Szegeden szerzett földrajz-történelem szakos tanári oklevelet. 1952 júliusától tanított a Szöllősy Géza igazgató által vezetett Horváth Mihály Gimnáziumban, ahol nagyon jól érezte magát. Élete végéig hálás szívvel gondolt a példaképének tekintett csodálatos igazgatóra. A tanítás mellett szakfelügyelőként is dolgozott. 1968 augusztusától nevezték ki a Közgazdasági Szakközépiskola igazgatójának. Nagyon büszke volt arra, hogy ő indította el az iskolában az egészségügyi képzést. Fontos volt számára, hogy új iskolájában jó hangulatú, értékes tanári közösséget alakítson ki. A megyétől és a várostól kapott számos kitüntetésének átvételekor is mindig hangsúlyozta, hogy eredményeit kiválóan dolgozó kollégáinak is köszönheti. Munkatársai, tanítványai és a szülők szerették, elismerték munkáját. Az intézmény fenntartói is megbecsülték. Több mint húszévi igazgatói tevékenysége után vonult nyugdíjba, de utána is aktívan részt vett mind az iskola, mind a város életében.

Fontos szerepet töltött be a Szentes és Vidéke ÁFÉSZ (a jelenlegi Hunor Coop Zrt.) és több civil szervezet tevékenységében. Saját szavai szerint nagyon szeretett nyüzsögni. Elvállalta a TIT Szentesi Szervezetének titkári, majd elnöki posztját. Számos bizottságban töltött be fontos szerepet. Szabad idejében sokat utazott, járta az országot, és gyakran vállalt idegenvezetést. Ezekről a kirándulásokról szívesen tartott vetítéssel egybekötött beszámolót. Széles körű érdeklődése abban is megnyilvánult, hogy a - városban tartott - kulturális rendezvényeken szinte mindig részt vett.

Milyen volt Hojcsi Pál mint ember? Olyan egyéniség, aki műveltségével, emberségével sorsformáló szerepet játszott az ifjúság életében. Az emlékezés szomorú perceiben is vigasztalnak bennünket ránk hagyott szállóigévé lett mondásai, anekdotái és sokat hangoztatott ars poeticája, hogy "csak munkával és példamutatással lehet a tanulóifjúságot nevelni".

Márai Sándor az élet értékéről írott soraival köszönjük meg, hogy Hojcsi Pál igazgató úr köztünk élt és ismerhettük:

"Az életnek értéket csak a szolgálat adhat, amellyel az emberek ügye felé fordulunk. ...Ember vagy, tehát ember módra kell élned. .Ember módra élsz, ha igazságosan élsz."

A Boros Sámuel Szakközépiskola tantestülete és dolgozói