2008. június 6.

Humánus volt a testület

Félosztálynyi gyerek az iskolákban

A Petőfiben is félosztálynyi elsős kezdi meg tanulmányait

Évek óta tapasztalható, hogy csökken a gyermeklétszám. Kevesebb elsős kisdiák iratkozik be az általános iskolákba, mint ahány nyolcadikos elhagyja azt. Ennek következménye: kevesebb osztályteremre van szükség, ehhez kapcsolódóan kevesebb pedagógusra is. Néhány évvel ezelőtt egy iskolát már bezárt az önkormányzat, mi várható az elkövetkezőkben?

Erről folytatott nagy vitát a képviselő-testület a jövő tanév osztályainak, óvodai csoportjainak létszám-meghatározásáról szóló előterjesztés tárgyalásakor. Szirbik Imre (MSZP) polgármester, országgyűlési képviselő folytatva a már fentebb elkezdett ténymegállapítást, elmondta, vannak úgynevezett slágeriskolák, a Kiss Bálint Református Általános Iskolában és a Koszta József Általános Iskolában túljelentkezés van. Az előbbi oktatási intézmény egyházi fönntartású, míg a Koszta iskola önkormányzati, ahol a létszámot illetően döntéshozatalra kényszerül a testület. Arról van szó, hogy az iskola két 32 fős osztályt indít el, vagy 3 kisebb létszámú elsős osztályt. Ez alternatív döntés, és nyilvánvalóan pénzügyi következményei vannak - jelentette ki a polgármester, majd hozzáfűzte: érvek szólnak amellett, hogy kisebb létszámú osztályokban intenzívebb lehet a foglalkozás.

Tény viszont, hogy a szülők beiratkozáskor egy-egy iskolára koncentráltak, míg a többi intézményben szinte konganak az osztálytermek. A Deák-Damjanich iskolába összesen 36 (22, illetve 14) gyereket írattak be. Az egyik javaslat az, hogy egy osztály induljon, viszont azokban a tantárgyakban, ahol intenzívebb oktatásra van szükség, elsősorban anyanyelv és matematika esetében, ott ezekben az órákban csoportbontásra kerüljön sor. A Klauzálban 29 kisdiák kezdi meg tanulmányait. A Petőfiben viszont 17 gyereket írattak be, a kérdés az, indulhat-e ekkora létszámmal elsős osztály?!

Dongó László (Fidesz) egyértelműen kijelentette, hogy nem. Mint mondta: a testület meghatározza az indítható osztályok létszámát, aki nem tartja be, azt felelősségre kell vonni. Horváth István (Pálmások Szövetsége) véleménye szerint érvényt kell szerezni a testületi határozatnak, annak módját a szakfeladatot ellátóknak kell kidolgozni. Miként az indítandó osztályok arányos és kiegyensúlyozott létszámának érdekében is nekik kell lépéseket tenni, például meggyőzni a szülőket, hogy válasszanak másik iskolát. Szűcs Lajos alpolgármester elmondta, a szülőket nem tudták meggyőzni, az átirányítások nem sikerültek. Egyes szülők a jegyzőhöz fordultak levélben. Dr. Bács-kainé Fazekas Márta (Együtt Szentesért Egyesület), a művelődési bizottság elnöke a grémium nevében kérte, hogy az önkormányzati fenntartású általános iskolákra vonatkozóan a követ-kező tanév előtt ne csak az osztályszámokat, hanem a felvehető elsős létszámokat is határozza meg a testület.

Dr. Rébeli Sz. Tamás (Fidesz), a sportbizottság elnöke kérte, hogy a felzárkóztatásra és tehetséggondozásra szánt plusz órák mellett minden önkormányzati iskola kapjon további plusz órákat a mindennapos testnevelés megvalósítására. Kozák János (Fidesz), a pénzügyi bizottság elnöke kitért arra, hogy a rendszer gyengén működik, hogy idáig jutottak, az annak a következménye, hogy a képviselő-testület döntését a művelődési iroda és az oktatási intézmények igazgatói nem hajtották végre. Móra József (MSZP), a mezőgazdasági, idegenforgalmi bizottság elnöke megjegyezte: szabad iskolaválasztás van, a szülők így döntöttek, azt tudomásul kell venni.

Törőcsik Zoltán és Hornyik László (független) annak a véleményének adott hangot, miszerint jó előre elterjedt a híre annak, hogy az önkormányzat a Petőfi és a Damjanich iskolákat bezárja. Ne csodálkozzon el azon senki, hogy a szülők nem vitték oda a gyerekeiket. A hírek elterjedtek, szólt a felvetéshez dr. Rébeli Sz. Tamás, ugyanakkor a beiskolázást törvény szabályozza. Ha azt nem tartjuk be, nincs irányítottság, akkor teljes káosz lesz - mondta. Dr. Gyenes Ágota (Fidesz) azt javasolta, hogy a jövőben jobban oda kell figyelni az iskolarendszerre, időben tájékoztatni a szülőket, alternatívát adni a gyerekeknek, úgy, mint a felvételi rendszerben.

A testület döntése értelmében (a Fidesz frakció nem szavazott) a 2008/ 2009-es tanévben a Kosz-tában 2 párhuzamos elsős osztály, a Deák Ferenc Általános Iskolában és a Damjanich János Tagiskolában 1-1, a Klauzál Gábor Általános Iskolában 1 elsős osztály indulhat. A képviselők döntöttek abban is, hogy a Petőfi Sándor Általános Iskolában megkezdheti tanulmányait a félosztálynyi elsős gyerek. A képviselők ezzel meghatározták a pedagógusok és az alkalmazottak létszámát is. A hivatal humánusan próbál eljárni az ügyben, mint hallottuk, többen nyugállományba vonulnak az idén. Hogy hány ember marad munka nélkül? Az a napokban dől el.

Lovas József