<<< Vissza

Nem a Fidesztől!

2006. szeptember 1.

 
Személyes érintettség okán a Szentesi Élet augusztus 25-i számában megjelent "Nem a Fidesztől!" című felhívásra reagálok. Elmondhatom, hogy a 11. választókerületben a Fidesz indított volna egyéni képviselőjelöltként, míg a listán a 12. helyen, ami a "futottak még" kategóriában is csak a sereghajtók esélyével szállhatna ringbe. Ugyanakkor a másik szövetséges, a KDNP jelöltje, már szinte zsebben érezheti a listás mandátumát. A Fidesz helyi vezetése négy éve ezt már egyszer eljátszotta velem, akkor a párt holdudvarához tartozó, Kurca Vidéke Polgári Egyesület "aspiránsaként" indítva. Tény, hogy akkor nagyot buktam. Ennek ellenére az eltelt időszakban arra a bizonyos "képzeletbeli asztalra", úgy az országgyűlési képviselőjelöltre leadott kopogtatócédulák mennyiségben, mint az iroda felújításában, és más egyéb - az itteni vezetők szóhasználatával élve - "talpas" munkában, mások megítélése szerint, a legtöbbet tettem. Ehhez pedig Szentesen - mint helyi sajátosság -, mindig hozzá kell gondolni még a vele összegabalyított Máltai Szeretetszolgálatot is, ahol szintén önzetlen "testvérként" tettem a dolgomat!

Tudni kell, hogy ez évben Szentesen is megalakítottuk a Lungo Drom cigány kisebbségi szervezetet és ennek elnöke, Farkas Flórián írásban engem kért fel arra, hogy az önkormányzati választáson képviseljem a roma kisebbséget. Tény, hogy nem a pozícióért hajtok, hanem azért a népcsoportért, melynek magam is tagja vagyok és melynek a helyhatóságban hosszú idő óta nincs közülünk származó, önzetlen, a pártoktól független képviselője. Mindezeket mérlegelve, valóban lemondtam a Fidesz támogatásáról, ám a pártból ez idáig még nem léptem ki. Az is igaz, hogy végig jártam a választókerületet (bemutatkoznom már nem kellett) és elmondtam, hogy függetlenként indulok. Ezt egyébként egy általam felkért közvélemény-kutatónak a választópolgárok vissza is igazolták. Tény, hogy össze is gyűjtöttem a megfelelő számú ajánlószelvényt, a saját nevemben és függetlenként! A választó polgár pedig majd dönt, hogy ki képviselje Őt az elkövetkezendő négy évben. Én pedig majd nem hirtelen felindulásból, hanem kellő mérlegelés után, arról fogok döntést hozni, hogy érdemes-e nekem még futni ezután a szekér után, amelyiken se a cigányságnak, se személy szerint nekem, megint csak nem szántak helyet...

Lakatos Attila


* * *

A fentebb említett felhívással kapcsolatban hasonló gondolatot fogalmazott meg dr. Dömsödi József önkormányzati képviselő is. Mint lapunknak elmondta, a Szentesi Élet augusztus 11-i számában már arról nyilatkozott, hogy szakított a Fidesz Magyar Polgári Szövetséggel, és a 12. választókerületben függetlenként indul a helyhatósági választásokon. Ilyen formán nem érti a Fidesz reagálását, mivel nem gyűjtött, nem is gyűjthetett ajánlócédulát a párt támogatására.


<<< Vissza