<<< Vissza

Képviselők-választás előtt

2006. augusztus 18.

 
Lapunk sorozatot indított, melyben bemutatja a szeptemberben leköszönő önkormányzati képviselőket. Két kérdésre vártuk válaszukat: egyrészt tervei közül mit sikerült megvalósítania az elmúlt négy évben, illetve tervezi-e az újabb megmérettetést az őszi képviselő-választáson, vagyis indul-e újra a mandátumáért.

A város érdeke a fontos


Szarvas Pál ciklus közben lett az önkormányzat tagja. Egy sajnálatos esemény hozta a már korábban alpolgármesterként tevékenykedő mezőgazdasági szakembert a testületbe. Dr. Sipos Ferenc elhunyt, és miután az Együtt Szentesért Egyesület listáján ő volt a második, ezért kapta a felkérést, hogy a helyére lépjen.

- Közismert, hogy az Együtt Szentesért Egyesületnek egyik fő törekvése az volt, hogy épüljön meg a városban is az idősek otthona. Ezt tulajdonképpen még Sipos doktor idejében sikerült elérni. A pályázatot elfogadták, s a közeljövőben valóra válhat képviselőtársam dédelgetett álma.

Rövid időszakra lett tagja a testületnek, így - azt mondja - nagy céljai nem is lehettek. Sipos doktor helyén a pénzügyi bizottság munkájában vette részt.

- Végigéltem azokat a vitákat, melyek a választás közeledtével nagymértékben a párthovatartozás motivált. A választók felé történő beszélés jellemezte sok esetben az önkormányzati ülés munkáját. Nem szívesen hallgattam, de úgy látszik, ezek velejárói a választás közeli időszaknak. Ezt jó lenne, ha a jövőben meg tudná változtatni a testület. Elsősorban a város érdekét kell nézni.

Ebből a szempontból szimpatikus a civil szerveződés célkitűzése, hogy mindenki szakmai belátása, lelkiismerete, józan ítélőképessége szerint vegyen részt az önkormányzat döntéseiben.

A város fejlődése eléggé látványos, több nagyberuházás sikeres pályázat révén a megvalósulás útján van. Ehhez hozzátartozik, hogy a város a saját erőt iparűzési adóból, a vállalkozások befizetéseiből tudja finanszírozni. Épp ezért érzékelem, hogy a vállalkozások a közvetett demokrácia mellett a nagyobb mértékű közvetlen demokrácia érvényesülését szeretné, hogy több beleszólásuk legyen a fejlesztésekbe. Jóllehet, azzal egyet lehet érteni, ami történt az elmúlt időszakban, de a jövő célkitűzései között szerepeltetni kell azt az elvárást, hogy a város adottságainak érdekében is történjenek nagyobb erőfeszítések. Itt említem meg például a termálvíz-hasznosítást. Az idegenforgalom, a turizmus fellendülésének érdekében nagyon fontos lenne a megfelelő színvonalú szállodai férőhelyek létesítése.

Szarvas Pál nem indul a helyhatósági választáson. Azt mondja, nagyon sok a civil elfoglaltsága, mellette nem tudna nyugodt lelkiismerettel vállalkozni egy ilyen feladatra. Ezt már jó előre kinyilvánítottam, így az egyesületet sem érte meglepetés, mondja.

Ötvenöt év egy körzetben


Harminc évig a Jókai utcában lakott a szüleivel, majd 25 éve a családjával a Dr. Udvardi László utcába költözött. Törőcsik Zoltánnak így végigkövethette a város és a körzet fejlődését. Mint mondja, jórészt saját erőből és maguk építették az utat, járdát, gázvezetéket, telefont és végül elkészült a szennyvízhálózat is. Szép lassan elérték, hogy kiépült a teljes közműhálózat.

Képviselőként 1998 óta segíti a körzet fejlesztését. Visszatekintve a ciklusra, azt mondja, hogy a 2002-ben tett ígéretek megvalósultak. Kiépült a Hajnal utcai ivóvíz-hálózat, a Gulliver játszótér, felújították a Vörösmarty utcai orvosi rendelőt, a Munkás utcai volt iskolából modern pszichiátriai gondozó létesült.

- Sajnos az utak burkolatának kijavítása a közbeszerzési eljárás hosszadalmas volta miatt elhúzódik, de szeptember-október hónapokban új aszfaltburkolatot kap a hiányzó rész is - mondja. - Mindennap ezeken az utakon közlekedek, én is ismerem a problémát. Egy kis türelmet kérek a lakosságtól, amíg elkészül az útburkolatok felújítása. A járdák folyamatos építése mellett is nagyon sok utcánk van, ami felújításra szorul. A belvízelvezető-rendszer karbantartása a lakosság feladata, de úgy látom, itt átfogó, tervezett felújításra lesz szükség.

Törőcsik Zoltán az őszi választásokon ismét megméretteti magát. Hogy a megkezdett munkát folytathassa, teszi hozzá. Tizenhat pontban állította össze a programját, amit minden lakosnak eljuttatott, és kérte, hogy rangsorolják a feladatokat. A visszajelzések alapján a legfontosabb feladatok a következők: az elavult betonlapos és aszfaltos járdák felújítása, a hékédi temetőnél parkírozó, fedett buszváró és a buszforduló kiépítése, a Wesselényi utca elején a temető területének hasznosítása, rendezése.

- Az itt lakó emberek jogosan kérik és várják el, hogy ne csak a belváros fejlődjön és szépüljön, hanem a külső kerületek is. Ezt a fejlődést kívánom elősegíteni, és ehhez kérem a választókörzet lakosságának támogatását. Közösen szebbé és rendezettebbé tehetjük a körzetünket. Mivel a város nemcsak utakból, házakból áll, így fontos, hogy lakói jól érezzék magukat. Erről magunk is sokat tehetünk. Hiszem, egyetértenek velem abban, hogy lakóhelyünk, ez a település élhető kisváros. Egy kicsit elfogult vagyok, ha a városról kell mondanom valamit, ezért volt osztályfőnököm, Bucsány György tanár úrtól idézek befejezésül: "Úgy érzem, boldog vagyok, amiért Szentesen vehetek részt abban a nagy kalandban, amit úgy hívnak: Élet".

Építő kritikával


Esze ágában sincs visszavonulni Halmai László önkormányzati képviselőnek, a Polgári Összefogás frakció listavezetőjeként került a helyhatóságba. Azt mondja, amíg érzi az emberek bizalmát, a polgárok szerető biztatását, addig mindig számíthatnak rá az emberek, és felajánlja szolgálatát közösségének. Egyébként az elkövetkező választáson a megyei önkormányzati képviselőségre aspirál.

Képviselői munkájáról elmondja, hogy a szentesi demokratikus ellenzék, a városvezetés állandó alternatívájaként, következetes építő kritikájával kényszeríttette ki Szentes összes jelentősebb fejlesztését. Itt említi meg a szennyvíz-csatornázást, az útburkolásokat, így mondja: a romépület felújításokat, az elkerülő utat, a Kurca kotrást.

- Az más kérdés - folytatja -, hogy városvezetőként, mi olcsóbban, jobban és szebbet alkottunk volna, de a lényeg, hogy közösen fejlődtünk. A jövőre nézve is adottak a célok, hiszen a Petőfi rendbetétele, a főutca rendezése, a fedett uszoda építése mellett a munkanélküliség csökkentése, az otthonhoz jutás elősegítése a közös cél. Összegezve a kérdésre adott választ, amivel ma politikai ellenfeleim dicsekednek, az a mi munkánk nélkül nem jött volna létre, és aki ezt megkérdőjelezi, az nem igazi demokrata.

- A demokrácia lényege, hogy a hatalmat birtokló nép, döntéseihez elegendő, és megfelelő információhoz jusson. Ha ez nem teljesül, akkor sérül a demokrácia. Ez történt most a tavasszal, amikor Gyurcsány Ferencék szervezett hazugságkampánnyal tévesztették meg az embereket. Ugyan ki szavazott volna rájuk, ha nyíltan feltárják, hogy mit tett a szocialista kormány négy év alatt? Véleményem szerint Szentesen ugyanezzel a problémával állunk szemben, mármint azzal, hogy nem biztosított a választók számára az elegendő, és megfelelő információ eljuttatása. Én sikertelenségként élem meg, hogy tizenhat év alatt eddig nem sikerült a médiát uraló politikus ellenfeleimmel megértetni, hogy gyakoroljanak önmérsékletet, hiszen hosszútávon a média egyirányú befolyásolása nekik is kárukra válik. Olyan ez, mint amikor az egyik futballcsapat befolyásolja a bírót. Először tetszik a győztesnek a sok jogtalan tizenegyes, meg kiállítás, de aztán meghal a játék, elmegy a kedve a játékosoknak, nézőknek egyaránt.


<<< Vissza