<<< Vissza

Képviselők-választás előtt

2006. augusztus 11.

 
Lapunk sorozatot indított, melyben bemutatja a szeptemberben leköszönő önkormányzati képviselőket. Két kérdésre vártuk válaszukat: egyrészt tervei közül mit sikerült megvalósítania az elmúlt négy évben, illetve tervezi-e az újabb megmérettetést az őszi képviselő-választáson, vagyis indul-e újra a mandátumáért.

A lakosság egyetértésével


A 3-as számú választókörzet képviselője. Az önkormányzat városgazdálkodási bizottságának elnöke. Baranyi Imre a körzetében, baráti beszélgetéseken olykor így fogalmaz: "Közösen túléltük a csatornaprogramot, hiszen valahol kellemetlenséget is okozott a beruházás, de túléltük. Azt tapasztaljuk, hogy szorgalmas emberek elkezdték szépen rendbe tenni a saját körzetüket. Közös erővel, persze a város is hozzáteszi a magáét." A képviselő elismeri, vannak még elvégzendő munkák, itt-ott kátyúkat találni az utakon, van, ahol az árokpartot mosta be a víz. Ezeket mind ki kell javítani, mondja. És úgy gondolja, hamarosan megoldódnak a problémák.

Örömmel újságolja, hogy a körzetben jól sikerült a járdaépítési program. Mára alig maradt 300 méternyi téglajárda az utcákban. A Vörösmarty utcában közel 200, úgy elszórva vagy 100 méternyi vár arra, hogy felújítsák. Mint mondja, a következő esztendő azt is meghozza majd.

A ciklus elején vállalásai között jegyezte, hogy a Deák Ferenc Általános Iskola előtti játszótér megépül. Továbbá a Vörösmarty utcai orvosi rendelő felújítása is szerepelt a választási programjában. Ezek mind megvalósultak mára. Sajnálattal említi meg azt az egyetlenegy dolgot, ami végül is kimaradt: a Rákóczi Ferenc utcán a fedett buszváró megépítése a mai napig várat magára. Pedig a Tisza Volán Rt.-vel is többször egyeztettek az ügyben. Ez a feladat is áthúzódik a következő ciklusra.

- Tennivaló van bőven, szeretnék tovább munkálkodni, szeretném, ha ez a városrész, a választókörzet tovább fejlődne - mondja. - Az elmúlt évben elkezdtük a Felsőpárti vigasságok rendezését, szeptember második hetében idén is megszervezzük, szeretnénk ebből hagyományt teremteni. Meggyőződésem, hogy szükség van városrészenként is az ilyen hangulatos rendezvényekre.

- Többen megkérdezik tőlem, mi lelkesít engem az önkormányzati munkában? - folytatja a képviselő. - Hiszen elég sok időlekötést jelent. Azt mondom, nagy élmény, megtiszteltetés az olyan nagy horderejű munkában részt venni, mint például a csatornaprogram, a megyeháza rendbetétele, a református templom felújítása. Utóbbi példaértékű is lehet, mivel az egyházzal összefogva közös akarattal épül az egész az idősek otthonával együtt. Lehetne sorolni még a feladatokat. Én azt hiszem, ezekre büszke lehet az ember. És talán a lakosság is értékeli azt, hogy olyan városfejlesztési programokat igyekszünk kitűzni, amivel az itt élő emberek döntő harmada egyetért. Számomra ez jelenti azt a sikerélményt, ami miatt érdemes ebben a munkába részt venni, és lehet ezt a munkát szeretni.

Baranyi Imre e napokban kézbesíti választókörzetében azt a szórólapot, amelyből kitudódik, mit vállalt, és mi valósult meg belőle a négy év alatt. És azt is kézhez kapják majd, hogy mire vállalkozik. Eldönthetik, bíznak-e bennem, megerősítenek-e hitemben újabb négy esztendőre - mondja.

Szívügye az oktatás


A körzet lakossága először '94-ben választotta meg egyéni képviselőjének. Az aktust aztán még kétszer megismételte irányában a választópolgár. Oltyán Lajos nagy tisztelettel köszöni, mint mondja, mindig is érezte a feléje áradó bizalmat, nagyon sok emberrel beszélgetve, sok kérdést megbeszélve, sok javaslatot meghallgatva tudta végezni a munkáját.

Szinte keretbe foglalja képviselősége három ciklusát a makai (híd)lejáró, először '94-ben interpellált az érdekében, hogy elkészüljön. A napokban befejezték. Sorolja, sok infrastrukturális fejlesztés, komfortosítás történt a körzetben. Különösen az utolsó években gyorsultak fel az események a csatornázással, a járdaépítéssel. Visszaemlékezve, '94-ben még földes utcák is voltak a választókörzetben. Mára modern úthálózat áll a lakosság rendelkezésére. A körzetben nem mindent sikerült megoldani, csapadékvíz-elvezetési problémák vannak, állnak leromlott önkormányzati épületek, melyekre ráférne a gondoskodás.

- A testület megbízásából három cikluson keresztül a művelődési és oktatási bizottság elnöke, a sportbizottság tagja voltam - mondja. - A szakértői bizottságában igyekeztünk elősegíteni azokat a döntéseket, melyeket a testületnek évről-évre meg kellett, hogy hozzon a város óvodái, általános iskolái, közművelődési intézményeinek fenntartása, fejlesztése érdekében. Sok vitával járt ez, hiszen szűkös anyagi lehetőségek miatt a közgazdasági szempontok nem egy esetben erőteljesebbnek bizonyultak, mint a szakmai szempontok. Meggyőződésem szerint az óvodák, általános iskolák fejlődése nem érte el azt a kívánt szintet, amit a 21. század eleje megkövetelne. Az adott helyzetben fontosnak tartottuk azt, hogy legalább a források csökkenését valamilyen formában megakadályozzuk. Ismerem a pénzügyi szakemberek ellenvetését, hogy csökken a gyereklétszám és a miatt bizonyos normatíváktól elesik a város. Ez igaz, és sok problémát is jelent a csökkenő gyereklétszám, de azért erre nem lehet mindent ráfogni. Szükség van a szemléletváltozásra, a rendszer modernizálására, a pénzügyi forrásokat pedig lehetőség szerint a továbbiakban nem csökkentve garantálni a megfelelő színvonalú működést. Ezek a gondolatok vonatkoznak a közművelődésre is, hiszen a közművelődési intézményeink is ugyanolyan gondokkal, forráshiánnyal küszködnek, mint az oktatási intézmények.

Oltyán Lajos egyéni képviselőként nem indul a helyhatósági választásokon. Azt mondja, 69 évesen már nem biztos, hogy maradéktalanul vállalni tudná azokat a feladatokat, amit egy egyéni képviselő körzet hárít a képviselőre. Maga helyett Janó Tibor kollégáját ajánlja a körzet lakóinak figyelmébe. Bízik benne, hogy tovább tudja folytatni azt a munkát, amit ő elkezdett.

Pártérdekektől függetlenül


Dr. Dömsödi József '94 óta tagja a Fidesz MPSZ-nek. Több ciklusban "külsős" bizottsági tagként segítette a helyhatóság munkáját. Azután 2002-ben a Fidesz színeiben listán bejutott az önkormányzatba.

- A testületben sport-, illetve lakásbizottsági tagként sok elképzelésemet meg tudtam valósítani - mondja. - Azzal például, hogy a rászorultak lakhatási problémáin sikerült javítani. Közös eredményként könyvelem el, hogy Magyartés bekapcsolódhatott a szemétszállításba. Azután a téli hóelta-karítás is megoldódott a városrészben. Nagyszerű dolog, hogy a tanyagondnoki szolgálat is működik már.

Magyartésről, az északi városrészről beszél. Arról a körzetről, ahol egyszer már egyéniben megmérettette magát. És most újra, immár függetlenként. Talán, mert valahogyan elszakadt az a bizonyos szál, amely eddig a pártjához kötötte. Az okokról később szeretne nyilatkozni. Keserű pirulaként említi, hogy ellenzékben, amiatt, hogy kevesen voltak, nem tudták az akaratukat érvényesíteni. Ez rossz dolog, veti fel, ezért is szeretné folytatni a munkát, hogy meglegyen a sikerélmény. Tapasztalta, a pártok feletti politizálással sikeresebben tudná a választópolgárok érdekeit képviselni. Szeretném, ha minél több polgári érzelmű ember kerülne be az önkormányzatba, így javaslataink összefogás eredményeként megoldásra találnának, mondja.

Kötődése a városrészhez régebbi keletű. Évekig élt ott, és szándékában áll visszaköltözni az Aulich utcába. Azt szeretné, ha a Kurca parton játszótér épülne, tovább bővülne a közvilágítás, hogy Magyartésen jól megoldódjon végre az orvosi ellátás. Hogy ne meneküljön el onnan az orvos. Az nem megoldás, hogy idős emberek 6-7 kilométert kerékpározzanak Nagytőkére - fűzi hozzá. Aztán szeretné a buszjáratot sűríteni a város és Magyartés között az iskolás gyerekek, és az ott lakók miatt.

A hajléktalan szálló lakói érdekében már interpellált a testületben. Mint mondja, többet szeretne tenni értük. A csatornázás az északi városrészben is elkészült, de a vízelvezetés még nem tökéletes.

- Sok mindent meg tud tenni az ember, ha akar. Nagyapám a híres mező-hegyesi ménest menekítette el, amikor az oroszok el akarták vinni a második világháború után. Az lett az eredménye, hogy meghurcolták. A jobboldali eszmék folytatója szeretnék lenni. Úgy ítélem meg, hogy a lakókörzet érdekét pártérdekektől függetlenül könnyebben tudom szolgálni - mondja.


<<< Vissza