<<< Vissza

Képviselők-választás előtt

2006. július 28.

 
Lapunk sorozatot indított, melyben bemutatja a szeptemberben leköszönő önkormányzati képviselőket. Két kérdésre vártuk válaszukat: egyrészt tervei közül mit sikerült megvalósítania az elmúlt négy évben, illetve tervezi-e az újabb megmérettetést az őszi képviselő-választáson, vagyis indul-e újra a mandátumáért.

Egy visszalépésnek köszönhetően


A Fidesz listájáról egy visszalépést követően került a képviselők közé dr. Gyenes Ágota szemorvos, aki a lakásügyi bizottság elnökeként vett részt a testület munkájában.

A képviselő azt mondja, az egyik legmunkásabb bizottság egyike a lakásügyi, ami sok-sok szálon kapcsolódik a szociális ágazathoz.

- A szociális bérlakások kiutalása kapcsán sok emberrel találkoztunk. A kérvényezőknél tett látogatások után kellett összeállítanunk a sürgősségi névjegyzéket. A kiutalás ugyan nem a mi hatáskörünk, de figyelembe veszik a bizottság javaslatát. Több ember összehangolt munkája kell ahhoz, hogy mindez zökkenőmentes legyen.

Szerencsésnek nevezte a képviselő a bizottság összetételét, mint mondta, olyan szakemberekkel dolgozott, akikkel jól együtt tudott működni. Politikai vita sosem alakult ki, csak a rászoruló családok érdekeit nézték. A szavazások is mindig egyértelműek voltak viták nélkül.

- Nemcsak a szociális bérlakások kiutalásánál helyszíneltünk sokat, - folytatta a négy év értékelését, hanem a lakásvásárláshoz és a felújításhoz adható önkormányzati kölcsönök odaítélésénél is. Egy-egy helyen sokat elidőztünk, beszélgettünk. Sokszor előfordult, hogy más ügyben is segíteni tudtunk.

A legnagyobb beruházás működésünk alatt a Petőfi utcai bérlakások átadása mellett a Szabadság téri házak tetőtér beépítése volt.

- Mindig jól eső érzés, ha tudunk segíteni, de sajnos több a jogos igény a bérlakásra, mint amennyit ki tudnak utalni. Ez a feladat meghaladja az önkormányzat lehetőségeit, ehhez kormányzati elhatározás is kell. A Petőfi utcai bérlakások esetében ez történt, kormányzati pályázattal épülhetett meg.

Jó lenne, ha emelni lehetne a kamatmentes kölcsön összegét a magas építőipari árak miatt. S, ha tehetném, az egyes családoknak nyújtható keretösszeget is felemelném.

Örül annak, hogy megoldódni látszik a Schweidel utca problémája, mint mondta, az ottani vállalkozók szemszögéből nézte az eseményeket. Azok ugyanis az önkormányzat által kiadott érvényes telephelyengedéllyel hajtottak be az utcába. Az ő kérésük az volt, addig használhassák még az utcát, amíg meg nem épül a tehermentesítő útszakasz.

Körzetének legnagyobb feladata az elmúlt 4 évben a csatornázás volt. A kiséri képviselő azonban úgy látja, maradt még feladat, így újra indul az őszi választásokon.

Szereti a képviselői munkát


A 7-es számú választókörzet egyéni képviselője dr. Demeter Attila, aki ügyvédként a Jogi és Ügyrendi Bizottságban elnökként dolgozott. Megválasztásakor két nagy célt tűzött ki maga elé: az egyik, hogy a körzetében elindulhassanak, illetve befejeződhessenek a szükséges felújítások, a másik, hogy a bizottság munkája hatékony legyen.

- Még a ciklus elején készült el a liget bejáró útja, valamint a strand rekonstrukciója - emlékszik vissza a 4 évvel ezelőtti eseményekre a képviselő. A strand felújítása nagy feladat volt, csakúgy, mint a szennyvízcsatorna kiépítése azokban az utcákban, ahol eddig nem volt. Így például a Kurca soron, a Hegedűs László és Kiss Zsigmond utca által határolt utcákban, a Táncsics Mihály és a Futó Zoltán utcában.

Az elmúlt évben a Termál lakótelep útjait is felújították, és őszig új burkolattal látják el azokat az utcákat is, ahol csatornáztak. A járdák felújítása is sok helyen aktuálissá válik - véli a képviselő.

- Folyamatban van a Szentes-Csongrád közötti kerékpárút megépítése, a városi szakaszt a Csongrádi úton már használják is a biciklisek. A munka a gát megerősítésével folytatódik, hiszen az út ott lesz majd. Azért is kiemelt ez a beruházás, mert két város pályázott rá az Európai Unióhoz. Szépen fejlődött a térség, amit az is mutat, hogy ide jött a Tesco, ám ez a város érdeme, de örülök, hogy a körzetben építkeztek.

Dr. Demeter Attila úgy gondolja, fontos lenne az Alsórét csapadékvíz elvezető árkainak megépítése a Talomi-csatorna átemelőjének beruházási munkálataival. A belvízmentesítés első lépéseként egy vízátemelő szivattyút kellene építeni a Várady Lipót Árpád utcán, ami összeköti a Talomi csatornával. Ez a beruházás átöleli a következő 4 évet.

- Az elmúlt ciklusban a jogi bizottságot vezettem. A ciklus közepén kaptam felkérést a közbeszerzési bizottság vezetésére is. Jól végeztük a munkánkat, hiszen egyetlen döntésünket sem támadták meg a pályázók, az eredményeket minden esetben elfogadták.

Az MSZP-s képviselő őszszel újra vállalja a megmérettetést, mert a körzet további fejlesztését fontos céljának tartja. Mint fogalmazott, van még mit tenni, s nem csak a körzetben, hanem a városban élők érdekében is.

Tizenkét év után visszavonul


Nem indul az őszi helyhatósági választásokon Félegyháziné Somogyi Éva, aki 1990 óta tagja a testületnek. Indoklásában két okot említ. Civil munkájában is egyre több a feladat, s már sokszor érezte, nem tudja a pénzügyi bizottság elnöki teendőit is úgy ellátni, ahogyan azt önmagával szemben elvárná. A másik ok pedig a függetlenség.

- Igazán függetlenül nem lehet egy kampányt végig vinni. Előnyösebb, ha van az ember mögött egy csoport, ami támogatja. Nekem ez korábban a kisgazdapárt volt.

2002-ben a polgári összefogás jelöltjeként listáról került a testületbe. Mint mondja, kudarcként élte meg az elmúlt 4 évet. Nem tud úgy együttműködni egy csoporttal, ha nem lehet egyéni gondolata sem.

- Egy szavazás miatt kimaradtam a frakcióból, holott én mindig a város érdekeit néztem. Vallom, hogy a városi feladatokra kell gondolni, ez a cél. Ezt a kettősséget nem tudom felvállalni.
Nem volt viszont kudarc a város életében ez a 4 év a képviselő szerint, mert mint fogalmazott, ilyen nehéz gazdasági helyzetben is tudta a város vállalni azokat a feladatokat, melyeket az állam rótt rá. Új intézmények kezdték meg működésüket, megindult és befejeződtek a város jelentősebb épületeinek felújítása, illetve a református nagytemplomé még jelenleg is tart.

- Olyan fejlesztések indultak, amik a lakosság életkörülményeit javította, ilyen a csatornázási program, az út- és járdaépítés. Sajnálatos azonban, hogy az állami költségvetés meghatározza, mit támogat. Így az önkormányzatok rákényszerülnek arra, hogy olyanra is pályázzanak, ami nem feltétlenül fontos. Ez csak azért baj, mert nem lehet hosszú távú fejlesztési tervet készíteni. Nagyon sok beruházás így valósult meg a városban is, ez alól talán a csatornázás a kivétel.

A pénzügyi bizottság elnökeként 12 éve látja, egyre nehezebb lesz az intézmények fenntarthatóságának a megőrzése. Az állam egyre kevesebb támogatást ad, ám egyre több feladatot ró az önkormányzatokra. Félegyháziné Somogyi Éva úgy gondolja, az intézmények átszervezése és nagyobb állami támogatások nélkül sokáig nem tartható fenn ez az állapot. Éppen azért a következő testületnek nagyon nehéz dolga lesz.

- Más szemlélet is kell a testületbe. Hiszem és vallom, hogy szükség van a megújulásra, olyan fiatalok kellenek, akik helyenként kritikus szemmel nézik az eseményeket, és nem rutinszerűen döntenek. Ez a város érdeke is - mondja a leköszönő képviselő.


<<< Vissza