<<< Vissza

Adó-info
Törőcsik Norbert rovata

2005. december 2.

 
VÁLTOZOTT A KET

November 1-jén lépett hatályba a közigazgatási eljárásról szóló törvény (Ket.). Általános szabályként megmarad a 30 napos ügyintézési határidő. Az új eleme a hatósági eljárás megindításáról szóló értesítési kötelezettség. A Ket. hatályba lépése után az eljárásokban az ügyfelet nem kötelezhetik olyan adatok beszerzésére, amelyek a magyar hatóságok nyilvántartásában valahol már szerepelnek. A Ket. tartalmazza a közigazgatási e-ügyintézés és szolgáltatás alapjait is. Tartalma szerint, az ügyfél a központi rendszer igénybevételéhez ügyfélkapu létesítését kezdeményezheti, amelyen keresztül elektronikus úton kapcsolatba léphet azokkal a szervekkel, amelyek elektronikus ügyintézést vagy interaktív szolgáltatást végeznek.

ÚJ KÁRTYA

Az európai egészségbiztosítási kártya váltotta fel november 1-jével a hazánk uniós csatlakozása óta használatos E111-es nyomtatványt. A dokumentum az unió tagállamaiba utazó magyar biztosítottak számára igazolja társadalombiztosítási jogviszonyukat, ennek birtokában ingyenesen juthatnak hozzá az orvosilag szükséges ellátásokhoz.

Kérdés:

Egy kettős könyvvitelt vezető EVA-s, ha átalakul kft-vé, elveszíti-e az EVA alanyiságát?
T.R.

Válasz:

A jogszabály ebben a tekintetben pontosan tartalmazza a teendőket, azaz (EVA tv. 3.§. (1) és 22.§. (2)), az EVA alany elveszíti az EVA alanyiságát az átalakulást megelőző napon, ha erről határoz.

Kérdés:

Kft-énk keretében az interneten elektronikus kereskedelmi weblapot kívánunk létrehozni. Milyen bizonylatolási szabályokat kell betartanunk?
L.I.

Ha eladó szolgáltatását, termékét elektronikus úton lehet megrendelni, megvásárolni - tehát amit közvetlenül Önök értékesítenek - az eladó belföldi és alanya az Számviteli törvénynek.

Ebben az esetben az eladó (függetlenül az értékesítés módjától) az Szt.-nek megfelelő bizonylatot köteles kibocsátani. Ezt a jelenleg érvényes szabályozás szerint megteheti papír alapon, illetve megteheti elektronikus formában is abban az esetben, ha az elektronikus bizonylatot legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással és időbélyegzővel hitelesíti. Az elektronikus formában kiállított számlákra vonatkozóan az elektronikus számláról szóló 20/2004. (IV. 21.) PM rendelet megengedi az EDI rendszer használatát is.

Ettől eltérő szabályok alkalmazandók, amikor az Internetes felületen nem közvetlenül Önök, mint eladó szerepeltetik az ajánlatukat, azaz az Internetes oldal és annak fenntartója csak közvetítőként szerepel az ügyletben Ebben az esetben az adásvétel valójában az internetes felülettől függetlenül jön létre a felek között, csak a közvetítés történik elektronikus formában. Ha a két fél az internetes közvetítő segítségével már egymásra talált, akkor el kell dönteni, hogy az adásvétel, illetve a bizonylatolás milyen módját választják.

Törőcsik Norbert
mérlegképes könyvelő

06-(30)-680-48-17 vagy 06-(20)-321-57-50 telefonon vagy az info@otthonok.hu e-mail címen.
Könyvelés, bérszámfejtés


<<< Vissza