<<< Vissza

Az ébredés vasárnapja

2005. december 2.

 
Ilyenkor decemberben jobbak vagyunk, mint máskor? Sokan megpróbáljuk, mert ezt ajánlja nekünk e vidék költője, Juhász Gyula. Így netán istenes versekre is odafigyelünk. Például Ady Endre Krisztuskereszt az erdőn című költeményére, melynek ezt a címet is adhatta volna, hogy Ébredés. Miért? Röviden elmondom.

"Egy holdas, nagy, téli éjszakában" szánkózik az apa és a fia, aki apjával együtt úgy volt "nyakas, magyar kálvinista", hogy unta a faragott képet, és ha keresztet látott az erdőn, "dalolt", amúgy legényesen. Aztán eltelt húsz esztendő, s a fiú gondolatban felkereste a keresztet, mert ráébredt, hogy másként is lehet magyarnak és kálvinistának lenni. Ezért így döntött "megemelem kalapom mélyen".

Vagy is lezajlott szívében egy nagy ébredés. Rájött, hogy amit vallásosnak és hazafiasnak tűnő elfogultságból nem tett meg, azt - késve bár - de megteszi. Ebből született ez a gyönyörű költemény, amely igazában prófécia. Nekünk is szóló figyelmeztetés. Inti a mai polgárokat, főleg az értelmiségieket, hogy ne legénykedjenek se hitükkel, se hazafiságukkal, hanem ébredjenek fel elfogultságaik beteges álmaiból, és tegyék meg, amit eddig nem tettek meg, pedig meg kellett volna tenniük. Vállalják el a magyar múlt minden bűnét. Hagyjanak fel bűnbak-kereséssel! Tanuljanak meg mellet verni, s ne kíséreljék meg a sasok önérzetét veréb-fejekkel hordozni.

Csak így történhet meg velünk, hogy felébredünk, s felfedezzük, hogy - például - kik előtt kell kalapot emelnünk. Kik azok, akik emberi értékeik miatt és nem zsigeri ösztöneink diktátumára érdemlik meg a bizalmunkat?

Mert őket kell tekintenünk a magyar jövő "krisztusainak". Mert bennük lakozik és kínálja magát az a jóság, mely puszta létével is hasonlít a megfeszített Krisztus jóságához.

Ezeket a kívánatos mai "krisztusokat" nem feltétlenül templomokban és pártokban kell keresgélnünk. Hanem saját életünk keresztútján. Hogy hordozzák emberségük, feladataik keresztfáját? S ha mások keresztfáját akarják - a nyilvánosság szintjén - könnyíteni, milyen az a keresztfa? Papírmasé vagy nehéz akácfából való?

2005. december 4. ilyen gondolatok mentén válhat az ébredés vasárnapjává.

Ennek az ébredésnek lehetne az a következménye, hogy - például - Szentes polgársága segíti a hazát abban, hogy az Országgyűlés bal- és jobboldala tele legyen jó magyarokkal, kiknek hite és hazaszeretete jól tudja imádkozni József Attila szavait: "...édes hazám, fogadj szívedbe, / hadd legyek hűséges fiad!" Így érhetnénk el, hogy Magyarország ne legyen tovább a gyűlölködés kizsákmányolható gyarmata. És így tehetjük jóvá elődeink bűnét, akik önként és boldogan váltak báránnyá Hitler utolsó vacsorájához.

Vági László


<<< Vissza