<<< Vissza

Adó-info
Törőcsik Norbert rovata

2005. szeptember 2.

 
Változik a foglalkoztatók bejelentési kötelezettsége a foglalkoztatottakról

A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. Törvény (továbbiakban Tbj.) 44.§-át 2005. szeptember 1-jei hatállyal módosították2005. szeptember 1-jét követően a foglalkoztatónak a bejelentőlapon a nyilvántartási szám helyett a saját adóazonosító számát kell közölnie.

A biztosítottra vonatkozó adatoknál továbbra is a TAJ számot kell alkalmazni (nem az adószámot, adóazonosítót). A bejelentésnek tartalmaznia kell a biztosított személyi adatait, a biztosítási jogviszonyának kezdetét, megszűnését, a biztosítás szünetelésének időtartamát, magán-nyugdíjpénztári tagság esetén pedig a pénztár nevét és azonosítóját is.

Figyelem!

A biztosítás kezdetére vonatkozó bejelentést az illetékes Megyei Egészségbiztosítási Pénztárhoz legkésőbb a biztosítási jogviszony első napját megelőző napon kell teljesíteni.

A biztosítási jogviszony megszűnését, a szünetelés kezdetét és annak befejezését, a biztosítás megszűnését követően folyósított ellátás kezdő és befejező időpontját az azt közvetlenül követő 8 napon belül kell teljesíteni.

A bejelentéseket az OEP által rendszeresített - jelenleg is használatos - nyomtatványon, illetve mágneses adathordozón lehet megtenni.
Bejelentés időpontjának postai úton érkezett bejelentő lapok esetében a postára adás időpontját regisztráljuk.

Aki a bejelentési kötelezettségének nem, vagy késedelmesen tesz eleget, akár 200 ezer forintig terjedő mulasztási bírsággal is sújtható.

Bevallási szigorítások 2006-ra
Az adózás rendjéről szóló törvény legutóbbi módosítása lényeges változást jelent a foglalkoztatással kapcsolatos adatok nyilvántartásában és bevallásában.

Havi gyakorisággal kell majd adóbevallást adnia minden foglalkoztatónak (még az 1 főt foglalkoztatónak is).
Csak elektronikus úton lehet a bevallási kötelezettséget teljesíteni.

A módosítás továbbra sem mentesít más hatóságok felé történő bejelentési kötelezettségek alól (OEP, EMMA).

Előbbre hozzák a bevallási határidőt a tárgyhót követő 12. napra.

Előbbre hozzák egyes, korábban a tárgyhót követő 20. napra történő adóbefizetést (pl. a munkaadói járulék, munkavállalói járulék esetében).

Kérdés:
Az ügyvezető igazgatónk az üzleti útjára saját valutát visz, amit mint magánszemély váltott nem mint a cég ügyvezetője. Hogyan számolhatom el a valutát a cég vegye meg tőle?
Z. A.

Válasz:
Véleményem szerint a személyi jövedelemadó törvény rendelkezik arról, hogy milyen árfolyamon kell elszámolnia valutát, ha utólag ad le számlákat. Tehát, ha van a magánszemélyként saját eurója, akkor kiküldetési rendelvényt kell kitölteni és annyi forintot kap.

Várjuk az ön kérdéseit is a rovatba a 06-(30)-680-48-17 vagy 06-(20)-321-57-50 telefonon vagy az info@otthonok.hu e-mail címen.

Törőcsik Norbert
mérlegképes könyvelő


<<< Vissza