<<< Vissza

Tapasztalatait és tudását is szeretné alkalmazni

2005. szeptember 2.

 
Varga Zoltánné Vas Judit júniusban végzett a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola kihelyezett levelező tagozatán, pedagógia szakos nevelőtanári diplomát szerzett. Szeptembertől a Rigó Alajos Általános Iskola napközis nevelőtanára lesz. Gyermekei körében a nevelésről, pályaválasztásáról, családjáról, terveiről mesélt.

- Három gyermeket nevelünk, így már itthon megtapasztalhattam, hogy milyen dolgokra kell a nevelés folyamatában figyelni. A mindennapokban gyakran adódnak olyan nevelési szituációk, konfliktusok, melyeket a legcélszerűbb úgy megoldani, hogy sem győztese, sem vesztese ne legyen az adott helyzetnek - meséli. Mindegyik fél számára kedvező megoldást kell találni. Ehhez szükséges a jó kommunikációs és empátiás készség, a türelem és a tolerancia. Meg kell tanítani a gyermeket ezekre. A nevelés lényege a személyiségfejlesztés és a szocializálódás elősegítése, vagyis az, hogy a társadalomba segítsük beilleszkedni a nevelési módszerek által. Ezt életkori sajátosságok figyelembevételével kell megvalósítani. Fontos a rendre szoktatás, az erkölcsi normák, a viselkedési szabályok megismertetése, szokásrendszerek kialakítása a gyermek fejlettségéhez mérten, illetve az önállóságra nevelés. Ahhoz, hogy jól működjön a családi rendszer, a családi közösség minden tagjától kellő hozzáállást feltételez. Ezt a gyermekben a szülőnek kell kialakítania. Érdekelt, hogy a különböző életkorú gyermekeknél milyen módszerekkel, eszközökkel lehet az érzelmi, értelmi, kognitív észlelést fejleszteni. Megtapasztaltam azt is, hogy a gyermekeim eltérő személyiségjegyekkel és temperamentummal rendelkeznek, ezért adott szituációban különböző nevelési módszer hozhat megfelelő eredményt. Többször lapoztam fel szakkönyvet, amikor bizonyos nevelési helyzetekben tanácstalan voltam és megerősítésre vágytam.

Róbert fiam 13, Kristóf 10, Ármin 6 éves. Második gyermekemmel voltam gyesen, amikor olvastam egy hirdetésben, hogy a Rigó Alajos iskolában gyógypedagógiai asszisztensi tanfolyamot indítanak. Jelentkeztünk a barátnőmmel, és sikeresen el is végeztük. Ekkor akartam munkába állni, visszamenni a Kontavill-hez, ahol előtte dolgoztam, de megszűnt a munkaköröm. Leépítések voltak és nem vettek vissza. Aztán hét hónap múlva megszületett a harmadik gyermekem. Kétéves volt, amikor az előbb említett barátnőm javasolta, hogy jelentkezzek a szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskola kihelyezett tagozatára. Ő az, akivel együtt végeztük el a tanfolyamot, és aki most azoknak a hatodikosoknak az osztályfőnöke, akiknél én leszek a napközis nevelő. Jelentkeztem, és idén szereztem meg a diplomát. Ezután elsődleges céljaim között szerepelt, hogy munkába álljak olyan területen, ahol az eddig tanultakat felhasználhatom, és az ismereteket tovább gyarapíthatom. Erre a Rigó Alajos Általános Iskolában kaptam lehetőséget, ahol napközis nevelőként dolgozom majd. A gyerekeket segítem a délutáni tanulásban, illetve a szabad foglalkozásokat fogjuk remélhetőleg hasznosan, kellemesen eltölteni. Nagy segítség lesz számomra az osztályfőnökük, aki már hat éve tanítja őket, igénybe fogom venni a javaslatait. A szabad foglalkozás ideje alatt megpróbálom építeni a közösségi együttműködést, a toleranciát, a készségeket fejleszteni, de mindezeket úgy, hogy a gyermek szabadidős foglalkozásként, kellemesen élje meg.

Majzik Andrea


<<< Vissza