<<< Vissza

Földünk kincse
Tanácskozás a termálenergiáról

2005. szeptember 2.

 
Dr. Csikai Miklós és dr. Gombos András a tanácskozáson. (Fotó: Vidovics)

A termálvíz komplex hasznosítása terén az Árpád-Agrár Részvénytársaságot az elsők között tartják számon a világban. Amit dr. Csikai Miklós elnök-vezérigazgató savall ebben az ügyben az, hogy különböző járulékok és bírságok címén a részvénytársaság az utóbbi években sok millió forintot fizetett ki, és az öszszegből egy fillért sem igényelhetett vissza a kutak korszerűsítésére. Mint mondta, a földhőt felhasználó cégek túlságosan szigorúnak tartják az erre vonatkozó jogszabályokat, a civil szervezetekkel és a megyei önkormányzattal öszszefogva azok megváltoztatásáért harcolnak.

Ezért is nevezte fontosnak az elnök-vezérigazgató, aki egyben a Magyar Agrárkamara elnöke is a termálenergia mezőgazdasági célú hasznosításának szabályaival foglalkozó konferenciát. A részvénytársaság szentesi székházában elhangzott: a környezetszenynyezési és egyéb bírságok tönkreteszik a föld nagy kincsét, a termálvizet hasznosító társaságokat, az agrártermelőket.

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium politikai államtitkára, dr. Gombos András elismerte, hogy az Árpád-Agrár Rt. sokat tett a termálvíz céltudatos felhasználásáért. Elmondta: a szaktárca felülvizsgálta a geotermális energia mezőgazdasági hasznosítására vonatkozó jogszabályokat, és engedményeket ígér az agrárcégeknek. Tehát, még az idén módosulhat az azzal kapcsolatos szabályozás.

Az ország érdeke, hogy a geotermális energiát felhasználók élettere ne szűküljön, boldogulási lehetőségeik ne csökkenjenek - jelentette ki az államtitkár. Ugyanakkor legalább ennyire fontos, hogy hosszú távon megőrizzük a termálkincset és a természeti, környezeti értékeket - tette hozzá. Uniós és magyar forrásokkal is támogatják a geotermikus berendezések korszerűsítését. A vonatkozó jogszabály csak az új kutak esetében írja elő a visszasajtolást, míg a régi termálkutaknál az utókezelésnek környezetbarát módon kell megtörténnie. Elismerte ugyanakkor, hogy lesznek olyan kutak az országban, melyek 2013-ig nem tudják majd teljesíteni a jogszabályban rögzített feltételeket. Ezeket be kell zárni - mondta.

Van jó példa a visszasajtolásra, hallhattuk Rakics Róbert helyettes államtitkártól, aki Hódmezővásárhelyt említette, ahol a rendszer ma is működőképes. A környezetvédelmi tárca tervei szerint a termálvizekre vonatkozó eddigi merev szabályozás helyett a jövőben a befogadó felszíni víz terhelhetősége függvényében - a 2004. előtt létesített kutak esetében - lehetővé válna egyedi szennyezési határértékek megállapítása.

A jogszabálytervezet értelmében, amennyiben a termálvizet felhasználó mezőgazdasági vállalkozások lépéseket tesznek a szennyezés csökkentésére, terheik tovább csökkennek - közölte a helyettes államtitkár.

Az új kutak létesítésével kapcsolatban, amelyeknél a szabályozás kötelezővé teszi az energetikai célra hasznosított termálvíz visszasajtolását a kitermelőhelyre, Rakics Róbert kifejtette: ilyen beruházásokra ott kerülhet sor, ahol lehetőség van a rétegenergia fenntartására, hisz közös érdek a termálvíz-kincs megőrzése. A változások jelentősen csökkentik a termálvíz-felhasználók terheit és hozzájárulnak ahhoz, hogy a már működő létesítmények gazdaságossága ne romoljon - hangsúlyozta a szakember.

Szita Gábor, a Magyar Geotermális Egyesület elnöke elismerte: mérföldkőnek számít, hogy a szaktárca bizottságot hozott létre a kompromiszszumok keresésére. Ezzel együtt is azt javasolta, hogy azok a cégek, amelyek korszerűsítik a rendszerüket, a bírságnak csak a 3 százalékát legyenek kötelesek megfizetni.

Az előadásokat követően a résztvevők látogatást tettek az Árpád Agrár Rt. kertészetében, és természetesen megtekintették a termáltavakat.

L. J.


<<< Vissza