<<< Vissza

Adó-info
Törőcsik Norbert rovata

2005. július 22.

 
Egyszerűsített éves beszámoló-készítési lehetőség szélesebb körben.

Már a 2005. évi beszámoló készítésére is igaz, hogy egyszerűsített éves beszámolót készíthet a kettős könyvvitelt vezető vállalkozás, ha két egymást követő évben a mérleg fordulónapján a következő - a nagyságot jelző - három mutatóérték közül bármelyik kettő nem haladja meg az alábbi határértéket:

- a mérleg főösszeg az 500 millió forintot,
- az éves nettó árbevétel az egymillió forintot,
- a tárgyévben átlagosan foglalkoztatottak száma az 50 főt.

Amellett, hogy nem olyan részletes a mérleg és az eredménykimutatás, egyszerűbb a kiegészítő melléklet és nem kell üzleti jelentést és cash flow-t sem készíteni.

Olvasói kérdés:
Mint egyéni vállalkozó milyen kötelezettségeim vannak a tételes egészségügyi hozzájárulással kapcsolatban?
P. A.

Válasz:
Az egyéni vállalkozó abban az esetben köteles saját maga után megfizetni a tételes egészségügyi hozzájárulást, ha nem áll egyéb más olyan jogviszonyban, ahol megfizetik azt utána, tehát: ha nincs úgynevezett főállása, ahol ezt megfizetik. A természetes személyek egyidejűleg fennálló többes jogviszonya esetén a tételes egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség csak egy jogviszony után áll fenn. A tételes egészségügyi hozzájárulást elsődlegesen a legalább heti 36 órai munkavégzéssel járó jogviszony alapján kell megfizetni, vagyis ott, ahol az úgynevezett főfoglalkozású jogviszony fennáll. A heti 36 órai munkavégzéssel azonosan kell elbírálni azt a jogviszonyt, amelyben a jövedelem eléri a mindenkori minimálbért. Ha a munkaidő egyik jogviszonyában sem éri el a heti 36 órát, a hozzájárulás fizetési kötelezettség azt a kifizetőt (munkáltatót) terheli, ahol a munkaidő a leghoszszabb. Azonos tartamú munkaidők esetén, vagy ha a munkaidőt nem, vagy nem mindegyik jogviszonyban határozták meg, a hozzájárulás fizetési kötelezettség azt a foglalkoztatót terheli, ahol a jövedelem magasabb, vagy ha ez is azonos akkor ahol a jogviszony korábban kezdődött.

Nem kell a tételes egészségügyi hozzájárulást megfizetni többek között, a táppénz, baleseti táppénz, időtartama alatt, de betegszabadság ideje alatt a fizetési kötelezettség fennáll.

A tételes egészségügyi hozzájárulás összege havi 3450, napi 115 forint, 2005. november 1-jétől havi 1950, naptári naponként 65 forint. Ha a hozzájárulás fizetési kötelezettség alapjául szolgáló jogviszony nem áll fenn a hónap teljes időtartama alatt, a hozzájárulást naptári napokra kell megfizetni.

A tételes egészségügyi hozzájárulást a fizetésre kötelezettnek havonta kell megállapítani és a tárgyhónapot követő hónap, az egyéni vállalkozónak a tárgynegyedévet követő hónap 12. napjáig kell megfizetni.

Ön az egészségügyi hozzájárulás bevallására évente egyszer kötelezett a személyi jövedelemadó bevallásában.

Várjuk az Ön kérdéseit is a rovatba a 06-(30)-680-48-17 vagy 06-(20)-321-57-50 telefonon vagy az info@otthonok.hu e-mail címen.

Törőcsik Norbert
mérlegképes könyvelő


<<< Vissza