<<< Vissza

Nazarova-mozgalom
A politizáló repülőklubok, versengő repülőterek (1950-56)

2004. november 5.

 
Ezt a korszakot a mind töményebb politika, a nemzetközi és a hazai társadalmi környezet érdekeinek túlhangsúlyozása jellemezte. A társadalompolitika determinálta legkisebb szervezeti egységben, a szigorúan ellenőrzött repülőklubban lehetett a leghatásosabban érvényre juttatni az uralkodó politikai érdeket. A hangsúly a szervezetre esett, azt a látszatot erősítve, hogy a repülőtér, a repülés van a klub(ok)ért, másként a politika szolgálata mindenek előtt. A '49 szeptemberében, csak Szentesen indított tanfolyam(ok)on képezték ki a klubok politikai tisztjeit, titkárait, a politikatrend elsőszámú végrehajtóit.

Tekintettel arra, hogy a repülőtéren épült pilótaotthonban állandósultak a tanfolyamok, a klubtagoknak nem volt gyülekezési lehetősége az elméleti foglalkozások megtartására. Grohmann István repülőtér parancsnok dr. Kunszeri Béla klubelnök támogatásával kérelmet nyújtottak be Török János polgármesterhez a repülőklub elhelyezését kérve. Rövid idő elteltével a Kiss Bálint u. 9. szám alatti magánház lehetett - évekre - a szentesi sportrepülők városi sasfészke.

Az OMRE létrehozásával megszűnt a belső fegyelmet szétforgácsoló politikai rivalizálás a szervezetek között - de helyette az uralkodó politika nagyobb (látszat) dicsőségére - mondvacsinált munkaversenyeket szervezett. Ezek sorába tartozott a szovjet mintára szervezett Nazarova-mozgalom, aminek a sztálini frázis, a "Repüljetek magasabbra, messzebbre, mint mások..." jelentette az alapját. Ez önmagában nem elvetendő cél, csak a kapcsolódó vállalások tették kérdésessé. A nonszensz esetek sorából kiemelem azt a vállalást, amikor '51 tavaszán Gács Ernő repülőtér parancsnok "szigorú felügyeletre" vette át a repülőteret. Miért volt ez képtelen ötlet? - mert a munkaköri leírásának ez volt az egyik sarkalatos pontja. Továbbfolytatva a példák sorát, a csörlő aggregátort a hangármester vette gondozásába, egyébként is annak üzemképessége a munkaköri kötelességei sorába tartozott. "Mi, növendékek képességeink legjavát, az elméleti és gyakorlati fölkészülésünk kiváló eredményeit ígértük és fogadtuk, ami a természetes érdekkörünkben - a Nazarova-mozgalom nélkül - is szívünk csücskében, az első helyen állt." (folytatjuk)

Pusztai János


<<< Vissza