<<< Vissza

Javítják a hibákat

2004. szeptember 24.

 
Tisztelt Szerkesztőség!

Kérem Önöket, hogy látogassanak ki a dr. Brusznyai sétány 10-12. számú lakótömbnél végzett munkálatokhoz.
A kiásott árkokat tömörítés nélkül temetik be. Ez az eljárás a terep süllyedését vonja maga után - esetleg évek múlva is. A 12. számú lakótömb északnyugati sarkánál egy hatalmas gödröt alakítottak ki a terep hepe-hupás rendezésével a Földet pedig elszállítják. Célszerűbb lenne a helyszínen elteríteni.

A Klauzál utca felé haladva az árkot a járda felszántásával végzik. Vajon miért nem a járda melletti talajon? - kérdezi egy olvasónk. (Név és cím a szerkesztőségben.)

*

A lakossági panasszal kapcsolatban az alábbiakat tudjuk elmondani:

A levél kelte óta eltelt időszakban az említett problémák nagy része megoldódott. Alvállalkozónktól kapott tájékoztatás, illetve a helyszín bejárása alapján az összes munkagödör vissza lett temetve, a visszatemetés a talaj tömörítésével történt, a kitermelt földet több helyen cserélték, valamint az elkészített homokágy miatt feleslegesé vált mennyiséget elszállították. A levélíró valószínűleg ezeket a munkafázisokat látta.

A gázvezeték nyomvonalának tervezésekor a tervezőnek figyelembe kellett vennie a többi közmű elhelyezkedését, illetve a tereptárgyakat is, ezektől való védőtávolságot, ezért fordult elő, hogy a nyomvonal a Brusznyai sétány gyalogjárdája alá került. A terület bejárása közben észleltük még néhány kisebb hiányosságot, amelyek soron kívül pótlásra kerültek.

A közelgő ősz és a várható egyre rosszabb időjárás miatt sürgetően fontos az újonnan kiépített gázvezetékek mielőbbi gáz alá helyezése és az elöregedett acélvezetékek üzemen kívül helyezése. A munkák során felmerült kisebb, nagyobb problémák javítását a Dégáz Rt. és alvállalkozói folyamatosan végzik, amelyeknek megtörténtét Szentes Város Önkormányzatának munkatársai is ellenőrzik.

Mivel Szentes városban még az idei év folyamán több rekonstrukciós munka várható, kérjük a továbbiakban is a lakosság türelmét és megértését, hiszen ez mindannyiunk érdeke.

Délalföldi Gázszolgáltató Részvénytársaság
Hódmezővásárhelyi Kirendeltség Szentesi Üzemegység
Szentes, Klauzál u. 24.
Mérai Zoltán Kovács József
Üzemviteli vezető művezető


<<< Vissza