<<< Vissza

Lakásfenntartás, fűtés
Támogatások a szociális rendszerben

2004. szeptember 24.

 
Idén két alkalommal módosult az 1993. évi III. tv. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. Az új szabályozás nemcsak az uniós változások átvezetésére vonatkozott, hanem főként a lakásfenntartási támogatás rendelkezéseit változtatta meg - tájékoztatta lapunkat Lencséné Szalontai Mária, a szociálpolitikai osztály vezetője.

Elmondta, a szociális törvény a továbbiakban nem kezeli külön a lakásfenntartási és fűtési támogatást, csak lakásfenntartási támogatásról beszél, kétféle módon. Normatív támogatásról, valamint az önkormányzat rendeletében meghatározott helyi támogatásról.

Ennek értelmében normatív támogatás adható annak, akinek az egy főre eső jövedelme nem haladja meg a 34 ezer 800 forintot, és az elismert lakásköltség eléri a jövedelem 25 százalékát. Az elismert havi lakásköltség a lakásnagyság és az egy négyzetméterre jutó költség szorzata. Az egy négyzetméterre jutó elismert költség összegét helyi rendelet szabályozza, amely Szentes városban azonos a szociális törvényben meghatározottal, azaz ez évben 400 forint.

Mint megtudtuk, a normatív támogatás esetén csak a család jövedelemigazolásait, valamint a lakás nagyságát kell hitelt érdemlően igazolni, nem kell csatolni a rezsiköltségekre vonatkozó igazolásokat.

Az osztályvezető asszony elmondta, ugyanez a szabályozás vonatkozik a helyi lakásfenntartási támogatásra is azzal az eltéréssel, hogy méltányosságból akkor lehet igényelni, ha a család jövedelme nem haladja meg a 46 ezer 400 forintot, és az elismert lakásköltség eléri a jövedelem 30 százalékát. Ebben az esetben is a jövedelmet, valamint a lakásnagyságot kell hitelt érdemlően igazolni, valamint csatolni kell a szolgáltató vállalat igazolását arról, hogy a lakásfenntartási kiadások körében nincs hátraléka.

- Az önkormányzat ebben az évben nem építette be a lakásfenntartási támogatás körébe a fűtési támogatást, azt változatlanul a régi szabályozás szerint lehet igényelni. Csatolni kell a család jövedelemigazolásait, valamint az előző évi fűtési szezon fűtési költségéről szóló közüzemi számlákat, tüzépes igazolásokat. Változás, hogy a kérelmeket már szeptember hónapban be lehet adni, és a támogatások november 1-jétől április 30-ig kerülnek megállapításra - tájékoztatott a szociálpolitikai osztály vezetője.


<<< Vissza